SANTA FE – Altın PAX Vorteksi

Yazdır Yazdır 

Earth-Keeper Chronicles

Nisan 2010 – Sayı # 44

Başmelek Metatron ~ James Tyberonn vasıtasıyla

SANTA FE – Altın PAX Vorteksi

Selamlar Sevgililer, Ben Işığın Lordu Metatron’um. Hepinizi Koşulsuz Sevgide selamlıyorum!!

Dünya şimdi hızlanıyor ve kendisini yeniden oluşturuyor. Her şey hızlanıyor, Yükseliş yaklaşırken zaman hızlanıyor. Zaman kendisini yeniden şekillendirirken, insanlığın bilincini, doğanın somut ve somut olmayan kuvvetlerinin bilincini ve Dünya’nın kendisinin yüzünü de yeniden şekillendirecek. Bu aslında radikal dönüşüm çağındaki mucizeler dönemidir ve kitlesel olarak insanlık yaygın değişimi ister desteklesin ister ona karşı olsun, ilerleyici evrimin yayılıp taşması bugün dün olduğundan çok daha hızlı iken, bu gerçekte sorun değildir. Çünkü müjdelenen Yükseliş şimdi yakındır.

Ve böylece Üstatlar, Dünya kendisini dönüştürürken, dünya üzerindeki belirli bölgeler özelleşmiş portallar haline gelecek. Santa Fe böyle bir bölgedir.

Bu bölge uzun zamandır eşsiz ve güçlü enerjisiyle tanınmaktadır. Çok eşsiz bir ızgara içinde etkinleştirilmiştir. Santa Fe ve Crestone arasındaki bölgelerin yüzyıllardır spiritüel grupları ve koruyucuları çekmesinin nedeni budur, bu gruplara Budist, Carmelite ve Hindu manastırlar, birçok Tibet ve Zen merkezleri ve bir seri spiritüel topluluk dahildir.

Önemli Güç düğümleri Crestone Needle, Mt Trucha, Mt Wheeler ve Ojo Caliente’nin kutsal pınarlarıdır. Bu yerin ızgarası gelişiyor, daha büyük karmaşıklığa değişiyor. Enerji Altın PAX’a dönüşüyor.

Bu mesajda tanımlayacağımız PAX, son derece yüksek “yaşam gücü”nün vorteks portalı, gezegendeki Güçdüğümlerinin en güçlüsünden üssel olarak daha güçlü olduğundadır. Bir ‘Akaşik Kuvvet’ bölgesi o kadar yoğunlaşmıştır ki, onun parametresi içindeki birleşik düşünce, birleşmiş teta düşüncesi vasıtasıyla seçilen gerçekliği değiştirme, yaratma, tezahür ettirme kapasitesine sahiptir. PAX olarak adlandırılan şey bir yaratım noktasıdır. Ve gezegeninizde binlerce yıldır yoktur. Gezegenin ışık içeriği üzücü şekilde azalırken, son PAXIAL Nokta çağlar önce Yükselmiş Üstatların Sirius – Pleiades İttifakı tarafından kaldırıldı. Ama, Yükselişin enerjilerinin yakında Altın PAX’ı yeniden aktive edeceğini size sevinçle söylüyoruz. Bu aslında insanlığın ve Sevgili Dünya’nın mezuniyetinde bir başka kilometre taşıdır. Santa Fe’nin Altın Pax’ı ilk aktive edilecek olandır.

Yenileme: Barış ve Uzlaşma Piramidi

Lineer zamanınızla ölçüldüğünde yaklaşık 25,000 yıl önce Atlantis’in Altın Çağında, Santa Fe bölgesinde şu andaki Trucha Dağı’nın eteklerinde muazzam bir Piramit kompleksi yapıldı. Piramitlerin o bereketli çağında birçok piramitlerde olduğu gibi, bu da Sirius ve Atlantis yapımı idi. Buna Barış ve Uzlaşmanın Piramidi adı verildi.

Sangre de Cristos Dağlarının bu bölgesine özgü olarak kalan olağandışı di-octahedronal ve tri-octahedron 8-katmanlı mika, pegmatit kuvars ve kristalin altın mineral yapısı nedeniyle bu belirli bölgeye inşa edildi.

Oktahedronal Mika mineralojik ve geometrik olarak oldukça eşsizdir, hexahedronal ve octahedronal kristaller oluşturarak oldukça mükemmel bazal yapraklanması olan bir silikattır. Gerçekte kutsal geometridir.

Bu canlı geometri, dinamik bir dünya ızgarası veya doğası döngüsel olan Metatronik Reshel yaratmak için Piramit ile sinerjik olarak birleşti… hareketli kaleydeskop gibi bir şey. Barış ve Uzlaşma Piramidi, nadir oktahedronal kristaller ile sinerji içinde kristalin armonikleri alma ve büyütme amacına hizmet etti. Piramidin karmaşık teknolojisi, titreşen bir ızgara matriksi oluşturmak için oktahedronal mikadan kırılan ışık emisyonunu sağladı.

Altın – Eşkenar Dörtgen Lens

Bu, bölge üzerinde eşkenar dörtgen bir lens yarattı; yoğunlaşmış teta düşüncesi ile birleştiğinde, titreşimler hem dünyanın hem de insanlığın yoğunluğunu değiştirdi. O zamanlar gezegende sekizinci oktav dalgası adı verilen şey vasıtasıyla insanlığın arzu edilen tezahürünü ve armonik rezonansı kontrol etmek için, diğer Piramitsel Paxial Noktalar ile iletişim kuruyordu.

Amber altın ışık eşkenar ızgaranın her tarafına yayıldı. Buna Altın Pax adı verildi.

(Dana önce Piramitlerin ebedi olduklarını söylediğimiz gibi, bir kez bir yerde inşa edildiklerinde o bölgelerin eterik yerleşimi ile bağıntılı olarak tüm boyutlarda var olurlar. Yüksek enerjileri stabilize etmeye ve bunları fiziksel boyutlara beslemeye hizmet ederler.).

Aynen Toltec Dağı Piramitlerinin benzer amaçla Arkansas’ın Kristal Vorteksindeki PAX’ı ve gezegendeki diğer anahtar bölgeleri eterik olarak yeniden oluşturması gibi, Barış ve Uzlaşma Piramidi şimdi New Mexico ve Colorado’da yeniden aktive oluyor ve Altın Pax’ı yeniden oluşturuyor.

Buna göre Santa Fe ilktir ve şimdi daha da büyük frekanssal uygunluğa getiriliyor. Yükseliş yaklaşırken, bu daha büyük veçhede değişen ve hızlanan Vorteks – Portal kompleksidir. O Altın PAX’tır. O, düşüncenin uç tezahür noktası ve pota temizlik bölgesi olmak için hızlanıyor. Sonraki 3 yıl içinde tüm diğerlerini sırayla birer birer aktive edecek.

Santa Fe Sedona’nın Yerine Geçiyor

Altın PAX (Santa Fe) bölgesinin canlı hissedebilen vorteks – portal kompleksinin daha önceleri Sedona kompleksinin taşıdığı sorumlulukların bazılarını üstlendiğini söyleyebiliriz.

Altın Pax portalı içindeki enerji eterik geometrik karmaşıklıklarında, görkemli Sedona Vorteksinin karmaşıklığından daha fazla donanmıştır. Şimdiye kadar, hem Sedona hem de Santa Fe saatin tersi yönde dönmekteydi.

Santa Fe şimdi hem saat yönünün hem de saatin tersi yönün döndürme momentinin ikili vortekssel dönüşünü başlatmak için Altın Pax içinde dönüşüyor. Bu daha hafif yoğunluk ekliyor, anti – yerçekimi özelliği olan bir şey. Enerji etkisi ziyaretçiyi ve orada oturanları uyum vasıtasıyla şifa bulmaya benzer şekilde zorlayan oktahedronal ışığın titreşimidir. Bu enerjinin içinde birey dengeye ulaşmadıkça, bu enerjide kalmak imkansızdır.

Böylece ‘Altın Pax’ın Santa Fe etrafında merkezlenen eşkenar dörtgen üzerinde biçimlendiğini söylüyoruz. O 2010’da sonuçlanıyor ve etki küresi içindeki dünyanın temel yoğunluğunu dönüştüren yoğunlaşmış boyutsal akışla birlikte olağanüstü bir enerji yükselticisine evrimleşiyor ve bunu yaparken tezahür yaratım noktası haline geliyor.

Altın Pax

Açıkladığımız gibi, Santa Fe’nin Altın Pax’ı bu bölgede daha önce gerçekleşmişti. Şimdi Barış ve Uzlaşma Piramidi vasıtasıyla yeniden fizikselliğe aktive oluyor. Armonik Kavuşum’dan bu yana hazırlık aşamasında idi. Mavi Irk Lemuryalılar ile birlikte Sirius – Pleiades İttifakı vasıtasıyla izlenmekte ve ayarlanmaktadır, bunların her ikisi de bölgenin altında hiper – boyutsal olarak var oluyorlar. Mt Trucha, Santa Fe ve Crestone Needle arasındaki bölgelerin altında girift olarak şebekelenmiş İç – Dünya’nın tünelleri ve kanyonlarının engin labirentleri içindedirler.

Daha hassas olanlar bu bölgede sıklıkla güç bela işitilen bir uğultu veya daha tam olarak bir “Om” sesi işitirler. Bunun nedeni, Piramitten kristalin armonik oktavların yayılmasıdır ve Pax ve Piramitin daha somut bir şekilde işlevsel hale gelirken Siriuslular tarafından ayarlanmasıdır.

Yoğunlaşmış Yaşam Gücü Noktaları

Diğer hizmetleri arasında Altın Pax’ın işlevsel uygulaması, Mer-Ka-Na gelişiminde Kristalin düşünce tezahürünün hızlandırıcısı olmasıdır. İki ana modda işlev yapar: (1) AKAŞA veya bilinç birimleri adı verilen, yaşam gücü imgeciklerinin (piksel) anteni, alıcısı ve yükselticisi. Bu yoğunlaşmış matriksteki teta düşüncesi gerçekliği değiştirmeye, seçilen olasılığı tezahür ettirmeye muktedirdir. (2) Eşzamanlı zaman hologramlarına ve Omni Dünya’nın paralellerine alışılmamış şekilde hızlanmış erişim sağlayan altın eşkenar dörtgen içindeki anti-yerçekimi alanında Hologramik çokboyutlu ilave olarak.

Yine de o çifte kenarlı kılıçtır. Düşüncenin gerçekliğe tezahür ettiği ‘Yasak Gezegen’ senaryosudur. Ancak korkmayın, o güvenli bir vasıfla geliyor. Mer-Ka-Na içinde olmayanlar tezahür ettirmek için gerekli olan armoniğe ulaşamayacaklar ve özbenliğin çokboyutlu düşünce – dalgası rezonansına arınmamış olanlar Mer-Ka-Na’ya erişemezler. Anlıyor musunuz?

Pax yoğun ‘pota’ temizliği vasıtasıyla Mer-Ka-Na’ya hızlanmış erişim sağlar. O bölgede oturanların bazılarının Mer-Ka-Na’ya girmek için temizlik yapmayı seçmelerinin ya da dengesizlik haline girdiklerinden başka bir bölgeye taşınmayı seçmek zorunda kalmalarının nedeni budur. PAX’taki olağanüstü enerji aşırı derecede güçlüdür… yine de kendi sağlam dayanıklılığı içinde, aldatıcı şekilde süptildir.

Tüm bunlar ne anlama geliyor? Bu vortekssel PAX bir insan arayıcının Mer-Ka-Na alanı içinde yeterli ışık içeriğine ulaşmasını, berrak teta düşünce oktavı ile arzu edilen hayatı ve özellikleri daha kolayca tezahür ettirmesini sağlayabilir.

PAX ayrıca Kristalin Işık bedene giden hızlı yolu sağlar. Nasıl? Tüm kalan sorunların, daha az donanımlı bir bölgede gerçekleşebilenden çok daha hızlı olmasına zorlayarak. Ve 2012’den önce kalan engelleri temizlemek isteyen çoğunuz için, bu derin bir değerli vasıftır. Buna rağmen bilginiz olsun… süreçte lunapark trenine binmek gibi olabilir.

Güç Düğümleri Döngüseldir

Görüyorsunuz, vorteks – portal kompleksleri dinamiktir, bunlar döngüseldir ve dengeyi, genişlemeyi ve mikro ve makroda daha büyük yaratıcı kontrolü sürdürmek için Dünya ve İnsanlığın zorunlu gereksinimlerine uygun olarak sürekli değişirler.

Üstatlar, gezegenin güç merkezleri arasında sürekli bir iletişim vardır. Daha fazla açıklama yoluyla, sizlere Dünyasal Kozmik güçdüğümlerinin üzerlerinde ve altlarında mevcut olan mineraloji ile büyük ölçüde tanımlandığını söylüyoruz. Vorteks – Portal kompleksleri senfonilere katılan ve sessizlikle ayrılmayan tonal enerjisel hareketlerin bir ağıdır. Bunlar kısa dalgalarda ve doğanın size mevsimleri sunduğu aynı şekillerde, farklı döngüsel mevsimlerde örtüşürler ve birbirlerine bitişiktirler. Dolayısıyla bu tür Vorteks-Portal kompleksleri, gezegenin kristo-elektrik dinamiklerine insanlığın ışık içeriği gereklerine uygun olarak tekrarlanan döngülerde işlerler.

Düşünce Dalgası Hızlandırıcılar

Bundan sonraki üç yüzyılda insanlık kendi ‘yoğunluklarını’ bilinçli olarak nasıl değiştireceğini öğrenecek, ayrıca gezegendeki belirli Güçdüğümlerinin ilgili boyutsal yoğunluğunu etkin şekilde nasıl etkileyeceğini öğrenecek. Ve Paxial alanların yaratımında seçmiş oldukları gerçekliği ve kaderi tezahür ettirmede proaktif bir role sahip olacaklar.

Atla-Ra, Mısırlılar ve Tibetlileri de kapsayan geçmişteki bazı kültürler Güçdüğümleri adını verdiğiniz şeyi spesifik ışıldayan enerji alanlarına direkt olarak etkiyle daha fazla nasıl dönüştüreceklerinin farkındaydılar; bu ışıldayan enerji alanları metamorfoz hızlandırma üreteçleri haline geliyordu. Bu PAX olarak tanımlandı.

Bunların birçoğu şu anda oluşturuluyor. Bu nedenle kanalımızı toplanma için belirli bölgelere yönlendiriyoruz. Bu tür alanlardan biri Arkansas’ın Kristal Vorteksindeki Zümrüt Dağı bölgesi, Galveston Adasının Moody Piramitleri ve New Mexico’daki Altın Pax’ın eşkenar dörtgen bölgesidir.

Üstatlar, her şeyin ve varlıkların temel yoğunluğu fiziksel olarak ölçülebilir, belirttiğimiz gibi, ancak kitlesel olarak insanlık boyutsal yoğunluğu etkili şekilde nasıl başkalaştıracağını ve şeklini değiştireceğini unuttu.

Bunun önemi, saf teta düşüncesinin fiziksel maddenize ve eterik maddeye uyarımının maddedeki ve antimadde ve eterik maddenin çok daha geniş aleminde varoluşunuz arasındaki bilinç uçurumunu kapatan şey olmasıdır. Bu aslında işlevdeki kristalin Mer-Ka-Nic’tir ve saf düşünce kalıbının kristalin damıtımıdır.

Bu son adımdır. Bu kuantum sıçrayıştır ve çok daha büyük sorumluluk gerektiren ‘sihirli değnek’tir.

Yükselişin Simyası

Bu düşünce seviyesi Yükselişinizin Simyasıdır. Berrak zihinde gerçekleşir ve aslında hem Mer-Ka-Na hem de Mer-Ka-Nic güçdüğümlerinin PAX yapısı tarafından hızlandırılır.

Tüm Vorteks-Portal kompleksleri benzer fonksiyonda işlev görür, ancak aynı mekaniklerde değil. Bunun başlıca nedeni, bunları belirleyen canlı dünya ve belirli Güçdüğümleri veya dünya çakraları içindeki mineralojinin döngüsüdür. Görüyorsunuz, mineralojik yoğunluk ve bunlardan alınan ışık enerjisi arasında ilave bir sinerji dinamiği vardır ve bu onu anlamaya yardımcı olacaktır.

Ve böylece Altın Pax yenilenmiş canlılık döngüsüne giriyor ve sözü edilen mineralojik alıcıların boyutsal yoğunlukları bu metamorfozun alıcı ve aktarıcı katalizörleridir. Işığın bir spektrumda var olması gibi, madde de bir spektrumda var olur.

Madde, döngüsel olabilen titreşim katmanlarına sahiptir ve bu döngüler teta – düşüncesi ile yüksek spektruma aktive edilebilir. Bu ŞİMDİ gerçekleşiyor ve Mayıs 2010’da Santa Fe’de yöneteceğimiz seremonilerde zirveye ulaşacak.

Creston ve Santa Fe bölgelerinde oturmakta olan birçok insanın bilerek ya da bilmeyerek yıllardır bu enerjilerle çalıştıklarını ve bunları hazırladıklarını bildirmeliyiz. Aslında Altın Pax Vorteks-Portalı New Mexico’nun Sangre de Cristos Dağlarından Crestone Zirvesinin paralel doruk merkezine uzanmaktadır.

OJO Caliente Pınarları

Altın Pax’ın büyük bir düğümü onun canlı sularıdır. OJO Caliente’deki dörtlü – pınarlar kendi rollerinde oldukça eşsizdir. 4’ü de kullanıldığında, aurik alanın çok faydalı temizliği ve genişlemesi gerçekleşir ve gerçekte alanın 13-20-33 devresini güçlendirir. Bağlar uzaklaşır ve optimum enerji akışı elde edilir. Enerji en yüksek potansiyeline yükseltilir.

Bunlar aurik alanın Paxial Noktaların artan enerjilerinde bütünlüğü sürdürmesine büyük ölçüde yardımcı olurlar.

Alınan enerji hastalıkları iyileştirme ve fiziksel bedeni gençleştirme yeteneğine sahiptir. Sular canlıdır, olağanüstü yaşam gücü veya ‘Akaşa’ taşırlar. Sular kadim bir yer altı volkanik su havzasından gelen 4 farklı jeotermal mineral havuzlarında günde 100,000 galondan fazla akar. Atlantisliler bu yer altı volkanik su havzasını biliyorlardı ve bu su havzaları yerin altında mavi kanlı Lemuryalılar tarafından kullanılmaktadır.

Yerliler ve önceki nesil Kaşifleri kutsal canlı sulara girenlerdeki gençleşme ve iyileştirme etkilerini fark ettiler.

Bahsedildiği gibi, bölgedeki yer altı uygarlıkları bunların çok farkındalar ve kullanmaktalar. Size Atla-Ra inisiyelerinin pınarları Aurayı kuvvetlendirmede ve şimdiki zamanda Trucha Dağına yakın yerleşik olan Barış ve Uzlaşma Piramidini ziyaret etmeden önce törensel temizlik için kullandıklarını söylüyoruz.

Altın Pax bölgeleri yeraltı tünelleri ve yaşamla kaynamaktadır. Bu bölge içinde Atlantis çağının methedilen ve efsanevi labirenti bu bölgenin hiper – boyutsal eklemeleri içinde hala oldukça işlevseldir. Hayırsever mavi – derili varlıkların ve Sirius A’lıların bu bölgenin altında üsleri vardır ve aslında Altın Pax’ın yeniden düzenlenmesine dahildirler. Birçok insanın Santa Fe, Trucha, Crestone ve Ojo yakınındaki bölgelerde bir ‘mırıldanma/uğultu’ titreşimi hissetmelerinin nedeni budur.

Demir pınarlar, arsenik taşıyan pınarlar, sodyum pınarlar ve lityum pınarların dörtlüsünün birleşimi oldukça nadirdir ve etkileri karşılıklı olarak sinerjiktir. Gezegende jeotermal doğal canlı pınarların bu tür başka mineral birleşimi yoktur. Sular termaldir, 85 ve 108 derece ve bu da önemli bir faktördür, aslında sıcaklık hem fiziksel hem de eterik olarak emilimi artırır. Bu hürmet ruhuyla yapılmalıdır, mekanın kutsal ruhu ve suların canlı ruhu onurlandırılmalıdır. Sulara yalnızca izin aldıktan sonra girin, sessiz meditasyonda ve havuzda ya da spada yüzer gibi değil, saygı duyulan seremoni ve dua ile. Arzu edilen şeyi isteyin, en yüksek hayır için gerekli olanı isteyin, çünkü sizler aslında Canlı Katedraldesiniz, kutsal vaftizin ritüel temizliği.

Demir Kırmızısı Pınarlar:

Demirce zengin termal demir pınarlar, Kutsal ve İlahi Dişil enerjiler olarak tanımlanan şeyin kan özüdür. Aslında kırmızı pınarlar, Chalice Well Red Pınarlar ve ‘Tanrıçanın’ Shasta Dağı Kırmızı Pınarları ile axiatonal hizalanmadadır. Enerjiler manyetiktir ve yakutun kristalin özünü taşırlar. Bağışıklık sistemlerini kuvvetlendirmeye, dolaşım sistemi ve kan akışındaki manyetik dengeyi güçlendiremeye yardım sağlanır. Özellikle kadınlarda menopozdan sonra aurik ve hormonal dengeyi sağlamada etkilidir ve erkek biyolojisi içinde olanlarda aşırı eril ifadelerde dişil dengeyi enjekte etmede etkilidir.

Soda Beyaz Pınarlar:

Sodyum pınarlar dengeli ‘İlahi Eril’in enerjisini temsil eder ve taşırlar ve kırmızı pınarlar ile uyum içinde çalışırlar. Gerçekte bu ikisinin eril ve dişil veçheleri tam bütünleşmeye harmanlamakta ilahi birlik içinde oldukları söylenebilir. Beyaz pınarların iyonik nitelendirmesi de aurik bağları uzaklaştırmada ve duygusal dengesizliği azaltmada çok faydalıdır. Sodyum suları ayrıca mide hastalıklarına, sindirim sorunlarına ve hormonal dengesizliklere iyi gelir. Buradaki axiatonal bağlantı, Glastonbury’nin Swan pınarlarına ve Shasta Dağının Silikat Beyaz pınarlarınadır.

Arsenik Pınarlar:

Arsenik su bireysel arayıcının zihinsel bedenlerinde yansıtılan negatif veya toksik karakteristiklerin uzaklaştırılmasında çalışır. Arsenik ayrıca lezyonlar, egzema ve deri kaşıntıları gibi deri problemlerinin iyileştirilmesinde fiziksel olarak çok yararlıdır. İlave olarak suların uzun vadeli kullanılması, romatizma, eklem iltihabı ve artrit sorunlarında faydalıdır. Elektriksel özellikleri vasıtasıyla yağlılık, fiziksel bedenin kas ve iskelet çerçevesine eklenir.

Lityum Pınar:

Bu pınar Yunanistan’daki Delphi’nin Lithia suları ile axiatonal hizalanmadadır. Bu sular 3 ncü Gözü açar ve ‘psişik farkındalığı’ artırır. Lityum sular kalp, boğaz ve 3 ncü Göz merkezlerini temizler ve açar. Sular bireyde sıhhatin, huzurun ve dinginliğin gelişimine yardımcı olur.

4 Pınarın Kümülatif Etkisi:

Mineraller 4 havuz arasında çeşitli derecelerde harmanlanırken, kullanım düzeni aşağıdaki sırada en iyisidir. Kadınlar kırmızı pınarlar ile başlamalı ve beyaz, arsenik ile devam etmeli, lityum ile bitirmeli. Her havuzda minimum 30 dakika tavsiye edilir, havuzdan havuza geçmeden önce kurumak için 5 – 15 dakika tavsiye edilir. Havlu ile kurulanmayın, minerallerin emiliminin daha iyi olması için rüzgarın ve güneşin kurutmasına izin verin. Erkekler için bunun tersi, beyaz (sodyum) havuz ile başlayın, kırmızı, arsenik ve lityum ile devam edin. Kümülatif etkiler tüm 12 çakra merkezinin temizlenmesi, yeniden stabilizasyonu ve dengelenmesidir ve 13-20-33 devresinin optimum ayarlanmasıdır. Su ritüellerinde eril-dişil dengenin integral bütünlüğü elde edilir. Yıkanma seremonisinden sakinlik, huzur ve denge duygusu elde edilir.

Üstatlar, bu işlem aslında fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak iyileştirir ve gençleştirir. Tek bir ritüel döngüsü yardımcı olur, ancak optimum etki için üç – beş günlük periyotta günde iki – üç kez işlemi tekrarlamayı tavsiye ediyoruz. Ve artan canlılık ve gençleşmeyi arayanlar için bu rejim yılda 3-4 ziyaret ile icra edilir. Bu tür optimum ve tekrarlanan kullanım, hastalıkları uzaklaştırır ve fiziksel ve spiritüel bedenlerde ömrü uzatır ve zenginleştirir. Bu pınarların düzenli kullanımı ayrıca bölgede oturanların PAX’ın süptil olarak yoğun enerjilerine uyum ve dengeyi daha iyi bütünleştirmelerine yardımcı olur.

Dünyasal Işık Beden olarak PAX

İnsanlığın kristalin Mer-Ka-Na yapısına ilerlemesi gibi, Dünya da benzer kristalin yapı döngülerine giriyor. Bu nedenle PAXIAL ızgara matriksi de anahtar bölgelerde oluşuyor; bu anahtar bölgeler dün, bugün olduğu kadar bilinmiyordu ve bugün, yarın bilineceği kadar bilinmiyor.

Kuzey Amerika bölgeleri için bunlar Santa Fe, Asheville, O’Hara Gölü, Herkimer NY, Galveston, Alban-Oaxaca Dağı (Mexico) ve Arkansas’taki Maga Dağıdır. Bunlar belirli arayıcıları kendi enerjilere çekecek olan ve tüm hazırlayıcı karmaşıklıklarında Mer-Ka-Na sürecini hızlandıracak olan dinamik PAX yapıları haline geliyor.

Son Kozmik Tetikleyicinin kristalin aşaması için daha önce not edilen bölgelerde birçok başkaları küresel olarak ortaya çıkıyor. Hepsinin yapısı kristal çağın anahtar matriksi olarak Mer-Ka-Nic’tir. Ve aklınızda tutun, Mer-Ka-Na enerjileri&portalları 144 Kristal Izgara vasıtasıyla etkinleştiriliyor ve aktive ediliyor. Bu, ‘Üçlü Tarih’ portallarının niteliklerinden biridir.

Yükselişin Anahtar Faktörleri

Birçoğunuz Kristal Çağını ve onun boyutsal genişlemesinin eli kulağında olduğunu hissediyorsunuz. Gerçekte, o her zaman buradaydı ve bugün mesafe olarak bir yıl önce olduğunuzdan daha yakın değilsiniz. Bunun nedeni mesafenin boyutsal realitede bir faktör olmamasıdır. Üstatlar, Yükseliş Kavisinin enerjileri tam dinamik ritimdedir. Dünya inanılmaz bir hızda dönüştürülüyor ve değişimler insanlığı kitlesel olarak etkiliyor.

Yükseliş iki ana faktör ile tanımlanır:

1) Genişlemiş Boyutsal Erişim

2) Birleşik Kristalin Alana Transfer

Yükseliş karmaşıklıklarının dünyaya lineer zamanda alınan lineer olmayan realiteler olduğunu anlayın. Bu bağlamda, ‘Yükseliş’ tam olarak her zaman olduğu yerdeydi, mecazi olarak ve gerçeklere dayalı olarak. Lineer olmayan hareket açısından, bugün on yıl önce olduğundan daha yakın değildir. Bunun nedeni Yükselişin her zaman olmuş olması ve her zaman olacak olmasıdır. Bu Dünya ve insanlık için Kozmik bir zorunluluktur. Kollektif titreşiminizin onu tetiklediği zamanda, bu Omni Olayı realitenize çekersiniz.

Omniverse’te (çoklu evren) ve Omni-Dünya’da, ‘Zamanın Torus’unda Dünya’nın ve aslında insanlığın Yükselmiş versiyonları her zaman olmuştur.

