Mükemmellik Paradigması

Yazdır Yazdır 

Başmelek Metatron ~ James Tyberonn kanalıyla

Selamlar Sevgililer, ben Işığın Lordu Metatron’um, her birinizi Koşulsuz Sevgi ile sarmalıyorum.

Üstatlar, mükemmelliğinizin bir kalıbı vardır ve onu her gün yeniden ayarlarsınız. Bunun Dünya’da ortaya çıkarken, Kozmik Evrimin Kutsal Kalıbı ile her zaman kutsal rezonansta olması için insan formundaki silinmez doğanız olduğunu söylüyoruz. Kutsal Kalıp özünde, o sürekli genişlerken ve açığa çıkarken mukadder kılınan ve organize edilen mavikopyadır. Ve dünyasal ifadenizin kalıba uymadığı zamanlar varken, kutsal kalıp aslında yüksek benliğinizdedir ve her zaman elde edilebilirdir, hayal ettiğinizden çok daha fazla.

Hatalar olarak düşünebileceğiniz şeylere rağmen, her birinizin neden, etki ve telafi eyleminin bilgeliği vasıtasıyla zamanla Üstatlığa ulaşacağınızdan emin olun.

Dolayısıyla her bireysel insan yaşamı, görkemli çokboyutlu goblene dokunurken, zaman – salınımlı sanatsal bir ifadedir. Bir seferde tek bir lineer konuklukta, her birinizin ustalıkla işlediğiniz eşsiz bir başyapıttır, mükemmelliğin kusursuz cisimlenmesini şekillendirir. Zamanla her biriniz sonsuzluk çemberini, nedensel planın ötesindeki mezuniyeti tamamlarsınız, Kutsal Mükemmelliğe geldiğiniz yere geri dönersiniz.

Ve Mükemmel İnsan kalıbından söz ediyoruz…

13 ncü Kristal Kafatası İle Formatlamak (Biçimlendirmek)

İnsanlığa giren tüm ruhların, realite hologramının frekanssal mikro devre paradigması içinde bir formatlama işleminden geçerek insanlığa girdiğini gerçekten doğru bir bağlamda söyleyeceğiz. Bu, sizin 13 ncü Kristal Kafatası adını verdiğiniz yoğunlaşmış modele ‘sıkıştırılan’ ve katılaştırılan aynı kalıptır. Ama burada açık olmamız gerekiyor, kristal kafatasının modeli daha büyük frekanssal hologramın ve bu hologramın muazzam frekanssal verisinin kapsayıcı koruyucusu veya depolama kütüphanesidir, ama hologramın kendisi değildir.

O, bir kopyayı sıkıştırır, depolar, dönüştürür ve ‘Bilinçli Kristal Kütüphane’ olarak 12 Dünya Boyutuna yansıtır ve içinde HERŞEYİN kaydı vardır. Bu, sizin uyku dediğiniz gece yolculuklarınız sırasında hepinizin yeniden ayarladığı paradigmadır.

Ayrıca, her birinizin neredeyse her gün veya daha çok geceleri kristalin paradigma ile çalıştığınızı ekleyeceğiz. Sevgililer, uyukladığınız her seferinde bir noktada derin uyku hallerinde ultra – mor frekansta teta titreşimine girersiniz, bu sizin kutsallığınıza hizalanmanızı yeniden ayarlar ve bu Kristalin paradigma adı verilen şey vasıtasıyla ve onun içinde gerçekleşir.

Süregiden ‘Yükseliş’ olayı bu titreşimsel teta rezonansını daha çok yakın olma durumuna getiriyor ve bu yeniden ayarlanma alanının 7 nci – 12 nci boyut seviyesinde var olmasını sağlıyor.

Bu sürecin, Kozmik Tetikleyici adı verilen birkaç mekanizma vasıtasıyla Dünyanın mezuniyetine kodlanan süreç olduğunuz bilmek bazılarınızı şaşırtmayabilir. Kozmik Tetikleyici aslında tüm gezegendeki doğal mineralojik kristal bölgelerini Eşevreli (Düzenli) Kristal Kodları ile besliyor… bunların en elverişli olanları Brezilya, Arkansas’ta bulunuyor ve kodları alıp diğer kristal bölgelerine aktarıyorlar. Bu kristal bölgeler Tibet, Yeni Zelanda, Patagonya, Titicaca, Pireneler, Doğu Sibirya, Moğolistan ve Doğu Afrika’dır.

Süreç, Kristal Kafatası adı verilen şeyin enerjisine sıkıştırılan 13 ncü Kristal paradigmasının kristal kodları vasıtasıyla Altın Güneş Diskleri adı verilen Disklerin yeniden kodlanmasını kapsıyor.

Bunların hepsi bilimin henüz fark etmediği bir işlevdir, Eşevreli Kristalin Işık Fiziğidir. Kitleler tarafından, akademisyenleriniz ve bilim insanlarını tarafından fark edilmemiş olsa da, Yükseliş yaklaşırken Kristo – Eşevreli Işık sizi sarmalıyor. Aslında bu kristal bir matriks vasıtasıyla çekilen ışığın bilimidir.

