13. OKTAV LaHoChi

Yazdır Yazdır 

13 ncü Oktav LaHoChi, Tanrı’nın insanlığı ve gezegeni iyileştirmek için verdiği, güçlü yüksek frekanslı bir elle – şifa tekniğidir. Bu mükemmel armağan, Yeni Dünyanın ve Yeni Varlığın yaratılmasını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için Dünyanın bu kozmik restorasyon zamanlarında Linda Dillon’a kanallık yoluyla verildi. Bu armağan Sevgi Konseyinden geliyor ve öncelikle Yükselmiş Üstatlar St. Germain ve Lao Tzu’nun himayesindedir. 13 ncü Oktav LaHoChi insanlık için mevcut olan şifa araçları ve tekniklerinde bir sonraki adımdır. Onun sayısız yararları fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal seviyelerde işler.

LaHoChi, yaşam/Tanrı gücünü ileten ve bireye bütünlük ve esenlik ile aşılayan kadim bir elle şifa türüdür. Bu enerji orijinal olarak Dünya’ya Pleaidesliler tarafından getirildi. LaHoChi’nin bilgisi ve gücü, Atlantis’in çöküşünden sonra yüzyıllardır gizli kaldı.

LaHoChi “yol” olarak tercüme edilen Taoizm’in babası Lao Tzu tarafından tekrar getirildi.

LaHoChi’nin temel 5 pozisyonunun sanatı Mayıs 1991’de tekrar kullanılmaya başlandı, Spiritüel bir öğretmen ve kanal olan Satchamar’a LaHoChi enerjisinin nasıl aktarılacağının özel talimatları verildi. Bu, 2000 yılına dek devam etti ve aynı şekilde uygulandı, 2000 de St. Germain ve Lao Tzu ve birçok Yükselmiş Üstat ileri adım attı ve enerjiyi, anlayışı ve öğretileri genişletmeye başladı. Bu zamanlama tesadüf değildi. 2000 – 2012 periyodu, Sevgi Konseyinin “Dünyanın kozmik restorasyonu” olarak adlandırdığı periyottur. Sadece gezegen için değil, insanlık için de dramatik değişimler ve temizlik zamanıdır. 13 ncü Oktav LaHoChi bu dönüşüm çalışmasına yardımcı olmak için getirilmiştir.

Bu kadim ama yeni şifa enerjisi, Yeni Dünyanın ve Yeni İnsanın yaratılması için bir alet olarak bize verildi. Yeni Dünya Sevginin, Birlik Bilincinin Dünyasıdır, Evrensel Annenin planının restorasyonu. Yeni İnsan Sevgi içinde, İlahi Kalp, Zihin ve irade ile hizada olan ve Sevinç, kahkaha ve hizmeti birlikte yaratan uyanmış bireydir.

13 ncü Oktav LaHoChi, 1991 de Satchamar tarafından paylaşılan LaHoChi’den çok farklıdır. Bu enerjiyi diğer enerjilerden farklı kılan şey sadece ilave aktivasyon pozisyonları değildir. 13 ncü Oktav LaHoChi’yi getiren orijinal 13 Üstada ilave olarak, bu işleme adanan ve şifa verildiğinde veya enerji kullanıldığında her zaman hazır olan çekirdek LaHoChi Üstatları grubu vardır. Bu kutsal lejyon şu üstatları kapsar:

 St. Germain
 Lao Tzu
 Başmelek Rafael
 İsa Sananda
 Evrensel Meryem Ana
 Quan Yin
 Neptün’den Grener of Ashira
 El Morya
 Serapis Bey
 Sanat Kumara

13 ncü Oktav LaHoChi’nin Yararları

13 ncü Oktav LaHoChi’nin yararları eşsizdir, hem şifacı hem de şifayı alan tarafından deneyimlenir. Bu yararlar alıcının fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal veçhelerine bütünleşir.

1. İlahi Kalp, Zihin ve İrade içinde birlik ve hizalanma; direkt olarak Sevgiye bağlar, Ruhsal yolumuz ve fiziksel yaşamımız için destek ve rehberlik; İlahi Anne’ye bağlantıyı derinleştirir.

2. Evrene ve meditasyon ve bilincin yüksek hallerine bağlantıyı kolaylaştırır ve hızlandırır.

3. Doğum güçlüğü, radyasyon, ameliyat, haplar, kazalar, eski ve şimdiki yaşam incinmeleri, her tipte travmalar, çevresel toksinler, negatif onaylamalar ve genetik eğilimleri kapsayan çeşitli etkilerin neden olduğu delikleri, yırtıkları ve tahrip olmuş alanları onararak enerji alanını yeniden dokur.

4. Fiziksel, duygusal, zihinsel ve Ruhsal bedenleri genişletir, hizalar, temizler ve dengeler, enerji alanını genişletir ve bedenin daha fazla enerji taşıma yeteneğini artırır.

5. Çakra sistemini açar, temizler ve dengeler.

6. Bedenin 21 enerji akış veya organ sistemi meridyenlerini açar.

7. Süptil enerji bedenlerindeki blokajları açar.

8. Enerji alanınızı genişletir.

9. Enerji bedenindeki elektriksel blokajları temizler, hücresel hafıza ve fiziksel beden arasındaki web – benzeri link, böylece bilgi serbestçe geçebilir.

10. Tüm şifa kanallarını açar; şifaya tüm direnci temizler ve uzaklaştırır.

11. Kalbi bağışlamaya açar.

12. Şifayı ve spiritüel armağanları hızlandırır.

13. Eski inanç sistemlerini, yıkıcı düşünceleri, acı veren anıları, acının kalıntılarını, illüzyonlarını, bireyin ruhsal tasarımı ile hizada olmayan kendini – sınırlamaları temizler.

14. Beynin sağ ve sol beyin kürelerini açar ve aktive eder.
15. Beyindeki kafatasına ait ve omurga kılıfındaki akışkanların akışını açar ve dengeler, cranial – sakral nabız atışını dengeler.

16. İletişimi ve işitsel yetenekleri güçlendirir.

17. Üçüncü gözü, kalbi ve solar pleksusu birbirine bağlar.

18. Akciğerlerden ve göğüs bölgesinden duygusal ve fiziksel kalıntıları uzaklaştırır.

19. Lenf ve dolaşım sistemini temizler.

20. Kalçaları dengeler.

21. Böbrekleri, karaciğeri, dalağı, yumurtalıkları, safra kesesini canlandırır.

22. Hormon seviyelerini dengeler.

23. Daha büyük fiziksel farkındalığı uyandırır ve demirler; Yin ve Yang’ı dengeler.

24. Benlik ve Evren ile bağlantının farkındalığının harika hissini derinleştirir.

Seanslar için:

E – mail: saffet_g@yahoo.com, TEL: 536 746 2537