GALAKSİMİZİN MERKEZİNDE GARİP GÜMBÜRTÜLER

Yazdır Yazdır 

Hector Carreon
La Voz de Aztlan

Los Angeles, Alta California – Ekim 18, 2005 – (ACN)

Bu yılın Mart ayında, Sweet Briar College’in fizik profesörü ve astronomu Scott Hyman, çok şaşırtıcı bir bildiri yaptı. Dr. Hyman ve çalışma arkadaşları bilim dergisi Nature’de, Samanyolu Galaksimizin merkezinde çok olağanüstü bir şeyi belirlediklerini yazdılar. 2002 de, New Mexico, Socorro’daki Çok Büyük Array teleskobu tarafından alınan düşük frekanslı radyo dalgası imajlarını analiz ederken, Dr. Hyman ve araştırma ekibi zeki olarak yönlendirilmiği görülen kesik kesik bir sinyal belirlediler. Sinyal, her biri 10 dakika süren ve 30 Eylül’den 1 Ekim’e dek süren 7 – saatlik periyodun üzerinde her 77 dakikada bir görünen eşit parlaklıkta beş adet oldukça enerjetik radyo emisyonlarını içeriyordu. Keşif, Prof. Scott Hyman ve tüm astronomi topluluğunun “kafalarını kaşımalarına” neden oldu.

Galaktik Merkezden Radyo patlamaları (Hunab Ku).

Galaksimizin merkezindeki bu garip gümbürtüler nedir ? Sofistike bilimsel enstrumanları ile modern günümüzün astrofizikçileri ve astronomları bu aynı soruyu düşünüp taşınan tek insanlar değil. Gerçekte, fevkalade astronomlar ve matematikçiler olan kadim Mayalar da Galaksimizin merkezinde neyin var olabileceğini derin derin düşündüler. Mayalar bu merkezin gökyüzünde tam olarak nerede yerleşik olduğunu biliyorlardı ve Princeton Universitesinden Dr. Jose Arguelles tarafından Hunab Ku olarak adlandırılan, ama Mayalar tarafından “Galaktik Kelebek” olarak bilinen onu temsil eden bir glyph’i (glif – kabartma) vardır. Daha fazlası, onların tüm kozmolojisi ve aşırı derecede doğru olan takvimleri, Hunab Ku’nun mevcudiyetine ve yerine dayanır ve onlar insanlığın geleceğinin eninde sonunda burada gerçekleşen şeye bağlı olduğuna inanıyorlardı.

Mayalara göre Hunab Ku en üstün Tanrı ve nıhai (en son) Yaratıcı idi. Hunab Ku, güneşimizin ötesindeki diğer Galaksilere giriş kapısını ve ayrıca bu Galakside var olmuş olan tüm Bilinçliliğe giriş kapısını temsil eder. Mayalara göre Hunab Ku, ayrıca “hızla dönen bir diskten”, yıldızlar, gezegenlere ve güneş sistemlerine kadar tüm maddeyi organize eden Bilinçliliktir. Hunab Ku, sürekli olarak yeni yıldızlar doğuran “Anne Rahim”dir ve bizim güneşimizi ve Dünya Gezegenini doğurdu. Mayalar ayrıca, “Yaratıcı”nın, periyodik “Bilinçlilik Enerjisi” patlamaları yayılımı vasıtası ile Galaksinin merkezinden Galaksimizde gerçekleşen her şeyi yönettiğine inanıyorlardı. Bugün, modern astronomlar, Galaksimizin merkezinde, ortasında “Kara Delik” olan “hızla dönen bir disk” olduğunu ve onun hem yıldızları yuttuğunu hem de yıldızları doğurduğunu doğruladılar. Dr. Scott Hyman’ın ve yardımcılarının, bu yılın başlarında Galaksimizin merkezinde gözledikleri bu garip gümbürtüler Mayaların inandıkları şey ile bağlantılı olabilir mi ?

Mayaların inandıkları ve anladıkları şey ile modern bilim adamlarının bugün Galaksimiz ile ilgili keşfettikleri şey arasında bir yakınlık olduğu görünüyor. Tek büyük bir fark, modern fizikçilerin ve Mayaların “Zamanı” nasıl gördüğüdür. Bugün, fizikçiler Zamanı lineer olarak görüyorlar. Modern ilkeye göre, Zaman düz bir çizgide akar. Albert Einsten’a göre Zaman yavaşlayabilir, ancak daima tek bir yönde akar. Bunun tersine, Mayalar Zamanın aslında bir daire içinde aktığına inanırlardı. Şeylerin bir başlama ve bitişi vardı, ama Zaman döngüsünün sonunda bir yenilenme vardır. Tüm tezahür eden fenomenin “periyodikliği” vardır. Mayaların oldukça Uzun Hesaplanan Takvimi bu ilkeye dayanır. Mayalar ayrıca Zamanın Hunab Ku’dan kaynaklandığına ve Hunab Ku tarafından kontrol edildiğine inanırlardı. Dr. Scott Hyman Galaktik Merkezden enerjisel radyo emisyonlarını kaydediyor.Maya Kozmolojisini ciddiye almamak çok zordur, çünkü onların “Zaman” tutma metodolojilerinin aşırı derecede doğru sonuçlar veren olağanüstü kanıtını bıraktılar. Onların, Meksiko’da Chichen-Itza’daki gibi piramitleri, Dünya Güneşin etrafında dönerken Dünyanın ekseninin presesyonuna neden olan yıllık Gündönümlerine ve Ekinokslarına kesin doğru bir şekilde hizalanmıştır. Chichen-Itza’daki Kukulkan piramidi aslında, yıllık “Ekünoksların Presesyonu”nu göstermekte asla başarısız olmayan fevkalade ve oldukça doğru Zaman tutma cihazıdır.

Kadim Maya astronomları 1500 yıl önce, Gregorian 2012 yılında şimdiki uzun döngünün sonunda gerçekleşecek olan Galaksimizin merkezinin ve Güneşin, Dünyanın ve yıldız kümesi Pleiades’in tam hizalanmasını doğru olarak tahmin ettiler. Mayaların Uzun Takviminde 4 Ahau 3 Kankin (13.0.0.0.0) olarak dizayn edilen gün 21 Aralık 2012’e denk geliyor ve bu gün insanlığın yeni bir başlangıç deneyimleyeceği, “El Fin de los Tiempos”u veya uzun döngünün sonunu işaret ediyor. 21 Aralık 2012’de, Mayalara ve onların takipçisi Mezo – Amerikalı uygarlıklara göre, Kukulkan’ın (Quetzalcoatl) dönüşü gerçekleşecek.

Kış Gündönümü ile aynı zamana rastlayan 21 Aralık 2012’de ve Güneş Chichen-Itza’nın batısından batarken, bir gölge ve ışık modeli tabanındaki kayada bir yılan heykeli olan büyük bir kafaya sahip olan piramidin merdivenlerine inen Tüylü Yılan’ı (Quetzalcoatl) yansıtır. Bu, Chichen Itza’da her yıl iki kez gerçekleşir, ancak 21 Aralık 2012 deki Kış Gündönümünde çok özel bir şey gerçekleşecek. Güneş öğleden sonra batarken, piramidin kuzeybatı kenarının gölgesi, merdivenin tabanındaki oyulmuş yılan kafasına katılan ve onu aydınlatan hareketli bir ışık modeli yansıtacak. 34 dakikalık bir periyotta, güneş üstten alta inerken ve her merdiveni terk ederken, bu ışık ve gölge oyunundan oluşan yılanın dünyaya indiği görülecek. Bu birleşik etki, yılanın bedeninin piramide inen görsel görüntüsünü yaratır. İlave olarak, 21 Aralık 2012’de, piramidin üstünden yansıyan yılanın kuyruğu yıldız kümesi Pleiades’i kesin şekilde gösteriyor olacak. Meksiko Şehrinin hemen kuzeyinde Mezo – Amerikan uygarlık tarafından inşa edilen “Tanrılar Şehri” anlamına gelen Teotihuacán’taki piramitler de Giza’daki Mısır piramitleri gibi Pleiades’e hizalanır. Hepsi bu değil, 21 Aralık 2012’de 11:11 evrensel zamanında, Güneşimizin Galaktik Merkez (Hunab Ku) ile tam hizalanması gerçekleşecek.

HUNAB KU

21 Aralık 2012 de tam olarak gerçekleşecek olan şey hala bir gizem olarak kalıyor, ancak daha güçlü ipuçları aldığımız görülüyor. Mayalar kesinlikle bu tarihe önem veriyorlardı. 2012, şimdi 7 yıl ilerde, ancak Dünyamız zaten tahmin edilmeyen, aşırı ve hızlı değişimler deneyimliyor. “Doğal” felaketlerin sayısı ve büyüklüğünün üssel olarak arttığı görünüyor. bilim adamları Dünyanın atmosferinde güçlü etkiler yaratan ve güneş sistemimizdeki diğer gezegenlerde de ölçülebilir etkiler yaratan Güneşimizdeki aşırı ve istikrarsız davranışı belirlediler. Galaksimizin merkezinde Dr. Scott Hyman tarafından belirlenen garip gümbürtüler bugün burada Dünyada deneyimlemekte olduğumuz iklim ve diğer değişimlerin nedeni olabilir mi ? Hunab Ku’dan gelen bu enerjisel patlamaların sayısı şiddeti, biz 2012 ye yaklaşırken artacak mı ? Mayaları “Evet” diye yanıtlardı.21 Aralık 2012’de Mayalar insanlığın yükselmiş Bilinçliliğin yeni bir çağına gireceğini söylediler. Belki, 21 Aralık 2012’de, henüz bilinmeyen bir enerji formunun muazzam emisyonu Galaksimizin Merkezinden patlayacak, ve bu Dünyamızın fiziğini değiştirecek, bir sonraki döngüye kadar sürecek olan yeni bir fizik.