Zaman Kapıları ve Ruh Mağarası

Yazdır Yazdır 

The Earth-Keeper Chronicles

Nisan 2009: EKC Sayı: 29 – BM Metatron Kanalı

ZAMAN KAPILARI VE RUH MAĞARASI

Başmelek Metatron ~ James Tyberonn kanalıyla

Selamlar, Ben Işığın Lordu Metatron’um ve zamansız uzayın bu belirli vektöründeki hepinizi selamlıyorum. Sizi koşulsuz sevgiyle kucaklıyorum. Geometrik olan sevgi, bilimsel olan sevgi, ölçülemez kutsallığın sevgisi. Sevgi HERŞEYİN kaynağıdır. O bir duygu değildir, o her şeye gücü yeten bir rezonanstır. Mevcut bilincinize olanak tanıyan gücün kaynağı asla fiziksel olmadı ve hüküm sürdüğüm yerde, sizinki gibi fiziksel bir sistemin varolduğunun bile farkında olmayan birçok ilahi ışık varlıkları vardır. Bu sizi şaşırtıyor mu?

İlahi Zeka ve hissedebilir bilinç dünyanız oluşmadan çok uzun süre önce vardı. Bilinç tüm yaradılışın, tüm madde ve antimaddenin motorudur ve Dünyanızın yanı sıra birçok başka realiteleri oluşturur. Tekrar, şu andaki kendi bakış açınız o kadar sınırlıdır ki, sizin için fiziksel realitenin bir kural ve varoluş modu olduğu görülüyor. Akademisyenleriniz güneş sistemindeki diğer gezegenlerde yaşam arıyorlar ve onlar Dünyanızdan farklı oldukları için onların üzerinde yaşamın olmadığını varsayıyorlar. Bu gezegenlerin sadece yaşamla kaynaşmadığını, aynı zamanda gezegenlerin ve yıldızların ve onların arasındaki uzay partikülünün kendilerinin bilinçli varlıklar olduğunu söylüyoruz. Boşluk bile canlıdır. Fiziksel yaşam istisnadır, ama kural değildir.

Dualitedeki fiziksel sistem maksatlı bir yanılsamadır. Sizler insanlığın rüyasını görüyorsunuz. Sizler filtreler taşıyan güçlü ruhsal varlıklarsınız. Sizler Dünya Üniversitesine devam eden, Yaratıcı Kaynağın İlahi kıvılcımlarısınız. Ve böylece bu gerçeği kabul etmelisiniz ve bakış açınızdan fiziksel algılarınızın ötesinde var olan daha büyük realiteleri anlamaya çalışın, birçok realite vardır. Ve Sevgi inşa edici bloktur, her şeyin çekirdek ‘DNA’sıdır.

Ve böylece konuşma dilinizde Zaman Eğrilmesi denilen şeyden söz edeceğiz.

Metatron’a Soru: Geçen yıl Kaliforniya sınırındaki Reno, Nevada’nın dışında bulunan Tahoe Gölü yakınındaki Grimes Noktası denen çok eşsiz bir güç düğümünde zaman geçirdim. Bölge tarih öncesinde yapılmış çok ilginç taş resimlerle kaplı ve Yerli Amerikalılar tarafından Yıldız Ulusu’na geçiş kapısı olarak tanınıyor. Bölgede çok ilginç enerjilere sahip olan bir mağara var. Kayalar arasında yalnız başına biraz zaman geçirdim ve kısa süre sonra ayahuasca’ya (halüsinasyona neden olan bir içecek) çok benzer hissedilen meditatif bir hale girdim. Lineer zamanın dışındaki bir zaman boşluğuna geçmiş gibi hissettim ve etraftaki fiziksel olarak görülebilir şeyler dalga benzeri bir bulanıklığa dönüştü ve toprakta elektriksel bir titreşim duyumsadım. Bu bölgeden bahseder misin? Burası zaman eğrilmesi bölgesi midir?

