Şubat 2012: Işıltınızı Paylaşma Zamanı

Yazdır Yazdır 

Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır, LM-02-2012

Sevgili Üstatlar, insanlığın son birçok Çağlarda yaratmış olduğu yapılandırılmış, maddi dünya hızla parçalanıyor. Zorlanmış, kısıtlayıcı maddi sınırlar ve sınırlamalar arkada bırakılıyor ve hoşgörülü adalet ve eşitlik kavramları ile yer değiştiriyor. Kitleler sınırlama prangalarını silkip atarken ve aydınlanmış gerçek ve Kendinin – üstatlığının güçlendirmesini ararken, yanlış inançlar, çarpıtılmış yasalar ve dogmatik dini öğretiler yeniden değerlendiriliyor ve eksik bulunuyor. Çarmıha gerilme ile sembolize edilen keder, kurban etme ve ıstırap geçmişte kaldı. Zafer, sevinç ve kuvvet spiritüel çabanın odağı olacak ve yüksek alemlerin saadeti dördüncü boyutun üst frekanslarının ve beşinci boyutun daha saf bilinç alanlarında var olma yeteneğini kazananlar için elde edilebilir olacak. Sevgili kalpler, bu yüceltilmiş alemlerde sizi bekleyen şey en çılgın hayallerinizin ötesindedir. Dördüncü boyutun çoklu seviyelerini kolaylıkla ve inayet ile geçebilmeniz için, Sevgi/Işık aşılamaları duygusal doğanızı ahenkleştirecek. Beşinci boyutun alt seviyelerine başarıyla girmek ve geçmek için odaklanmış zeka ve Kutsal Zihninize erişim gereklidir. Işığın yüksek frekansları vasıtasıyla düzenli zihin temizliği uygulaması yapmanız önemlidir. Kendinize sık sık şunu hatırlatın: “Kine ve incitici olaylara tutunmak hangi amaca hizmet eder?” Şu anda içlerinden seçim yapacağınız çoklu realiteler var. Er ya da geç, herkes çok boyutlu Varlıklar olduklarının farkında olmalıdır. Ölümsüz olduğunuz gerçeğini kabul edin ve hayatı Ebedi Şimdide dolu dolu yaşayın.

Kendinin – farkındalığını geliştirmek yüksek bilinç yollarına götüren odaklanmış düşünce gerektirir. Işık ve gölgenin makbul, daha dar spektrumu içinde bilinçli seçme gücünüzü geliştirmeli ve mükemmelleştirmelisiniz. Gelecekte, insanlığın daha saf realitesi, barış hüküm sürecek ve herkes en yüksek sonucu ve en hayırlı çözümleri aramayı öğrenirken çatışmalar diplomasi ile çözülecek. Öncelikle, negatif, alışılmış tepkiye pozitif bir alternatifi bilinçli şekilde seçmelisiniz. Gece sonunda gününüzü gözden geçirirken, daha yüksek frekanslı bir alternatifi tasavvur edin, giderek negatif alışkanlıklar yok olup gider. Tezahürün tüm fasetleri içsel olarak başlar. Doğurulan kavramlar veya soyut fikirler, form dünyasında bir gerçeklik haline gelebilmeden önce bir kuluçka döneminden geçmelidir. Hatırlayın, tüm yaşam deneyimleriniz yansıttığınız uyumsuz veya uyumlu frekansların sonucudur; bilinçli olarak veya bilinçsizce maddi gerçekliğinizin yaratıcısı sizsiniz.

Sizler üstatlık armağanlarınıza ve özelliklerinize sahip çıkma sürecinde ilerlerken, yalnızlığın bir yanılsama olduğunu, egonun dürtüsü olduğunu keşfedeceksiniz, egonun dürtüsüyle zevk araçları veya kendi değerini onaylama araçları olarak dışsal uyarıcı veya başka insanlarla etkileşim aranır. Yalnızlık arzusu ruhsal aday olma yakıcı dürtüsü haline gelir. Gerçekte kim olduğunuzu keşfetmek için yalnızlığı deneyimlemelisiniz. Kendi düşüncelerinizi dikkate alıp izlemeniz çok önemlidir, çünkü sabit, gelişigüzel zihin gevezeliği, eğer uzun bir zaman periyodu boyunca devam etmesine izin verilirse güçlü düşünce formları haline gelir. Bu, “zihin kaydedici cihaz”ınızda bir düşünce yivi oluşturmak gibidir, bilinçaltı/ego zihniniz en sonunda bu gelişigüzel düşünceleri gerçeğiniz olarak kabul eder. Her insan eşsizdir ve Kutsallığınıza uyanış sürecinde, kendi zamanınızda ve kendi yolunuzla ego kişiliğinin sınırlayıcı maskesini giderek salıverirsiniz.

Çoğu insan bu gerçeğin farkında olmasa da, insanlık bilincin üç planını aynı anda deneyimliyor.

ÜÇ ALT ÇAKRA: FİZİKSEL – ZİHİNSEL BEDEN * Kuvvetli astral etkiler ve kitlesel bilinç inanç kalıpları kişiliği etkiler.

DUYGUSAL BEDEN * Geçmiş yaşam anıları ve atalara ait DNA kodlamaları ile koşullanmış dürtüler normdur (standarttır).

EGO ARZU BEDENİ * Geçmiş ve şu andaki yaşam koşullanmalarının birleşimi egonun arkasındaki tahrik edici kuvvettir.

YÜKSEK BİLİNCE GÖTÜREN KÖPRÜ KALPTİR. BİLİNCİN ÜÇ PLANI AŞAĞIDAKİ GİBİ TEKAMÜL EDER:

DUYGUSAL BEDEN Ruh/Kutsal Kalp merkezi vasıtasıyla hisseder.

ZİHİNSEL BEDEN bilinci Kutsal Zihin/Ruhsal bilinç vasıtasıyla tekamül eder.

RUHSAL FARKINDALIK, Ruh ve RuhÜstü Yüksek Benlik vasıtasıyla üçüncü bileşen olur.

Işığın yüksek frekanslarına uyumlandıkça, Yaşam/Sevgi/Işık Nehri olarak adlandırılan Kutsal Ateş Nefesinin akışına alışırsınız. Bu Canlı Yaşam Nehri içinde kodlanmış gizli, güçlü, ışıltılı bilgi akımı vardır. Bu, yaratıcı deha kodudur; ancak, bu içsel güce erişmek için Kutsal Zihnin bilgeliğine erişmelisiniz.

Ayrıca ellerinizin beyninize en çok gelişmiş bağlantılardan biri olduğunu hatırlatmak istiyoruz, çünkü ellerinizin avuçları içine gömülü eterik üreteç kristaller vardır. Bunlar fiziksel bedenin bazı en kuvvetli, elektromanyetik itkileri olması için tasarlanmıştır. Ellerinde şifa gücünü aktive etmiş veya geliştirmiş olanların şifa sanatlarında bu kadar etkili olmalarının nedeni budur. Gelecekte, temas vasıtasıyla bilinç ve bilinçaltı bilgilerine erişebilmeniz için parmak uçlarınızdaki hafıza hücrelerini yeniden geliştirme potansiyeline sahipsiniz.

İyi bir egzersiz, ellerinizin avuçlarında şifa yeteneklerini aktive etmeye odaklanırken, ellerinizin birinde üreteç şifa kristali olarak programladığınız bir kristali tutmaktır. Sonsuzluk Nefesi egzersizi ile, avuçlarınızdaki Işığın Adamantine Parçacıklarını göndermeye/hissetmeye yoğunlaşın. Duyumsamaları hissetmeniz zaman alabilir; ancak, giderek kendi bedeninizin bölgesel kısımlarına iyileştirici Yaratıcı Işık gönderme yeteneğini elde edersiniz. Gelecekte şifa, İlahi Işığın neredeyse lazere benzeyen şifa ışınlarını hastalarına gönderme yeteneği olan aydınlanmış, dinamik şifacıları kapsayacak. Reiki ve diğer enerji türleri bu kadim, ezoterik bilgiye dayanır.

Siz Yıldız Tohumları atom tohum kristaller içinde ve Kutsal Zihninizde saklı, kodlanmış olan göksel mirasınızın farkındalığına uyanıyorsunuz. Ayrıca, insan tekamülünün şiddetli ve çoğu zaman usandırıcı yolculuğuna dokunmuş ihtişamlı bir kahramanlık ve mükemmellik hikayesi bulunduğunun farkında olun. Çağlardır uyumakta olan duyular dışı yeteneklerin ve yüksek bilinç yeteneklerinin yeniden canlanmasını deneyimliyorsunuz. Ancak, içsel bilgeliğinize, Kutsal Zihne açılan mühürlü kapıyı açmak adanma ve çaba gerektirir. Kendi içsel rehberliğinize bir kez daha güvenmeyi öğrenmeniz çok önemlidir. Sevgi dolu ve minnettar bir kalp bilinci arıtır ve dinginlik ve zihin huzur yaratır. Bu, sadece ara sıra uygulama değil, sabit bir Olma Haline gelişir.