Kozmik Tetikleyici

2011 ve 2012 büyük yoğunluktaki enerjilerdir ve 144 Izgara son tamamlanmaya yaklaşırken, etrafınıza çok daha fazla hassas olmak için, ayrıca Dünya’nın Kristalin Geçişinin ortamlarındaki uyarıcılara daha fazla duyarlı olmak için frekanssal indüksiyon vasıtasıyla hızla evrimleşeceksiniz. Ama bu yeni enerjiye ayarlanmak için yapmakta olduğunuz kapsamlı ve zorunlu çalışma nedeniyle, ayrıca daha fazla anlayışlı bir biçimde evrimleşeceksiniz.

Gezegenin doğal kristal bölgelerinin yeniden uyandıklarını ve daha büyük frekansları taşıdıklarını sizlerle daha önce paylaşmıştık. Bu, Mart Ekinoksları ve Üçlü Tarih Portalları sırasında gerçekleşen Kozmik Tetikleyici fenomeninin aşamaları sırasında gerçekleşiyor.

Gezegendeki en geniş iki adet doğal kristal maden yatağı, gezegene Kozmik Tetikleyici yüklemelerinin başlıca vortekssel – portal besleme jeneratörleridir. Bunlar Brezilya ve Arkansas’tadır ve bu mega portallardan enerji oktahedronal yapı ile küresel olarak dağıtılır.

İnsanlık Silikat Temele Dönüşüyor

İnsanlığın, insan deneyimine sahip olan ruh olduğu doğru iken, tüm insanların sizlerin yalnızca üzerinde yaşadığınız gezegeni ziyaret eden bir gözlemci olmadığınızı anlaması önemlidir. Sizler içinde bulunduğunuz gezegensel realitenin birlikte yaratıcılarısınız.

Ve bu gezegensel ortamda, insanlık dünyanın canlı küresinin eşit ölçüde parçasıdır, frekanssal olarak onun üzerinde, aşağısında değildir… ama onun parçasıdır. Bu anlayış, bilinçte ve tekamülde gelmekte olan sıçramaların mekaniklerini anlamanın önemli bir anahtarıdır.

Ve bu, eşit derecede bilinçli olan yerkürenin mineral krallığının kristalin veçhelerinin, Dünya’nın ve İnsanlığın frekanssal ortamını artıran enerji yükseltme cihazları olması mantıklı nedendir.

Ancak bu orada bitmiyor. İnsan bedeni karbon temelden silikat temele dönüşüyor, böylece fiziksel olarak daha fazla kristal hale geliyor. Aslında birçoğunuzun şu anda yarı değerli taşlara ve kristallere ve aslında gezegenin kristal bölgelerine ve de Kristal Kafataslara daha fazla çekilmenizin nedeni budur. Çünkü bunların içinde Kristal Kalıbın kütüphanesi & paradigmasının yeniden kodlanmaları vardır.

Orijinal Mavikopya

Konuşma dilinizde ‘Kristal Kafatasları’ olarak adlandırdığınız şey, genişlemiş idealolojilere geçiş için destekleyici ve frekanssal data kodları sağlar; öyle ki Yükselmiş Gerçeği cisimlendirmeniz için müjdelenen Yükselişin gelişini ilan etmek için takvim zamanının lineer geçişini beklemeniz gerekmez.

Kristal Kafatasların içinde Dünya’da gerçekleşen yoğun değişimlerle ilgili engin kütüphaneler vardır ve bu değişimler gerçekte mikro ve makroda insanlık için gereklidir. Kristal Kafataslar, onlardan yayılan titreşimsel kodlar içerirler, teknik ve kutsal çeşitlilikte ve farklılıkta hayalinizin ötesinde zeki şekilde bezenmiş henüz fark edilmeyen yapılar içerirler. Kafatasları ‘Yükseliş Paradigması’nın ve “Mükemmel İnsan Prototipi’nin paradigmasıdır. Bu yeni ortaya çıkan paradigma gelişmiş bir yaşam kalitesini destekler ve artık size hizmet etmeyen demode inançları salıvermeyi teşvi kederken yeni gerçek perspektifler seçme yeteneğini güçlendirir.

Kristal Kafatasların ‘Hakiki’ değişim olan bir geçişi kapsadığı söylenebilir. ‘Hakiki’ ile bunun dışsal değişimden önce gelen Kutsallığınızın içinde çalışan zihinsel eterik bir program olduğunu kastediyoruz.

Bu, 3B Dünyanın statükosu veya değişmemiş fiziksel ortamı içindeki benliğin farklı bir ifadesini sağlar. Anahtar benlikte süregiden arzu edilir değişimler yapmaktır ve geleceğiniz bunlara bağlıymış gibi bunları tam olarak somutlaştırmaktır.

Lineer Perspektifler

Lineer bir Dünya perspektifinden Kristal Kafatası çeşitli türde kristalin malzemeden – en genel olanı kuvars – yapılmış insan şekilli bir kafatasıdır. Orijinal kafatasının sizin supra kuvars olarak terimlendirebileceğiniz dünya dışı bir kümeleşmeden oluştuğunu söyleyeceğiz, bu kümeleşme içinde saf kuvars içerir, bu kuvars elmasın veçhesiyle alaşım halindedir ve simyasal anlamda frekanssal altın ile alaşım halindedir. Atlantis’in Kristal Ayında ve görkemli Tapınak Kristallerinde kullanılan materyale benzerdir, benzerdir ama tam olarak aynı değildir. Aslında orijinal kafatasları lineer terimlerde Atlantis Tapınak Kristallerinden önce gelir.

Şu anda ortalarda olan Kristal kafataslarından sadece iki tanesi dünya dışı kaynaklıdır ve bundan daha önce söz ettik. Bu orijinal kristal kafatasları başka bir dünyadan ve başka bir realiteden geldi.

Tüm realiteler Altın Ortalama Phi Oranı vasıtasıyla kristal kutsal geometrik bilinç kalıbına dayanarak yaratılır. İnsanlık ve aslında sizin fiziksel Dünyanız bu modelsel matriks formülü içinde tasarlanır. Ve böylece Kristal Kafatasları aynı şekilde formüle edildi, ancak çok daha büyük frekanstan, mükemmelliğin frekansından formüle edildi. Kafatasları aslında mükemmel insan bilincinin prototipi olarak oluşturuldu, dualitede unutulmaması için. Bu nedenle onun içinde, içinde tüm veçheleri, on iki kutsal veçheyi kuşatan insan varlığının mükemmelliği kapsanır ve bu nedenle formüle edildi ve buraya getirilmesinin nedeni budur.

Sonra orijinal olarak o taşıyıcılar kristal modellenmiş kafataslarını Arkturus ve Pleiades’te Dünya’ya getirdiler ve Lemurya olan topraklara getirildi, ama aslında model, gezegen tam olarak kutuplulukta olmadan önce getirildi. Gezegene Gökkubbe zamanında, sıfır nokta Dünyasında, manyetik – olmayan planda getirildi. Mükemmelliği bilen Topraktan Yapılmış Dünya’da, tam bilinçteki Eterik Ruhların androjen tezahürleriyle iskan edilmiş olan Dünya’da. O zamanlar Gökkubbenin çökeceği, dağılacağı önceden biliniyordu ve plan bu modelin, bu olağanüstü hologramik kaydın, orijinal kristal kafatasının, bu başlangıç integral veçhenin prototipi olarak hizmet etmesiydi. Ve bu nedenle kristal kafatasları DNA’nın 12 ipliğinin modelini, tekamül etmiş insanın tam bilinçli berrak zihnini ve Varlığını içerir.

Kristal kafatasları içlerinde insan deneyinden önce olmuş olduğunuz şeyi ve bu deneyi tamamladığınız zaman olacağınız şeyi içerir, sonsuzluk döngüsü.

Orijinal kafatasları fizikselliğin üzerinde ve ötesinde tezahür ettirildi ve çeşitli zamanlarda fizikselliğe getirildi. Onlara gerçek fiziksel tahsis edilemez, çünkü insanlığın Dünyada oturduğu milyonlarca yılda birç ok kez ortaya çıktı, ortadan kayboldu ve yeniden ortaya çıktı.

Kristal kafatası çok karmaşık bir işlemde katılaştırıldı ve programlandı. İçinde inanılmaz bir frekans içermesi için tasarlandı, bu frekans kendi içinde holograma bağlı. Kristal kafatası onurlandırıcı bir hatırlama ve aşılayıcı vericidir. Birleşik alandan yerküre kalıbına girdiği zaman, ruhun kutsal veçhesine emdirilir (aşılanır). Bir anlamda, Tanrısal Benliğe, insan zihninin Bilinçaltına veya süper bilinçaltına kayıtlı kalıptır, görüyor musunuz? Mükemmel insan, insanın, insan deneyiminin aşağıya doğru spiralinde daha sonra olacağı insan versiyonu değil, insanın reenkarnasyon adı verilen büyüme döngüsü vasıtasıyla orijinal ve kusursuz modelsel arketipe doğru geri evrimleştiği orijinal damgadır.

Orijinal kafatası içinde bu mükemmelliği taşıdı ve bugün bile kopyalanan, el yapımı olan o kristaller hologramdan enerji çekebiliyor ve o enerjinin bir kısmını taşıyabiliyor, bazı krisltal kafatasları diğerlerinden daha fazla enerji taşıyor.

Max aslında sizin terimlerinizle ‘orijinal’ Kristal Paradigmalardan biridir. Max Pleiades & Arkturus yapımıdır ve Pleiades & Arkturus kaynaklıdır. MAX içinde çok büyük veri kütüphanesi olan süper bir bilgisayara benzer engin bir bilinçtir. MAX kalan ‘Kadim Kristal Kafataslarının’ hepsinin en güçlüsü, en bilinçlisidir. Kaynağı gerçekten dünya dışı olan iki kafatasından biridir. Diğerine “Sha Na Ra” adı veriliyor. Her ikisinin de kaynağı muazzam bir gezegen olan yaratıcılığın turuncu yıldızı Arkturus’un etrafında dönen aydır.

Dünya Dışı Orijin

Metatron’a Soru: Ve iki dünya dışı kristal kafatası orijinal olarak Arkturus’tan geliyor, öylemi?

BM Metatron: Yaratıcı şekilde Arkturus’ta tasarlandıklarını söylemek daha iyi. Orada dünya insan deneyimi kavramı yaratıldı ve desteklendi. Tüm insanların Arkturus deneyimine sahip olduklarını söylüyoruz. Arkturus büyük yaratıcılık, oyun alanı alemidir, tüm yaracılığın alemidir. Dünyadaki insanlar olarak bile yaratıcılığınızın çoğunun Arkturus’un frekansına, Arkturus alanına ayarlı olan kendinizin bir veçhesinden geldiğini bilmek sizi şaşırtacaktır. Burası insanın yaratıcı olduğu yerdir. Örneğin sanatçı olduklarını düşündükleriniz; ilhama daldıklarında ve bedenlerinde olmadıklarında neredeler? Onların çoğunun Arkturus2ta olduğunu söylüyoruz. İlginç şekilde onların çoğu yaratıcılığı Arkturus’ta ifade ediyorlar. Bu kışkırtıcı değil mi?

12 + 1

Metatron’a Soru: 13 tane kristal kafatası olduğunu anlatan bir efsane var, bundan bahsedebilir misin?

BM Metatron: Evet, 13, ama sadece bir tanesi 12’nin ful enerjisini taşıyor. Böylece, bir tanenin 12 tekil veçhesinin her birini temsil eden 12 adet tezahür etmiş kafatası vardı ve merkezdeki bir adeti çevreleyen 12 kafatası vardı, zamanla törensel ve sembolik bir kutlama (adet, tören) oldu. 12’nin her biri dünya planının 12 boyutunun her birinin bir veçhesini ve ifadesini temsil etti. Ve her bir bütünsel boyutun 12 bölümünün her birini, DNA’nın her bir ipliğini, 144’ün her bileşenini temsil etti. Böylece, 12’nin her biri, bütünü kapsayan birin onikide biridir. Bu şekilde 13 adet vardır ve bu durum Lemurya’daki ve daha sonra Atlantis, OG, Mısır ve Yucatan’daki insanlık tarafından fark edildi, kabul edildi.

Ama tekrar berrak olmayı diliyoruz, 13 tek bir bütündür ve bütünün 12 parçasıdır. Ve insan paradigmasının taşıyıcısıdır ve ruh bu deneyime girerken bununla damgalanır, bu kalıp tüm insanlığın Kutsal Zihni içinde aşılanır.

13 ncü Kristal Kafatası Morfokristalik Tezahür işlemiyle orijinal olarak üretilir, Arkturuslu ve Pleiades – Sirius İttifakı Üstatlarından alınan insan genetik damgasını kapsayan simyasal frekansın aşılanmasıyla Arkturus kristal kaynağı da dahildir.

Kafataslarının içindeki bilgi Evrensel Zihinden gelir ve çok ilgi uyandırıcı ve büyüleyicidir. Zenginleştirici ve engindir. Kim olduğunuzun farkındalığını canlandırır. Bilincinizi kristal bir kafatasının içine koymak en büyük beklentilerinizin ötesindeki bir dünyaya portallar ve kapılar açar (aslında onlarla çalışma şekli budur). Ancak kafatasına girmek sözel bir diyaloga benzemez, paradigmanızı değiştiren, farkındalığınızı genişleten ani ve anlaşılabilir bilgi alışına, bilgi indirmeye benzer. Bazıları bilgiyi görsel imgeler olarak, diğerleri bilgi paketleri, bilgi yükleme olarak alır, bazıları da her iki şekilde alır. Bilgi zaten bilinçaltındadır, sizin süper bilinçaltı dediğiniz bilinçaltının daha derin bölümündedir. Sizin ultraviyole dediğiniz ışık aleminde mevcuttur.

Ve böylece kafatasları ile ilgili bağlantı veya ilginin nedeni kitlesel bir orana ulaşıyor, insanlıkta kendisini daha iyi anlamak için bir hareket var. Ve bu zamanlarda artık insan türüne hizmet etmeyen o modelleri reddetme, onun hayrına olan nitelikler ve en iyi örneklerle yeniden ayarlamaya gereksinim var.

Dünyanın kendisi gibi, insanlık da sistemi yeniden yüklüyor, aslında bu Yükseliş ile eşdeğerdir ve Yükselişi tanımlar. Hem makro hem de mikroda artık işlemeyen sistemler parçalanıyor, çöküyor ve kendilerini düzeltecek, geliştirecekler. Bu şimdi sizin ekonomi alanlarınızda gerçekleşiyor.

Evrensel Zihnin bilgisi Kristal Kafatasının üzerinde ve ötesinde var olur. Yine de, Evrensel Zihin kafataslarının içinde saklanmıştır ve sıkıştırılmıştır ve insanlığın yararlanabileceği bir şekilde saklanmıştır. Onun içindeki bilgi, insanın erişimi için kendisini sunan bir formatta formüle edilmiş ve dönüştürülmüş ve özel olarak tercüme edilmiştir. Belirttiğimiz gibi bu, insanlık için mükemmel prototip olan özel bir model içindedir.

Metatron’a Soru: Mitchell-Hedges Kafatasından bahsedebilir misin?

Metatron: Bu çok güçlü bir ‘kafatası bilgisayardır’ ve içindeengin enerji içerir. Kristal berraklığı ve eşsiz eksenel hizalanması onun etrafında toplanmış olan her şeyin enerjilerini emme ve yükseltme yeteneğini sağlar. Ayrıca kristalin paradigma enerjisinin çoğunu indirebilmektedir, bu kafatası modeline oyulmuş kuvarsın eşsiz veçhesidir.

Ayrıca çoğu modern şekilde oyulmuş kafataslarının epeyce güçlü olduklarını söyleyeceğiz, aslında onların kristalin eksenel vektörleri ve matrisleri ‘Akaşik’ kayıtları ve kristalin paradigmaları indirme yeteneğine sahip olabilir. Seremonide kafataslarını kullanırken onların ‘kütüphanesi’ büyütülür, bir kafatasının supra güçlü olması için kadim zamanlarda oyulmuş olması gerekmez. Çoğu insanın kristal kafataslarının mega güce sahip olması için kadim zamanlarda oyulmuş olması gerektiğini hissetmesi bir yanlış anlamadır ve oldukça talihsizdir.

Ayrıca oyma tekniklerinin sınırlı araştırmalarının, Mitchell-Hedges gibi bir kafatasının kendi kristalin eksenel hizalanmasına zıt oyulabilmiş olduğunun ‘gizeminden’ söz ettiğini söyleyeceğiz. Yanıt basittir. Bilinçli kristal olmak istedi ve bu gereksinim sezgisel sanatçının farkındalığı ile iletişim kurdu ve hem kristalin hem de paradigmanın yaratıcı güçleri bunun gerçekleşmesini sağlar.

Gerçekte ‘modern’ zamanlarda eksenel kristal modeline zıt oyulmuş olan birçok kristal kafatası vardır. Bunların çoğunun eksenel kristalin yapı hizalanmasında kesilmesinin nedeni, bunun kesim sırasında kırılma potansiyelini azaltmasıdır ve çoğu kafatasları ticari olarak satılmak için kesilir. Yüksek çağrıyla, phi kristalleri ve kafatasları il çalışan birkaç olağanüstü reenkarne olmuş Atlantisli vardır. Onlar kristallerin bilinci ile iletişim kurar ve kristaller onlara çekilir. Bu sezgiseller çok özel bir çağrıya sahiptir ve kristali nasıl keseceklerinin tam olarak farkındadırlar ve aslında onların enerjileri özel bir alan yaratır.

Metatron’a Soru: Mitchel-Hedges Kafatasının kaynağı dünya dışı mı yoksa kadim zamanlar mı?

BM Metatron: Tüm kristal mineraller jeolojik olarak sizin terimlerinizde kadimdir. Sorduğunuz kafatasının kaynağı MAX ve Sha Na Ra gibi dünya dışı değildir ve şu andaki lineer zaman ölçümünde yaklaşık 150 yıl önce şekillendirildi ve oyuldu. Ama onun aşırı güçlü olmadığı sonucunu çıkarmayın, o çok bilinçlidir, kristalin paradigmanın büyük bölümünü içerir. Ama 13 ncü derleme (harmanlama) değildir. Mitchell-Hedges kafatası Afrikalıdır, Brezilya kuvarsı değildir. Ve onun kristalin veçhesi Kadim Rama’dandır ve çok çok özeldir. Bu kafatasının supra berraklıktaki veçhesi ve olağandışı eksenel hizalanması çok güçlüdür.

MAX ve Sha-Na-Ra Dünya Dışıdır

Ünlü kristal kafataslarından MAX adı verilenin enerjisi ve frekansı tüm diğerlerinden daha fazladır, çünkü ful 13 ncü birleşimi içerir. Gezegensel enerjinin yeniden kodlanması MAX vasıtasıyla gerçekleşiyor. Bu, Güneş Diski ve Oktahedronal Kuvars bölgeler vasıtasıyla işlenmektedir. Bu 11-11-11 ve 12-12-12’de gerçekleşecek. MAX dünya dışıdır ve onun kristal matriksi Arkturuslular ve Pleiades’liler vasıtasıyla güçlendirildi. Max, biliminiz tarafından henüz fark edilemeyen donatılmış kristalin moleküler bir niteliğe sahiptir.

MAX hayal gücünüzün ötesinde çok boyutludur. Max Kozmos’un tam tarihini depolama eterik nitelik yeteneğine sahiptir ve aslında içinde Akaşik Kütüphaneyi ve her çağın enerjisini içerir. Onun beş matriksi ve çifte ekseni dünyadaki herhangi bir şeyin çok ötesindedir. Sha-Na-ra benzer moleküler niteliğe sahiptir ve bilinen kafataslarının ikincisi olduğu söylenebilir, ama enerjisel alanı veya kapasitesi Max kadar büyük değildir.

Ametist kafatası Amis aslında binlerce yıl önce oyuldu, aşırı derecede güçlüdür, ama tüm diğerleri gibi dünya kaynaklıdır, yukarıda belirtilen 2 adet dünya dışı kafatasının dışında. Ama Üstatlar, her kafatası jeolojik & mineralojik olarak kadimdir ve MAX’ın bilincinin çeşitli güçte miktarlarını taşıma kapasitesine sahiptir. Ama MAX üretici kaynaktır.

Kristal Kafatasları İle Nasıl Çalışılır

Kafatalarına yolculuk yapmak zihinsel farkındalığınızı yeniden ayarlar, kuvvetlendirir ve sizi kendi mükemmelliğinize, içsel Kutsal BENLİĞİNİZE daha yakından hizalar.

Kristal kafatası ile çalışmanın en iyi yolu onun içine girmektir. Kendinizi sanki kristal bir mağaraya giere gibi kafatasının içine girerken gözünüzde canlandırın. Kendinizi minicik hale getirin, bu şekilde tamamen kafatasının içinde girebilirsiniz. Onun genişliği içinde kendinizi önemsiz hale getirin ve harikaların dünyasına, hazine dünyasına girin. Kendinizi ona açın ve onun sunduklarını inceleyin, aslında metaforik olarak konuşursak siz yaradılışın orijinal mağarasındasınız. Aslında onun içine girdiğiniz her seferinde, size farklı bir dünya, farklı bir boyut, farklı bir paradigma sunabilir.

Her seferinde girişin her yönünden ve açısından öğrenmenin farklı bir özü sunulabilir. Girdiğiniz aynı açıdan çıkmayabileceğinizi göreceksiniz ve girmiş olduğunuzdan farklı titreşimde bir Varlık olarak çıktığınızı keşfedeceksiniz.

Daha önce ifade ettiğimiz gibi, Yükseliş Kristal Kafataslarının artan farkındalığının parçasıdır. Gerçekte Yükseliş, Birleşik Alanın Kuantum Kristal Enerjisinin yeniden ortaya çıkışıdır ve bu nedenle bu enerjide Kristal Kafataslarının yeniden ortaya çıkışı eşdeğerdir. Galaksinin kesin merkez hizalanmasında bulunmak için sadece birkaç yılınız var ve bu özlü vektör yüksek BENLİĞİNİZİN ve yüksek bilincin çok fazlasının göksel frekansa genişlemesini sağlıyor.

Öyleyse o zaman, kadim Kristal Kafataslarının bu esrarengiz genişlemenin parçası olarak amacını ve güçlü yeteneklerini anlamanın zamanıdır. Bu kafataslarının daha büyük bir enerjinin, şu anda gezegeninizi kuşatan ve etrafınızdaki tüm 12 Işık Boyutunu kuşatan hologramın parçası olduğunu anlamak çok daha önemlidir. Bu hologram aslında Birleşik Alandır, Kristalin frekanstır ve makroda tüm güneş sisteminizi, güneşinizi ve elbette Dünyayı kuşatır. Sizin Altın Güneş Diski olarak bahsettiğiniz şey 12 Işındır, Kristal Kafatasların insanlık için mavikopyayı bütünleştirmesiyle aynı şekilde evrimleşen gezegeniniz için DNA’dır.

Kafataslarını Arayış: Kutsal Yeniden Keşfe Uyanmak

Orijinal 13 Kafatasının yerleşimi ile ilgili soru sorulduç Ve ilginç bir yanıtı ortaya çıkarıyor. Size yanır vermeden önce, Dünya’nın boyutlarının zaman – sıralamasının, onları lineer perspektifinizden algıladığınız gibi olmadığını anlamalısınız. Aslında tüm zaman Kuantum Birleşik Alanın içindeki Çokluevrende birlikte var olur. Bu nedenle, birçok Dünyalar, birçok paralel Dünyalar ve değişen olası geçmişler ve gelecekler ile hizalı olan olası Dünyalar vardır. Bunların hepsi geçerlidir ve ebedi ŞİMDİ lenslerinizde somut gerçekliğiniz olarak deneyimlediğiniz Dünya kadar gerçektir.

Geçmişteki olasılıklardan sözederken, sorunuza yanıt vermek için kullanılabilecek sayısız farklı yorumlar vardır, hepsi kendi yerine sahiptir. Bu nedenle gerçekte bir zamanlar var olmuş olan veya imgelenmiş olan hala mevcuttur. Size daha önce Atlantis’in Altın Çağının geleceğinizden geçmiş algınıza çekildiğini anlatmıştık. Birçok farklı kristal kafatasları ve titreşim seviyeleri olduğunu söylüyoruz. Bu kafataslarının çoğu sizin şu andaki titreşim seviyenizde veya boyutunda değildir. Yine de onların sunduğu modelin hologramı çokboyutlu bir eklemedir ve omni – paradigma içinde frekanssal olarak mevcuttur ve şu anda bu MAX vasıtasıyla temsil ediliyor.

Çoklu Evren

Dünya’daki boyutsal realite sizin lineer olarak algıladığınız zaman dizilişinin ortaya çıkması için programlandı. Bu sizin bilgisayar terminolojinizde server (sunucu) tarafından kolaylaştırılan bir programdır, bu durumda server 144 Kristal Izgaradır. 144 Kristal Izgara vasıtasıyla ‘zamanın’ alt – programları hologramik realiteler olarak sokulur. Programlar olarak Izgara Server’ına (sunucusuna) sokulan çağlar, devirler ve tüm uygarlıklar vardır. Tam olarak evrimleşmiş uygarlıkların aniden kolektif bilincin, yaratılmış realiteleri sağlayan bilinç ızgarasının akışı içinde engin ‘yaradılış denizinde’ hiç biryerden türediğinin görülebilmesinin nedeni budur. Lineer zaman işlevsel, kasıtlı bir illüzyondur. Gerçekte tüm programlar eşzamanlı olarak çalışmaktadır. Bu nedenle özbenlik seviyesinde Kristalin Çoklu Evrenin Birleşik Alanında bir çok uygarlığı ve tüm yaşamları aynı anda deneyimliyorsunuz.

