Aralık 2008: Gündönümünün Simyası – 21 Aralık

Yazdır Yazdır 

Başmelek Metatron ~ J Tyberonn kanalıyla

21 Aralık 2008

Gündönümü için Özel BM Metatron Mesajı

Selamlar Sevgililer,

Ve bu kutlu günde, Aralık Gündönümü dediğiniz enerjide göksel ve Dünyasal önemde olan günlerden birinde toplanıyoruz.

Sevgililer, Gündönümü olarak adlandırdığınız aslında, solar geri dönüşte Dünya’nın ekseninin eğimi Güneş’e doğru en fazla yöneldiği veya Güneş’ten uzaklaştığı zaman yılda iki kez gerçekleşen önemli frekanssal – astronomik bir olaydır, bu olay Güneşin en kuzeydeki veya en güneydeki en uç noktaya erişmesine neden olur. Kadim insanların bildiği gibi, gündönümlerinde Güneş eğimde hareketsiz durur. Görünüşteki kuzey veya güney hareketi kısalır, ancak kritik şekilde önemli yerçekimsel duraklamadır.

Aslında, bu olay karmaşıklığında, daha geniş bir perspektife anlaşılmalıdır. Gerçekte, bu tür zirvesel bir duraklamada yaratılan enerji, nedensel uzay zamanda bir pencere açar; 144 saatlik süreyle muazzam enerji kapılarının akış kanalını sağlar; Heliotropik duraksamanın gerçekleşmesinden 72 saat önce ve 72 saat sonra.

Ekinokslarla (gün – tün eşitliği) birlikte gündönümleri, görünürde Dünyasal mevsimleri birleştiren modeller arasında enerjisel axiatonal bir haç yaratır. Bu tarihleri mevsimlerin başlangıcı olarak algılarsınız, gerçekte bu merkez noktalarıdır. Aslında bu merkez noktaları sizin henüz tam olarak anlamadığınız şekillerde tüm madde ve tüm bilinç ile titreşimsel olarak koordine olan portallardır. Varlığınızın bu kapılarda tetiklendiğini söylemek yeterlidir.

Güneşiniz, galaktik merkezden yaklaşık olarak 26,000 ışık – yılı mesafede olan Samanyolu dediğiniz galaksinin merkezi etrafında yörüngede döner (uzay – zamandaki şu andaki vektöre göre).

Büyük Merkezi Güneş

Samanyolu’nun ötesinde TULA dediğiniz, Büyük Merkezi Güneş vardır. O Kaynaktır ve Kozmos’un Merkezidir. İlahi Kozmos Hologramının madde – antimadde ‘Flash’ veçhesinin Bütünleşme Noktasıdır. Tüm fiziksel – spiritüel yaratımın Metatronik Kaynağıdır. Nükleer Kozmik Yumurtadır.

Sirius Yıldızı, Büyük Merkezi Güneşin Galaksinin sizin sektörünüzdeki alıcı – aktarıcısıdır. Kozmos’un GÜNEŞ’inin (İngilizce SUN) arkasındaki ‘OĞUL’ (İngilizce SON) Kozmik Mesih olarak algılanır; bu İlahi Düşüncenin enerjisel frekansıdır, bunun içinden Formsuz Boşluk geometrik ışıkla donatılır. Sizin ‘BEN’im’ Varlığınız aslında bu frekanssal kaynakların içinde başlatılır. Dolayısıyla bu Metatronik mekanizma vasıtasıyla tüm Dünyalar fizikselliğe döküldü.

Gündönümü ve Ekinokslar gibi olaylar vasıtasıyla Kozmos içinde, bu yaratıcı enerjinin Dünya planına daha büyük akışını sağlayan belirli portallar gerçekleşir.

