Ocak 2012: Ruhun Evrimi

Yazdır Yazdır 

“RUHUN EVRİMİ”

Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır, LM-01-2012

Sevgili üstatlar, tüm Yaradılışı kapsaması için Sevgi/Işık kapasitenizi genişletmelisiniz: doğa Sevgisi, Hayvan Sevgisi, insanlık için Sevgi, algıladığınız düşmanlar için Sevgi, en önemlisi Benlik Sevgisi. Çünkü Özünde, tüm Yaradılış sizin bir parçanızdır ve siz En Yüce Yaratıcı’nın bir fasedisiniz. Tanrı Bilincinin genişlemesi aura alanınızın genişlemesiyle – Işık Işınımınızın genişlemesiyle – sonuçlanır. Zamanla, daha çoğunuz o kadar güçlü ve geniş bir ışınım geliştireceksiniz ki, bunun etrafınızdakiler – ve en sonunda Dünya ve tüm insanlık – üzerinde pozitif bir etkisi olmaya başlayacak. Oldukça fazla sayıda daha ileri Ruhlar zaten önceden bu yeteneği kazandı. Ancak, kendinizin olarak sahip çıkmadığınız şeyi iletemeyeceğinizi hatırlamalısınız. Ayrıca, şunu hatırlayın: Dünya üzerindeki misyonunuzun önemli bir parçası alt boyutların Işığını güçlendirmektir. Ruh bilincinin genişlemesi aura alanının hem yoğunluğunun hem de etki kapsamının genişlemesiyle sonuçlanır.

Yoldaki bir aday hem dışsal hem de içsel dünya eğitimine odaklanmalıdır. Etrafınızda gerçekleşen şeylerin bilinçli bir gözlemcisi olmaya gayret etmelisiniz. Günlük yaşamdaki fiziksel olayların odaklanmış farkındalığı ile tam olarak meşgul olmak için kendinizi eğitmeniz, ayrıca maruz kaldığınız uyumlu ve uyumsuz frekans kalıplarını işleme tabi tutmayı öğrenmeniz çok önemlidir. O zaman uygun eylemi yapmalısınız. Kendinin üstadı olmayı ararken, duygusal ve zihinsel disiplin uygulamak da çok önemlidir. Dünyaya ve hayatın deneyimlerine sırtınızı dönmemelisiniz, onlarla kafa kafaya yüzleşmelisiniz. Ancak, hayatı yüksek bir bakış noktasından görmeyi öğrenmek çok önemlidir. Büyük resmi görmeye ve küçük hikaye dramalarına dolanmamaya gayret edin.

Mantık fiziksel zihinsel bedenin ve zihninizin bir işlevidir. Hatırlayın, kendi gerçeğiniz olarak kabullendiğiniz bilgi veya teoriler, ortaya çıkarılmış bilgiden bilgelik kazanmak için deneyimlenmelidir. İlham Yüksek Benlik ve Kutsal Zihin tarafından sağlanır. Kutsal Zihninizin ve Kutsal Kalbinizin itkilerine veya Yüksek Benliğinizin hakim olan fasedinin girdilerine dikkat etmeyi öğrenmelisiniz, çünkü yüksek alemlerin Varlıkları ile iletişim kurmayı ve kozmik bilgelik elde etmeyi bu şekilde kademeli olarak öğrenirsiniz.

