BAŞMELEKLERİN 11:11 KAPISI

Yazdır Yazdır 

Başmelek Cebrail

Shanta Gabriel kanalıyla

5 Kasım 2015

Sevgililer,

11 Kasım’da, bu yılın haşmetli 11:11 anında, Altın Işık Tapınağınıza – insan formunuzda tam ilahiliğin frekanslarını taşıyan yeni kristal ışık bedeninizin 5 nci boyut kalıbına – erişebilmeniz için Başmelekler Göksel Kapıyı tutuyorlar.

Siz Kapıya adım atarken, bu ilahi Işık kalıbını insan formunuza demirlemek için Meleksi Boyutlar tarafından tamamen destekleniyorsunuz. Bu 11-11 gününde, yeni Altın Tapınağınızın yaşamınıza tam olarak indirilmesi için aktive edilmesi ilahi olarak buyurulmuştur.

İçinizde oluşturulan hazırlığa sahip olduğunuz zaman, bu 11:11 açılışı sırasında Başmelekler tarafından sağlanan portala adım atmak canlandırıcıdır. Gücün Kapısı, enerji sistemlerinizde uyumlanma yaratmak için, boyutlar arası seviyelerde oluşturulan açık girişlerdir. Zamanın yoğunlaştırılmış anında yüksek frekansların işleyişini hissedebilmeniz için, size bir güçlendirme sunuluyor.

İçinizdeki uyumlanmayı duyumsadığınızda, ebediyen değişirsiniz. Bu güçlendirmeyi talep edebilirsiniz, Kapının ötesinde var olan bu ihtişamlı hallere erişebilir ve bunları kendi yaşamınızı ve tüm insanlığı kutsamak için kullanabilirsiniz.

Başmeleklerin Kapısı 

11 Kasım’da, Başmelekler tarafından açılan yollara erişim vasıtasıyla, Altın Kristal Tapınağınız insan bedeninizin yeni frekanslarına topraklanmak için aktive oluyor.

Başmelek Cebrail, Mikail, Rafael ve Sandalphon zamanda bu kutsal an sırasında sizin için açılan kapıda çok büyük sütunlarda İlahi Işığı taşırken hazır bekliyorlar. Başmelek Sandalphon, yeni 5B enerji sistemlerine aşina olabilmeniz ve demirleyebilmeniz için, Dünyanın kristal ızgarasının frekanslarını tutuyor.

Başmelek Cebrail, her erkekte, kadında ve çocukta Birlik bilincine izin veren Dünyada uyanış için kutsal eril ve dişilin Dengesi için gücü tutuyor. Başmelek Mikail size 5B bilinçte ilahi insan olarak en yüksek potansiyelinize adım atma cesaretini sunuyor.

Başmelek Rafael, her hücreye nüfuz eden ve size bu kutsal 11:11 anında insan formunuzun bütünleştirebileceği en yüksek frekansı getiren İlahi Sevginin Işığına dalmayı sunuyor.

Kapıya Nasıl Adım Atarsınız

Bilinçli farkındalığınıza uyanmak için arzu ettiğiniz yeni yaşam için Yüksek Benliğinizden Ruhun vizyonunu getirin, bunu onurlandırın ve kalbinizde taşıyın. Yüksek 5B frekanslarını insan formunuza çok zarafetle demirlemeye yardımcı olmaları için Başmelekleri davet edin. İnsan formuna kutsallığı getirmek için ruhunuzun orijinal mavikopyası tarafından buyurulduğu gibi, yeni kristal Altın Tapınak ile uyum içinde olmayı isteyin.

Bu niyetleri demirlemek ve Gücün Kapısını gözünüzde canlandırmak için 11 Kasım’da 24 saat boyunca kutsal zaman ayırın, özellikle dijital saatler 11:11’i gösterdiğinde.

Kapıda koruyucu olarak duran Başmelekler sizin için bu Altın Işık Işık Portalını tutuyorlar. Onların orada durduklarını görün; sizin ve Dünyanın evrimine adanmış, çok büyük Işık kanatlarını görün. Bu büyük Başmelekler size Tanrı’dan bir kutsama getiriyor.

