VortexHealing® İlahi Enerji Şifası Hakkında

Yazdır Yazdır 

VORTEXHEALING® İLAHİ ENERJİ ŞİFASI HAKKINDA

VortexHealing® Soyağacı Merlin Soyağacıdır

VortexHealing 1994’te yeniden keşfedildi, ama 2700 yıldan fazla bir zamandır Dünyada bulunan bir soyağacının parçasıdır. (Belirli bir öğreti nesillere aktarıldığı zaman, bir soyağacı gerçekleşir). VortexHealing soyağacının iyileştirici ve dönüştürücü öğretileri, onu varoluşa getiren ilahi avatarik ‘varlık’ tarafından güçlendirilmektedir. Kendisine Merlin adı veren İlahi İfadeden VortexHealing öğrenen eğitmenler ve öğrencilerin tarihi çizgisidir. Merlin’in ilahiliği VortexHealing’i var oluşa getirdi ve VortexHealing aletlerinin tüm aktarımlarının, eğitimlerde gerçekleşen tüm enerjisel hızlanmaların ve VortexHealing’i sihirli şifa sanatı ve yolu yapan tüm güç ve inayetin ilahi kaynağıdır. Bu, Kral Arthur ile ilişkili olan Merlin isimli insan varlığı değildir. O Merlin, bu soyağacının öğretmenlerinden biriydi. Tarihi olarak, eğer bir VortexHealing öğretmeni soyağacının ilahi Kaynağı ile birliğin belirli bir seviyesine eriştiyse, unvan olarak Merlin ismini alırdı. Ric Weinman bu soyağacında 13 ncü Merlin’dir.

Tüm İlahi İfadeler, İlahi Olanın eşsiz bir niteliğini tezahüre getirirler. Merlin isminin her zaman sihir ile ilişkili olması tesadüf değildir, çünkü o, bu soyağacının doğasıdır. Merlin sihirli dönüşümün niteliğini getirir. Merlin’in şifa sanatı VortexHealing o ilahi niteliğin gücünü taşır, duygusal şartlanmaları sihirli bir şekilde dönüştürmeyi, fizikselliği dönüştürmeyi, ego-kimliğini dönüştürmeyi ve insan varlıklar olarak taşıdığımız en derin karmik sorunları dönüştürmeyi sağlar. Ve kanal olunan şeyin gücü her zaman Merlin’in ilahi enerjisi ve bilincinden kaynaklandığı için, sonuç sadece şartlanmaların dönüşümü değildir, aynı zamanda bilincin kendi gerçek doğasına uyanmasıdır.

VortexHealing soyağacı 5600 yıl önce yaşamış olan Mehindra isimli bir adam ile başladı. Mehindra tipik bir ‘karmik’ insan varlığı değildi – o bir ruh veya enkarnasyonal kişilik değildi. O bir avatar idi – ilahiliğin insan formuna direkt enkarnasyonu. Her avatar İlahi İfadenin eşsiz bir yönünü tezahüre getirir. Mehindra’nın tezahür ettirdiği veçhe Sihirli Dönüşümdür.

Ama VortexHealing binlerce yıl sonrasında kadar varlığa gelmedi. MÖ 753’te, aydınlanmaya yakın olan ve şimdi İngiltere olan ülkede yaşayan bir adam, Mehindra’dan İlahi esin olarak VortexHealing armağanını aldı. Mehindra kendisini ‘Merlin’ olarak tanıttı, çünkü bu isim titreşimsel olarak Sihirli Dönüşümün niteliğine en yakın sözcük idi (o bölgenin dilinde). Bu İlahi armağan ile çalışarak, adam aydınlandı ve direkt bilinç aktarımı mekanizması ile bu armağanı başkalarına aktarmaya başladı. Bu, dünyada Merlin soyağacının başlangıcı ve VortexHealing’in başlangıcı oldu.

Yol boyunca, soyağacı bir kaç kez ‘kayboldu’ ve yeniden keşfedildi. Modern zamanlarda, Kasım 1994’te Ric Wienman aniden kendisini muazzam boyutlararası bir vortekste bulduğu bir deneyim yaşadı ve bunu yeniden ortaya çıkardı. Ayakları hala yerdeydi, ama geri kalanı ‘başka bir yerde’ idi. Kendisini Merlin isimli İlahi İfade olarak tanımlayan bir ses onunla konuşmaya başladı ve ona VortexHealing’in öğretilerini yeniden başlatmasını sağlayacak aktarımı verdi. Merlin bununla şifalar yapmaya başlaması için onu yönlendirdi. (Ric o zamanlar tam zamanlı bir şifacı idi.) Bir kaç hafta sonra tek bir seansta 20 yıldır viral kronik yorgunluğu olan bir adamın tek bir seansta iyileştiğini keşfedince şok oldu. Sonraki aylar sırasında, Ric kendisini, daha önce önemli derecede etkilemediğini bildiği koşulları ve hastalıkları iyileştirirken buldu. Ric’in şifalarının etkisini gören diğer insanlar bunu öğrenmek istediler ve yaklaşık 9 ay sonra Tucson, Arizona’da ilk VortexHealing eğitimini verdi.

VortexHealing, kadim zamanlarda olduğundan çok daha fazla muazzam evrimden geçti. Bugün onun derinliği ve gücü dikkat çekicidir. VortexHealing’in yapabildiklerini deneyimlediğiniz zaman, (aslında soyağacının 5 nci Merlin’i olan) Merlin efsanesinin neden sihrin adamı olarak düşünüldüğünü bilirsiniz.

https://www.vortexhealing.org

SEANSLAR İÇİN;

E – posta: saffet_guler@yahoo.com