Kasım 2008 : Şaman’ın Tepe Zirvesinin Yıldız Kapısı

Yazdır Yazdır 

Metatron Mesajı

James Tyberonn kanalıyla

Selamlar Sevgililer, Ben Işığın Lordu Metatron’um ve her birinizi Koşulsuz Sevginin enerjisinde kucaklıyorum. Bu sözcükleri bireysel olarak okurken, zamanınızın ŞİMDİ anında varlığınızı kucaklayan Sevgi.

Ve Vorteksler, Portallar ve Sedona’nın enerjisi konusunu yeniden gözden geçireceğiz.

Sedona ve etrafını çevreleyen güzel kızıl kaya vadisinin kutsal enerjisi uzun zamandır bilinmektedir. Kutsal olduğunu söylüyoruz, çünkü o kendi kapsadığı alan içindeki tüm enerjiyi, tüm yaşamı etkileyen elektrik alanı toprağıdır. Bu elektro – manyetik alanın veçhesi, Mu ve Atlantis günlerinden beri bilinmektedir.

Bu bölge, Dünya’nın kendisi tarafından üretilen birçok enerjisel havuzlarıyla güçlü bir vorteks – portal kompleksi idi ve böyle olmaya devam ediyor. Vorteks sistemlerinin mekanikleri ve canlılığı ile ilgili şu anda çok fazla yanlış anlama var. O ve veya bu sistemin onarıma veya hizalanmaya gereksinimi olduğunu söyleyenler var. Size Sedona vorteksinin güçlü bir vorteks olduğunu ve her zaman böyle olduğunu söylüyoruz. Böyle olmaya devam edecek, görüyorsunuz, o Dünya’nın kendisinin kuvvetleri ile jeo – fiziksel olarak tetikleniyor.

Bu bölgedeki topraklar eonlardır, milyonlarca yıldır elektromanyetizm jeneratörü oldu. Topraklar sular altında olduğunda bile, çeşitli evreler vasıtasıyla, yerküre Etherium Akash (eter akaşa) ile yüklü tellürik (dünyasal)elektro – devre sisteminin spirallerini üretti.

Sedona vorteksinin şu anda eril ve dişil enerjiler olarak terimlendirilen şeyin dengesini aramada anahtar bir rol oynamak için görevlendirildiğini söyleyeceğiz. Bu, arzu edilen eşit dengedir ve şu anda Amerikaların bu bölgesi dengesizdir. Daha yumuşak, daha süptil dişil enerjinin akışı portal vasıtasıyla alınmakta ve vorteks makinesi ile yayılmaktadır. Vorteks portal enerjilerinin tanımı ve özellikle bunları çakralara ve deneyime göre etiketleme teşebbüsü oldukça yanlış anlaşılıyor. Tüm vorteksler tüm çakraları etkileyebilir ve etkiliyor. Sonuç olarak elde edilen deneyim, bireylerin ışık miktarlarına, bütünlüklerine, gereksinimlerine ve içsel benliklerinin niteliklerine göre değişir. Vorteks enerjisi, onun içine giren herkesle rezonansa girer ve İçsel Varlığını kuvvetlendirir.

Bu rezonans gerçekleşir, çünkü vorteks enerjisi çakra sisteminin süptil enerjisiyle armonik olarak ayarlıdır (uyumludur). Sedona’nın vorteks sistemindeki jeomanyetik ve jeoelektrik kuvvetlerin gücü, etkisi orayı ziyaret edenlerde başlangıçta bir dengesizlik yaratabilir. Görüyorsunuz, arınma için enerjisel gözlemi sağlamak için içeride olanları büyütür, yükseltir.

Yerliler bunu anlar ve buna uygun olarak sadece onların öğretmenleri ve üstatlar vorteksin içinde tam gün kalırlar. Sedona’da yaşayanların bazılarının tuhaf veya dengesiz görünmesinin nedeni budur. Güç sitelerindeki elektromanyetik frekanslar, kendi içlerinde insan EMF veya aurik alanı ile enerjisel basınç farklılığı olarak terimlendirilen şeyi yaratabilir. Eşitlendirme periyodunda, denge yeniden yaratılana kadar aurada çatlaklar gerçekleşebilir. Bunun gibi, insanların, aurik enerjileri harmoniğe daha iyi ayarlanana kadar, güç sitelerinde fazla kalmamaları için ihtiyatlı olmaları gereken zamanlar vardır. Böyle sitelerde yaşamayı seçmiş olanlar zamanla ya dengeyi kazanırlar ya da dengesizlik deneyimlerler.

Kanal, kutsal site veya güç noktası olarak terimlendirilen şeyi tanımlamamızı istedi. Bir güç noktasının birçok şey olduğunu söyleyeceğiz. O, hem Dünya hem de Dünya’nın içindeki ve dışındaki insanlık ile, göksel cennetler ile ve göksel bedenin kendisiyle ilgili olarak önemlidir. Güçlendiren, tekamül eden, bilinçli tekamülü etkileyen, insanlığın hücresel varoluşunun parçası olarak kalması tayin edilen odur.

Bir portal, tek bir enerji kaynağının kendi enerjisini bir kaynaktan diğerine, bir dünyadan diğerine (örneğin fiziksel olarak veya fiziksel olmayarak) aktarmasını sağlar. Enerjilerin iletimini, geçişini sağlar. Bazı portallar boyutlardadır, bazıları uzaydadır, bazıları zamandadır ve bazı portallar da bunların hepsindedir. Bazı portallar belirli yıldız gruplarına, diğer portallar belirli gezegenlere hizalanırlar. Bazı portallar enerjisel ışık beslemeleri veya daha karmaşık yüksek boyutlu enerjilerin beslemesini almak için kurulur. Üstat hangi portalların hangi türde olduğunu belirleyebilir. Kanalımız kendi içinde bu yeteneği yeniden keşfetme yolunda iyi gidiyor. Geçmiş deneyimlerinde bu tür bilgilere sahipti ve bu seyahatlerde bu bilgiler aktive ediliyor.

Aslında birçok insan bu bilgiyi yeniden aktive ediyor ve güç düğümlerinin ve kutsal sitelerin ziyaret etmeleri ve o enerjileri emmeleri için birçok insanı çekmesinin nedeni budur. Ancak Sevgililer, bu enerjileri demirlemiyorsunuz, bu enerjileri hizalamıyorsunuz, bunun yerine o enerjiler sizi demirliyor ve hizalıyor. Onlara yüksek enerjiler doldurma ve böylece onların alanına katkıda bulunma yeteneğine sahipsiniz, ama onların temel matriksinin kutsal geometrik formülünü değiştirmiyorsunuz. Farkı anlıyor musunuz? Bu canlı matriksler sizin öğretmenlerinizdir.

Kendilerini güç sitelerinin yapısına bağlayan birçok bilinçli enerji formları vardır. Bunu, bu tür bölgelerin enerjisel doğası ve çok boyutlu yerleşimleri (üst üste binen) mümkün kılmaktadır.

Bu canlı Katedraller iyi tanındığı zaman, insanlığın gösterdiği saygı ve hürmet onların üzerine massedilir. Bu tür yüksek titreşimli duyguların birikmesi birleşir, harmanlanır ve sizin ‘koruyucu ruhlar’ dediğiniz enerjileri oluşturur. Bu, ‘Mekanın Ruhu’ denilen şeyden ve melek alemi ve elemental krallıkların enerjilerinden farklıdır. Tüm bunların güç noktalarında daha hissedilir olarak var olduğunu bilin.

Sedona içinde bunların hepsinin var olduğunu söyleyeceğiz. Ruhsal koruyucuların kollektif bilinci olarak terimlendirilebilen şey, şimdilerde başlıca bu bölgeyi binlerce yıldır onurlandıran Yerli insanların massedilmiş saygısı, hürmetinden cezbediliyor. Sedona’nın büyük vortekslerinin törensel olarak kullanılmış olduğu ve sadece bu amaçla buralara yerleşilmiş olduğu, Yerli insanların farkına varışı ve anlayışı idi. Bu bölgede yerleşim olduğu, yollar ve yapılar inşa edildiği ve ticaret yerleri ortaya çıktığı zaman bir dereceye kadar değişen enerjisel bir kod vardır. Görüyorsunuz, böyle bölgeler, kendi yapısı içindeki insanların armoniğini yansıtır ve emer. Bununla birlikte, son zamanlarda saygılı arayıcılar bu bölgeye önemli miktarda çekildiler ve onlar vorteks armoniğinin kutsal koruyuculuğuna ve korunmasına adandılar. Yerli dans ve ibadet seremonileri ve spiritüel anlayış yeniden enerjilendirildi ve denge aramaya devam ediyor. Bu aktiviteler çok uygundur ve görüyorsunuz, Dünya karşılık veriyor.

Bu vorteksin içindeki bazı bölgeler değişirken, başlıca mekanikler değişmedi. Vorteks – portal noktaları zamansızdır ve aslında, her şey böyle yerlerin şimdisinde mekan – zaman sürekliliğinde gerçekleşir. Sedona’daki eonlar boyunca süren hürmet sizin şimdi ve gelecek dediğiniz şeyle birlikte var olur.

Sedona’nın alt kısımları ve San Francisco Tepelerinin volkanik bölgesi tünel şebekeleri ve içi boş yerküredir. Buralarda sizin dördüncü boyut varlıkları olarak düşündükleriniz oturuyor. Onlar Lemuryalıların üçüncü boyut soyundan olan ve beşinci boyuta alınmayı talep etmeyenler idi. Onların doğası iki boyut arasında bulunmadır, Dünya’da olmaya çok alışıktırlar, bedenin çözünmesine izin vermeyi henüz istemiyorlar.

Dördüncü boyut alemleri ilk üç boyutun somutluğunu (hissedilirliğini) deneyimleyebilir. Bu, sadece dördüncü boyut değil, üçüncü boyut artı diğer üç boyutmuş (1,2, ve 4) gibidir. Sizin terimlerinizde, gerçek dördüncü boyut hali esasen fiziksel olmamasına rağmen. Ve evet, gerçek beşinci boyut hali de fiziksel değildir, aydınlanmış yarı şeffaf bir haldir, ancak bu onun fiziksellik temelinden aranamayacağı ve kavranamayacağı anlamına gelmez. O zaman, üçüncü boyut hali, fiziksel halin yoğunluğunda olmaktır. Üçüncü boyutta olma artı enerji biraz daha yukarıda olmaktır, bu nedenle onlar kendilerini Dünya’nın içinde buluyorlar, tamamen yüzeye çıkamıyorlar, tamamen beşinci boyut varlıkları olamıyorlar. Bu alternatif bir seçimdir, bir paralel realite seçimidir. Lemuryalı varlıklar ve onun kolonileri tufan zamanında dünyanın yüzeyini terk etmeyi seçti, sizin zamanınızla 30 bin yıl önce. Tüm dünyada başka yer altı kolonileri de vardır. Diğerleri Kaliforniya, Nevada, Orta Amerika, Peru, Arkansas ve Bolivya’dadır.

Sedona’nın içinde ayrıca birçok ET üsleri vardır (Dünya dışı varlıklar). Sirius B ve Pleiades’liler çeşitli zamanlarda ley sisteminin ve portal kompleksinin enerjisel matriksinin sürdürülmesine dahil oldular. Bu bölgede spiritüel yerli insanlarla çalışmış olan Yıldız tohumları denem o varlıklar, yerlilerin Yıldız Ulusu dedikleri Pleiades’in bir veçhesindendiler. O bölgedeki birçok ana yıldız kapılarından biri, kanalımızın tanımladığı gibi Şaman’ın Mağarasına odaklanmıştır. Yine de, bu noktalar değişir ve sabit değildir.

Şaman’ın Tepesi ve Boynton Kanyonu bölgeleri, eşmerkezli boyutsal üst üste binmiş bölgelerdir. Zaman – sırası bozulmaları olarak deneyimlenebilen olaylar bu bölgelerin içinde düzenli olarak gerçekleşir. Yine de, bu bozulmalar herkes tarafından algılanmaz ve sürekli olarak katılaşmaz. Bunun yerine bozulma alanı içerdeki vortekssel kaynaktan gelen elektromanyetik kuvvetin aşırı – dalgalarıyla ardı ardına dizilmiş şekilde göksel yerçekiminin belirli aşamalarında kuvvetli şekilde hüküm sürer (:J)

Aslında kanalın Şaman’ın Tepesinde deneyimlediği çok boyutluluk ve lüsid boyutsal vizyon deneyimleri, 2001’deki kış gündönümü civarında oluşan eşsiz enerji karışımları tarafından büyük ölçüde kolaylaştırıldı.

Ayrıca, belirli enerji fazlarında Pleiades’lilerin MerKiVic ile oraya girip çıkabilmelerinin nedeni budur.

Sedona aslında Titicaca Gölü’nün vorteksiyle hizalıdır. Bu ikisinin hemisferik (yarımküresel) dengeleyici olduğu söylenebilir, biri saat yönündeki vektörde, diğeri saatin tersi yöndeki vektörde. Bu ikisi arasındaki iletişim çok geniştir ve Hopilerin ‘Kartal ve Akbaba’ olarak isimlendirdikleri şeyin amacı ile bağlantılıdır. Birçok insan bu enerjisel harmanlanmayla, bu ikisine çekilir. Bu zamanda bu vortekslerin daha güçlü, etkili, daha dengeli, daha canlı olanının Titicaca Gölü vorteksi olduğunu söyleyeceğiz. Görüyorsunuz, bu zamanda Titicaca Gölü Sedona’ya enerjisel yardım sağlıyor ve geçmişte Sedona bu tür yardımı güneye sağlamıştı. Ama şimdi, Dünyanızda, güney portalı kuzeye enerji sağlıyor ve böylece dişil enerji çekiliyor.

Sedona’nın geometrisi karmaşıktır, tetrahedron ve hexahedrondan oluşur ve bu ikisi oktahedron içinde kapalıdır. Tetrahedron insanlığın veçhesini, hexahedron insanlığın anlayış ve bilgi arayışını ve oktahedron göksel varlıklara bağlantıyı temsil eder. Oktahedron BEN’imdir, ‘yukarda nasılda, aşağıda öyle’. O ortaya çıkıştır.

Ben Metatron’um ve sizinle bu Gerçekleri paylaşıyorum. Sizler sevgililersiniz”

Ve öyledir.

www.Earth-Keeper.com

*Tetrahedron: Dörtyüzlü; Hexahedron: Altı yüzlü; Octahedron: Sekiz yüzlü

(Çeviri: Saffet Güler)