Mart 2012: Elementlerin Gücü ve İhtişamı

Yazdır Yazdır 

ELEMENTLERİN GÜCÜ VE İHTİŞAMI

Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır, LM-03-2012

Sevgili üstatlar, sizler daha büyük bilgelik ve Kendinin Üstatlığını ararken, bu Alt – evrensel deneyim içindeki Baba/Anne Tanrımızın doğasının eşsiz bileşenleri, fasetleri veya elementleri olan ATEŞ, HAVA, SU ve TOPRAK elementlerinin anlaşılması çok önemlidir. Bunlar varoluşun maddi planında Kendini – gerçekleştirme ve Kendinin – üstatlığına yardımcı olmak için orijinal insan formunun bedensel sisteminde kodlanmış olan dört ana elementtir. Bu elementler bu Alt – Evrende, Baba/Anne Tanrımızın Kalp Çekirdek Özünden gelen Tanrı Bilincinin on iki Işınını yayan Başmelekler vasıtasıyla tüm yaratılmış maddeye sağlanır.

Eterik Beden ve Ruhsal Benlik KOZMİK ATEŞ Elementine uyumludur ve onun tarafından beslenir.
Zihinsel beden HAVA/ETER Elementi ile rezonansa girer ve onun tarafından enerjilendirilir.
Duygusal Beden SU Elementine uyumludur ve ondan etkilenir.
Fiziksel Beden, her bir Ruhun birinci boyuttan dördüncü boyutlara kadar yoğunluk alemlerine yolculuğu sırasında TOPRAK Elementi tarafından demirlenir ve ona uyumludur.

Bu güneş sistemi için Tanrı Bilincinin Yedi Işınının nitelikleri, vasıfları ve erdemleri Işık Kürelerine yerleştirilmiştir. Çakralar olarak bilinen bu küreler çok yüksek hızda dönmeleri için tasarlanmıştır, bu onların fiziksel bedenin ön ve arka tarafından yayılan dönen Işık konileri gibi görünmesine neden olur. Bu nedenle sizler form dünyasına sürekli olarak Işık frekansları yayıyorsunuz. Titreşim kalıplarının gücü ve yansıttığınız armoniklerin frekans seviyesi neşe, huzur ve bolluk mu yoksa sınırlama, stres ve uyumsuzluk mu deneyimlediğinizi belirler. Bedeninizdeki her canlı hücre anıları ve enerji kalıplarını saklayan bir kapasitördür. Her duygu için, yaydığınız titreşim kalıplarına uyan üretilen endokrin bezleri salgıları vardır. Bu nedenle, yansıttığınız enerjinin gücüne, kuvvetine ve yoğunluğuna bağlı olarak değişen derecelerde nefretin spesifik enerji kalıbı ve sevginin enerji kalıbı olduğunu söyleyebilirsiniz.

Işık alemlerine geri yükseliş yolculuğunuza başlarken, fiziksel bedeninizde kademeli olarak yoğunluk kaybedersiniz – bunun beden kütlesi olması gerekmez – ama bedensel formunuz Işığın daha da yüksek frekansları ile tınlamaya başlar. Daha önce hiç çok fazla ışık üstatları Dünyada kitleler arasında yürümedi. Birçok cesur Ruha gezegeni terk etme ve işlerine/misyonlarına Göksel Işık Şehirlerinde devam etme veya insanlığa dünyasal hizmetlerine seçtikleri dünyasal ortamın çalışma çerçevesinde devam etme seçeneği sunuldu. Başkalarının takip etmeleri için bir Işık yolu yaratmak için karanlığın yoğun, gölgeli vadilerinde kararlılıkla yürüyen siz Işık Taşıyıcılarından çok memnun olduğumuzu hepinizin bilmenizi isteriz.

Tanrı bilincinin dört elementinin üstatlığını elde etmek çakra sisteminizde ve fiziksel bedeninizde Kutsal Ateş enerjisinin sürekli akışını yaratmanıza yardım eder. Eterik Beden ATEŞ ELEMENTİnden oluşur. Yükseliş sürecinizin başlangıç aşamasında, Tanrı bilincinin daha saf titreşimli frekansları, fiziksel bedeninizde kademeli olarak serbestçe akmaya başlamadan önce, Eterik Bedeninizde süzülmelidir. Çok fazla rahatsızlık veya bedensel zarar

yaratmaması için, bu saf Tanrı Işığı frekansları için yavaşça bir tolerans oluşturmalısınız. Bu Hayat İksiri bedeninizde serbestçe akabilmeden önce, sevgi dolu niyetinizle aktive edilmesi için Kutsal Ateş enerjisi, Adamantine Parçacıkları önce Kalp Çakranıza akmalıdır. Giderek, zamanla, Ruhsal Şarkınızın frekansları daha saflaşırken, Kozmik enerjinin yüksek seviyelerini, ayrıca Işığın Adamantine Parçacıklarının daha büyük miktarlarını manyetize edebileceksiniz.

HAVA ELEMENTİ Zihinsel Bedene, zihinsel bilinç planına odaklanır. Zihinsel doğa, Tanrı Bilincinin Kutsal Nefesi ile teşvik edilir. Size verilmiş olan nefes teknikleri bu nedenle o kadar önemlidir. Ruhsal farkındalık kişinin İlahi Doğasına uyanışının kritik başlangıç aşamasıdır. Üçüncü Göz, Epifiz ve Hipofiz Bezleri ve Kutsal Zihin, Zihinsel Bedenin kritik bileşenleridir.

Duygusal Bedene SU ELEMENTİ yakıt sağlar. Zihinsel Beden tohum düşünceleri sağlar ve Duygusal Beden hareket halindeki enerjiye ( E – motion) yakıt sağlar. Sık sık açıkladığımız gibi, yaratımlarınız ya ego arzu – bedenin bir ürünüdür ya da Ruhun arzuları ve ilhamıdır. Boğaz ve Solar Pleksus Duygusal Bedenin bütünleyici güç kaynaklarıdır. Ancak, tezahür ettirmenin tam gücü, siz Kök Çakrasında depolanan Kundalini Kutsal Ateşine veya Tanrı Işığının Adamantine Parçacıklarına eriştiğiniz zaman ve Antakarana, Hayat Nehrine erişime sahip olmanız için Ruh Yıldızınız ve RuhÜstü Benliğiniz ile bağlantınızı tamamladığınız zaman başlar. Zihinsel ve Duygusal Bedenlerin aktivasyonu ve armonizasyonu ve Kalp Çakrası vasıtasıyla alt ve üst çakraların birleşmesi, fiziksel bedende Baba Tanrı ve Anne Tanrıça nitelikleri, erdemleri ve yeteneklerinin birleşmesiyle sonuçlanır. Tanrıya adanmışlık seviyeniz Ruhsal şarkınıza veya uyumlandığınız boyutsal seviyelerin armonik rezonansına dayanır.

Fiziksel beden aracılığıyla TOPRAK ELEMENTİ hem bir çapa hem de Işık alemlerine bir kez daha yükselme aracınızdır. Fiziksel bedeninizi önemsemeyip hala dünyasal misyonunuzu gerçekleştiremezsiniz. Bedensel formunuzu yadsırsanız, varoluşun maddi alemine bu yaşam yolculuğunuz için seçtiğiniz Tanrının verdiği eşsiz ve spesifik, karmaşık formunuzu yadsırsınız. Koruyucu melekleriniz ve Işık Konseyinizin rehberliği ile birlikte sizler bu spesifik yaşam deneyimi için doğacağınız uygun DNA/atasal soyağacını, ırkı, kültürü ve durumları seçersiniz. Ruhsal büyüme için en iyi fırsatı size verecek geniş yelpazede sınavlar, zorluklar ve fırsatlar programlanmıştır. Bu olaylar yaşamınız boyunca uygun zamanlarda başlatılmak için tasarlanmıştır. Her zaman olduğu gibi, özgür irade uygulanır ve sınavlarla nasıl başa çıkacağı ve fırsatlardan nasıl faydalanacağı her bir insana bağlıdır. Her bir insanın sürekli olarak Tanrı Kaynağından kaynaklanan enerjiyi salıverdiğini veya yaydığını anlıyor musunuz? Bu Tanrının verdiği Işık/Yaşam armağanını ya pozitif bir şekilde ya da negatif bir şekilde kullanıyorsunuz. Özgür iradeniz vasıtasıyla, sizler birlikte yaratıcısınız, kendi realitenizin yapıcısısınız.

Birçoğunuz fiziksel evrim ile birlikte bilinçte yükselişin dönüştürücü sürecini deneyimliyorsunuz, bu süreçte Kök Çakrasında depolanan Kundalini Ateşi hızlı bir şekilde yukarı çakra sistemine ve fiziksel beden boyunca ilerliyor. Bu da yükseliş sürecinin dinamik ve hayati bir parçasıdır. Kanalımızdan, onun son bilgelik öğretileri internet derslerinden biri için hazırlanmış olan bir makaleyi sizinle paylaşmasını istedik:

KUNDALİNİ * YILAN ATEŞİ
* RONNA HERMAN * KUTSAL KABİLE * BM MİKAİL TARAFINDAN IŞIKLANDIRILIYOR

TANRI ATEŞİ, KUTSAL ATEŞ, KUTSAL BEYAZ ATEŞ VE KUNDALİNİ ATEŞİ TERİMLERİNİN HEPSİ ADAMANTINE PARÇACIKLARI, EN YÜCE YARATICININ KALP ÖZÜNDEN SOLUNAN YAŞAM YAKITI İÇİN KULLANILIR.

KUNDALİNİ: Sarmallanmış anlamına gelen Sanskritçe bir sözcüktür. Bu Kutsal Tanrı Ateşi omurganın tabanında kıvrılmış şekilde yatar ve aktive edilinceye kadar, uykuda veya dinlenmede ve bilinçsizdir. Çoğu zaman uyuyan bir yılan şeklinde tasvir edilir; bundan dolayı bir sayıda İngilizce yorum, tercüme “yılan gücü” gibi terimler kullanılarak yaratılmıştır. Kadim insanlar bize Kundalininin omurganın tabanında Kök Çakrasında üç buçuk sarmalda oturduğunu anlatır. O, saf Tanrı Ateşinin kalıntı/yedek kaynağı olarak tanımlanmıştır. Kadim bilgelik öğretilerine göre, omurga kolonunda boş bir tüp içinde çifte sarmal ile kıvrılmış iki sinir akımı vardır, bazen buna “Güç Çubuğu” adı verilir, omurga kolonunun ön tarafında işler. Şifacı ve tıp sembolü olarak kullanılan Caduceus sembolü, tepesinde kanatlar olan merkezi bir çubuğun etrafında birbirine dolanmış iki yılanın çok eski bir çizimidir. Bu sembolü Wikipedia’da görebilirsiniz: http://en.wikipedia.org/wiki/Caduceus

Meditasyon ve çeşitli diğer spiritüel uygulamalar ile, Kundalini uyanır ve omurga boyunca çakra sisteminden yükselmeye başlar. Kundalini ateşinin farklı çakralarda ilerlemesi farklı uyanış seviyelerine ve mistik deneyimlere yol açar. Kundalini ateşi sonunda başın tepesine, taç çakrasına ulaştığında, siz Yüksek Benliğinizin çoklu fasetlerine yeniden bağlanırken, bazen eşsiz mistik bir deneyim üretir.

İLK BÜYÜK AKTİVASYON genellikle bedenin arkasında kürek kemikleri arasında hissedilir. O bölgede bir baskı hissedersiniz, bu bazen oldukça rahatsız edici olabilir. Bu, Kutsal Kalbinizin arka portalının açıldığının bir göstergesidir. Çoğu zaman şöyle derim, “Bu gerçekleştiği zaman, melek kanatlarımızı büyütüyoruz.”

İKİNCİ AKTİVASYON: Kundalini Ateşi omurganın tepesine yükselir, burada bazen “Tanrının Ağzı” denilen Medulla Oblongata’ya bağlanır. Bu, yükseliş çakrasının aktive edildiğinin bir göstergesidir. Bu aktivasyon ayrıca boğaz çakrasını da etkiler. Sonsuzluk Nefesi ve tonlama uygulamak bu süreci hızlandırır, çünkü omurga kordonundaki ve çakra sistemindeki çarpıtılmış enerji bloklarının parçalanmasına yardımcı olur. Konuşulan dil aracıyla kişisel gücümüze sahip çıkmak için çabalarken, boğaz çakrası bedendeki sıkıntılara neden olabilen kritik bölgelerden biridir.

ÜÇÜNCÜ AKTİVASYON: Epifiz ve Hipofiz Bezleri canlandırılır ve kişisel bilgelik tapınağınıza tam erişimin gerçekleşmesi için Kutsal Zihninizin portal açılışına impalslar göndermeye başlarlar. Ek olarak, Ruh Yıldızınız ve Ruh Üstünüz – Yüksek Benliğiniz ile sağlam bir yeniden bağlantı oluşturulur. Bu gerçekleştiği zaman, yüksek alemlere ruhsal yolculuğunuz gerçekten başlar. Ayrıca bu noktada Ruhun Kutsal Ateşini almaya hazırsınız; Yaratıcı Işığın Adamantine Parçacıkları her nefes ile otomatik olarak Kutsal Kalbinize akmaya başlar. Yılan Gücünün yukarı doğru iten kuvvetine şimdi, Ruh Yıldızınızda oturan Ruh Üstü – Yüksek Benliğiniz vasıtasıyla Adamantine Parçacıklarının aşağıya doğru akması eşlik eder. Yaratıcı Işığın bu parçacıkları fiziksel bedeninizden akarken, kalanı Dünyanın ve tüm insanlığın yararı için Dünyanın içine ve dışarı Dünyaya akarken, bu parçacıkları sevgi dolu niyetinizle aktive etmelisiniz. Kundalini, Kutsal Ateş omurga kordonunuzda (eterik Işık tüpü) yükselmeye başlarken, dışsal bedeniniz soğuk ve belki nemli hissederken, yoğun içsel ısı deneyimlediğiniz zamanlar olabilir. Başlangıçta, Tanrı Işığının daha da yüksek frekanslarının bütünleştirilmesine yavaşça alışabilmeniz için, Kök çakrasında depolanan Kundalini Ateşinin kademeli salıverilişine gayret etmenin en iyisi olmasının nedeni budur.

Hatırlayın sevgili dostlar, sizler yükselişin dönüştürücü sürecinin ortasındayken, daha hızlı ve daha fazlanın daha iyi olması gerekmez. Kendinin – üstadı olarak, İlahi olarak kodlanmış Spiritüel Ateşin aşağı doğru hücumu ile birlikte içsel Kutsal Ateşin sürekli yukarı doğru akışını deneyimlemeye başlıyorsunuz. Bu süreç sizi daha büyük, daha geniş farkındalığa, daha ilham dolu düşüncelere ve hiç farkında bile olmadığınız yeteneklerin aktivasyonuna teşvik edecek. Yüksek alemlerdeki dostlarımızdan gelen cömert kutsamalar, mucizeler ve yardım standart olacak ve size tüm gezegendeki Dünya hizmetkarlarının çokluğu ile birlikte aktif, gelişmiş Dünya Hizmetkarı olma fırsatı verilecek. Geleceğin biz Işık Taşıyıcıları için taşıdığı şeye heyecan duyuyorum. 2012 için mantram şudur: BU BİZİM IŞILDAMA YILIMIZ! Ebedi Sevgi ve melek kutsamaları, Ronna

Sevgili üstatlar, her birinizin içinde uygun zamanda başlatılacak Hafıza Kodları ve impalslar bulunduğu gibi, İlahi Planın her aşamasının Dünyanın aura alanına holografik olarak damgalandığını kavramanız önemlidir. İnançlarınız ne olursa olsun, değişimin göksel kanatları Dünya üzerindeki her şeye ve herkese nüfuz ederken daha da kuvvetli bir şekilde büyüyor. Her şey evrimleşmeli veya aşağı doğru gitmelidir; hiç bir şey statik kalamaz. Size sürekli olarak sunulan eşi görülmemiş fırsatlardan faydalanmanızı teşvik ediyoruz. İleriye ve yukarıya, yolun her adımında sizinle birlikte olduğumuzu bilin.

Çok derinden seviliyorsunuz,

Ben Başmelek Mikail’im.

www.ronnastar.com

(Çeviri: Saffet Güler)

Kopyalayabilir ve paylaşabilirsiniz. BAŞMELEK MİKAİL’İN MESAJLARINI WEBSİTEMİZDE BİR ARMAĞAN OLARAK YAYINLAMAKTAYIZ; YİNE DE İŞLETME GİDERLERİNİ VE TÜM DÜNYAYA GÖNDERDİĞİMİZ ÜCRETSİZ SEVGİ PAKETLERİNİN POSTA ÜCRETLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE YAPACAĞINIZ BAĞIŞLARDAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ.