PRESESYON ve GALAKTİK DÖNGÜ ÜZERİNE

Yazdır Yazdır 

FOUNDERS

Sal Rachele tarafından alınmıştır

12 Kasım 2005

Selamlar, Sevgili Yaratıcılar. Bugün, Dünya’nın eksenlerinin presesyonu ve Dünyanızın elektromanyetik alanları arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz. Bu oldukça komplike bir konudur ve bunu yavaşça okumanızı ve sindirmenizi istiyoruz. Basitleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bundan dolayı, maksimum anlayış için mümkün olduğu kadar yavaş gideceğiz. Lütfen, siz bunu kavradıktan sonra çeşitli şekillerde tekrarladığımız için bizi bağışlayın.

Tüm gezegensel gövdeler doğasında elektromanyetiktir (EM). Metafizik bilim adamı David Wilcock’un çalışmalarında, gezegenlerin ve gezegensilerin toroidal doğasının tanımı vardır. Torus manyetik kutupları birleştiren delikleri olan küresel bir “çöreğe” benzer. Dünyayı (hafifçe armuda benzeyen şekli vardır) bir kutbundan diğer kutbuna kadar ortası delinmiş ve çekirdeği çıkarılmış olarak hayal edin (bir makinenin bir meyvenin çekirdeğini çıkarıp almasına benzer şekilde). Dünya’nın elektromanyetik enerjisi kutupların arasındaki bu kanaldan dönerek ilerler, sonra küçük ve büyük ızgara hatlarının dış yüzeyinden çıkar. Mr. Wilcock’un Convergence malzemesi bunun bazı diyagramlarını verir. Ayrıca, İnternette EM alanları üzerine tartışmaları arayabilir ve torus modelini kullanan Dünyanın EM alanının diyagramlarını bulabilirsiniz.

Şimdi, torusun çekirdeğinden geçen kutupların arasındaki EM alanının ayrıca her iki yönde dış uzaya doğru uzadığını imgeleyin. – örneğin, Kuzey Kutbundan uzaya ve Güney Kutbundan uzaya. Hatırlayın, şüphesiz, bir noktayı resimlemek için “aşağı” ve “yukarı” sözcüklerini kullanıyoruz ve bu tür şeyler, birbirleri ile ilişkisinin haricinde, gerçekte mevcut değildir.

Sonra, torusun çekirdeğinden yayılan EM enerjinin ışınının, uzaya yayıldığını ve uzaydaki EM kaynaklarına periyodik olarak bağlandığını hayal edin. Başka bir deyişle, uzak bir yıldızdan yayılan enerjinin özel bir EM nabız atışı, tam olarak Dünya’nın çekirdeği ile hizalandığı zamanlarda, uzay vasıtası ile bir enerji patlaması “ışınlar”.

Okey, yavaş gideceğimizi vaat ettik. Henüz bununla başladık. Bunu daha iyi kavrayabilmeniz için başka bir benzetme kullanalım. Tahtadan veya plastikten yapılmış bir oyuncak setiniz olduğunu hayal edin. Bu oyuncaklardan biri, ortasından bir ucundan diğer ucuna deilnmiş bir deliği olan yuvarlak bir topa benziyor. Eğer güneşli bir günde dışarı çıkarsanız ve ona bakarsanız, delinmiş delik tarafından oluşturulan koridor boyunca parıldayan ışınlarını güneş ışınlarını görürsünüz. Ancak, eğer topun “kutupları” güneş ile doğru hizalanmamış ise, içinden güneş ışığının geçtiğini göremezsiniz.

Resmedeceğiniz bir sonraki şey, bir jiroskop gibi dönen Dünyadır. Eğer, dünya bir yandan diğer yana dönerken, toroidal çekirdek boyunca Dünyanın kutuplarına hizalanan kozmostaki bir alanın grafiğini yapsaydınız, yol, cennetler boyunca iz bırakan bir elips olurdu. Bunu vizüalize etmeye yardımcı olması için, bir kutbundan diğerine delik açılmış bir topu tuttuğunuzu imgeleyin ve topun merkezinden bir ışığın parıldadığını hayal edin. Işık ışınları, deliklerden küçük düz bir ışın şekilde parlayacaktır, şehirlerinizde bulutlarınıza karşı parıldayan bir spot ışığına benzer şekilde. Hatta dönen bir spot ışığını düşünebilirsiniz, ışığın yolu bulutlarda izler bırakır. Bu bir elips şekli oluşturur.

Elips, yıldız, takımyıldız, nebula, quasar veya uzak galaksi gibi önemli bir enerji yayıcıyı geçtiği her seferinde, Dünyaya hizalanan ve Dünyaya doğru yayılan enerji, Dünya’nın EM alanını değiştirir. Eğer enerjinin kaynağı çok uzak veya çok zayıf ise, değişim çok fazla olmaz. Ancak, eğer çok güçlü ise veya Dünya’ya yakınsa, etki oldukça açık olacaktır.

Dünya ve güneş sistemi, Samanyolu galaksisinin merkezinin etrafında bir kavisle uzay boyunca ilerlediği için, Dünya’nın Kuzey ve Güney kutuplarının izlediği daha geniş galaktik eliptik yol her presesyonda değişir. Sadece minimum matematik kullanarak açıklayalım :

Dünya, Samanyolu Galaksisinin etrafında yaklaşık her 228 milyon yılda bir tur atar. Buna Galaktik Döngü denebilir.

Presesyonun, zodyakınızın 12 burcundan bir geçişinin tamamlanması yaklaşık 25,920 yıl süren Büyük Döngüyü temsil eder.

Her Büyük Döngüde bir kez, toroidal çekirdeğin izlediği eliptik model “başlangıç noktasına” döner. Bir Galaktik Döngü sırasında izlenen elipslerin sayısı = 228 milyon/25,920 = yaklaşık olarak 9000 Büyük Döngünün biraz üzerindedir. Hala bunu vizüalize edememiş olduğu durumda, spiraller yarattığınız çizim aletlerinden birini düşünün, büyük bir çember içinde (veya gerçekte spiral) yörüngede dönen bir seri küçük çemberler imgeleyin.

Şimdi, Dünya’nın çekirdeğinin, galaksinin tam merkezi ile hangi sıklıkta hizalandığını bilmek istediğinizi farzedin. Tam hizalanma sadece her 228 milyon x 25,920 yılda bir (beş ile altı trilyon arasında çok büyük bir sayı) gerçekleşir, çünkü daha küçük döngü (presesyon) 228 milyona (galaktik döngü) bölünmez.

Tekrarlarsak, güneş sistemi her 228 milyon Dünya yılında bir galaksinin etrafında bir dönüş yaptığı için ve 228 milyon, 25,920 ‘ye tam bölünmediği için, güneş sisteminin başlama noktasına dönüşü her seferinde farklı olur. Ancak, güneş sisteminin Samanyolu galaksisinin merkezi etrafında dönüşü ile oluşan daha büyük elips, eksenlerin presesyonu ile izlenen elipslerle karşılaştırıldığında o kadar büyüktür ki, presesyonun çeşitli noktalarında Dünyaya doğru enerji yayan olaylar oldukça tahmin edilebilirdir ve oldukça istikrarlıdır.

Başka bir deyişle, her bir presesyon sırasında, Dünyanın kutuplarının, Galaksinin merkezi ile kabaca hizalandığını farzedelim. Bundan sonraki bir çok presesyonlar için, kabaca kutuplar döngüdeki aynı zamanda aynı noktada hizalanmaya devam edecektir. Eğer kutupların galaktik merkez ile hizalandığı her seferinde gerçekleşen özel EM anomalileri varsa, bu anomaliler, güneş sisteminin pozisyonu hizalanma için artık uygun olmamasından önce, bir çok Büyük Döngüler gerçekleşir. Örneğin, hizalanma açısı enerjilerin akışını zayıflatmak için yeteri kadar uzakta olmadan önce, bir düzine veya daha fazla Büyük Döngüler için, galaktik çekirdeğin enerjileri özellikle güçlü tarzda, Dünyanın kutupları boyunca akabilir. Bu, yaklaşık 312,000 yıl için ( 12 döngü) her 26,000 yılda bir, Dünyaya akan enerjinin büyük felaketsel akışlar olduğu anlamına gelirdi.

