- Koşulsuz Sevgi - https://www.kosulsuz-sevgi.com -

DAVID WILCOCK: İFŞAAT HESAPLAŞMASI– HAKİKAT İÇİN SAVAŞ

Rus yolcu uçağının düşürülmesi, Los Angeles üzerindeki baş döndürücü UFO – benzeri füze testi, Paris saldırıları ve Türklerin Rus savaş uçağını düşürmesi İfşaat (Disclosure) zirvesine ulaştığı için savaşın işaretleri olabilir.

En azından altı farklı köstebek kaynak bize İttifakın (Pozitif İttifak) dev bir karara ulaştığını anlatıyor: Sonunda İfşaatta ilerlemekte anlaştılar.

İfşaat bugün dünya hakkında bildiğimizi sandığımız her şeyi tamamen değiştirecek olan gizli bilgilerin açıklanmasını kapsıyor.

Bu çok uzak olmayan gelecekte, dünya dışı zeki uygarlıkların Dünyayı ziyaret etmekte olduklarının bazı resmi bildirimlerini kapsayabilir.

Kısa vadeli girişim zaten şu anda uygulanmakta, bize ne kadarının anlatılacağının uzun vadeli girişimleri hala görüşülmekte.

Tüm bu olağandışı ve şiddetli olaylar, köstebeklerin çoğu birbirlerinden bağımsız olarak bu yeni bilgiyi bize sızdırdıktan SONRA gerçekleşti.

“ESKİ DÜNYA DÜZENİ” BUNUN GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEMİYOR

Sadece Eski Dünya Düzeni “Kabal (İllüminati)” grubu İfşaata karşı. Ve olağan olduğu gibi, bunu durdurmaya çalışmak için terörizmi kullanıyorlar – Rusya ve Fransa’ya karşı.

Bu saldırıların niyeti İttifak ülkelerini sindirmek ve korku yaratmak olabilir, büyük sırrı açıklama kararlarını yeniden düşünsünler diye.

Şu anda sırra ve yapılan ölümcül savaşa bakmaksızın, önümüzdeki haftalar ve aylar sonunda bazı çok heyecan verici değişimler yaratabilir.

Herkes gibi bizler de Rus yolcu uçağının düşürülmesine ve Paris saldırılarına şok olduk ve üzüldük.

Ve bir ABD müttefiki olan Türkiye herkesin baş düşmanı İŞİD’İ bombalayan Rus savaş uçağını düşürüyor.

Tüm bunlar başlayıncaya kadar, olaylar bir kaç aydır sakindi – negatif kitlesel olayların kollektif dikkatimize hükmetmemesi anlamında.

Haberlerde gördüklerimizden ve köstebeklerden işittiklerimizden, beklemekte olduğumuz değişim zamanı şimdi gerçekleşiyor.

KÖSTEBEK VERİLERİ HİKAYENİN PARÇASI

Eğer bu bilgiler sizin için yeni ise, “köstebekler nedir” diyorsanız, çok sayıda muhbir ile temasımız – video ile – kolayca kanıtlanabilir.

İlerleme çok yavaş olsa da, burada dökümante ettiğimiz ifşaat savaşı açıkça sürekli artıyor.

Her hafta sahnelerin arkasında – küresel seviyede – yapılan gizli savaşı ortaya seren sayısız yeni hikaye ortaya çıkıyor.

Gerçek bilim kurgudan daha büyüleyici – ve bunun hakkında öğrenerek çözümün parçası olursunuz.

Bu olaylar korku ve terör gibi kitlesel etkiler üretmek için zamanla büyümeli ve daha berbat hale gelmeli – faillerin (Kabal) istediği bu.

Bu tür suça “terörizm” denmesinin nedeni bu.

GERÇEĞİ GÖRMEZDEN GELİRSEK, GELECEKTEKİ KURBANLARA SIRTIMIZI DÖNERİZ

En üst medya haberlerinin kısa bir dikkat ömrü var ve tek odak tek bir zamanda tek bir büyük olaya. Yeni bir savaş veya kitlesel ölüm harika bir çeldirmeye/dikkatleri dağıtmaya hizmet eder.

Bu felaketler henüz barış dolu, uyumlu bir gelecek hedeflerimize ulaşmadığımızın şok edici hatırlatıcıları.

Masum insanlar bu canilerin ellerinde ölmeye devam ederken, hiç bir şey yapmadan, sonraki felaketi bekleyerek seyirci kalamayız.

Bunun gibi olaylardan sonra “uykuya geri dönmek” kolaydır – sonraki büyük haber hikayesi geldiğinde tekrar korkuya tetiklenmek için.

Neler olup bittiğinin gerçeğini teşhir ederek, dünyayı terörizmden özgürleştirecek bir çözüme doğru çalışabiliriz.

Kavrayın ya da kavramayın, gerçeği öğrenerek ve paylaşarak, bu saldırıların suçlularını bozguna uğratmak için gayretle çalışan ittifaka yardımcı oluyoruz.

TERÖRİSTLER KİM?

Dünyamızda neler olup bittiğinin gerçeğine uyandığınızda, kitlesel terör olaylarını bir daha asla aynı şekilde görmezsiniz.

İŞİD gibi grupları kim finanse ediyor ve hangi amaçla?

İŞİD gibi grupların siyasi amaçlarına ulaşmak için İllüminati/Kabal tarafından kullanılan “temsilci ordular” olduğunun bol miktarda kanıtı var.

GİZLİ HÜKÜMET KARTELİ

Gücü elinde tutan Kabal kim?

Onlara ne isim verirseniz verin. Onlar sahnelerin arkasında Batı dünyasına hükmetmekte olan gizli hükümet kartelleridir.

Onların 20 nci yüzyıldaki her büyük savaşın her iki tarafını gizlice kontrol ettiklerini keşfetmek şok edici.

Bu bir “İnternet Komplo Teorisi” değil. Veriler çok fazla ve çürütülemez. Hitler çok başlı yılanın yalnızca en iğrenç yüzüydü.

Konuştuğumuz her köstebek bu gizli hükümet kartellerinin var olduğu gerçeğinin ilk elden bilgisine sahip.

Daha sonra doğru olduğu kanıtlanan istihbarat bilgisinin sayısız örneklerini dökümante ettik.

SÜRMEKTE OLAN ÇOK DAHA BÜYÜK BİR HİKAYE VAR

Gördüğümüz en büyük haberlerin çoğunun arkalarından bizim kavradığımızdan daha büyük bir hikayesi var.

Köstebeklere göre, gerçek hikaye yakında halka müthiş bir şekilde ifşa edilebilir. Bu, hızla kayıtlı tarihimizde en büyük kitlesel uyanışı yaratacak.

Gizli hükümet kartelleri serbest enerji, anti – yerçekimi, portal yolculuğu ve materyalize ediciler gibi teknolojiyi ve dünyayı iyileştirebilecek araçları saklıyorlar.

Ayrıca milyonlarca yıl öncesine kadar uzanan, dünyanın içindeki ve etrafındaki zeki uygarlıkların yaygın varlığı hakkında bizi karanlıkta tutuyorlar.

“İŞİD” BATI TARAFINDAN FİNANSE EDİLİYOR VE KONTROL EDİLİYOR

Rus yolcu uçağı patlaması ve Paris toplu saldırısından sonra, “İŞİD kim ve ne” sorusu daha büyük öncelik kazandı.

En yüksek seviyelerde Irak ve İran hükümetleri İŞİD’in Batı’nın temsilci ordusu olduğunu düşünüyor.

Onlar, bunun sadece Irak ve İran hükümetleri içindeki “komplo teorisi” olduğu “inandırıcı yadsınabilirliği” kullanarak halk kitlesine yeni bir düşünce tohumluyorlar.

Irak ve İran İŞİD’in Batı’nın yaratımı olduğuna inanmalarına yol açan ne tür istihbarata sahipler?

http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1191-disclosure-showdown