Kasım 2011: Dualitenin Merkezindeki Aydınlanmış Yol

Yazdır Yazdır 

Başmelek Mikail’den Mesaj LM-11-2011

“DUALİTENİN MERKEZİNDEKİ AYDINLANMIŞ YOL”
Ronna Herman Kanalıyla Aktarılmıştır

Sevgili üstatlar, elde ettiğiniz Kendinin – farkındalığı seviyesi ne olursa olsun bunların hepiniz için garip ve endişe verici zamanlar olduğunu biliyoruz. Bu yaşam sırasında kendinizin olarak kabullendiğiniz öğretiler ve gerçekler, giderek daha yüksek, daha ileri öğretiler ve birçok yeni, kafa karıştırıcı kavramlar ile yer değiştirdi. Kendinin – üstatlığını elde etmek için süperbilinç yeteneklerinizi ve daha saf, ince zihin güçlerinizi geliştirmelisiniz. Bu, zihinsel ve duygusal ev temizliğini gerektirir, yani sizi kaotik alt boyutların illüzyonal realitesine zincirlenmiş tutan tüm eski düşünce formlarını arayıp bulmalı ve dönüştürmelisiniz.

SPİRİTÜEL/İNSAN VARLIK giderek bilinçaltı zihnin farkında olur ve bilinçaltı zihni saflaştırmaya başlar, bu da Ruhsal Benlik ve Süperbilinçli zihin ile yeniden bağlantıya yol açar. Bu, Yüksek Benliğinizin birçok fasetleri vasıtasıyla sizin yüksek frekanslı ruhsal alemlerin titreşim kalıplarına ve genişlemiş bilgeliğine bağlantınızdır. Büyük olasılıkla, bu aşamada meditasyon ve içe dönüş ile hızlandırılmış ilham flaşları almaya başlarsınız. Dolayısıyla zihnin gücü zenginleşir ve spiritüel aday dünyayı ve şu andaki olayları daha yüksek görüş noktasından görmeye başlar, bu görüş noktası realitenin daha büyük, daha geniş resmini kapsar. Çakra merkezleri giderek dengeye ve uyuma geri döner ve Kutsal Zihnin ve Kutsal Kalbin yüksek bilgeliğini bütünleştirme sürecine başlarlar, böylece Ruhun ve Yüksek Benliğin yönetimi altında çakralar birbirleriyle uyum içinde işlev yapar.

FİZİKSEL/İNSAN VARLIK alt üçüncü/dördüncü boyutların çarpıtılmış frekans kalıpları içinde işlev yapar, geçmiş enkarnasyonların hafıza bindirmeleriyle bilinçaltı ve bilinçli zihni kullanır. Çoğunlukla dışa – odaklıdır ve kültürel gelenekler ve din ile birlikte aile koşullarından kuvvetli şekilde etkilenir. Düşünce kalıpları çoğunlukla bozuktur ve genelde kendine odaklıdır, bu nedenle sadece küçük resmi görür.

Gelişmemiş ülkelerde HAYVAN/İNSAN doğalarında işlev yapan ve esasen üç alt çakraya odaklı olan hala birçok genç Ruhlar vardır. Bu seviyede, çakra merkezleri çoğunlukla bilinçsiz zihin merkezleridir. Bu sevgili Ruhlar başlıca bilinçaltı ve sınırlı – bilinçli zihinlerden etkilenir. Onlar geçmiş yaşam ve ırk anıları ve içgüdüsel, hayatta kalma realitesi ile yönlendirilirler. Birçoğunun kendinin ve ailesinin hayatta kalması üzerine çok dar bir odakları vardır. Bunlar, kutupluluk/dualitenin üçüncü ve dördüncü boyut spektrumunun doğru dengede olduğu başka bozulmamış gezegenlere götürülecek olan değerli Ruhlardır. Bu sevgili Ruhlar yolculuklarına çok daha hoş ve destekleyici bir ortamdaki bilincin fiziksel alemlerinde devam etme fırsatına sahip olacaklar.

Siz Yıldız Tohumları, Yol üzerindeki yol gösterenler bunu mümkün kılanlarsınız, çünkü tüm insanlığın bilinç farkındalığının Işık ve Kendinin – üstatlığının aydınlanmış bölgelerine geri yükselmesine yardım etmek için materyalliğin en yoğun seviyelerine enkarne olmayı kabul ettiniz. Ancak, Ruhunuzun bilincinin yaşına bakmaksızın ve geçmişte gerçekleştirmiş olduğunuz harika ve faydalı şeylere bakmaksızın, Işık Yolunu izleme seçiminin her yaşamda, her bedenlenmede ve her deneyim döngüsünde bilinçli olarak yapılması gerektiğini hatırlamalısınız.

Birçoğunuz kutuplu zıtlıklar arasında aydınlık yolu keşfetme yolunuzda iyisiniz: dualitenin merkezinde var olan denge. Çok daha fazla sayıda insanın beşinci boyutun titreşim kalıplarına ve hatta altıncı boyut frekanslarının sınırlı miktarına erişip bütünleştireceği zaman geldi. Bölgenizdeki eterik Göksel Işık Şehrine bağlanarak ve ziyaret ederek, Işığın uygun frekansları gittikçe kişisel Işık Piramidinizde oturan eterik kopyanıza süzülür. Bu arıtılmış enerji yavaşça kişisel Işık sütununuza, Ruh Yıldızınıza, sekizinci çakraya iner. Ruh Üstünüz – Yüksek Benliğiniz Yaratıcı Işığın bu armağanının ne kadarını ve ne kadar hızla güvenli bir şekilde bütünleştirebileceğinizi belirler.

Göksel Işık Şehirleri vasıtasıyla altıncı boyutun alt seviyelerine erişim kazandığınızda neler bekleyeceğinizin bir bakışını vermek için, mesajcımızın gece yolculuklarında geleceğin bu muhteşem realitesine yolculuklarında neler deneyimlemiş olduğunu ve deneyimlemekte olduğunu sizinle paylaşmasını istedik. Temmuz 2010 mesajımızda açıkladığımız gibi, Evren’de ve özellikle bu Alt – Evrende bir yeniden birleşme işlemi tam hızdadır. Gerçekleşmekte olan en dramatik değişimlerden biri, Kozmik Işık Konseyinin yönetimi altında tüm spiritüel/dini öğretilerin Kozmik Öğretilere harmanlanmasıdır. Daha iyi anlamanız için o mesajdan alıntı yapıyoruz:

2010 yılınızın başlangıcından kısa süre sonra, bu yaşamında Ronna Herman olarak tanınan habercimize bir vizyon gösterdik. Bu vizyon Mayıs 2010’daki Kanallığa Açılmak * Kozmik Telepat Olmak seminerine katılanlar ile paylaşıldı. Şimdi bu bilgiyi Işık Yolunu gayretle arayanlarınızın hepsiyle paylaşma zamanıdır. Bu vizyonu, seminere katılan gruba verildiği şekliyle habercimizin kendi sözleriyle ileteceğiz.

“Sevgili dostlar, sizinle paylaşmak üzere olduğum vizyon 2010 yılının başlangıcından kısa süre sonra gerçekleşti. Meditasyonda, devasa bir çifte uçlu kristalin etrafında yarım çember şeklinde duran, beyaz elbiseli ışıldayan bir Varlık grubu gördüm. Kristal renklerin güzel bir spektrumunu yayıyordu ve ayrıca Kristal boyunca ve Kristalden dışarı yanıp sönen Işığın karmaşık geometrik kalıpları vardı. Başka varlıklar da vardı, ama farkına vardığım Varlıklar BM Mikail, Jeshua (İsa), Djwal Khul, El Morya ve St. Germain idi. Üstatlardan, başmeleklerden ve büyük Işık Varlıklarından gelen özelleşmiş, bireysel bilginin önceki gibi devam edeceği söylendi. Ancak ilave olarak, geçmişin ve geleceğin birçok büyük Varlıklarından, Avatarlarından ve Üstatlarından gelen birleşik mesajlar/bilgelik öğretileri olacaktı. Eskinin bilgelik öğretileri, geleceğin bilgelik öğretileri ile birleştirilecek ve Kozmik Işık Konseyinin Öğretileri olarak temsil edileceklerdi. Mesajlar büyük kristalin içinde kodlanacaklardı (kristali devasa bir kozmik bilgisayara benzettiler) ve frekansları Büyük Kristalin spesifik olarak derecelere ayrılmış frekansları ile uyumlu olanlar için elde edilebilir olacaktı. Ne kadar fazla saflaşmış frekanslar bedenlerseniz, büyük Kozmik Kristalden erişebileceğiniz bilgi seviyesi de o kadar saflaşmış olacaktı.

Aldığım bilgilerin hala BM Mikail’in titreşim kalıpları vasıtasıyla geleceği söylendi, çünkü ben onun enerjisine uyumluyum. BM Mikail hala bana aylık mesajlarını aktaracaktı; ancak, Üstatlık Arayışı Okulu ve yaptığım seminerler için, ayrıca Kozmik Konseyin bazı üyelerinden de öğretiler/bilgi alacaktım. Bu ikisi arasında ayrım yapmak için, Konseyden gelen mesajlar için * KUTSAL KABİLE * RONNA HERMAN* başlığını kullanacağım.

Hala BM Mikail’in enerjisi ile Işıklandırılıyor olacağım ve alacağım bileşik mesajlar çoğunlukla şunlardan gelecek:

BAŞMELEK MİKAİL * JESHUA (İSA) * DJWAL KHUL * EL MORYA * ST. GERMAIN.

ALTINCI BOYUTUN YEDİ ALT – SEVİYESİNİ GEÇMEK

Neredeyse her gece, meditasyon ve niyetimi ifade etmekle, kişisel piramidime gidiyorum ve kristal masanın üzerindeki Eterik Suretime katılıyorum. Çoğunlukla bulunduğum bölgedeki Göksel Işık Şehrine veya diğer öğrenim yerlerine götürülüyorum. BM Mikail önce Aralık 2004’te altıncı – on ikinci boyutları kapsayan Işık Şehirlerini anlattı. Bu Göksel Şehirler muazzamdır ve hayal gücümüzün ötesindedir. Onların bazıları tüm ülkeyi Işıklandırır. Başmelek Mikail’in isteği üzerine gerçekleştirdiğimiz Yükseliş Sütunu aktivasyonu sırasında Grimes Point, Nevada kutsal sitesi üzerinde açılan portalın resmiyle bize mucizevi bir onaylama verdi. O zamandan bu yana, yüz binlerce insan kendi bölgelerinde yükseliş sütunu yarattı ve bu insanların çoğu ülkelerini Işıklandıran Göksel Işık Şehrini düzenli olarak ziyaret ediyorlar.

Bölgenizdeki Işık Şehri içindeki altıncı boyut bölgesinin çeşitli alt seviyelerine giriş elde ettiğiniz zaman, ne bekleyeceğinizin bir fikrini veya resmini geliştirebilmeniz için, kendi kişisel izlenimlerimi ve deneyimlerimi paylaşıyorum. Tüm Işık Şehirlerinin benim ziyaret ettiğim ABD’nin Kuzeybatı bölümünü ışıklandıran Işık Şehri ile aynı şekilde yapılandırıldığına eminim. Ayrıntılar oldukça karmaşık olsa da, bunları mümkün olduğu kadar basitleştireceğim ve size sadece çok kısa bir genel taslak vereceğim.

Hatırlayın, Alt – Evrenimizin On İki Boyutunun her birinin içinde yedi alt – seviye vardır. On üçüncü seviye Baba/Anne Tanrımızın oturduğu yerdir, Yaratıcı Öz en iç Çemberdedir.

IŞIK ŞEHRİ İÇİNDEKİ ALTINCI BOYUTUN İLK ALT SEVİYESİ:

Geçiş yolunun en dış duvarı Yükseliş Hızlandırıcı kristal sandalyeler içeren oyuk odalar ile dolu. Biz negatif enerji kalıplarımızı temizleme, arıtma ve saflaştırma işlemini hızlandırmaya yardımcı olmak için üzerimize ışınlanan ve bizden geçen ışıltılı Işık Işınları ile bu özel sandalyelerde zaman geçiriyoruz. En sonunda, uygun olduğu zaman, Geçit Salonları boyunca ilerlerken, geçiş yolunun iç duvarlarındaki oyuk odalara girersiniz.

İKİNCİ ALT SEVİYE:

Belirli bir seviyeye ilerlediğiniz zaman, oyuk odanın arka duvarında bir kapı açılır ve küçük piramit şekilli bir odaya yönlendirilirsiniz. Burada, altıncı boyutun çoklu seviyelerini geçerken, kristal bir masanın üzerine kendinizin Eterik bir Suretini bırakırsınız. Siz bu seviyede kalırken, giderek artan yüksek frekanslı kalıpların gelecek bütünleşmesine hazırlanmada, uygun altıncı boyut titreşimlerinin fiziksel bedeninize akabilmesi, onu arıtıp temizlemesi için, kristal bir masaya yatarsınız.

ÜÇÜNCÜ ALT SEVİYE:

Burası, bütünleştirmeniz ve fiziksel varoluşunuzda kullanıma koymanız gereken yeni, çok önemli bilgileri almaya başladığınız yüksek öğrenim seviyesidir. Ben bazen kristal bir masaya yatmaya yönlendirilirim ve diğer zamanlarda bir masadaki kristal bir sandalyeye yerleşirim. Odada Işık Varlıkları olduğunu hissedebiliyorum, ama onları açık bir şekilde göremiyorum ve onlar kendilerini tanıtmıyorlar.

DÖRDÜNCÜ ALT SEVİYE:

Bu seviye her yönde dramatik şekillerde, renklerde ve modellerde akan mükemmel Işık frekans kalıpları ile dolu. Zamanla, gittikçe her bir renkteki ve modeldeki farkı hissetmeye başlarsınız ve yüzlerce süptil renk tonlarındaki farkı anlatma yeteneğini elde edersiniz. Ayrıca gittikçe renklerin düşünce kodlamalarını içerdiklerinin anlayışını kazanırsınız; ancak, onları nasıl deşifre edileceğini öğrenmenin uzun bir zaman alacağına eminim. Ben yalnızca birkaç izlenim almaya başlıyorum ve bu bazen oldukça hayal kırıklığına uğratıyor.

BEŞİNCİ ALT SEVİYE:

Bu alt seviye sesle – ihtişamlı Göksel müzik, notalar, seslendirmeler ve eşsiz müzikal kalıplar ile – dolu. Önemli seslerin ve kendi sesinizin fiziksel bedeni nasıl mükemmelleştirdiğinin veya hastalık bulaştırdığının anlayışını elde edersiniz.

Boğazımda en fazla rahatsızlığa sahip olduğum zamanda bu seviyeyi deneyimlemeye başlamam ilginçtir. Ameliyattan bu yana ve iyileşme süreci tamamlanırken, o zamandan beri düzenli olarak yaptığım sesli harfleri tonlama yoğun arzusuna sahip olmaya başladım. Ayrıca, uzun süre beş kutsal dilin beş kutsal ismini seslendirdim; ancak, aniden onları şarkı şeklinde söylemeye başladım ve bu çok güçlü ve harika hissettiriyor. Ayrıca seslerimizi dönüşüm aletleri olarak kullanmakla ilgili başka talimatlar da verildi, bunları gelecekte paylaşmayı umuyorum.

ALTINCI ALT SEVİYE:

Bu, Kutsal Geometri seviyesidir. Bu seviyede çok fazla zaman geçirmedim; ancak, bunun ses ve renk ile birlikte Kutsal Geometrik Işık Kalıpları ile dolu olduğunun farkındayım. Bu, zihin, beden ve Ruh için gerçek enfes canlandırıcı bir duyusal dünyadır. Bunun hakkında daha fazlasını öğrendikçe size daha sonra güncellemeler vereceğim. Altıncı boyutun yedinci seviyesine ilerlememe izin verilmeden önce, bu seviyede çok fazla zaman geçireceğimi biliyorum.

Altıncı boyuttan yalnızca küçücük miktarda frekans kalıpları getirdiğimizin lütfen farkında olun. Hala beşinci boyut ortamına odaklıyız ve burada yoğun şekilde aktifiz ve beşinci boyutun ilk yarısının üzerindeki alt – boyut seviyelerinden herhangi birinin tam gücünü ve kuvvetini hissetmeye veya bütünleştirmeye hazır olmamız çok uzun zaman alacaktır. Ayrıca hatırlayın, yaratmış olduğumuz beşinci boyut piramitlerinden birini her ziyaret ettiğinizde, o seviyenin titreşim kalıplarının, niteliklerinin ve yeteneklerinin biraz daha fazlasını geri getiriyorsunuz.

Eğer istekliyseniz, uykuya dalmadan önce Kişisel Işık Piramidinize gitme niyetinizi oluşturmanızı ve sonra hepimize sunulan inanılmaz armağanlardan faydalanabilmeniz için bölgenizdeki Işık Şehrine götürülmenizi istemenizi kuvvetle tavsiye ederim. Ancak, sonuç olarak zamanla yaşamınızın dramatik bir şekilde değişeceğinin ve yükseliş sürecinizin dramatik şekilde hızlanacağının farkında olun. Yol boyunca sınavlar ve zorluklar olacaktır, ama sevgili dostlar çabaya değdiğini temin ederim. Ebedi sevgi ve melek kutsamaları, Ruhsal Kardeşiniz Ronna

BAŞMELEK MİKAİL:

Hatırlayın cesurlarım, Dünya ve insanlığın evriminin hızla ilerlediği bu zamanlar sırasında fark yaratabilirsiniz. Misyonunuzu gerçekleştirmenize yardım etmemize ve sizi sevgimizle desteklememize izin verin. Her zaman rehberlik etmek ve sizi korumak için yanınızdayız.

Ben Başmelek Mikail’im.

www.ronnastar.com

Kopyalayabilir ve paylaşabilirsiniz. BAŞMELEK MİKAİL’İN MESAJLARINI WEBSİTEMİZDE BİR ARMAĞAN OLARAK YAYINLAMAKTAYIZ; YİNE DE İŞLETME GİDERLERİNİ VE TÜM DÜNYAYA GÖNDERDİĞİMİZ ÜCRETSİZ SEVGİ PAKETLERİNİN POSTA ÜCRETLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE YAPACAĞINIZ BAĞIŞLARDAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ.

(Çeviri: Saffet Güler)