- Koşulsuz Sevgi - https://www.kosulsuz-sevgi.com -

BAŞMELEK MİKAİL: DÜNYA ÜSTATLIĞI VE 2016’DA RUH EKİBİNİZİ BULMAK

Başmelek Mikail ~ Celia Fenn kanalıyla,

 6 Şubat 2016

 Sevgili Dünya Ailesi, 2016’nın ikinci ayına girerken, enerji yoğunlaşmaya devam ediyor ve günlük yaşamınızda karşılaştığınız zorluklar bir süreliğine baskı yapmaya devam ediyor. 2 Şubat’ta, 2/2’de Dünyada güçlü bir Zaman Çizgisi ayarlaması oldu. Bu ayarlamanın amacı, Dünyayı Yeni Dünya Frekansları için hizalamaya getiren Şubat 2014’teki büyük geçişlerden sonra, Yeni Dünya Zaman Çizgisini yeniden ayarlamak ve uyarlamak idi. Bu noktada, tüm Dünya Zaman Çizgileri Yeni Dünyayı tezahür ettiren yeni hiperboyutsal Zaman/Uzay Gerçekliğine uyumludur.

Eski üçüncü boyut yapıları enerjisel ifadenin bu güçlü yeni kuantum akımlarının karşısında hızla parçalanmaya devam ederken, bu zaman çizgisi ayarlamalarından sonuçlanan karışıklık ve kaos hissedilmeye devam ediyor. Bundan daha sonra daha fazla konuşacağız, ama önce 2016’da yeni çok boyutlu Dünya ile ilişkinizin en harika konusuna değinmek istiyoruz.

Kutsal Dünyayı Bedenleyin: Siz Birsiniz

Sevgililer, Zaman ve Uzayın Çok Boyutlu Üstatları olarak gücünüzü üstlenmeye başlarken, Dünyadaki yaşam perspektifinizin değiştiği gibi, Dünya ile ilişkiniz değişiyor. Yaradılıştaki her şeyde olduğu gibi, Dünya Kutsaldır ve İlahi Yaratıcı Işık ile doludur. Bir çoğunuz Dünyanın ıstırap ve üzüntünün aşağı ortamı olarak düşünüldüğü spiritüellik geleneklerinden geldiniz ve bu Dünyadan ayrılıp “yuvaya” dönmekten başka hiç bir şey arzulamıyorsunuz.

Sevgililer, her zaman “yuva” olduğunuzu bilmiyor musunuz? Çok Boyutlu bir Üstat olarak Kalp sizin Yuvanızdır ve eğer Kalbinizde var olursanız, aslında yuvasınızdır!

Bunu daha net bir şekilde açıklayalım. Işık Bedeninizi ve on üç çakra sisteminizi aktive ettiğiniz zaman, merkezi Solar Pleksus olan eski yedi çakra sisteminden uzaklaştınız. Şimdi, “merkeziniz” veya denge noktanız İlahi Sevgi ve Şefkatin makamı olan Kalptedir.

Ama, bu aktivasyona girdiğiniz zaman, aynı zamanda kendi Kutsal ve İlahi Kalbinizin Kozmik Kalp ve Dünya Kalbi ile uyumlandığı Üç Kalp Sistemini aktive edersiniz. Bu, “Birdeki Üç” veya Bir Olan Üç’ün Kutsal Gizemidir. Bu, Yükselişin Anahtarı ve Dünyadaki yaşamın yeni perspektifidir.

Bu nedenle, yeni on üç çakra sisteminiz İlahi Kalbi ve Dünyanın Kalbini dahil eden İlahi Kutsal Kalplerin güçlü enerji akışlarını taşır. Yeni enerji sisteminizde, ayaklarınızın altında sizi Dünya’ya bağlayan ve Dünya yaşamları Akaşik kayıtlarına erişiminizi sağlayan Dünya Yıldızı Çakranız var, ve ayrıca sizi Kozmik Kalp ile rezonansta titreşen Dünyanın Kalbine bağlar ve size Kristal Dünya Kalp Tapınağındaki Akaşik kayıtlara erişim sağlar.

Sevgililer, Ruhun İlahi Işığı ve Işığın Kozmik Kalbi ile Bir olduğunuz gibi, aynı zamanda Dünya ile Birsiniz. Dünya sizin Çok Boyutlu Bedeninizin bir parçasıdır. İlahi Yaratıcı Zeka Dünyanın içinde ve tüm Dünya Yaratımlarında var olur. Bir an bunun ne anlama geldiğini düşünün. Dünya Kutsal bir yaratımdır ve Dünya sizin parçanızdır! Dünyayı algılama şekliniz ve Dünya ile etkileşim şekliniz aynı zamanda kendinizi algılama ve kendi bedeniniz ile etkileşme şeklinizdir. Bedeninizi sevginin mükemmel bir yaratımı olarak mı görüyorsunuz, yoksa “yeterince iyi olmadığı” için kusurlu olarak mı görüyorsunuz ve düzeltilmeye ve değiştirilmeye ihtiyacı olduğunu mu görüyorsunuz?

Kendini sevme ve güçlenmeden söz ettiğiniz zaman, bu aynı zamanda Dünya ve Dünya parçanız için sevgi ve güçlendirme anlamına gelir. Dünyayı sevdiğiniz ve beslediğiniz zaman, kendinizin bir parçasını seversiniz ve beslersiniz. Dünyayı sevmek ve onurlandırmak için Kutsal Törenler yaptığınız zaman, kendinizi sever ve onurlandırırsınız. Dünyayı İlahi Yaratıcı Zekanın güzel bir mükemmel bir yaratımı olarak kabul ettiğiniz zaman, kendinizi de bu şekilde görürsünüz.

Sevgililer, sizler Dünyadan ayrı değilsiniz. Bu illüzyondur. Siz Dünyasınız, Gezegende çok boyutlu bir bedende maddi formda yürüdüğünüz sürece Dünyanın bir ifadesisiniz.

Bu, çok boyutlu bir Üstat için ne anlama geliyor? İlahi Yaratıcı İradeye Kutsal Hizmetinizin parçası olarak, Dünyayı “bedenleyebildiğiniz” anlamına geliyor. Yıldız Tohumları ve Işık Savaşçıları olarak Işığı ve Ruhu bedenleyebildiğiniz gibi, Yeni Dünyanın Yıldız Şamanları olarak Dünyayı da bedenleyebilirsiniz. Yıldız Şamanı, Ruh ve Yıldız kaderini bedenleyebilirken, bir vizyonu hayal ederek, yaratarak ve taşıyarak hizmet ve Dünyanın bedenlenmesi yolunu yürür.

Fiziksel bedeninizi ve fiziksel yuvanızı onurlandırarak Dünyayı bedenlerken, şifa enerjisinin güçlü akımlarının ve Işık Kodlarının sizin vasıtanızla Dünyaya ve insanlarına akmasına izin verirsiniz. Bunu meditatif niyet ve aktivasyonlar ile Kutsal Törende yaparsanız, Kozmik Kalpten Kalbinize ve Dünyaya akan enerji akışını yükseltirsiniz, bilincin güçlü değişimini sağlayan Üç Kalbin güçlü Kutsal Birliğini yaratırsınız.

Ve Dünyanın “yuva” olduğunu ve çok boyutlu varlıklar için Bahçe Yuvanın tezahürüne ve yaratımına yardımcı olmak için Dünyaya geldiğinizi tam olarak anlayacaksınız. Dünyadaki bir çok insan misyonlarını ve burada olma nedenlerini unutmuşken, çok boyutlu Üstatlar olarak sizler şimdinin kendinizi onurlandırdığınız gibi Kutsal Dünyayı onurlandırma ve Dünyada “yuvayı” veya Kutsal Bahçeyi tezahür ettirmeye yardım etme zamanı olduğunu hatırlayacak ve bileceksiniz.

Ruh Ekibinizi ve Dünya Ata Grubunuzu Bulmak

Dünyaya bağlantınızın tam bilincine girerken ve Dünyanın Akaşik kayıtlarına erişirken, Dünya Ruh “Ekibinizi” size getirecek olan manyetik “çekimi” hissetmeye başlayacaksınız. Ayrıca bedeninizde ve çok boyutlu varlığınızda Dünya “Atanızın” kıpırtılarını da hissetmeye başlayacaksınız.

Dünya Ruh Ekibiniz, Ruhsal Misyonunuzu gerçekleştirmek ve Yeni Dünyayı tezahür ettirmek için birlikte çalışacağınız Yükselmiş ve Uyanmış varlıklardan oluşuyor. Bu yeni Ruh Ekipleri, Ağustos’ta Aslan Kapısında başlatılacak olan ve 2017’de tezahür edecek olan Yeni Başlangıç için 2016’da toplanacak.

Ekibiniz, Ruh Ailesi rezonansı hissedeceğiniz ve Dünyadaki misyonunuzda siz onları desteklerken, sizi destekleyecek olan o varlıklar olacak. Onlarla anında “yakınlık” hissedeceksiniz ve İlahi Plan ve siz onu yaratırken Ruhsal Kaderiniz tarafından belirlenen yeni projelere akmak için bağlanırken, yeni fırsatların açıldığını göreceksiniz.

Ruh Ekibi çalışmasının bu yeni şeklinde, “liderler” ve “ünlüler” olmayacak, sadece çalışmak, yaratmak ve paylaşmak için bir araya gelen uyanmış varlıklar olacak. Ekip “çemberindeki” her birey çemberi varlığa çağıran kişi tarafından kolaylaştırılan şeye katkıda bulunacak. Bu nedenle, spiritüel uygulama da fikirleri tükettiğiniz ve başkalarına çalıştığınız “tüketici” modelden, Yeni Dünya Gerçekliğini tezahür ettirmek için kutsal aktivitelerin yaratılmasına katıldığınız “katılımcı” modele geçecek.

Ama, daha derin bir seviyede, Dünyanın Kalbine ve sihirli yaratıcılığın altıncı boyutuna yeni erişiminize bağlanırken, fiziksel varlığınızda “Ata Hafızasının” kıpırtılarını hissetmeye başlayabilirsiniz. Bu, ya geçmişten ya da gelecekten olabilir.

Dünya varlıkları bir çok “ırklardan” gelir ve Yıldız Tohumları olduğunuz gibi, aynı zamanda “Dünya Tohumu” taşıyıcılarısınız. Bedenlerinizde bir çok varlığın ve bir çok ırkın kayıtlarını ve anılarını taşıyorsunuz, bazıları yalnızca sizde geri dönmek için Dünyayı terk etmiş olan varlıklar! Bunlar Avrupa ve İskandinavya’nın perileri ve elfleri, Kelt topraklarının “Tuatha de Danaan” ları, yerli insanların ilk insanları ve ilk ulusları ve kabile ataları. Bu kadim kayıtları ve anıları bulurken, Dünyada sihirli ve güçlenmiş bir şekilde yürümenize yardımcı olacak olan Dünya atanız ile sihirli bağlantılar yapmanızı sağlayarak yüzeye çıkabilirler! Ayrıca, bu yeni çok boyutlu gerçeklikte birbirinizi bulurken, “Dünya Çekirdek Ailenize” çekilebilirsiniz. Birbirinizi tanımak ve birlikte yaratmak ne kadar büyük sevinç!

Dünya bedenlenmenize ve Kutsal çok boyutlu hizmetinize adım atarken, varlığınızın bu parçasını hatırlamaya başlayacaksınız ve Dünya ile ilişkinizle “mirasınızı” paylaşanlara çekileceksiniz. Ait olduğunuz Kutsal Dünya Klanlarını veya ailelerini yeniden keşfedeceksiniz.

Bu tanıma bölücü olmayacak, Ruhsal ve Atasal ailelerinizi kucaklarken, Dünya için İlahi İradenin ve İlahi Planın hizmetinde Birliğe ilerlemeyi kolaylaştıracak.

Yeryüzü/Gökyüzü Üstatlığı Kalpte Başlar

Çok boyutlu Üstatlığınıza adım attığınız zaman, Zamanın Üstadı olursunuz. Zaman Yolculuğunun kadim ve gelecekteki yetenekleri Bilincin Dördüncü Boyutunda tutulur ve Kalpte demirlenir. İlahi Yaratıcı varlığın ilk “yeteneği” şimdiki anda “zamanı” taşıyabilme yeteneğidir ve sonra Altıncı Boyutta ruhun imgesel ve yaratıcı ifadesinde realiteleri dokuma ve şekillendirme yeteneğidir.

Çok boyutlu Zaman Üstadı olarak, zaman algınız değişecek. Bir çok farklı gerçeklikler olduğu gibi, bir çok farklı Zaman Çizgileri vardır veya bunlara Zaman Spiralleri adını vermeyi tercih ediyoruz.

Hiperboyutlu zaman üstadı olmakta ilk adım, eski gerçeklik zamanında A noktasından B noktasına lineer bir tarzda hareket etmek olarak algılandığını anlamaktır. Yeni algıda veya gerçeklikte, Kalp tüm zamanı, geçmişi, şimdiyi ve geleceği kapsar. Buradan, usta Yaratıcı Zaman Spiralini nasıl aktive edeceğini ve Dünyadaki yaşamı kutlayan ve onurlandıran “bir hikayeyi” nasıl yaratacağını bilir. Bir Üstat, yeni bir hayat projesine veya yaşamda yeni bir yöne başladığı zaman, bir Zaman Spirali başlatır. Bu spiral, usta Zaman sanatçısının ellerinde zarafet ve güzellik ile açılır. Yaratımlarınızın ve tezahürlerinizin güzelliğe, uyuma ve sevgiye serpilmesi için, onları mükemmelleştirmek sizin işiniz.

Sevgililer, bir Zaman Spiralini başlatmanın yolu bir rüya veya bir arzu ile Kalpte başlamaktır. Arzunun tohumunu aktive ederken, o yola açılır. Yetenek, tohum açıldığı ve yol başladığı zaman bunu tanımakta yatar. Sonra, siz o yola akarken, yetenek tezahür ettirme ve başkaları ile birlikte yaratma sürecinde Zaman Spiralinize yardım edecek seçimleri yapmak olur. Doğru anları ve katalizör veya birlikte yaratıcıları olmaları için Ruhsal Klanınızdan veya Ekibinizden doğru insanları seçmek zorunludur.

Ve, tezahürünüzde ilerlerken, ilerlemenin lineer olmadığını algılamak önemlidir. Şimdiden geleceğe lineer bir yolu yürümüyorsunuz, bilincin ve yaratımın yüksek ifadelerine nazikçe spiralleniyorsunuz. Spiralin etrafınızda dönmesini ve sizi tezahürünüze getirmesini beklerken, sabırlı olmalısınız.

Sevgililer, bunun yaratmayı arzuladığınız şeyin geleceğe giden bir yolu inmediği anlamına geldiğini bilin. O sadece erişiminizin ötesinde değildir. O tam şu anda mevcuttur ve yaratıcı bilincin yüksek spiralinde sizi beklemektedir. Bu nedenle sanki çemberler şeklinde dolandığınızı hissederseniz, belki bu doğrudur ve tek gerekli olan şey sizi sonraki spirale yükseltecek bilinç değişimidir. Hiç bir mücadele veya çabalama Yeni Gerçeklikte tezahür getirmez. Sadece bilincinizi odaklanmış niyet, meditasyon, aktivasyonlar ve hizmet vasıtasıyla nazikçe yükseltmek sizi benliğin bu yüksek ifadesine getirir. Bolluk, Sevgi, Barış ve Uyum Dünyanın sonraki spiralinde ve sizin yaratıcı yolculuğunuzda önceden mevcuttur. Çabalamayın ve mücadele etmeyin, İlahi Bilincin yüksek seviyelerine giden spirallerinizi ortaya sererken, sadece hayal edin, yaratın, arzulayın ve tezahür ettirin.

Siz Üstat Zaman Yolcususunuz ve Dünyada eğitimdeki Zaman Yaratımı Üstadısınız. Ruhsal Ekibiniz ve Atasal Klanlarınız ile birlikte Yeryüzü/Gökyüzü bağlantısında ustalaşırken ve Kutsal Dünyayı yaratırken, bu yetenekleri hatırlayacaksınız. Hatırlayın, İlahi Işık Kozmik Kalpten Kalbinize ve sizin vasıtanızla Dünyaya akarken, Dünyanın Kalbinden Kalbinize, İlahi Kalbe akan Kutsal Dünya Akımları olarak güçlü sihir salıverilir, İlahi Kalpten aşağıya doğru akan akım Dünyadan yukarı doğru çıkan akımla buluşur. Işık ve Enerjinin bu spirallenen akımları Dünyada Deneyime, Yaşama ve Bilinçli Evrime dokunur.

Sevgililer, Kutsal Çalışmalarınız ve Törenlerinizde, Yeni Gerçekliğin Zaman Spirallerinde yolculuk yaparken ve Yeni Dünyayı tezahür ettirirken, Üç Kalp ile ve Yeryüzü ve Gökyüzünün güçlü akımları ile çalışmayı hatırlayın.

(Çeviri: Saffet Güler)