Eylül 2011: Ruhun Sesi Çağırıyor

Yazdır Yazdır 

Başmelek Mikail’den Mesaj LM-9-2011

“RUHUN SESİ ÇAĞIRIYOR”
Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır

Sevgili üstatlar, Tanrı Bilincinin Işık Hücreleri fiziksel yapınıza çok daha derin nüfuz ederken, DNA’nızı çevreleyen Işık zarları çözünmeye başlıyor. Bu Alt – Evrenin parçası olarak, DNA ipliklerinin aktivasyonunun bir seferde ikişerli olarak gerçekleşmesi için bu, Adem/Havva Kadmon Işık Beden mavikopyasına programlandı. DNA iplikleri farklı boyut seviyelerine uyumludur. Şu anda fiziksel bedeninizde mevcut ve aktif olan iki iplik birinci, ikinci ve üçüncü boyut seviyelerine uyumludur. Daha önce söylediğimiz gibi, sizler düşük boyutların yoğunluğuna battıkça, DNA iplikleriniz ikişer ikişer Işık zarlarıyla örtüldü ve Sizler Işığın yüksek boyutlarına geri gidiş yolculuğunuza başlamaya hazır oluncaya kadar ihtiyaç olarak saklandı.

Birinci, ikinci ve üçüncü boyutlar: DNA’nın İki İpliği

Dördüncü ve beşinci boyutlar: DNA’nın Dört İpliği

Altıncı ve yedinci boyutlar: DNA’nın Altı İpliği

Sekizinci ve dokuzuncu boyutlar: DNA’nın Sekiz İpliği

Onuncu ve onbirinci boyutlar: DNA’nın On İpliği

Onikinci boyut: DNA’nın On İki İpliği

Berraklık olması için ve Yüksek Benlik/RuhÜstü bütünleşmesinin sıralamasını anlamanıza yardım için, Yüksek Benliğinizin her fasedine bir rakam atayalım. Tanrısal Benliğinizin bir Işık Küresi içinde sarmalanmış bir fasediyle doğdunuz. DNA’nızda, aura alanınızda bedeninizdeki hafıza Hücrelerinde kodlanmış frekanslar, yaşamınızın başlangıç aşamalarında deneyimleyeceğiniz frekanslardı. Eğer her şey plana göre gittiyse, bazen yaşamınızın erken yıllarında Ruhsal Benliğinizin dürtüklemelerine/fısıltılarına uyandınız ve Ruh/kişilik bütünleşme süreci başladı. Buna Bir numara Ruhsal Benlik adını veriyoruz. RuhÜstünüz adını vereceğimiz İki numara Ruhsal Benliğiniz doğum anınızda Ruh Yıldızınıza, Sekizinci Çakraya yerleşti. Eğer “Ruhun Sesine” kulak verdiyseniz, kademeli olarak, zamanla Ruhunuzun bu yüksek boyutlu fasedi sizi Işıklandırır ve çakra sisteminize ve aura alanınıza kendi saf Işık frekanslarını yayar. Yüksek bilincinizin bu fasedinin bütünleşmesi tamamlandığı zaman, uygun zamanda Üç numara Ruhsal Benliğiniz, çokboyutlu Varlığınızın sonraki daha ileri Kıvılcımı, Sekizinci Çakra pozisyonuna iner ve sizin RuhÜstü bilinciniz olur. Bu işlem çok uzak gelecekte bir zamanda İlahi BEN’im Varlığınız/Tanrısal Benliğiniz ile yeniden birleşinceye kadar tekrar tekrar yinelenir.

Materyalliğin fiziksel alemlerinde maceranıza başladığınız zaman, parıldayan, kristalin Işık Bedeninizin etrafında yavaşça bir et (beden) giysisi oluşturdunuz. Bedeninizin arka bölgesinde, fiziksel kalbinizin arkasına bir Işık Küresi yerleştirildi. Kutsal Kalbiniz olarak adlandırılan bu Işık Küresi, Ruhunuzun/Yüksek Benliğinizin yuvası oldu ve Elmas Çekirdek Tanrı Hücreniz de bu Kutsal Odaya yerleştirildi.

Tanrı Bilincinin Yedi Işınının nitelikleri, özellikleri ve erdemleri de Işık Küreleri içine yerleştirildi. Çakralar olarak bilinen bu küreler çok yüksek hızda dönmeleri için tasarlandı, bu onların fiziksel bedenin ön ve arkasından yayılan, dönen Işık konileri olarak görünmelerine neden oldu.

Şimdi, fizyolojik sınırlamalarınızın ötesine ilerleyebilmeniz için, çağlar boyunca yaratmış olduğunuz tüm uyumsuz frekansları elimine etmeyi, böylelikle dört alt beden sisteminizi – fiziksel, zihinsel, duygusal ve astral – arındırmayı ararken, süreci tersine döndürmeye çabalıyorsunuz.

Ben – merkezli tutumdan uzaklaşmalısınız; ancak, siz yükseliş yolunda iyi oluncaya kadar bu gerçekleşmez. Hatırlayın, yüksek frekanslı Işığın aşılanmasına hazırlıkta insan bedeninizi iyileştirmeye/dengelemeye gayret ettiğiniz zaman, “bencillikte” veya yoğun şekilde kendinizle meşgul olmakta bir erdem bulunduğunu anlattık. Bu hazırlık aşaması Işık aşılamasının her bir yüksek seviyesi için önemlidir; aksi taktirde bu 220 voltluk bir çıkışa 110 volt elektrik fişi takmak olurdu, bu anında şok ile ve muhtemelen cihazın (fiziksel bedenin) yıkımı ile sonuçlanırdı.

Bedensel formunuzun yedi çakrasını saflaştırmaya, böylece omurga kolonunuzun önünde işleyen Işık Sütununuzu yaratmaya/aktive etmeye odaklanmanız çok önemlidir. Bu Işık Sütunu Dünyanın Kalp Özü Merkezine ve başınızın tacının 10 – 30 santim üzerindeki Yıldız Tetradehronunuza, Ruh Yıldızınıza bağlantısını yeniden oluşturmalıdır. Bu gerçekleştirildiği zaman, Yaratıcı Işığın beş adet daha yüksek Işınına kademeli olarak erişim kazanırsınız, bu da Evrimin bu özel devri için İlahi damganızı tamamlar.

Ancak, yüksek boyutlara geri yolculuğunuz sırasında sizden birçok özel misyonu kabul etmenizin istendiğini açıklamalıyız ve genellikle bunu kabul edersiniz; çünkü bu yükseliş sürecinin tasarlanmış olduğu yoldur. Tanrısal Bilincinizin tamlığına geri dönmeyi sonsuza dek ararsınız, ama ayrıca bir şekilde hizmet etme yakıcı arzusunu da sürdürürsünüz; çünkü Kutsal Kalbinizin derinlerinde, saf sevgiyle ve doğuştan gelen hizmet etme arzusuyla titreşen bir Tohum Kristal vardır.

Melek krallığının ve diğer büyük Işık Varlıklarının birçok fasetlerinin/Kıvılcımlarının Dünya’da enkarne olmaları ve insanların yolunu izlemeleri buyuruldu. İnisiyasyon portalları açıldı ve Çağlar boyunca açık kaldı. Ancak, geçmişte sadece birkaç cesur Ruh aydınlanma kapısından geçti ve Kendinin üstatlığını elde etti.

Bilinçli farkındalık uyanışın ve daha karmaşık ve daha saf kavramları anlamanın kademeli aşamaları vasıtasıyla gelişir. Sizler ilerlerken, geceleri Astral Beden yolculuklarınız sırasında bilincin daha da yüksek boyutlu seviyelerine kademeli olarak erişim kazanacaksınız. Öğrenme salonlarına ve en sonunda bilgelik salonlarına alınıyorsunuz. Zamanla, en yüksek hayır için kullanılacak Yaratıcı Işığın Adamantine Parçacıklarının dalgalarını soluyan ve yayan Dünya Hizmet Gruplarına katılacaksınız.

Dünya Hizmet Piramidinde Ruhsal grubunuzun üyelerine katılmak için ne zaman uygun olduğunuzu nasıl bileceksiniz? Ruhsal Şarkınız dördüncü boyutun ortalarında ve üstünde tınladığı zaman otomatik olarak oraya götürüleceksiniz. Karmanızın %51’ini dengelediğiniz zaman ve duygusal doğanızı kontrol etmek için gerçekten çaba harcadığınız zaman oraya gideceksiniz. Etrafınızdakilerin içindeki en iyiyi görmeye başladığınız zaman ve hayatı ve dünyayı şefkat ile filtrelenen gözlerle görmeyi öğrenirken, yargılamadan çıkmaya gayret ettiğinizde oraya gideceksiniz.

