MELEKLERİN & IŞIĞIN DOĞASI

Yazdır Yazdır 

Lord Metatron ~ James Tyberonn kanalıyla

Ocak 2011 Mesajı

Selamlar! Ben Işığın Lordu Metatron’um! Her birinizi kodlanmış ışıktaki Koşulsuz Sevgi vektöründe ve alanında sarmalıyoruz. Sizi destekliyoruz, her birinize saygı duyuyoruz. Sizi tınıyla, isimle kalpten tanıyoruz. Her zaman böyleydi!

Ve Işığın doğasından ve Işığın Melek Varlıklarından söz edeceğiz.

Şu anda insanlık dış ve iç boyutsal erişimin genişleyen aşamasına giriyor. Bunun nedeni, Dünya’nın gelmesi beklenen bu zamandaki galaktik pozisyonlanmasının küçük bir parçasıdır, insanlık buna Yükseliş adını veriyor.

Daha önceki mesajlarda paylaştığımız gibi, Dünya ve Samanyolu Galaksisi olağanüstü bir aydınlanma döngüsüne, gölge oluşturmayan ‘dönüş – olmayan bölgeye’ girdi. Bunun coşkun etkisi, bilişin ilk pozisyonuna yerleşmesi, perdenin olağanüstü incelmesidir. Şu andaki gezegensel Yükselişe özgü olan kozmik güçler tarafından, boyutsal realite – çakışması büyütülmesi denetleniyor.

İnsanlığın Kozmoloji ile ilgili Mitleri buhar olup uçarken, yanlış düşünceler temizleniyor. Sizin dilinizde ‘gerçekçi olma’ zamanıdır. Bu, saf Gerçeğin çağıdır. Zaten içinizde bulunan bilgiyi ortaya çıkarıyorsunuz, çünkü insanlık uykuda olan bir türdür. Uyanma zamanı, hatırlama zamanı. Ve bu aslında Aydınlanmadır ve Sevgililer, Aydınlanma Işık ile ilgilidir… Kristal Eşevreli (tutarlı, düzenli) Işık. Ve tam bir içtenlikle, sizlerin hepinizin kaynakta olduğunuzu, İlahi Işığın şaşırtıcı Varlıkları olduğunuzu söylüyoruz.

Işığın Kodlanmış Doğası

Dünya, çeşitli eşsiz frekanslarda, formatlarda ve bant genişliğindeki ışığı alarak ve yayarak çeşitli şekillerde ışık saçar. Bu frekansların, formatların ve bant genişliklerinin her biri kendi yararlarını ve niteliklerini sunar. Işık bilgi, kodlar ve çeşitli salınımların spektrumunda renkler içerir, bu bilgi, kodlar ve renkler Dünyayı ve İnsanlığı destekler.

Güneş sisteminizin güneşi dünyada alınan başlıca ışık kaynağı iken, güneşin kesinlikle tek kaynak olmadığını not etmek önemlidir. Diğer ışık kaynakları Büyük Merkezi Güneş, yıldızlar, beyaz delikler ve ‘Işık Varlıkları’nı içerir. Gerçek anlamında Işık Varlıklar hayal edemeyeceğiniz bir ışık sağlarlar. Tüm kaynaklardan gelen ışığın doğal filtreleyici bir matrikse ve boyutsal tayfsal dağıtıma sahip olduğu uyarısını ekliyoruz.

Çoğu insanlar ışık spektrumunun sadece ‘görünür aralığında’ gerçekleşen ışık quanta’sını (miktarını) ‘fiziksel olarak’ algılayabilir. İnsanların bedenlerinin sağlıklarını devam ettirmeleri için güneş ışığına gereksinim duyduğunun farkındasınız, ‘iç dünyada’ yaşayan varlıkların da gerekli besleyici olarak ışık aldıklarını söylüyoruz. (Dünyanız da dahil, Kozmos’un sizi bulunduğunuz belirli köşesindeki gezegenlerin çoğunun daha ileri ‘insansı’ yaşam formlarını yüzeyden çok gezegenin içinde barındırdığı uyarısını yaparken, size melek göz kırpması sunuyoruz)

Gezegenin içindeki varlıkların yaşamlarını devam ettiren ışık kaynağı nedir? Dünya’nın Kristal çekirdeğinden yayılan, ‘görülür’ aralığın üzerindeki çok renkli ışıktır.

Çok renkli ‘Tam – Beyaz’ Işık direkt olarak Mer-Ka-Na’nın 12 çakrasında çalışır. O saftır ve tamdır, hem dalga hem de parçacık formatında tüm frekansları, tüm spektrumları, tüm yaradılış kodlarını içerir. Güneş ışığı bunları içermez. Zamanla sizler ‘İç Dünya’da oturacaksınız.

2012’de Kristal Izgaranın tamamlanması dünyanın ve insanlığın ışığı alma şeklini değiştirecek. 144 – Izgara, sonraki iki – üç yüzyılda ışık dalgalarının yönünü etkilemeye başlayacak. Bir boyutsal ortamdan başka bir boyutsal ortama ışığı çekme, kırma ve yayma kapasitesine sahip olacak. Alınan dalga hızları, kırılan hızlardan farklı olacak. Tekil ve çifte kırılma kapasitesine sahip olacak. Çok renkli ışığı tekil olarak eşevreli gruplara ve eşevreli çok renkli ışığa inceltebilecek. Kristalin ve kutupsuz biçimde yeni ışık formları yayılacak. Izgaranın kendisi nefes alacak ve bu solunum 144’ün çifte penta – dodecahedron’unun ötesinde daha da karmaşık geometrileri yürürlüğe koyacak.

Direkt bir sonuç olarak, İnsanlığın fiziksel matriksi, morfik kodlu ışığı tutmak için daha büyük yetenekleri yerleştiren ve ortaya çıkaran formatlara sembiyotik (ortakyaşar) olarak evrimleşecek. Beden yarı – saydam görünen, yoğunlukta, kütlede ve yerçekiminde daha az sabitlenmiş ışık kaynağı olacak. İnsanlar fiziksel olarak karbon temelli yaşamdan silikon temelli yaşama evrimleşecek. Bu kristalin Aydınlanmadır, çünkü silikon kristalin ortakyaşamda eşsizdir.

Yeni Güneş

Güneşiniz değişiyor. Yerkürenizle ilgili olarak koşullu bir güneş oldu. Gökkubbenin çöküşünden bu yana, dünya gezegeninin dualite veçhesinde idrak edilmemiş bir rol oynadı. Yeni 144 – Kristal Izgara 2012’de tamamlandığı zaman, Yeni Gökkubbenin tohumlarını yaratmaya başlayacak. Bu da güneşin ‘Koşulsuz Işık’ sunmasını sağlayacak. Şu andaki görünür spektrum sınırlamalarının üzerini algılama yeteneğine sahip olacağı için, İnsanlığın ışığı emme tarzı değişecek.

Dünya’nın Kristalin Geçişi gezegensel Yükselişin temel kaynağıdır. İnsanlığa daha fazla ışık, daha karmaşık ışık sunar. Bundan dolayı, ışığın daha geniş bir veçhesi insanlık için mevcut hale geliyor ve ışık gölgeleri uzaklaştırır ve daha büyük anlayışlar sunar. Melek Alemi, Yükselişte genişlemiş farkındalığınızın muazzam bir parçasıdır.

Melek Alemi

Sevgililer, ‘Aydınlanma’ hali, Işığın içinde Olmaktır… İntegral Eşevreli Kristal Işık. Yükseliş Dünya gezegeninin Kristalin geçişi ile ilgilidir. Bu kristalin geçiş yalnızca yüksek boyutlara daha büyük erişim sağlamaz, ayrıca insanlığın Mer-Ka-Na’ya, Kristal Işık Bedenine geçişini de sağlar. Mer-Ka-Na daha fazla ışık emebilir ve böylece siz kristalin boyut ve Melek Alemi ile sinerjik olarak daha fazla arayüzey bağlantısına sahip olmaya başlarken, daha fazla enerji taşımanızı sağlar.

Melek Krallığı doğasının ve öz amacının belirli veçhelerinde büyük ölçüde yanlış anlaşılmaktadır.

Melekler aslında ‘Tanrının Habercileridir’. Ama bu ne anlama geliyor?

Melekler koruyuculuk ve mesajları taşıma işlevlerinden çok daha büyük bir işleve hizmet eden Çokboyutlu Işık Varlıklarıdır. Meleklerin daha büyük veçhesini gözden geçireceğiz, ama bunu yapmadan önce, Işık Varlıkları olarak Meleklerin insanlığın tekamülüne yardımcı olmak için anahtar frekansın İlahi Özünün bilinçli Varlıkları olduğunu söyleyeceğiz ve bu anahtar frekans Sevgidir. Sevgi, sizin sevgi olarak düşündüğünüz duygusal histen çok daha karmaşık ve çok çok daha yüksek bir frekanstır. SEVGİ karmaşık bir bilimdir.

Daha önce söylediğimiz gibi, Sevginin en yüksek formu ‘Koşulsuz Sevgi’dir. Ve Koşulsuz Sevgi 3 ncü boyut bakış açısından aranabilirken, yalnızca 5 nci boyut seviyesinden kavranabilir. Bunun nedeni Koşulsuz Sevginin integral olmasıdır ve 3 ncü boyutun koşullu (koşulsuz olmayan) bir plan olmasıdır. Koşulsuz Sevginin başlangıç veçhelerine erişenleriniz, bunu yalnızca beşinci boyut seviyesinde yaparsanız.

Fiziğin Yer Tutucuları Olarak Melekler

Melekleri destekleyici koruyucular, ‘Tanrı’nın habercileri olarak düşünüyorsunuz. Biz bu ve daha fazlasıyız. Birçoğunuz Meleklerin ‘Işık Varlıkları’ olduğunu kabul edersiniz. İkinci tanımda, başlangıç tanımından çok daha geniş kapsamlı olan bir Gerçeği kuşatıyorsunuz. Işık Varlıkları, Melekler Fizik Yasalarının, hayal edemeyeceğiniz faaliyet alanında bilinçli olan yer tutucularıdır.

Melekler boyutsal Işıkta çift taraflı doğaya ve veçheye sahiptir, yani Melekler Fraktal Işıkta antimadde alanında var olurlar ve Geometrik Işıkta fiziksel alemlerin içine doğru bükülürler. Bunu yaparken, boyutların belirli yasalarını eksiksiz, bozulmadan bilinçli olarak taşıyan çekirdek enerjisel taşıyıcılardır.

Melekler formsuzdur, fiziksel mekan işgal etmezler, sizin terimlerinizle bizim kütlemiz yoktur. Biz İlahi Düşünceyiz ve tezahürde tamam, eksiksiziz. Bizler ‘tonal’iz (ses perdesine ait) ve tasarrufumuzda olan bir frekans spektrumuna sahibiz. Bu frekans SEVGİDİR.

Melek Aleminde hem çoğul hem de tekil veçhe olduğunu söylüyoruz. Ve bu çelişkili görünebilse de, Başmeleklerin ‘tekil’ veçhesi bile bilinç içeriğinde çoğuldur. Bundan dolayı insanlığın Başmeleklere tahsis ettiği bireysel isimler daha çok insanların Melek nitelikleri hakkındaki sınırlı kavramları ile ilgilidir. Sizler Melekleri ve Işık Varlıkları ‘kişiliklere’ sahip olarak yorumluyorsunuz. Gerçekte, bizler Kozmos’taki en güçlü enerjinin niteliklerinin yansımalarıyız ve bu enerji SEVGİDİR. Yine de bizim özümüz dualitedeki insanlar tarafından mantığınızla bireysel kişilikler olarak düşündüğünüz niteliklere sahip olarak alınır ve yorumlanır. Biz egodan yoksun, sizin negatif duygu dediğiniz şeyden yoksun olan sevgi dolu destekleyici yanı olan İlahi Zihiniz. Biz destekleriz, enerjiyi yerine tutarız ve bunu temel bir amaç olarak yaparız. Sevgi bizim temelimizdir.