Metatron: Grimes Noktası bir zaman çarpıtılması bölgesidir. Bu çarpıtılma birçok seviyede gerçekleşir. İlk seviye spesifik bölgede ritmik olarak gerçekleşen yerçekimsel akım nedeniyledir. Yerçekimi çarpıtılması da bölgede uzay – zaman sürekliliğini etkiler ve kutuplarda gerçekleşene çok benzer olan boyutsal bir açıklık (boğaz) alanı yaratır.

Metatron’a Soru: Bu genel bölgede yer altı şehirleri olduğuna dair Paiute Kabilesinden gelen hikayeler ve 1940’lı yıllarda bir hekimin raporu var. Bundan bahsedebilir misin?

Metatron: İç dünyada mevcut olan uygarlıklardan ve kolonilerden daha önce bahsetmiştik ve gezegeninizi çevreleyen engin yer altı tünel ve büyük mağara şebekelerinden sözetmiştik. Bunlar orijinal olarak Sirius’lular ve Pleiades’liler tarafından inşa edildi ve ileri Atlantisliler tarafından geniş ölçüde kullanıldı. LeMuryalı olarak düşündükleriniz Shasta Dağı, Grand Tetons, Arkansas bölgelerinin altındaki bu kanyonların çoğunda ve ABD’nin Grimes Noktası, Mohave Çölü ve Death Valley bölgelerinde geniş ölçüde yaşarlar.

Bu bölgeler mevcuttur, söylence değildir, birleşik alanda boyutsal katman gerçeğidir. Tünel şebekelerini ve geçmiş uygarlıkların kanıtını içeren bu mağaraların gelişigüzel keşif olayları olmuştur.

Özel olarak Grimes Noktasının altında gerçekleşen şey çok büyük bir portaldır, eşsiz frekansları nedeniyle başlıca Pleiadesliler tarafından kullanılan iç dünya üslerinin giriş noktasıdır. Bu birçok insana fantastik ve inanılmaz görünmesine rağmen, tam olarak doğrudur. Asıl orijininiz gerçekte Pleiades ve Sirius’tandır, yine de çok kuvvetli kanıtlara rağmen, insanlık tarafından asılsız olarak reddediliyor. Siz aslında Galaktik orijindensiniz ve inkar ettiğiniz bu ırklar mevcutken, çokboyutlulukta birlikte varolursunuz.

Paiute efsanelerinden bahsediyorsun, aslında yerli kabilelerin çoğu “Yıldız Ulusu” dedikleri şeyi tanıdılar. Onların lisanlarının birçoğu Pleiades isimleri içerir. Lakota, Hava Supai ve Navajo, hepsi Pleiades ve Sirius’u refere eder. Hava Supai, birinci ve ikinci Atlantis tufanı sırasında onları yer altı sığınak şehirlerine götürmüş olan uzun ince mavi gri ‘karınca insanlar’dan sözeder. Bu insanlar aslında LeMuryalılar ve Sirius’lulardı. Jeologlarınız bu bölgenin 12,000 yıl önce sular altında olduğunu anlıyorlar.

Grimes Noktasında bulunan ‘Ruh Mağarası İnsanı’ dediğiniz insan kalıntıları, antropologlarınız için bir muammadır. Şu andaki teknolojiniz kalıntıların tarihini MÖ 8,400 olarak veriyor. Yine de en büyük gizem, kalıntıların yerli ırka ait olmaması, Caucasian (beyaz ırka mensup) karakteristikleri olan küçük insana ait olmasıdır.

Metatron’a Soru: Öyleyse Grimes Noktası iç dünyaya bir giriş noktası mıdır?

Metatron: Birçok giriş noktasından biridir. Direkt olarak Shasta Dağı’nın Agartha Şehri ile bağlantılıdır ve Kaliforniya, Nevada, Arizona, Arkansas ve Wyoming’in altındaki yer altı engin kanyonları ile bağlantılıdır.

Metatron’a Soru: Söylendiğine göre Dr. F.Bruce Russell tarafından keşfedilen mağara gerçek bir olay mı? O gerçekleşti mi? Kızıl saçlı ve geometrik semboller olan 3 metre boyunda mumyalar bulduğunu anlatmıştı.

Metatron: Mağara bulundu ve vardır. Tüm gezegende devler dediğiniz şeyin birçok keşifleri vardır. Nevada ve Kaliforniya’da bulunan altın tenli ve çoğunlukla sarı ve kırmızımsı saçı olan Atlantis uzun ırkındandır. Sizin komplo ve gizli politika dediğiniz şeye girmeyi arzulamamıza rağmen, hükümetinizin bazı bölümleri geçmiş yüzyılın büyük bölümünde bazı dünya dışı varlıklarla (ET’ler ile) gizli işbirliği içinde oldu. Bu işbirliğinin bir kısmı gerçekten hayırsever çalışmaydı, bir kısmı gizli teknoloji gelişmesi etrafındadır. Yakın gelecekte dünya dışı bağlantılarınızın çok daha fazla görünür olacağını söylemenin dışında, burada bunun detaylarına girmek bizim misyonumuz değildir. Ancak tekrar, Yerliler tarafından genel olarak ve korkusuzca bu bağlantıların farkına varılıyordu.

Kırlarda yaşayan kabile toplumlarınızın çoğu ‘Yıldız Varlıkları’yla ve aslında iç Dünya Lemuryalıları ile açıkça etkileşim kurdular. Etkileşim eğitim ve yardım içindi. Hükümetiniz şimdi bunlarla temasta olmasına rağmen, iç Dünya Lemurya uygarlığının şu andaki insanlıkla karışma arzusu yok. Bunlar spiritüel olarak çok ileri, İlahi olanı tanımaktan başka dinleri olmayan huzurlu varlıklardır. Onlar ayrı bir rotadadırlar ve kendi döngülerini tamamlamaya çok yakındırlar. Frekansınızı yükseltme içsel yeteneğini geliştirdiğiniz zaman, tüm İlahi Zeka ile etkileşim kurma yeteneğini keşfedeceksiniz. Gerçek orijininizi, gerçek amacınızı ve çokboyutlu doğanızı keşfedeceksiniz. Dünya dışı varlıklar olduğunuzu, Yıldız Varlıkları olduğunuzu, Yunuslar, Atlantisliler ve Lemuryalılar olduğunuzu keşfedeceksiniz.

Grimes Noktası

Metatron’a Soru: Teşekkür ederim. Grimes Noktasına geri dönersek, oradaki tarih öncesi taş resimleri çok ilginçler. Bunların çoğu dalga salınımı ve zigzag modelleri sergiliyor. Bu sembollerin spesifik anlamı var mıydı?

Metatron: Taş resimlerin değişen zaman periyotları ve çağları vardır. Bazıları basitçe törenle ilgilidir. Dalga salınımları ve zigzaglardan oluşan resimler, bölgenin Atlantis – sonrası yerlilerinin o bölgede hissettikleri ve deneyimledikleri zaman ve uzay çarpıklıklarının sembolleridir. Çünkü aslında o yerçekimsel anormalliğin en kuvvetli olduğu ve böylece zaman – uzay boyut eşmerkezliliğinin en kuvvetli olduğu bölgedir. Orada meditasyon yaparken bunu ilk elden keşfettin, yazın sıcağında asfalt yoldan sıcaklığın yükseldiğini gördüğünüz seraba benzer şekilde, bölge yarı şeffaf bir dalga alanı yayıyordu. Realiteleri ayıran perdenin Grimes Noktasında çok ince olduğunu gördün. Başka dünyalardan hakiki sahneler, süregiden olaylar ve diğer zaman çerçeveleri burada bazı zamanlar görsel olarak görülebilir ve fiziksel olarak algılanabilir. Zigzaglar ve dalga salınım taş resimleri tarafından belirtilen elektromanyetik yıldırımlar o bölgede gerçekleşenlerin berrak işaretleridir. Eşmerkezli çemberler ve spiral modeller bölgenin vorteks portalını, yerlilerin Ruhsal dünya dediği şeye girişi belirtir. Hepsi Grimes Noktasında tamamen somut, kavranabilirdir ve yerçekimsel anormallikler ve zaman çarpıklıkları açısından görülebilir ve fiziksel olarak bellidir.

Bölgedeki mağaralar çeşitli periyotlarda Pleiades’liler için giriş noktaları olarak kullanıldı ve kullanılıyor ve bu enerjiler oldukça güçlüdür. Belirli periyotlarda gerçekten çokboyutluluğun daha büyük bölümlerine erişilebilir. Üstad bu enerjiyi integral (bütün, tam) benliğin yeniden kazanılması için kullanabilir. Şifa ve geçmişi ve geleceği değiştirmek için. Benliğin çeşitli boyutsal realiteleri, bütün benliğin toplam algılarına birleşir. Bütün benliğin tüm bu katmanları arasında sürekli bilinçaltı bilgi değiş tokuşu vardır ve bu çok önemli bir işlemdir. Grimes Noktası gibi eşmerkezli boyutsal katmanlarda bu şifa bütünleşmesini harekete geçirmek daha kolaydır. Gerçekte bu enerjiler bu tarzdaki arayıcıya oldukça elde edilebilirdir.

Algıladığınız şekliyle zaman sadece bir algıdır. Gerçekte zamanın inandığınız gibi lineer tarzda varolmadığını temin ederiz. Ve dualitenin filtrelenmiş lenslerinde bile, gezegeninizde gerçekleşen bazı boyutsal örtüşme bölgeleri vardır, buralarda dikkat çekici zaman anormallikleri gerçekleşebilir ve gerçekleşmektedir. İnsanlığın fiziksel dünyanın işgal ettiğini algıladığı uzayda eşmerkezli olarak vuku bulan birçok Dünyaların bulunduğunu görüyorsunuz. Paralel boyutların bu katmanlarını birleştiren frekanssal mekanizmalar vardır ve bunlar bu eşsiz bölgelerde birlikte varolan diğer zaman çerçeveleri ve realitelere giriş kapıları yaratırlar.

Daha büyük veçheden, bildiğiniz şekliyle zaman mevcut değildir. Zaman ve uzay karmaşık bir şekilde bağlantılıdır, aynı mekanizmanın veçheleridir. Uzay, ayrılığın ve kapana kısılmış veya ardışık zaman ölçütünün illüzyonunun ortaya çıkmasını sağlayan dualite içindeki matrissel formatta tutulan katılaşmış ışıktır.

Bunu gününüzdeki bilgisayar benzetmesiyle açıklamak için, Uzay ve Zaman dijital – boyutlu ışığın alt programlarıdır. Uzay – Zaman, kendi depolama kapasitesinde birçok farklı dosyaları ve alt dosyaları eşzamanlı olarak saklayabilen hologramik bir server’dir. Aynen tüm programları ve dosyaları görmenizi ve bunların birinden diğerine geçebilmenizi sağlayan bilgisayar erişiminin katmanlarında bölgeler olduğu gibi, Dünya programında realitenin ve zaman formatlarının diğer metric(ölçüt)/matriks dosyalarına erişim sağlayan hologramik boyut kapılarını demirleyen bölgesel vektörler vardır.

Sizler bugünün algılanan zamanında bu ‘şimdiki’ hayatı yaşarken, ayrıca tüm varoluşlarınızı aynı anda yaşarsınız, zaman sizi orada tutan jölemsi bir kalıp olarak algılanır, bu sizin ruhani anlaşmanızdır.