Gündönümü Kapısının Simyası

Gündönümü kadim insanlar tarafından her zaman, güneş yılının en güçlü dört noktasından biri olarak kabul edildi. Kuzey yarıkürede bu göksel olay genellikle 21 Aralık’ta gerçekleşir. Bu yıl gündönümünün zamanlaması bugündür, sizin takviminizle Pazar, 21 Aralık, 7:04 a.m. EST, 4:04 a.m. PST veya 12:04 p.m Evrensel Zaman. Yine de bunun fırsat enerji kapısının bu noktadan itibaren 72 saat sonrasına, 24 Aralık’a kadar uzadığını söylüyoruz. Bu, tefekkür ve dua için kullanacağınız bir zamandır.

Sevgililer, bu olağanüstü gündönümünün frekanssal enerjisi birçoğunuz için sizi birçok şekilde etkileyebilecek olan bir yoğunluk yaratır. Bunu dolunay x 100 (dolunayın 100 katı) olarak hayal edin. Bilin ki bu, akaşik enerjinin, kodlanmış ışığın eksenel bir kutsal kasesidir. Bunun içinde, değişimin mekanizmaları vasıtasıyla umut hissini sağlayan eşsiz ‘matriks – yaratım’ enerjisinin çok gerçek bir yüklemesi vardır.

Bir kapı açılıyor ve böylece size o arzuladığınız değişimleri mikro ve makroda yaratma fırsatı veriliyor. Bu, yakalamanız için teşvik edildiğiniz bir fırsattır. Size Yükselmiş Üstatlar ve Elohim Alemlerinden gönderilen Göksel kaynağın elektromanyetik kuvvetidir. Enochian Metatronic Işığın Alayları! Son Üstatlığı Aramanın zamanıdır ve sizlere Dünyanızda henüz gerçekleşmemiş olan bir şekilde yardım edilmektedir. Bu hızlandırmanın kapısıdır, UMUDUN akışıdır.

Ve böylece bu 2008 yılı kuzey gündönümü, özlü eterik bir etki ve ender güçte enerjisel akış sağlıyor. Şimdiki ömrünüzde gezegende hissedilen en hayati solar kapıdır. Başlangıçta, o kadar güçlü olabilir ki bunalmış hissedersiniz, ama Sevgililer bugün sizi bombardıman eden bu yaşam gücünün artan voltajıyla umutsuzluğa düşmeyin. Aslında çoğu insan mutsuzluğa düşecek, ama bunu bir fırsat olarak kabul edecek, çünkü bu enerji sizin birlikte – yaratma dediğinizin desteğidir. Onu bilgece kullanın. Günü Yakalayın!

Ve bu enerji çok fazla yoğun olurken, ayrıca sizin için oldukça ozmotik olarak (geçişmeli olarak) mevcuttur. MerKaBah ve MerKiVah’ınız tarafından sindirilebilir olmasını sağlayan bir şekilde tasarlanmıştır. Enerjiler gezegeninizde artıyor ve aslında bu o enerjilerin içinde çalışma yeteneğinizi artırmakla yükümlüdür.

2008’in 21 Aralık Gündönümü, fevkalade hizalanmış ve enerjilenmiş 12 Aralık 2008’in 12:12 kapısı üzerinde başlangıç beslemesine veya karşılıklı dışa – akışa sahipti. Bu nedenle birçoğunuz 12 Aralık’taki olağanüstü Dolunay’da törenler ve dua için toplanmak üzere mecburiyet hissettiniz. Binlerceniz bunu yaptınız ve aslında gezegenin güç – düğümlerinde ve bu hissedildi. Bunun gezegeninize büyük faydası olan bir etkisi oldu.

Bugün aldığınız enerjileri, bundan sonraki 72 saat boyunca almaya devam edeceksiniz. Bu, gezegeni ve aslında bilinci gezegendeki tüm insanlığın süptil ışık – bedenlerini sarmalayan Göksel Işık Kodunun yüce yüklemesidir. DNA’nız genişliyor ve yeniden kodlanıyor! Başlangıçta bu yoğunluğa odaklanmayı zor bulabilirsiniz, ama odaklanma vasıtasıyla bu akıştaki büyük berraklık hallerine ulaşabilirsiniz.

