Paralel Dünya, Antimadde & Banff’ın Mikail Vorteksi

Yazdır Yazdır 

The Earth-Keeper Chronicles

Sayı # 33

Haziran 2009

Paralel Dünya, Antimadde & Banff’ın Mikail Vorteksi

Başmelek Metatron ~ James Tyberonn kanalıyla

Selamlar Sevgililer! Ben Işığın Lordu Metatron’um ve her birinizi Koşulsuz Sevgide kucaklıyorum!

Ve Banff’daki Mikail Portalının görkeminden söz etmeye geri dönüyoruz. Kanalın bu sihirli bölgeyi ilk ziyaret ettiği yıllarda, çok fazla şey hızlandı. Bu bölge gezegensel Yükselişte muazzam bir rol oynuyor.

Kanada’daki Banff ve Yoho Ulusal Parkları bölgesinin birçok eşsiz ve fark edilmemiş veçheleri vardır. Yerçekimsel yerleşimi, tektonikler, elektromanyetik denge, mineroloji ve enlem yerleşimi nedeniyle, Dünya gezegeninin antimadde ikizi ile daha somut bir arayüzey sağlayan yoğun plazmik alanlar vardır.

Bölgenin Kristal Suları gibi, Louise Gölü, Moraine Gölü, Emerald Gölü ve O’Hara Gölü olarak bildiğiniz kutsal Göller, bilinçli yaşayan varlıklardır. Ama bu, doğada gerçekleşen ‘Mekanın Ruhu’nun ötesine gider. Bu sular silikat tanecikleri, suda asılı kristal ile kolloidal olduğu için, bu buzuldan eriyen suların antimadde yükünün onların içinde gerçekleşmesine izin veren çok eşsiz iyonik akımı vardır. Onların içinde biyoplazmik yaşam, Meleksi bir Alan mevcuttur. Üstatlar, Banff’ı eşsiz kılan enerji alanı büyük ölçüde o bölgede mevcut olan antimadde plazma tarafından belirlenir ve bu, Kozmik Tetikleyici ile üssel olarak artmaktadır.

Sizinle bazılarınızın kafasını karıştırabilecek büyük Gerçeği paylaşıyoruz ve bu gerçek şudur; Melek Aleminin insan maddi alemi ile arayüzeyi antimadde alanıdır ve bu alanın antimadde plazmik bileşimi sizin ‘Paralel Dünya’ dediğiniz şeydir.

Aslında çakra sistemi ile eterik bedeninizden arayüzeyler bir anlamda antimadde alanına açık huniler (koni) oluşturan odaksal parçacık hızlandırıcılardır. Bu, sonraki iki nesil içinde insanlar için bilinir olacak olan bir şeydir. Antimaddeden çoğu zaman karanlık madde olarak söz ediyorsunuz. Gerçekte ve ironik olarak, karanlık madde dediğiniz şey aslında daha büyük ışığı taşır ve fiziksel maddeden daha yüksek frekansa sahiptir. Sadece spesifik elektromanyetik alanlar antimadde plazmasını taşıma kapasitesine sahiptir ve aslında antimaddenin değişken katmanları veya yoğunluk boyutları vardır. Gelişen MerKiVic alanınız bu enerjiyi taşıma kapasitesine ve sizi onun içine taşıma kapasitesine sahiptir.

Madde ve Antimadde İçindeki Manyetik Plazma

Dünyanızda, manyetik alan hatlarının Kuzey Kutbundan ortaya çıktığını, aşağıya doğru eğrildiğini ve oval şekildeki Manyetosferiniz vasıtasıyla Güney Kutbuna girdiğini söylüyoruz. Ancak Dünyanızın içinde, bu alan hatları Kuzey Kutbuna katılmak için Güney Kutbundan yukarı doğru hareket eder. Bu kuvvet alanları iyonlar veya plazma ile yüklüdür. Bu akışlar hem madde formunda hem de antimadde formundadır. Bunun gibi bu akışlar paralel antimadde Dünyanın içinde de gerçekleşir ve gerçekte onun bileşimini belirler. Antimadde plazma sizin anti – elektronlar ve anti – protonlar diyebileceğiniz şeyleri içeren birçok yüklü parçacıkları içerir. Antimadde içinde, Biyoplazma gerçekleşir ve Biyoplazmanın yaşam formları bu alanların içinde bol miktardadır.

Fiziksel Dünya’nızın içinde ve dışında dünyanın üzerinde tek bir yönde akan ve dünyanın yüzeyinin altında ters yönde akan jet akımlar halinde işleyen elektromanyetik akımlar vardır. Bundan dolayı, Manyetosferin ovalliğinde birbirine paralel olan, ters yönlerde akan akımlar vardır. Bunlar bir bakıma boylam çizgilerinize benzer ve kabaca Curry Hatları olarak tanınır. Anlaşılmayan veya henüz fark edilmeyen şey, bunların ayrıca antimadde plazmada, anti manyetiklerde, anti elektriklerde de aktığıdır ve bunlar mikro kara – delikler (protonlar) alma ve mikro beyaz – delikler (elektronlar) yansıtma yanıp sönen veçhesi vasıtasıyla fiziksel Dünyanızı antimadde Dünya’ya, ikiz ‘Paralel Dünya’ya bağlayan enerji ağıdır.

Boylamın dikey çizgilerinin laminer (katmanlı) akışıyla, anti – madde plazma akımların bir ağını yaratır. Asıl dikey akım doğru açılarda diğer akımları başlatır, dikey akımlardan direkt olarak ve yatay olarak uzanan 90 derece jet akımlarında altın açı dalları oluşturur. Bunlar bilinç ışık birimlerinin ‘flaşına (yanıp sönme)’ göre dizilişlerde titreşir, bu ışık birimleri bir anlamda uzay – zaman terorisindeki kavramsal Planck ölçeğine karşılık gelir.

Hem madde – antimadde flaşı (yanıp sönmesi) içinde hem de gezegensel elektromanyetik devre içinde basınç uygulanmış düğümler oluşturan belirli noktalar vardır. Bu düğümler gezegende spesifik vektörlerde antimadde iyonlarının düzenli spiral akımlarını yansıtan atomaltı – parçacık büyütücüler olarak davranırlar.

Bunlar gerçekte fiziksel dünyaya ve Manyetosfere nüfuz eden antimadde vorteksleridir. Bunlar dünya planına 49 ve 52 derece kuzey ve 49 ve 52 derece güney arasındaki enlem noktalarından girerler.

51 derece enlemi, belirli düğümlerde fiziksel aleme çok yüklü antimadde plazmanın jet akımı spiralini alan gezegensel geometrik vektördür. Stonehenge, Avebury, Banff, Louise Gölü, Baykal Gölü ve Torres del Paine, Patagonya hepsi bu enlemde gerçekleşir. Bu nedenle bu bölgeler elektromanyetik olarak olağanüstü yüklüdürler, doğaları çokboyutludur, yine de inanılmaz dengede kalırlar. Bu bölgeler, bölgenin minerolojisi tarafından üretilen eşsiz magno – elektriksel rezonans nedeniyle sadece antimadde alanını muhafaza etme yeteneğine sahiptir.

Bu vorteksler gravitonlar, pozitronlar ve anti – plazmanın titreşimleri ile, Kanada Rockies, Sibirya’daki Baykal Gölü, Avebury-Stonehenge ve Arjantin ve Şili’nin güney Patagonya bölgelerinde gerçekleşen düzenli plazmik sarmallar oluşturmak için spirallenir ve birbirlerine dolanırlar. Bu noktaların hepsi 51 derece enlemine yakındır. Bu enerjiler, bu magno – kristalin bölgelerde mevcut olan spesifik kristal – manyetik mineroloji nedeniyle karşılaşırlar ve birleşirler.

Sonuç olarak, paralel Dünya bu bölgelerde daha somut olarak birlikte var olur ve daha tam olarak örtüşür ve biyoplazmik doğadaki yaşam formları orada büyük bollukta mevcuttur. Ancak açık olalım, bu bölgeler aslında makro beyaz deliklerdir. Antimaddeden gelen muazzam enerji yüklü maddeye aktarılır ve yayılır. Banff’da ikili olarak gerçekleşen antimadde kaplaması (yüklenmesi) kendi başına madde ile karışmaz; iki alan ayrı boyutlarda birlikte – var olur. Bunlar bir anlamda çakışırlar, ama aslında bütünüyle ayrıdırlar. Antimadde alanın o bölgede süptil beden vasıtasıyla çok daha kolay deneyimlendiğini söylemek daha iyidir. Ve aynı şey orada epeyce genişleyen MerKaBa için de geçerlidir. Anlıyor musunuz?

Bölgenin Meleksi Alanı bunun direkt sonucudur ve Biyoplazmik matrikste gerçekleşir.

Biyoplazmik yaşam tamamıyla gerçektir ve aslında, ifade etmiş olduğumuz gibi süptil bedeniniz ve çakra merkezleriniz antimaddenin plazmik küresine, Paralel Dünya’ya bağlıdır. O yaşamın daha az yoğun formudur ve çıplak gözle görünmez. Çok yüksek frekansta işler ve bu enerjide aşırı derecede yüksek yaşam formları boldur ve onun içinde daha hızlı gelişirler.

Paralel Antimadde Arayüzeyi

Evreniniz, Kozmosunuz yaklaşık %80 antimaddedir. Melek Krallığı, Yükselmiş Üstatlar, Periler, Elementaller ve Kutsal Dragon hepsi fiziksel dünyanız ile antimaddenin lensleri vasıtasıyla arayüzey oluşturur. Eterik bedeniniz antimadde ile arayüzey oluşturduğundan, insan türünün aslında antimaddeden tekamül etmiş, madde/antimadde melezleri olduğu söylenebilir.

Yükselişin anahtar bölümü Gökkubbenin yeniden oluşmasıdır. Kozmik Tetikleyici bu yeniden oluşumun başlangıç aşamasıdır. Kodlanmış elektromanyetikleri salıveren 2009’un Kozmik Tetikleyici noktaları, hem madde hem de antimadde elektromanyetik plazma kodlarını salıveriyor. Etki fiziksel dünyanızın yoğunluğunun azalması, perdelerin incelmesi, frekansın hızlanmasıdır. Kuzey Amerikada bunun asıl noktası Yellowstone’un geniş bölgesidir ve Yellowstone bu amaçla Banff ve Asheville, North Carolina’ya özel bağlantıdır. Etkiler çok fazladır. Banff ve Yoho’nun enerjisi şimdilerde olağanüstü bir enerjiyle titreşiyor. Enerji daha önce orada mevcut olan enerjiden çok daha karmaşıktır.

Faydalı etkiler sayısızdır. Bu bölge her zaman güzeldi ve her zaman dengedeydi, ancak Kozmik Tetikleyici sırasında üssel olarak daha kuvvetli oluyor.

2009 – 2012 arasında Kanada Rockies’teki Banff ve Yoho Ulusal Parklarının kutsal bölgelerine giren insanlar muazzam arınma ve çakra dengelenmesi deneyimleyecekler. Bir yenilenme duygusu gerçekleşecek ve bu yüksek amacın, yenilenmiş berraklığın yeniden – enerjilenmesi ile sonuçlanacak. Bu kutsal enerjilerin ihtişamında sadece gevşemek için gelenler bile yoğun şekilde tazelenecekler, ama ileri bilgi ve spiritüel niyetle gelenler üssel olarak ödüllendirilecekler.

Çok özel hizalanma Mart 2009’da gerçeklemeye başladı, kristal ışık alındı ve güçlü kodlanmış elektromanyetiklerin salıverilişini tetikledi. Kanada’daki birçok piramit noktası ışığı getirmeye yardımcı oldu, bunların arasında Edmonton Walter-Pyramids, Mount Edith Cavell, Castle Mountain, the Three Sisters, Mount Assiniboine, Mount Rundle, Kananastas ve Revelstoke vardır. Kuzey Amerika’da elektromanyetiklerin salıverilişinin asıl noktası Yellowstone’dur ve bunun dağıtımı için asıl alıcı noktaları Banff ve Asheville idi. Banff Ulusal Parkındaki Kanada Rockies, Kozmik Tetikleyicinin elektromanyetik kodları için dağıtım noktaları ve devre dengesi olarak hizmet eder. Şüphesiz kodlanmış elektromanyetiklerin birçok küresel siteleri vardır. Küresel pınarlar bunları salıverdi ve büyük dağ dizileri ve Phi Izgara vorteks – portal siteleri vasıtasıyla dağıttı.

2010’da Kozmik Tetikleyicinin kristalin salıverilişi gerçekleşecek ve bu aktivasyonda, Tetikleyicinin ikinci aşaması, Canadian Shield denilen kristal kaya manyetiklerle birbirine dolanacak olan kristal kodları serbest bırakan matriksler arasında olacak.

Phi Aktivasyonu ve Satürn’ün Yapay Ayı

Buna göre, Canadian Rockies büyük aktivasyon halindedir. Şu anda hızla eriyen muazzam buzullar aslında Mikail Vorteksi içinde, bu bölgenin 12 Boyutlu Metatronik Phi’sinin (Yerküresel – Armonik Izgara) Altın Spiral Armoniklerine işleyen kristal buzdan gelen göksel – kodları salıveriyor. Bu bölgedeki buzul kristalizasyonu içinde henüz farkına varılmamış karmaşık geometrik kristal modeller içeriyor. Süregiden erime – döngüsünde atmosfere bu salıveriliş çok faydalıdır, çok gereklidir.

Bu modeller aslında dünyanın dönüşünü ve yerçekimi oranını etkileyen frekans kodlarıdır. Tüm bunların Satürn’ün yapay ayı tarafından büyük ölçüde etkilendiğini söylüyoruz. Gelecek mesajlarda bundan daha fazla sözedeceğiz. Ancak şu anda bile daha fazla aydınlanmış astrofizikçilerinizin Satürn’ün aylarından birinin yapay olduğunun farkında olduklarını söylüyoruz, ama bunu ifade edemiyorlar. ‘Halkalı – Gezegenin’ en dış yörüngesinde dönen Lapetus isimli ayın çok ileri tekamül etmiş Andromedalılar tarafından spesifik bir amaçla oraya konulduğunu söylüyoruz.

Paralel’de Yükseliş

Yükseliş sadece maddi Dünya’da gerçekleşmiyor, maddi dünyanın paralelinde de gerçekleşiyor. Galaktik merkeze hizalanma ayrıca yüklü iyonik enerjinin akışının muazzam artışına neden oluyor. Dünyanın Paraleli antimaddede varolur ve antimaddede muazzam enerji vardır.

Başmelek Mikail Vorteksi

Canadian Rockies’in eşsiz matriksi 1992 Kasım’ından bu yana formatlanmaktadır. Lord Mikail 11:11 adını verdiğiniz kapı olayından sonra Canadian Rockies’nin çekirdeğinde üçgen portalda varlığını demirlemeye başladı. İşlemin tamamlanması üç yıl gerektirdi. Vorteks köşesinin üç tepe noktası Louise Gölü, O’Hara Gölü ve Emerald Gölüdür. Moraine Gölü bu üçgenin içindedir. Bu dört kristalin göl inanılmaz güçlü enerji taşır ve Başmelek Mikail’in enerjisel varlığının tezahürlerini devam ettirme kapasitesi vardır. Bu, 1992’de madde/antimadde akışı ile bir arada paralellerin plazmasına yavaşça nüfuz etmeye başlayan iyonik kuvvetlerin eşsiz enerjisel – kokteyli nedeniyledir.

Bu saf sitelerde perdenin incelmesi, birçok insanın Başmelek Mikail’in İlahi Varlığı ile direkt deneyimler yaşamasını kolaylaştırdı. 12:12’den önce bölgeleri bağlayan saatin tersi yöndeki bir enerji vorteksi harekete geçirildi. Üçgen, Mikail Vorteksi olarak oluştu ve büyük spiritüel ışık böylece yüzlerce mil boyunca tüm bölgeye yayılıyor.

Özel koruyucular bu ilahi enerji içinde hizalanmak, demirlemek için bu bölgelere çekilmekteler. Bu hala devam ediyor. Kanal da bunların arasındadır. Kanal, bilinçli olarak bunu kavramadan uzun süre önce bilinçaltıyla Lord Mikail’in farkındaydı. Bu nedenle, şimdi bile, bu görkemli bölgedeki spiritüel modellerin enerjisel bölümünü damgalayanlar arasındadır. Böyle bölgeler, onları deneyimleyenlerin ruh damgasını kaydetme frekansal kapasitesine sahiptir.

Kolloidal Kristal Sular

Bu göllerin eşsiz gücü kristalize kolloidal kuvars içeriklerindedir. Buzul kristal silikat kendi frekansında oldukça eşsizdir ve bu Dünya’nın diğer bölgelerinde gerçekleşmesine rağmen, Kanada’nın bu bölgesindeki bu vorteksin frekansı oldukça özeldir, oldukça karmaşıktır. Jeologlarınız suların inanılmaz renginin silikat parçacıkları nedeniyle olduğunu fark ederken, enerjinin farkında değiller. Bu parçacığın kristalize yapısının eşsiz modelinin farkında değiller, suların yüzeyine ışık nüfuz ettiğinde gerçekleşen sinerjik reaksiyonun farkında değiller. Bu göllerin çok çarpıcı renklerinin şifa gücünü anlamıyorlar. Yukarıdakileri tanımlayan çokboyutlu biyoplazmik elektromanyetikleri anlamıyorlar.

Biliminiz Newton akışkanlarını ve kolloidal plastik akışkanları biliyor, ancak akışkanların düşünülmemiş olan başka bir veçhesi vardır. Enerjilenmiş akışkanlar, manyetize olmuş akışkanlar, kriztalize akışkanlar, hepsi Banff ve Yoho Ulusal Parklarındaki Mikail Vorteksinin özel sularında gerçekleşir. Akışkanlardaki silikat parçacık öyle bir kolloidal haldedir ki, dibe çökmez, yine de tam olarak Newtonian su hallerinde hareket eder. Akışkan öyle güçlü bir elektrik alanı taşır ki, onun alanında her şeyi kuşatan enerjisel bir rezonans titreşir.

Bu nedenlerle, Louise Gölü ve Emerald Gölü gibi belirli bölgelere çok sayıda turistin gelmesine izin verilmektedir, bunların çoğu süptil seviyede gelmeye yönlendiriliyor. Lord Mikail’in damgası olan kristal akışkanların enerjisi onların varlığına fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak nüfuz ediyor, öyle ki etkilenmemeleri, temas edilmemeleri ve iyileşme fırsatı verilmemesi mümkün değildir.

O’Hara Gölü daha uzaktır ve ışık enerjisinin akışı için enerji tutucu olarak hizmet eder. O’Hara Gölü beşinci boyutta ve ötesindedir. Bölgedeki en güçlü Biyoplazmik Melek varlığıdır. Bu varlıkların hepsi, Louise, Moraine, Emerald ve O’Hara Biyoplazmik doğadaki Melek Varlıklardır.

Eşit olarak güçlü ama farklı şekilde ifade edilenler bölgedeki Buzullardır. Biyoplazmik Hidro Kristaller ışıkta kodlanmıştır. Onların devam eden buharlaşması bu bölgenin özel niteliklerine katkıda bulunuyor, katı kristalden sıvı kristale dönüşüm Banff vorteksinin enerjisini damgalar.

Sıvı -Kristal Geometrisi

Üç gezegensel ızgaranın kesin boyutsal vektörü Mikail Portal Üçgeni içinde mevcuttur. Bunun gibi, bu vorteks bölgesinin geometrik yansıması tüm platonik katıları kapsar: tetrahedron, hexahedron, oktahedron, dodecahedron ve icosahedron. Bunlar şimdi daha karmaşık kutsal geometrilere genişliyor. Burada kutsanmış bilinçli olan enerjinin öyle kusursuz bir berraklığı vardır ki, kutsal geometri kalıbı paralel kenar ‘Ekleme Yasası’na uyar. Bu nedenle, enerji kendini yönlendirir ve negatiflik dediğiniz şeyi geçersiz kılmak için kendisini ayarlama kapasitesine, ayrıca karmaşık simetrik kalıbını tam olarak sürdürmek için geometrisini ayarlama kapasitesine sahiptir.

Görüyorsunuz Sevgililer, burada yaşayan geometri çokboyutlu bir matrikste Metatronik küp oluşturur, öyle ki kristalin kalıbın demirleme noktalarını etkileyecek veya değiştirecek tellürik (yerküresel) dönüşümün kuvveti, anında ve otomatik olarak koordinat sistemini mükemmel simetride sürdürecek olan karşı – dengeleyici bir ayarlamayla karşılaşır. Bu, Metatronik kristalin eklenmiş hologramının doğasıdır. Evrensel Gerçek içindeki Denge Yasasına bağlı kalır.

Metatronik Küp canlı, hissedebilir bir kalıptır. Hareket eder ve değişir ve kristalin bütünlüğünü sürdürmek için kendisini ayarlar. Reshel olarak adlandırılan geometrilerin içinde ve ötesinde canlı Phi Izgarasıdır. Tüm ızgaralar boyutsal kapasitede Yükselişin 144 – Kristal Izgarasına geçiş yaparken, hepsi de daha akışkan ve karmaşıktır. Onların geometrilerinin gerçekten tanımlanamamasının nedeni budur; sabit çok boyutlu harekette çiçeklenen dinamik canlı bir kaleydoskopta akarlar.

Berrak Zihne Dönüşüm

İnsanlar bu enerji matriksini birçok şekillerde deneyimler. Burası hızlanmış ‘yüksek’ düşünce tezahürü bölgesidir ve içsel çatışmaların ve engellerin yüzeye ‘baskıyla sızdırıldığı’ ve yüzleşilmeye zorlandığı bir bölgedir, böylece iyileştirilme fırsatı verir. Yüksek düşünce, saf düşünce, sevgi dolu hisler bu enerjilerin işletim sistemindeki geometrik vektöre aktarılır ve burada gerçek anında iyileşme ve dönüşüm gerçekleşebilir. İnsan arayıcılar bu enerji içinde ‘berrak zihne’ daha kolayca gelişebilir.

Negatif düşünce olarak sözünü ettiğiniz şey, bu alanın içinde büyük ölçüde uykudadır. Bu etkisiz hale getirmenin nedeni, negatifliğin pozitif homojen matriks içinde genişlemeye, reaksiyona veya onaylanmaya erişmek için uygun hiper boyutsal geometrik frekans gücünden yoksun olmasıdır. Bu negatifliklerin salıverildiği ve dönüştürüldüğü söylenebilir.

Tüm portal – vorteks sistemleri bu kadar dengeli değildir. Bazıları oldukça yoğundur ve insan enerji alanı için daha az hissedilebilirdir. Banff ve Yoho’daki Başmelek Mikail matriksi sevgi enerjisini yansıtır. Bu enerji yüzlerce mil boyunca etkili şekilde dağılır.

MerKaBa’nın MerKiVa’ya İncelmesi (Mükemmelleşmesi)

Ve, Metatronik Alan içinde Enok olarak Alton Kamadon, Pleiades’li Tyberonn ve Ekahila-Na’nın enerjisini getiriyoruz. Ve Banff Ulusal Parkının karmaşık magno – kristal veçhelerinin yıldız – tetrahedron MerKaBa’nın MerKiVa’ya genişlemesine olağanüstü yardımcı olduğunu söylüyoruz.

Antimaddenin yüksek frekanslı enerjisinin sıvı – kristal halde olan bir şeye gelişen çok eşsiz ve çok karmaşık plazmik bir çorba olduğunuz görüyorsunuz. Şimdi, aynı gelişmenin insan biyolojisinde, çakra sistemini koordine eden insan bedenindeki bazı salgı bezleri yapılarında biyolojik olarak gerçekleştiğini söylüyoruz.

Bunun gibi, kristalin biyoplazma, çakra sisteminin diğer içsel boyutlarla ara yüzey oluşturması için bir elektronik matriks, bir koordinat sistemi ve bir kalıp olarak hizmet etmek için elektromanyetik kodlama ve elektrik alanlarında hizalanabilmektedir. Bu rolde, MerKaBa MerKiva’ya güçlenir, çünkü sembiyotik (ortak yaşam) eterik – biyoplazmik alan maddedeki, karbon temelli biyolojideki insan bedeninin ileri frekanssal gelişimi için katalizör olur. Mükemmel simetri. Bu bölgenin sıvı kristal enerjisinin nasıl eşsiz sembiyotik rol oynadığını görüyor musunuz?

Biyoplazmik Kapasitör

Fiziksel bedeniniz, sinir sisteminiz elektrikseldir ve bir anlamda karbon bedeniniz bir kapasitördür. Bedendeki bu doğal elektrik alanları çakralar vasıtasıyla insan aurik Elektromanyetik Alanına bağlıdır. Biyoplazmik beden, gerçekte melez biyoplazmik bir form olan MerKaBa’nın yıldız tetrahedronuna tekamül ediyor. Özünde parçacık hızlandırıcılar olan çakra sisteminin çifte – hunileri vasıtasıyla fiziksel – karbon bazlı bedene ikiz oluyor. Bunun gibi, enerji insan elektromanyetik alanını üreterek biyoplazma ile içeri ve dışarı akıyor.

Her çakra kendi yapısı içinde her bir uçta açılan, maddeden antimaddeye, antimaddeden maddeye uzanan, sıvı halde işleyen biyoplazmik kristaller içerir. Enerji kaynağına ve işlevsel niyete uygun olarak açılma, kapanma ve dönme. Böylece ekvatorun üzerindeki insanlar için, dönüş saat yönünde olduğunda, içeriye enerji alır ve saatin tersi yönde dönüş dışarıya enerji aktarır. Ekvatorun altındaki insanlar için bunun tersi doğrudur. Tam ekvatorda veya Arktik ve Antarktike yakın Kutup Bölgelerinde yaşandığı zaman, bazı dengesizliklerin gerçekleşebilmesinin nedeni budur. 48 – 52 derecedeki bölgelerin faydalı denge sağlamasının nedeni de budur.

İnsanlar faal şekilde MerKaBa’yı geliştirmeyi öğrendikleri zaman, çakralar daha karmaşık geometrilerin MerKiVic haller oluşturmasını sağlayan jet akımlar yayabilir ve daha fazla sayıda çakra ve alt çakralar aktive olur. Banff Biyoplazmik Alanındaki eşsiz enerji magno – kristal çakra sistemine kolayca emilir ve MerKiVa’nın hızlanmış gelişimini sağlar. O zaman kristalin kodlar MerKiVa’yı yüksek seviyelere, yıldız şeklinde dodecahedrona dönüştürür.

Axiatonal Kutsal Hizalanmalar

Banff Vorteksinin Mikail Vorteksi enerjisel olarak diğer kristalin sularla, özellikle Patagonia, Şili, Arkansas’taki Ouachita Gölü, Bolivia-Peru’daki Titicaca, Zürih Gölü, İsviçre, Nevada’daki Tahoe Gölü ve Sibirya’daki Baykal Gölü’nün suları ile uyumludur – hepsi sevgi ve şifanın canlı katedralleridir. Hepsi ikili – plazmik spiralin güçlü gövdeleridir. Bunlar ley hatlarından oldukça farklı olan axiatonal hatlar denilen hatlardaki armonik salınımlarla hizalanır.

Bitiriş

Üstatlar, her şeyin yolunda olduğunu bilin. Yükselişin tüm çok boyutlu veçhelerinde, tüm geçişlerinde kontrol altında olduğuna güvenin. Her birinizi isminizle tanıyoruz, deneyimlemekte olduğunuz değişimleri biliyoruz. Sizinle birlikteyiz. Her birinizin daha büyük parçası buradadır, sizler bu görkemli zamanın lineer çiçeklenmesi boyunca yürürken, biyokimyasal elbiseler içindeki insan ifadelerinizi izliyorlar.

İnsanlık dualite filtreleri takıyor ve henüz unutkanlığa sahip türlersiniz. Perde inceliyor ve yolda olan sizler daha büyük Gerçeği görmeye başlıyorsunuz. Bu sizin en çılgın hayallerinizin ötesindedir. Birbirinizi sevmeyi ve birbirinizi beslemeyi hatırlayın, ama Sevgililer, kendinizi sevmeyi ve beslemeyi ve matriksiniz olan Sevgiyi deneyimlemeyi unutmayın. Sevgi HER ŞEYİ birleştiren frekanssal anahtardır.

Ben Metatron’um ve sizinle bu Gerçekleri paylaşıyorum. Sizler sevgililersiniz.

Ve öyledir.

www.Earth-Keeper.com

(ÇEVİRİ: Saffet Güler)

Bu mesajın telif hakkı www. www.Earth-Keeper.com’a aittir. Bilgi değiştirilmediği ve yazarın ismi ve website eklendiği sürece, websitelerine gönderilebilir. Eart – Keeper’in yazılı izni olmadan gazetelerde, dergilerde yayınlanamaz veya basılamaz. İzinler şu adresten istenebilir: Tyberonn@hotmail.com