MAYA TAKVİMİ & 2012 ÜZERİNE – Jose Arguelles

Yazdır Yazdır 

Maya takviminin Büyük Döngüsü & 2012 nin anlamı nedir?

José Argüelles

En ilginç zamanda yaşıyoruz. Maya perspektifinden ve bir çok diğer perspektiflerden : Bunlar Bitiş Zamanları. Bu, kehanet zamanı. Hemen hemen herkes 2012 tarihini işitmiştir. Çoğu insan bu tarihi işitir ve şöyle der, “Hmm, bu Maya takviminin sonu değil mi?” Bu basmakalıp yanıttır. Maya takvimi 2012’de sona ermez. Maya takvimi döngüler içindeki döngülerin içindeki döngülere dayanır. 2012 de olacak olan şey büyük döngünün sona ermesidir. Bazı nedenlerle 2012 tarihi diğer tarih kehanetlerinden daha çok insanların zihinlerinde ve hayallerinde kalmıştır. 2012 bir işaretleyicidir, DNA mızdaki uyanış çağrısıdır.

Mayalar için, 2012 genelde Büyük Döngü olarak sözü edilen döngünün bitişidir. Büyük Döngü Maya takviminde 13.0.0.0.0 tarihinde başlayan 5,125 yıllık bir döngüdür. Gregorian/Julian takviminde bu tarih M.Ö. 13 Ağustos 3113 tür. O noktada ne oldu? Eğer tarih kitaplarınıza bakarsanız, çoğu Batılı tarih kitapları uygarlık tarihinin yaklaşık M.Ö. 3100 de başladığını söyler, bu Maya Long Count takviminden 13 yıl farklıdır.

Hintlilerin şu andaki Kali Yuga döngüsü sadece 11 yıl sonra, MÖ 3102 de başladı, bu söylenene göre Lord Krishna’nın dezenkarne olduğu ve Kali Yuga’nın başladığı zamandır. Kali Yuga son ve en karanlık çağdır. Mayalara göre tarih MÖ 3113’te başladı. Mısır’ın ilk hanedanı yaklaşık MÖ 3100’de kuruldu. Tarihteki ilk şehir yaklaşık MÖ 3100 de kuruldu. Bu, Uruk şehri idi, bundan Irak ismi türedi. Uruk Mezopotamya’da tarihin başlangıcında yedi bilge adam tarafından kuruldu. Eğer tarih kitaplarınıza bakarsanız, uygarlık tarihi olarak düşündüğümüz hemen her şeyin o noktada başladığını ve yavaşça oradan inşa olduğunu görürsünüz – bu uygarlığın Babil/Mezopotamya orijinidir. Mayalar uygarlığın bu 5,125 yıllık döngüsünün 21 Aralık 2102 de sona ereceğini söylüyorlar. Şu anda çok az zaman kaldı – çok uzakta değil.

Üçüncü Binyılın ilk yılından önce, herkesin şiddetle farkında olduğu büyük bir olay gerçekleşti. Bu olay 9-11 olarak biliniyor. Bu, şimdi hepimizin 2012 yolunda olduğumuz gerçeğinin durumunu tesis eden kıyamet gibi bir olaydı. Tüm işaretler 2012 yi gösteriyor. Hiç kimse 21 Aralık 2012 den geçmeden geleceğe ulaşamaz. Döngünün sonu ne anlama geliyor? Dünyada, tam şimdi neden olayların şu anda gerçekleştiği şekilde olduğu ile ilgili bize ipuçları veren gerçekte neler oluyor? Ve bu şeyleri bu kadar iyi bilen kadim Mayalar kimlerdi?

21 Aralık 2012’de, bir döngü tamamlanacak. Mayaların 13 baktun olarak adlandırdığı bir döngü. MÖ 3113 ve 2012 arasında 13 baktun vardır. Bir baktun tam olarak 144,000 günlük bir döngüdür. On üç tane 144,000 günlük döngü ve bir döngünün tamamlanmasına gelirsiniz. Bu, tarhi döngüsü veya uygarlık döngüsü olarak adlandırdığımız döngüdür. Bu döngü Dünyanın ve güneş sisteminin ve hatta galaksinin tekamülünün tarihinde çok ilginç bir döngüdür.

21 Aralık 2012 ayrıca daha büyük bir döngünün sonunu işaret eder, 26,000 yıllık döngü. Bu uzun döngüdür. Ayrıca 21 Aralık 2012 de kapanan bundan daha büyük bir döngü de vardır: 104,000 yıllık bir döngü. Tüm bu döngüler 2012 de tamamlanıyor veya yakınsama noktasına geliyor.

Bu döngünün zirve noktası on üç baktunun son yedi ayı sırasında gerçekleşecek ( Haziran – Aralık 2012). Kış Gündönümü sırasında Döngü kapanırken, Dünya dolaykutupsal (kutup çevresinde olan) bir köprü ile donatılacak, bu insanın kendini – algılamasını ebediyen değiştirecek ve onu daimi kozmik bilinçliliğe yükseltecek. Sonra bunu Yedi Mistik Ay takip edecek, bu, gezegenin kozmik uygarlığa girişini ve Galaktik Federasyona tam üyeliğini işaret eder. “Noosferi olan bir başka gezegen” olarak bildirilecek. “Sonunda başardı!”