AURALAR, MELEKLER & ANTİMADDE

Yazdır Yazdır 

The Earth-Keeper Chronicles

Sayı # 41 – Şubat 2010

Auralar, Melekler & Antimadde

Başmelek Metatron ~ James Tyberonn kanalıyla

Selamlar Üstatlar! Ben Işığın Lordu Metatron’um, sizleri Koşulsuz Sevginin vektöründe selamlıyorum!

Ve bir kez daha madde/antimadde ve realitenizi belirleyen bu ikisi arasındaki sinerjik akıştan bahsedeceğiz. Madde ve antimadde arasında, makro ve mikro beyaz delikler ve kara delikler vasıtasıyla bilinç birimlerini her iki alemde yanıp söndüren (görünüp hızla kaybolan) sürekli bir geçiş vardır. Bu, tüm zaman hologramlarına yakınsayan ŞİMDİ realitesinin desteği, temelidir. Tüm madde ve antimaddeye nüfuz eder ve siz her ikisinde de yaşıyorsunuz.

Madde ve antimadde, paralel evrenlerin farklı tiplerini oluşturur. Bazıları fizik, geometri ve fiziksel yasaların farklı setleriyle yönetilen ayrı boyutsal planlardır. Diğerleri sizin evreninizin kopyası gibi sizinkine çok benziyor. Bazı paralel evrenler ‘formsuz geometri’ parametreleri içindeki altuzayda var olur ve tamamıyla farklı kuantum realitelerdir. Bazı evrenler bir molekülden daha küçüktür, böylesi uzaysal muammanın paradoksudur. Sizinki gibi fiziksel evrenler istisnadır, kural değildir. Aslında Kozmos’ta, fiziksel evrenlerin alemlerinin var olduğunun bile farkında olmayan yüksek tekamül etmiş varlıklar vardır. Sizin fiziksel benliğinizin farkında olmayan kendi Varlığınızın uzak unsurları vardır. Sizin şu andaki sınırlı teknoloji seviyenizde anlaşılan görünür fiziksel madde, çoklu evrenin %4’ten azını oluşturur. Evreninizin yaklaşık %20’si “karanlık” veya görünmez madde denilen şeyden oluşur. Kalan % 76 – 80 anti – maddedir. Kristalin ışık bedeni veya MerKaNa bu üçünün (fizik madde, karanlık madde, anti – madde) içinde & dışında arayüzey oluşturur. Aslında sizin geceleri lüsid rüya hali dediğiniz şeyde, eterik biyoplazmik enerji bedenlerinde, mor ötesi eterik halinde, karanlık madde ve anti maddede yolculuk yapıyorsunuz. Çoğunuz bu gece yolculuklarında gerçekleşen şeyleri çok az hatırlıyorsunuz. Ancak, bu bilgi, Kristalin Işık bedenlerinin üç seviyeli MerKiVic sisteminde bilincin MerKaNic seviyesine ulaşmaya hazırlananlarınız için erişilebilirdir.

Kutupluluk MerKaBa’sı Artık Yürürlükte Değil

Ama açık olalım, bu Kristalin ‘Işık – Beden’ Sistemine idraki geliştirmek için bilinçli çaba gereklidir. Eski kutupluluk MerKaBa’sı bu kapasiteye hizmet etmez. Kristal Izgara tam enerjiye geçerken elektromanyetik (kutupluluk) ızgarasının çöktüğünü görüyorsunuz. Elektromanyetik ızgaraya bağlı olan insan aurası, Kuantum Kristalin Enerjinin Birleşik Alanının yüksek frekanslarını taşıyamaz ve taşımayacaktır. Kristal Çağı önünüzdedir ve dualite sistemleri bu güncellemede oldukça demodedir.

Bunun gibi, Dünya bu supra – boyutsal mezuniyete yaklaşırken, hem fiziksel bedenleriniz hem de aurik sistemleriniz daha da fazla odaklanma talep ediyor. Aslında gezegenin artan frekansları insanlığın kristalin çokboyutlu Işık Beden Aurik fonksiyonun üç seviyeli MerKiVic yöntemine geçişini gerektiriyor. İnsanlığın çoğunluğu, eski aurik sistemin gezegenin artan kristo – ışık enerjisini taşıyamayacağını henüz yeni kavrıyor. Sonuç olarak, aurik stres aşırı yüküyle sonuçlanan basınç farklılığı formu gerçekleşiyor. Çatlama gerçekleşiyor ve aurik ‘sızıntı ve kısa devre’ gelişebilir. Bu oluşlardan ‘Yükseliş Hastalıkları’ olarak bahsettik. Fark edilmezse, bu enerji kaybına, kronik yorgunluğa ve depresyona neden olabilir.

Sizlerle bunları birçok mesajlarda paylaştık. İnsanlığın çoğu iyileştirici önlemler almadı ve sonuç olarak 3B işlevselliğine bağlı kalacaklar. Gerçekte 21 Aralık 2012, insanlığın büyük çoğunluğu için sadece başka bir gün olarak görünecek. Ama kristalin ışık bedenlerini geliştirmeyi seçen azınlık için bilinçte kuantum sıçramaları olmak üzere ve aslında devam etmekte.

RNA’nın Kristalleşme Güncellenmesi

Yükseliş yolunda olan birçoğunuz DNA’nın kristalleşmesinin ve 12 iplik geçişinin farkındasınız. Size şimdi RNA’nın aynı şekilde güncellendiğini, yükseltildiğini anlatıyoruz. RNA eşit derecede önemlidir ve DNA’ya kodları ileten habercidir. Şu anda, RNA’nın başlıca işlevi hücre içinde protein sentezidir. Ancak, RNA kalıtımsal bilginin ifade edilmesi ve bastırılması süreçlerine çeşitli şekillerde dahil olur. Bu biyoloji ve tıp akademisyenleriniz tarafından iyi anlaşılmıştır.

Ama size, RNA’nın sadece insan biyolojik değişiminin katalizörü olmadığını söylüyoruz; o ayrıca yüksek alemlerden gelen bilginin alıcısıdır. DNA’nın kristalleşmesini ve 12 iplikli DNA’yı, hipofizin kristalleşmesini, epifiz ve timüsün yerine gelmesini sağlayan yeni biyolojinizin sinyal kodu radyo – alıcısı cihazıdır. RNA tekil iplikten altı ipliğin kristalin örgüsüne değişiyor.

6 – İplik Kristo – RNA’ya Yükseltilme

Fiziksel madde bedenleriniz 12 iplikli DNA ve 6 iplikli RNA’ya ilerlerken, MerKaNic Kristo Işık Bedenleriniz, hem madde hem de antimadde bileşimlerinde çokboyutlu biyoplazma bilincine kristalleşmenin işlemler dizisinde sırasıyla 144 ve 72’ye değişiyor. Kuantum bilincin çokboyutluluğu, MerKaNa’ya geçiş yapan insanlıktaki arayıcılar için hem gereklilik oluyor hem de elde edilebilir oluyor.

RNA Çok Boyutlu Kodları Alır

RNA’nın kristalleşmesi ve yükseltilmesi bu süreçte eşit değerdedir, çünkü RNA çoklu zaman boyutları ile iletişim kurar ve kristal lineer zincir mekanizması vasıtasıyla bilgi alır. Bu şekilde yükseltilme kodlarını almak için RNA molekülleri, Ribozomda fiziksel madde proteinlerini toplayıp birleştirir.

Aslında RNA, sizin Melek, Dünya Dışı Varlıklar ve İlahi Özbenlik bilinci dediklerinizden sürekli olarak arka beyine, Tanrısal Zihne beslenen iletişimi alır. Bunların çoğu antimadde içindedir ve bu çalışmaların hepsi Biyoplazmik Kristalin MerKaNa sistemlerindedir. RNA, karbon – bazlı fiziksel bedenin yükseltilmesi için yeni prototipler için katalizör evolemental enzimler olarak davranan özlü bilgi kodlarını alır.

“Kristal Çocuklar’ veya Meruvianlar olarak sözedilenler, bu biyo – eterik değişikliklerle enkarne oluyorlar. Aslında yeni insanların DNA ve RNA’sında sayısız değişimler vardır. Bu geçişler aydınlanma macerasındaki arayıcılar olan ‘Yol bulucular’ için elde edilebilirdir, ancak bir araya getirmek gereklidir.