Pota Etkisi

Bilincin bireysel ve gezegensel seviyelerinde sistemler parçalanıyor. Size artık hizmet etmeyen şeyler arınma potasında eritiliyor.

En yüksek hayra götürmeye ilişkiler sona eriyor, en yüksek hayra hizmet etmeyen sistemler çöküyor, yeni paradigmada yeniden düzenlenmek için yeniden yükleniyor.

Sevgililer, birçoğunuz telaş, şüphe ve endişe hissediyorsunuz. Birçoğunuz yaşamınızı yeniden modellemeye çekiliyorsunuz. Yol üzerinde olanlarınız bile yaşamınızın değiştirilmeye gereksinimi olan kalan parçalarını incelemeniz isteniyor.

Şüphe ve korku Yükselişin Birleşik Alanının kristalin paradigmasına uyamaz, ancak Sevgililer, içsel – çatışmanın tanınması ve kendinden – şüphe hissi arasındaki farkı anlamanızı rica ediyoruz. İçsel – çatışmanın tanınması size hizmet eder, diğeri etmez. Kendini – keşfetme şüphe değildir, aslında konukluğunuzda gereklidir.

Bu gündönümü değişmeye gereksinim duyulanı değiştirme zamanıdır! Ancak değişimi yapmak için öncelikle, Kusursuzluğunuz ile, en yüksek yolunuzla çatışan o veçheleri ve alışkanlıkları ortaya çıkarmak için içinizin derinliklerine gitmelisiniz. Daha çok ilerledikçe, temizlemek için kalanları görmek daha zorlaşabilir. Görüyorsunuz, Spiritüel Yolda olan birçoklarınız için, zaten kolay olan değişiklikleri yaptınız. Kalanlar daha fazla çalışma gerektirir. Kalanlar çoğunlukla daha karmaşıktır. Seçimler çok açık belirlenmemiştir.

Kalan değişimler bilincin yatağının altına gizlenmiş olabilir ve derine gömülmüş ve geçmiş yaşamlar dediğiniz çok boyutlu veçhelerin katmanlarında depolanmış kutularda paketlenmiş olabilir.

Yüzeysel kalıplara, spiritüel egoya veya büyümeye izin vermeyen ilişkilere yapışıp kalmış olabilirsiniz. Acıya neden olan bir bağı kesmeniz istenebilir, yine de deneyimi sağlayarak ve kalıplanmamış ilişki içinde iken görülemeyen açığa vurmanın yeniden incelenmesini sağlayarak en sonunda tüm tarafların büyümesine hizmet eder.

Dünya’nın Grup Bilinci içindeki hepiniz en yüksek hayra hizmet etmeyen mikro ve makrodaki şimdiki sistemlerinizin, hükümetlerinizin, politikalarınızın ve yapılarınızın en yoğun temizliğini deneyimliyorsunuz. Ekonomik sistem yeniden yüklemeniz bunun bir örneğidir.

Bunun zorunlu bir pota olduğunu söylüyoruz. Kristalin Alana bütünleşmek için zorunlu bir fonksiyondur. Birleşik Alana YÜKSELİŞ için kapıyı açan gerekli değişimdir.

Ama Sevgililer, bu birçoğunuz için acısız gelmeyecektir. Yine de kuantum büyüme hızlanmasını sağlayacak olan büyük arınmaya neden olacağını söylüyoruz.

Görüyorsunuz, bile bile, yeni yaklaşan enerji içinde, artık çitte/parmaklıkta oturamazsınız. Seçmek zorundasınız. Ya en az direnç olan yola girersiniz ya da cesurca gücünüzü almayı seçersiniz. Çoğunlukla gücü almak akıntıya karşı yüzme kuvvetini gerektirir.

Buna spiritüel aerobik deyin ve bilin ki bu, mükemmellik yolunda bireysel ve gezegensel mezuniyetinizin birlikte – yaratıcı tezahürü için gerçek tutumdur. Çoğu zaman en zor kavrayış, temel nedensel rol olarak başkalarını kurtarmak için burada OLMADIĞINIZDIR. Bunu kavramak birçoğunuz için çok zordur. Siz büyümek için buradasınız ve en yüksek hayırda, büyümede önce kendinizi geliştirme vasıtasıyla başkalarına hizmet edersiniz. Bu çetin sınavdır ve Dünya dediğiniz bu dualite okulundaki anahtar kavrayıştır.

Sizler biyolojik elbiselerdeki ruhsal varlıklarsınız. İlahiliğinizi keşfetmek için buradasınız. Bu keşfi yaptığınızda, bu başarının örneğinde başkalarına hizmet edersiniz!

Dualitenin lineer zaman – sıralamasında bilinç filtresi taktığınız için, ego – kişiliğinde yüzeyde işlediğiniz için, kendi realitenizin gerçek doğasını görmek siz insanlar için çoğu zaman zordur.

İnsanlık kitleleri büyük resmi görmüyor. Birçoğu sadece lineer ifadenin hareketsiz çerçevelerini görüyor. Odak, 3 B yaşamlarında oynana acı dolu fiziksel ve duygusal senaryolardadır. Değişimleri yapmak için güçsüz hissetmek kolaydır. Yapışmış veya bunalmış hissedebilirsiniz.

Diğerleri için, bilincin yüksek seviyesine ulaşmış ve yolda iyi ilerlemiş hissedebilirsiniz. Bazılarınız için bu doğrudur. Ama her zaman daha ilerisi olduğunun, her zaman birleşecek bir sonraki seviye olduğunun farkında olun. Bunun gibi, her zaman öğrenecek daha fazla şey, sonraki aşamaya ulaşmak için temizlenecek daha fazla şey vardır. Bu, sizin paradigmanızda bilincin Doğasıdır. Bir veçhede, bir seviyede, bir paradigmada ustalaştığınızda, bir diğeri sunulur.

Yolunuzda ilerlerken, daha çok büyürsünüz, özümsenecek daha fazla bilgi alırsınız. Yine de birçoğunuz esenliğin gerçek duygusundan yoksunsunuz. Bu niteliği geliştirmeniz için zaman harcamanızı diliyoruz. Bunu geliştirmek için zaman ayırın Sevgililer.

Böylece bu Gündönümü periyodunda, meditasyon yapmak için zaman ayırmanızı, içsel benliğinizi keşfetmek için zaman ayırmanızı teşvik ediyoruz. Melek Alemi ve Yükselmiş Üstatlar, bu aşama sırasında size kavrayabileceğinizden daha yakındır.

Bu Günü ve izleyen 3 günü en yüksek hayrınıza yaşamınızda arzuladığınız şeyi yaratmak için kullanın. Aslında 2009 yeni partnerliğin, yeni vizyonun, Yeni Dünya’nın tezahürünün yılıdır.

2009’da Kristalin Aktivasyonlar

2009’da bir çok frekanssal portal olacak. 2009’daki ekinoksların ve gündönümlerinin her biri, kendi yüksek boyutlu Işık akışlarında giderek güçlü olacak. Güçlü 9-9-9’da Kristal Izgara %75 aktiviteye erişecek ve Atlantis Tapınaklarının güçlü Dünya – Koruyucu Kristalleri daha büyük aktiviteye akacak. Om Kristali, Şifanın Yeşil Kristali ve Bilginin Mavi Kristali 9-9-9’da 144 Izgaraya daha kuvvetli bağlanacaklar.