Nevada, Tahoe Gölü yakınındaki Grimes Noktası dediğiniz bölge, bunlardan biridir. Bu bölgede birçok enerji dinamiklerinin katmanları vardır. Aslında o bir portaldır, ancak Kozmos’ta diğer noktalara erişen uzaydaki kurt yeniği olmayan, ama aslında (ve özellikle) hologramik Omni – Dünya programı diyebileceğiniz şeyin diğer boyutsal veçhelerine eşsiz bir kapı olan açık – uçlu bir portal olduğunu söyleyeceğiz. Buna zaman – kapısı vektörü denebilir. O, içinde zaman kodu senaryosunu içeren gezegeninizdeki birçok koordinat noktalarından biridir. Bu tür koordinat noktaları, her realiteyi fiziksel dünyalara, Omni – Dünya’ya sabitleyen çapalardır. Ve bu eşmerkezli katman vektörü içinde, diğer zaman programlarına, diğer boyutsal alemlere frekanssal olarak daha kolayca erişilebilir. Kadim üstadlar bunu biliyordu ve sizin yerliler dediklerinizin birçoğu tarafından değişen derecelerde deneyimlendi.

Zaman Kapısı Vektörleri, diğer realitelere tek erişim aracı değildir. Aslında bu sayısız şekillerde yapılabilir, bunlara phi rezonansının kristal enerjileri, derin meditasyon halleri dahildir. Ancak Zaman – Kapısı Vektör koordinat – noktalarında farklı olan şey, Omni – Dünya Zaman programının kendisinin – basitleştirilmiş bir açıklama kullanarak – belirli frekanssal matriksler içinde, gezegeninizde gerçekleşen belirli hizalanmış noktalara demirlemesidir. Bunlar amaçlarında çok eşsizdir ve esasen Göksel Yıldız Kapıları olan Titicaca, Arkansas, Grand Tetons, Shasta ve Roslyn gibi bölgelerden farklıdırlar. Zaman kapısı vektörlerinde, diğer alemlere, diğer devirlere, dünyasal zamanın diğer programlarına erişilebilir; Göksel Yıldız Kapılarında Uzaydaki başka boyutlara yolculuk yapılır. Farkı görüyor musunuz?

Metatron’a Soru: Grimes Noktasının ve diğer ‘Zaman – Kapısı Vektörlerinin’ zamanda yolculuk yeteneğine izin verdiğini veya güçlendirdiğini mi söylüyorsun?

Metatron: Evet. Ama açık olalım, hologramik zaman programlarının tüm programlarının bu tür noktalarda daha berrak şekilde, daha somut şekilde bir arada varolduklarını söylemek daha iyidir. Bu, Grimes Noktasına yüründüğünde şimdiki anda ortadan kaybolup gelecek veya geçmiş bir programa materyalize olacağanız anlamına gelmez, diğer zaman – ardışıklık çerçevelerine açılan pencerelerin burada daha erişilebilir olduğu anlamına gelir. Ama burada materyalizasyonların tamamen kasıtlı olarak ve nadiren rastlantıyla gerçekleşebileceğini ve gerçekleştiğini söyleyeceğiz. Sizin terimlerinizde zaman yolculuğunun gerçek bilimini anlayan, hem gelecekten hem de geçmişten olan daha teknolojik uygarlıkların bu tür zaman kapısı vektörlerini çeşitli amaçlarla diğer devirlere girmek için seçtiklerini söyleyeceğiz.

Zaman Yolculuğu

Zaman yolculuğu hem gelecekte hem de geçmişte gerçekleşti. İnsanların farklı zaman hologramlarına geçici olarak geçtiği örnekler olsa da, geçişin daimi olduğu çok az vaka vardır. Amiral Byrd, kutup uçuşu sırasında farklı bir zaman devrine çok gerçek bir geçiş yaptı. Bermuda Üçgeni üzerinde çok duyuruları yapılmış olan ortadan kaybolmaların çoğu daimi transferler değildi. Yanlış yönlendirme ve radyo sessizliği yaratmış olan enstruman bozukluğu idi ve ortadan kaybolmalar sadece denize düşmelerdi. Bazı gizli şirketlerle gizli işbirliğinde çalışan bazı hükümetleriniz, zaman yolculuğunun kabataslak mekanizmalarını geliştirdiler.

Bunlar henüz gerçekten idare edilebilir seviyede değildir ve insanlarda sonuçlanan stres oldukça büyüktür, her yolculukta insan bedenini yaklaşık 7 – 10 yıl yaşlandırıyor. Şu anda zamanda sadece yaklaşık 20 yıl ileriye gidebiliyorlar ve geçmişe yolculuk yapamıyorlar. Zamanı geldiğinde, kullanılan tertibat manyetik kuvvetlerden kristal biyoplazmik alana çevrildiğinde, bu önemli ölçüde gelişecek ve zaman yolculuğu önceden tasarlanmış olacak ve rastgele kazalarla olmayacak. Optimum zaman yolculuğu bilinçli ince Biyoplazmik alan vasıtasıyla Merkivic olarak gerçekleşir ve zaman vektörü açısından kristal cihazlarla desteklenirken, esas olarak yolcunun ışık – bilinci tarafından işletilir. Birçoğunuz oldukça sık olarak rüya halinde zaman yolculuğu yaparsınız ve orada genişleyen bilinç hallerinde optimal olarak nasıl yapılacağının anahtarı vardır.

Zaman ve uzayda boyutlar arası olarak yolculuk yapmaya uygulanan Fizik Yasaları varken, insanlığın geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki algıladığı görünen sınırlara, filtrelenmiş illüzyonlar neden olur; bu illüzyonlara dualitede fiziksel olarak algılayabildiğiniz boyutsallığın sınırlamaları neden olur. Bundan dolayı size bir anın varolduğu ve ebediyen yokolduğu ve sonraki anın geldiği ve aynı şekilde onun da geçmişin büyük anlaşılmaz sisine buharlaştığı görünmektedir. Omni – Dünya’daki ve aslında Çokluevrendeki her şeyin aynı anda, eşzamanlı olarak varolduğunu söylüyoruz. Geçmiş, şimdi ve gelecek sadece üç boyutlu realitede olanlar için görünür. Ve Omni – Dünya’daki zaman – devri dosyalarını ayıran programlar yer değiştirilebilir.

Geçmiş Sabit, Değişmez Değildir

‘Olduğuna inandığınız’ geçmiş ve gelecek, fiziksel beynin kristalin bölümünde ve ultra mor alanda fiziksel olmayan zihinde tutulan elektromanyetik seri alıcılar şeklinde var olur. Bu elektromanyetik kodlamalar değiştirilebilir ve gerçekte sürekli hareketlidirler. Kaderinizi kendiniz yazarsınız ve kaderiniz lineer tek yönlü bir dinamik değildir. Geçmişinizi yaratmanız, şimdinizin ve geleceğinizin yaratımı kadar önemlidir. O zaman, geçmiş oldukça biçimlendirilebilirdir ve geleceğinizden daha sabit değildir. Zihinsel süreciniz ve inançlarınız geçmişinizi yaratır ve geleceğin birçok geçerli versiyonları olduğu gibi, geçmişin de birçok geçerli versiyonları vardır. Eğer sonraki neslin hepsine, Roma İmparatorluğunun dünyayı 17 nci yüzyıla kadar yönettiği erken çağlardan gelen bilgiler öğretilseydi, o geçmiş bir realite haline gelirdi ve bunu doğrulamak için kanıtlar bulunurdu. Yine de daha eski neslin inşa ettiği geçmişten tamamen farklı bir geçmiş olurdu. Ama HER İKİSİ de gerçek olurdu. Her ikisi de, zamanın hologramik programlarında ayrı, ama geçerli dosyalar olurdu.

Dualite içindeki insanlar olarak, şu andaki eylemin geleceği değiştirebileceğini doğal karşılıyorsunuz, ama şu andaki eylemler geçmişi de değiştirebilir ve değiştirir. Geçmiş bugün verdiğiniz kararlardan, şimdiki anınızdan bağımsız değildir. Düşünüp taşınmanız için büyük bir gerçeği paylaşıyoruz ve bu, yaptığınız her şeyin geçmişinizi etkilemesidir ve buna göre şu andaki durumunuzdan yıllar önce veya yaşamlar önce gerçekleşmiş olan travmaları ve yanlış eylemleri giderebilirsiniz. Üstelik, hepinizin bunu yapması gereklidir! İnsan beynindeki elektromanyetik kristalografik portallar tamamen her biriniz tarafından oluşturulur ve eşsizdir. Olası geçmiş değiştirilebilir ve bu tür değişiklikler olağandışı olmaktan çok uzaktır. Bu değişiklikler bilinçli bir temelde kendiliğinden gerçekleşir.

Geçmişin lineer veçhesi, nadiren nasıl olduğunu hatırladığınız şeydir. Gerçekte, her bir şimdiki anın, her bir yeni oluşun deneyimi ile geçmişi sürekli olarak yeniden düzenliyorsunuz. O, herhangi verilmiş deneysel bir olayın anlığından sürekli bir metamorfozdur. Hipnoterapistleriniz imgesel (hayali) veya değiştirilmiş geçmiş olayların psödo – anılarının, derin hale yönlendirme (indükleme) vasıtasıyla insanların zihinlerine nakledilebileceğinin (aşılanabileceğinin) farkındadırlar. Ve gerçek anlamda bu anılar ve bunların süjeleri etkileme şekli oldukça gerçektir. Böylece gelecek, şimdi ve geçmiş, inançlar, tutumlar ve ilişkiler gelişirken ve değişirken her bir birey tarafından her zaman yeniden – yaratılır. Ve gerçekleşen şeyin gerçek – zaman güncel rekreasyonu olduğunu, metaforik olmadığını not edin. Küçük içsel çocuk aslında hala yetişkin insanın içindedir, ama o “olmuş” olan çocuk değildir, çünkü insanın içindeki çocuk bile sürekli olarak değişir.

Geçmişin Senaryosunu Yeniden Yazmak

Buna göre, Yükseliş enerjilerine girerken, ŞİMDİ’nin gücünü kavramakla ve Şimdi’nin duruşundan geçmiş, bireysel geçmişinizi değiştirebileceğinizi ve değiştirmeniz gerektiğini kavramakla yükümlüsünüz. ŞİMDİ’nin içinde, Merkabik olarak MerKiVa’ya dönüşebilirsiniz ve böylece çokboyutluluğumuz içindeki her şeyin kontrolünü kazanabilirsiniz. Bu kutsal Evrensel Gerçektir ve bu Gerçek siz onun içine girdiğinizde genişler. Omni – Dünya’daki zamanınız içinde lineer zamanın üzerinde ve hologramik konukluğunuzda, ŞİMDİ’nin tekil anında birlikte yaratımın dayanak noktası olmanızı sağlayan güce genişler.

Geçmişin uygun gelişmesi engellendiğinde ve kendiliğinden gerçekleşmesine izin verilmediğinde, kişisel sorunların ve blokajların ortaya çıkabileceğini ve çıktığını söylüyoruz. Bazı senaryolarda ciddi nevroz gerçekleşir, çünkü birey geçmişini değiştirmemiştir. Bir örnek olarak, kanalın (Tyberon) zaman zaman büyük kalabalıklarda büyük klostrofobi paniği ve paranoya hisseden bazı yakın arkadaşları var. O, arkadaşlarının travmatik geçmiş yaşam acısına sahip olmalarının buna neden olduğunun farkında – onlar akın eden Türklerin şehri yıkmasından saatler önce ellerinde çocuklarıyla Atina’nın kaotik taşkınlığından kaçıyorlardı. Yanlarında çocuklarıyla yaşamlarını kurtarmak için korkuyla her şeyi arkalarında bırakarak kaçıyorlardı.

Bu, vuku bulan ve eşzamanlı ŞİMDİ’de şu anı geçişmeli olarak etkileyen geçmiş yaşam travmasının mükemmel bir örneğidir. Eğer o olası geçmişle yüzleşilirse ve kasıtlı olarak değiştirilirse, panik rahatsızlığını ve bunun sonucu olan nevrozu elimine edebilir ve edecektir. Bu sadece tek bir örnektir. Spesifik ayrıntılara aldırmaksızın, hepiniz geçmişte travmalara sahipsiniz ve aydınlanmış birlikte yaratımda gerekli olan mükemmelliği kazanmanız için, bu travmalar değiştirilebilir. Cesaretiniz kırılmasın, bu tamamen başarılabilirdir ve bilinçaltı seviyede rüya halinde bunu birçok kez yaptınız. Bunun, ŞİMDİ’nin içinde Merkiva’da bilinçli olarak yapılabileceğini temin ediyoruz.

Ve geçmiş, şimdi ve gelecek eşzamanlı olarak var olduğu için, bir olaya reaksiyon verip onu değiştirememeniz için bir neden yoktur.

Zaman – Boyutsal Portallar

Mu’nun adalarından kaçıp Dünya’nın içsel alemlerine giren LeMuryalılar, bunu mağaraları keşfederek yapmadılar. Aniden bir mağara bulup, geniş bir iç dünya kanyonuna rastlayana kadar daha da derinlere inmediler. Boyutsal – Zaman Kapı koordinat portalında toplanarak ve başka bir holograma geçiş yapmak için niyet ve kendinin – üstatlığı vasıtasıyla frekanslarını yükselterek, Omni – Dünya’nın farklı bir programına girdiler. Bu işlem ayrıca Altın Çağın Atlantislileri tarafından çok daha bilimsel protokol ve teknik ile yapıldı ve farklı bir amaç için yapıldı. LeMuryalılar başlıca doğal zaman kapısı vektörlerine güvendiler, Atlantisliler zaman kapıları yaratan karmaşık aletlere ve kristallere sahipti. Buna rağmen her ikisi de, titreşim seviyesini farklı frekanslara yükseltmek için Kendinin Üstatlığını gerektiriyordu.

Birçok insan Shasta ve Grand Tetons’un boyutsal kapı veçhelerini deneyimledi ve Guy Ballard’ın (I AM Movement – BEN’İM Hareketinin Kurucusu) bu dağların üzerindeki ve içindeki Eterik Işık Şehirlerinde Sevgili Saint Germain ve Yükselmiş Üstatlar ile maceralarını okudu. Aslında, bu ışık şehirleri yönsel anlamda ne yukarda ne de aşağıda değildir, aynı mekansız uzayda gerçekleşen ayrı programlardır ve bu bölgelerin spesifik enerji matriksine demirlenen Boyutsal – Portallar vasıtasıyla bunlara erişilir.

Bitirme:

Zamanda sabitlenmeme ve aslında zamanın içinde yolculuk yapma yeteneğinin, çokboyutluluk içinde bütün benliğin integral iyileşmesine hizmet eden az ve öz kullanımı vardır. Gezegeninizde belirli bölgeler, bir şekilde zaman hologramlarına ve çokboyutlu veçhelere daha kolay erişim sağlarlar. Grimes Noktası, Grand Tetons, Arkansas ve Shasta Dağı bunların en güçlüleri arasındadır. Bunun nedeni, bu portallardan yayılan frekanssal enerjilerdir. Yine de, herhangi bir noktada buna Merkivic olarak erişilebilir. Hiçbir olay ‘taşa yazılmamıştır’ ya da kaderi belirlenmemiştir. Herhangi bir olay, olmadan önce ve olduğu sırada değişirilebilir, gerçekleştikten sonra da değiştirilebilir. Geleceğinizin senaryosunu yazmak ve geçmişi değiştirmek, birçoğunuz için son meydan okumalardan biri olarak kalıyor ve ŞİMDİden daha güçlü olan bir zaman yoktur.

Ben Metatron’um ve sizlerle bu Gerçekleri paylaşıyorum.

Ve öyledir.

www.Earth-Keeper.com

(ÇEVİRİ: Saffet Güler)

Bu mesajın telif hakkı www. www.Earth-Keeper.com’a aittir. Bilgi değiştirilmediği ve yazarın ismi ve website eklendiği sürece, websitelerine gönderilebilir. Eart – Keeper’in yazılı izni olmadan gazetelerde, dergilerde yayınlanamaz veya basılamaz. İzinler şu adresten istenebilir: Tyberonn@hotmail.com