Antimadde & Madde: 4 ncü ve 1 nci Hal

Ana görüş akademisyenleriniz dünya gezegeninin Manyetosfer adı verilen bir kabuk ile çevrelendiğini anlıyor. Onun içinde plazma adı verilen görünmez yüklü madde parçacığı olduğunu birlik olarak kabul etmiyorlar. Gerçekte, Çokluevrende maddenin baskın hali plazmiktir. Ancak onların görebildikleri veya ölçebildikleri bir radyasyon üretmediği için, akademisyenler bu plazmanın gerçekte madde olduğunu henüz resmi olarak kabul etmediler. Bazıları onun varlığını karanlık madde olarak teorize etti. Ama gerçekten, o aslında ‘karanlık’ değildir. Zamanla, şu andaki perspektifinizden plazmanın maddenin dördüncü hali olduğu anlaşılacak.

Madde katı, sıvı ve gaz hallerinin ötesinde var olur. Madde plazma olarak var olur. Ve yüksek perspektiften, bunun gerçekte ‘dördüncü hal’ olmadığını söylüyoruz, Omniverse (Çoklu Evren) Kozmolojisinde ilk haldir (maddenin ilk hali). Ve kendi eşmerkezli boyutsallığı içinde çeşitli katmanlarda var olur. Ve antimaddede var olduğu gibi, karanlık maddede de var olur.

Eterik Bedeniniz ‘Gizli’ Biyolojik Plazmadır

Eterik ışık bedeniniz de gezegeninin Manyetosferine benzer şekilde bir kabukla çevrelenmiştir. Aslında, gizli plazmadan oluşur.

Gerçekte, hepiniz çokboyutluluğunuzun yüksek formlarında dualite dünyasında olduğu gibi karbon bazlı kimyasal elbiselerden oluşan bedenlere değil, karmaşık Biyo – Plazmanın kristo aleminde olan bedenlere sahipsiniz. Ve bu Biyo – Plazmik versiyonlarınız, bilim adamlarınızın ironik olarak ‘karanlık madde’ dediği alemlerde var olur. İronik olarak diyoruz, çünkü sizin karanlık madde dediğiniz gerçekte fiziksel olarak yoğun maddeden çok daha hafif ve üssel olarak daha yüksek frekanstadır ve bilinç açısından karanlıktan başka her şeydir. İçinde Melek Aleminin arayüzey lensleri vardır. Ana dilinizde Karanlık madde Görünmez maddedir. Sadece sizin şu andaki cihazlarınızla teşhis edilemediği anlamında ‘karanlık’tır. Bilim adamlarınız tarafından belirlenebilen tüm elektromanyetik spektrumda belirlenmeden kalan maddenin gizli şeklidir; uzun radyo dalga – boyundan gamma – ışınının çok daha kısa uzunlukta salınımına kadar.

Sevgililer, MerKaNic Alanınız kristalin biyoplazmadır. Dünya planında hepiniz biyoplazmanın eterik bedeni ile aurik olarak arayüzey oluşturan karbon bedenden oluşuyorsunuz. Yüksek alemlere geçiş yaptığınızda, bu eterik enerjide, kristo – biyo plazmik ışık bedeninde tam bilinçli olacaksınız. Gerçekte, sizin daha büyük kısmınız, sizin ‘karanlık madde’ dediğiniz sıvı kristalin Kozmos’ta, kristo – elektrik biyoplazmada görünmez ışık maddesinde yaşamaktadır.

Size açıklamaya çalıştığımız bu büyük gerçeğe odaklanmış kalın. Üstatlar, bu kafa karıştırıcı olarak görülebilirken, Kristalin Aurik Işık Bedenlerine, üç seviyeli MerKiVa’nın MerKaNic aşamasına genişleyenleriniz için daha anlaşılır olacak. Bu, ‘Melek’ parçanıza bağlandığınız seviyedir, dualitede sizden filtrelenmiş olan parçanız.

Ve bilim bir yana, bu mesajın tümü sizi yüksek seviyeye geri döndürmek ile ilgilidir, söz dizimlerinde kaybolmayın. Kullandığımız ‘bilim’ veya terminoloji sizi boğmasın, çünkü yüksek parçanız bu öğretide sizlerle paylaştığımız GERÇEKLERİ zaten biliyor. Aslında öğrenme ve ulaşma isteğiniz ve ‘MerKaNa’ yuvaya biletinizdir. Bu nedenle buradasınız. Böylece sizlerle oraya nasıl gidildiğinin alt yapısını ve mekaniklerini paylaşacağız.

Madde/Antimadde Melezleri

Eterik bedeniniz antimadde ile arayüzey oluşturduğu için, insan türünün aslında kavramsal olarak antimadde içinden gelişmiş olan madde/antimadde melezleri olduğu söylenebilir. Ama dikkatle dinleyin: Çekirdek (öz) bilinciniz esaslı biçimde antimadde içinde var olur, ama antimadde olarak değil, fark vardır. Çekirdek yaradılışınız İlahi Düşüncedir ve her matriksi birlikte yaratır ve her matrikse nüfuz eder.

Sizler Seviye 2 ve Seviye 3 MerKiVic ışık bedenlere gelişirken, insan çakra/aura sisteminin konik açıklıkları genişliyor & büyüyor.

MerKiVic Aurik Sistemi oluşturan ‘süptil enerji’, elektromanyetik akımın özelliklerine sahiptir, ancak dualite terimlerinde elektromanyetik değildir. Bunların doğası ‘sıvı’ kristaldir, ama daha önceki sistemin kutupluluğuna benzer akım – alanı akışlarında işlerler. Kristo – MerKaNic enerji, konik vorteks açıklığından akar ve meridyenlere beslenir, ancak üçlü seviye MerKiVic sistem fonksiyonunda lazer ışığına benzer şekilde, kristo – tutarlı parçacık akımlarının özelliklerini üstlenir. Phi Kristallerinden akan aynı enerjidir, bu enerji tutarlıdır, evre uyumludur.

Vortekssel çakralarınız çoklu – alıcı ve aktarıcılardır. Metatronik Anahtarlarda öğrettiğimiz gibi, bu, MerKiVa sisteminin üçüncü seviyesinde, MerKaNa’da optimumdur. MerKaNic düzenekte, grup ruh – bilincine ve Omni – Dünya ve Çoklu evrenden oluşan Kozmos sistemlerine daha da büyük bağlar vardır.

Uzaktan Görü

MerKaNa’nın “grup bilinci” seviyelerinde, psişik – telepati ve uzaktan görü olarak düşündüğünüz şeyler otomatik olarak gerçekleşir. Amaç olarak değil, bilincin ilahi seviyesinin doğal bir vakası olarak. Aslında bunlar Canlı Kozmos’un nöral ağlarına veya Tanrı dediğiniz gestalt enerjiye bağlantı vasıtasıyla gerçekleşir. ‘Akımlar’la iletişim kuran insan beyninizdeki sinir lifleri ve sinir iplikleri ağına sahip olduğunuz gibi, Canlı Kozmos’un ardışık çoklu evrenlerinde var olan bilgi iletkenleri olarak davranan benzer ağlar vardır. Bundan göreli olarak Tanrı’nın, ‘Tüm Var Olan’ın beyni olarak söz edilebilir. Bu benzetmede, her şeye gücü yeten bir beyin olan Kozmos’ta yaşamakta olduğunuz görülebilir. Ve aslında bu ‘Kozmik Nöral’ koridorlar sürekli olarak RNA’nıza ve RNA’nız vasıtasıyla bilgi göndermektedir.

Madde/AntiMadde Katmanlarındaki Nöral Ağlar

İnce lif şeklindeki akım iletkenlerinin bu işleyiş usulü vasıtasıyla, uzaktan görü ve bi-location (aynı anda iki yerde birden bulunma) gibi fenomenlerin gerçekleştiği görülmektedir. Ne bi – location ne de uzaktan görü gerçekte fiziksel olarak ‘görmeyi veya olmayı’ içermez, RNA’nız ve kristalleşmiş epifiz & hipofiz vasıtasıyla kozmik veya yerkürenin nöral koridorları ile alınan bilgi kodlarının & kalıplarının işlenmesini içerir.

Bu bilgi kodlarının, içinde Omni – Dünya’nın içerildiği madde/anti-madde ve karanlık plazmadaki nöral ağlar olduğunu söylüyoruz.

Bu şu anlama gelir, sizlerin ona tekamül edebileceğiniz bir sistem, bir yapı vardır. Üç seviyeli MerKiVic sistemini öğrenmek zorunludur, çünkü sonraki seviyeye bilinçli olarak Yükselmeniz için gereklidir.

Ama aklınızda bulunsun, MerKiVic Seviyelere ne kadar çok genişlerseniz, o kadar çok enerji taşırsınız. Ve daha fazla enerji daha fazla sorumluluk getirir. Enerji alanınızın frekanslarını kontrol edebilmelisiniz ve zihinsel denge ve disiplinli kontrol vasıtasıyla içinizdeki gücü ayarlayabilmelisiniz.

Kristalin ışık beden üç seviyeli MerKiVic sistemin gelişimi vasıtasıyla, yüksek boyutlarda seyahat etme yeteneği kazanırsınız ve böylece daha büyük bilince erişirsiniz.

Tutarlı (Eşevreli) Kristo – Işık

Etki, tutarlı kristo – ışık enerjisinin gelişimi ve kullanılmasıdır. Bu özellikle Şifacılar için faydalıdır ve MerKiVa ve MerKaNa’nın Seviye 2 ve Seviye 3’ünde motive olmuş Üstat Şifacılar tarafından geliştirilebilir & ince ayarlanabilir. Tutarlı kristo – ışık enerjisi, Üstat MerKanic Şifacının bedeninden, kristo – enerjinin tutarlı yayınımlarının kişisel chi’sini yayarak hastanın bedenine aktarılabilir. Bu sistemi geliştirerek, sayısız şekillerde büyürsünüz.

Kanallık dediğiniz fenomen de bu süreç vasıtasıyla gerçekleşir. Ama açık olmak için, vakaların büyük çoğunluğunda kanallık içinizdeki İlahi Benlik ile güçlendirilmiş iletişimdir, Başmelekler ile veya Yükselmiş Üstatlar ile değil, benliğinizle.

Meleklere ve İlahi Benliğe Kanallık Yapmak

Aslında biz, dışarıdan kanalın (Tyberonn) devresinin içinde iletişim kuruyoruz. Başmelekler ve Yükselmiş Üstatlar gerçekte bazı kanallar ve öğretmenler ile iletişim kuruyorlar, ama bilinçli medyumların büyük çoğunluğu kendi yüksek benliklerine kanallık yapıyorlar. Ünlü Edgar Cayce’nin durumu bu türdeydi. Edgar Cayce’nin kanallıkları kendi Yükselmiş yüksek benliği olan Ra – Ta’dan geliyordu. Bu hepiniz için sadece elde edilebilir değildir, aynı zamanda hepinizde devam etmektedir. Geliştirilmesi gereken şey, bilgiye bilinçli olarak ‘reel’ (lineer) zamanda erişme yeteneğidir. Ve bu, çaba ve Avataryan MerKaRa’nın açık devresi vasıtasıyla yeterli ışık miktarını gerektirir. Avatar Jeshua ben Joseph size “Benim yaptıklarımı, siz de yapabilirsiniz” dememiş miydi?

Ve böylece harika bir yeni dünya elle tutulabilir uzaklıktadır. Ve kristalin MerKiVa ve MerKaNa’nın gelişimi size sunuluyor. Ama bu enerjiye geçiş yapabilmeden önce, aurik alanınız ve Çakra sisteminizin temel anlayışını ve optimum bakım mekaniklerini edinmelisiniz. Koşmayı öğrenmeden önce yürümeyi öğrenmelisiniz. Aydınlanma yolundaki birçoğunuzun önemli miktarda metafizik bilgisine ulaşmanız, ama aurik devre ve fiziksel bakım etkileşimlerinin zorunlu mekaniklerini anlamak için çok az bilinçli çaba göstermeniz ironik bir yakınlıktır.

Ve MerKiVic Sisteminin zorunlu bakımının bir zirve varış yeri değil, bütünsel bir yolculuk olduğunu anlayın. Bütünlüğünüz ve düşünce ve eylem mükemmelliğiniz aurik bütünlüğünüzü etkiler. Eğer yük – taşıyan köşe taşınız çatlar veya kayarsa, MerKiVic’inize de erişir. Zihin – eterik beden bağlantısı doğrudandır, çok yakındır. Enerji ve bilinç bölünemez.

Çakralarınız sadece eterik alanınız sağlam olduğu zaman optimum şekilde işler. Işık bedeniniz, sadece siz ona nasıl bağlanacağınızın ve onu nasıl sürdüreceğinizin anlayışına ulaştığınızda işlevsel olan devreye sahiptir. Bu, kristalin geçişte Metatronik Anahtarlarda sunuluyor, ama optimum işlev çağlardır ezoterik düşünce tarafından öğretilmekte ve bilinmektedir. Teozofi Topluluğundan Charles Leadbeater dualite aşamaları anlayışında oldukça parlaktı. Şimdi kristalin yükseltmeyi anlamanın zamanıdır.

Simbiyotik (Ortak yaşamla ilgili) Eşleşme

Kristal ızgara ile yer değiştirirken, gezegenlerinizin elektromanyetik ızgarasının çökmesi gibi, sizlerin kutupluluğa dayanan eterik enerji alanınız kristal ışığın daha yüksek frekansını taşıyamaz.

Maddedeki eterik alanınızın seviyelerini, antimaddedeki MerKiVa ve MerKaNa’nın kristo-foton bedeni ile bütünleştiren simbiyotik bir eşleşme vardır. Bu anahtar sembiyoz (ortak yaşam), sizin çakralar dediğiniz parçacık hızlandırıcılar vasıtasıyla işler. Her katman, dayanıklı lamina (tabaka) muhafazası oluşturmak için sırasıyla ters akımlarla sıra oluşturan biyoplazmik çifte katmanlı zarlar ile ayrılır. Biyoplazma ve fiziksel – biyomoleküler bedenler arasında ortak benzeşim, yakınlık vardır ve bu, her bir ardışık madde/karanlık madde/antimadde boyutsal alanına algısal transduction (belli bir enerjinin diğer enerji şekline dönüşmesi) iplikçikleri uzatan çifte koni biçimli alıcı ve aktarıcı çakralar vasıtasıyla gerçekleşir. Bu işlem, konik bir dönüşe sahip olan öne ve arkaya sarmal bir yol üretir.

MerKaNic sistemlerde çakralar (dualite alanlarındaki 12 den) Seviye 1 MerKiVa’da 96’ya, Seviye 2 MerKiVa’da 144’e ve Seviye 3 MerKaNa’da 240’a genişler. Ve bu uzanan iplikçikler, sıvı – kristal fazda işler. Bunlar psödo – akışkan hareket içinde dolaşıp durmakta özgürdür, yine de sürekli olarak MerKaNic alanın geometrisi ve kristalin akımlarına açısal olarak yönelmiş kalırlar.

Fiziksel formda, hayatta kalma, cinsellik ve duygularla ilişkili olan ‘alt çakralar’ dediğiniz çakralar Kristalin MerKiVa’da elimine edilmez, cinsiyet veya fiziksel hayatta kalma ile ilgisiz fonksiyonda yükseltilirler. Cinsel kutupluluk/cinsiyet, yüksek göksel alemlerin sıfır alanlarında var olmaz.

(Cinsiyet gizli (karanlık veya görünmez) maddede ve antimaddede var olan bazı dünya dışı uygarlıklarda gerçekleşir, örneğin Pleiadesliler ve Siriuslular. Ancak, insanların dünyada deneyimlediği gibi, hayatta kalma/duygu kaçınılmaz tarzında ‘gerilim hattı’ değildir. Çok daha az kutupsaldır ve insan biyolojisi ile ilişkili olan ödünsüz fiziksel tahriğe sahip değildir).

MerKiVa’nın Önkoşulu

Optimum sağlıklı insan aurik alanı eterik bedendir. Eterik beden gizli maddeden oluşur ve hem fiziksel yoğun biyomoleküler maddeye, hem de paralelde antimaddeye bağlıdır. Oldukça karmaşıktır ve ön – MerKiva’nın temel seviyesidir, ama MerKiVa değildir.

Aurik sistem, yüklü enerji parçacıklarını alır ve yansıtır ve bu aurora borealis veya kuzey ışıkları gibi gerçekleşir. Her fiziksel varlık bu alanı üretir. Biyolojik insan bilinçte büyürken, o da genişler. Yine de aura kendi başına geometrik ışık beden değildir. Yatay ve dikey akımlar ve devrelerin örgüsüyle beraber bir kabuktur. Başlangıç seviyesinde 7 aktif çakra vardır, ışık miktarı arttıkça bu çakralar giderek 12 ye kadar aktive olurlar.

Genişleme, domino etkisi başlatan bir şeye benzer bir işlemdir. Bir ışık zamanla yanındaki ışığı yakar. Birincil boylamasına eksenel akım, 7 nci çakra vorteksi ile alınır ve belirli açılarda ikincil ve üçüncül akımları başlatmak için hipofizde özümsenir.

13-20-33 Kutsal Oranı

Optimum insan aurası, 13-20-33 oranında tam devreye erişene kadar, bu işlem vasıtasıyla ileri doğru uzar ve detaylandırılır. On İki Çakra katmanı, 12+1=13. Antimaddede var olan 20 alt katman ve 33’ün yükseltilmiş integral Kozmik sistemi. Bu sisteme erişmek birçok yaşamlar gerektirir ve bir kez buna erişildiğinde, kişinin MerKiVic Işık Araçlarına mezuniyetini sağlayan gerekli giriş onaylamasıdır. 13-20-33, geometrik MerKiVa ile rezonansa giren ve MerKiVa’ya girişi kolaylaştıran anahtar frekanssal kombinasyondur. 13-20-33 oranının frekanssal rezonansına optimum şekilde ulaşıldığında, çakra sistemi vortekssel merkezler, sarmal giriş ve alıcılar ve aktarıcılar, bağlantının intra – boyutsal kanalları ve supra – akım akışının hizalı düğüm noktalarıyla işlev yapan tam bir devredir. Bu noktada, MerKiVic geometrik kristo-ışık beden aracına alınmaya hazırdır.

Melek Aleminin insan maddi alemiyle arayüzey oluşturmasının, antimadde alanı vasıtasıyla olduğunu ve bu alanın antimadde plazmik kompozisyonunun ‘Omni – Dünya’ ve ‘Çokluevren’in Paralel Boyutları olarak isimlendirildiğini sizinle paylaştık.

Söylediğimiz gibi, melek alemi antimadde içinde var olur, ancak antimadde değildir ve fark vardır. Antimaddenin tüm yaşamın, maddeye materyalize olmadan önce tüm bilincin temel kavramı olduğunu söylemek daha iyidir. Ancak yaşam formları aslında antimadde ve gizli madde içinde var olur… buna SİZLER de dahilsiniz.

Bitiriş

Çakra sistemi vasıtasıyla eterik bedeninizin arayüzey oluşturan vortekssel organları bir anlamda antimadde alanına koniler açan odaksal parçacık hızlandırıcılardır. Bu, bundan sonraki üç nesilde insanlar tarafından bilinecek olan bir şeydir. Madde/Antimadde ve Biyoenerji Plazma yaşamı boyutsal rezonans, frekans ve yoğunluğun çeşitli katmanlarında var olur. Gelişmiş MerKiVic alanınız bu enerjiyi taşıma ve sizi onun içine ve dışına taşıma kapasitesine sahiptir.

Sizler hem sınırlı hem de sınırsız veçheleri olan İlahi Varlıklarsınız. Ve MerKiVic sistemde, sınırlı olanı sınırsız olana açabilirsiniz. Dünyanın daha büyük boyutsal erişime Yükselişinde size yeni keşif sahaları açılıyor. Ana görüş akademisyenleriniz, sadece basite indirgeyen bilimsel cihazlarla ölçülebileni kabul ederek, statükonun sınırlayıcı kafesinde güvende kalarak, toplum tarafından dışlanmaktan kaçınmaya devam ediyorlar.

3B’de kalmayı seçenler bunu yapabilirler. Ama onlar sadece yaşamın, bilincin gerçek doğasının anlayışında değil, ayrıca Dünyanın kendisi de dahil Omniverse Kozmosun engin alemlerinin anlayışında büyük sıçramalar yapma fırsatını kaçıracaklar. Hepiniz sezgiye daha fazla erişerek tasarlanmış kavrayışın ötesine ulaşabilirsiniz.

Ben Metatron’um ve sizinle bu GERÇEKLERİ paylaşıyorum. Sizler Sevgililersiniz.

Ve Öyledir.

www.Earth-Keeper.com

(Çeviri: Saffet Güler)

Bu mesajın telif hakkı www.Earth-Keeper.com’a aittir. Bilgi değiştirilmediği ve yazarın ismi ve website eklendiği sürece, websitelerine gönderilebilir. Earth – Keeper’in yazılı izni olmadan gazetelerde, dergilerde yayınlanamaz veya basılamaz. İzinler şu adresten istenebilir: EarthKeeper@consolidated.net