Tanrı – bilincinin canlandırıcı Işığı tüm Yaradılışa nüfuz ederken, dünyasal varoluşun her fasetinde insanlığın geçmiş çağların yanılsamalı rüyasından uyandığı ortadadır. Her Ruh kendi Elmas Çekirdek Tanrı Hücresi içinde eşsiz bir bilinç koduna sahiptir. Bu kod her bir yaşam için mükemmel rezonansı veya armonikleri içerir. Enerjisel İmzanızın Ruhsal Şarkınıza yeniden ayarlanmasının mucizelerinden biri, uyumlanmış frekansların Ruhunuzu Yüksek Benliğinizin birçok diğer parçalarına bağlayan Canlı Işık akımları ile tınlamaya başlamasıdır. Bu zamanda, yükseliş süreciniz gerçekten başlıyor. Sizler Yüksek Benliğinizin tüm fasetleri ile birbirinize kuvvetli şekilde bağlı olduğunuzu hala kavrayamıyorsunuz. En harika, en şaşırtıcı uyanışlardan biri büyük, çok boyutlu bir Işık Varlığının bir fasedi olduğunuzun farkına vardığınız zamandır.

Bir kez daha size bu önemli gerçeği hatırlatacağız: Tüm Yaradılış bizim enerji imzaları veya ENERJİSEL SES OKTAVLARI adını verdiğimiz özel titreşim kalıplarının sürekli olarak içine girip çıkmaktadır. Sizler aura alanınızın Işık parlaklığını belirleyen enerji imzanız ve Ruhsal Şarkınız ile tanımlanırsınız. Enerji imzanız üçüncü/dördüncü boyut ortamındaki fiziksel bedeninizin frekanslarından oluşur. Dördüncü boyutun üst ve beşinci boyutun dengeli frekansları Ruhsal benliğinizde saklanır ve Ruhsal Şarkınızın parçası olur. Sevgililer bu düşünceyi zihninize sağlam bir şekilde kökleyin. Bilincin birleşik alanlarının sayısı hesaplanamaz. Sizler bilincin sayısız birleşik alanlarının manyetik güçlerine bağlanma sürecindesiniz. İlahi İradenin, İlahi Bilgeliğin ve İlahi Sevginin titreşimlerine uyumlanmaya başlıyorsunuz.

Yakın gelecekte, bu Alt – evren için Tanrı Işınları ve İlahi Planın nasıl güncellendiği ve insanlığın gelecekteki ilerlemesini dramatik şekilde nasıl değiştirdiği hakkında daha fazla konuşacağız. İlahi Mavi Kopya şu anda ayrılık ve dualitede deneyimden, yeniden birleşme, bütünleşme ve genişlemenin yeni realitesine değişiyor.

ÜÇ ANA TANRI IŞINI VE DÖRT ALT – IŞIN ile ilgili bu çok önemli bilgiyle hafızanızı tazelememize izin verin, geçmişte olduğu gibi bu ışınlar bu Alt – evrensel deneyimin içinde insanlığa yayılmaktadır.

* BABA TANRIMIZDAN GELEN İLAHİ İRADENİN BİRİNCİ IŞIN ZİHİNSEL TİTREŞİMLERİNİN ENERJİSİ ÖNCE AURA ALANINA GİRER VE SONRA FİZİKSEL BEDENİN GERİ KALANINA SÜZÜLMEDEN ÖNCE ÖNEMLİ KAFA MERKEZLERİNİ VE ÇAKRALARI AKTİVE EDER.

* ANNE TANRIMIZDAN GELEN SEVGİ VE ŞEFKATİN İKİNCİ IŞIN TİTREŞİMLERİNİN ENERJİSİ ÖNCE AURA ALANINA AKAR VE SONRA TÜM FİZİKSEL BEDENE SÜZÜLMEDEN ÖNCE BOĞAZ/TİMÜS VE KALP ÇAKRALARINA AKAR.

* ÜÇÜNCÜ IŞIN VE ONUN DÖRT ALT – IŞINININ, OĞUL/KIZ, AKTİF ZEKA TİTREŞİMLERİNİN ENERJİLERİ AURA ALANINA AKAR ve GERİ KALAN ÇAKRA SİSTEMİNE GİTMEDEN ÖNCE SOLAR PLEKSUSUN AKTİVASYONUNA ODAKLANIR. SOLAR PLEKSUS FİZİKSEL BEDENİN BEYİN MERKEZİ OLARAK ADLANDIRILABİLİR. ÜÇÜNCÜ/DÖRDÜNCÜ BOYUT ORTAMINDA, SOLAR PLEKSUS DUYGULARIN TEMİZLİK EVİDİR. DÖRT ALT – IŞIN MATERYAL ALEMLERİNDE BİRLİKTE YARATICILAR OLARAK MİZYONUNUZU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKLİ OLAN NİTELİKLER, ERDEMLER VE VASIFLARDIR. TANRI BİLİNCİNİN YEDİ IŞINININ BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ VE AHENKLİ KILINMASI, YÜKSELİŞ SÜRECİNDEKİ EN ÖNEMLİ ADIMLARDAN BİRİDİR.

Oğulluğunuza (güneş olmak) sahip çıkmak için kendi IŞIK MERKEZİNİZİ bilinçli şekilde oluşturmalısınız. OĞULLUĞUN (güneş olmanın) ÜÇLÜSÜ, ELMAS ÇEKİRDEK TANRI HÜCRENİZİN, ARTI RUHUZUNUN IŞIĞININ VE KUTSAL KALBİNİZİN IŞIĞININ PARLAKLIĞINDAN OLUŞUR, BUNLARIN HEPSİ AURİK IŞIK ALANINIZIN IŞILTISINI YARATIR.

Yüksek alemlerin daha güçlü, daha saf titreşim kalıplarına henüz erişemeseniz de, tüm Işınların titreşim frekansları ve Tanrı – bilincinin seviyeleri Dünyayı olduğu kadar her birinizi, yaşamınızın her anını etkiliyor.

Çakra sistemi hem manyetize edici hem de ışıma yeteneklerine sahiptir. Ne kadar yüksek frekans kalıpları barındırabilirseniz, çakralarınız o kadar hızlı ve daha mükemmel şekilde döner, böylece beden formunuza ve dışarı dünyaya daha büyük güç ve daha yüksek frekans kalıpları yayar. Enerji her zaman hareket halindedir. Yaradılış her zaman hareket halindedir. Tek duraklama yeni Yaradılışın DİNGİN NOKTASI sırasındadır.

Son birkaç yılda, “Dünya Meleği” deyimi spiritüel odaklı mesajlarda ve kanallıklarda yaygın bir deyim haline geldi. Açıklık kazandırmak için, bu, Dünya Hizmetkarları saflarına katılabilmesi için sebatlı şekilde Kendinin – üstatlığını elde etmeye gayret eden her Ruh anlamına gelebilir. Bu Alt – evrensel deneyim içinde Tanrı – bilincinin On İki Işınının enerjilerini yayan Başmeleklerin temsilcileri olmak için Dünyada bedenlenmeyi kabul etmiş olan birçok kutsanmış Ruhlar vardır. Hatırlayın: Dünyadaki misyonunuzun önemli bir parçası, alt boyutların Işığını yoğunlaştırmaya yardımcı olmaktır. Melek alemlerinden olan bizler bu tekamül ve değişim zamanlarından kolaylık ve inayet ile geçmenize yardımcı olmak için tam kuvvetle buradayız; ancak, yardımımızı istemelisiniz, çünkü özgür iradenizi ihlal edemeyiz. Sevgililer, bir Işık Üstadı olarak gerçek yerinize sahip çıkın ve hatırlayın, sizler Ruhun ve aydınlık gerçeğin bilgisini bütünleştirirken, gidip bilgeliğinizi paylaşmanızı istiyoruz. Size rehberlik yapmak, korumak ve ilham vermek, ama bilhassa sizi sevmek için her zaman yanınızdayız.

Ben Başmelek Mikail’im.

www.ronnastar.com

(Çeviri: Saffet Güler)

Kopyalayabilir ve paylaşabilirsiniz. BAŞMELEK MİKAİL’İN MESAJLARINI WEBSİTEMİZDE BİR ARMAĞAN OLARAK YAYINLAMAKTAYIZ; YİNE DE İŞLETME GİDERLERİNİ VE TÜM DÜNYAYA GÖNDERDİĞİMİZ ÜCRETSİZ SEVGİ PAKETLERİNİN POSTA ÜCRETLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE YAPACAĞINIZ BAĞIŞLARDAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