Dünyada Barış ve Uyumun yeni yaşamının vizyonunu taşıyarak bu kapıdan geçerken, tüm Yaradılışın kuvvetleri ile uyumlanırsınız ve yüksek seviyede Birlik dünyanızı doldurur. Bu yeni enerji frekansları ile uyumlu olmayan şeyler azalıp gider. Ruhunuz güçlenmiş, btünleşmiş bir şekilde kendi amacına uyumlandığı zaman, eski frekanslar ve enerji sistemleri eşzamanlı olarak var olamaz.

Mükemmel açılışın kutsal anında, Başmeleklerin Kapısı, siz Dünyada yeni yaşam için 5B Altın Kalıba adım atarken, kutsallığınızın fiziksel formunuz ile uyumunu uyandırır. Kendiniz için bunu talep ederken, bu frekansların bu uyanış anında tüm insanlığı kutsadığını bilin.

11:11 Güçlendirmesinin Niyeti

Bu 11:11 güçlendirmesinin daha büyük niyeti her zaman, gezegensel evrimin yürürlükte olması için, Dünyanın derinliklerine İlahi Enerjiyi topraklamak oldu.

Milyonlarca uyanmış insan Kapılar vasıtasıyla İlahi Işığa erişirken, Birlik bilinci tüm insanlığın kalplerini istila eden güç olur. Bu gezegende gerçekleşmekte olan beşinci boyut geçişi sırasında yaratıcı olasılık olarak Doğal Evrimin mucizesinden asla şüphe etmeyin.

Perdeler kalktığı zaman, yeni netliğin doğması için, her insanda İlahi Sevginin akışı algıda genişlemeyi yaratır. Netlikte bu artış varlığınızda bir özgürleşme duygusunu ve spiritüel ifadenin özgürlüğünü teşvik eder. Dünyanın ve tüm insanlığın zamanda bu andan alabilmesi için gezegensel esenlik için duaların büyük yararı olur.

Cennet ve Dünya arasındaki göksel kapıda olduğunuz zaman, mucizeler istemek çok uygundur.

11:11 Kapısından baskının salıverilmesi, atlar kapıda tutulduğu zaman at yarışının başlamasına benzerdir. Kapılar tamamen açılırken, ham güç ileriye dalga gibi taşar ve içgüdüler ele alır. Spesifik hedeflere erişmesini ve ödülleri toplamasını sağlayan yönlerde hareket etmesi için, bu gücün hamlığı dikkatli eğitim ve rehberlik gerektirir. Dualarınız ve niyetleriniz bu sürecin anahtarıdır.

Siz kapıdan yürüyüp geçerken, bu kutsal zamanda gezegende gerçekleşmekte olan Birlik Bilincinin enerji akışına veya yeni Altın Işık Kalıbınıza uymayan var oluşun modası geçmiş formlarını ve kalıplarını arkanızda bırakırsınız.

Formları hala belirsiz olsa bile, yüce fikirlerin niyetle oluşturulması vasıtasıyla yeni yaşamınızın modelini yaratın. Sizi yönlendirmesi için Ruhunuzun ve Başmeleklerin rehber bilgeliğini davet ederek, dua ile titreşiminizi yükseltin. İlahi Benliğiniz ile içsel varlığınızın birleşmesinin yeni seviyesini kucaklayın ve bunu Dünyaya demirlemenize yardımcı olması için Başmelek Sandalphon’u davet edin.

Başmeleklerin 11:11 Kapısının diğer tarafındaki yol bir anda size açılmasa da, kalbinize umudun parlamasını vermek için size yeni vizyonun kısa bir görüntüsü gösterilebilir. Bu portaldan yürürken, size rehberlik eden Işık Varlıklarına uyumlu olduğunuzu ve asla yalnız olmadığınızı bilin.

Yeni Altın Işık Kalıbınız ile uyum içinde yaşama niyetinizin gösterilmesi daha büyük rehberlik almanızı ve varlığınızda Birlik ve Uyumun kalıplarının oluşturulmasını sağlar. Siz sonraki adımları atarken ve bilinmeyen geleceğe giden yolunuzda sonraki adımları atarken, bu daha büyük İnanç deneyimlemeniz için sizi güçlendirir.

