GÜÇ & SEVGİ KUTUPLULUĞU

Yazdır Yazdır 

Earth-Keeper Chronicles

Mayıs 2010 – Sayı # 45

Başmelek Metatron ~ James Tyberonn kanalıyla

GÜÇ & SEVGİ KUTUPLULUĞU

Selamlar Sevgililer, Ben Işığın Lordu Metatron’um. Hepinizi Koşulsuz Sevgide selamlıyorum!!

Üstatlar, yaşamınız bir keşif yolculuğudur. Dünyadaki konukluklarınız içinizde ve dışınızda olan şeyi keşfetmek için harikulade bir fırsattır. Sizler algoritmanın mükemmel uzun ve maceralı bir yolculuğundasınız. [Algoritma: bir problemin çözümünde izlenen işlemler dizisi]. Üçüncü boyut daha yükseğe ilerlemenize ve böylece ön zihin vasıtasıyla içsel ruhun dışa doğru tezahürünü kolaylaştırarak ve teşvik ederek algoritmik bilmece ile el ele çalışmanıza yardımcı olmaya hizmet eder.

Üçüncü boyutta mevcut oktavlar Dünya Planının başlangıçtaki gecikme ve mücadelelerinizde vurgulanmıştır. Ancak sizler ilerlerken, Yükselişte Mer-Ki-Vic ‘aydınlanmaya’ doğru gerçek ilerleme için 3 ncü boyut, 5 nci boyutun yüksek kristalin oktavlarına yol vermelidir.

Dolayısıyla sizler aydınlanma yolunda ilerlerken, yolculuğunuzda ortaya çıkacak olan birçok deneyimler vardır. Arayışın başlangıcında, gidilmesi gereken yol açısından kavşakların ve çatallanan yolların görülmesi nispeten kolaydır. Çünkü başlangıçta kararın güdüleri daha çok siyah ve beyaz, doğru ve yanlış, sevgi ve nefret arasındaki kararlar denebilecek şeylerin görünürdeki zıt kutupluluğuna dayanır. Bazen kolay görünmese de bu aşamada seçimler göreli olarak kolaydır.

Böylece sizler ilerlerken, deneme ve yanılmaların yanlış adımlarınızı görmenizi sağlaması gerçekten bir armağandır. Her biriniz hatalar yaparsınız, ama bu büyüme hatalarında kendinize her zaman nazik olmanız ve ayrıca kendi yollarında olan başkalarını destekleyici olmanız zorunludur. Daha sonra geçmişe bakma aşamalarında yaşamlarınızı gözden geçirdiğiniz zaman, yapmış olduğunuz yolculuğun huşusu içinde olacağınızı söylüyoruz.

Görünen zorluklara ve kişisel sınavlara hayret edeceksiniz ve geriye dönük olarak etrafınızdaki güzelliğin daha fazla farkında olmuş olmayı ve en zor görünen karmaşık sınavların şans eseri keşfedilmiş bitişikliğinden hoşnut olmayı dileyeceksiniz. Öyleyse VARLIKSALLIĞINIZdan zevk almak için ilerlerken ŞİMDİ’de zaman ayırın, acele etmeyin.

Her biriniz ruhta ve bilgelikte ilerlerken, yol daha zorlu & daha karmaşık konukluklara hızlanır ve kutupluluk değişir. Yoldaki çatallaşmalar, görünürdeki tutumda daha az kutuplaşmış hale gelir. Siyah ve beyaz arasındaki belirginlik, gride bir parça daha gölgeli hale gelir ve Üstatlığın gerçek yolunu ayırt etmek için daha geniş düşünce gerekir.

Sevgi & Güç Kutupluluğu

Ve böylece sizler hızlanmış aşamalara erişirken, daha az doğrudan doğruya görünür olan seçimler yapmak için zorlanacaksınız. Bunlar artık, en süptil tarzlarında ‘sevgi & nefret’ veya ‘iyi ve kötü’ denilebilecek şeyler arasındaki görünür seçimler değildir, seçimler SEVGİ ve GÜÇ arasında değişmektedir. Erişilen her kazanç sizi yüksek alemlere, yüksek boyutlara taşır ve aslında her yeni aşamada kutupluluk paradigması farklılaşır.

