Kozmik Tetikleyici – Faz 2

Yazdır Yazdır 

Earth-Keeper Chronicles

Sayı # 39 – Aralık 2009

KOZMİK TETİKLEYİCİ – FAZ 2

KRİSTAL UYANIŞ

Selamlar Sevgililer, ben Işığın Lordu Metatron’um!

Bugün Kozmik Tetikleyicinin 2 nci Fazından bahsedeceğiz. Aslında bunun zamanı yakın ve 2010 lineer yılınızda iki tarihte gerçekleşecek. İlk dalga 2010’un 20 Mart Ekinoksunda, ikinci dalga 10–10–10 üçlü tarih frekanssal portalında gerçekleşecek. Size dünyanın şu anda kendisini yenilediğini anlatmıştık ve mikro veya makroda insanlık ister kapsamlı değişimin destekleyicisi olsun ister ona karşı olsun, lineer dünyada bugün zaman – kronolojisinin eylemsizliğinin dün olduğundan çok daha hızlı olduğu gerçekten tartışmalı bir konudur. Yükseliş yakınlaşırken, her şey hızlanıyor, zaman hızlanıyor. Zaman kendisini yeniden şekillendirirken, ayrıca insanlığın, doğanın görünen ve görünmeyen kuvvetlerinin ve Dünya’nın kendisinin yüzünün deneyimini de yeniden şekillendiriyor.

Bu aslında Kozmik Tetikleyicinin ikinci aşamasıdır ve zamanı gelmiştir. 20 Mart 2010 Ekinoksunda gerçekleşiyor ve iki ana ilerlemeyi kucaklıyor: (1) Yeni Gökkubbenin 2 nci eliptiğinin oluşumunda uzun süredir uyumakta olan kodlanmış kristal enerjilerin salıverilmesi. (2) MerKaBa’nın önceki versiyonunun birleşik sıfır – noktası Kristalin vites büyütmeye dönüşümü. Bu mesajda her ikisi de gözden geçirilecek.

Kuantum Ekinoks Kapıları

Yükselişe doğru geri sayışta önünüzdeki kalan Ekinokslar sizin şu andaki zaman – mekan paradigmasında lineer zaman ya da boyutsal erişim sınırlamalarıyla kısıtlı değildir. Ve size gezegeninizdeki birçok bölgenin zaten 5 nci boyutta olduğunu söylemişken, Yükselişe kalan 3 yılın Ekinoksları sırasında, daha büyük boyutsallığın eşiği çok daha geniş açılıyor. 12 nci boyuttan eşsiz bir portalın, 20 Mart 2010’da tezahür edecek olan Kozmik Tetikleyici Kristal uyanış vasıtasıyla devreye sokulduğunu söylüyoruz. Aslında bu, Yeni Dünya’nın zorunlu bir önkoşuludur.

Hem insanlık hem de fiziksel dünya, dualite boyutuna ait paradigmayı aşmak için bu kristalin vites büyütme yeniden düzenlemesini gerektiriyor ve talep ediyor, aksi taktirde inen kutupluluk bitişikliğinin döngüsel düzenbazlığına gömülürler.

2010 İlkbahar Ekinoksunun on ikinci boyutsal açılışı, sizin lineer – zaman paradigmanızda ölçüldüğü şekliyle 35,000 yıl önceki Atlantis’in Altın çağından bu yana dünyada meydana gelecek olan 12 nci boyut enerjisinin en verimli sentezi olacak. Kristalin açıklık, Tetikleyicinin elektromanyetik fazı kadar sert enerjili olmayacak, buna rağmen o heybetli ve harika bir değişikliktir ve enerjinin sonuçlanan yükseltilmesi yoğun ve geniş kapsamlıdır.

Başlangıçta Kristal Enerji sizin için 5 nci boyutta erişilebilir olmasına rağmen, Kuantum Kristalin Alanın tam spektrumu sadece On ikinci boyutta tam olarak var olur. Yerkürenin kendi mineral krallığının kristalin veçhesinin bilinci, ‘Kristalin Platin Işın’ vasıtasıyla 12 nci boyut aracılığıyla dinamik olarak işlem görür.

12 nci boyut dünyasal boyutluluğun en yüksek rezonansıdır ve kristal alemin 1 nci boyutu olduğu söylenebilir. Platin Işın olan en yüksek Kozmik Işının boyutudur. Platin Işın kristalin yöntemde işler ve içinde 12 Kozmik Işının hepsinin bileşenlerini içerir.

Aslında, 2010 Kozmik Tetikleyicinin Kristalin Platin Işını, 20 Mart Ekinoksunda güçlü spirallenen titreşimler halinde Dünya Planına çağlayan gibi dökülecek. Bu oldukça yoğun enerjinin sinerjik olarak gezegensel rezonansa bütünleşmesi için, bunlar 144 – Izgara vasıtasıyla daha hissedilir bir frekansa dönüştürülüyor. Sonuç, gelmek üzere olan mükemmellik için Kozmik Kodu ard arda dizilmiş bir şekilde bedenleyen & aktaran muazzam vites büyütmedir. Gerçekte bu, insanlığın Kristalin MerKaBa ve MerKiVah’a makro ve mikro geçişini sağlayan on ikinci boyutun mükemmelliğidir. Uzun zamandır beklenmekte olan kodlanmış tellürik (yerküreye ait) kristal enerjileri, Yeni Gökkubbenin 2 nci eliptiğini oluşturmada daha da büyük frekansa salıverecek.

Kodlanmış kristalin enerjilerin sözü edilen yerküresel veçhesi, gezegenin Doğu Yarımküresindeki Giza üçlü piramit matriksinin çokboyutlu oktahedron portalları vasıtasıyla ve Mexico Körfezindeki Moody Üçlü – Piramit yapısı vasıtasıyla aktarılan Kozmik Platin Işının alınmasıyla uyanacak.

Her iki piramit kompleksi axiatonal hizalanmada, hem 29 ncu enlem vektöründe, hem de PHI’nin enerjisini yayarak, 2010 Kozmik Tetikleyicinin dağıtma makineleri oluyor.

Sevgililer, Kristal Çağ kesindir. Çok daha büyük atalette yaklaşmaktadır. Dualite ayrılığı, Lineer Dünya Üniversitesinde insanlık için güçlü ve değerli bir deneyim oldu. Dualite verimli bir öğretmen oldu, ancak birçoğunuz için lineer müfredat (eğitim müfredatı) sona yaklaşıyor. Kutupluluk diplomanızı almanızın ve Kristal Omniverse’de (çoklu evren) sıfır noktasının yüksek alemlerinde lisans üstü çalışmanıza başlamanızın zamanıdır.

Yeni Gökkubenin Oluşumu

Dünya bir dualite gezegeni olmadan önce, dualitik olmayan bir gökkubbe ile kuşatılıyordu. Gezegen etrafında kavislenen iki eliptik kuşak vardı. Birinin doğası elektrik idi, diğeri manyetik idi, bu ikisi dünyayı çevreleyen salınan kristal bir kalkan oluşturmak üzere birleşmişti. Kristal kürenin nabız atışından bir ton yayılmaktaydı, bu OM’un frekansı idi. Bunu sizinle daha önce paylaşmıştık. MOLDAR çatışmasından sonra, Dünya dualite gezegenine dönüştüğü zaman, Dualitik olmayan Gökkubbe çözündü.

Elektromanyetikler kutupsal (karşıt) elektromanyetiklere parçalandı. Kristalin bölüm yerkürenin Mineral Krallığına alındı ve aslında Adamantine Özü veya Akaşa denilen eterik parçacıklara alındı.

Kristalin Akaşa Kutsal Zihin, Bilinç Birimlerinin Kutsal Zekası ile kodlanan eterik parçacıklardır. Bunlar tüm gerçekliklerin Flaşını (yanıp sönmesini) oluşturan ve Kozmik Kafesin elektro – kristalin ley hatları vasıtasıyla boyutları kenetleyen madde/antimadde içindeki ‘DNA Mavikopyası’dır.

Kodlanmış Kristalin Enerji Bölgeleri

2010 Aktivasyonunda, Kozmik Tetikleyicinin parçası olarak gezegende 25 ana bölgede uzun süredir uyumakta olan kodlanmış kristal enerjiler aktive olacak. Bu bölgeler şunlardır:

1. Minas Gerais, Brezilya
2. Bahia, Brezilya
3. Arkansas
4. Muzo, Kolombiya
5. Bolivya
6. Herkimer, New York
7. Himalayalar (Tibet/Nepal)
8. Santa Fe, New Mexico
9. Tsavo, Tanzanya
10. Torres del Paine, Şili
11. Dauphine , Fransa
12. New South Wales, Avustralya
13. Cairngorm Mtns, İskoçya
14. Galicia, İspanya
15. British Colombia, Kanada
16. Ural Dağları
17. Moğolistan
18. Quartz Reef, Yeni Zelanda
19. İsviçre Alpleri

20. Namibya
21. Japonya
22. Huaxi, Çin
23. Thunder Bay, Kanada
24. Western Carolinas-Blue Ridge Dağları
25. Table Mtn, Güney Afrika

Üstatlar, bu gerçekleşecek. “Bir’in Yasası”nın hayırsever Atlantislilerinin parçası olanlarınız bunu çok iyi anlayacaksınız, çünkü bunun gerçekleşmesini çok uzun zamandır beklemekteydiniz. Bu sizin için kutsal bir tamamlamadır. Kozmik Konsey & Galaktik Federasyon’dan Siriuslular, Pleiades’liler ve Arkturus’lular ile birlikte sizler, Kristalin Enerjinin bir daha asla “Belial’in Oğullarının” ellerine düşmesine izin vermemeyi sağlamak için büyük adımlar attınız. “Belial’in Oğulları” açgözlülükleri ve zalim güç tutkuları, Atlantis’in üzücü batışıyla sonuçlanan Kristallerin hatalı kullanımına yol açan gruptur.

8-8-8, 9-9-9 ve kalan üçlü tarihlerde uyanan Master Atlantis Kristallerine bir diğer iki – üç yüzyıl boyunca fiziksel olarak ulaşılmayacak. Bu, Kozmik zamanda bir göz kırpması kadardır, ama önemli boyutsal bir kilit gezegen Aydınlanma halinde oluncaya kadar onları koruyacak.

Size 2012’de gerçekleşecek olan şeyin aydınlanmış dünyanın doğumu olduğunu söylüyoruz, ancak gezegeninizde gerçek barış ve küresel aydınlanma sonraki iki yüzyılda olacak. Buna rağmen şu anda gerçekleşmekte olan şey aslında onun gerçekleşmesini sağlayan itici güçtür.

Tanımlanan sürecin açıklamasını tamamlamak için, 20 Mart 2010’da salıverilecek olan kodlanmış kristal enerjilerin, uyanan yeraltındaki Master Kristaller tarafından ince ayarlanacağını söylüyoruz. 2009 Kozmik Tetikleyicisinin Elektro – Manyetik Fazının tamamlanması 21 gün gerektirirken, Kristalin salıveriş neredeyse anında tam olarak işlenecek. Etkiler somut, hissedilir olacak.

Kristal Orblar

Bu etkiler arasında sizin Orblar dediğiniz fenomen de vardır. Bunların miktarı ve niteliği büyük çapta artacak. Orblar Dünya boyutları için yeni değildir, ancak dualitede hissedilir olmaları için kristalden indiler (güçleri azaldı). Bunlar 144 Kristal Izgaranın oluşturulmasından önce, çoğunlukla mavi veya altın küreler şeklinde gerçekleşti. Kristal Orblar yüksek boyuttan ışık enerjileridir ve kristalin fonksiyonda işlerler. Onlar kodlanmış Akaşanın prizleri (muhafazaları) ve aletleridir ve Kuantum Kristalin Alanın artan varlığının kanıtıdır. Amaçlı niyet veya mavi kopya ile doldurulmuş madde/antimaddenin gerekli parçacıklarını içerirler.

Bunlar yerkürenin ve insanlığın yeniden oluşumunun anahtarlarını taşıyan İlahi Bilinçli Zekalardır. Daha kesin olmak için, bunlar süreci tamamlayan ve dönüşümsel işleyişin zincirlerini birleştiren yüksek enerjileri çağıran ve çeken manyetik mavikopyalardır. Bunlar Yükselişin katalizör mekanizmalarıdır ve sayısız geometrik matrikslerde gerçekleşirler. Orbların bazıları insanların MerKiVic dönüşümü içindir ve diğerleri gezegenin makro dönüştürülmesi içindir.

Orblar kristalin genişleme yükleridir. Şu anda çoğu insan bu ‘orbları’ sadece dijital teknoloji fotoğraf imgeleri ve sezgisel ‘üçüncü göz’ algısı ile görebiliyor. Kozmik Tetikleyicinin Kristalin aşaması ışık içeriğiniz ve MerKiVic ilerlemeniz vasıtasıyla onlara çekilenleriniz tarafından onların çıplak gözle görülmesini sağlayacak.

Kristalin MerKaBah’ın Tezahürü

2010’un Kozmik Tetikleyicisinin en önemli sonuçlarından biri, Kristalin MerKaBah’ın koagülasyonudur (kıvam kazanması). Geçmiş 12,000 yıl boyunca yüksek boyutlara Yıldız Tetrahedron Vasıtası olarak hizmet etmiş olan MerKaBah’ın şimdi daha büyük kapasiteye yer değiştirdiğini söylüyoruz. Aslında Kristalin MerKaBa ve MerKiVah’a aşamalı genişleme moduna gelişiyor.

Kristalin MerKiVah’ın ortaya çıkması beklenmekteydi ve Dünya’nın Kristal Enerji Dönüşümünün başlangıç aşamasını başlatan 9-9-9 Kristal Aktivasyonu ile, birçoğunuz kutsal birlik potansiyellerinize uyanıyorsunuz. Kozmik Tetikleyicinin 2 nci fazı, kristal dönüşümün bir diğer önemli bileşenini hazırlayacak.

Dualitedeki insan zihni, bilgi toplama ve işlemenize ve gerçeği ayırt etmenize yardımcı olmak için tasarlandı, ancak sizi yüksek Kristal Alemlere taşıyan bilgelik çifte MerKaBah’ın erişiminin ötesinde bulunur. Bu nedenle yeni Kristal MerKaBah ve MerKiVah’ın oluşturulması, Yükselişin Kristal Enerjisine genişlemek için gerekliliktir.

Aslında boyutların yüksek alemleri Birleşik Kutsal Bilincin içinde yatan Yükseliş vasıtasıyla elde edilebilirdir ve erişim bütünleyici kristalin ışığı gerektirir ve buna cinsiyetlere ayrılmış çifte – dönüşlü kutupluluk MerKaBah’ının önceki sisteminde girilemez.

Dolayısıyla Kristal MerKaBah ve MerKiVah’a geçiş gelmektedir. Kristal MerKaBah sadece 2010’un Mart ekinoksunda gerçekleşen Kozmik Tetikleyicinin 2 nci fazında tam olarak erişilebilirdir. Kristal MerKaBah, MerKiVah’a gelişiyor. Kristal MerKiVah 10-10-10’da elde edilebilir olacak. MerKiVah 8 uçlu yıldız – tetrahedron’un ötesine yükseliyor ve yıldız şeklinde dodekahedronun 12 uçlu yıldızında oluşuyor. Aslında MerKiVic dönüşsel mekanikler, geometri, dönüş – vektörü ve frekans oranları yeni prototipte büyük ölçüde farklılaşıyor.

İki seviye ve kısa ve öz geometriler 12 uçlu MerKivah’ın üzerinde yatmaktadır. Hepsi kutsal geometrik içerikte Metatroniktir, hepsi daha büyük boyutsal erişimin tekamülsel ilerleyişine kenetleniyor. MerKaBah’a zorunlu geçişin tam süreci, ‘Metatranik Anahtarlar’ vasıtasıyla verilecek ve yakın gelecekte bu konuyu gözden geçirmek ve sürecin ayrıntılarını vermek için bir mesaj sunacağız. Bu mesaj 2010 Kozmik Tetikleyiciden önce verilecek.

Kapatış

Üstatlar, Yükselişe geri sayışta, olağanüstü frekans pencereleri açan belirli tarihler vardır. 21 Aralık 2012’den önceki üç yılda, bu tarihlerin en önemlileri Ekinokslar, Gündönümleri, Üçlü tarihler ve Güneş ve Ay Tutulmalarının tam fazlarıdır. 2010, 2011 ve 2012’nin Ekinokslarının enerjisi, omnipresent (her yerde ve her zaman hazır) & zamansız olarak hologramik kapılar ile gelecek.

2010, 2011 ve 2012’de, üçlü tarihler ve sözü geçen astronomik olaylar önceki yıllardan üssel olarak daha güçlüdür. Her biri Mikro ve Markı Yükseliş için gereklilik olan olağanüstü kodlanmış enerjilerin alınmasını/indirilmesini kolaylaştırmak üzere nadir açılışları kullanmak için tasarlanır.

Bu portallar fark edilmeli ve kullanılmalıdır. Bu frekans portallarında bulunan güç düğümlerini, vorteks portal komplekslerini ve kutsal siteleri ziyaret etmenizi öneriyoruz. Kollektif seremoni ve grup kutlamalarında bir araya gelin, böylece hayal edebileceğinizden çok daha fazla Dönüştürücü Kristalin Işık dalgasını alır ve Çokluevrene gönderirsiniz. Bu, Dünyanızı ve ötesini dönüştüren kollektif birleşme, AYDINLANMIŞ – BİRLİKTİR.

Ve öyledir.

www.Earth-Keeper.com

(Çeviri: Saffet Güler)

Bu mesajın telif hakkı www.Earth-Keeper.com’a aittir. Bilgi değiştirilmediği ve yazarın ismi ve website eklendiği sürece, websitelerine gönderilebilir. Earth – Keeper’in yazılı izni olmadan gazetelerde, dergilerde yayınlanamaz veya basılamaz. İzinler şu adresten istenebilir: EarthKeeper@consolidated.net