ŞİFA VE UYANIŞ

Yazdır Yazdır 

ŞİFA VE UYANIŞ

VortexHealing’in bakış açısı tüm yaşamın Kendisini şaşırtıcı bir yaradılış deneyimi olarak ifade eden Bir (Tek Kaynak, Tek Bilinç, Tek İlahilik) olduğudur. Bunun farkındalığını kaybettiğimiz için, temel yaşam deneyimimiz ayrılığın dar lensleri ile odaklandı. Kendimizi yaradılıştaki her şeyden ayrı ve yaradılışın Evrensel Kaynağından ayrı olan belirli bir varlık olarak deneyimliyoruz. Bu her türde sorun ve sahte kimlikler yaratır, ki bu zamanla insan sistemimizin her seviyesine damgalanır ve koşullanır – bedenlerimiz, zihinlerimiz, duygularımız ve hatta ruhsallık duygumuz. Bu koşullanmanın ağı inanılmaz, neredeyse hayal edilemez kadar derindir. Çokboyutlu seviyelerde var olur ve insan olma deneyimimizi tamamen çarpıtır. Sayısız duygusal sorunlar yaratmaya ek olarak, ayrıca insan enerji sistemimizde blokajlar yaratır, ki bunlar zayıflık ve fiziksel hastalık yaratır. Tüm bunlar bizi mücadele ve ıstırapta kapana kısılmış tutar. Öfkeleniriz, endişeleniriz, kurbanlaştırılmış hissederiz, yalnız hissederiz, güvensiz hissederiz ve/veya kayıpla, işimizle veya ailemizle bunalırız. Tüm bu deneyimler bizi bu yerlerde kimliğimizi kuvvetlendiren bir şekilde koşullandırır, bizi bunlarda daha derin kapana kıstırır ve ayrılık deneyimimizi derinleştirir. VortexHealing’in niyeti bulunduğu her seviyede bu koşullanmaları salıvermek, sağlığın hüküm sürmesi için kişiyi duygusal dengeye ve enerjisel kuvvete geri döndürmektir.

Ama, VortexHealing’in amacı ayrıca bundan çok daha geniştir, çünkü daha derin şifa bütünlüğe geri dönmeyi gerektirir. Bütünlük kim olduğumuzun farkındalığına geri dönmeyi gerektirir, ayrılık ve ıstırap kök deneyimimizden varlığımızın kalbinde olan içsel özgürlüğün deneyimine uyanış. Bu nedenle VortexHealing’in ilahi Kaynağı bu tür uyanışı kolaylaştırmak için bir şifa sistemi tasarladı. Sonuç olarak, katılımcıların kendi koşullanmış, çok boyutlu gerçeklik ve kimlik ağlarından uyanmaya başladıkları bir süreç – bir tür ruhsal hızlanma süreci – başlatılır. VortexHealing’in şifa aletleri fiziksel ve duygusal dönüşüm üretmek için tasarlanmış olsa da, daha derin bir seviyede İlahilik ile mümkün olan şifanın en derin hareketini kolaylaştıran bir süreci harekete geçirir; gerçek doğamız olan özgürlüğe ve birliğe içsel uyanış.

Spesifik Koşulları İyileştirmek

Duygusal sorunlarımızı iyileştirmek çok kolay bir şey değildir. Bir buzdağı gibi, sorunun yalnızca yüzeyi görünürdür. Sorunun geri kalanı psişenin daha derin bölümlerinde gizlenir, hem bilinçli hem de kimlikler tarafından desteklenir, geçmiş yaşam anıları ve DNA’da taşınan atasal geçmiş tarafından desteklenir. Tüm bunlar çok boyutlu seviyelerde tutulur ve sorunu yerinde tutmaya yardımcı olacak şekillerde değiştirmek için bedeni koşullandırır. Sorun bedenin enerji sisteminin her veçhesine damgalanır. Bu, onun bütünü dönüştürülmeden iyileştirilemez.

Bu süreç sorunun bilincinin tüm seviyelerinde çalışmayı, ayrıca bedenin enerji sisteminin karmaşık modelleri ile çalışmayı kapsar. Bunun için, psişenin ve bedenin enerji sisteminin çokboyutlu haritalarını geliştirdik. Haritalar kapsamlı şekilde çalışmamızı sağlar: sorunun en derin köklerinde, sorunu destekleyen psişenin tüm diğer bölgelerinde ve bedenin enerji sisteminde sorunun tüm seviyelerinde.

Yine de burada daha derin bir seviye vardır. Beden ve psişede tutulan şeye ek olarak, her duygusal sorunun özü temel ayrılık deneyimimizde köklenmiştir. En sonunda, bu ayrılığın dönüştürülmesi gereklidir – onu uyandırarak. Ancak, bir şifa türünün bunu başarması için, buzdağının köküne nüfuz etme gücü olan, zaten uyanmış ve ayrılıktan özgür olan enerji ve bilinç seviyesine ulaşmalıdır. Bu İlahiliğe gereksinim duyar. Başka hiçbir şey bunu yapma derinliğine ve gücüne sahip değildir.

VortexHealing’in yalnızca ilahi enerji ve bilinç ile çalışmasının nedeni budur.

VortexHealing’in sadece bir şifa sanatı değil, aynı zamanda bir uyanma yolu olmasının nedeni budur: kişinin sorunlarındaki ayrılığı iyileştirmek için mevcut olan aynı ilahi güç daha derin iyileşme için kullanılabilir – kişinin varlığının özündeki ayrılığın uyanması. İnsanlar çoğu zaman spesifik sorunlar üzerinde çalışmanın duygusal süreci ile ruhsal uyanış fikrine varır. Bir noktada, psişelerinde daha derin türde rahatsızlık olduğunu kavrarlar, tüm ıstıraplarının kökünde olan kalplerindeki belirli türde boşluk. Bu onları daha fazla bir şey aramaya yönlendirir. Gerçek ruhsal uyanışın arayıcıları olurlar ve onlardan bazıları bunun için, bu yaşamda uyanmak için VortexHealing’deki İlahiliğe yollarını bulurlar.

VortexHealing bir şifa sanatı olmaktan çok daha fazlasıdır. Bu dönüştürücü sihir ve onun sevgi şeklindeki ifadesi ile çalışmak için İlahilik tarafından güçlendirilen tam bir dönüştürücü süreçtir. Ona gereksinim duyan yaradılıştaki her şeye ilahi enerji ve bilinç getirir. Pratikte, bu VortexHealing’in bedende, zihinde, duygularda ve ruhsal bilinçte çok güçlü bir şekilde çalışmasını sağlar. Bedenin enerji sisteminin tüm yönlerini etkiler ve insan varlıklar olarak taşıdığımız en derin karmik sorunları dönüştürür. Kullanılmakta olan şey her zaman ilahi enerji ve bilinçten kaynaklandığı için, sonuç sadece rahatlama ve koşullanmanın salıverilmesi değildir, aynı zamanda kendi gerçek doğasına uyanan insan bilincinin dönüşümü ve evrimleşmesidir.

http://www.vortexhealing.org