Ruhunuzun Amacına uyumlandığınızı ve yolun her adımında yönlendirildiğinizi bilin. Gücün Kapıları, İlahi Enerjilerin sizi desteklemek için hizalandığı net davetlerin anıdır.

Benlik İle Birlik

Bu 11:11 günü sırasında, Başmelekler ile mükemmel bir Kapı inisiyasyonu için başkalarına katılın. İlahi Benliğinizi insan benliğiniz ile harmanlamak için Altın Kalıbınıza adım atarken, İlahi Olan Her Şeyin Kaynağına bağlanırsınız. Zamanın bu değerli periyodu sırasında inen İnayet için teşekkür edin. Bu varlığınıza derin bir şekilde alın ve Dünyayı Kutsal Birlik içinde tutan Başmeleklere teşekkür edin.

Cennet ve Dünya arasında bir Köprü olmanız için, 11:11 Kapısı benliğinizdeki bu birliğe yolu açar. Başmelekler sizi muhteşem farkındalığın yeni yaratıcı gücüne karşılarken hazır duruyorlar.

Günlerinize bela olan korku dolu düşünceleri yeniden eğitmek ve yönlendirmek yalnızca bir dualık mesafede. Her dua enerji frekansınızı yükseltir ve gezegende Doğal Evrim için kritik kitleyi serbest bırakan dua olabilir. Duanızın dönüm noktası olduğunu imgeleyin – içinizdeki ve gezegendeki tüm varlıklardaki Birliğe açılan kapıya uyan anahtar.

“Işığın Başmelekleri ve Tüm Var Olan’ın İlahi Varlığı:

Bu 11:11 Güç Kapısından yönlendirilmeye hazırlanırken, İlahi Sevginin Işığının enerji alanımdaki uyumsuzlukları temizlemesini istiyorum.

Birlik Bilincine açılan kapılarda serbestçe dolaşabilmem ve dik durabilmem için, eski inançların yüklerini istekle bırakıyorum.

Bu kutsal zamanda en  yüksek hayrıma, insan formuma bütünleştirmek için 5B Kristal Bedenimi taşıyan Altın Tapınağı sevinçle davet ediyorum.

Temizlenmiş enerji alanımın genişliği içinde, enerji alanımın İlahi Sevginin, Uyumun ve Huzurun gücü ile doldurulmasını istiyorum.

Bu İlahi Işığı bedenleme ve Sevginin, Huzurun ve Esenliğin varlığını evrimine yardımcı olmak için Dünyaya topraklama kuvvetini ve cesaretini almayı ve yaymayı istiyorum.

11:11 Kapısından geçerken, Melek Boyutlarına ve Tanrının Işığında çalışan milyonlarca insana katılıyorum. Bir insan yükseltildiğinde, herkesin yükseltildiğini biliyorum.

Birliğin bütünleştirilmesinde ~ İlahi Olan ile varlığımın Birliği ~ muhteşem Işık enerjisinin yeni kalıplarının insan yapıma bağlanmasına izin veriyorum.

Rehberliğinizi hissederek ve yaşamımda yeni olasılıkların sevgi dolu farkındalığının her kalp atışıyla, her an sağlanmakta olduğunu bilerek Işık dolu kapılarda dans ediyorum.

Işığınızda uyanıyorum ve şimdi bana sunulan İlahi armağanları en yüksek Minnettarlık ile kucaklıyorum. Bana daha büyük yaşama İlahi Bağlantı veriyorsunuz ve bunu minnettarlık ile alıyorum.

Tüm Doğayı kutsamak için bu Işığı gezegende demirlemek için onur duyuyorum. Bilincime Dünya için sevgi dolu farkındalık ve saygı getirirken, tüm insanlık yeni yaşam için bu gerekliliğe uyanıyor.

Beni Sevgiyle tutun ve kristal bedenim için Altın Tapınağa açılan bu kapıdan adım atarken bana rehberlik edin. Her adımla, Dünya için bir kutsama olabilmem için, varlığıma daha büyük Yaşam, Huzur ve Neşe getirmek için İlahi Sevginizi kullanabileyim.

Bunun için ve almakta olduğum tüm kutsamalar için, size teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

Ve öyledir.”

(Çeviri: Saffet Güler)

Shanta Gabriel for Archangel Gabriel

2 Kasım 2015

TheGabrielMessages.com