İNSAN KALBİ

Yazdır Yazdır 

İnsan Kalbinin bedende hem elektrik hem de manyetik alanların en kuvvetli üreteci olduğu dökümante edilmiştir. Bu önemlidir, çünkü bize her zaman beynin tüm eylemlerin gerçekleştiği yer olduğu öğretildi. Beyin elektrik & manyetik alana sahipken, bu alanların ikisi de Kalp ile karşılaştırılınca göreli olarak zayıftır. Kalp beyinden elektriksel olarak yaklaşık 100,000 kat kuvvetli, manyetik olarak 5,000 kat kuvvetlidir. Bu önemlidir, çünkü bildiğimiz şekliyle fiziksel dünya bu iki alandan yapılmıştır.Enerjinin elektrik & manyetik alanları. Şimdi fizikçiler bize atomun ya manyetik alanını ya da elektrik alanını değiştirebilirsek, bedenimizdeki ve bu dünyadaki atomun kendisini ve elementlerini değiştireceğimizi söylüyorlar. İnsan Kalbi her ikisini de yapmak için tasarlanmıştır.