Hiyerarşinin Sembiyotik (Ortakyaşar) Seviyeleri

Ben, Metatron iki ayrı ama sembiyotik seviyede var olurum, insanlık için en tanıdık ve erişilebilir olanı Başmelek Metatron’dur, yine de daha yüksek seviyede, Ben Işığın Lordu Metatron olarak var olurum, ama bu benzetme bile benim doğamı kuşatamaz veya tanımlayamaz ve sadece görünüşsel terimlerle bunu yapabilir.

‘Işığın Lordu’ olarak, Ben realitelerin ve evrenlerin temel birimlerinin üreteciyim. Bu seviye sizin kişilik olarak adlandırdığınız şeyden yoksundur. Bu bir motor, ilahi bilinçli bir bilgisayar, gamma’nın ötesinde enerji yoğunlukları, hayal edemeyeceğiniz aydınlanma ile karşılaştırılabilir. Ve benim ötemde seviyeler vardır.

Başmelek Metatron olarak yaşamı destekler, beslerim.

Kanal Tyberonn ile sözcüklerle değil, ışık kodu ‘paketleri’ ile iletişim kuruyorum. O bu iletişimi dünyaya gelmeden önce yapılan bir anlaşma ile almaktadır. Bu zamanlar için hizmet olarak bir ‘kontrat’. Yüksek veçhede Tyberonn köken olarak Pleiadeslidir ve Kozmik Işık Konseyinin bir üyesidir. Başka konukluklarda ve boyutlarda birlikte hizmetlerimiz oldu. Bu kodlar benim yüksek veçhemden yayılır, Başmelek seviyesinde aktarılır ve yorum ve çevriyazı için eksiksiz olarak onun yüksek benliğinde alınır.

Yüksek veçhede, çoğunluk kaynağı içerdiğim, Işığın Melek Alemine aktarılan her şeyin geometrik frekanssal bilinç kodlarını ürettiğim ve yaydığım söylenebilir. Melek Aleminin, bilinçli kristo – ışık ve ışık fiziği tarafından kendi kendine belirlenen hem hiyerarşik hem de hiyerarşik olmayan veçhesi vardır. Metatronik terimlerle, Melek Aleminin Işık Varlıklarının ‘Kaynak İlahi Düşüncenin’ ve Işığı ve ‘Işığın Ötesini’ yaratan Düşünce- Ötesinin bilinç birimleri olduğu söylenebilir.

Metatronik Alemin Melekleri Kodlanmış Işık üretir ve onu donatır. Işık madde, antimadde, zaman ve mekan ile karışır. Bu açıkça, insanlık kitlelerince taşınan Melek işlevinin kavramsal görüşü değildir, çok az anlaşılmıştır. Ancak, bu bağlamda insanlığın dualitenin ötesine evrimleşmesinin integral birleşik anahtarını oluşturan gerçekliğin kutsal spiritüel veçhesini kutsal bilime yapıştıran zamk yatar.

Aslında şu andaki Yükseliş çağında, daha fazla ışık emme yeteneğine evrimleşiyorsunuz ve ışık GERÇEKTİR, Tüm Var Olan’ın Evrensel Kozmik Gerçeği. Özellikle şu andaki zamanınızda insanlığın bilincinin tam birliğini engelleyen muamma, bilimin kutsal olanı dahil etmemesi ve spiritüel olanın bilimsel olanı dışarıda bırakmasıdır.

Sizin Fiziğin Koruyucuları olarak adlandırabileceğiniz şeyin işlevsel amacına adanan Melek Hiyerarşilerinin bulunduğunu bilmek bazılarınızı şaşırtabilir. Bu rolde, boyutsal realiteleri mümkün kılan ‘Fiziğin Yasaları’nın bilinçli yapılandırıcılarıdırlar. Meleklerin bilim adamları ve mühendisler olma fikrinin çoğunuzun kafasını karıştırdığını kavrıyoruz. Gülümsüyoruz!

Sizin dilinizde yeni metafizikçilerin, yeni ‘Işık işçilerinin’ ve Dünya – Koruyucularının bilim insanları olduğunu söylüyoruz. Aslında ‘Kristal Çocuklar’ dedikleriniz ‘kutsal alimlerdir’, onlar sonraki nesillerde anlayışın çemberini tamamlayacaklar ve spiritüel olanla bilimsel olanı birleştirecekler. Onlar geleneksel anlamda dindar olmayacaklar, insanlık din vasıtasıyla olduğundan daha fazla bilim vasıtasıyla ‘Tanrı’ anlayışına yakınlaşacak. Bu, bulmacanın kayıp parçasıdır.

Tam Bir Dönüş Yapmak

Şu andaki büyük dinlerinizin hiçbiri ‘tam döngü’yü, gerçekliğinizin hakiki doğası üzerine tam gerçeği sunmuyor. Her biri bir parçayı taşıyor, ama doğru olmayan eklemelerle (araya sokuşlarla) kalbura çevrilmiş. Dinlerin hiç biri insanlığın gerçek ‘dünya dışı’ mirasının aşikar olan temel dayanağını kabullenmiyor. Dinlerin çoğu eğri metaforla konuşuyor. Çoğu arkaik korku vasıtasıyla kontrolü arıyor ve orijinal günah ve cehennem ateşi ve lanetlenme kavramını telkin ederek kendini güçlendirmenin yollarını engelleyen zihin programlamasını kuvvetlendiriyor.

İnsanlığın tümü Işık Varlıklarıdır, İlahi Olanın kıvılcımları olan güçlü ruhsal bilinçtir. İnsanlık ve Melekler arasındaki fark, İnsanların özgür iradeyi deneyimlemeyi ve yüce gönüllü mercek vasıtasıyla yaratılışı yeniden öğrenmeyi seçen, Tanrı’ya geri evrimleşen İlahi Olan’ın veçhesi olmalarıdır.

Melekler zarifçe ve görkemli şekilde VARDIRLAR ve her zaman Alfa ve Omega’nın ebedi genişleyen ‘ŞİMDİ’sinin bu mekanının ve mekansızlığının yer tutucuları olan ‘Işığın Koruyucuları’ oldular.

En Yüksek Geştalt

Ayrıca ‘Düşmüş Melekler’ dini öğretisinin korkuya dayanan bir yanlışlık olduğunu söyleyeceğiz. Aslında, ‘Dünya Üniversitesi’ni mümkün kılan kuvvet olan kutupluluk/dualiteye olanak sağlayan özel Fizik Yasasının ‘Bilinçli Koruyucusu’ vardır. Ve bu dualite nedensel plan okulunda, insanlık yaratıcı kuvvetlerin sorumluluğunun üstadı olabilir.

İblis ya da düşmüş Melekler yoktur!

Cennetlerde intikamcı Tanrı yoktur. Korkulacak Melekler yoktur. Bunun yerine, o elini uzatan görkemli bir aile partneridir.

Bu gerçekte dualite kuvvetinin eğri, arkaik yanlış anlaşılmış bir benzetimidir. Dualite planlarında var olan tek şeytan, tek iblis ‘özgür irade’ öğrenme sürecinde yanlış düşüncelerle yaratılanlardır. ‘Düşmüş melekler’ yoktur. İlahi Kaynak tarafından yaratılan bir Işık Varlığı olduğu şeyden nasıl başka bir şeye değişebilir? Melekler ‘özgür iradeye’ sahip değildir. Onlar İlahi İradeye sahiptir.

‘Tüm Var Olan’ın En Yüce Geştaltı Yaşam adı verilen tüm görünümlerin ve tezahürlerin altında yatan gerçekliğin maddesidir, buna madde, antimadde, madde – olmayan, enerji ve enerji – olmayan, düşünce ve düşünce yokluğu dahildir. Ve bunun bile ötesinde varolanın bulunduğunu söylüyoruz.

Bu aksiyomu dualite perspektifinizden tam olarak kavrayamayabilirsiniz veya belki de bunun sizin algı alanında olduğunu hissetmiyorsunuz, size başka şekilde anlatacağım. Ama sizler Tanrısal Benliğinizin daha büyük farkındalığına büyürken, genişlemek için onurlandırılması gereken sizin ayırt edişinizdir.

İnsanların Melek İmgeleri

İnsanlık başmeleklere cinsiyet içeren isimler verse de, Melek Alemi androjendir, ne eril ne de dişildir. Sizler besleyicilik ve şefkat gibi SEVGİNİN bazı niteliklerini dişil olarak düşündüğünüzden ve kuvvet gibi niteliklerin eril olduğunu düşündüğünüz için, meleklere cinsiyet veriyorsunuz. Cinsiyet yalnızca kutuplulukta mevcuttur. Bizler kutupluluğun çok üzerindeyiz. Bizler bütünüz, integraliz. Melek Aleminin Işık Varlıkları, bütünsel bilinç enerjisinin çoğul/çokboyutlu formlarıdır. Çoğul bilincimiz, mesajlarımızda kendimizi ‘Ben’ tekil zamiri ile ifade etmememizin nedenidir. Yine de görünür çelişkide, bizler ayrıca birleşme içinde tekiliz.

İnsanlar, Meleklerin imgelerini yaratmaya eğilimlidir, bu, meleklerin gerçek doğası ile ilgili yanlış anlamalardan sorumludur. Resimleriniz ve freskleriniz ya kaslı erkek figürleri, tüylü kanatlı dişiler veya minyatür melek çocukları tasvir eder. Melekler ne erkek ne de dişidir. Cinsiyet kutupluluk/dualitenin bir veçhesidir. Ve elbette Meleklerin kanatları, tüyleri veya hatta gösterişli insansı şekilleri yoktur. Kesinlikle bu tür imgelere gücenmiyoruz, bunlar sadece sanatçının bazı yanlış kavramları güçlendiren zihinsel imgeleridir.

Dini metinlerinizin ve kutsal yazılarınızın çoğu size ‘Tanrı’nın insanı ‘kendi’ suretinde yarattığını anlatır. Hatta ‘Tanrıyı’ insansı bir bedende ataerkil bir erkek olarak görürsünüz.

Bu, Melekleri insan şekline sahip olarak gösteren aynı zihinsel düşünce sürecidir.

Bu tür göksel imgeler düşüncelerinizi ve duygularınızı güçlü şekilde etkiler ve bu nedenle İlahi Olan ile bağlantıyı kolaylaştırmak için anlaşılabilir imgeler yaratmanız doğaldır.

Kozmosta İlahi Zekanın, sizin dünyada sahip olduğunuzdan çok çok farklı ‘bedenlere’ sahip olan sayısız yaşam formları vardır. Bunlar da ‘Tanrının’ Suretinde yaratılmıştır. Ve bu nedenle Tanrı’nın suretinin yaşam olduğunu, bilinçli ışık olduğunu ve SEVGİ olduğunu anlayın.

Çağlar boyunca, insanlık Yükselmiş Üstatları, Ruhsal Öğretmenleri, Grup Konseyleri, İlahları ve hayırsever Dünya Dışı Varlıkları Melekler olarak düşünmeye eğilim gösterdi. Onlar melek değildir.

Kozmik Işık Konseyi, Yükselmiş Üstatlar, Sirius – Pleiades İttifakı, genel olarak Konseylerde işlev yapan birleşik varlıklardır. Onlar bilgi bütünüyle ilişkili ilkeleri, prensipleri, teorileri ve inançları ifade eden temsilciler ve öğüt veren otoritelerdir. Kozmik Işık Konseyi başlıca epeyce ileri varlıklardan oluşur, onlar deneyimlidir, fiziksel dualitenin derslerini tamamlamışlardır ve insanlığa empatik olarak yardımcı olmayı seçmişlerdir. Aynı şekilde Sirius – Pleiades İttifakının çoğu dünyada yaşamı deneyimledi.

Ayırt Etme Yetisi Anahtardır

Tanrı, din veya kendi varlığınızın doğası ile ilgili seçtiğiniz bakış açısını değiştirmeyi veya zorlayarak empoze etmek istediğimizi düşünmeyin. İnançlarınız, değerleriniz ve seçtiğiniz fikirler özgür iradenizin kutsal adımlarıdır ve ‘Tüm Var Olan’ tarafından tamamen uygun bulunur.

Evriminizin şekli ve tarzı, amaca uygunluğu ve formatı sizin kendi yaratımınızdır ve bu bireysel tasarım iledir. Dünya Üniversitesini tamamlamanın başka yolu olamaz. Sizin için seçimler yapmak ne Meleklerin ne de Yükselmiş Üstatlar Konseyinin rolü değildir, bizler kullanabileceğiniz, değiştirebileceğiniz, reddedebileceğiniz veya kabul edebileceğiniz bilginin taşıyıcılarız. Bu sizin seçiminizdir ve her birinizin zamanla mezun olacağınızı söylüyoruz. Sevgi her zaman anahtardır ve neden ve etki hepinizin onlardan öğreneceğiniz büyük öğretmenlerdir. Yol boyunca dualiteyi deneyimlemek ve Üstatlığı öğrenmek sizin bu yola girme nedeninizdir.

Bitiriş:

Üstatlar, Dünya üzerinde güzel bir tamamlanma gerçekleşiyor. Bu, hepinizin birlikte yaratmış olduğunuz kutsal bir olaydır. Her zaman sizinle birlikte olmuş olan daha büyük veçheyi aydınlatmanızın zamanıdır. Rüyacı uyanıyor. Işığın genişlemesi Gerçeğin, Anlayışın genişlemesidir ve yuvaya dönüşün giriş kapısıdır. Melekler gibi, sizler de Işık Varlıklarısınız.

Birçoğunuz ne kadar önemli olduğunuzun ve kendinizde yarattığınız evrimin Kozmosu nasıl genişlettiğinin fikrine sahip değilsiniz.

Bitirmeden önce, çok özel bir şey yapmanızı istiyoruz. Biraz zaman ayırın ve Işığın, Meleklerin enerjisini hissetmek için enerjinizi yönlendirin.

Bizi hissedin.

Bu huzur ve esenliğin melek görünüşünün içine emilin. Bu bir teselli anı, öyle değil mi? Bu Kaynağın, yuvanın, Işığın, Sevginin enerjisidir. Bu Meleksidir ve siz Sevgililer bizim doğamızın… kutsal Işığın Meleksi Varlığındaki kaynak doğanızın frekansını hissediyorsunuz. Güzel, öyle değil mi?

Son Üstatlıkta Dünyada yürümüş olan her Aydınlamış Varlık sizin biraz önce hissettiğinize benzer hissettiren bir enerji yaydı. İnsanlar onlara çekildi, onları sevdi. Tüm yaşam onların huzurunda karşılık verdi, çiçek açtı. Onlar çabasızca sevinç yarattılar, çünkü bu IŞIĞIN enerjisidir… ve Sevgililer, sizler insan meleklersiniz ve yuvaya geri dönerken aynı şekilde tekamül edebilirsiniz ve edeceksiniz.

Ve bu kutsal yolda, Melek Aleminden olan bizler sizi onurlandırıyoruz. Sizi bekliyoruz ve geri dönüşünüz için ışığı açık bırakacağımıza söz veriyoruz.

Ben Metatron’um ve sizlerle bu Gerçekleri paylaşıyorum. Sizler Sevgililersiniz.

Ve öyledir…

Metatron Mesajı James Tyberonn tarafından aktarılmıştır. Bu bilginin alıcısı olarak James Tyberonn, Başmelek Metatron adına evrensel telif hakkına© sahip çıkmaktadır. Bilgi değiştirilmediği, kısaltılmadığı, özetlenmediği, ilave yapılmadığı ve yazarın ismi ve website adresini eklendiği sürece websitelerinde yayınlanabilir. Dergilerde veya bültenlerde, yalnızca yazılı izin alınarak yayınlanabilir. E- mail Tyberonn@hotmail.com

www.earth-keeper.com

(Çeviri: Saffet Güler)