Kitlesel olarak insanlığın kollektif düşünce rezonansı kutsallığın frekansına esinlendiği zaman Yükselişe mesafe başlar, ya da fiziksel realitenize yakınlaşma başlar. Ama tekrar, Yükseliş her zaman nıhai kaçınılmaz realite oldu, şu anda Mer-Ka-Nic genel açıklamasındaki başlangıçtan daha yakın değil. Anlıyor musunuz?

Fiziksel kutupluluk boyutlarının (1-3) dualite alemleri ve kutupsal-olmayan alemler arasındaki mesafe, mesafesizdir, ölçüsüzdür, yine de Kristalin düşüncenin bütünleştirilmesi nedeniyle aradaki uçurum öncesinden büyük ölçüde hızlı geçilebilir.

Başka bir deyişle, boyutlar fiziksellikte sabitlenmiş değildir, aralarında köprü vardır ve belirli frekansta salınırlar. Kristalin göksel frekans, Kristal Izgara vasıtasıyla ve dünyadaki kristalin portalların yorumlarını sağlayan dünyasal ızgara portalların PAXIAL oluşumu ile Dünya’ya bütünleşir. Döngüsel misyondaki her biri, hem Dünya’nın hem de İnsanlığın dönüşümüne yardımcı olmak içindir.

Başlangıç Pax Bütünleşmesi

Bu tür başlangıç iki PAXIAL oluşum, Santa Fe’nin Altın Pax’ı ve Arkansas’ın kristal Vorteksindeki Maga Dağının Zümrüt Pax’ıdır. Bunlar daha önce fiziksellikte var oldu ve Kozmik Tetikleyici ve Kollektif Akaşik Düşüncenin gücü ile Dünya’ya yeniden döndürülüyor. Berrak kollektif zihindeki teta düşüncesi sizin son adımınızdır.

Santa Fe çok daha büyük frekanssal uygunluğa getiriliyor. Yükseliş yaklaşırken o daha büyük veçhe ve anlamda değişen ve hızlanan bir Vorteks-Portaldır. PAX Izgaralarında toplanın ve bu gezegen için arzuladığınız geleceği yansıtın. Hayatınızı tezahür ettirin!

Birlik Bilinci

İnsanlık Çağlar boyunca hep Yaşamın amacını düşündü durdu. Bu amaç sorumlu bir şekilde yaratmayı öğrenmektir. Sizler nasıl ‘Tanrılar’ olunacağını öğrenmek için buradasınız. SEVGİ içinde yaratmak! Birlik Bilinci Anahtardır!

Birlik Bilinci PAXIAL yaratım noktalarını yönetmenin Anahtarıdır. Bu merkezlerde kitlesel olarak toplandığınız zaman, geleceği şaşırtıcı ölçekte değiştiren yaratma düşüncesinin teta dalgasını icra edebilirsiniz. Dünyanın yüksek amacını ve bunda sizin rolünüzü anlarsınız. O, Kristalin sıfır alanına tezahür ederken, dualite yaşamının yüksek amacını kollektif olarak yaratmada binlerce insan milyonlarca insan olurken, sizler İlahi Takdir’e ilerlersiniz. Bir araya gelmenin zamanıdır ve bunu yaparak kozmik planın tamamlanması başlatılır.

Asa insanlığa aktarılıyor ve aslında o bir değnek, sihirli bir değnek. Onu iyi kullanın Üstatlar. Bu Yükseliş için son adımınızdır. Bilgelerinizden biri şöyle demişti, “İnsan ne düşünürse, o olur”. Bu, PAX’ın yasasıdır. Onun içinde iyi yaratın!

Ben Metatron’um ve sizlerle bu GERÇEKLERİ paylaşıyorum. Sizler Sevgililersiniz.

Ve öyledir.

Bu mesajın telif hakkı www.Earth-Keeper.com’a aittir. Bilgi değiştirilmediği ve yazarın ismi ve website eklendiği sürece, websitelerine gönderilebilir. Earth – Keeper’in yazılı izni olmadan gazetelerde, dergilerde yayınlanamaz veya basılamaz. İzinler şu adresten istenebilir: Tyberonn@hotmail.com

(ÇEVİRİ: Saffet Güler)