Dünya Hizmet Piramidinin yapısını açıklamamıza izin verin. Beşinci boyutta devasa bir kristal piramit imgeleyin, bunun çifte ucu altıncı boyutun ilk seviyesine uzanıyor. Bu harikulade gösterişli yapının içinde, beşinci ve altıncı boyutun alt seviye frekans kalıplarının derecelere bölünmüş seviyeleri vardır. Her biri Işığın özel armonik frekansları ile tınlayan binlerce daha küçük piramit vardır. Bu piramitleri küçük Işık şehirlerine denk tutabilirsiniz. Dünya Hizmetkarları grubuna katılmak için nitelendirildiğiniz zaman geldiğinde, sizin özel titreşim kalıbınıza uyumlu olan Işık piramidine götürülürsünüz. Işık rezonansında ilerlerken, Dünya Hizmet Piramidinin içindeki daha da yüksek Işık istasyonlarına sürekli olarak yükselirsiniz. Bu da yükseliş sürecinin bütünsel bir parçasıdır.

İnsanlığın odaklanmış bakışı dünyasal varoluşun boğucu çıkmazından kaldırılıp, geleceğin uzak mesafeli ufkuna yükseltiliyor. Maddi zenginlik arzusunun yerine Ruhsal bilinci arzulama geliyor. Dünya Hizmetkarları güçlü bir Ruhsal bağlantı ile bir arada tutulacak: bilinçte yükselme ortak amacıyla, insanlığa hizmet etme kutsal yemininin hatırlanması.

Bu Alt – Evrenin İlahi Mavikopyası on iki boyutlu bir deneyim olarak yaratıldı. Çok fazla sayıda boyutları deneyimlemek için yaratılan diğer Alt – Evrenler vardır ve bazı diğer Alt – Evrenler de daha az sayıda boyuta sahiptir. Dünya ve parçası olduğu güneş sistemi, bu Alt – Evrenin genişleme İlahi Planının sonraki yüksek derecesine katılmaya uygun olmak için, Tanrı Bilincinin on iki Işınının tüm niteliklerini, özelliklerini ve erdemlerini yeniden bütünleştirme sürecindedir.

Zamanla, bilincin evrimini, fiziksel bedendeki evrim aşamaları izler. Form her zaman düşünceyi izler. İnsan bedeni Yaratıcı Işığın yüksek frekanslarını, Kutsal Ateş Işığının Adamantine Parçacıklarını almaya hazırlanmakta. IŞIĞIN BİRLİKTE YARATICI ÜSTADI olacaksanız, Olmanın pasif modundan, eyleme – yönelik, genişleyici Işık Taşıyıcıları olarak yeni bir biçimde daha saf Varoluş Haline evrimleşmelisiniz.

İçinize dönüp yüksek frekanslı kavramlar ve bilgiler için yukarıya doğru erişirken, astral plandan, kollektif bilinç inanç sisteminden otomatik olarak geri çekilmeye başlarsınız. Spiritüel bakış açısından, evrim titreşim frekanslarına durmadan artan hassaslık ve daha büyük aydınlanma ve daha şefkatli mizaç ile sonuçlanan daha fazla Yaratıcı Özü bütünleştirme yeteneği anlamına gelir. Zeki, uyanmış bir insanın sezgisi insanlığın İlahi Planının ve kendisinin oynadığı rolün daha büyük anlayışına götürür. Beşinci boyuta girmek ve sonra orada mevcut olan bilgelik ve ileri yeteneklerin engin deposuna erişmek için odaklanmış zeka gereklidir. Meditasyon ve güçlü bir Ruhsal bilinç kozmik ifşaata (esinlere) portal açar.

Gerekli, uygun olduğunda Işık yolundaki öğrenciye genişleyen bilgi her zaman sağlanır. Gerekli olan sonraki adımınız ve eyleminiz bir seferde bir seviye olarak ifşa edilir. Düşünce/bilginin Işık hücrelerini alırken, Yüksek Alemlerin Varlıkları ile telepatik iletişimi düşünün. Fikirlerinizin canlı bir resmini yaratma ve bunlar beyninizde ve Eterlerde kaydedilinceye kadar bunları yeterince tutma yeteneğini mükemmelleştirmek için pratik yapmalısınız. Hatırlayın, enerji düşünceyi izler.

Işık hem enerji hem de maddedir. Enerji Işık Piramidi vasıtasıyla işlendiği zaman, madde/enerji elektriklenmesi veya dönüşümü gerçekleşir; insan zihni yüksek alemlerin aydınlanmış Varlıklarına erişirken, bu enerji dönüşümü ile sonuçlanır. Kademeli olarak, bu ileri teknikleri kullanmak ve bunları mükemmelleştirmek sizleri entropi/bozulma yasalarından özgürleştirir ve yavaşça gençleşme sürecine başlarsınız.

Sizler ayrıca kademeli olarak, görünürlüğün bir türünden daha ileri bir hale ilerliyorsunuz. Renk ve Işığın mor ötesi spektrumunun ötesine, Işığın birçok yüksek frekansına, elektromanyetik spektrumlarına ilerliyor olacaksınız. Ayrıca zekanın birçok seviyesinde çalışmaya hazırlanmaktasınız.

Dünya’yı ve İnsanlığı sürekli olarak bombalayan enerji akımlarından kaçamazsınız. Harika Işınların yaşam veren enerjisi, Baba/Anne Tanrımızdan bu evrenin Büyük Merkezi Güneşi vasıtasıyla, Alt – Evrenlerin, galaksilerin ve güneş sistemlerinin sayısız güneşlerine yayınır. Ayrıca bu Alt – Evrende, birçok takımyıldızından ve diğer güneş sistemlerinden gelen, titreşen kozmik enerjinin özel frekansları da vardır, tüm yaşayan şeylerde direkt etkisi olan Dünya Ananızın nabız atışı ve kalp atışı da vardır.

Yüksek boyutlu frekansların kozmik güçlerinin çoğu yararlı, yaşamı sürdürücü ve güçlendiricidir, üçüncü/dördüncü boyutların düşük, uyumsuz frekansları zararlı ve sınırlayıcıdır. Her ruh kendi Enerji İmzası vasıtasıyla çoklu frekansların hangisine karşılık vereceğini belirler. Bunu yaparken, ya Dünya’da kendi kişisel cennetlerini ya da özel cehennemlerini yaratırlar.

Beyniniz görkemli bir organdır ve engin sayıda “bilinç – frekans Yaşam Kodları” içerir. Dahi potansiyelinizin çoğu, başınızın arkasında taç çakraya yakın yerleşik olan Kutsal Zihninizin yüksek boyutlu seviyelerinde saklanmıştır. Ruhsal Şarkınız bu zengin bilgi deposuna erişimde size yardımcı olacak frekansları içerir. Her frekans oktavı hızlanması size Tanrı bilincinin daha yüksek seviyesine erişim sağlar. Beyniniz/zihniniz üstatlığın ve aydınlanmanın anahtarlarını taşır.

Sevgili kalpler, hatırlayın, eğer sadece kişisel yükselişinize odaklanırsanız, mesajlarımızı yanlış yorumlarsınız. Aydınlanmaya götüren yüksek yolu adımlarken, sözleriniz, eylemleriniz ve fiilleriniz ile başkalarına erişip kalplerine dokunmalısınız. Yoldaki gerçek bir öğrenci hizmet hayatını sürdürür.

Yoldaki bir öğrenci, bilinci, bilgeliği ve Işığı artarken fiziksel aile görevleri ve sorumluluklarının ötesine kademeli olarak ilerler. Kademeli olarak, öğrencinin etkisi genişler ve gerçek bir yol gösterici olma fırsatı artar. Egoyu terbiye etmek ve bir Dünya Hizmetkarı olmak için gerekli bilgi ve uzmanlığı elde etmek için sürekli ve planlı çaba gereklidir. İnsanlığa rehberlik yapan bir Işık olarak hizmet etmek için göze çarpan bir örnek olmalısınız ve spiritüel bilgeliği harekete geçirme ve teşvik etme yeteneğine sahip olmalısınız.

Cesur dostlarım, Yaratıcı Sevginin/Işığın mükemmelliğinin tadını çıkarmanın nasıl hissedildiğini biliyoruz. Sizler henüz anlamaya başlıyorsunuz ve sizler varoluşun aydınlık alemlerinin daha yükseklerine erişirken, içinizdeki özlem kuvvetlenecek ve daha fazla zorlayıcı olacak. Başlangıçta birbirimizle mükemmel ahenk içindeydik ve çok iyi bir biçimde uyumluyduk. Birlikte, yavaşça ama emin şekilde bu güzel birlik haline geri dönüyoruz.

Ebediyen dostunuz ve sürekli yoldaşınızım,

Ben Başmelek Mikail’im.

(Çeviri: Saffet Güler)

www.ronnastar.com

Kopyalayabilir ve paylaşabilirsiniz. BAŞMELEK MİKAİL’İN MESAJLARINI WEBSİTEMİZDE BİR ARMAĞAN OLARAK YAYINLAMAKTAYIZ; YİNE DE İŞLETME GİDERLERİNİ VE TÜM DÜNYAYA GÖNDERDİĞİMİZ ÜCRETSİZ SEVGİ PAKETLERİNİN POSTA ÜCRETLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE YAPACAĞINIZ BAĞIŞLARDAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ.