Temmuz 2008: Shasta’nın OM Kristali

Yazdır Yazdır 

BM Metatron Kanalı ~ James Tyberonn vasıtası ile

“Selamlar sevgililer! Ben Işığın Lordu, Metatron’um. Ve tekrar Shasta’dan söz edeceğiz. Aslında onun önemi Kristalin Alan’ın genişlemesine eşdeğerdir.

Şimdi, Shasta denilen mega portalın genişlemiş dağ kitlesinin çok aşağısında şaşırtıcı bir Atlantis kristali, Arkturus kaynaklı bir kristal duruyor. Bu kristal gümüş rengi tonunda parıldıyor, kristalin platin ve eterik altın frekanslarını yayıyor. Bir zamanlar Atlantis’in Poseida Adasındaki Bir’in büyük Tapınağında duruyordu ve Om Kristali adı verilmişti. Atlantis bilim adamı – rahip Atla – Ra ona Çokboyutluluğun Kristali diyordu. Aslında, bu hissedebilir kristal kendi frekansında sınırsız güçtedir ve kendi yapısı içinde platin, altın ve hiper – kuvarsın alaşımını taşır; ışık, mekan ve zaman dediklerinizi bükme, yoğunlaştırma ve büyütme yeteneğine sahiptir.

Platin Işın

Om Kristali kendisine Platin Işın denen çokboyutlu rezonansın sınırsız güçte enerjisel ışınını çeker ve yayar. Platin Işın gelen Yükselişin dengesi için gereklidir. Kendi içinde Evrensel Yasa’nın, Kozmik Aksiyom’un kodu denebilecek şeyi taşır. Kendi frekansında Kozmos’un her veçhesine genişleyen ve yer değiştiren Evrensel Gerçeği, çokboyutlu Gerçeği taşır. Dişil frekansın besleyici dişil hissini taşır, aynı zamanda aslında hem dişil hem de eril titreşimin optimum dengesidir. Platin Işın, beynin sol ve sağ veçheleri arasındaki farklılığı azaltan birlik ve dengedir. Bilinci bütünleştirir ve dualite içinde zihnin büyük senkronizasyonunu yaratmaya yardımcı olur.

Görkemli Om Kristali, Atlantis çökmeden önce ve Atlantis’in ikinci ayı adı verilen kristal küresel uydu düşmeden önce, Atlantis tufanından kurtarılan dokuz adet muazzam ve güçlü Templic (tapınağa ait) kristalden biridir. Om Kristali Atlantis Kristallerinin en karmaşık olanı idi ve halen öyledir, sınırsız yetenklerinde ve teknik karmaşıklığında büyük kristal uydudan sonra ikinci sırada idi. Aslında, Atlantis’in kaotik son günlerinde aranan ve yeniden yerleştirilen muazzam Templic kristallerin en değerlisi ve birincisi idi.

OM Kristali

Arkturus’un kristal üstatları Om kristalini, kristal platin, altın ve cıva ile alaşım yapılan gümüşe birleştirilmiş, hiper – kuvars denilen sentezle birleştirilmiş kuvars ve elmasın sıvı kümelenmesini kapsayan bir simya işleminde inşa etmiş ve şekillendirmiştir. Canlı bileşik yaşam gücüyle kaynaştırılmış ve şaşırtıcı geometrik bir şekle tezahür ettirilmişti, bu geometrik şeklin kristal yapısı tüm Metatronik Kozmos içindeki altın spirali ihtiva eder. Bu nedenle, bu kristal Kozmos’taki her boyut, her evren ve her paralel (evren) ile armonik salınımdadır. Hem karbon – temelli yaşam sistemleri hem de biyoplazmik sistemlerde işler, hem madde hem de anti – madde olarak bir araya bağlar ve var olur. Silindirik uzunluğunun çevresinde eşit içbükey ve dışbükey dişler tarzında şekillendirilmiş 144 faseti (yüzeyi) vardır. İkili uçları 51,8 derece kesinlikte açılandırılmıştır. Aslında bu özel açı önemlidir ve Büyük Piramit’in inşasında kullanılmıştır. Bu piramit dünya planının frekansını temsil eder, küresel Dünya’nın bir temsili olmasına niyet edilmiştir; piramidin yüksekliği Dünya’nın merkezini Kuzey Kutbuna birleştiren yarıçapa karşılık gelir ve piramidin çevre uzunluğu Dünyanın Ekvator’daki çevresine karşılık gelir.

144 rakamı çok karmaşık bir frekanstır, evreninizde atomlar denen tüm geometrik temel birimlerin altın spirali içindeki kodu temsil eder. Evrensel matriksiniz onun içinde kapsanır; her zaman var olmuş olan canlı geometrik sabit, hem maddede hem de antimaddede düzenli ölçeklerde genişler ve büzüşür. Tam geometri, tüm göksel kürelerin matematiksel oranları ile ayarlı olan farklı bir tonal (ses perdesine ait) nitelik üretir.

Altın Phi

Altın oran, Kozmos’a anahtar sunan sabit bir orandır, tüm maddenin titreşimsel rezonansı içinde kapsanır ve aslında paralel boyutlara ve antimadde planlarına giriş kapısını sevkeder. Sizin kendi bilim adamlarınız, altın phi spiralinin fraktal tarzındaki gelişmenin hücreden yıldıza kadar her ölçekte tekrarlanan geometik bir model olduğunu kanıtladılar, gördüler ve deneyimlediler. Basitçe söylersek, altın oran, küçüğün büyüğe oranının büyük olanın bütüne oranına eşit olduğu orandır, evreninizde de böyledir. Yukarda nasılsa aşağıda öyledir prensibi uygulanır. Şu andaki bilgi seviyeniz ile henüz keşfedilmemiş olan birçok kapılar sunar.

Shasta’nın matriks portalı altındaki muhteşem Om kristali, altın ortalamayı ve evrensel frekansı birleştirir. Bunu, karmaşık yüzeylerinin ve açısal tasarımının rezonansı ile yapar. Om kristali şimdide var olur ve geçmiş ve gelecekte içerilir. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Sizin referansınızdan, altın ortalamanın ve onun frekansına ait nabız atışının kullanılması ile bunu büyük bir dereceye kadar yapar.

Şimdi, dünya planı, bildiğiniz şekliyle gezegeniniz, bilinç için özel bir odaksal vektördür. Sizin seviyenizde, gezegeninizin kara ve su alanlarına, kıtalara ve okyanuslara bölündüğünü düşünürsünüz. İnsanlığın farkındalık yetileri, aslında bilinciniz, size bu izlenimi veren algı frekanslarına ayarlıdır. Ama Metatronik perspektiften, gezegeniniz ayrıca zaman ve olasılık alanlarının yapılarına (çerçevelerine) da bölümlendirilmiştir, bunlar paraleller olarak adlandırılır. Tüm zamanlar, tüm paraleller daha büyük realitede birlikte var olurlar. Bunun gibi, tüm çağlarınız, tüm zaman devirleriniz, tüm uygarlıklarınız aynı anda birlikte var olurlar. Gerçekte, bu olağaüstü panoramadan, zaman eşzamanlıdır, dünya tarihinin tüm çağları zamanda gömülüdür ve sizin şu andaki zaman vektörünüz ile birlikte ebedi ŞİMDİ’de var olurlar. Altın ortalamanın içinde, sizin portallar dediğinizin içinde, harekete neden olan belirli açıklıklar, bazı sızmalar vardır. Om Kristali bunları çekme ve bunların faydalarını çalışacak duruma getirme yeteneğine sahiptir.

En gerçek anlamında, sizin şimdiniz, sizin şu anınız psikolojik bir platformdur. Kavramı anlasanız da anlamasanız da bu doğrudur ve bunun muazzam bir kavrayış sıçraması olduğunu anlıyoruz. Bunu bir aksiyom olarak kabul edin ve aslında bunu yapmak gerçek çokboyutlu doğanızın anlayışını yönetmede size yardımcı olacaktır.

Kristal Ağ

Om Kristali, Atlantis’teki tüm görkemli Tapınak Kristallerinin yapısında ve kullanımında en karmaşık olanı idi. Bu, diğer Atlantis kristallerinin muazzam yeteneğe, karmaşıklığa ve amaca sahip olmadıkları anlamına gelmez, bunlara sahiptirler. Size Arkturus ve Sirius inşasının şaşırtıcı örnekleri olan dokuz faydacıl Atlantis Tapınak kristalinin iç dünya tünel sisteminin hiper boyutsal kapasitesi vasıtası ile taşındığını ve özel olarak seçilmiş bölgelere yerleştirildiğini anlattık. Ayrıca Arkansas’ın Kristal Vorteksinde yerleşik olan Bilginin Mavi Kristalinin ilk önce aktive edileceğini söyledik. Aslında o, 2008 Haziran gündönümünde yeniden açıldı ve elektrik gücü ilk katman hızlandırmayla yaklaşık %25 güce çıkarıldı. 8-8-8 üçlü tarih portalında, onun yarı güce çıkarılacağını ve bunu yaparak 144 – Kristal Izgarayı işlevselliğinin 2/3’üne tetikleyeceğini söylüyoruz. Mavi Kristalin 8-8-8 aktivasyonu, diğer sekiz kristalin axiatonal enerji ağının ardışık güç artışını tetikleyecek. Bunların 4’ünün 9 Eylül 2009’daki 9-9-9’da bağlantıya girmesi programlandı. Bunlar, Shasta’daki Çokboyutluluğun OM Kristali, Arkansas’taki Zümrüt Şifa Kristali, Brezilya’daki Altın Şifa & Yenilenme Kristali ve Titicaca Gölündeki Güneş – Ay Kristalidir.

Aslında, Kristal Ağ olarak adlandırılabilecek olan şey 144 Izgaranın aktivasyonuna ayarlıdır ve Altın Güneş Diski’nin fonksiyonu ile ilişkilidir. Aktivasyon programı aşağıdadır:

Arkansas :
Bilginin Mavi Kristali 8-8-8
Zümrüt Şifa Kristali 9-9-9
Platin İletişim Kristali 11-11-11

Bimini Sahili:
Enerjinin Yakut Ateş Kristali 12-12-12

Brezilya:
Altın Şifa & Yenilenme Kristali 9-9-9 (Mineas Gerais)
Menekşe Ses Kristali 10-10-10 (Bahia)

Shasta Dağı:
Çokboyutluluğun Om Kristali 9-9-9

Tiajuanaco-Titicaca Gölü, Bolivya:
Işığın Güneş – Ay Kristali 9-9-9
Thoth Kristali 12-12-12

Atlantis BİR’in Tapınağı

Bir’in Tapınağının yakınında, bilimadamı rahip inisiyelerinin seçkinlerine ileri öğretiler için, bir tür özel üniversite olan bir merkez vardı. Buna Atla – Ruum adı verilirdi. Ruum, ‘Gizem İnisiye Okulu’ anlamına gelen, Atlantis Altın ırkının kutsal frekanssal anlamından gelen bir sözcüktür. Bu terimin tonal nitelikleri Poseidalılar arasında olanlarınızın birçoğunun anılarını ortaya çıkaracaktır, özellikle Atla – Ra arasında olmuş olanlarınız için. Bu bilgelik okulu ileri matematik, fizik, kutsal geometri, hiper boyutsal geometri, kristal kimyası, simya, enerji dinamikleri, ayrıca astral seyahat ve çokboyutluluğa ulaşma yöntemleri öğretiyordu. Öğretim kadrosunun çoğu Altın Irktan idi, ayrıca Thoth gibi Üstatlar ve Pleiades, Arkturus, Andromeda ve Sirius A ve B’den Üstatları kapsıyordu. Altın Irk uzun varlıklar idi, boyları bugünün ölçülerine göre 2.7 – 3.6 metre arasında değişiyordu. Onlar direkt Pleiadesli Üstatların soyundan idi ve çok yüksek zeka ve rezonansa sahip nazik, barışcıl varlıklar idiler.

Bir’in Tapınağının kendisi, bilim adamı rahip Atla – Ra’nın mabedinde, Poseida’nın kuzey bölümünde yerleşik olan granit bir tepecik üzerinde yerleşikti. Bir’in Tapınağı kutsal geometrinin çok eşsiz bir dinamiğine inşa edildi ve bölge doğal enerji alanı ve göksel ızgara hizalanmaları için dikkatle ve özellikle seçildi. Om Kristali şaşırtıcı Tapınağın merkezine yerleştirildi. Bir tabana konulmadı, bunun yerine Om Kristalinin her iki ucu noktalara açılandırıldı. Onun etrafını küresel olarak çevreleyen bir seri dönen halkanın içinde asılı tutuldu. Bu halkalar, kristali asılı tutan bir anti – yerçekimi alanı yoğunlaştıran metalik alaşımdan yapılmıştı. Tüm tertibat özel göksel hizalanmalar için açılandırılabiliyordu. Kristalin kendisi plazmik anti – yerçekimsel plazma alanı çekiyordu ve yayıyordu. Kristalin arzu edilen veçhelerini aktive etmek ve plazmanın gerekli yoğunluğunu ayarlamak için ses, saf tonlar kullanıldı. Farklı tonlar ve bunların plazmik yoğunluklar ile ilişkileri anti – yerçekimsel alanda özel salınan renkler yarattı. Kristalin kendisi gümüş rengi tonlarında parıldıyordu, bazı zamanlar açılar ve yoğunluklar rengi beyaz platin mora değiştiriyordu.

Atla – Ra ustaları Om Kristalini boyutsal yolculuk ve zaman – yolculuğu için kullanabiliyorlardı. Bu, göksel kozmik bir kapı olarak hizmet etti. Aslında, astralde ve ötesinde seyahat etmeyi arayan insanların yeteneğini artırır. Shasta Dağı bu kapasitede zaten oldukça verimlidir. Om Kristali, orada bu tür deneyim arayanlar için bu potansiyeli üssel olarak artırır.

Temel Oniki Matematiği

Kristalin silindirik bedeni 144 adet değişen içbükey ve dışbükey yüzlere sahip iken, iki ucu farklıdır. Taban noktası 1728 yüze ve üst noktası 12 yüze sahiptir. Böylece Atlantis ve Atla- Ra temel 12 matematik sistemini kullandı, 12 dizisi, 12 nin karesi vs. Çoğu toplumlarda Atlantis’in çöküşünden sonra gerçekleşen temel on matematiğine dönüşümün, insanların on parmakları ile sayması nedeniyle seçildiğini bilmek sizi şaşırtabilir! Bunun istisnaları, temel 60’ı kullanan Sümerler ve temel 20’yi kullanan Mayalar idi. İnsanların zamanı hala Atlantis Temel 12’sinin onikili bakiyelerinde ölçmelerini not etmek ilginçtir. Saatlerinizi ve yılın aylarını 12 li aşamalarda saymıyor musunuz?

Gelecekte insanlığın matematik temel sistemini, zamanın değişen döngülerine daha yakın hizalı olarak değiştireceğini söyleyeceğiz. Daha önce size, dünyanın iç çekirdeğinin dünyanın dönüşüne ters – dönüşünün değişen oranı nedeniyle, zaman ardışıklığının hızlandığını anlattık. Zaman birimi döngüleri şimdi daha hızlı gerçekleşiyor ve artık hizalanmada değil. Döngüleriniz daha hızlı, ama (zaman) ölçümleriniz henüz değiştirilmedi.

Şimdi, zaman döngüsü hızlanmasından ve temel oniki matematik sistemine dönüşüm gereksiniminden söz ederken, kanalımız üçlü rakam tarihlerinin şu andaki geçerliliğini sordu, size daha önce bu üç rakamlı tarihlerin 144 ızgaranın büyük dodecahedronal yüzlerini aktive eden sayısal portallar olduğunu söylemiştik.