Görüyorsunuz, Sevgi ve Güç yaşam derslerinin belki de en zorlayıcı ve karmaşık olanıdır. Gerçek Güç, SEVGİNİN zarafetinde mevcuttur. Ancak görünen çelişki şu ki Sevgi ayrıca dualitede bunu tamamlamak için irade gücü gerektirir. İnsanlığın Atlantis’te deneyimlediği derslerden biri şuydu; Dünya kontrolü için kaynakları kullanmayı ve başkalarını hapsetmeyi arayanların karanlık ihtiraslarına göğüs germek için en yüksek hayırda kuvvetin gerekli olduğu zamanlar vardır. Bilgelerinizden biri bir zamanlar şöyle demişti “Şeytan yalnızca ‘iyi insanlar’ hiçbir şey yapmadığı zaman başarılı olabilir.”

Ancak bu tür eylemin sizin için nasıl çözümlenebileceği büyük bir zorluktur, çünkü bu eşit derecede önemlidir. Savaşlar, daha fazla savaşlar yaparak sona ermez. Barış sadece, barış savaştan daha çok arzu edildiğinde gerçekleşir ve SEVGİNİN olağanüstü kuvvetiyle gerçeklik tezahürüne ileriye yönelik olarak yansıtılır.

Dengeleme Son Rubik’tir

Bu nedenle, ileri konukluklarda olan birçoğunuz Sevgi ve Gücün odaklanmış çalışması etrafında özlü amacı izleyen yaşam serilerine sahipsiniz (çokboyutlu zaman hologramları içinde). Bu yaşamlar deneyimin esaslı şekilde farklı & ayrı dizileri olabilir ve birçoğunuz şimdi dersler öğrenilen büyümenin son aşamalarında ikisini bir araya getirme görevindesiniz.

Başka deyişle, bir ipte SEVGİNİN veçhelerini ve diğer ipte Gücün veçhelerini öğrenmeye adanan iki ayrı seri içinde paralel olan gücü sorumluca yaratmayı öğrenmenin spesifik ömür arayışları vardır.

Çoğu zaman bu ikisi öyle farklı ‘ruhsal yollar’a girerler ki, bu iki zıtlığın dünyasal ifadeleri ve tecrübeleri o kadar güçlü olur ve ruh parçalanması gerçekleşebilir ve gerçekleşiyor da.

Tipik bir örnek vaka olarak, birçoğunuzun ‘din adamlığı’ yaptığınız bir seri ömrünüz var. Odağın açık sevgi dolu doğayla başkalarına hizmet etmenin tevazusunu ve faydasını öğrenmek olduğu keşişlik, rahibelik ve rahiplik vs alemlerinde hizmet edilen ömürler.

Ve sonra ayrıca kendini oldukça farklı şekilde ifade eden, kilit liderlik rollerinde olduğunuz gücün keşiflerindeki konuklukların birleştirici ipine sahipsiniz. Bu yaşamlar hükümette & ticarette yöneticiler, liderler, yönetici hanedanların üyeleri ve yoğun ticari zenginliği olan insanlar olarak yaşanabilir.

Dualitenin filtrelerinde, bu iki paralel çalışmadaki kişilik ifadelerinizin çoğunlukla tamamen farklı ve zıt olması, bu ikisi arasında bilinç kutupluluğu ayrılığı olması ilginç bir yöndür. Erkek/kadın konukluklarınızdaki farklı amaca rağmen, bu aynı tarzda gerçekleşir. İnsanlar yaşamlarının çoğunluğunun ya erkek ya da kadın olduğunu düşünmeye eğilimlidir. İnsanlığın içindeki çoğu erkekler, kadın formu içinde yaşamış oldukları birçok yaşamları kabullenmez ya da ilişkilendirmez. Bu 3B ayrılığıdır.

Ve böylece Gücün sorumluluğunu öğrenmenin ve Sevginin nüanslarını öğrenmenin yaşam iplerinde bu farklılık daha da güçlü şekilde gerçekleşir. Her ikisi de o kadar geniş kapsamlıdır ki, bu iki kutupsal ders için tamamen farklı ortam ve astrolojik motif seçilir ve ruhsal bir uçurum bunları tekrar bir araya getirmeyi gerektiren bu ikisini ayırır.

Hizmet Yaşamları & Gücü Öğrenme Yaşamları

Hizmet yaşamlarının amacı çoğunlukla çözülmesi gereken sorunlar yaratır. Bu sorunlar aşağıdakileri içerir:

(1) Kendini Sevmek – Benliği sevememe ‘orijinal günah’ içsel programlamasına dayanır, affetme gereksinimi dini metinlerde öğretildiği gibi insanlığın içsel kusuruna, eksikliğine dayanır. Sonuç kendine değer vermemedir ve bu, Yaratıcı Tanrı’nın Veçheleri olarak sizin Kutsallığınız ile çelişir.

(2) Bolluğu Yaratamama: Yoksulluk yeminleri edilen yaşamlardan dolayı finansal bolluğun reddedilmesi ve finansal anlamda gerekli olan şeyleri yaratamama. Sonuç, finansal bolluk içinde spiritüelliğin var olamayacağı yanlış algısı/inancıdır.

(3) İlişkilerde Başarısızlık: V erme ve Almada dengesizlik. Özellikle dini hizmetlerde yapılan yaşamlar boyu hizmetkarlık sıklıkla alamamaya yol açar. Bunlar verebilen ama alamayan spiritüel doğası olan insanlardır ve sonuç yine kendini sevmede dengesizlik, kendine değer vermeme sorunlarıdır.

(4) Dindar Doğruculuk: Etik olmayan davranış sergilediği görülen veya aynı din ya da ahlak sistemini izlemeyen başkalarını kınayan, hiper eleştirici davranışın veçhesi.

Gücü sorumlu kullanmayı öğrenerek geçirilen yaşamlar sıklıkla aşağıdakiler gibi zor sorunlara yol açar:

(1) Ego Dengesizliği – Üstünlük, kendini abartma/yüceltme ve yetkilendirme

(2) Kontrol – Uygun olmayan senaryolarda iradenizi başkalarına empoze etmeyi isteme özelliği

(3) Kendi isteklerine, rahatına düşkünlük – Bencilliğin ve tembelliğin bir veçhesi, kendi kendine gelişim/büyüme için çalışamama ve aşırı harcama, aşırı yeme, zevke odaklanma.

Böylece belirttiğimiz gibi, hepiniz nasıl sevileceğini ve ayrıca sorumlu şekilde yaratmayı öğrenmeye gereksinim duyduğunuz için, Güç “kurguları” ve Sevgi “kurguları”ndaki ipliklerde tamamen ayrı yaşamları planlarsınız, bu yaşamlara sahip olursunuz. Bu ipliklerde merkezi çalışma ve deneyim o kadar geniş bir şekilde farklı olabilir ki, bunlar aşırı derecede kutuplaşmış olurlar.

Bunların her birindeki kişilikler o kadar farklı bir şekilde tekamül eder ki, bazı durumlarda ‘yaşamlarınızın’ çokboyutlu hologramlarında ruh parçalanması veya ruh kutuplaşması denen şey gerçekleşir. Bazılarınız bu aşırılıklara şok olurdunuz. Spiritüel içerikte birçoğunuz gücü öğrenmekte deneyimlediğiniz kişilik ifadeleri tarafından geri itilmiş hissederdiniz. Bu nedenle ruh parçalanır… hepsi armonize edilmeli, uyumlanmalı ve ‘geri alınmalı’ ve ruh armonisine uzlaştırılmalıdır. Her birindeki iyi şeyler seçilmelidir ve hizmet etmeyen şeyler salıverilmelidir.

