Altın Yunus Enerjisinin Yeniden Ortaya Çıkışı

Yazdır Yazdır 

Başmelek Metatron – Kutsal Deniz Memelileri

James Tyberonn kanalıyla

Altın Yunus Enerjisinin Yeniden Ortaya Çıkışı

Üstatlar, Yunuslar & Balinalar Gezegene muazzam Kristal Işık getiren inanılmaz Varlıklardır.

Bu Deniz Memelileri Sirius B’den gelen epeyce evrimleşmiş zeki varlıklardır, insanlığa mükemmel şekillerde yardımcı olmak ve şu andaki bilgi ve hayal gücünüzün ötesinde rezonansa girmek için burada Dünya’dadırlar. Bu güzel varlıklar sayısız roller gerçekleştirirler, bunların arasında en önemli olanı gezegeninizin üçte ikisini kaplayan okyanus sularına Işık demirlemektir.

Onlar direkt olarak hem Dünya Gezegeninin canlı özüyle hem de insanlığın kitle bilinci ile etkileşirler. Kutsal Deniz Memelilerinin bilinci kadim ve zamansız bir soyağacına sahiptir. Kutupluluk dünyasının Sıfır – Noktası Omni – Dünya’nın Kristalin Alanına zorunlu boyutsal genişlemesini sağlamak üzere enerjileri yükseltmek ve armonikleri dönüştürmek için spesifik olarak tasarlanan önemli phi – kristal frekansı taşımak için geçen elli yılda yeniden ortaya çıkıyorlar.

Deniz Memelileri insanlıktan önce, dualiteden önce Dünya’da idiler. Size Altın Yunusların geri döndüklerini söylediğimiz zaman bu kelimenin tam anlamıyla alınabilir, yine de çelişkili bir biçimde onlar aynı zamanda sizleri beklemekteydiler. Onların özleri zamanın üzerindedir, mekanın üzerindedir.

İnsanlık kitlesel olarak kabul etsin ya da etmesin, Altın Yunus içinizdedir. Ve bilinçaltı seviyesinde, insanlığı Gerçek Benliklerinin İçsel Kutsallığına uyanması için çağırıyorlar. İnsanlara sevinç, içsel özgürlük ve Koşulsuz Sevginin ruhunu anlatıyorlar. Altın Yunuslar geri dönüyor, Altın Yunus SİZSİNİZ ve onların zamanı ŞİMDİdir!

Kutsal Sular

Okyanuslar gezegeninizin çoğunu kaplarken, okyanuslarda inanılmaz güç – düğümlerinin, vortekslerin ve portalların bulunmasını düşünmek mantıklıdır. Deniz memelileri yalnızca bunları devam ettirmez, aynı zamanda bu önemli enerjileri etkiler ve yükseltir. Sirius – B okyanus sularından oluşan bir gezegen olduğundan, bu Üstat Deniz Memelileri Varlıklar dünyanın bu bölümünün, bu engin bölgesinin devam ettirilmesini kolaylaştırma misyonlarını kabullenmekte epeyce niteliklidir.

Balinalar ve yunuslar hayırsever misyonlarında sularınızda yalnız değiller. Deniz kaplumbağaları, fok balıkları ve aslında bilinçli mercan resiflerinin canlı mineralojik enerjileri önemli özlü roller oynarlar. Bunların hepsi inanılmaz hayat dolu ve pozitif enerjilerdir. Yine de Dünya’nın Yükselişine yardımcı olmak için gerekli olan titreşimlerin asıl taşıyıcıları yunuslar ve balinalardır.

Sevgili İnsan, bu varlıkların kim olduklarının farkında olmanın ve burada sizlere yardımcı olmak için bulunan bu hayırsever Üstat Varlıkların cahilce katledilmesini durdurmanın zamanıdır. Balinaların ve yunusların yok edilmeleri şimdi uyanması gereken ülkelerde hala gerçekleşiyor. Kuzey Amerika’da bile, yerli kabilelerin modası geçmiş geleneksel ‘ayin’ olarak balinaların yaşamlarını almasına izin veriliyor.

Bazı bölgelerde sözde haklı gösterme & savunma bu ilahi biçimde zeki Varlıkların gerekli besin kaynakları olduklarında ısrar ediyor. Sevgililer, ne balinaların ne de yunusların insanlık için besin kaynakları olarak hizmet etmeyi kabul etmediklerini söylüyoruz. Bu Varlıklar farklı bir fiziksel matrikste olsa da, insanlık gibi aynı ruhu ve enerjiyi içeriyorlar. Onlar sizin sahip olduğunuz aynı düşüncelere ve farkındalığa sahipler. Onların misyonu, yok edilmelerinin devam etmesine izin verilmeyecek kadar çok önemlidir. Onların asla insanlık için besin kaynakları olmalarına niyet edilmedi ve bu gerçeği kabullenmenin zamanıdır. Uzak bölgelerde bile, bu ihtiyaca hizmet etmek için burada olan belirli türde bitkiler, hayvanlar ve balıklar ile diğer anlaşmalar vardır.

Üstatlar, birçoğunuzun Deniz Memelileri olarak aynı anda var olduğunuzu bilmek sizi şaşırtır mıydı? Çünkü bu Varlıkların içindeki can, ruh İlahi Zekadan gelir ve sizin ruhsal grubunuzun parçasıdır. Birçoğunuz geçmiş ve şimdiki çağlarda çok boyutlulukta yunuslar olarak var oldunuz. Milyonlarca insan bu büyük, söylenmemiş Gerçeğin farkındadır.

Sirius B’de Avatar seviyesinde yunuslar ve avatar balinalar vardır. Bunlar ‘walk-in’ler olarak Dünya planına giren insan formundaki Yükselmiş Üstatlardır. Altın Yunus özünden olan Üstatlar vardır ve mesajları aktarmak için buradadırlar. Kalk borusu çalıyor… çağrıyı işitin!

Altın Yunuslar

Avatar yunuslar ‘Altın Yunuslar’ olarak bilinir. Bu altın yunuslar, saf Koşulsuz Sevginin fenerini temsil eden saf altın kristalin ışığın muazzam aurik alanını yayarlar.

Altın Yunusların enerjisi orijinal olarak, gezegen tam kutuplu dualiteye tamamen geçmeden önce kendi kodlarını yerleştirmek için dünyaya geldi. Onların doğası gerçekte Kristaldir ve Koşulsuz Sevginin OMM – Dalgası tınısını yayarlar. Onların özü hem Dünya’nın hem insanlığın Yükselen Geçişinde önemli bir rol oynamak için şimdi geri dönüyor. Dolayısıyla Deniz Memelileri Kristal Güneş Disklerinin yeniden kodlanmasına ve 144 – Kristal Izgaranın kodlanmasına dahildir. Onlar gezegeni yeniden kodlamak için Güneş Diskleri ve Kristal Vorteksler üzerindeki eterik havuzlarda yüzüyorlar.

Altın Yunuslar Kristal Izgaraya bağlanmak için kristaller kullanmanızı teşvik eden Siriuslular, Pleiadesliler ve Arkturuslular arasındadır. 12 – iplikli DNA kodlamanıza ekleme yapmak için, insanlığın yüksek frekansları sürdürebilmesi için gezegeninizde Kristal Izgara sonlanıyor.

Onların görkemli enerjileri göksel, eterik ve fizikseldir. Onlar Sirius – Pleaides İttifakının üyeleridir. Onların çalışmaları Kutsal Kedigillerin Sirius – A bilinci ile bağlantıyı kapsar.

Onlar İlahi Zekadan olan varlıklardır ve belirli roller ve formatlarda kadim zamanlardan bu yana Dünya planına girdiler. Dünya planında fiziksel formdaki şimdiki versiyonlar kedi ailesi olarak isimlendirilebilir ve Sirius doğalarının bilincinin sadece bir bölümüdür. Bunun nedeni, Kedigillerin eterik veya görünmez antimadde aleminde işlev yapmalarıdır. Onların tam bilinci Lemurya, Atlantis ve erken Mısır çağlarında var oldu ve tezahür etti.

Kutsal Kedigil Üstatlar Atlantis’te Bir’in Yasasının Altın Çağı sırasında (Poseida’daki) Arınma Tapınağında genetik mühendisliğe dahil oldular. Atlantis’in son döneminin üzücü batışında Belial’in Aryan Oğulları tarafından bu tür teknolojilerin trajik şekilde kötüye kullanılmasından önce, bu genetik mühendisliği çok pozitif ve faydalı bir tarzda yapıldı.

Sirius A’nin Kedigilleri ve Deniz Memelisi Sirius – B Üstatları ruhu fiziksel maddeye bütünleştirmekte ustadırlar. Bu yalnızca fiziksel forma yaşam gücü vermez, aynı zamanda Mer-Ka-Na seviyesi çok boyutluluğunda fiziksel matriks içindeki bilincin yüksek çakra seviyelerini de bütünleştirir.

Enerjik terimlerde insanlıkla çalışma yeteneği yüksek çakraları ve yüksek kristal – ışık bedenleri aktive etmeyi kapsar. Bilincin bu yüksek seviyesi Mesih Bilincidir ve Deniz Memelileri Kristal Üstatlardır. Onların dünyadaki yenilenmiş rolleri manyetik kutupluluk ızgarasından Kristal Izgaraya geçişe yardımcı olmayı içerir.

Metatron’a Soru: Öyleyse Sirius B varlıkları esasen aquatic (suda yaşayan) ve Sirius A varlıkları Kedigiller mi?

Metatron’un Yanıtı: Sirius B’yi çevreleyen yerleşilmiş alem esasen aquatiktir ve Deniz Memelileri, Yunuslar ve Balinalar suda yaşarlar. Onlar ayrıca hem sulu alemlerde hem de karalarda eşit olarak yerleşebilen formu tezahür ettirmek için yeterince yüksek bilince sahip olan varlıklardır.

Kardeş yıldız Sirius A’nın yaşam formları Deniz Memelilerinden farklı ifadelerdir. Sirius A İnsansı Yaşamı (Yıldız tohumu), Kutsal Kedigilleri ve Köpekgilleri barındırıyor. Bunların hepsi, Dünya planını destekleyen çeşitli ifadelere sahip olan İlahi Zekadan olan Varlıklardır.

Bunların hepsi gezegeniniz ile sayısız şekillerde birçok seviyelerde etkileşirler.

Sirius – B Deniz Memelileri Dünya’da direkt olarak insan türlerine veya yunuslar ve balinalar olarak enkarne olma yeteneğine ve seçimine sahiptir. Bu varlıklar dünyanızda eterik formlarda var olmayı da seçebilirler.

Deniz Memelisi yunuslar gerçekte fiziksel aleme enkarne olan bireysel ruhlardır. Neşeli bir enerji yayarlar ve bireysel olarak yunus bedenini işgal etseler de, yunus sürülerinde inanılmaz birleşik çoğul enerji, çok büyük bir grup alanı oluşturma doğal yeteneğine sahiptirler, bu grup alanı kristal – altın ışığın muazzam saf enerji dalgalarını yansıtır. Bu alanların ve yansıtılan enerji titreşimlerinin kapsamı çok uzaklara erişir. Sürüler birlik içinde hareket ettiğinde, dünya ve insanlık için son derece yararlı enerjiler üretirler. Yunus alanı, Sirius – Pleaides İttifakı alemlerini kapsayan diğer boyutlarla direkt rezonanstadır.

Bu yunuslar sıçradıkları ve döndükleri zaman, neşeli enerji vorteksleri oluştururlar ve bu enerji grup tarafından, tüm sürü kollektifi tarafından üretilir. Dengeleri etkiler ve dünyanın vitesini yükseltir. Böyle sürüler güç düğümlerinin enerjisini uyumlarlar ve ayarlanmaya gereksinim olan alanlarda hareketli güç düğümleri oluştururlar.