144 Kristal Izgaranın Aktivasyonu

Yanıt vermeden önce, 144 – Kristal ızgaranın aktivasyon işlemini gözden geçirelim. Izgara karmaşık bir geometridir, simetrik kristal bir matrikste 144 adet beş köşeli ve üçgen yüzleri kapsayan özel tasarımla, çifte penta – dodecahedron’dur. Çifte penta – dodecahedron yıldız şeklindedir; beş kenarlı piramitler oluşturmak için büyük on iki yüzün her birinin merkezde yükseldiği anlamına gelir.

Bu şekilde 12 adet pentagonal (beş kenarlı) piramit vardır. Her iki tabanda sayılan her yüzey ve piramitsel olarak yükselmiş bölüm. Eğer her beşgen yüzeyin 5 ikizkenar üçgen ve bir beşgen içerdiğini göz önüne alırsanız, 72 yüze sahip olursunuz. İlave olarak, on iki adet yıldız şeklindeki veçhelerin her biri 5 üçgene ve bir adet beş kenarlı piramide sahiptir; Üstat Rakam frekansı olan onikinin karesi 144’ü elde etmek için yüz ve yıldız bölümlerini birleştirin. Anlıyor musunuz?

Şimdi, üçlü tarihlerin veçheleri oldukça ilginçtir. Milenyumdan sonra, 2001’den 2012’ye kadar gerçekleşen eşsiz tarih dizilişi vardır. Üçlü tarihler bu kısaltılmış formatta eşsiz şekilde gerçekleşen sayısal frekanslardır, on iki yıl için aşağıdaki gibi gerçekleşir.

· 1 Ocak 2001, 1-1-1
· 2 Şubat 2002, 2-2-2
· 3 Mart 2003, 3-3-3
· 4 Nisan, 2004, 4-4-4
· 5 Mayıs, 2005, 5-5-5
· 6 Haziran 2006, 6-6-6
· 7 Temmuz, 2007, 7-7-7
· 8 Ağustos, 2008, 8-8-8
· 9 Eylül, 2009, 9-9-9
· 10 Ekim 2010, 10-10-10
· 11 Kasım, 2011, 11-11-11
· 12 Aralık 2012, 12-12-12

Izgaranın önemi şu ki, her bir üçlü tarih portalının frekansı, ızgaranın 12 büyük dodecahedron yüzey taban levhalarının birinin ‘aktivasyon tetikleyicisi’ olması için tasarlanmıştır. Buna göre, bu aksiyom, 144 – Kristal ızgaranın 1 Ocak 2001’den 12 Aralık 2012’ye kadar her yıl on iki tanesinin biri tarafından işlevselliğe başlatılacağı anlamına gelir; 12 Aralık 2012’de ful programlama girdisine erişmiş olacak. 13 Aralık ve 20 Aralık zaman aralığında, ful programı bütünleştirecek ve 21 Aralık 2012’deki kış gündönümünde ful başlatmayı açacak. Üçlü frekanssal portal tarihlerinde gerçekleşenlerin anahtar parçası, ‘insan – ızgara’sının 144 Kristal ızgaraya hizalanması etrafındadır. Bu tarihlerin tüm gezegende spiritüel hizalanma toplanmaları için önemli tarihler olarak tanınmasının nedeni budur. Aslında, üçlü tarih portallarını özelleştiren özel astrolojik hizalanmalar değildir; 144 ızgara ile ilişkili olan kendilerinin rakamlarının titreşimidir.

Bu kinetik ayrıca, 144 ızgaraya tasarım şematiği yenileştirmek için Güneş Diskinin -yenilenmiş 12 – iplik sarmalını tahrik eder, bu çifte penta dodecahedronun beşgen yüzlerinin DNA programlaması olarak adlandırılabilecek şeyi sağlar.

Şimdi, kanalın üçlü rakam tarihlerinin şu andaki geçerliliği ile ilgili sorduğu soruyu unutmadık. Yanıt şudur, yıllık güneş dönüşü ölçümünüz zaten yaklaşık temel 12 dir, on – iki ay sistemi. Ve üçlü günlerin sayısı 12 sayımdır, bunlardan on iki tane vardır. Yani kısaca, evet üçlü gün portalları geçerlidir.

Işığın Hızı Artıyor

Ancak, 21 Aralık 2012’de, 144 ızgaranın kendisinin ful kısılmasının, hızlanmış zaman birimi döngüleri ve sizin zaman ölçümleriniz arasındaki farkı, uyumsuzluğu artıracağı uyarısını ekleyeceğiz. Ayrıca tamamlandığında, gezegenin içsel dönüşü ve dışsal dönüşü arasındaki zaman ardışıklığını vurgular, o ayrıca ışığın daha büyük hızının gezegeninizi yıkamasını sağlayacak. Işık şu andaki yaklaşık 186,000 mps hızından 210,000 mps hıza yükselecek.

Bu ışık hızlanmasının bir kısmına Atlantis kristallerinin aktivasyonu katkıda bulunacak. Özellikle Shasta’nın Om Kristali ve Titicaca’nın Işığın Güneş – Ay Kristali ışık hızını etkileyecek. Bunların ikisi de 2009’da aktive olacak. Tüm bu kristaller aktive olduğunda ve 2012’de ağa bağlandığında, etki verimli olacak. Bu döngü 2020’ye kadar doruğa ulaşmamasına rağmen, 12-12-12’nin on iki aşamasında aktive edilen bazı kristaller nedeniyle – özellikle Bimini’nin Ateş Kristali – tamamen aktive olmaları sekiz yıl sürecek.

Şimdi, Atlantis’ten gelen yeri değiştirilen dokuz adet sınırsız güçteki kristaller varken, önceden özel yerlerinde olan ve taşınması gerekmeyen başka kristaller de vardır. Bunlar yarı uyur pozisyonda idi ve bazıları işlevsizlik durumunda. Bu kristaller, Kristal Ağının yeniden başlatılmasının tetiklemesi ile 2012’de tam güçlerine ulaşacaklar. Roslyn, Sri Lanka ve Tibet’teki kristal birimleri istisna, bunlar Poseida’da orijinal olarak yerleştirilen dokuz adet kristal kadar büyük, teknik olarak karmaşık veya sınırsız güçte değiller. Bunların en büyükleri aşağıdaki bölgelerde yerleşiktir:

· Tibet
· Baykal Gölü, Rusya
· Roslyn, İskoçya
· Ararat (Ağrı Dağı), Türkiye
· Giza
· Montserrat, İspanya
· Sri Lanka
· Bali
· Güney Kutbu

· Kuzey Kutbu
· Hawaii
· Japonya

Ayrıca, diğer birçok bölgelerde ikincil, uydu kristaller denilebilecek kristaller vardır, bunların arasında Tasmanya, Yeni Zelanda, Glastonbury, Arjantin, Kanada, Himalayalar, Tanzanya, Fransa, Yunanistan, Capetown, Şili, Arizona, Paskalya Adası, Moskova ve Grönland vardır. Bunların boyutları ve kapasitesi daha küçüktür, büyük kristallere ve ağın girift parçasına bağlıdırlar. Bunlar enerji alır ve büyük kristalin birimlerden yayılan axiatonal radyonik frekans yayınına bağımlıdır.

Om Kristalinin Aktivasyonu:

Bu büyük kristaller sizin bilgisayar sistemlerinize benzer, şüphesiz üssel olarak çok daha karmaşık ve güçlüdürler, ama fonksiyonlarında bazı benzerlikler vardır. Büyük kristallerin her biri yeniden programlama ve yeniden başlatmaya benzer bir şeyden geçerler. Bu programlanma ve yeniden başlatma işlemi, dünya matriksinin frekans ve boyutsal erişiminin artmasına özgüdür. Kristallerin veçheleri ve çokboyutluluğun diğer veçhelerinde var olan kendi yüksek ağlarında meydana gelmiyor. Bir anlamda, gerçekleşen şey dünya matriksini değiştirmek için yeniden formatlamadır.

30 Ağustos 2008’deki yeni ay Om Kristalini formatlamaya ve programlamaya başlayacak. Bu karmaşık kristal için işlem sadece 12 ay sürecek. Anahtar astrolojik periyotlar sırasında özel programlamalar ile bir ısınma aşamasına, boşta çalışma safhasına girecek; bu astrolojik periyotlar; 10 – 13 Eylül 2008, 21 Eylül 2008 ekinoksu, 21 Mart 2009 ekinoksu ve Temmuz 2009’daki tam ay tutulması. 9-9-9 üçlü tarih portalında yüzde 25 güce ulaşacak.

10 – 13 Eylül 2008 tarihinden itibaren, beş adet astrolojik diziliş grubu var, en önemlisi Satürn – Chiron. Bu önemli bir Portal Bağlantısıdır ve Satürn materyalizasyonu kolaylaştırır. Om Kristali için önemi, diziliş açısının 51 derece olmasıdır, tam olarak büyük piramitlerin ve Om kristalinin kendisinin açısı. Bu ısınma aşamaları sırasında, aktivasyondan önce insanlığın kendi hizalanmalarını Om Kristaline yönlendirmeleri iyidir. Kristale hizalanmak veya demirlemek kendiliğinden olmaz, bunun yerine gözünde canlandırma ve sevgi titreşimi göndererek kristalin enerjisine kendinizi hizalayın.

Om Kristali ile Bağlantı Kurmak

Birçoğunuz Om Kristalinin, Yükselişin kendisinin benim üzerimde nasıl etkisi olacak diye sorabilirsiniz. 3 ncü boyuttan 5 nci boyuta değişim beni nasıl etkileyecek? Etki birlik, bütünlük duyumsaması olacak. 3 ncü ve 5 nci boyutların düzlemsel fekansları arasında farklılaşmanın somut duyusu olmayacak. Bir karışım, harmanlama olacak. İyi olmanın daha büyük hissine, daha fazla desteklenme hissine sahip olacaksınız ve aslında kendi benliğinizin içinde desteklenme olacak. Om kristaline ‘bağlantı kurarak’, daha büyük denge duyumsaması hissedeceksiniz; çokboyutluluğunuzun veçhelerine daha fazla katıldığınızı hissedeceksiniz. Boyutlar bir araya kaynaşırken, zihin kendi bölmelerine daha serbestçe erişecek. Daha az şüphe olacak, daha az kayıp ve parçalanmış hissedilecek, neyin doğru neyin yanlış olduğunun içsel sorgulanması daha da azalacak. Zihin birleşecek, daha bütünsel olacak. Dualite içinde daha az kutupluluk olacak. Ama bu dualite, kutupluluk olmayacağı anlamına gelmez. Yükselişin savaşları sona erdireceğini, açlığı bitireceğini, çarpışmaları ve açgözlülüğü sona erdireceğini söyleyenler, hayır durum böyle olmayacak. Ama Sevgililer, bunların hepsi görünür miktarda azalacak. Aşırı uçlar arasındaki sarkaç hareketi bir dereceye kadar kararsızlaşacak. Seçimler daha berrak, yollar daha kısa olacak. Om kristaline bağlanmayı seçen, kendi Yükselişini aktif olarak ve gayretle arayan her biriniz için mükemmellik yolu sizin için daha görünür olacak. Bir anlamda, Bilmenin yeni bir paradigması, yeni bir sistemi sizin için mevcut olacak ve kendisini onu arayan herkese sunacak.

Sonraki etki sizin ŞİMDİ’de tam olarak var olmanızın daha kolay olduğunuzu görmeniz olacak. Ve daima, ŞİMDİ, şu andaki ŞİMDİ’nin ebedi anı gücün dayanak noktasıdır. 3 ncü boyut perspektifinden, çokboyutlu veçhenin birçok fasetlerinin (yüzleri) birleşmesiyle kişinin dualite içinde daha çok odaklanabilmesi çelişkili görünebilir. Ama böyledir. Böyledir, çünkü gerçek benliğinizin bütünsel doğasını getiren çokboyutluluğun bütünlüğüdür ve bu bütünlük içinde kişinin gerçek nedensel benliği vardır ve orada Evrensel Gerçek daha berrak olarak var olur. Çokboyutlu zaman ve geometrik bilincin Şimdi’sinde, siz daha yaratıcısınız ve daha güçlenmişsinizdir. Bu geometrik alanda nahoş sorunların, stresin, problemlerin etkisinde değilsiniz. Siz çözüm alanındasınız, görüyorsunuz. Siz deneyimlerinizin kontrol panelindesiniz.

Yapılacak iş var mı? Evet, şüphesiz. Ancak, Om’a, yüksek boyutlara, çokboyutluluğa ayarlanmak üstatlığın aletlerini sunar. Birçoğunuz ruhun perdenin diğer tarafında ‘dinlenmede’ olduğu kavramına sahipsiniz. Mezartaşlarınızda ‘Huzur İçinde Yatıyor’ yazılıdır. Sevgililer, huzur vardır, ama huzur çalışma ile gelir. Göksel aleme yükseliş statik değildir! Sevgililer, siz ya yukarı doğru ilerlersiniz veya aşağıya doğru kayarsınız, ya bu ya da diğeri. Tasarımla bilinç yukarı doğru yüzer veya akışla aşağıya doğru iner. Bilinç durağan değildir! Ve böylece, uyuşukluk için umut yoktur, görüyorsunuz yastıklı ebedi istirahat kavramı yanlıştır. Ancak, kendi içinizde seyahat ederek, bilincinizin diğer bilinçler ile birliğini keşfedeceksiniz. Çok – boyutlu sevginin ve enerjinin bilinci dinamik mükemmel enerji ile yüklediğini ve her şeye hareket ettiğini keşfedeceksiniz. Bu BENLİĞİ canlandırır; Cennet Kapısının ünlü mermer basamaklarında uykuya dalma isteğine yönlendirilmeyeceksiniz. Bunun yerine, yaradılış işine daha çok el vermeniz telkin edilecek. Çünkü aslında siz her yeni seviyeye yükselirken, size olağanüstü dürtü (güdü) sunan ‘enerji paketleri’ vardır.

Bilinç sürekli genişler ve her seviyede, hala yükselmek için daha yüksek bir seviye vardır. Ve dualite içinde 3 ncü boyutsal duruşunuzdan bu külfetli görünebilir, ama değildir. Bilinçte büyüme gerçekte enerjik sevincin yaşamsal akımlarında güzelleşmiştir. Aslında, gözden geçirme noktaları, tekrar yükleme noktaları vardır, ama bunlar durağan değildir, bunlarda büyük aktivite ve harika canlılık vardır.

Sevgililer, Çokboyutluluğun büyük OM kristali, 9-9-9’da başlayacak inanılmaz bir enerji sunar, bu enerjinin Kristal Izgara ve Yükselişin kendisine muazzam etkileri olacak. Onun enerjisine ‘bağlanma’ yeteneği her bireyin ışık miktarına bağlı olacak. Onun başlangıç etkileri süptil olacak ve her yıl artacak. 12 – 12 -12’ye kadar ful devinimde olacak.

Ben Metatron’um ve sizler Sevgililersiniz!

Ve öyledir.

Telif Hakkı korunmaktadır – Tüm Hakları Saklıdır.

Bu kanallığın telif hakları Earth-Keeper.com tarafından korunmaktadır. Earth-keeper.com’un ifade edilmiş izni olmadan yayınlanamaz veya basılamaz. İzin için Tyberonn@hotmail.com

adresine mail gönderin.

http://www.earth-keeper.com

(ÇEVİRİ: Saffet Güler)