Bu geri kazanma ve armoni gerçekleşebilir ve gerçekleşmelidir. Bu işlem, Mer-Ki-Va Kristalin Işık Beden’in 2 nci seviyesinde, Mer-Ka-Va aşamasında öğretiliyor. Çünkü sizler yaşamların daha karmaşık aşamalarına erişirken, iki yaşam akışını harmanlarsınız ve bu en karmaşık bulmacalar arasındadır ve gerçek Üstatlık için gerekli olan bulmacanın son parçalarından biridir.

Ve böylece sizler ruhu geri kazanırken – ve birçoğunuz ŞİMDİ bunu yapıyorsunuz – çalışmanın 2 zincirini şu andaki deneyime harmanlayacaksınız. Bu büyük bir meydan okumayı temsil eder, çünkü zaman zaman aydınlanma yolunda iki istikamet arasında seçim yapmak zorunda olduğunuz algoritmik ‘yoldaki çatallara’ geleceksiniz.

Yoldaki çatal her iki istikamete de gider. Çatal Güç ve Sevgi arasındadır ve her ikisi de gereklidir. Karar hangisine önce gidileceğidir ve bu ders karşılaşacağınız en zor dersler arasındadır.

Sevgi, birilerinin ayağınıza basmanıza izin vermek anlamına gelmez. Güç, haklı olduğunuzdan emin olduğunuzda ‘yolda olan’ başkalarının ayaklarına basmanız anlamına gelmez.

Liderliğin Çifte Kenarı

Spiritüel liderlikte nüfuzlu otoriteye erişenler için, karar süreci çok daha fazla kritik hale gelir, çünkü öğrenilmiş olanı sürdürmek için gerçeği icra etme sorumluluğu gereklidir. Sevgililer, nüfuz/etki spiritüel liderliğin çifte kenarlı kılıcıdır ve bilgelik içinde tavlanmalı ve hatta kullanılmalıdır.

Hepiniz Yaratıcı’nın kıvılcımlarısınız. Hepiniz Kutsal Zihinden oluşan ailesiniz. İlerlerken, sevginin asla unutulamayacak olan frekanssal bir anahtar olduğunu kavramayı hatırlayın. Tüm insanların bunu unuttuğu zamanlar olur. Ve böylelikle hepinize konuşuyorum.

Spiritüel liderlikte içi dışı bir olmak zorunludur. Sizler ilerlerken gizli tuzakların görülmesi çok daha zordur ve farklı zihniyette olanlara, daha az ilerlemiş olanlara daha az sabırlı olduğunuz zamanlar olabilir. Ve kendi içinde bu bir sınav ve büyüme kurgusudur. Kendinizi bir tahta yerleştirmemenizi ve size kalbin ve zihnin daha loş girintileri olarak görünebilen yerde olanları yüzüstü bırakmamanızı rica ediyoruz. Üzerinizde şüphe uyandırmaya teşebbüs edenleri veya başkalarının hatalarını parmakla işaret edenleri kınamayın, suçlayanlar kendi içlerindeki hataları görmeyi reddettikleri zaman bile.

Ve biz bunu söylemenin yapılmasından daha kolay olduğunu bilirken, uyuşmazlıktan hızlı ve kendini haklı görür bir şekilde yüz çevirmeyin, acele ve düşünmeden verilen tepki sizi daha büyük gerçeğe körleştirir. Kendinizi gözden geçirmek için zaman ayırın ve bunu tarafsızlık tutumundan yapın. ‘Dört Anlaşma’dan biri size “Hiçbir şeyi kişisel almayın” demiyor mu? Aslında bunda bilgelik vardır.

Başka bir feraset incisi paylaşacağız, şunu derin bir şekilde düşünmek için zaman ayırın: Bilgelik, ne kadar çok olursa olsun sadece bilginin derlenmesi ile otomatik olarak gerçekleşmez. Deneyimin yoğun damıtılması ve saf önyargısız düşüncede kendini gözden geçirme ile gelir.

Gerçek bilgelik sadece sizin kendi içsel üçüncü – kişi bakış açınız ile deneyiminizin duygusal olmayan incelenmesi hallerinde gerçekleşebilir! Ve bunu yapmak için 3 ncü boyut zihninizdeki deneyim ile ilişkili uygunsuz bilinçdışı inançları süzmelisiniz. Anlıyor musunuz?

Yılanı Katletmek

Ve Üstatlar, günlük streslerin eğlentisinin 3B bilincinde dikkatinizin tam odağını gerektirdiği görüldüğü zaman, büyük meydan okumalar olduğunu fark ediyoruz. Dualitede güçlü duygu gelgitleri ve korku – hayatta kalma güdüsünü engellemek muazzam çaba gerektirir, yine de bu yapılmalıdır ve er ya da geç her biriniz bunu öğreneceksiniz! Dini alegori ve metaforlarınızdaki ‘yılanı katletmek’te sembolize edilen şey budur. Ve bu berrak zihinde düşünmeyi gerektirir.

Aslında beşinci boyuta eriştiğiniz zaman hepiniz bazı noktalarda sübjektif berrak zihin deneyimi olarak bu kavramsal geçiş ile karşılaşacaksınız. Bu saf önyargısız bir düşünce olarak gelir ve tazeleyici, canlandırıcı bir dalga şeklinde hissedilir. Bu, her birinizin fark etmesi ve sonra desteklemesi gereken 5 nci boyut titreşimsel matriksidir. Çünkü bu sizi gizli ego- büyütmenin yaldızlı kafesinden uzaklaştıran mekanizmadır. Ve sizler Güç ve Sevgi yaşamlarınızı harmanladığınız zaman, hepiniz temizlenecek bazı engellere sahip olacaksınız, bunların blokajlar olduğunu anlamadınız çünkü 3B dersinde bunlar belirli bir büyüme noktasına erişmenize hizmet etmiş olabilirler.

Sizler Güç ve Sevgi yaşam-akışlarınızı birliğe geri kazanırken, bu kaçınılmaz olarak gerçekleşir. Bir berraklık anı olarak gerçekleşir. O, Mer-Ki-Va’da deneyimlenen ve keşfedilen süperiletkenlik alanındaki mavi bir tsunamide gelir.

Bu, saf frekanssal doğalarındaki SEVGİ ve Gücün sarmalıdır. Bunlar 3 ncü boyutsal anlamda kutuplaşmamış iken, bu iki çapraz ‘kristo – akımın’ kesişmesi, MerKiVa’da ruhun geri kazanıldığı ve birleştirildiği yerdir. Bu, beşinci boyutta başlar. Sizler aurik alanınız 13-20-33 devresine eriştiği zaman ve frekansınız Mer-Ki-Va’nın geniş ve saf kristal yaratıcılığında titreşebildiğinde, beşinci boyutun kristalin oktavlarına gerçekten erişebilirsiniz. Mer-Ki-Va’nın giriş noktasında, önceki ızgaranın elektromanyetik alanlarındaki üçüncü boyutta deneyimlerinizin uzun zamandır parçası olan dualite ve kutuplaşmış frekanslar, birleşmiş kristalin alanın daha fazla genişleyebilmesine yerini bırakır. Mer-Ka-Va ve Mer-Ka-Na’ya girdiğinizde, eril – dişilin kutupluluk veçhelerini birleşmiş tamamlayıcı bütünlüğe birleştirirsiniz ve 3B dualitesi yüksek alemlerdeki doğal sapmasında çok daha az önemli görünür.

Bütünlüğün Bitmeyen Yolculuğu

Ancak bu başarı birleştirme içinde odak ve çaba gerektirir. Size birçok kez söylediğimiz gibi, spiritüel büyüme ve spiritüel liderlik bir yolculuktur, bir varış yeri değildir. Sürekli kendini gözden geçirmeyi ve yeniden ayarlamayı sürdürmeyi gerektirir.

Zamanın çağları boyunca birçok insan, liderliğin gücü ego dengesizliğine yol açtığı zaman bozuldu. Çünkü aslında GÜCÜN binek atı kör edebilir ve biniciyi düşürebilir ve taşlı yollara ve nahoş zeminlere sokabilir.

Hepiniz gücün cazibesiyle baştan çıkarılırsınız, hepiniz… özellikle şan ve şöhret işin içine girince. Egonun kendini abartması/büyütmesi başladığı zaman, bu çoğu kez sanki arka pencerenin açık kalması, fark edilmemesi, gözden kaçması gibidir, çünkü bu sizin niyetiniz değildi.

‘Haklı’ olmak sevgiden daha fazla önem kazandığında, boşboğaz/dedikoducu işaretleme meydana çıkar. Ve Üstatlar, çoğu zaman egonun enerji alanına örülmesi o kadar süptildir ki, düşüş birey tarafından görülmez. Savaşlarınızın kaç tanesi dini gruplaşmalar, ‘kutsal’ olan şeylerin dogması tarafından aşağıya doğru spirallenen yıkımda yapıldı.

Üstatlar, alçakgönüllülük anahtardır. Kendinizi çok fazla ciddiye almayın, dualite içinde kendi insanlığınızın görünüşünü kaybedersiniz.

Egonun Çifte Kenarı

Alimleriniz, bilgeleriniz ve dini metinlerinizin hepsi size egonun salıverilmesinin Tanrı’yı bulmanın anahtarı olduğunu anlatır. Ama bu tavsiye ve onun birçok insan tarafından anlaşılan uygulanması arasında büyük bir anlayış uçurumu vardır. Ego frontal (ön) zihinde, bilinçli zihinde oturur ve kişinin benliğinin ve bireyselliğinin deneysel farkındalığına sahip olmasını sağlayan 3 ncü boyutun kutuplu – dualitesinde zaruri araçtır.

Böylece, egonun sizin büyümenize hizmet eden ve etmeyen yönlerini ayırmak gereklidir. Aksi taktirde spiritüel ‘aydınlanma’ arayışında olan herhangi bir insan ‘egodan vazgeçmenin’ güçlüklerini nasıl kavrayabilir. Bir içsel iletişim krizi gerçekleşir ve bu, ışık içeriği seviyelerine bakmaksızın dualite içindeki tüm insanların çözmek zorunda oldukları bir şeydir.

Spiritüel ‘Peter İlkesi’

(NOT – Peter İlkesi: Bir örgütte çalışanın kariyerinde başarılı olamayacağı göreve kadar yükselebileceği ilkesi)

Ancak egonun, kaçınılmaz olarak sizin dilinizde spiritüel ‘Peter İlkesi’ni yaratan zanlı olduğunu söylüyoruz.

İş ve yönetim alanında ‘Peter İlke’niz kişinin yetersiz olduğu bir seviyeye yükselebileceğini belirtir. Bir seviyede sizi terfi ettiren şey, sonraki seviyede işten kovdurabilir! Söz diziminde küçük bir yer değiştirmede, Spiritüel Büyümede insanların çoğunlukla deneyimsiz oldukları seviyeye yükseldiklerini ve bu deneyimsizliğin sıkça geçici olarak gözden düşüşe yol açabileceğini söylüyoruz.

Ego kibire neden olduğu zaman, aurik alanın temel seviyesinde elektriksel kısa devre gerçekleşir. Zorunlu olan 13-20-33 devresinin bağlantısı kopar, yüksek benlik ile berrak iletişimin ‘sinyali’ kaybolur, bunun yerine çeşitli statik ve parazit dalgaları gelir. Ahamkara, kibire yol açan şişirilmiş benliğin öneminin veçhesini temsil eder. [Ahamkara: Hindu felsefesinde, maddi doğanın öbür dünyaya dönüşen ilk malzemesi pratinin gelişmesinin ilk aşaması]. Gerçek yol çoğunlukla sınama ve yanılma, neden ve etki vasıtasıyla deneyimdir, egodan vazgeçmenin her birinizin içindeki ilahi kıvılcımı fark etmek anlamına geldiğini kavramaktır ve yüksek benliğin, İlahi Benliğin süptil sesinin yolu göstermesine izin vermeye istekli olmaktır. Bunun için ego düzene sokulmalı ve kendini gözden geçirme ile izlenmelidir. Ve bu kendini gözden geçirme, açık tarafsızlık halinde ifade edilmeli. Kendini gözden geçirmede ego salıverilmeli ve eylemler hatalı olabileceğiniz olasılığına izin veren içsel ‘üçüncü kişi’den gözlemlenmelidir. Bunda meydan okuma vardır… ve değerli bir amacı vardır.

Güç büyük bir cazibe ve baştan çıkarılmadır. Birçok metafizik ve spiritüel lider aşırı övgüye, pohpohlanmaya düşkün hale gelir. Ve bu gerçekleştiğinde, 13-20-33 devresini kaybettikleri süptil bir değişim olur ve sadece ‘yapışmış hale’ gelmezler, ayrıca aşağıya doğru inen spiralde ‘enerji alıcılar’ haline gelirler.

Ego ve alçakgönüllülük ile sevgi & gücün mükemmel dengesinin nasıl sürdürüleceğinin orta yolunun kenarları arasına bir gölge düşer. Sevgi her zaman anahtar olmalıdır ve nıhai bilgelik Sevgiye teslim olmanın muazzam Güç taşıdığını öğrenmektir ve bu en yüksek formundaki Güçtür. Ancak Hakikatin sözcüklerini işitmek HAKİKATİ öğrenmek & yaşamak ile aynı şey değildir.

Ayırt Etmek Üstatlığın Anahtarıdır

Metafizikte çok fazla spiritüel bilgi taşıyan birçok insan vardır ve bu bilgiyi paylaşma dürtüsü geliştirirler. Bu kendi içinde pozitif bir nitelik iken, ‘Guru Olma’nın ego tuzaklarından kaçınmak gereklidir. Gizemi bilinir kılmak uygundur, yine de herkes kendi içsel sesini bulmak için bireysel ayırt etmeyi kullanmalıdır. Guru zamanı geçti. Her biriniz kendi gurunuz olmanız için teşvik ediliyorsunuz. Ayırt etme anahtardır. Eğer o rezonansa girmiyorsa, o zaman reddedin.

Amaç benliğin içinde Kutsallığı geliştirmektir. Amaç kendi içsel İlahiliğinize kanal olmak yerine, Yükselmiş Üstatlara veya Meleklere kanal olmak değildir. Açık olmak için, Yükselmiş Üstatlara ve Meleklere kanallık yapanlar vardır, ama önce BENLİĞİN Kutsallığına kanal olmadan buna ulaşılamaz ve içinizdeki Üstada erişim gerekli olan ve istenen tek şeydir. Sizler TANRIlarsınız!

Ve böylece bu mesajı GERÇEĞİN ferasetinde bitiriyoruz: Bireysel ayırt etme anahtardır, çünkü bir insanın gerçeği başka bir insanın akılsızlığı olabilir. Ve çoklu GERÇEKLERE uyum sağlama tarzınız spiritüelliğin en büyük sınavıdır.

En büyük Güç Sevginin Gücüdür. Kendinizi sevin, başkalarını sevin, çünkü SEVGİnin birliği mikro ve makroda insanlık için harika ve güzel bir başarıdır. Üstatlar, her zaman sizlerle olduğumuzu ve bu inanılmaz yolculukta sizlere saygı duyduğumuzu bilin.

Ben Metatron’um ve Sizlerle bu GERÇEKLERİ paylaşıyorum. Sizler Sevgililersiniz.

Ve Öyledir.

Bu mesajın telif hakkı www.Earth-Keeper.com’a aittir. Bilgi değiştirilmediği ve yazarın ismi ve website eklendiği sürece, websitelerine gönderilebilir. Earth – Keeper’in yazılı izni olmadan gazetelerde, dergilerde yayınlanamaz veya basılamaz. İzinler şu adresten istenebilir: Tyberonn@hotmail.com

(ÇEVİRİ: Saffet Güler)