Sevginin Üçlü Yıldız Kapıları

Yazdır Yazdır 

Earth-Keeper Chronicles Özel Sayı

8 Kasım 2009

Başmelek Metatron ~ J Tyberonn kanalıyla

11-11, 12-12 ve 12-21

Sevginin Üçlü Yıldız Kapıları

Selamlar, ben ışığın Lordu Metatron’um. Ve sizleri Koşulsuz Sevginin enerjisinde kucaklıyorum!

Ve Üçlü Yıldız Kapıları üzerine konuşuyoruz. Yılın kalan zamanında gerçekleşecek olan üç büyük frekanssal açılış olduğunu size söylüyoruz.

Bunlar 11 Kasım 2009; 12 Aralık 2009 ve 21 Aralık 2009’da gerçekleşecek.

Bu yıldız kapıları ‘Gezegensel Geçiş’in büyük bir parçasıdır. 3 adet listelenen frekanssal portallar sizlere güçlü bir geçişte yardımcı olmak için bir araya gelerek çalışacak olan Üçlü giriş koridorlarıdır. Gezegenin spiritüel mevsimi değişiyor.

11-11,12-12 ve 21-12 korkunun salıverilmesi ve SEVGİ’nin kabullenilmesi etrafında bir arada kümeleniyor. Bu, Güvercinin Kalbinin Geri Dönüşüdür. Bunlar Sevginin Üçlü Yıldız Kapılarını getiriyor, SEVGİYİ güçlendiriyorlar ve aslında Kristal Çağının veçhesi ve fonksiyonudurlar. Buna bağlı olarak gibi dualitenin kavis salınımı azalıyor.

SEVGİ Pro – Aktiftir

Üstatlar Göksel alemlerde, sevginin pro – aktif olan frekanssal bir kuvvet olduğunu söylüyoruz. Üçlü portallar size, pasif olmak yerine armonik olarak hakkını savunan irade kuvveti veren sevginin hayırlı bir veçhesini sunar.

Üçlü kapılar insanlığın yürekli eylem vasıtasıyla tutkulu etkisini yeniden oluşturmasını sağlar. Ürkeklik ve korkunun içsel kapıları kapattığı yerde, Sevginin bu üçlüsü onları yeniden açacak olan frekanssal uygunluğu sunar. 11-11’de bunlar bireysel olarak mikroda alınacaklar. 12-12’de grup olarak ve kitlesel olarak makroda alınacaklar. Ve böylece tüm insanlığın aynı eşikten geçmesi için geçiş kapısını açık tutarlar.

Üçlü Yıldız Kapılarında sunulan enerji, her zaman olduğu gibi sizin seçiminizi ve ayırt edişinizi kapsar. Ancak ayrıca insanlığın arayış içindeki ruhları için mevcut olan yetkilenme enerjisini aktive etmek için üstünüze düşen eylemi yapmanızı gerektirir.

Bunlar üst benlikteki güç mevkisine erişim sunarak artık size hizmet etmeyen şeyleri görme ve bilincinizin çokboyutlu veçhelerinin yönetimi alma yeteneğini sunar. Üst benliğinizin mevkisi gücün ve Evrensel Gerçeğin merkezidir. Ve Evrensel Gerçek korkunun bulunmadığı, SEVGİ’nin alanındadır. Evrensel Gerçek, Yükseliş yolculuğunuzda size yardımcı olacak olan engin bilgelik ve bilgiye erişim yeteneğini mümkün kılar.

Yaşam amacınızın ve bu amacın başarısının birçok yönlerle başkalarının yaşam amaçlarına bağlı olduğunu keşfedeceksiniz. İnsanlığın, en yüksek potansiyel ve sonucu getirmek için başkalarıyla işbirliği yaparken, bireysel gerçekliğin sürdürülebileceğini keşfetmesi gereklidir.

Kristal Çağda Armoni

Yükselmiş Dünya’nın Kristal Çağında, korkunun salıverilmesine izin verildiğinde muhtelif içerikleri olan başkalarıyla partnerlik yapmanın çok mümkün olduğu görülecek. İşbirliği ve armoni sınırlamalar yaratmaz, bunun yerine genişleme ve yaratıcılık yaratır.

Ancak, bu olasılık sorumluluk gerektirir. Dualitenin sancılarında sinmek veya pasiflik anlamına gelmez. Sevgi kuvveti üstlenmeyi gerektirir. Bu, başka birilerine zorbalık yapmak veya korkuyla kontrol edilmenize izin vermek anlamına gelmez. Aslında bu, gerçeğinizde durmaktır ve nazik ama sağlam cesareti gerektirir.

Bizim yüksek perspektifimizden korku sevginin zıttı değildir, gerçekte tüm ‘engellerin’ sahip olduğu gibi dualitede amaçlı bir rolü vardır. SEVGİnin kendi başına korkuyu iptal etmesi anlamına da gelmez. İkisi, insanlığın armonik çözümü bulması için birlikte çalışırlar.

Ancak bizi yanlış anlamayın, dizginsiz korku ayrı olamaz ve olmaz. O bilgeliğe zarar verir. Dualitede bir katalizördür. Korku, gündemi ve kontrol etme arzusu olanlar tarafından kullanılır. Birlik bilinci vasıtasıyla korkunun salıverilmesi sizin son sınavınızdır.

Büyük öğretmeniniz Mahatma Gandi’nin söylediği gibi, korku dolu ve kontrol edici olanlarla birlik ve beraberlik içinde kendi kalbinizi yumuşattığınız zaman, onların kalplerini de yumuşatırsınız. Teslim olarak değil, gücünüzde ve gerçeğinizde sebatlı olarak, bununla birlikte başkalarının sevgisinde birliğe açık olarak.

Şiddet şiddeti doğurur ve asla çatışmaları çözmenin yanıtı değildir. Bir süre için karanlık tarafın kazandığı görülebilir, ama sonunda her zaman hüküm süren sevgidir.

Özünde, Üçlü kapıların onunla başa çıkmanıza yardımcı olacağı korkunun iki seviyesi vardır. Birincisi içsel korkudur, güçsüz olmanıza neden olan, sizi şüphe ve karmaşa ile dolduran, Benliğin Sevgisini zayıflatan korku.

İkincisi dış kaynaklardan gelen korkudur. Basitçe söylemek gerekirse, başkalarının grup veya bireysel olarak sizi kontrol etmelerine ve özgürlüğünüzü sınırlamalarına izin vererek ‘çaresiz kalma’.

Korkunun zarar verici sonuçlarını ve onun çaresizlik, depresyon ve durağanlık yan etkilerini yenmek için tüm gerekli olan korkularla kuvvetli olarak yüzleşmektir. Sonra İlahiliğinizden korku olan ve zararsız olan olasılıklar ve durumlar yaratmasını isteyin ve sonra onlarla yaşamak için irade gücünü seçin. Aktif olun!

Üçlü Portallar: İçgörü & Yeniden Yüklenme Zamanı

Üçlü Portallar aktif SEVGinin titreşiminde yenilenme, cesaret yenileme ve içgörü sağlar. Güçlendirilirsiniz. Korkuyla yüzleşildiğinde ve salıverildiğinde, enerji akınını görürsünüz. Bu enerjide, daha önce uykuda olan yaratıcılık kanallarını açarsınız ve yaratıcılık yaşamınızın senaryosunu yazma gücüne yönlendirir. Ancak sevginin titreşimi gücün bilgece kullanımını yönlendirmelidir. Gezegende en büyük gücü gerçekten elinde tutanlar bunu kardeşlik içinde yaparlar ve nezaket gösterirler. Gerçek güç ayrıca süptildir. Ama buna erişmek için içgörü gereklidir.

11 Kasım’da enerji, gezegendeki birçok insanın çoğunlukla bilmeden içinde kapana kısıldığı enerjisel kutuları parçalamanıza yardımcı olmaya başlayacak. Bazılarınız karmaşıklıkların farkında bile olmayabilirsiniz. Engellemenin asıl bileşeni eski enerji korkusudur. Ve bu, gezegendeki eşzamanlılığın dualite hologramında çokboyutlu olan korku veçhesidir. Yükselen enerjide yüzeye çıkan veçhelerin çoğu aslında temizlenmesi, salıverilmesi gereken, bireylerin kesişen yaşamlarındaki kalıntılardır.

Son aylarda birçok Işıkişçisinin geri çekilmesi oldu. Bir durgunluk duygusu. Gezegendeki birçok insanın geçen son haftalarda yapışıp kalmış hissetmesinin, şüphe dalgaları içeren düşük enerjiye saplanmasının nedeni budur.

Astrolojik olarak güdülen şu andaki dengesizlik aşamasında, eski enerji yeniden yüzeye çıktı. Ancak görülen şey sadece görünüşte çok kutsal olan kontrol dinleri değildir. Aslında kontrol ve intikam etrafındaki yanlış inançların tüm veçheleri, gezegenin temizlenmesi için gerekli olan arınmada, kaynayıp yüzeye çıkıyor. Aslında bu ‘Kristos Baştan Çıkmanın’ mecazi sınavıdır ve artık hizmet etmeyen şeyleri yansıtan bir aynadır.

Sevgililer, son zamanlarda size eski dinlerin ve kontrolün eski dogmatik inançlarının son sancılarında olduklarını anlattık. Işık böcekleri çeker, her zaman böyle olmuştur. Şiddet asla yanıt değildir. Tüm yanıtlar uyumun kuvvetinde yatar.

Yeni paradigmada hem hükümetlerde, hem de (özellikle) eski enerji dinlerindeki gücün eski tahtlarından çekilmesi gerekli olanlar, bunu isteyerek yapmayacaklar. Çarpışmadan başarısız olmayacaklar.

Üstatlar, son birkaç ayda sadece Amerika’da gerçekleşen bunun sıklığına bakın. Bu iki cephede tezahür ediyor, biri aktif olarak ön plana çıkıyor ve diğeri bireysel ve boyun eğici. Teslim olmanın uyuşturucu batağına düşmeyin.

Güvercinin Kalbi: Kristos Gülü

11-11, 12-12 ve Aralık gündönümü batağa saplanmayı kırmada size yardımcı olacak olan enerjisel portallardır. Güvercinin Kalbinin Geri Dönüşüdür. Bazılarınızın ‘Kristos Gülü’ adını verdiğiniz şeyi sunar, o Güvercinin Kalbidir. Işığınızı parıldatmanızın zamanıdır.

Büyüme yolunuzda birçok geçit yolları ve seçimler vardır. Bilge bir insan, negatifliklerinde çarpık kendini üstün görmenin kritik perdesi arkasında güveni sarsmaya veya tehdit etmeye teşebbüs eden muhaliflerin tehditlerine veya eylemlerine kolayca teslim olmayan insandır.

Gezegensel Yükseliş, arayıcıların iradelerine sahip çıkmalarını ve zamanın dualite eğilimlerinden etkilenmeyen güven fenerinde kararlı niyetlerini parlatmalarını gerektirir.

Yeniden güç kazanmanın zamanıdır. Sevgililer, başınızı çaresizlik ve şaşkınlık içinde öne eğerseniz, kalp ışınınız zayıflar. Momentum kaybolur ve ileriye hamleniz kısalır. Karşı çıkanların düşmanlığına ve sert tehditlerine karşı sinerseniz, cesaretiniz kırılır ve aslında bu onların kontrol etme güdüsüdür. Bu, dualitede onların sizi şüphe ve şaşkınlık içinde kapana kısma rolleridir.

Spiritüel Savaşçı içindeki uyum ve sevgi katmanlarına nüfuz etmeden, dünyanın düşmanlıklarına izin veremez, vermemelidir. Teslim olmayın! İtaatkar çözülme bireysel olarak süptil ve sessiz olur, ancak kollektif üzüntü insanlıkta mikroda ve makroda hissedilir.

Kapatma:

Ruh sizi işitiyor. Ruh çok sakin bir sesle kalplerinize konuşuyor. Ruh kendi GERÇEĞİNİ içerden ortaya seriyor ve aydınlanma yolunuzda her adımda kendi sadakatini gösteriyor. Ruh din tarafından tanımlanmaz, ne de dogma tarafından bastırılmaz. Ne de Ruh başkalarının iyi fikirlerinde onay arar. Ruh GERÇEKTİR ve Gerçek formda ve formsuzlukta göz kamaştırıcıdır. Ruh, Evrensel Yasa içinde kusursuzluğun frekansını sürekli yansıtır.

11 – 11’de (11 Kasım 2009) gerçekleşen frekanssal açılış, bu veçhelerin hepsine ışık saçan bir açılıştır. Aslında onun kapısı, 2 Kasımdaki dolunaydan bu yana açıldı. 12:12’de mümkün olan yerlerde gruplar halinde toplanın ve salıverin.

12 – 21’de, sevgiyi yansıtın ve aktif olarak gücünüzü üstlenin. Sevgi pro- aktiftir. Sevgi besleyicidir. Gezegeninizdeki Spiritüel Kış Kristalin enerjiye boyun eğiyor, yemyeşil bir bahara yol veriyor. Besleyici ve güçlü SEVGİde Kalbinizin tohumlarını ekin.

Bu enerji, ortaya çıkan 144 – Kristalin ızgara boyunca Üçlü Portallarda parıldıyor. Bunları kullanın, Yükseliş bu şekilde gerçekleşir!

Ben Metatron’um ve sizlerle bu Gerçekleri paylaşıyorum. Sizler Sevgililersiniz!

Ve öyledir.

www.Earth-Keeper.com

(Çeviri: Saffet Güler)

Bu mesajın telif hakkı www.Earth-Keeper.com’a aittir. Bilgi değiştirilmediği ve yazarın ismi ve website eklendiği sürece, websitelerine gönderilebilir. Earth – Keeper’in yazılı izni olmadan gazetelerde, dergilerde yayınlanamaz veya basılamaz. İzinler şu adresten istenebilir: EarthKeeper@consolidated.net