KİTAP: İLKSEL ALLATRA FİZİĞİ

Yazdır Yazdır 

İLKSEL ALLATRA FİZİĞİ

İlksel_AllatRa_Fiziği_Türkçe (Dosyayı açmak için yazının üzerine tıklayın)

İLKSEL ALLATRA FİZİĞİ, temel parçacıkların fiziğinin birincil prensipleri ve etkileşimlerinin kalıpları hakkında temel bilgileri içerir. Gerçekten de bu kitap, hala yüz yıllık çığır açan keşiflerin araştırılması aşamasında olan dünya bilimi için evrimsel bir atılımdır. Bu bilgi, nötrino fiziğinin temelleri ve temel parçacıkların astrofiziği hakkında eşsiz bilgiler de dahil olmak üzere, mikrokozmos fiziğinden kozmolojiye kadar çeşitli bilimsel alanlardaki temel ve disiplinler arası araştırmaların tüm spektrumuna değinmektedir.