SHAMBALA – ALLATRA – İNSANLIĞIN GERÇEK TARİHİ – KADİM UYGARLIKLAR

Yazdır Yazdır 

Shambala’nın nerede olduğu ile ilgili farklı söylentiler var, dünyanın içinde, Gobi Çölünün üzerinde vs. Bazıları Agartha’nın başkenti olduğuna inanıyor. Shambala dünyanın içinde, üzerinde ve herhangi bir yerinde değil. Agartha’nın başkenti de değil. Shambala, 6 boyuttan oluşan maddi dünya ile yedinci boyutta olan Ruhsal Dünyanın arasında.

[Romanya’daki Bucegi Dağının altındaki Holografik Oda hakkında kitaplar yazan Radu Cinamar, ‘Dünyanın İçinde’ adlı kitapta Dünyanın içinin boş olduğunu, yerküre kabuğundan sonra eterik katmanın olduğunu, dünyanın merkezine doğru gittikçe süptil katmana ulaşıldığını anlatıyor. Holografik odanın içinde üç adet tünel var, biri Giza Piramidinin altına kadar gidiyor, diğeri Tibet’e, üçüncüsü iç dünyaya gidiyor. Romanya İstihbaratının Paranormal olaylar bölümünün başkanı olan Cezar Brad (gerçek isim değil) ile birlikte önce iç dünyanın yerküre kabuğuna yakın bölümlerinde olan, ileri spiritüel düzeydeki iki şehiri ziyaret ediyorlar. İkinci seyahatlerinde yaya olarak eterik bölgeyi geçip, süptil bölgeye ilerliyorlar, dünyanın merkezine doğru gidiyorlar. Dünyanın çeşitli yerlerinde yerkürenin içine girilebilen yerler var, ama herkes giremiyor, bunlar korunuyor. Radu Cinamar ve Cezar Brad dünyanın merkezine yakın ileri bir uygarlığı ziyaret ediyorlar ve Radu Cinamar Shambala’yı uzaktan görüyor, ama bilinci ve ruhsal gelişimi yeterli olmadığı için oraya gidemediğini söylüyor. Cezar Brad ise Shambala’ya bir kaç kez gitmiş ve aylarca orada kalmış, ama bilgi vermiyor. Ama bu Shambala’nın dünyanın merkezinde olduğu anlamına gelmiyor. Süptil olan bir bölgeden üst boyutlardaki yerlere gitmek daha kolay oluyormuş.]

Shambala’daki Boddhisatvalar insanlığın gelişimi ile ilgileniyorlar, zaman zaman dünyada enkarne olarak insanları izliyorlar ve bazı insanlara eğitimler veriyorlar. İnsanlığın önemli zamanlarında Shamballa’nın liderinin (Rigden Djappo) dünyada enkarne olduğu söyleniyor.

Igor Mikhailovic Danilov Ukrayna’da yaşıyor, bilim adamı, profesör, karyopraktör, mucit ve kendisi Shambala’dan. Kitaplarında ve video programlarında fizik, kuantum fiziği, kimya, astronomi, astroloji, astrofizik, insanın enerji yapısı, dinlerin tarihi, insanlığın tarihi, iklim değişimleri, spiritüel konular ile ilgili bilgiler veriyor. İslama (gerçek İslama) saygı duyuyor. Özellikle İsa’nın zamanlarını, Mısır, Sümer, Babil, dinlerin nasıl yaratıldığını, dinleri kimlerin kontrol ettiğini, İncilleri yazanların aslında İsa’nın havarileri olmadığını, İncillerin nasıl yazıldığını, Çarmıhta ve sonrasında neler olduğunu, Kutsal Kasenin aslında ne olduğunu, Hz. Muhammed’in hikayesini, İbrahim ve Musa’nın aslında kimler olduğunu, Musa’nın Kızıldenizi ikiye ayırma hikayesinin aslında ne olduğunu ayrıntılı şekilde anlatıyor, Anunnakiler ile ilgili gerçek bilgileri anlatıyor. Anunnakiler insanlığı reptilianların köleliğinden kurtaran üç milyar yıldır var olan en ileri ırk. Sümerli tanrılar (Enki, Enlil vs) aslında Atlantis’in tanrıları (insan tanrılar). [ATLANTİS videosunu Yeni Eklenen Mesajlarda görebilirsiniz].

Atlantis’in elitlerinin soyundan gelen Archons dediği (İllüminati, Kabal) insanların spiritüel bilgileri, insanları, tarihi nasıl manipüle ettiğini anlatıyor. Sümer tanrılarının, Yunan tanrılarının aslında kimler olduğunu anlatıyor. Yunan filozoflarının aslında İllüminati’ye çalıştıklarını, Archonların Homer ve Hermes olarak bilinen, aslında var olmayan şahısları nasıl ve niçin yarattıklarını anlatıyor.

Masonluğun nasıl ortaya çıktığını anlatıyor. Mısır’da soylu bir aileden gelmeyen ama zekası, ahlakı ile Shamballa’lı bir Boddhisatva’nın gözüne çarpan İmhotep küçük yaşlardan itibaren, bu Boddhisatva’dan bilim, spiritüel konular, tıp vs her konuda eğitimler alıyor. Soylu bir aileden gelmemesine rağmen Firavun’un gözüne giriyor ve onun danışmanı oluyor. Ülkenin her bakımdan gelişmesini sağlıyor, düzeni sağlıyor. Gençleri eğitmek için okullar kuruyor, onlara her konuda eğitim veriliyor. Sonra, firavuna bir okul yaptırmak istediğini söylüyor ve spiritüel bir okul kuruyor, okula amacı gerçekten spiritüel gelişme olanları seçiyor. İmhotep’in babası duvar ustası olduğu için, okul ‘spiritüel olarak özgür duvar ustaları’ olarak anılıyor. Bu okul Imhotep’in ölümünden 200 yıl sonrasına kadar bozulmadan devam ediyor, daha sonra Archonlar (illüminati) okula sızıyorlar, ele geçiriyorlar, öğretileri bozuyorlar ve masonluk ortaya çıkıyor, İmhotep’in dolayısıyla Shambala’nın sembollerini alıp kullanıyorlar.

Ömer Hayyam’ın öğretmeninin öğretmeni de Shamballa’dan. Ömer Hayyam spiritüel olarak çok ileri seviyeye ulaşmış, bu nedenle her tür bilgiyi spiritüel dünyadan alabiliyormuş, bilimsel çalışmaları, kitapları var. İngiltere’deki üniversitelerden birinde öğretim görevlisi olan bir mason, Tahran üniversitesinden Hayyam’ın kitaplarını çalmış, bazı fizik bilgilerini hiç fizik bilgisi olmayan Isaac Newton’a verip kitap yazmasını istemiş, Newton’un fizik bilgileri buradan geliyor, Newton’u kendi amaçları için kullanmışlar.

İllüminati’nin savaşları nasıl yarattığını, Hitler’i nasıl yetiştirdiğini, Rockfeller gibi zenginleri nasıl yarattığını, ABD’de iç savaşları nasıl yarattığını, ABD’yi nasıl kurduklarını, yaptıklarının arkasında olduklarının anlaşılmaması için bir çok gizli topluluklar oluşturduklarını anlatıyor.

İllüminatinin elinde olan Hitler ve Stalin, İllüminatiden kurtulmak, kendi başlarına güç olmak için Shambala’nın gücünü elde etmek için Shambala’yı aramışlar. Bu ikisinin amaçlarını bilen İllüminati Hitler’i Rusya’ya savaş açmaya mecbur bırakmışlar.

Bu arada bazıları Shambala’nın negatif olduğuna inanıyor, bunun nerden geldiği aşağıda anlatılıyor;

“Tüm bu ‘Yeni dünya düzeni’ girişimi ve planları tam olarak Arhconlardan (İllüminati, Kabal) kaynaklandı. Amaçları savaşlar vasıtası ile tüm dünyayı iki büyük devlete bölmektir. Ve sonra bunları kendi yönetimleri altında olan tek bir Dünya hükümeti olan tek bir devlete birleştirmektir, tam olarak onlara itaat eden yeni türde insanlar ve bu hükümete karşı gelen herkesi öldürmek. Bu amaçlara ulaşmak için, bu çalışmayı kontrolleri altında olan topluluklar vasıtası ile yapıyorlar, gizli topluluklar ve halkın bildiği topluluklar.  

İnsanları negatif tarafa yönlendirmek ve kendi amaçları için kullanmak için insanların pozitif uğraşlarını kullanıyorlar. Bilgiyi inanılmaz şekilde çarpıtıyorlar. İşte sizin için basit bir örnek. Shambala’ya neden tamamen negatif bir tutumu popüleştirmeye başladılar, Shambala’nın bir yerlerde yerleşik olan ve dünyanın üzerine güce sahip olan “korkunç bir canavar” olduğunu yerleştirmeye çalıştılar? Bu efsane Naziler ‘Yeşil Dragon’ düzeninin aynı ‘inisiye’ üyeleri tarafından anlatıldı. Onların masallarına göre, Orta Asya’da bulunan Gobi Çölünde ‘otuz veya kırk yüz yıl önce’ son derede gelişmiş bir uygarlık vardı. Felaketin sonucu olarak, Gobi çöle döndü ve hayatta kalanlar ya Avrupa’nın kuzeyine ya da Kafkasya’ya göç ettiler. Sözüm ona bu göçmenler insanlığın ana ırkını, aryan tabakasını temsil ediyor. Bu son derece gelişmiş uygarlığın öğretmenleri Himalaya’nın altındaki mağaralara yerleştiler. Orada iki gruba bölündüler. Onlardan biri ‘sağ el’ yolunda devam etti, diğeri ‘sol el’ yoluna gitti. Sağ yolun merkezi iyinin, tefekkürün gizli şehri Agharti idi, “insan hayatına müdahale etmemenin tapınağı”. Ve ikincisi şiddetin ve gücün merkezi, güçleri sadece elementleri değil, insan kitlelerini yöneten Shambala’ya geçti. Ve en önemlisi, ‘Yeşil Dragon’un inisiye üyeleri farklı insanların büyücü liderlerinin yeminler ve kurbanlarla Shambala ile anlaşma yapabileceklerini belirttiler. Tüm bu sahte efsanelere dayanarak Haushofer’i ve onun vasıtası ile tüm Alman insanları Doğu Avrupa’yı, Pamirleri, Tibet’i, Türkistan’ı, Gobi’yi fethederek “orijinal köklere dönme gerekliliği” hakkında ikna ettiler, çünkü ‘anahtar bölgeleri’ kontrol eden, sözüm ona bütün dünyayı kontrol eder.

Tersine, üst seviye Naziler bunu ‘gizli bilgi’ olarak düşündü. En acı ve komik şey, Hitler ve 3 nci Reich’in gizli topluluklarının otoritelerinin sürekli temas içinde oldukları yeşil eldivenli ‘Tibet keşişine’ ‘Anahtar Koruyucu’ denmesiydi ve onun sözüm ona Agharti’ye (Aryana) girişi bildiğinin dedikodularının olmasıydı.

“Neden Shambala hakkındaki bilgiyi bu kadar bozdular?”

Shambala gerçekten çok ciddi bilgiye yoğunlaşır, Shambala küresel seçim zamanları arasında Kutsal Kasenin koruyucusudur. Archonlar/İllüminati/Kabal, karşısında gerçekten güçsüz oldukları tek kuvvetin Shambala olduğunu çok iyi biliyor, bu nedenle insanların gözünde Shambala’yı kötülemek için her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Shambala insan toplumuna karşı nötr olmasına rağmen, toplumun gelişimi insanların kendilerinin kişisel seçimi olduğu için, bazı nadir istisnai durumlarda Shambala insanlara spiritüel yardım sunar, bu yardım daha çok dolaylıdır. Shambala insanların dünyasına gerçeği ve bilgiyi getirir. Ama seçim insanlara bırakılmıştır. Bu ışığa benzer. Eğer insanlar ışığı görmek isterlerse, sadece ışığın saflığını algılamazlar, aynı zamanda bunu diğer insanlara aktarırlar. Ve ışığın her yeni sıçraması ile, dünyada daha az karanlık olur. Eğer insan ışığı görürse, ama onu söndürürse, karanlık onun bölgesine uzanır. Işığı alan herkes onun taşıyıcısı olur. Ve sadece insanın kişisel seçimi, onun etrafında ve genelde tüm dünyada ne kadar ışık olacağını belirler.”

“Bu nedenle Archonların, Shambala hakkındaki bilgi dahil, bilgileri çarpıtmaları onlar için çok faydalıdır.”

****

Igor Mikhailovic ayrıca iklim değişiminin, felaketlerin artmasının nedenlerini anlatıyor. Parçacık ve dalganın birbirine nasıl değiştiğini, atom altı dünyayı, maddenin nasıl ortaya çıktığını, madde dünyası ile spiritüel dünya arasındaki etkileşimin nasıl olduğunu anlatıyor.

Geliştirdiği bir piramit var, şu sıralar yapay bilinç oluşturmak ile ilgili çalışmaları var. Son yıllarda moda olan Ayahuasca kullanmanın nasıl zararlı olduğunu anlatıyor.

Igor Mikhailovic Danilov ile yapılan sohbetler ile ilgili Rusça ve İngilizce kitaplar internetten ücretsiz indirilebiliyor. Sensei 1 ve Sensei 4 kitapları Türkçeye çevrilmiş. Asıl kitap 730 sayfalık ALLATRA kitabı.

https://books.allatra.org/en

Ayrıca Rusça ve İngilizce video programları var, bir çok videonun İngilizce alt yazısı var veya İngilizce seslendirilmiş. Programlarda spiritüel bilgiler veriyor. Bazı videoları Türkçeye çevirdim, diğer videolardan çevirmeye devam edeceğim.

ALLATRA TV

https://www.youtube.com/channel/UC4kvC_ixeXP1jmdekc_igag

ALLATRA HALK HAREKETİ’ne dünyadaki 200 den fazla ülkeden binlerce insan katılıyor. Projeler, çalışmalar, röportajlar yapıyorlar. ALLATRA’da herhangi bir şey satmıyorlar, insanlardan maddi olarak beklentileri yok, kitaplar ve video programları ücretsiz.

Igor Michailov Danilov insanlığın geleceğinin her bir insanın seçimine bağlı olduğunu, maddi yaşamı değil, spiritüel yaşamı seçmemiz gerektiğini söylüyor. İnsanın amacının Kişiliğini Ruhu ile birleştirip Spiritüel Dünyaya (Nirvana, cennet, yedinci boyut) gitmek olduğunu anlatıyor.