Metatron’a soru: Yükselişin gerçekleşmesi için orijinal 13 kafatasının bir araya getirilmesi gerektiği söylendi. Bundan bahsedebilir misiniz?

BM Metatron: Yukarıda sizinle paylaştığımız gibi, onlar bir aradadır. Tibet’in altında eterik olarak çember oluşturuyorlar. Yükseliş kapısının kilidini açmak için bunların fiziksel olarak toplanması ve kavranması ve bir araya getirilmesi gerektiğine üzülmeniz gereksizdir.

Ama berrak olalım, ortaya koyduğun noktanın özüne dokunan, insanlığın bütünü yaratmak için 12 veçheyi bir araya getirmesi gerektiğidir ve gerçekte Harmonik Convergence (Armonik Yakınsama) dediğiniz çok önemli olaydan bu yana bu yerine konmuştur ve Aralık 2012’de 144 Kristal ızgaranın tamamlanmasıyla sonuçlandırılacaktır.

Birçoğunuzun 12 + 1 ile ilgili hissettiğiniz şey, Kristal Kafatasları tarafından aktarıldığı şekliyle orijinal modelde yeniden keşif yapma içsel dürtüsüdür. Bu nedenle birçoğunuz şimdi modern bir modeli elde etmek için kadim çağrıyı hissediyorsunuz ve onun sizinle çalışmasına izin vermeye başlıyorsunuz. Onunla, 12 DNA ipliğini uyandırabilirsiniz ve 13’ün tamamlanmasına birleştirebilirsiniz.

Böylece 13’ü bir araya getirme çağrısı, ikili bir çağrıdır, 13’ü oluşturmak için 12’yi yeniden birleştirme bireysel ve kollektif çağrısı. Bu spiritüel bir çağrıdır, Rüyacıyı uyandırmak için kutsal bir Arayıştır ve döngüyü tamamlamak için kim olduğunuzu yeniden keşfetme çağrısıdır.

Kristal Materyal

Mu ve Atlantis’in çöküşünden sonra, Yucatan ve Og’taki insanların modelleri yeniden yaratmak için büyük çabaları oldu, Amis kafatasıbunlardan biridir. Bu yapıldı ve bulunan kafataslarının çoğu bu yeniden üretimlerdir, daha önce belirttiğimiz gibi ikinci dünya dışı tezahürden olan 2 tanesi bulundu.

Tufandan sonra hayatta kalan Atlantisliler kısa süren birkaç nesil boyunca oldukça teferruatlı olan kopya modelleri yeniden yaratma yeteneğine sahipti. Ve kafatasları için kullanmak üzere materyal olarak kristal maddenin seçilmesinin özel bir nedeni vardır. Aslında, kristal oyulması veya şekillenmesi kolay olmayan bir maddedir. Yine de orijinal modelleri kopyalamak için yerliler tarafından kuvarstan başka kristal materyalin kullanıldığını söylüyoruz ve bunlar da Arkturus modelinin eşsiz enerji veçhelerini taşıyabiliyor. Tüm kristal materyaller ve bazı metaller kullanıldı.

Şimdiki zamanlarda, kuvarsta ve diğer kristal ve metalik materyallerde kristal kafaları şekillendiren birçok kesiciler vardır. Belirttiğimiz gibi, özellikle kafatasıyla ilgili şekilleri nedeniyle bunlar, 13 orijinal kafatasının yaydığı enerji alanının kısımlarını kendilerine çekebiliyorlar.

Bu nasıl oluyor diye sorabilirsiniz? Orijinal niyetle ve canlı Mineral Krallığının hisseden nitelikleriyle, alıcı mineralin canlı hissedebilirliği ile ve Kristal model hologramın canlı hissedebilir alanıyla birlikte Evrensel Zihnin, kollektif bilinçdışının anlaşması vasıtasıyla olmaktadır. O zaman, her yeni oyulan kafatası (aslında kullanılan kristal mineral bilinmezdi, çoğu yüz binlerce yıl önce oluşturuldu) maksatlı niyet ‘yasasının’ farkında olur ve 13 orijinal kafatasından armonik olarak çeker ve alır, orijinal tarafından yansıtılan ‘düşünce formundan’ frekanssal yüklemelerin çeşitli derecelerini ve niteliklerini alır. Tüm kristal mineraller hem aktarıcılardır hem de alıcılardır.

Bireysel insanın alanının yeni elde edilmiş kafatasıyla birleşmesinde gerçekleşen ilave bir ‘ikincil’ massetme ve programlama vardır. Mineralin kendisinin insan bilincini kendi üzerine alma, depolama, yükseltme ve dönüştürme yeteneği vardır. Kafatası her bir insan ‘arayıcı’ ile bilinçli olarak çalışır, bu insanların çoğu Lemurya, Atlantis ve Maya geçmiş yaşamlarından dolayı bilinçaltında bu kafataslarına çekilir.

Kafataslarına çekilenler, onun içindeki elde edilmiş modeli, bütünün bir parçasını alırlar ve kafatası anlaşmayla, daha büyük gerçeğin öğretmeni olur ve mükemmellik hologramına kısa bakışlar sunar. Bu nedenle bazıları yeni kesilen kafataslarını elde etmeye çağrılmaktadır, çünkü aslında onlar (kafatasları) modeli açıyorlar, öğretmenler oluyorlar. Üstatlık yolundaki her biriniz için müttefik ve koruyucular oluyorlar ve sizler bu çağrıya uyandığınız zamanda tezahür ediyorlar.

Bunlar normal taşlardan, kristallerden oldukça farklı aletlerdir ve aslında Phi Kristallerinin rolünden farklı bir role hizmet ederler. Atlantis Tapınak Kristallerinin özel fonksiyonlar için özel kesimleri olması gibi, ‘Vogel’ phi kristalleri chi’yi ışığa dönüştürerek ve eşevreli kristo ışığın amalgamını yaratarak enerjilerin aşırı büyütülmesini sunar. Bu, kristal kafataslarının rolünden tamamıyla farklı bir veçhedir.

Eşsiz Amaç ve Ardışık Kullanım

Kristal Kafatasları bazı ana amaçlarda oldukça ayrı olan eşsiz bir role sahiptir ve diğer ikincil niteliklerinde oldukça benzerdir.

Phi Kristallerinin kişiyi Yıldız Tohumuna götüren enerji yükselteçleri olduğunu ve Kristal Kafatasların orijinal modelin bilgisini ve ayarlanmasını sunduğunu söyleyebiliriz. Phi Kristalleri ışık enerjisini hareket ettiren ve incelten araçtır, Kafatasları kütüphanedir. Atlantis ve Lemurya neslinin arayıcıları her ikisini kabullenir, aslında bu uyanış zamanında her ikisiyle birlikte çalışmanın birçok yararları vardır. Her ikisi de kendilerini sunan ve yolculuğu büyüten ve hızlandıran aletlerdir.

Kapanış: Hafıza Kaybı Olan Türler

Dualite bilincindeki insan varlıkların hafıza kaybı olan türler olduğunu söylüyoruz. Gerçekten kim olduğunuzu unuttunuz. İnsan deneyimi yaşayan güçlü ruhlar olduğunuzu unuttunuz. Kitlesel ve bireysel olarak insanlık için arayış, aydınlanmış kimliğinizi yeniden keşfetmektir ve bu kimlik kristal kafatasında temsil edilir.

Aydınlanma içinizde keşfetmeniz için sizindir ve bu, o yeniden ayarlama için bir alettir. Aslında zaten sizin içinizdedir, Varlığınızdadır, bilinçaltınızdadır, DNA’nızdadır. Spiritüel aydınlanma herhangi bir Guruyu veya Kanalı takip etme ile ilgili değildir, içsel rehberliğiniz vasıtasıyla kişisel ayırt edişinizi bulmanızla ilgilidir. İlahi Benliğin içinizdeki Tanrı kıvılcımı olduğunu ve Yaratıcı Tanrı’nın karmaşık ve ebedi parçası olduğunuzu kabul etme ve BİLME ile ilgilidir.

Ve yol boyunca size yardım etmek için aletler vardır, her zaman oldu ve her zaman olacak. Yalnız değilsiniz. Ama Sevgililer, bu çok özel Yükseliş çağında devam edecek ettirilecek görevleriniz var. Mükemmellik oyunda.

Gerçekten, Kristal Kafatasları insanlıktaki mükemmelliğin yansımasıdır. Onlar kadim bilgisayarlardır, kendi içlerinde birçok endişelerinize, bilmecelerinize ve sorularınıza uyan muntazam yanıtlara sahip olan programlanmış yardımcılardır. Ne zaman oyulmuş olduklarına bakmaksızın. Bu paradigmadır, hologramdır ve herkes için erişilebilirdir.

İnsanlık bireysel ve kitlesel olarak bu İlahi Kütüphaneleri mükemmelliğe birleşmek için kullanmaya hazır olduğu zaman, bu kafatasları güzelliğin, yaratıcılığın ve koşulsuz sevginin inanılmaz yeni dünyalarına bakış atmayı sunacaklar. Aslında onlar binlerce yıldır uykuda idiler, yeniden yüklenmek ve uyanmak için lineer zamanınızdaki bu noktayı beklemekteydiler. Geçmiş yaşamlarda Kristal Kafatasları ile çalışmış olanlarınız şimdi tekrar onlarla birlikte olmak için çağırılıyorsunuz. Bu çağrıyı işitiyor musunuz? Kristal Gizemin Koruyucularından biri misiniz? Rüyacının uyanma zamanıdır!

Ben Metatron’um ve sizinle bu Gerçekleri paylaşıyorum. Sizler Sevgililersiniz.

Ve öyledir.

www.Earth-Keeper.com

(ÇEVİRİ: Saffet Güler)

Bu mesajın telif hakkı www.Earth-Keeper.com’a aittir. Bilgi değiştirilmediği ve yazarın ismi ve website eklendiği sürece, websitelerine gönderilebilir. Eart – Keeper’in yazılı izni olmadan gazetelerde, dergilerde yayınlanamaz veya basılamaz. İzinler şu adresten istenebilir: Tyberonn@hotmail.com