Başlangıçta, uzmanlaşmış grup spiritüel rehberler ve koruyucular ile ve bunların aralarında iletişim vardı; ancak, zamanla bu armağan veya yetenek kayboldu. İnsanlık materyal bilince daha derin battıkça, onlar beş duyunun duyumsamalarına batmış hale geldiler ve bilincin yüksek alemleri ile bağlantı duygusu için içlerine dönmeye giderek son verdiler. Üçüncü ve dördüncü boyutlar parlak ve berrak değildir. Sisli ve puslu bir örtüşme vardır. Bu ortamda var olan o Ruhlar bunu kavramazlar, çünkü bu onların alışmış oldukları farkındalık halidir. Alt üçüncü/dördüncü boyutların realitesi, sizi farkındalığın saf Işığına geri yönlendirecek olan yolu ebediyen aradığınız belirsiz bir labirentin içinde var olmaya benzetilebilir. Sizler dördüncü boyutun orta – alt seviyelerine girerken ve her bir yüksek alt – seviyeyi geçerken dünyanız daha hafif ve parlak hale gelirken bu sis giderek çözünmeye başlar. Işığın derslerini almak için, dördüncü boyutun en azından beşinci alt – seviyesine uyumlanmak üzere bilincinizi yükseltmelisiniz. bu Alt – Evrensel deneyimde, her bir boyutun yedi alt – seviyesi vardır, birinci alt – seviye en düşük/en yoğun olandır ve yedinci alt – seviye en yüksek ve en ince/saf olandır. Üstatlar ve rehberleriniz sizinle yarı yolda buluşmaya isteklidir; ancak, sadece çok nadir durumlarda kendi frekanslarını aşırı dualitenin yoğunluğuna düşürürler, çünkü bu onlar için çok rahatsız edicidir.

Ego fiziksel benliğin fasedidir; zamanla kimlik ve bireysellik duygusu geliştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Dışa odaklı bir zihin ego tarafından yönlendirilir. Yanlış yönlendirilmiş ego – benlik, ayrılığa, korkuya, bencilliğe ve kıtlığa dayanan bir realite olan materyal planın yanıltıcı inanç sistemini yaratmada etkili idi. Zihinsel ufkunuzu genişlettikçe, kendini sınırlama algısının engellerini yıkmaya başlarsınız. Zihin genişlemesi beynin üst boyut seviyelerinin uyuyan hücrelerini aktive etmeyi ve Kutsal Zihninizin bilgeliğine erişmeyi kapsar. Körce itaat aydınlanma için gerekli değildir, çünkü Kendinin Üstadı olmak ve kişisel gerçekleriniz size ifşa edilirken ve kalp monitörünüz tarafından doğrulanırken, kişisel gerçeklerinizi yaşamak için gayret ediyorsunuz.

İnsanlık Ruhsal ve hücresel bir uyanışın ortasındadır. Dördüncü boyutun yüksek seviyelerinin ve beşinci boyutun alt seviyelerinin titreşim kalıplarına ilerlerken, hücreleriniz, eterik bedeniniz ve aura alanınız hızlanmış bir arınma sürecine başlar. Bu süreç kolaylaşır ve en sonunda Yüksek Benliğinizin birçok fasetlerinin yüklenmesiyle ve Işık Bedeninizin kademeli yeniden düzenlenmesiyle sonuçlanır. Odağınızın tek noktada ve berrak olması için her an dikkatli ve farkında olun. Giderek kendine güven ve emniyet duygusu, her şeyin iyi olduğu ve böyle kalacağı bilişini geliştirirsiniz.

Ruh, Tanrısal Benliğinizin veya BEN’İM Varlığınızın kırılıp yansıyan bir uzantısıdır. Ruh yüksek Kutsal Zihne ve Spiritüel İradeye bağlı olan sağ beyin sezgi bilincini kullanır. İçe – odaklı bir zihin Ruhsal Benlik tarafından yönlendirilir. İnsanlık yanlış kullanımdan körelmiş olan süptil, ince duyumları geliştirme sürecindedir. Yüksek sezgi zihinsel duyuları ve İlahi bilgeliği geliştirmek için gayretli bir şekilde çabalarken, temel, çoğu zaman bozulmuş fiziksel duyuları geçmelisiniz. Duygusal doğanızı kontrol etmeyi ve düşüncelerinizi sürekli olarak Işıkta tutmayı öğrenmeniz çok önemlidir.

Tanrısal Benliğiniz veya BEN’İM Varlığınız sizin orijinal Öz Zekanızdır, Evrensel veya Alt – Evrensel deneyim içinde ilk bireyselleşmiş kimliğinizdir. Bu Alt – Evrensel deneyimin içinde, BEN’İM Varlığınız sizin ilk on iki Ruh parçalarınızı veya Ruh uzantılarını yarattı. O zamandan beri, Tanrı Özünüz sayısız kez kırılıp yansıdı (ışığın kırılması) ve ayrıldı. Sizler şimdi, Kutsal Benliğinizin daha büyük, daha dinamik ve geniş versiyonuna ilerleyebilmeniz için, bu Alt – Evren içindeki Kutsal Benliğinizin tüm çoklu fasetlerini geri isteme (çağırma) sürecindesiniz. Bunu gerçekleştirmenize yardımcı olmak için, Elmas Çekirdek Tanrı Hücreniz ve kişisel Yaşam Çiçeği Yaratıcı Çarkınız, bu Alt – Evrensel deneyim için Tanrı Bilincinin On İki Işınının tam ölçeğini içeriyor. Bunlar, bu Alt – Evren için kendi TAM SPEKTRUM KUTSALLIĞINIZA her zaman erişmeniz için tasarlanmıştı. Göreviniz bu Işınları aktive etmek, Işınların içerdikleri Tanrı niteliklerini ve özelliklerini bütünleştirmek ve sonra bu nitelikleri ve özellikleri en yüksek hayır için kullanmaktır. Ruhun ne olduğu, nasıl işlev yaptığı ve nerede oturduğu ile ilgili hala çok fazla karışıklık var. Yüksek Benliğinizin birçok fasetleriyle yeniden bağlanma karmaşık sürecini anlamanız çok önemlidir. Ayrıca çoklu Yüksek Benlik parçaları (bölümlenmeleri) [sadece tek bir tane değil, birçok Yüksek Benlik parçalarınız var] ve Benliğin bu çoklu fasetlerini bütünleştirme süreci ile ilgili size verdiğimiz daha derinliğine öğretiler hakkında berraklık kazanmanız da önemlidir. Bu nedenle, RUHUN EVRİMİNİN bu en önemli sürecinin daha ileri açıklamasının zamanı olduğunu hissediyoruz:

Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizin içinde başlangıç noktanızdan gelen tam Benlik – kavrayışının kristal, Hafıza Atomunu taşıyorsunuz. Bu, yaşamış olduğunuz her hayatın önemli bölümlerinin çok kısa bir görünüşünü, öğrenmiş olduğunuz büyük dersleri ve bu evrende yolculuk yaparken mükemmelleştirdiğiniz yetenekleri içerir.
Ruh, Tanrısal Benliğinizin veya BEN’İM Varlığınızın bir uzantısıdır. Ruh ne Can ne de maddedir. O bir kristal, Kutsal Ateş, Hafıza Tohum Atomudur, bu Alt – Evren deneyimindeki yolculuğunuzu kaydetmek için programlanan saf Işık Özünün bir parçasıdır. Sizinle Baba/Anne Tanrımız ve en sonunda En Yüce Yaradan arasındaki bağlantıdır.
Kişisel Ruhsal Benliğiniz, bu yaşam için, Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizin bir fasedi olarak Kutsal Kalbinizin içinde oturur. Ruhunuzun her yüksek frekanslı fasedi Kendi Hafıza Tohum Atomlarına sahiptir. Belirli bir faset sizin ÜstRuhunuz (OverSoul) olarak Ruh Yıldızınızda oturduğu zaman, Kendi kişisel titreşim kalıp anılarını, Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizin içindeki Hafıza Tohum Atomuna ve ayrıca bedenlenmiş Ruhsal Benliğinize kademeli olarak gönderir. Öncelikle, Kutsal Zihninizdeki uygun Hafıza Tohum Kristallerini aktive eder. Frekanslarınız bunları barındıracak kadar genişlerken, Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizde rezervde tutulan Hafıza Tohum Kristalleri aktive edilir. Bu şekilde, tüm Ruhsal parçalarınızı/bölümlerinizi bütünleştirirken, en sonunda bu Alt – Evren için BEN’İM Varlığınızın bilgeliğinin, yeteneklerinin, pozitif anılarının ve deneyimlerinin hepsine erişme yeteneği kazanırsınız. Sizler Tanrı Bilincinin çok boyutlu seviyelerini geçerken ve Kutsal Benliğinizin daha fazla fasetlerini bütünleştirirken, bu süreç kendisini tekrar tekrar yineler.
Özünüzün Kutsal Kalbini, Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizi ve Yaratıcı Özün Kristal Tohum Atomunuzu ebediyen aramak için programlandınız.

Özel olarak zamanlanmış sıklıkta, farklı ırklar ve alt – ırklara enkarne olan ve taze fikirler getiren, yeni nitelikler ve vasıflar aşılayan özel, eşsiz Varlıkların küçük grupları her zaman var olmuştur. Bu ileri Varlıklar kendileri örnek olarak bilgeliklerini, yüksek bilinçlerini ve özel yeteneklerini konuşma aralarında verdiler ve ayrıca insanlığın DNA kodlarını yükseltmek için insan türlerinin seçilmiş üyeleri ile fiziksel olarak birleştiler. SİZLER O ÖZEL ZAMANLARDAN BİRİNDE YAŞIYORSUNUZ.

Dördüncü boyuta “geçiş realitesi” adı verilebilir, çünkü burası geçmişin tüm ön koşullanmalarını bırakmaya başladığınız yerdir. Dördüncü boyut aleminin doğası daha duygusaldır ve bundan dolayı, kalp ve hissetme doğası büyük odaktır. kadim insanlar dördüncü boyuta Maya veya illüzyon alemi adını verdiler. İnsanlığın kollektif kitlesel bilinci dördüncü boyutun alt üç seviyesini doldurur ve insanlar kademeli şekilde içe dönmeye ve Ruhsal Benliklerinin dürtüklemelerini dinlemeye başlayıncaya kadar, insanlığın çoğunun zihinsel olarak var olduğu yer burasıdır. Ego arzu – bedeni bu alemin master manipülatörüdür ve kişiyi duyular ve dışsal zevk araçları vasıtasıyla daha fazla tatmin ve mutluluk araması için sürekli olarak zorlar.

Dördüncü boyutun yüksek alt – seviyelerine ilerledikçe, İçsel Güç Potansiyelinize erişmeye başlarsınız. Madde daha akışkan hale gelir ve bu nedenle arzu ettiğiniz şeyi tezahür ettirmek daha kolaylaşır. Bu nedenle kesin olmayı ve düşüncelerinizi berrak niyetle odaklamayı öğrenmelisiniz. Disiplin altına alınmış bir zihin düşünce zincirlerini doğru düzende bir araya getirir. Dağınık düşüncelerin ilerlemenize zarar verdiğini anlamanız çok önemlidir. Şimdiki anda – ŞİMDİ anında – yaşamak Kendinin – Üstatlığını elde etmede kritik bir unsurdur. Aydınlanma yolunu başarılı şekilde geçmek için zihinsel çaba gereklidir. Sizler içgüdüsel beyin/zihin aleminden çıkıp yüksek zihnin alemine girerken, giderek, geçmiş olaylar hafızanızın iyi bir bölümü solup gitmeye başlar. Kendinin üstatlığının önemli özellikleri odaklanmış gözlem yetenekleri ve düşüncede, sözlerde ve eylemlerde zararsız olmaktır. Yoldaki bir adaya olarak, daha da büyük kozmik gerçekler size ifşa edilir. Ancak, zamansız bilgeliğin daha küçük prensiplerinin, bilinçte yükselişin hiç bitmeyen döngüsünde varoluşun sonraki seviyesinin eşsiz kurallarını, yasalarını ve gerçeklerini bütünleştirmek üzere sürekli olarak genişlediğinin farkında olmalısınız.

Zihin vasıtasıyla ruh ve beyin arasındaki iletişim kanalını açık tutmalısınız. Bu, Epifiz Bezinin yavaş yeniden aktivasyonunu ve beynin arka kısmında, başın tacına yakın yerleşik olan Kutsal Zihne portalın açılışını başlatır. Kutsal Zihin en yüksek dördüncü boyut alt – seviyeleri ve beşinci ve altıncı boyutsal seviyelerin tümü, yedinci boyut frekanslarının/verilerinin küçük bir kısmı ile rezonansa girer; yedinci boyut frekansları/verileri, bu Alt – Evrensel deneyimde insanlık için olası en yüksek seviyeleri geçme yeteneğini elde ettiğiniz zaman, gelecekteki kullanım için ayrılmıştır. Ancak, kozmik bilgeliğin bu deposuna erişmek için kendi titreşim kalıplarınızı kademeli olarak artırmalısınız.

