VORTEXHEALING® NE KADAR ETKİLİ

Yazdır Yazdır 

Hastalıkları Dönüştürmek

Genetiği Değiştirmek

Genetik sisteme şifa enerjisi ile erişmek son derece zordur. Maalesef, DNA kodunu değiştirdiklerine hatalı şekilde inanan şifa türleri var ve onların anlattıklarının bazıları, bilimin gerçekte genetik ile ilgili bildiği şeylerin anlayışına sahip değil. Bu alternatif şifaya bilimsel olmayan ve fanteziden işleyen bir şöhret veriyor. Genetikler değiştiği zaman, fizyoloji değişir ve bu laboratuar testlerinde ölçülebilir. VortexHealing DNA’nın yapısını değiştiremez, ama genetik ifadeyi etkileyebildiğimiz görülüyor.

Genetikleri etkileyebilmek belirli hastalık durumları için açık olarak önemli bir rol oynayabiliyor. DNA’da taşınan tüm atasal hafıza – duygusal hafıza – sadece bedeni etkilemez, aynı zamanda çeşitli duygusal sorunları üretir ve destekler. Bu seviyeye ulaşabilmek, özellikle mücadele ve hayatta kalma duygusal kalıpları ile başa çıkmak için önemlidir.

Zayıf Bünyesel Enerji: Bir çok insan hastalanır, çünkü zayıf bünyeye sahiptirler. Kronik hastalık kalıbına sahip bir çok yetişkin hayata zayıf bünye ile başlamıştır. Bu onların sistemlerinin belirli hastalıklara hassas olmasına neden olur. Bünyesel enerji bir tür enerjisel müdahale olmadan kendi kendine kuvvetlenmez. Çoğu şifa türlerinin sistemi daha kuvvetli yaptığı görünür, ama bünyesel seviyeye erişmez. Daha ileri VortexHealing aletleri ile, bünyesel enerjiyi kuvvetlendirebiliriz.

Duygusal Sorunları Dönüştürmek

Psişede tutulan sorunlar; VortexHealing’in güzelliği, kendi ilahi zekasının sorunu dönüştürmek için nereye ihtiyaç varsa onu oraya götürmesidir.

Ayrılıkta Köklenmiş Sorunlar

Bedende & Enerji Sisteminde Tutulan Sorunlar; VortexHealing her zaman erişebildiği tüm seviyelerde çalışır – beden ve zihin, enerji sistemi ve bilinç, inançlar ve kimlik.

VortexHealing’i Bu Kadar Eşsiz & Güçlü yapan şey nedir?

VortexHealing hem insan bilincini hem de insan bedenini etkiler ve fiziksel maddenin titreşim niteliğini dönüştürebilir. Bunu yapmak nasıl mümkündür? Bu sihirli dönüşümlere katkıda bulunan bir çok faktör oyundadır. Bunların hepsinin anahtarı VortexHealing soyağacının kaynağı olan, güçlendiren ve yönlendiren avatardır. VortexHealing bir insan varlığı tarafından yaratılmadı. İlahiliğin direkt bir ifadesi olan bir avatar tarafından yaratıldı ve şaşırtıcı iyileştirme ve dönüştürme güçlerine sahip olacak bir şifa sanatı tezahür ettirme niyeti ile yaratıldı. Kısaca, VortexHealing şaşırtıcı şekillerde iyileştirebilir ve dönüştürebilir, çünkü İlahilik bu şifa sanatının her yönüne nüfuz eden ilahi rehberliği aktif şekilde sağlayarak bunu yapabilmesine niyet etti.

Aşağıda VortexHealing’i olduğu sihirli şifa sanatı yapan anahtar unsurlar var. Bunların hepsi birlikte mükemmel bir şifa sanatı yaratır:

1 – İlahi Enerji ve Yaşamsal Enerjiye Kanal Olmak

Yaradılışın enerjisi belirli bir niteliğe ve titreşime sahiptir. Bu enerjiye yaşamsal enerji veya yaşam gücü enerjisi diyoruz. Canlılığın niteliğine sahiptir. VortexHealing bakışında, İlahilik ilahi enerji denilen enerji türünü yarattı ve bu yüksek titreşime sahiptir ve yaşamsal enerjiden tamamen farklı niteliğe sahiptir. Bu enerjiler arasındaki farkı anlamak önemlidir, çünkü bunlar şifada farklı fonksiyonlara sahiptir.

Çok daha yüksek frekansta olan İlahi enerji ne kadar derin olursa olsun her türde enerjisel blokaja nüfuz edebilir. Çok daha yoğun ve sıkıştırılmıştır, bu blokajlara nüfuz eder ve onları parçalayabilir.

