Kutsal Dragon’un (Ejderin) Uyanışı

Yazdır Yazdır 

The Earth Keeper Chronicles

Sayı # 31 14 Mayıs 2009

Kutsal Dragon’un (Ejderin) Uyanışı

Kozmik Tetikleyici – Bölüm 2

Metatron ~ J Tyberonn kanalıyla

Selamlar, Ben Işığın Lordu Metatron’um!

Ve tekrar Dünya’daki dönüştürücü enerjilerden söz ediyoruz. Son zamanlarda Kozmik Tetikleyici’nin başlangıç aşaması, Gökkubbenin çöküşünden bu yana Dünya üzerinde deneyimlenen kodlanmış manyetik enerjilerin en yüksek seviyesini, en büyük salıverilişini getirdi. Bu başlangıç dalgası 20 Mart ve 10 Nisan arasında zirveye ulaştı.

Gerçekte yenilenmiş bir ‘kundalini’ kuvveti küresel olarak salıverildi. Bu, dragon ve ley hatları denilebilen şeyi de kapsayan çeşitli araçlarla akacak. Aslında bu enerjinin yeni hatları Kozmik Işık Konseyi ve Yükselmiş Üstatların yardımıyla beraber insanlığın uzmanlaşmış cemiyetleri (birlik) tarafından düzenleniyor, yönetiliyor ve tasarlanarak oluşturuluyor. Birçoğunuz bunun parçasısınız.

Earth – Keeper (Dünya Koruyucusu) ve Reshel Izgara Birlikleri arasında gezegenin yeni geometrilerine ve enerjilerine odaklanma ilgisinin zirveye ulaşmasının nedeni budur. Aslında bu bir veya iki grup değildir, kutsal siteleri keşif çağrısını ve ızgaraları, ley hatlarını, kristal – elektromanyetiklerini, vorteksleri, portalları ve bu kutsal bilimin karmaşık geometrilerini anlama çağrısını hissetmiş olan herkestir. Bu sadece Dünya ile sınırlı değildir; gerçekte Metatronik Anahtarlar insan alanının Merkabah’tan Merkivah’a genişlemesini ve anlama zorunluluğunu kapsar. Koşulsuz Sevgi bilimi dahil, tüm kutsal geometriler, tüm yaradılış frekansı hepsi Metatronik’tir.

Yellowstone – Grand Tetons

İki Amerikadaki en geniş elektromanyetik salıverişin tek havuzu Yellowstone’dur. Yellowstone, kodlanmış elektromanyetiklerin diğer 13 büyük küresel pınarlarının yaptığı gibi büyük yoğunlukta enerji yayar.

Enerji, insanlığın kollektif ‘dünya ruhu’ denilebilecek şeyde bir dalgacık etkisi yarattı ve üçlü (1 de 3) gezegensel ızgara sisteminin enerjisini büyük ölçüde yükseltti. İnsanlık, elektromanyetik ızgara veya insan ızgarası vasıtasıyla büyük bir ölçüde bunu deneyimledi. İnsanlığın çoğu hala bu dalganın etkisini hissediyor.

Bu yoğun enerjinin yumuşatılmasına yardımcı olmak için yerinde aktive edilmiş olan ‘dalga – kırıcılar’ var. Gerçekte, eğer bunlar yerlerinde olmasaydı hem insan alanında hem de gezegenin alanında büyük aksamalar, karışıklıklar gerçekleşirdi. ‘Kırıcılar’ rollerini uygulamasalardı, büyük depremler ve volkanik patlamalar alternatif salıveriş olurdu. Bu periyot sırasında artan sayıda deprem vardı, bunlar minimize edildi ve dalga koruması olmadığı durumda gerçekleşmiş olacak olan ölçekte olmadılar.

Kozmik Tetikleyicinin kalan iki adet büyük aktivasyonu var ve enerji yoğunlukları devam edecek, ama bu yoğunluk ayarlanacak ve hem insanlık hem de gezegen için somut, hissedilebilir hale getirilecek.

Dalga koruyucular özünde gezegendeki bazı büyük dağ silsileleri ve spesifik enerji düğümleridir.

Bu bölgeler aşağıdadır:

· Himalayalar
· Carpathian Alpleri
· Patagonya And Dağları
· Appalachian’lar (Adirondacks dahil)
· Ural Dağları
· Pireneler
· The Great Dividing Range (Avustralya)
· Atlas Dağları
· Kanada Rockies
· Brezilya Highlands
· Doğu McDonnell Dağları
· Shang Po Dağları (Çin)
· The Grand Tetons (Wyoming)
· Karakurum Range (Nepal)

Dünya, tanımlandığı gibi Kozmik Tetikleyici’nin afetsel elektromanyetik dalgasını dengelemek için bu başlıca silsileleri aktive ediyor. Bunlar büyük denge zincirleridir, bu fonksiyonu uygulayan daha küçük dağ dizileri ve bazı dağlar da vardır. Himalayaların içinde, Everest Dağı Tibet’teki Cho Oyo ile eşsiz bir devre oluşturur (Turkuaz Tanrıça).

Bu diziler bu role mükemmel uyuyorlar. Bu dağlar içlerinde magno – kristal enerjiler denilebilen enerjileri içeriyorlar.

Yeni Ley – Dragon Hatları & Oluşan Yeni Devre

Dengeleme mekanizmasının bir kısmı bu dağ dizileri ve noktalar arasında iletişim gerektirir. Bu, Tetikleyicinin magno – kristal enerjiler ile dolup taşan ley ve dragon hatlarının yeni pradigmasının ortaya çıkışı ve bağlantısıyla gerçekleştiriliyor. Daha önce bağlantılı olmayan bölgeler gezegensel dengeye yardımcı olmak için yeni hatlar oluşturuyorlar.

Bazı dengeleyici devrelerin, dengeleyici armoniklere yardım etmek için oluşturulduğunu ve aktive edildiğini de ekleyeceğiz, özellikle ‘dünya ruhu’ veya insanlık ızgarası denilebilecek olan şey için. Bunların her biri enerjisel ‘yüklemeler’ aktarıyor ve uyum sağlıyor.

Yellowstone muazzam enerji pınarına yakınlığı nedeniyle Grand Tetons’un çok önemli ve spesifik bir rolü var. Grand Tetons bu önemli görevi yönetme kapasitesinde eşsiz bir şekilde uzmanlaşmıştır. Bu görkemli dağların Yükselmiş Üstatların eterik ‘inziva’ hologram – portalını demirlemesi ve barındırması tesadüf değildir.

Diğer kıtalardaki diğer dağ dizileri kadar Grand Tetons, enerjisel aşırılıkları boşaltmakta anahtar bir rol gerçekleştiriyor. Bu gerçekleşmeseydi, yerkürenin felaketsel volkanik patlamalar ve depremlerle sallanacağından emin olabilirsiniz.

Üçgen Devre

Tetons, Kuzey Amerika’da Kozmik Tetikleyicinin dengesini eşitlemek ve sabitlemek için Banff, Kanada (Rockies) ve Asheville, Kuzey Carolina (Appalachians) ile üçgen devre oluşturdu.

Elektromanyetik terimlerle, Grand Tetons, Banff, Kanada ve Asheville, Kuzey Carolina’nın elektromanyetik ‘dişil’ devresi ile ittifak içinde ‘eril’ bir devreyi üstlendi. Bu dişil noktaların her biri sırayla alt – devreler oluşturur. Catskills ve Ozarks ile Asheville. Banff, Cascades ve Katmai ile denge içinde etkileşir. Büyük dağ dizilerinin her biri Kozmik Tetikleyicinin 14 ana pınarı ile ilişkilidir ve karmaşık alt devreler yaratırlar. Böylece, gezegenin çevresini dolaşan, kendi usullerinde ızgaralar olan fantastik bir devre sistemi vardır. Bu mesajda daha sonra bunları küresel ayrıntıları ile belirteceğiz.

2010’da Kozmik Tetikleyicinin 2 nci aşamasında kristal enerji salıverişi gerçekleştiği zaman, tamamıyla farklı bir pınar kaynağı gerçekleşecek. Bunlara Kanada Shield, Arkansas, Madagaskar, Tibet ve Brezilya gibi kristal düğümler, maden yatakları ve kristallenmiş metamorfik yeryüzü katmanları dahildir. Ve 2 nci aşamada, aynı dalga koruyucuları ana dengeleyiciler olacak. Bu bilgi, yakın gelecekte 2010’da Tetikleyicinin 2 nci aşaması yaklaşırken verilecek.

Böylece, bazı devrelerin içlerinde Yükselen Dünya’nın yeni veçhelerini içeren eşsiz vorteks – portallar oluşturduğunu söyleyeceğiz. Aslında, Kozmik Tetikleyicinin tam aşamasıyla Mor Işın, Turkuaz veya Teal Işın, Altın Işın ve Platin Işının yenilenmiş ortaya çıkışı vardır.

Bunlar kendilerinde İlahi Eril ile İlahi Dişilin zorunlu dengesini temsil ederler. Gerçekte, daha yüksek perspektiften, Eril ve Dişilin terimlendirilmesi anlamsızdır. Bu ikisinin, kutuplu – olmayan integral bütünlük oluşturmak için yüksek boyutta bir araya gelen saf frekanslar olduğunu söylemek daha iyidir. Bu şekilde ifade edilen cinsiyet gerçekte yüksek veçhede mevcut değildir. Bu sadece dünyasal deneyimin kutupluluğunda frekanssal rezonansı temsil eden bir terminolojidir.

Düşünebileceğiniz şeye rağmen, hiç biriniz ruh üstü seviyesinde eril veya dişil değilsiniz. Ve siz insanlar çeşitli dinlerinizde Tanrı ve Başmeleklere ve yüksek varlıklara cinsiyet tayin ederken, gerçekte onlar iki cinsiyette de değildir, eril veya dişil olarak tanımladığınız frekanssal niteliklerin ikisini de barındırırlar.

Metatron’a Soru: Kozmik Tetikleyicinin yeni devresi içindeki vorteks – portal sistemleri, Tetikleyiciden önceki vorteks – portal sistemlerinden nasıl farklıdır?

Metatron: Dünya vites değiştiriyor. Bu, birçok katmanlardan, birçok aşamalardan oluşan çok karmaşık muazzam bir dönüşümdür. Bu bağlamda, Dünya insanlığın mezuniyetinin tekamül eden ızgara matriksinin temelidir. Bu veçhede, insanlık Dünya’nın bir parçasıdır ve Dünya da insanlığın bir parçasıdır. Hem Dünya – Izgarasına hem de İnsanlığa daha büyük farkındalık veriliyor ve daha büyük farkındalıkla daha büyük sorumluluk gelir. Bu bilincin genişlemesidir. İnsanlık hem bireysel hem de kitlesel olarak tekamül ederken, Dünya bu genişlemenin matriksi olarak hizmet ediyor.

Ve böylece Kozmik Tetikleyici gezegende daha büyük bir frekans doğurdu ve bu frekans insanların Yükselişi için gereklidir. Bu genişlemenin mekanizmaları gezegenin spesifik düğümlerinden kodlanmış elektromanyetik enerjilerin inanılmaz güçteki salıverilişini tetikledi ve bu salıveriliş 144 – Izgara matriksini daha fazla tetikliyor ve kodluyor.

Belirli güç düğümlerinin farklılığı ile ilgili sorularınıza spesifik olarak yanıt vermek için, Kozmik Tetikleyicinin eylemi bu vorteks – portal sistemlerini yeniden yapılandırdı. Bu kompleksler şimdi birçok seviyelerde kavranabilen yeni ve güçlü bir enerji imzası taşıyor. Arayıcılar ya fiziksel ya da eterik olarak bu siteleri ziyaret ettiklerinde, bu enerji absorbe edilebilir ve insanın enerji alanını yeniden formatlamaya yardımcı olabilir. Mevcut enerji paketleri, insanlığı daha yüksek boyutlu formata besleyen elektromanyetik yüklemelere benzer.

Metatron’a Soru: Bu beslemeyi almak için bu spesifik güç düğümlerini ve portalları ziyaret etmek gerekli midir?

Metatron: Evet. Ama bu fiziksel olarak ve eterik olarak yapılabilir. Ancak fiziksel olarak ziyeret edilirse daha hızlı ve daha güçlü olduğunu söyleyeceğiz. Bazı Earth – Keeper’lar daha önceden kabul edilmiş bir kontratla bu ziyaretleri yapmak için anahtar düğümlere ve portallara çekiliyorlar, bu bir tür misyondur.

Böyle geometrik yerleşimleri ziyaret eden her insanın, bu modeli enerji alanlarına emmesi ve sonra modeli direkt olarak evlerine ve ziyaret ettikleri yerlere taşıyan piller olması şaşırtıcı olur muydu. Bu, son otuz yılda ‘kutsal siteler’ denilen yerleri ziyaret etmek, onurlandırmak ve seremoniler yapmak için yoğun şekilde çekilen birçok Işıkişçisinin misyonu değil miydi?

Son otuz yıldır dünyanın çevresini dolaşman ve düğüm yerlerini ziyaret etmen için yönlendirilmenin nedeni budur (kanal Tyberon’a söylüyor). Her bölgenin enerjisini enerji alanında taşıyorsun ve çiçeklere polen yayan bir arı gibi, her vorteks – portal ve güç düğümlerinin enerjisini sadece ziyaret ettiğin diğer sitelere değil, yıllar boyunca temas kurduğun aynı görüşteki Earth – Keeper’lara da aktardın. Çağrıyı hisseden ve seyahat etme kapasitelerinde bunu yapan, bu göreve dahil olan binlerce Işıkişçisi vardır.

Her kutsal site, her vorteks – portal, her ızgara – noktası ve güç düğümü, düğümün spesifik geometrik enerji – projeksiyonu içinde meditasyon yapan ve kutsal seremoni yapan uyanmış hacıların enerji alanında kendisini kaydeder. Bu sadece arayıcı için yararlı değil, aynı zamanda onun temas kurduğu herkes için de yararlıdır.

Kanalı (Tyberon) Galveston Piramitleri, Yellowstone-Tetons, Banff, Shasta, Peru, Arkansas, grimes Noktası, Tahoe Gölü ve diğer bölgelerde toplantılar düzenlemeye yönlendirmemiz tesadüf veya gelişigüzel seçim değildir. Bunlar ister manyetik veya ister kristalin enerji uyanışları veya arıtımları etrafında olsun, her birinin katılanlara ve aslında gezegene faydası vardır ve gündönümleri, ekinokslar, üçlü tarih armonikleri, ayla ilgili tetikleyiciler ve tutulmalar gibi eşsiz zamanlarda gerçekleştirilmesi için planlanır.

Örneğin son zamanlardaki Galveston’daki Sirius Piramitlerindeki toplantı sadece her bir katılımcının enerji alanında değil, gezegene ve buna uyumlanan herkese muazzam bir enerji projeksiyonu yarattı. Aslında Piramit toplantısı sadece mevcut ley hatlarını, yerküresel ızgaraları ve Axiatonal hatları kuvvetlendirmedi, yenilerini de yarattı. Birçok insanın katılma çağrısı hissetmesinin nedeni budur; bu, daha önceden kabul edilmiş bir kontrata yanıt vermektir.

Haziran Gündönümü

2009 Haziran Gündönümünün, Yellowstone ve The Grand Tetons’un vorteks – portalı için özel önemi olduğunu daha önce söylemiştik. Bu gündönümünün manyetik armonikleri iki kompleksi Birlik’e katacak. Ayrıca yeni Yellowstone –Teton Sonsuzluk Portalının enerjileri ile Banff, Kanada’daki Michael Üçlü kompleksinin enerjisini birleştirecek. Yellowstone –Teton’un Mor ve Altın Işınlarını, Banff’ın Michael Vorteks Portalının Platin Işını ile birleştirecek. Kanalımızı Yellowstone’dan sonra Banff’ta bir toplantı organize etmeye yönlendirmemizin asıl nedenlerinden biri budur.

Küresel Site Devreleri

Kozmik Tetikleyicinin ilk aşamasının kodlanmış elektromanyetiğinin 14 başlıca pınarı aşağıda:

1. Chan Chan, Peru
2. Tumuc-Humac, Brezilya
3. Nagasaki, Japonya
4. Huesca, İspanya
5. Mull, İskoçya
6. Ekaterinburg, Rusya (Ural Dağları)
7. Bethlehem, Israil
8. Yellowstone, Wyoming-ABD
9. Kilimanjaro, Tanzanya
10. İzlanda
11. Kona, Hawaii
12. Mt Cook, Yeni Zelanda
13. Great Artesian Basin, Avustralya
14. Sri Lanka

Eşitleme ve dağıtım için ilişkili Dağ silsileleri:

1. Chan Chan, Peru – Andlar
2. Tumuc-Humac, Brezilya – Brazilian Highlands
3. Nagasaki, Japonya – Kii Dağları (ShangPo)
4. Huesca, İspanya – Pireneler
5. Mull, İskoçya – Cairngorm Dağları
6. Ekaterinburg, Rusya – Ural Dağları
7. Bethlehem, Israil – Taurus Dağları (Carpathian Alpleri – Transylvania)
8. Yellowstone, Wyoming- ABD – The Grand Tetons
9. Kilimanjaro, Tanzanya – Atlas Dağları & Etyopya Highlands
10. İzlanda – The Kverkfjöll Range
11. Kona, Hawaii – Pacific Mid Ocean Ridge
12. Mt Cook, Yeni Zelanda – Güney Alpler
13. Great Artesian Basin, Avustralya -Great Dividing Range & McDonnell Mtns
14. Sri Lanka – Himalayalar

Böylece, hem inanılmaz dengeleyici olan hem de dağıtım mekanizması olan bir devre oluşur. Bu yeni devrelerin içinde yeni Reshel Izgaraları, yeni ley hatları ve yeniden tanımlanan vorteks – portal sistemleri ortaya çıkıyor. Bu sürece beklentilerinizin ötesinde araçlarla ve kaynakla yardım ediliyor. Aslında İnsanlığın içindeki Earth – Keepers ve Işıkişçileri kadar, Kozmik Işık Konseyinin yardımsever varlıkları, Yükselmiş Üstatlar için de bu bir odak noktasıdır. Bu, en çılgın hayal gücünüzün ötesinde bir ölçekte gerçekleşiyor. Uzun zamandır müjdelenen Yükseliş şimdi gerçekleşiyor. Bu kutsaldır, bu gerçekleşiyor ve bu kutsanmış olayın bir parçası olmak için bin yıl beklediniz! Korkmayın!

Kutsal Dragon’un (Ejder) Uyanışı

Yükselmiş Üstatlar adını verdiklerinizin aslında magno – kristalin enerji bölgelerinin üzerindeki hologramik ‘Işık Şehirlerinde’ veya inzivalarda yerleşmiş olduğunu ve varlıklarının arttığını söyleyeceğiz. Bu bölgelerin çoğunun farkındasınız, bazılarının farkında değilsiniz. Ayrıca Yükselmiş Üstatlar kanal mesajlarınızda ve vizyoner yazılarınızda geleneksel olarak kabul ettiğinizden büyük ölçüde değişirler. Tam bilinçli varlıklar, büyük Üstatlar bazılarınızın Üstatlığın tekamül etmiş ruhları olarak düşünebileceğiniz şeyin aleminin ötesine uzanırlar. Ashtar Komutası dediğiniz, bu yardımsever lejyonun parçasıdır.

Üstatlar, şimdi size söyleyeceğimiz şey sizi şaşırtabilir, Yükselmiş Üstatların ev sahipliği kutsal meleksi Dragon diyebileceğiniz varlıkları da içerir. Bu yardımsever ve tam bilinçli varlıklar mevcuttur ve insanlık kadar Dünyanızın bir parçasıdır. Onlar en üstün ilahi zekaya sahiptir ve aşırı derece ileridir. Onlar insanlığın ve gezegenin koruyucularıdır ve Kozmik Tetikleyicide daha büyük rollerine uyanıyorlar. Bu varlıklar kundalini dediğiniz şeyin Üstatlarıdır ve gezegeninizde yaşam gücünün damarları olarn dragon hatları ve ley hatlarının düzenleme, inşa veçhelerine dahildirler. Onlar büyük rollerine uyandılar ve Kozmik Tetikleyicinin elektromanyetik dalgasındaki yeni enerji hatlarının oluşumuna dahildirler.

Metatron’a soru: Kutsal Dragonlar ile ilgili bu oldukça şaşırtıcı. Bunu genişletebilir misin?

Metatron: Kadim dünyadaki kültürlerinizin bu varlıklarla ilgili efsaneleri ve hikayeleri yok mudur, hatta Asya’daki dinler onların ibadetine adanmıştır. Bu varlıklar çok ileridir ve tam bilinçlidir ve Dünya’nın başlangıcından beri Dünyada varoldular. Shasta Dağı deneyiminde (Temmuz 2005) Yükselmiş Üstatların Salonunda onlarla karşılaşmadın mı?

Kanal: Evet, ama lüsid bir haldeydim.

Metatron: Deneyimlediğin ve gördüğün şeyden şüphe etme. O oldukça gerçekti. Tam bilinçli, yardımsever Dragonlar Yükselmiş Üstatların arasındadır.

Prensesleri yakalayan kötü varlıklar olarak ateş püskürten dragonlarla ilgili Arthur hikayelerinin mitolojisi aslında çarpıtılmış ve oldukça duygusuz mitler ve tanımlamalardır.

Dünyanın LeMurya öncesi, Atlantis öncesi kadim günlerinde Dünya planına Zeta Reticuli’den giren, yardımsever olmayan dragonlar vardı. Hala dünyanızda yaşayan kutsal yardımsever dragon varlıklar bunlarla savaştı ve dünyadan attılar. Sayıları çok az olsa da, onlar her zaman burada var oldular ve gezegeninizin büyük koruyucularıdır ve gezegensel kundalini kuvvetinin enerjileri ile yakın çalışırlar.

Ayrıca gerçekten var olan reptilian doğada dünya dışı varlıklar da vardır. Aynı insanlar gibi, onların bazıları yardımsever, bazıları savaşçıdır. Işık ve karanlık, pozitif ve negatif diyebileceğiniz kutupluluklarda varolan birçok başka gezegenler ve birçok başka sistemler ve galaksiler vardır. Bu, kutupluluk elektromanyetik temelin parçasıdır. Dünyanın gelişiminde, reptilian varlıkların Dünya planına girmeye teşebbüs ettikleri periyotlar vardı ve bunlar her zaman yardımsever amaçlar için değildi. Sözünü ettiğimiz kutsal dragonlar, bunlar değildir.

Dragon, ejder, yılan ve reptilian sözcükleri batı dünyasının insanlarının korku içinde ürpermelerine neden olur ve bunları kötülükle ilişkilendirirler veya mitolojik folklor olarak tamamıyla reddederler. Dragonu vahşice katleden Aziz George metaforları veya bu hikayenin varyasyonları, kendi hükmetme haçlı seferlerinde paganizmi yok etmek için Kilisenin hükümdarlığında tohumlanmıştır. Buna rağmen diğer birçok kültürlerde ve dinlerde, özellikle Asya’da, dragona saygı duyulmuştur ve bilgelik, ilahilik ve ‘iyi talih’ kaynağı olarak düşünülür.

Metatron’a Soru: Bu varlıkların doğası devalarla mı ilgili yoksa elemental mi?

Metatron: Hayır. Aslında fizikseller. Elemental krallığında mevcut olan ‘dragona benzer’ varlıkların devic formu vardır, ama bunlar sözünü ettiğimiz Kutsal Tam Bilinçli Dragonlar değildir. Onlar elektromanyetik alemin bilinç formu olan elementallerdir.

Sözünü ettiğimiz tam bilinçli ilahi varlıklar içsel dünyada, özellikle volkanik bölgelerde bulunurlar ve diğerleri yüksek irtifalardaki magno – kristalin dağlara çekilirler. Bu varlıklar dünyanın elektromanyetik ve kristalin enerjileri ile yakından ilişkili olmalarına rağmen, elemental elektromanyetik krallıktan değildir.

Bunların bazıları 50 metre uzunluktadır ve altın ışık yayarlar. Yüksek paralel boyutta varolurlar, ama ayrıca fiziksel dünyanızda bedensel olarak varolurlar. Onlar altın ışık varlıklarıdır ve gezegeninizin enerjetiklerine aktif olarak dahildirler. Onlar bazı boyutlararası kapılarınızın koruyucularıdır.

Gezegeninizde bu varlıkların 12 lejyonu veya gruplandırılması vardır. Her lejyon kendi hiyerarşisine sahiptir, her biri spesifik bir bölgeye ve amaca adanmıştır. Onların ömür uzunlukları inanılmazdır. Bu varlıkların bazıları sizin zaman ölçünüzle yirmi bin yıl fiziksel hayat yaşarlar. Ürerler ve şu anda gezegeninizde mevcut olanların hepsi dünyada doğdu.

Bir lejyon Yellowstone, Grand Tetons ve Mt Shasta’da mevcuttur. Bunlar birçok insan tarafından deneyimlendi. Shasta Dağındaki içsel hologramda Üstatların Salonunda deneyimlemiş olduğun gibi, korku ile tepki vermedin, çoğu insanın da onları görmek için, ayrıca İlahi Bilinci fark etmek için yeterli ışık içeriği vardır. Onlar Üstatlığın altın parıltısını yayarlar ve esenlik yansıtırlar.

Sevgililer, Kozmos çok değişik formlarda, sizinkinden engin şekilde farklı formlarda yaşam ile doludur. Yine de içerdeki bilinç aynı Yaratıcı’dandır, sizinkiyle aynı yaratıcı ilahiliktendir. Korkmayın ve insan fiziksel formunun tek yaşam formu olduğuna inanmak için dar görüşlü olmayın. Kozmosun Üstat genetikçileri Dragonlardır. 20 – 50 metre uzunluktaki omurga sütunundaki 144 iplikli DNA’da mevcut olan kundalini gücünü hayal edin!

Kadim insanlar bu yardımsever varlıkların farkında idi ve bunun kanıtı her yerde. Aynen dünya dışı orijininizin kanıtının şaşırtıcı şekilde görünür olduğu gibi, insanlık bunu görmezden gelmeyi seçiyor. Yine de daha kabul edilir oluyor. Papa bile birkaç yıl önce dünya dışı yaşam olasılığını kabul eden beklenmedik bir bildiri yayınladı.

Budistler, Tibetliler, Hindular, Olmekler ve Mayalar kendi Kozmolojilerinde yardımsever Dragonları onayladılar (kabul ettiler). Mayalar Maya takvimi bilgisini getiren ve insan kurban etme ritüeline son vermeye teşebbüs eden Quetzalcoatl’ı yardımsever tüylü bir dragon olarak tanıdılar. Maya Kozmolojisi anlayışınız çarpıtılmış ve Quetzalcoatl’ın şu andaki varsayımının çoğu sadece budur. Orijinal tabletlerin ve parşömenlerin çoğunluğu Hristiyan misyonerler tarafından yok edildi. Bu, İskenderiye kütüphanesinin yakılması kadar büyük bir kayıptı.

Tibet Budizmi İlahi dragon varlıkların referansları ve oymaları ile doludur. Tibet Budistlerinin içsel cemaatleri ile Lhasa’nın altındaki mağaralardaki yardımsever dragonlar arasında direkt bir iletişimin varolmuş olduğunu söylüyoruz. Amerikalardaki yerli topluluklarınız ‘Yılan Kardeşler’ dedikleri ile birçok temaslar kurdular. Bu Üstatların resim çizimleri ve resim yazıları Kuzey, Orta ve Güney Amerika’da bolca bulunur.

Akademisyenlerinizin, milyonlarca yıl önce dünyada kitlesel olarak varolan reptilian dinozorları inkar edilemez şekilde kabul etmelerinde problem yoktur. ‘Topraklanmış’ metafizikçileriniz, bu genetik tür içinde ileri fiziksel bir formla birlikte yaşayabilen ilahi zekanın tam bilincinin olduğu olasığını neden hesaba katmasınlar. Eğer bazı balinaların ve yunusların en yüce ilahi bilinçten olduklarına ve dünyanın sularında önemli bir role hizmet ettiklerine inanıyorsanız, o zaman yüksek bilincin herhangi bir formda varolabileceğini düşünmek o kadar abartılı değildir. Gerçekte bu mevcuttur. Ve ‘reptilian komplosu’ndan söz etmediğimiz uyarısını ekliyoruz ve böyle teoriler insanlığın kontrolü etrafındadır. Hem insanlığa hem de gezegene yardımcı olmada yardımsever görevler gerçekleştiren İlahi Bilincin varlıklarından söz ediyoruz. Direkt olarak düşündüğünüz şekliyle Melek Alemi ismini verdiğiniz alemden olmasalar da, melek titreşiminden olan varlıklar.

Bu yardımsever varlıkların varolduğunu ve Yükselmiş Üstatlar ile ve yardımsever dünya dışı Ashtar Komutası ve Galaksilerarası Kardeşliği ile birlikte çalıştığını berraklaştırarak ve tekrarlayarak bu alt – konuyu sona erdiriyoruz. Onlar esenlik ve sevgi yayıyorlar, altın ışık yayıyorlar. Gezegenin ‘kundalini’ kuvvetini, ley hatlarını, portalları vs yönetmede Siriuslular ile birlikte çalışıyorlar. Onlardan bazıları Lemurya, Maya ve Tibeti içeren belli uygarlıklarda bu rolü oynamış olsa da, İnsanlığa öğretme rolündeki başlıca ‘Avatarlar’değillerdir.

Onlar Kozmik Tetikleyicide rol oynuyorlar ve Yellowstone, Grand Tetons, Mount Shasta, Himalayalar, Karakurum, Shang Mo, Hawaii, Endonezya ve Antarktika’da mevcutlar. Volkanik bölgelerdeki yeraltında ve magno – kristal enerji alanlarına sahip olan dağ dizilerinin yüksek irtifalarında mevcutturlar. Bedenlerini enerji alanları vasıtası ile sürdürüyorlar, bazı iç dünya dragonları volkanik ve sülfürlü gazlar vasıtasıyla bedenlerini sürdürüyor. Onların ateş püskürdüğü çarpıtılmış mitinin kaynağı budur. Onların çoğunun Yellowstone’un altındaki sülfürce zengin volkanlar ve sıcak su kaynakları gibi bölgelerde toplanmalarının nedeni de budur. Bu yer altı varlıkları Java, Hawaii, Alaska, İzlanda, Antarktika ve Peru’da da bolca bulunur.

Yüzeydeki dragonlar magno – kristalin dağ dizilerindeki uzak yerleşimlerde çok yüksek irtifalarda, resiflerde, oyuntularda ve mağaralarda bulunurlar. Nadir durumlarda görülürler, hatta pilotlar tarafından resimleri çekilir, yine de bunlar reddedilir veya aldatmaca olduğu düşünülür, ama gerçekte bu zamanda insan kitleleri tarafından fark edilmeleri önemli değildir. İnsanlar yeterli ışık miktarına eriştikleri zaman, bireysel ölçekte bir tanıma ve onların amacının ve parıltısının farkındalığı olur.

Onlara ibadet eden gruplar varken ve bazı durumlarda dragon yumurtalarının dağıtımında yardımcı olmak için gereksinim duyulduklarına inanan insanlar varken, bu da çarpıtılmıştır. Bu ışıltılı varlıkların insanın yardımına ihtiyaçları yoktur ve nadiren direkt insan etkileşimini seçerler.

İbadet edilme veya kontrol etme arzuları yoktur. Onlar Yükselmiş Üstatlar ve Ashtar Komutasının parçası olan varlıklardır ve amaçları yardımseverdir. Karmaları yoktur ve tam bilinçli ve ilahi olarak zekidirler. Kozmik Tetikleyici içinde gezegeninizin yüksek boyuta büyük genişlemesi sırasında engin şekilde açılan bazı portalların koruyuculuğuna yardım ediyorlar. Tetikleyicinin kendisinin genişleme enerjilerin dağıtımının yönetimine de yardımcı oluyorlar.

Kadim zamanda olduklarından çok daha az sayıdalar ve daha büyük rollerine uyanıyorlar ve insanlık onların mevcudiyetine ve yardımseverliğine uyanıyor. Bu Yükseliş için bir zorunluluk değildir, ne de onlarla direkt olarak etkileşeme ihtiyaç vardır, sadece insanlığın ışık içeriği ve bilinci boyutsal olarak genişlerken daha büyük farkındalığın bir sonucudur.

Kapanış:

Ve böylece bitirirken, Kozmik Tetikleyicinin, dünya galaktik merkeze hizalanırken, dünya boyutsallığının genişlemesi olduğunu hatırlatıyoruz. Son zamanlarda salıverilen enerjiler hala gezegeninizi etkiliyor ve ortaya çıkacak olan iki yoğun aşama var. 2010’daki bir sonraki aşama kristalin kod salıveriş etrafında olacak ve kalan Atlantis Üstat Kristallerinin aktivasyonuna büyük ölçüde yardımcı olacak. Son aşama 2011’de gerçekleşecek ve Aralık 2012’de 144 Izgaranın tamamlanmasından sonra yeni gökkubbe oluşmaya başlarken elektromanyetik enerjilerin kristal enerjilerle harmanlanması hizmetini görecek.

Bu sürece yardımcı olan birçok İlahi varlık ve İlahi Bilinç vardır. Dünyanın kendisi buna doğru devasa bir rol oynuyor. Mango – kristalin dağ dizileri tamponlardır ve geçişi yumuşatmak için muazzam enerjileri azaltıyorlar. Gezegendeki bazı düğümler yeniden oluşuyor. Bunların arasında en önemli olanlar Kuzey Amerika için Yellowstone ve Grand Tetons’dur. Birçok başkaları da vardır. Bu bölgelere bir amaçla odaklanıyoruz, aslında bunlar ŞİMDİ’de eşittir ve kendi pradigmasında hem gezegeni hem de insanlığı dönüştürüyor.

Birçoğunuz bunun bir parçası olmaya çağırılıyorsunuz. Kadim bir kontrat harekete geçiriliyor ve bu sizin gerçekleştirmek için eonlar boyu beklediğiniz bir şeydir.

Üstatlar, bitirirken güzelliğin varlıkları, harika ışık varlıkları olduğunuzu hatırlayın. Birbirinize ve kendinize nazik olun, çünkü aslında harika bir olay uzun zamandır müjdelenen Yükselişin son kapılarına girerken önünüzde gelişiyor. Sevildiğinizi bilin!

Ben Metatron’um ve sizlerle bu Gerçekleri paylaşıyorum.

Ve öyledir.

www.Earth-Keeper.com

(ÇEVİRİ: Saffet Güler)

Bu mesajın telif hakkı www. www.Earth-Keeper.com’a aittir. Bilgi değiştirilmediği ve yazarın ismi ve website eklendiği sürece, websitelerine gönderilebilir. Eart – Keeper’in yazılı izni olmadan gazetelerde, dergilerde yayınlanamaz veya basılamaz. İzinler şu adresten istenebilir: Tyberonn@hotmail.com