Kutsal Zihin ve Kutsal Kalp materyal dünya maddesinden yapılmamıştır; bunlar bilimsel araçlar ile belirlenemeyen çok ince, eterik Işık maddesinden oluşur. Ancak, bunlar fiziksel bedeninizin herhangi bir bölümünden daha gerçektir. Çünkü Kutsal Zihniniz, Kutsal Kalbiniz ve Elmas Çekirdek Tanrı Hücreniz arasındaki bağlantıyı yeniden oluşturduğunuzda, Adamantine parçacıklarının sürekli bir akışı olur, ayrıca Hafıza Tohum Atomlarınızın içinden gelen ve RuhÜstünüz/Yüksek Benliğinizden gelen uygun, ileri bilgilerin akışı olur. Tanrı Bilincinin Üçlüsüne yeniden bağlanmanın bu kadar kritik olmasının nedeni budur: Kutsal Zihin, Kutsal Kalp ve Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizin tüm fasetleri.

Sizler beşinci boyutun titreşim kalıplarına girerken, hücreleriniz, eterik bedeniniz ve aura alanınız hızlanmış arınma sürecine başlar. Beşinci boyutun en alt seviyesinde dinginlik başlar ve üssel olarak kuvvetlenir. Tanrısal gücü ve bilgeliği elde etmek, insanlığın kollektif bilincinin muazzam inanç kalıplarının ötesine geçmenizi, Yüksek Benliğinizin bir çok fasetleri vasıtasıyla kozmik bilinciniz ile uyumlanmanızı gerektirir. Aydınlanma yolunu başarılı şekilde geçmek için duygusal istikrar ve zihinsel çaba gerekir. Beşinci boyuta ve üzerine uygulanan DENGE yasası vardır.

Kısaca, altıncı boyut ölümsüzlük boyutudur ve sizler bu Alt – Evren içinde Ruhsal potansiyelinizin en yüksek seviyelerine yeniden bağlanırken büyük ölçüde genişlemiş Ruhsal bilinçtir. Yedinci boyut bu Alt – Evrensel deneyim içinde insanlık için son evrimsel sınırdır. Sekizinci boyutun ilk alt – seviyesi (frekansı en düşük olanı) SONSUZLUK KAPISIdır, yüksek frekansların daha fazlasını bütünleştirme yeteneğini elde ettikçe bu sonsuzluk kapısına erişebileceksiniz. Her bir yüksek frekans seviyesine erişme yeteneği kazındıkça, damla damla akıtma etkisi başlatılır, bunun sayesinde daha ince, daha saf Tanrı Işığının küçük miktarları kişisel Işık sütununuza akmaya başlar, böylece aura alanınıza ve Ruhsal Şarkınızın canlılığına Işık ekler.

SONSUZLUĞUN ORTASINDA YAŞADIĞINIZI HATIRLAYIN, CESUR OLANLARIM. Size getirdiğimiz bilgelik mesajları daha fazla kurallar koymak veya yeni dogma yaratmak için değildir. Niyetimiz kalplerinizi sevgiyle tutuşturmak ve önünüzdeki olağanüstü geleceğin kısa bir görüntüsünü vermektir. Size rehberlik yapacağım, yönlendireceğim, ilham vereceğim ve sizi koruyacağım, Baba/Anne Tanrımızın ebedi sevgisini her birinize yayacağım.

Ben Başmelek Mikail’im.

www.ronnastar.com

(Çeviri: Saffet Güler)

Kopyalayabilir ve paylaşabilirsiniz. BAŞMELEK MİKAİL’İN MESAJLARINI WEBSİTEMİZDE BİR ARMAĞAN OLARAK YAYINLAMAKTAYIZ; YİNE DE İŞLETME GİDERLERİNİ VE TÜM DÜNYAYA GÖNDERDİĞİMİZ ÜCRETSİZ SEVGİ PAKETLERİNİN POSTA ÜCRETLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE YAPACAĞINIZ BAĞIŞLARDAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ.