KRİSTALİN MER-KA-NA

Yazdır Yazdır 

The Earth-Keeper Chronicles

Mart 2010 Sayı # 42

Kutupluluk MerKaBah’ı Yürürlükte Değil

Kristalin MER-KA-NA

Lord Metatron ~ James Tyberonn kanalıyla

Selamlar, Ben Işığın Lordu Metatron’um! Ve her birinizi destekleyici SEVGİ ile kucaklıyorum. 5 nci boyut dediğiniz kristal planda gerçekten ulaşabileceğiniz sevgi olan, Koşulsuz SEVGİ. Üstatlar, bir an durun ve her birinize aktardığımız enerjiyi hissedin, çünkü aslında bu yuva olan enerjidir.

Ve 2010’un Mart Ekinoksu’nda ilan edilen Kozmik Tetikleyicinin 2 nci aşamasıyla başlatılacak çok önemli bir geçişten söz ediyoruz. Bu, gezegenin Kristalin Geçişinde aynı değerde bir olaydır ve aslında insanlık için bir referans işaretidir.

Üstatlar MerKaBah şu anda yürürlükte değildir ve Kristal Çağında bunun yerine kristal MerKaNa’ya evrimleşmek amacına doğru kristal Üç Seviyeli MerKiVa sisteminin kutuplu olmayan geometrileri geçmektedir. Size, son 12,000 yıldır yüksek boyuta Yıldız Tetrahedron Aracı olarak hizmet etmiş olan MerKaBah’ın şimdi daha büyük kapasiteye yer verdiğini söylüyoruz. Aslında MerKaBah, Kristalin MerKiVa Sistemine ilerleyen kapsamlı moda evrimleşiyor.

Bunun Dünya’nın kristal enerjisinin daha büyük boyutsal erişime ulaşmasını sağlayan 144 – Kristal Izgara ile tam eşitlikte Yükselişte Dünya’nın enerjisi olduğunu anlayın. Ve Üstatlar, sizin için erişilebilir olan 5B’den 12B’ye kadar olan enerji sadece başlangıçtır. Çünkü sizin sıfır alanı dediğiniz veçhe, kristalin boyutun veçhesidir. Kutuplu değildir ve cinsiyetsizdir.

O aslında içinizde varolan enerji boyutuna genişler, ama insanlığın büyük kitleleri için uykuda idi, buna rağmen bu boyutlar sizin gerçek orijininizdir ve siz bunların içinde yüksek formda var oluyorsunuz. Bunlar sizin ‘karanlık madde’ ve anti – madde dediğiniz alanlardır. Bunu sizlerle daha önce paylaşmıştık.

Mer – Ki – Vic olarak adlandırılan Kristalin Işık Bedenin üç seviyesi:

· Mer-Ki-Va – 8 uçlu yıldız tetrahedron (dört yüzlü)

· Mer-Ka-Va – 12 uçlu yıldız şeklinde dodecahedron (on iki yüzlü)

· Mer-Ka-Na – 20 uçlu yıldız şeklinde icosahedron (yirmi yüzlü)

Kristalin Mer – Ki – Va Sisteminin ortaya çıkışı beklenmekteydi ve Dünya’nın Kristalin Enerji Dönüşümünün başlangıç aşamasına öncülük eden 9-9-9 Kristal Aktivasyonu ile birçoğunuz kutsal birlik potansiyellerinize uyanıyorsunuz. Aslında Mer – Ka – Na’nın gelişimi sistemin nıhai amacıdır ve buna ulaşma fırsatı için birçok yaşamlar boyu bekleyen Yol üzerinde olanlarınızın çoğu için başarıdır.

Kutupluluk MerKaBah’ı Şimdi Geçerli Değildir

2010 Mart Ekinoksunda gerçekleşecek olan Kozmik Tetikleyicinin II nci aşaması kristalin dönüşümün bir diğer önemli salıverilişini sahneleyecek. Görüyorsunuz, dualitedeki insan zihniniz bilgi toplama ve işleme ve gerçeği ayırt etmenize yardımcı olmak için tasarlandı, ancak sizi yüksek Kristalin Aleme taşıyan bilgelik iki kutuplu Mer-Ka-Bah’ın erişiminin ötesinde bulunur.

Bu nedenle yeni Kristalin MerKiVa ve MerKaNa’nın oluşturulması, Yükselişin Kristal Enerjisine genişlemek için gerekliliktir. Aslında göksel boyutların yüksek alemleri Birleşik İlahi Bilinç’te yatan Yükseliş vasıtasıyla elde edilebilir kılındı. Bunlara erişim integral kristalin ışığı gerektirir ve buna cinsiyetlere sahip kutupluluk MerKabah’ının önceki sisteminde girilemez. Bu nedenle, ‘kutupluluk’ MerKaBah’ının eski modeli yürürlükte değildir, birleşik kristalin tutarlı ışığın daha yüksek frekansını taşıyamaz. Böylece Kristalin Mer-Ki-Va, Mer-Ka-Va ve MerKaNa’ya geçişi gerektirir.

8 – Uçlu (Yıldız Tetrahedron) Kristalin MerKiVa aşamasına, 2010 Mart Ekinoksu’nda gerçekleşen Kozmik Tetikleyicinin kristalin aşamasında erişilebilir. Özünde eski MerKaBah niyet ve Kristalin MerKiVa’ya odaklanma ile evrimleşir. Saatin tersi yönde muntazam şekilde dönen & cinsiyetsiz/kutupsuz olan yıldız tetrahedronun farklı bir formatına şekillenir. 12 Uçlu Kristalin MerKaVa 10-10-10’da tam olarak elde edilebilir olacak.

2011’de MerKaNa 20 uçlu yıldız şeklinde elde edilebilir olacak ve 2012’de Kristos Yükselişin haşmetli 24 uçlu yıldızı MerKaRa elde edilir olacak. Bu dönüşümün süreçleri ve mekanikleri ‘Metatronik Anahtarlar’ öğretileri vasıtasıyla elde edilebilir olacak.

Metatron’a Soru: Mer-Ki-Va, Mer-Ka-Va ve MerKaNa’nın belirli ‘ızgara hizalanma’ tarihleri gerçekleşene kadar tam olarak erişilebilir olmadığını söyledin. Bunu açıklayabilir misin? Bu bizim daha önce bu ışık bedenleri geliştiremeyeceğimiz anlamına mı geliyor?

BM Metatron: Aslında, başlangıç aşamalarına gelişimin zamanlaması ŞİMDİ’de uygundur ve arzu edilebilirdir. Seviye Bir Mer – Ki – Va hepsinin ilk aşamasıdır ve 2010 Kozmik Tetikleyicisine kadar (20 Mart 2010) %100 işlevsel olmayacak iken, başlangıç aşaması ve kurulması için şu anda elde edilebilirdir ve 9-9-9 dan bu yana böyle idi. Aynen sizin 144 – Kristal Izgaranızın 12-12-12’ya kadar tam güce erişmeyeceği gibi, Mer – Ki – Va’nız da 20 Mart 2010’a kadar tam güce erişmeyecek.

Metatron’a Soru: “Tam güç” ile ne demek istiyorsun?

BM Metatron: Tam olarak bunu. Gezegeni ve insanlığı kutupsal olmayan erişimde sinerjik kristo – geometrik armoniğe tam olarak enerjilendirmek için, Kozmik Tetikleyicinin II nci aşamasında salıverilecek olan kodlanmış kristalin enerjilerin 144 Izgara içinde yerinden çıkarılması, boşaltılması ve yayılması gerekiyor.

Seviye Bir’in tam güce erişmesi 20 Mart 2010’da gerçekleşiyor, Seviye İki’nin tam güce erişmesi 10-10-10’da elde edilebilir ve Seviye Üç Mer – Ka – Na’nın tam güce erişmesi 20 Mart 2011’de. Bununla birlikte tam güce erişmenin her bir insanın ‘Işık İçeriğine’ ve Aurik Devrenin 13-20-33 optimum oranında ustalaşma, erişme ve sürdürme yeteneğine bağlı olduğunu anlayın.

Her yeni matriks, her yeni geometri Yükselişin hızla genişleyen portalları vasıtasıyla gerçekleşecek olan boyutsal açılışlar ile katmanlar halinde gerçekleşecek. Her birinin oluşturulması çaba ve çalışmayı gerektirir. 144 – Kristal Izgara tam enerji aktivasyonuna ve tamamlanmaya yaklaşırken, gezegeninizin eylemsizliği hızla artıyor.

Kristalin MerKiVa’ya yükseltilmede çok önemli fonksiyon, geometri ve mekanizma değişiklikleri var ve bunların başlangıç fonksiyonu bu mesajda size verilecek. Her arayıcının yapması gereken şey, Kristalin Sıfır Noktası Alanı ile bütünleşmede genişleyen insan ruhunun maksatlı gelişimi ve gönüllü evrimleşmesidir. Bu, fiziksel dualitenin eterik eşevreliliğe birleştirilmesidir. Kusursuz Bütünlüğün kasıtlı biyomühendislik işleminde, frontal (ön) zihni süperbilincin veya Tanrı Zihninin kristalin doğasına birleştirir.

Eril/Dişili Kutsal Birliğe Bütünleştirmek

(Cinsiyeti olan – kutuplu) Mer – Ka – Bah’ın önceki versiyonu içindeki iki tetrahedronda zıt hareketle dönen ‘eril’ ve ‘dişil’ enerji alanlarının bileşenlerine sahipti. Bunlar başlangıçta bu alana girmek için bilinç seviyenize uygundu.

Yükseltmenin Kristalin doğası kutupsuzluğun cinsiyetsiz sıfır alanında daha birleşik bir veçhededir. Bunun doğası Kutsal BİRLİK olan kristalindir.

Sevgililer, gezegeninizde dualitedeki çoğu yaşam formları cinsiyet kutupluluğuna sahiptir. Cinsiyet, kutupluluğu deneyimlemeyi sağlamak için Ruh tarafından kullanılan dualitedeki yaratıcı ifade formudur. Cinsiyet kutupluluğunun bu tarzında, dualite içindeki yaşam gücü kendi tamamlayıcısını arar ve bunda sayısız amaç vardır. Ve cinsiyet ruhu ifade etmezken, ruh kutuplulukta iken cinsiyet vasıtasıyla ifade eder. Ruh, Tüm Var Olan tarafından görevlendirilen aktif kuvvettir, ama dualitenin üzerindeki yüksek alemlerde Birlik içindedir. Ve dualitedeki tüm yaşam formlarının çoğu cinsiyet matriksinde iken, Mineral Krallığının kristal veçhesi değildir. Göksel Krallıklar Kristal Birlik içindedir.

Ne Yükselmiş Üstatlar, Ne Göksel Varlıklar ne de Melek Alemi, sizin lineer – dualite terimlerinizde cinsiyeti içermezler. Ancak, bu göksel enerjiler düşüncelerinizi ve duygularınızı insanlığın lineer – kutupluluk alanında bulunan niteliklerle güçlü şekilde etkilerler, bu çoğu kez belirli cinsiyete sahipmiş gibi yorumlanır ve tanımlanır.

Dolayısıyla sizin insan eril – dişil/pasif – saldırgan dokusal formlarınız lineer algınızı etkiler ve eğilim kazanan cinsiyet tabiatı görüşünüzde tetiklenir. İlahi Birliğin Birleşik Kristalin Alanının yüksek alemlerindeki androjen bir varlığa belirli kutupluluk – cinsiyet nitelikleri tahsis etmenizin nedeni budur. Ama GERÇEKTE, cinsiyete sahip olduğunu algıladığınız Başmeleklerin ne eril ne de dişil cinsiyeti yoktur, onlar Kutsal Birliğin, İlahi Birliğin bölünmez halindedirler. Yine, Melek Varlıkları eril veya dişil olarak gören sizin lineer dualitedeki sınırlı algınızdır.

Şimdi bu uyarıyı ekleyeceğiz, sizin ‘koruyucu melekler’ olarak algıladıklarınızın çoğu vefat etmiş olan aile üyelerinin ve sevilenlerin ruhlarıdır. Onlar en yüksek niyet, saf sevgi ve koruyuculukta sizinle çalışırlar. Çoğu zaman bu koruyucular aşina olduğunuz cinsiyet formatında size görünür ve konuşurlar. Ama sizin lineer veçhenizin üzerindeki bir alemde iken, Kristalin Birliğin yüksek alemlerinde değildirler. Size bir melek, büyükanne, büyükbaba, kardeş olarak görünmelerine rağmen, aslında onlar androjenliğin (çift cinsiyetlilik) bütünsel alanındadırlar.

Kristalin Mer – Ki – Va kutupluluğun üzerindedir ve Kutsal Birleşik Birlik içindedir ve bu veçhe mükemmeldir, tamdır. Kristalin Yükselişin süregiden şafağında, bunu anlamanız zorunludur. Süregiden kristalin bütünleşme eski inanç yapılarını çözecek ve size yeni olasılıklar sunacak, bu da çokboyutlu bilincinizi bugün algılayabildiğiniz sınırların ötesine hızlandıracak.

İkiz Alev (Ruh) İle Birleşme

MerKiVa’nın 3 Seviyesinde daha yükseğe ilerlemek için, diğer yarınızla, ‘ikiz ruhunuzla’ birleşmelisiniz. Bu, eğer kadınsanız, tamamlayıcı eril veçheniz ile bütünleşmeniz, erkek iseniz dişil veçhenizle kutsal armonik dengeyi keşfetmeniz ve bütünleşmeniz gerektiği anlamına geliyor. Sevgililer, Yüksek veçhede siz her ikisisiniz. Bu ifade bir çelişki gibi görünebilir, ama değildir. Biyolojik dualitede bildiğiniz şekliyle cinsellik yüksek alemlerde mevcut değildir, ama dualitede bir cinsiyet etiketine tahsis ettiğiniz o duygusal nitelikler yüksek alemlerde mevcuttur, ama besleyicilik ve kuvvet gibi bu tür nitelikler göksel boyutların kuantum kristal rezonansında cinsiyet etiketlerine sahip değildir.

Birçok ileri ruhun, bütünsel ‘Ruh – Ark (kavis)’ Dengesine ulaşmak için kendi içinde ‘İlahi Eril’ ve ‘İlahi Dişil’in dengelenmesine çekilmesinin nedeni budur. Birçoğunuzun bir kez ve ebediyen ‘Ruh – Eşi’nin eski paradigmasının artık hizmet etmediği yaşamlarda olmanızın nedeni budur. Cinsel kutupluluğun kenar çizgileri birçok insan için bu süreçte harmanlanıyor. Diğer yarı veya benlik ile içsel olarak harmanlanmayı arayan çoğu üstat ruhların seçtiği yol İlahi Yalnızlıktır. Üstatlar, sıfır alanında bir partnere gereksiniminiz yok, androjen benliğin birleşmesi cinsiyetin kutupluluk veçhelerinin üzerindedir. Bu sizin kutupluluk üzerindeki gerçek doğanızdır ve bunun içinde yüksek seviyede en yüce Tüm Var Olan’a akan Grup Bilinci diyebileceğiniz Kutsallığa daha fazla bütünleşirsiniz.

Sevgililer, Yükseliş olarak adlandırdığınız şeyi yaratan ve şu andaki Kristalin Mer – Ki – Va’ya geri dönüşü sağlayan sonsuz olasılıklar, zaman çizgileri ve yollar vardır. Evet, geri dönüş dedik. Kristalin Mer – Ki – Va’nın yeni olmadığını söylüyoruz; aslında buraya bu şekilde geldiniz.

Çağlar önce, insanlığın kavradığından çok uzun zaman önce, Kristalin matriksin 4 ncü seviyesi veya Mer – Ka – Ra aracılığı ile, belirli bir tekamül yoluna başlamak için buraya geldiniz. Yoğun dualiteyi benimserken kristalin matriks elektromanyetik kutupluluk ile yer değiştirdi ve tutarlı ışık kırıldı ve parçalandı. Gelen Yükseliş insanlığı kristalin tutarlı ışığın giriş kapısına geri döndürüyor. Ama yol direkt bir yol değildi, çünkü bilincinizin genişlemek için deneyimlerin çeşitliliğine ihtiyacı vardı ve bunlar çokboyutlu BENLİĞİNİZİN tüm veçhelerinden kazanıldı.

Ne sizin şu andaki Dünyanız ne de İnsanlık şimdiye dek Kristalin Bilince hazırdı veya bu bilince girebildi. Sadece frekansınız aynı bağdaşabilirlik bandında değildi, aynı zamanda denilebilir ki her ikisinin de elleri doluydu.

Sevgililer, Dünya için Yükseliş insanlığın Yükselişi için önkoşuldur. Ve böylece insanlığın Kristalin doğaya yükselmesi için Dünya’nın insanlıktan önce Yükseleceğini anlayın. Ve bu nedenle 2012 Yükselişi büyük ölçüde gezegenseldir. Bu insanlık için sadece bir başlangıçtır, İnsanlığın gerçek Kitle – Aydınlanması 2 – 3 yüzyıl sonradır. Aslında birçoğunuz o olay için Mer – Ka – Ra’da geri dönmeyi seçeceksiniz.

Ve size şunu söylüyoruz; Yükseliş boyutsal erişiminizi genişletmenin portallarını açar. Ama İnsanlığın kollektif bilincinin ve gezegeninizdeki frekansın rezonansı tam olarak destekleyebilmesinden, tam olarak yaşayabilmesinden ve böylece eşzamanlılık içinde bilinçli farkındalıkta çokboyutlu Dünyaya ve Çoklu Evrene tam katılımızını sürdürmek için gerekli olan tam ışık içeriğini yansıtabilmesinden önce bir diğer iki yüzyıl geçecek. Ve hem şimdi hem de o zamana kadar, insanlık kitlesel olarak yükselmeyecek, bireysel olarak yükselecek, bir seferde tek kalp tek zihin. Her zaman böyle olmuştur.

10-10-10 Kristalin Metamorfozu Aktive Ediyor

999, hem Dünya’nın hem de İnsanlığın, bilinci Birleşik Kristalin Alana ilerletmesini sağlayan Kristalin Alanın habercisi oldu. Kozmik Tetikleyici ve 10-10-10 Mer – Ki – Va vasıtasıyla Kristalin Bilinci daha da ilerletecek.

İlahi Mer-Ki-Va, Mer-Ka-Va ve Mer-Ka-Na’nızda Kozmos’un sonsuz boyutlu koridorlarında tam bilinçlisiniz ve ruh Kristalin Işığın yeterli içeriğine ulaştığında bu engin kristal koridorlarda bilgelik kendisini gösterir ve ortaya çıkar. İlahi Benliğiniz, özbenliğiniz uzayın sonsuz enginliğinden veya evrenlerin bir atom veya molekülde olduğu kadar kolayca Kozmos vakumunda varolabilmesi gerçeğinden rahatsız olmaz. Uzay, zaman gibi bir illüzyondur. Zihniniz bunu dualite içinde kavrayamaz, ama siz Kristalin Mer-Ki-Va’ya girmeye başlarken 5 nci boyut bilinciniz kavrar.

Bir örnek olarak, kelebeğin metamorfozunu düşünün. Tırtıl kendisini bir ipek kozanın içine sarmalar ve kelebeğin görkemli şekline dönüşmek için sıvı bir jele dönüşür. Bu koza, evrimsel metamorfozun ilk aşamasını sağlayan MerKaBah’tır. Ama kelebek ortaya çıktığında kozaya bir daha geri dönemez, yukarı çıkmıştır ve güzel, hafif ve incecik kanatları onun MerKiVah’ıdır, onun kanat çırpıp ağaçların üzerinde uçmasını sağlar, artık zeminle sınırlı değildir. Sevgililer, daha düşük farkındalığın enerjilerine asla geri dönemezsiniz. Kayıp düştüğünüz zamanlar olabilir, ama daha büyük farkındalık devam ettirilir ve sizi yenilenmiş uçuş ve ilerlemenin zorunlu kanatlarına teşvik eden en ilahi itici güçtür.

MerKiVa’nın Seviyeleri

Kristalin Dönüşüm, Dünya’nın genişleyen enerjisine yağdırılan kapsamlı ışık enerjisini taşıma yeteneğini arayan herkes için zorunludur. MerKiVa 3 ana aşamada gerçekleşir ve MerKaRa adı verilen son oluşuma evrimleşir:

1) 8 Uçlu Kristalin Mer-Ki-Va Yıldız Tetrahedron (saatin tersi yönde dönüş) – Bu aşama hızla gerçek MerKiVa’ya, 12 uçlu yıldıza, yıldız şeklinde dodecahedrona dönüşür.

2) 12 – Uçlu Kristalin Mer-Ka-Va – Yıldız Şekilli Dodecahedron (saat yönünde dönüş)

3) 20 – Uçlu Kristalin Mer-Ka-Na – Yıldız Şekilli Icosahedron (çifte sonsuzluk akışı ile ikili içsel dönüş)

Mer-Ka-Na’nın Mer-Ki-Vic sistemde nıhai amaç olduğunu anlayın. Bu geçişin karmaşık ayrıntıları ve mekanikleri Metatronik Anahtarlar öğretisinde mevcut olacak ve herkese sunulacak, çünkü dönüşün anlaşılması ve kurulması gereken başka nitelikleri vardır.

Aslında Mer-Ka-Ra adı verilen dördüncü bir seviye vardır, bu Dünya üzerinde nadiren mevcuttur, Kristos Avatarın, Haşmetli Kristos Işığının 24 Uçlu MerKaRa’sıdır. Bazılarınız bunu almaya hazırsınız ve ulaşacaksınız. 2 nci aşama ‘Walks – In’ denilenlerin bu geometrik matrikse erişimleri vardır.

Üstatlar, Dünyanızda son birkaç yılda birçok değişimler gerçekleşti, ama 2009 – 2012 arasında gerçekleşecek olan değişimler logaritmiktir. Aslında 209’un yükseltmeleri tek başına 2001’den bu yana olan tüm geçişlerin toplamından daha büyüktür. 2010 çok daha fazlasını sunuyor.

Kozmik Tetikleyici

Mart 2009’da, gezegeninize kodlanmış elektromanyetiklerin salıverilişinde Kozmik Tetikleyicinin başlangıç aşaması gerçekleşti. Bu, Atlantis’in Altın Çağından bu yana gezegeninizdeki en güçlü enerji dalgasıydı. Ama bu sadece başlangıç idi. 999, 9 Atlantis Üstat Kristalinin 5’inin aktivasyonunu ve 144 Izgaranın %75 işlevselliğe başlamasını getirdi. 2010’un Mart Ekinoksu, Kozmik Tetikleyicinin kristalin bileşenini getirmek için, olağanüstü depolanmış ve kodlanmış kristalin enerjilerin salıverilişi olacak. Ve 10-10-10 ızgarayı %84 işlevselliğe aktive edecek. (11-11-11’de %92’ye ve 12-12-12’de tam işlevselliğe erişecek).

Sevgililer, Dünya’nın enerjisi hiper aşamaya sıçrıyor ve sizler Kristalin MerKiVa’ya dönüşüm olmadan bu enerjiyi sürdüremeyeceksiniz. MerKiVic Sisteme ‘yeniden yükleme’ Kristal Işığı taşımak için üssel olarak daha fazla kapasiteyle çok daha geniş bir alan sağlar. Bu olmadan önceki ‘aurik bedeniniz’ eterik kısa devrelerde çatlar ve sizi dengesizliğe fırlatır. Bu kısa devre aslında ‘eski derinin’ dökülmesidir. İçinden çıkmanız gereken ve artık size etmeyen deri. Böylece MerKiVa’ya geçişinizin zorunlu olduğunu anlayın. Yeni MerKiVic Işık bedeniniz olmadan Yükselişi deneyimlemek için gerekli olan ışığı taşıyamazsınız. Daha karmaşık geometrik forma geçiş olmadan yaşamın kendisinin hızlanması sizin için boğucu olur.

Orblar Metatronik Kristalin Kodlardır

Kristalin enerjinin hızlanması sizin ‘orblar’ dediğiniz şeylerin ortaya çıkmasıyla kanıtlanıyor. Aslında bunlar metafiziğin ‘Yeni Çağında’ oldukça karışıklık yarattı. Bu orbların onları görenleriniz ve dijital teknoloji kameralarınızda fotoğraflarını çekenleriniz için somut kanıt olduklarını söylüyoruz. Orblar dünyada ortaya çıkan kristalin alanın çok gerçek veçhesidirler. Kristalin MerKaNa’ya evrimleşmeyi seçenleriniz, Kutsal Birliğin Bütünlüğüne ulaşırken orbları çekmeye ve üretmeye başlayacaksınız.

Bunlar İlahi Benliğin tutarlı ışığındaki yüksek boyutun enerjilerini algılama yeteneğinin artmasının onaylanmasıdır.

Görüyorsunuz, kristalin orblar Metatronik tutarlı ışığın geometrik yayınımlarıdır. Bunlar ifşaatların açığa vurucu destekleri olan kodlar ve iletişimlerdir. Yaratıcı Tanrı’nın ‘Kusursuz Biçim’inden ayrılmanıza neden olan üst üste binen perdelerin buharlaştığını açığa vuran ifşaatlar.

Birçok türde orb vardır. Bazıları kitlesel olan insanlık içindir, diğerleri bireyler içindir. Tüm orblar Metatronik orijinlidir ve eşsiz amacı olan kodlanmış geometrik bir damga taşırlar. Girdap gibi dönen enerjiyle yüklü kütleler olan orblar (diğer uygulamaların arasında) eterik enerji telgraflarıdır. Ekin Çemberlerinizin sanatçıları & yazarları olanlar vardır. Sizler Mer-Ki-Vic, Mer-Ka-Vic ve Mer-Ka-Nic Bilince büyürken, diğerlerinin birey için olmasına niyet edilmiştir. Sizler kutupluluğun eski parçalanmış veçhelerini dökmeyi ve tutarlı kristalin doğanızı geliştirmeyi ararken, bu orblar sizinle spesifik olarak etkileşmek için tezahür edebilirler.

Geometriler ve kristalin orblar 12 – iplikli DNA, 6 – iplikli RNA ve 3 kutsal bezi yeniden işleme ve yükseltmede size yardımcı olan bir modelde sarmallanır. Kristalleşme epifiz, hipofiz ve timüs bezleri için de gereklidir. Bunlara da Mer-Ki-Va, Mer-Ka-Na ve Mer-Ka-Na’nızın bireysel seviyesinin geometrileri yerleştirilir ve madde/antimadde akışında bunların içinde ve dışında senkronize olarak döner.

Bitiriş:

Size anlattığımız gibi, dünya şu anda kendisini yeniden yapıyor ve mikro ve makroda insanlık yaygın değişimleri ister desteklesin ister bunlara karşı olsun, zaman kronolojisinin eylemsizliği lineer terimlerde bugün dün olduğundan çok daha hızlı geçerken, bu gerçekte tartışmalı bir konudur. Her şey hızlanıyor, Yükseliş yakınlaşırken zaman hızlanıyor. Zaman kendisini yeniden şekillendirirken, insanlığın deneyimini, doğanın görünen ve görünmeyen kuvvetlerinin deneyimini ve Dünya’nın kendisinin yüzünü de yeniden şekillendirecek. Aslında bu Kristalin Kozmik Tetikleyicidir ve zamanı şimdidir. Kristalin Üç Seviyeli Mer-Ki-Va’nın içinde ve dışında geçiş zaruridir. Aslında hedef haşmetli Mer-Ka-Na’dır. Bu olmadan hızlanan enerji optimize edilemez veya tamamıyla sürdürülemez. Bu hem bir meydan okuma hem de bir armağandır, perdeyi açan ve bütünsel bilincinize sonsuz şekilde fazla ışığa izin veren bir armağan. Bütünlük, yaratıcı genişlemenin ve tamamlanmaya büyümenin ilk nedeni tarafından tahrik edilir.

Kristalin Mer-Ka-Na’nın elde edilmesi organize çalışmayla geniş ölçüde kolaylaştırılır, gayretli niyet, odaklanmış istek ve uygulama vasıtasıyla birey tarafından tek başına ulaşılabilir. Aslında Hermetik Üstatlar Evrensel Zihne erişim elde etmek için eğitim veren Üniversitelere gitmediler.

Yükseliş önünüzdeki bir adımdır. Ekinokslar, Gündönümleri, Üçlü Tarihli Yıldız Kapıları ve Tutulmalar Aralık 2012’den önceki en güçlü olaylardır. Bu kalan tarihlerin enerjileri, önceki yıllarda gerçekleşenlerle karşılaştırıldığında çok daha yüksektir. Mümkün olduğunda enerjileri toplayıp yükseltmek için gruplar halinde toplanın. Toplam parçalardan daha büyüktür.

Mer-Ki-Vic Üçlü Sistemine geçiş geometriktir ve Metatronik Anahtarların bir unsurudur. Anahtarlar aslında Kozmik Üstatlığın dokusu olan kristalin geometrik bilincin kutsal bilimidir. Her birinize aşılanmış ve kodlanmıştır. İçinizde ve dışınızda arayın, arayın bulacaksınız, bu kalıcı Yasadır. Niyet ve eylem kuraldır! Ve Sevgililer, tekrar söylüyoruz, bu bilgi gerçekten onu arayan her birinizin içindedir.

Ben Metatron’um ve sizinle bu Gerçekleri paylaşıyorum. Sizler Sevgililersiniz.

Ve Öyledir.

—————

Website ismini belirterek websitelerinde yayınlanabilir. Sadece yazılı izin ile basılabilir. Telif hakları www.Earth-Keeper.com’a aittir. Tüm hakları saklıdır.

(ÇEVİRİ: Saffet Güler)