9-9-9 ayrıca yeryüzündeki metamorfik (başkalaşmış) katmanın bazı çok kadim kristalin alanlarını aktive edecek. Bunlar kristal bir alan yayan güçlü bir katmandır. 3,5 milyar yaşını aşan kadim kayalar Dünya’nın kıtalarının hepsinde bulunur. Metamorfik Kristallerin en güçlüsü Kanada Kalkanı, kuzeybatı Kanada’daki Acasta Gneisses, Grönland’daki Isua Supracrustal, Minnesota ve Michigan’daki alt Kalkan, Swaziland ve Batı Avustralya’daki kadim kabuk kayasıdır. Hepsi ızgaraya bağlanacak ve duyarlılık ve Yeni Dünya’ya birlik içinde aktive olacak.

21 Aralık 2008

Bugünlerde Gündönümü yolu döşeyecek. Bugünkü kuzey gündönümü 2009’a girişi aktive ediyor.

Milyonlarca insan İlahi Rehberlik için dua ediyor. Yaratıcının Işıkgücünü aktive etmek için bugün meditasyon yapan gezegendeki milyonlarca Dünya – Koruyucusu, Arayıcı & Işıkişçileriyle eşzamanlı olan bu güçlü olay Dünyanın şimdiye kadar deneyimlemiş olduğu en büyük Akaşik Işık yüklemesini birlikte – yaratmada anahtar rol oynadı. Aslında, bugünün kuzey Gündönümünde gezegeni ve İnsanlığı sonraki 72 saatte yıkayacak olan Umut enerjisinin büyük beslemesi vardır. Bu, her kıtadaki insanların kalplerine daldırılıyor.

Bu İlahi Nida, Yeni Dünya için mükemmelik kalıplarını büyük ölçüde güçlendirecek ve bireysel umutlarınızı ve hayallerinizi kuantum sıçramasında hızlandıracak.

Sevgililer, her şeyin mükemmellik içinde olduğunu temin ediyoruz. Eski kalıplar, eski sistemler ve arketipler çökse bile, Yükselen Dünya için yeni yüklenen kalıpların genişlemesi bu mükemmelliğin gayretle arayan tüm insanlığın yaşamlarına ve enerji alanlarına neşeli tamamlanma ve büyük umutlu vizyonlar için izin vermek üzere yeniden düzenleniyor ve tezahür ediyor.

Gezegendeki Işık İçeriğinin şu anda, Dünya’nın herhangi bir tarihsel aşamasından daha yüksek rezonansta olduğunu daha önce size söyledik. Bu, Yükselişin kök nedenidir. Ama yapılacak olan kalan işler var.

Geçiş gerçekleşiyor ve şu anda enerjinize her zamankinden çok gereksinim var. Büyük geçişi yönlendirmek için buradasınız.

Geçişi yapmanızı sağlayan özel açılışlar ve portallar vardır. Bugün böyle bir fırsattır. Başkaları da olacak. Bunların hepsini kullanın. Değişimi getirin, UMUDU getirin ve korkuyu elimine edin.

Esenliği tezahür ettirin. Değişim geliyor ve Sevgililer, siz bunun bir parçasısınız. Aslında bunu seçtiniz. Gerçek anlamda, bunu yarattınız ve aslında o sizin seçtiğiniz kaderdir. O gerçekleşecek, zaten gerçekleşti.

Her birinize saygı duyuyoruz. Acınızı biliyoruz, şüphelerinizi biliyoruz, sınavlarınızı biliyoruz. Yanınızda olmak için buradayız. Parmaklarınızın ucundaki dünyayı yaratmak için bu enerjiyi kullanın, o kavrayabileceğinizden daha yakın. Sizi besliyoruz, birbirinize karşı nazik olmanızı ve KENDİNİZİ sevmenizi istiyoruz.

Bu Günü Yakalayın!!!

Ben Metatron’um ve sizinle bu Gerçekleri paylaşıyorum.

Ve öyledir.

www.earth-keeper.com

(Çeviri: Saffet)