Bunu göstermek için diyagramlarımız olmadığı için özür dileriz. Ancak, soru, “presesyon ve güneş sisteminin EM anomalilerine hareketi arasındaki ilişki nedir” idi, bu soruyu bilimsel olarak yanıtladığımıza inanıyoruz.

Tam hizalanmayı temsil eden zaman periyodu, Dünya zamanı ile yaklaşık üç gündür. Bundan sonraki presesyon hizalanmasının tam orta noktası 21 Aralık, 2012, 11 pm GMT’dedir. Bu zamanın yaklaşık 36 saat öncesi ve sonrası, hizalanmanın enerjileri maksimum seviyede olacak ve Dünya etrafındaki portalların açılması ruhlarda büyük değişimlere neden olacaktır. Lütfen hatırlayın, sevgili Yaratıcılar, Dünyanın etkin dönüşü önemli miktarda değişmeyecek. Güneş yine doğudan doğacak ve batıdan batacak ve geceler ve gündüzler her zaman olduğu gibi kabaca aynı olacak. Bu, elektromanyetik bir fenomendir, yerçekimsel veya dönüşsel bir fenomen değildir.

Şimdi, tüm bunları metafizik terimleri ile yeniden ifade etmek için, her Büyük Döngünün ve Galaktik Döngünün (Samanyolu etrafında güneş sisteminin presesyonu ve dönüşü) ruhun tekamülünde ders noktalarını temsil ettiğini söyleyebiliriz. Presesyonun, Dünyayı ve galaktik çekirdeği hizaladığı her seferinde, bu, ruhun inisiyasyonunun bir başka seviyesini veya ruhun en son döngüden öğrenmiş olduklarını gözden geçirmek için bir fırsatı temsil eder. Bu evrendeki her şey spiraller halinde işlediği içim, senaryo, Dünyanın içinden geçtiği her döngüde değişir. Büyük bir olasılıkla 2012 yılınızda gerçekleşecek olan, şu andaki Büyük Döngünün sonunun yaklaşması ile, ruhlar kendilerini galaktik merkezin enerjileri ile hizalamak için tekrar bir fırsata sahip olacaklar. EM enerjileri Dünyanın çekirdeği boyunca yayılacak ve önce ley hatları boyunca dağılacak ve sonra gezegenin tüm yüzeyinde dağılacak ve ruhlar kendilerini hizalamak için başka bir fırsata sahip olacaklar ve son hizalanmadan bu yana öğrenmiş olduklarını değerlendirecekler.

Güneş sisteminin içinden geçtiği uzay bölgesi, her Büyük Döngü ile değişir. Bu şimdiki geçiş ile ilgili özel enerji dalgalanmaları önemlidir, 108 milyon yıl önce, Uluhiyet’ten ayrılan ruhlar ile ilk büyük bireyselleştirme dalgası başladığındaki hizalanmaya benzer bir hizalanmayı işaret ediyor. Bundan dolayı, çoğu ruha bu yuvaya dönüş olarak görünecektir, gerçekte, bunlar 108 milyon yıl önce gerçekleşen şeyi yeniden – deneyimliyor olacaklar, ancak spiralin farklı bir ayağında. Gerçekten, Uluhiyetten farklılaşmadan bu yana, ruhların bir çok veçheleri kozmos boyunca yolculuk yaptığı halde, tüm ruhlar zaten yuvadır ve daima yuva oldular. Bunu başka bir şekilde belirtmek için, diğer parçalarınız dış alemlere ve daha düşük yoğunluklara (boyutlara) yolculuk yaparken, her birinizin bir parçası Uluhiyet içinde güvende kaldı. Bir başka ilginç not:

Evreninizdeki hemen hemen tüm ruhlar, bireysel veçhelere sahip olma anlamında, 228 milyon yıldan daha az “yaşlıdır”. Bundan dolayı, hiç biriniz tam bir Galaktik Döngüyü hiç deneyimlemediniz. Düşüneceğiniz bir şeyler var.

Şimdi bitiriyoruz. Düşünecek ve sindirecek çok şeyiniz var. Söylediklerimizi tam kavramak için birkaç kez okumanız gerekebilir, ancak bu şimdilik yeterli. Biz her zaman Kaynağın ışığını yayan Kurucularız.