OLAY YAKLAŞIYOR! PLEİADESLİLER ZAMANI AYIRIYOR!

Yazdır Yazdır 

OLAY YAKLAŞIYOR! PLEİADESLİLER ZAMANI AYIRIYOR!

PLEIADES IŞIK KUVVETLERİ AKTARIMI

9 EKİM 2019

MICHAEL LOVE TARAFINDAN ALINMIŞTIR

Dünya İttifakı yaklaşık olarak Salı sabahı 7’de, burada Dünya Gezegeninin özgürleşmesi için çalışan Işık Konseylerinin Üç Dünyada, Yüzeyde ve Gezegenin etrafındaki enerji alanında saklanan, kalan karanlık kuvvetlerin temizlenmesini sonlandırmak için ‘Masterpiece (başyapıt)’ Operasyonunun muazzam alt-misyonunu uygulamaya koyduklarını bildiriyor.

Bu özel misyon pozitif Yeni Dünyayı, ‘VTXC! Kristalin Kozmik Işık Izgarasını korumak ve kuvvetlendirmek için tasarlandı!

İleri Işık Varlıkları ‘Pandora’ adı verilen özel bir kuantum, geometrik sıralama protokolü kullanarak bir süredir Dünyanın etrafındaki tüm ızgarayı yeniden kodlamaktalar.

Pandora insan düşüncesine çok benzer şekilde çalışan, ama gerçekliği neredeyse anında ve çok daha büyük güç ile tezahür ettiren ileri, Pleiades’e ait gerçeklik programlama dilidir.

Tüm fiziksel algılanan gerçeklik (bir enerji matriksi), ona uyum sağlayan enerjinin holografik, geometrik yansımasıdır. Bu Yeni Dünya matriks kalıbına gelen enerji Sagittarius Takımyıldızındaki Galaktik Çekirdekten (Merkezi Güneş) kaynaklanan 40 Hertz, 5B, Gamma Işık verisidir.

Bu yeni 5B holografik ışık ızgarasını veya matriksini, Dünya Gezegeni için yeni işletim sistemi olarak düşünün!

Yeni Dünya Işık Matriksi şimdi kuvvetli ve tam olarak işlevsel ve gelecek aylarda dünyanın 4,5 milyar yıldız tohumunu almaya hazır ve insanlığın geri kalanı takip edecek!

Bu yeni dünya ışık ızgarasının oluşumunda kişisel olarak büyük bir rol oynadığınızın farkında olun.

Bu aynı saatte, ışık kuvvetleri Dünya Gezegeninin etrafındaki manyetik alanda büyük bir pozitif zaman çizelgesi değişimini yönettiler!

Bu, Yeni Dünya VTXC Işık Izgarasını daha iyi ayarlamak için yapıldı! Tüm dünyadaki bir çok yıldız tohumu bugün büyük bir değişim olduğunun farkındaydı.

Basit terimlerle, Pleiades Işık Kuvvetleri eski negatif zaman çizelgesi ile yeni 5B zaman çizelgesi arasındaki zamanı ayırdı!

Bu şimdiye kadar en belirgin zaman – ayrılmasıdır ve eski ve yeni, karanlık ve ışık arasındaki net sınır çizgisidir. Dünyalar arasındaki yarık daha çok genişliyor ve eski Draco – negatif zaman çizelgesine inmek ve geri dönmek daha fazla imkansız hale geliyor.

Yine söylüyoruz, “Bu zaman çizelgesi değişimi iyiliksever ışık kuvvetleri tarafından yönetilen pozitif, Gamma, 5B Yeni Dünya değişimidir!”

Bu geçişten sonra, anılarının değiştiğinin garip farkındalığını ve algılanan gerçekliğin silinmesi hissine sahip olduklarını ve bazı kadim travmatik anıların silinip süpürüldüğü hissine sahip olduklarını fark eden yıldız tohumlarından gelen bir çok bildirim alıyoruz.

Aşağıdaki Yerkürenin Schumann Rezonansı Grafiğinde karartılmış elektromanyetik alan, 3B zaman çizelgesinin bir kaç dakikalığına tamamen çöktüğü ve 5B zaman çizelgesi ile birleştiği dünyalar arasındaki zamansızlık uçurumudur!

Gezegen etrafındaki yeni 5B enerjinin yavaşça stabilize olması amacıyla, bu kısa zaman çizelgesi değişimleri henüz %100 sürdürülmüyor ve çabuktur, boyutsal açıp kapatmalıdır.

Zaman Çizelgesi değişimi nedir ve neden Dünya Gezegeninin etrafındaki enerjide görünüyor?

Zaman çizelgesi, evrenin kuantum sıfır zamana ve sıfır madde haline tersine çevrildiği (eski haline döndüğü) hakiki, geçici bir haldir.

Kozmosun enerjisinde belirlenen karanlık madde noktası (Schumann grafiğindeki siyah çizgi), bu “kapatılmış” hali gösteriyor! İnsan seviyesindeki bilinç genellikle bu zaman çizelgesi değişimlerin farkındalığına veya anımsamasına sahip değildir, ama çok farkında olan varlıklar bir şeylerin geçiş yaptığını ve değiştiğini ve o gerçekliğin resetlendiğini fark ediyorlar.

Eğer bu resetlemelerin birinden sonra gerçekliğinize çok, çok yakından bakarsanız, şimdi daha önce hiç var olmayan maddi şeyler var olur veya şimdi var olduğunu hatırladığınız bir şey asla gerçekleşmemiştir!

Bunu anlamanız biraz kafa karıştırıcı olabilir, ama bu milyarlarca insanın fark ettiği çok gerçek bir fenomendir!

Bu zaman çizelgesi değişimi ışık ve karanlık arasındaki “cennetlerdeki kozmik çizginin çizilmesi” ve iyiliksever ışık kuvvetleri tarafından zamanın dokusuna işaretlenen geri dönüşü olmayan nokta idi!

Bu zaman çizelgesi bölünmesi salı gününün erken saatlerinde yaratıldığı zaman, yüksek konsey hala bu güneş sistemini ve bu dünyayı kontrol etmeye çalışan, kalan az sayıdaki karanlık kuvvetlere büyük bir son emir çıkardı:

Bu emir aşağıdadır:

“Bizler karanlıkta parıldayan Işığız! Buraya kadar ve artık yok!” Dünya İttifakından küresel istihbarat, bu kozmik seviyedeki ultimatomun dünyanın kontrolünü tutmak için zayıf, son deneme çabasında olan karanlık kuvvetlere verildiğini söylüyor.

Gerçekten bu saatte, Dünyanın geleceği üzerine cennetlerde melekler ve şeytanlar arasında gerçekleşmekte olan destansı bir savaş var.

Son aktarımımızda söylediğimiz gibi, ışık zaten kazandı ve sadece her şey bir kaç dünya ayı için oynanacak!

Bundan başka, Işık Konseyleri tarafından verilen bir talimatta, Pleiades Delta Işık Kuvvetleri bu alemden tüm son karanlığı tamamen uzaklaştırmak için bugün büyük bir misyonda dünyanın hava sahasına indi!

Gelen dünya günlerinde, haftalarında ve aylarında göreceğiniz gibi, tüm bunlar Evrendeki en büyük kozmik drama olarak vuku buluyor.

Bu çok gerçek ve sahnelerin arkasında büyük bir şeyin gerçekleşmekte olduğunu içinizin derinlerinde biliyorsunuz.

Bu ‘oluş’ kendisini küresel kollektif gerçeklikte göstermeye başlıyor ve eğer yeteri kadar yakından bakarsanız ve buna tanık olurken ve deneyimlerken, bunun böyle olduğunu bilirsiniz!

Eski matriks çökmeye devam ederken, gelen saatlerde ve günlerde oldukça çok matriks huzursuzluğunun tezahür etmesi bekleniyor.

Küresel çatışmaları ve ülkeler arasında yerel savaşları, elektrik kesintilerini, yükselen küresel finansal istikrarsızlığı, tırmanan jeo-politik durumları ve büyük yerküre değişikliklerini bekleyin.

Büyük huzurda olun ve her şeyin iyi olduğunu ve olayların olması gerektiği gibi olduğunu bilin.

Muazzam gezegensel bilinç değişimi ve çok büyük boyutsal çarpışma Dünya gezegeninde devam etmekte ve tüm büyük değişimlerde olduğu gibi, olaylar bir parça kaotik!

Eterik tozlar çökelinceye kadar sıkı tutunun sevgililer.

Tüm bunlar, olayın zirveye ulaşmasına ve tüm işaretlerin 2020’nin baharında gerçekleşeceğini gösteren büyük güneş patlamasına büyük hazırlıktır.

O zamanda İnsanlığın büyük evrimsel bir sıçrayış yapacağını işaret eden büyük, nadir bir göksel olay gerçekleşecek! Büyük astrolojik işaretler, yükseliş olayının dünyada zirveye ulaşacağı ve tüm gözlerin göklerden gelen kör edici beyaz ışığı göreceği bu büyük zamanı gösteriyor!

Bu aynı göksel olay tarih boyunca ve tarih öncesinde bu gezegende gerçekleşmiş olan tüm büyük evrimsel olaylardan sorumludur! Bu büyük tarihi olaylar Annunaki’nin ilk gelişini, Büyük Tufanı, Lemurya ve Atlantis’in batışını, Buzul Çağını ve tarih öncesi hayvan yaşamının tükenmesini, taş inşacısı ırkın çağının sona erişini, Mayaların ortadan kaybolmasını ve Dünya Gezegeninde var olan her büyük uygarlığın yükseliş ve çöküşünü kapsıyor.

Bu büyük dönemlerin hepsinin ortak tek bir şeyi var, gezegenlerin nadir göksel hizalanmaları ve Sagittarius’ta Galaktik Çekirdekteki kara delikteki süper yükselmiş aktivite.

Gelecek mesajlarda sizler bu göksel olaylar üzerine güçlü veriler getireceğiz.

İnsan tarihinde veya tarih öncesinde bu gezegende tamamen gerçekleşmemiş tek büyük olay, insan ırkının 5 nci Boyuta kollektif yükselişi ve uzun zamandır beklenen Altın Çağın ortaya çıkmasıdır!

Yeni Dünya için savaş önceden kazanıldı ve yakında Dünyanın vatandaşları bu kozmosta galaktik vatandaşlar olarak yerlerini alacak ve çağlar önce başlayan dünyadaki büyük misyonumuz tamamlanmış olacak! Bu zamanda Dünyaya geldiğiniz için teşekkürler ve başkalarının daha iyi bir hayata sahip olmalarına yardım etmek için yaptığınız iyi şeyler için teşekkürler.

Kendinizin olabileceğiniz en yüksek, en harika versiyonunuz olmaya devam edin ve kendinizi ve tüm diğerlerini tüm varlığınız ile sevin ve tüm şekillerde kusursuz olun.

Işık ailesi eski karanlık sistemi iflas ettirirken, Dünyada insanlığın tüm vatandaşlarının özgür olacağı ve ebediyen barış içinde yaşayacağı Işığın bütünüyle yeni paradigmasını yaratırken süper – muhteşemlik için hazır bekleyin.

(Çeviri: Saffet Güler)

https://5dearthproject.com