Yunuslardaki ve balinalardaki bilinç aynı kaynaktandır. Balinaların çoğunlukla Deniz Memelisi Sirius – B varlıkları tarafından fiziksel olarak işgal edildiklerini öğrenmek sizi şaşırtabilir. Bir anlamda kambur balina ve mavi balina gibi daha büyük balinaların biyo – gemilere benzediğini söyleyebilirsiniz, bazen birleşik grup bilincine bütünleşmiş 100 varlıktan oluşan kitlesel bir grup tarafından işgal edilirler. Bu balinalardan yayılan enerji muazzam hareketli bir vorteks – portala benzer. Dünyayı yüksek alemlere demirleyen ilahi elektro – kristalin enerjilerin kapasitörleri olurlar. Onlar neşelerini ifade ettikleri zaman, o enerjinin mükemmel OMM – Dalgası yüzlerce mil boyunca yolculuk yapma kapasitesine sahiptir.

Metatron’a Soru: Sirius A’nin Kedigilleri ve Köpekgilleri ile ilgili bilgi çok ilgimi çekiyor. Kedi ve köpeklerden mi bahsediyorsun? Bunu genişletebilir misin?

Metatron: Ev kedileri ve köpekleri olarak isimlendirebildiklerinizin bazı türleri aslında Kedigillerin ve Köpekgillerin eşsiz, tasarımcı türetimleridir. Onlar insanlara yardımcı olmakta belirli roller gerçekleştiriyorlar. Kedilerin ‘ev’ versiyonları Atlantis’in Altın Çağında genetik olarak tasarlandılar.

Kediler & Köpekler

Bu türetimdeki hem kediler hem de köpekler insanlara, bakıcılarına enerji verici destek olarak hizmet ediyorlar. Her ikisi de insan ile enerji alanları ile birleşme kapasitesine sahiptir ve bakıcılarının kişilik parçaları olabilirler. Bunların bazılarının çoğunlukla ‘sahiplerinin’ bedensel karakteristiklerini sergilemeye başlayabilmelerinin nedeni budur, bu özel nitelik genel olarak köpeklerde gerçekleşmesine rağmen.

Köpekgiller çok fazla sadakat ve koşulsuz sevgi yayarlar. Enerjisel olan adanma insan tarafından alınır ve birçok şekillerde yardımcı olabilir. Köpekler hem arkadaş hem de koruyucu olurlar.

Kedigiller, kedi kendi bilinç alanında daha çok eterik (antimadde) alemindedir. Birçok geçmiş toplumların Jaguar, Aslan, Kaplan ve Puma kedigil formlarına tapınmalarının nedeni budur. Bu varlıklar eterik alemlerin düşünce formlarının çok fazla farkındadırlar ve görünmez kuvvet ve koruma sunarlar. Ev kedisi bakıcılarını istenmeyen düşünce formlarından ve negatif enerjilerden koruma muazzam yeteneğine sahiptir. Bazı köpek türleri de bu yeteneğe sahiptir, ama kedigillerde bu daha derindir.

Kedinin mırıldanması insan aurasının iyileşmesinde, onarılmasında ve korunmasında çok yararlıdır. Kedilerin mistik özellikleri uzun zamandır bilinmektedir ve ‘Tapınak Kedileri’ birçok kadim toplumlarda, ayrıca şamanın arkadaşları ve müttefiki olarak kullanıldı. Kurt gibi diğer köpekgiller de bu yeteneğe sahiptir. Hem kediler hem de köpekler insan gözünün gördüğünden çok daha büyük boyutsallığı hissedebilir ve görebilirler.

İnsan Bilinci ile Eşsiz Birleşme

Dualitedeki insanlığın tam bilincini henüz kazanmakta olması gibi, kediler ve köpekler olan Kedigil ve Köpekgillerin versiyonları kendi Siriuslu veçhelerinin tam bilincinin ve enerji spektrumunun sadece bir parçasıdır. Yine de bu ifade bu şekilde olması için tasarlandı, çünkü bu varlıklar hizmet ettikleri insanlara o kadar bağlanabilirler ki, insan ve ‘evcil hayvan’ arasında 3 ncü bir bilinç evrimleşebilir, bu insan bakıcının gelişimi için çok faydalıdır.

Köpeklerin ve kedilerin dünyasal bilinci, güçlü içgüdüsel tetikleyiciler ile düşünce kalıpları üzerinde daha fazla çalışır. Onların tasarlanmış DNA mühendisliği öyledir ki, çalıştıkları insanla müttefik olma, programlanma eşsiz ve kutsal amaçlı yeteneğine sahiptirler. Bu gerçekleştiği zaman, bu varlıklar bakıcıları tarafından gönderilen düşünce imgelerini telepatik olarak alabilirler. İnsan düşüncesinin canlı bir kristali programlayabilmesi gibi, farklı bir formatta olsa da kediler ve köpeklerde de aynı şey gerçekleşir. Buna kedi veya köpekte insanın kişilik veçhesinin oluşumu denilebilir. ‘Evcil hayvan’ o zaman hem fiziksel hem de duygusal şekilde insana yardımcı olabilir. Rahatlık, enerji, şifa, arkadaşlık sağlar, hastalıkları belirler, aurik çatlakları mühürler ve fiziksel ve eterik alemlerde koruma sağlar.

Bir insan bir Kedigil veya Köpekgil ile kişilik parçası bütünleşmesi oluşturduğu zaman, bu enerji sahibine yardımcı olmaya devam etmek için diğer yaşamlarda ve aynı yaşamda eşsiz şekilde evrimleşir ve çoğu zaman reenkarne olur veya kendisini yeniden bağlar. Böyle bir insan 70 yıllık ömürde birçok ardışık kedi veya köpek bedenlerinde kendi kedisinin veya köpeğinin aynı enerji özüne sahip olabilir.

Örneğin, kanalımızın şimdi baktığı iki kedi farklı bedenlerle onunla birlikteydiler, bu konuklukta bir çocukken onunla birlikteydiler ve aslında Mısır’daki geçmiş yaşamında evcil leoparlar idiler.

Kapatma

Sirius Kozmos’taki yalnızca dönen gezegenleri olan iki fiziksel ikili yıldıza sahip değildir. Yükselişe ulaşmış olan bir alemin titreşim frekansıdır. Dolayısıyla Sirius kutsal bir göksel rezonanstır ve engin bir şekilde genişlemiş bilinçte olmanın yoludur. Sirius hem fiziksel olarak hem de fiziksel olmayarak tüm boyutlardadır. Sirius’un Yıldızları bu diğer boyutlara portallar veya giriş kapılarıdır ve yunuslar ve balinalar bu enerjinin canlı portalları, giriş kapıları, alıcıları ve aktarıcılarıdır.

Çok uzak olmayan gelecekte, insanlık bunu kavrayacak ve Kutsal Suların Sirius’lu Kardeşlerini onurlandıracak. Aradaki zamanda, eterik Altın Yunus sürüleri ve Platin Balina Üstat Gemiler Omni Dünya’nın rüya zamanında yüzecekler, gezegeninizin Kristal Geçişine yardımcı olarak Omm’un sihirli ince ipliklerini dokuyacaklar… insanlığın uyanmasını sevgiyle bekleyerek.

Ben Metatron’um ve sizlerle bu Gerçekleri paylaşıyorum. Sizler sevgililersiniz.

… Ve Öyledir.

(Çeviri: Saffet Güler)

Bu mesajın telif hakkı www.Earth-Keeper.com’a aittir. Bilgi değiştirilmediği ve yazarın ismi ve website eklendiği sürece, websitelerine gönderilebilir. Earth – Keeper’in yazılı izni olmadan gazetelerde, dergilerde yayınlanamaz veya basılamaz. İzinler şu adresten istenebilir: Tyberonn@hotmail.com