VortexHealing ile hem ilahi enerji hem de yaşamsal enerji gereksinimleri karşılanır, her ikisi de kanallık yapılır, ilahi zeka tarafından ihtiyaç duyuldukları yere yönlendirilir.

2 – Enerjisel Özgünlük

VortexHealing’te, Temel sınıf seviyesinde ilahi Vortex enerjisinin 49 farklı ve eşsiz formu vardır, her biri belirli bir etki yaratmak için tasarlanmıştır. Vortex enerjisinin bu 49 formunun her biri enerji sisteminde veya bilinçte eşsiz bir şey gerçekleştirmek için tasarlanmıştır, ki bu, bunu tek bir, daha genel enerjiden çok daha iyi yapmasını sağlar. Ve her durumda VortexHealing uygulayıcısı bir seçime sahiptir: tek bir Vortex enerjisi seçilebilir ve belirli bir görevi gerçekleştirmesi için aktarılır veya Vortex’in 49 formuna aynı anda kanal olunabilir. Aynı anda kanal olduğunda, Vortex’in 49 formunun her biri ilahi zeka tarafından otomatik olarak tam olarak ihtiyaç duyuldukları yere gönderilir.

3 – İlahi Zeka

VortexHealing uygulayıcısının uzaktan kanal olsa bile, herhangi duygusal kalıba veya bedenin herhangi spesifik bölgesine ya da enerji sistemine bu kadar spesifik olarak odaklanabilmesinin nedeni, VortexHealing sisteminde içerilen ilahi zekadan dolayıdır. Uygulayıcının aynı anda Vortex enerjisinin 49 eşsiz formuna kanal olmasını ve her birinin alıcının sisteminde gereksinim duyulan yerlere gönderilmesini sağlayan bu aynı ilahi zekadır.

VortexHealing ile hem sorunun kendisine hem de nedenine yardımcı olmak için kanal olabiliyoruz. İlahi zeka enerjiyi ve ilahi bilinci her ikisine de yardımcı olması için gitmesi gereken yere yönlendirir.

4 – İlahi Bilince Kanal Olmak

Genellikle, enerji şifası türlerini düşündüğümüz zaman, üzerinde çalışılan sistemde belirli türde dönüşüm üretmek için enerjinin bazı türlerine kanallık yapma açısından düşünürüz. VortexHealing ile, kanallanan ilahi ve yaşamsal enerjilere ek olarak, ilahi bilince kanal olma yeteneği de vardır. İlahi enerji ve ilahi bilinç elbette birbirleriyle ilişkilidir. İlahi enerji geri planda ilahi bilince sahiptir ve ilahi bilinç ilahi enerjinin bir miktarını taşır. Her biri eşsiz özelliklere ve güçlere sahiptir.

Bunun nasıl çalıştığını anlamak için, bir enerji sistemine sahip olduğumuzu ve bilince sahip olduğumuzu düşünün. Eğer duygusal bir sorunumuz varsa, o bedenimizde, enerji sistemimizin her türlü farklı bölgelerinde ve bilincimizde tutulur. İlahi enerji, enerji sistemimizde çalışmak için en uygun iken, ilahi bilinç bilincimizde çalışmak için en uygundur. Bu nedenle, bir sorun üzerinde çalışırken, ilahi enerji o sorunu enerjilendirir ve dönüştürür, aynı anda ilahi bilinç o sorunun bilinci üzerinde çalışır, onu direkt olarak dönüştürür.

5 – İlahi Sihir & İlahi Sevgi

İlahi bilincin VortexHealing’de oynadığı role ek olarak, yukarıda tanımlandığı gibi, o bilinç aynı zamanda eşsiz içsel bir niteliğe sahiptir – ilahi, dönüştürücü sihir ve sevgi niteliği.

VortexHealing’e kanal olunduğu zaman, ilahi bilinç kendi ilahi ifadesi içinde dönüştürücü sihir olarak sevginin bu inanılmaz niteliğini taşır. Şifadan gelen ilahi sevgi oldukça somuttur ve insan duygusal bilinci buna çok güçlü şekilde tepki verir, şifada zaten gerçekleşmekte olan şeye daha fazla dönüştürücü güç ekler.

Sevginin bu derin niteliği, ilahi Vortex enerjilerinin 49 unda da vardır. İlahi sevgi kim olduğunuzu hatırlamanıza yardımcı olur.

6 – Köprü Kurma

Şifa enerjisine kanallık yapıldığı zaman, kanal şifa enerjisi ile alıcı arasında bir ‘köprü’ olarak davranır. Şifanın niteliğini belirleyen şey, kanal olunan şeyin niteliğine bağlı olduğu kadar, ‘köprünün’ niteliğine de bağlıdır.

VortexHealing’i bu kadar güçlü yapan şeyin büyük parçası, şifa sanatına inşa edilen köprü kurmanın derinliğidir. Farklı bireyler doğal yeteneğin farklı seviyelerine sahip olsalar da, köprü kurmaya gelince, VortexHealing sistemi köprü kurma derin yeteneğini doğal olarak üretir.

7 – Aktarım

VortexHealing soyağacının ilahi Kaynağından gelen direkt bilinç aktarımları ile öğretilir. Şifa aletleri öğrencilerin bilincine ve enerji sistemine VortexHealing soyağacının ilahi Kaynağı tarafından direkt olarak aktarılır ve bütünleştirilir.

8 – Niyet ile Şifa

Gücüne ek olarak VortexHealing’in sihri, şifa aletlerinin belirli bir bölgeyi veya duygusal sorunu temizlemesine niyet edilebilir ve Merlin’in ilahi enerjisi ve bilinci kişinin sisteminde tutulan yere gider ve orada dönüşüm yaratır.

9 – Sihirli Yapılar

İkinci VortexHealing sınıfı ile başlayarak,`ilahi enerji ve bilince kanal olmaya ve derin bir şekilde köprü kurmaya ek olarak öğrenciler ayrıca “sihirli yapılar” dediğimiz şeye kanal olabiliyorlar. Sihirli yapı, ilahi niyet ile dolu olan iplikler şeklinde çıkan yeterince yoğun hale getirilen ilahi enerjidir. Organları ve beden sistemlerini kuvvetlendirmek için, bir canlıda veya iş yerinde enerji ve bilinç akışını yeniden yapılandırmak için, mekana belirli türde nitelikleri getirmek üzere köprü kurmak için çeşitli şekillerde kullanılabilirler.

10 – “Karma Düğümlerini” Salıvermek

Karma düğümünün merkezinde saf ayrılık bilinci vardır. Bu ayrılık bilinci düğümün ifade ettiği sorunun gerçek köküdür, o olmadan, sorun olmazdı. VortexHealing’i bu kadar eşsiz ve güçlü kılan şeyin parçası, karma düğümlerini temizleyebilmemizdir.

“Karma düğümleri enkarnasyonal benlik tarafından yaşamdan yaşama taşınan, enkarnasyonal sorunların ve kimliklerin odak noktalarıdır. Bir varlık yeni bir bedene enkarne olduğu zaman, bu karma düğümleri omurganın merkezinde minik karanlık noktalar şekilde ortaya çıkar. Bunlar o sorun ile ilişkili olarak o bireyde karmayı temsil eder ve o minik noktaya bir düğüm gibi sarmalanmış çok fazla geçmiş yaşam anıları içerir.

11 – Tam Sorunu İyileştirmek

Duygusal sorunlarımız en fazla ıstıraba neden olan şeydir. Bir sorun gerçekte çok boyutlu seviyelerde bilincin ve enerjilerin karmaşık, birbiriyle etkileşen ağıdır. Bu nedenle eğer koşullanmanın veya kimliğin veya koşullanmanın yeterince küçük alanlarının anahtar parçası temizlenmezse, geride dokunulmamış olarak kalan şey ağdaki diğer alanları yeniden koşullandırmaya başlar, bilinçte sorunun duygusunu sürdürür. Bir sorunu tam olarak temizlemek için, kimlik dahil tüm bu farklı alanlarda onu yeterince temizlemeyebilmeli ve hitap edebilmelisiniz. VortexHealing’in yapmak için tasarlandığı şey budur: hem sorunu iyileştirmek hem de kökündeki ayrılık duygusunu dönüştürmek.

12 – Şifa ve Uyanış Arasındaki İlişki

VortexHealing’in yaptığı şey sadece şifa değildir, bizi ruhsal uyanışa doğru ilerleten olgunlaşma süreci üretir. Bu diğer yönde de çalışır. Ruhsal uyanış gerçekleştiğinde, şifa sorunları çok daha kolaylaşır.

Şifa türleri genellikle şifaya odaklanır ve spiritüel uygulamalar uyanmaya odaklanır. VortexHealing uyanışı kolaylaştırmak için şifayı kullanır ve şifayı kolaylaştırmak için uyanışı kullanır. Bize göre, şifa ve uyanış birbirleri ile yakından ilişkilidir.

http://www.vortexhealing.org

SEANSLAR İÇİN:

E posta: saffet_guler@yahoo.com