Gelmekte Olan Güneş Patlaması & Galaktik Federasyon – Corey Goode ile Sorular & Yanıtlar

Yazdır Yazdır 

Aralık 2017’ta Jüpiter ve Satürn yakınlarındaki dünya dışı toplantılar ile ilgili bir makale ve görüşmede, Gizli Uzay Programı muhbiri Corey Goode, tam ifşaatin gelmekte olan Güneş patlaması olaylar serisi ile nasıl ilişkili olduğunu tartıştı. Ayrıca Dünyadaki genetik mühendisliği deneylerine dahil olduklarını söylediği 40-60 insan görünümlü dünya dışı ırktan oluşan “Süper Federasyon”dan çok farklı olan “Galaktik Federasyon” tarafından empoze edilen güneş sistemi geniş karantinasını tartıştı.

Bu Aralık toplantıları hakkındaki bu serilerde birinci bölüm uzun süreli genetik deneylerini sona erdiren “Süper Federasyon”u tartışıyor ve ikinci bölüm Dünya delegasyonu ve 52 yıldız sisteminden temsilcilerden oluşan yeni temsilci oluşumunun gelişimini tartışıyor. Bu, Galaktik Federasyonun tüm bu değişikliklerde nasıl rol oynadığı ile ilgili sorulara yol açıyor.

Güneş Patlaması olayları ve “Galaktik Federasyon” tarafından oynan rol ile ilgili konuları netleştirmek için, Corey birkaç soruya yanıt vermeyi kabul etti. Soru & Yanıt bölümünden sonra Michael Salla tarafından yapılan bazı analizler var.

Soru 1. Galaktik Federasyon Nedir? Üyeleri kimdir?

Tear Eir vasıtasıyla buna Galaktik Federasyon olarak değiniyorum, Anshar buna “Galaktik Konfederasyon” diyor. Üyeler hem kozmik yasayı hem de çeşitli kozmik döngüleri kolaylaştırmak için işbirliği yapan spiritüel ve teknolojik olarak son derece ileri (6 ncı + Boyut) uygarlıklardır. Küre Varlığı İttifakının (Koruyucular) üyeleri bu federasyonun üyeleridir.

Soru 2. Galaktik Federasyonun Süper Federasyondan farkı nedir?

Süper Federasyon “Genetik Çiftçi” ırklarını, ayrıca deneyleri yapan grubun parçası olma noktasına ilerlemiş “büyük deneyin” ürünleri olan uygarlıklardan 4ncü-5nci Boyut varlıklarından oluşur. Çok yakında bu aynı noktaya mezun olmamız varsayılıyor. Yukarıda belirtilen Galaktik Federasyon daha çok, Tek Sonsuz Yaratıcı için bu Evren/Realiteyi sürdürmekten sorumludur ve Diğer Boyut veya hatta Melek alemi olarak düşüneceğimiz yerde var olurlar. Küre Varlığı İttifakından aldığım mesajlardan biri, “Biz Tek Sonsuz Yaratıcının habercileri ve kolaylaştıcılarıyız” idi.

Soru 3. Dünya Temsilcilerinin yeni oluşturulan Süper Federasyona katılacağını söylüyorsun, Dünyanın Galaktik Federasyon ile herhangi bir temsilci rolü var mı?

Hayır, Galaktik Federasyon 6 ncı boyut ve daha yüksek boyuttaki varlıklar içindir. İnsanlar 3 ncü-4ncü Boyut Geçiş Varlıkları olarak düşünülüyor. Bu geçişin göreli olarak birkaç yıl içinde tamamlanacağını düşünüyoruz.

Soru 4. 2014’te, Galaktik Federasyonun Küre Varlığı İttifakından Güneş Sistemini geniş bir karantina ile devraldığını söylüyorsun, bu onların Solar Muhafız (Solar Warden) ile işbirliği yaptıkları anlamına mı geliyor?

Hayır, Küre Varlığı İttifakı/Koruyucular 2014’te Güneş Sistemini tüm gruplardan karantinaya aldı. Blue Avian’lar 2 diğer Küre İttifakı İttifakına devretmeden hemen önce, Güneş Sistemimizi çevreleyen enerji baloncuğu/küresi, dev kürelerin Güneş Sistemimizin içinden gittikleri aynı zamanda kalktı. Aynı zamanda, Galaktik Federasyon geldi ve gerçekten anlamadığımız son derece yüksek teknolojide bir kuşatma yerleştirdi. Bana ışıktan yapılmış gemiler gösterildi, ama bana gösterilen şeyi tam olarak anlama kapasitesine sahip olduğumu sanmıyorum. 6ncı boyut varlıklarının bir nakil formuna ihtiyaçları olmadığı izlenimindeydim.

Soru 5. Galaktik Federasyon, William Tompkins’in SSP yi (Gizli Uzay Programı) kurmaları için ABD Donanması/Solar Muhafıza yardımcı olduklarını söylediği Nordik ırklara mı karşılık geliyor?

Nordik ırklar aynı ırk değil. Onlar yeterince benzer görünen çoklu ırklar ve gruplardır, insanlar onları yanlışlıkla tek bir gruba koyuyor. Bazıları diğer Yıldız Sistemlerindendir, bazıları bu realite içindeki diğer zaman çizgilerindendir ve diğerleri tamamen farklı bir realitedendir (Boyuttan). Çoğu durumlarda bu varlıklar 4 ncü veya 5 nci Boyuttur. 6 ncı Boyuta geçmiş olan Nordik ırklar hakkında bilgim yok.

Soru 6. Sonraki on yılda Güneş Patlamasının ne zaman ve nasıl olacağı üzerine bazı kafa karışıklıklarından söz ettin, bunu netleştirir misin?

Bazı karışıklıklar benim kendi kafa karışıklığım. Anshar ile geçirdiğim 3 günde bana gösterilen imgeler ve bilgileri hala kavramaya çalışıyorum. Bunun tek bir güneş olayı olmadığı, tek büyük bir olaya yol açacak olan olaylar serisi olduğu anlatıldı. Ay Operasyon Merkezindeki toplantım sırasında, Anshar tarafından paylaşılan yeni bilgi nedeniyle brifingimi verirken 2018-2023/24 zaman çerçevesi ortaya çıktı. Elit/İllüminatinin son “güneş patlamasının” bu Solar Minimum periyodunun sonunda gerçekleşeceğini bekledikleri anlatıldı (onların tahminleri 2018/2019). “Resmi olarak Solar Minimumda mıyız?” oradaki insanların birinin sorusuydu. Brifing verilen insanlar bu özel konuya çok yakın dikkat gösterirken, bu soru yanıtsız kaldı.

Elit/İllüminati bu olası zaman çizgisine dayanarak büyük sayılarda yeraltına inmeye başladı. “Programlar” Uzaylı ve Baskılanmış Teknoloji İfşaati ve Solar Olay zamanını saptamak için olası gelecek teknolojisini kullandılar. Onların hiç biri Solar Olayın ne olacağı üzerine anlaşmadılar, bir çoğu bunun onları yükselmiş ışık varlıklarına döndüreceğini düşünürken, diğerleri bunun Dünya gezegeni için korkunç bir gün olmasını bekliyor.

Eğer Anshar haklıysa, gerçek yanıt bu iki teori arasında bir yerdedir. “Yumurta Kafalar” ve Akıllı Cam Padler tüm bunların 2018-2023/24 zaman penceresinde gerçekleşeceğini tanımladı. Sigmund bana şimdi Solar Minimuma girdiğimiz ve Solar Olay gerçekleşmediği için, bunun en olası olarak Güneş Minimumdan çıkıp Maksimuma girdiği zaman gerçekleşeceği kabul ediliyor. Bu, tamamlanması yaklaşık 11 yıl süren bir süreç. Eğer Anshar haklıysa, kendimizi hazırlamak ve karmamızı ve titreşimlerimizi yönetmek için her zaman parçasına gereksinimimiz olabilir.

Anshar Büyükleri ile zaman geçirirken, eğer o zaman çizgisini izlersek, onların geçmişinin bizim geleceğimiz olduğunu paylaştılar. Bu geçmişte, Güneşin 1930’dan bu yana nasıl titreşmekte olduğunu ve bunun bugün devam ettiğini tanımladılar. Bu titreşme hem Kozmik Ağdan hem de onun Elektromanyetik Alanından Güneşe giren kozmik enerjileri salıveriyor, Güneş kozmik enerjiden geçerken, enerjiyi manyetik kutupları ile çeker ve Güneşin koronası vasıtası ile Güneş Sistemine salıverir. Bu enerjiler o zamandan bu yana güçlendi, bu durum dev kürelerin bu enerjilerin gezegenimize ve sakinlerine etkilerinin bazılarının yönünü değiştirmelerini gerektirdi. Bu enerjilere biraz daha alıştığımızda, süreçten daha az gezegensel kargaşa ve insanlıkta bitiş zamanı çılgınlığı ile geçmemizi sağlamak için küreler uzaklaşacak. Şu anda gördüğümüz şey ile, enerjilere tampon yapılmasaydı toplumun neye benzeyeceğini hayal edebiliyor musunuz?

Özelde bir büyük vasıtası ile, sakinlerini kendisiyle 4B’ye götüren, 4B’ye yükselmekte olan gezegenlerde, bazı türde yıkıcı olayların her zaman olduğu iletildi. Gerçekleşmekte olan patlamalar (tüm patlamaların görünür olması gerekmez) tek büyük bir güneş olayına güçlenecek. Anshar kendi geçmişlerinde (Bizim Geleceğimiz?) Solar Olay hakkındaki bilimsel teorilerden birini tanımladığım “tam daire çevresi kütle koronal püskürme”ye çok benzeyen büyük bir Güneş Olayını tanımladı.

Güneş patlamasının o kadar güçlü olduğunu, Yerkürede fiziksel kutbun birkaç derece kaymasına neden olduğunu belirttiler. Atmosferin Kuzey Yarıkürede CME tarafından bozulup açıldığını, bunun büyük bir alanı süpüren çok büyük yangınlara neden olduğunu ve böylece gezegende tüm teknolojiyi yıktığını anlattılar. Asıl olayda ciddi miktarda hayat kaybı oldu.

Güneşten gelen son patlamanın hayatta kalanların bilincine ve Gezegene büyük etkisi oldu. Hayatta kalanların enerji patlamasını nasıl idare ettikleri direkt olarak patlamadan önceki zihinsel ve ruhsal hallerine bağlıydı. Karmalarının çoğunu halletmiş olanlar olaydan duygusal olarak zarar görmeden çıkarken, ruhsal ve duygusal sağlıkları ile baş edemeyenler kozmik kuzenlerimizin bazılarından oldukça fazla yardıma ihtiyaç duydular.

Bu korkutucu görünüyor… dürüst olmak gerekirse. Ama bu olayın A.I.’yı (yapay zeka) yeneceğini ve Süper Federasyondan varlıkların hayatta kalanlara açıkça yardım etmelerini sağlayacağını söylediler. AI ET’ler ve Anshar için büyük bir problem oldu. Uzaklaştırıldıklarında, AI dan etkilenen tüm varlıklar allak bullak ve güçsüzleşmiş bir halde olacaklar. Bu, Süper Federasyonun (çoğunlukla bu noktada kozmik kuzenlerimiz) şu anda gezegenimizi kaplayan çeşitli “AI Elçiler tarafından saldırıya uğramadan açıkça Dünyaya ulaşmalarını sağlar. Ayrıca potansiyel olarak uygarlığın sona erme olayından sonra, ET’lerin yüzeydeki insanlarla direkt olarak etkileşim kurmalarına izin veren bir tür kozmik yasa boşluğu olduğu anlatıldı. Uygarlığımız bu noktada elektronikler üzerine kurulu. Böyle bir olay uygarlığımızı ebediyen değiştirir.

Bu, Anshar’ın geçmişinin çok temel özetidir. Ayrıca, başlangıçta nasıl manipüle edildiğimizi anlayınca ve sonra tüm “Büyük Deneye” karşı başkaldırınca, insanlığın geçişinin ne kadar zor olduğunu paylaştılar. Solar olayın üstesinden gelenler kozmik kuzenlerimizi kucaklarken, diğerleri yardım sunmaya gelen ziyaretçilerin yardımını reddedecekler, çünkü bu grup tarafından dünya dışı varlıklara karşı çok fazla güvensizlik olacak.

Hayatta kalan nüfusun büyük bir yüzdesi, son solar olayın üstesinden gelemeyenler görünüşe göre kendi DNA larını hack’leyerek ve dalavereci beden etkileri yaratarak, ayrıca kasten tüm insan ırklarını karıştırarak isyan edecekler. Bu karışımın, orijinal Süper Federasyon üyelerinin birkaçı tarafından tedbirli yerleştirme formu olduğunu görülen genetik dejeneratif bir hastalığa neden olmadan önce, birkaç nesil devam edeceği söyleniyor. Bu, o insanların grubunu, üstesinden daha iyi gelmiş olan nüfus bölümünü yakalamalarına da yardımcı olan ET Grubundan yardım istemeye zorlayacak. Bu zor dönemden sonra, Anshar’a göre, gerçekten İnsanlığın Altın Çağına döndüren kendi Bilinç Rönesansımıza” giriyoruz.

Soru şu, bu BİZİM geleceğimiz mi? Bu bilgi, programların içindeyken işittiğim şeyden farklı. SSP bilim insanlarından ve Akıllı Cam Padlerde sözü edilen olası gelecek teknolojilerden gelen “söylentilerden” daha mı doğru? Bu bilgiyi bana aktarmak Anshar için kendi zaman çizgilerini sürdürmenin” bir yolu mu?

Bu, Ay Operasyonları Komutasındaki brifing sırasında masa etrafında devam eden tartışmadır. Masada otururken, Mayalar ile çok fazla zaman geçiren Gonzales’in şok olmadığını ne de Anshar’ın paylaştığı versiyonu reddetmediğini görmek dikkate değerdi.

Bu noktaya kadar onlardan manipülasyon veya aldatma hissetmedim, şimdi bilgiyi size iletiyorum. Bu bilgi sizin kendi algı merceklerinize süzülecek ve gerçeklik baloncuğunuza meydan okuyacak. Mica’nın bu şeylerin hiç gerçekleşmediğini ifade etmesini not etmeye değer. Aynısını bekleyebileceğimizi varsayıyorum.

Blue Avian’lar tarafından yapmam söylenen şeyi yapıyorum. Yapabildiğim kadar tanık olmak, işlemden geçirmek ve anlamak ve sonra bunu halka bildirmek ve bilginin ortak bilincimize girmesini sağlamak. İnansınlar ya da inanmasınlar insanlar süreçten etkilenir.

Soru 7. Bu Güneş Patlaması Antarktika’daki buzulların erimesine nasıl katkı yapacak?

Eğer Dünyanın Kutbu “birkaç derece” kayarsa, muhtemelen Antarktika’yı bugün Avustralya’nın bulunduğu konuma getirecek. Anshar Ekvatorumuzun 11,600 yıl önceki son olaydan önce nasıl farklı olduğunu tartıştı.

Buzul Çağında Kutup Kaymasından önce Dünyanın nasıl görünüyor olabileceği.

Soru 8. Yaklaşan Güneş Enerjisi ve eriyen buzullar göz önüne alındığında bir Kutup Kaymasının mümkün olduğunu düşünüyor musunuz?

Anshar tarafından benimle paylaşılan şeye göre evet.

Soru 9. Anshar’ın Güneş Patlaması, Kutup Değişimi ve Asteorid Çarpması birleşimi hakkında söyleyecek şeyi var mı? Asteroid çarpması galaktik sürecin rastlantısal bir yönü mü yoksa bir şekilde kasıtlı mı?

Bu, yerkürenin elektriksel frekansının değişmesinin ve süreç sırasında nesneleri çekmesinin parçasıdır. Tam olarak anlamıyorum ve o zamanlar soruları takip etmedim, paylaşılmakta olan bilgi akışını kesmek istemedim. Yaklaşık bir yıl önce bana Tear – Eir tarafından birkaç şey gösterildi. Bu şeylerden biri kısa zaman periyodu içinde Depremlerde, Son Derece Enerji Yüklü Fırtınalarda ve son olarak Yanardağlarda çok büyük artış idi.

Gösterilen diğer şeylerden biri, okyanus üzerinde patlayan bir meteor idi, ama çarpmadı. Bu, çok büyük bir tsunamiye neden oldu ve okyanusta metal izleri ve büyük miktarda radyasyon bıraktı. Tüm bunların kıyamet ve pozitif olmayan bir zaman çizgisi gibi göründüğünü biliyorum. Bana anlatılan şey doğru ise, gezegen ve varlıklar yüksek boyuta geçişin son semptomlarından geçerken, tüm geçişlerin zor bir aşaması var. Boyutlara veya yüksek enerjili planlara girerken, gezegenlerin çok benzer şekilde tepki verdiği anlatıldı.

Daha yumuşak bir şekilde geçiş yapacağımıza inanmak isterdim, insanlıktan gördüğüm şey.. her şeyi zor yolla yapıyoruz. Tear-Eir ile buluşacağım zaman, bana farklı bir gerçekliği birlikte-yaratabileceğimizi anlatmasını umuyorum. Belki niyetimizi, geçişi daha yumuşak bir şekilde yapması için gezegenimize yardım etmeye odaklamalıyız. Anshar tarihi aslında bizim geleceğimiz ise, o zaman bu bize içsel çalışmamıza ve titreşimimizi yükseltmeye odaklanmaya daha fazla aciliyet veriyor.

Soru & Yanıtların Michael Salla tarafından analizi

Corey’in Galaktik Federasyonu, evrende yolculuk yapmak için ışık teknolojilerini kullanan, büyük ölçüde Melek aleminde var olan 6 ncı + boyut varlıkları olarak ve Küre Varlığı İttifakını Bu Federasyonun bir üyesi olarak tanımlaması çok anlamlı.

Yakın tarihimizde Melek görünümlü insanlar ile temaslar ve ışık gemilerinin raporları oldu. Bir çok temasçı Galaktik Federasyona veya Konfederasyona ve onun üyeleri ile temasın nasıl yaşam değiştiren deneyimlere yol açtığına değindi.

Özellikle Güney Amerika’da, Galaktik Konfederasyon ile temas kurduklarını ve sonuç olarak bilinç yükseltme aktivitelerine odaklandıklarını iddia eden temasçıların uzun bir çizgisi var. Bunlar Sixto Paz Wells, Luis Fernando Mostajo Maertens ve Ricardo Gonzales’i içeriyor.

Doğal olarak, her zaman bu temasların gerçekten Galaktik Federasyondan varlıkları mı kapsadığı yoksa Süper Federasyon, İç Dünya İttifakı ve/veya Draconian İmparatorluğundan sahtekarlar mı olduğu sorusu olur. George Kavassilas gibi temasçılar bu farklı dünya dışı/İç Dünya gruplarının bir çoğunu deneyimlediklerini iddia ediyor ve değişen derecelerde bunların altındaki aldatmayı enine boyuna tartıştı.

Bu, ayırt etmenin önemli olduğu yerdir ve farklı grupların kim olduğunun ve insanlık ile nasıl etkileşim kurduklarının bazı ön bilgileri bunlar arasında ayırt etmeye yardımcı olur.

Corey’in Ay Operasyonları Komutasına ziyareti ile ilgili olarak, gizli bir Ay üssünde tamamlayıcı bir toplantıya değiniyor, burada Gizli Uzay Programı İttifakına Jüpiter yakınlarındaki uzay istasyonunda/geçici anomalide daha önceki toplantılar hakkında brifing verdiğini ve birkaç gün sonra Satürn yakınında benzer bir anomalide/istasyonda brifing verdiğini anlatıyor.

Corey elitin/illüminatinin, bu şu andaki Solar Minimum periyodu [2018-2019] sırasında olacak olan şeyi belirlemek için “olası gelecek teknolojisini” [muhtemelen “Ayna” teknolojisine dayanıyor] kullandığını söyledi. Onun elitlerin, insanlığın ışık varlıklarına mı yükseleceği yoksa küresel kaosa mı düşecekleri üzerine bölünmesine değinmesi, halk figürü tarafından ifade edilen fikirlerin benzer çeşitliliğini yansıtıyor.

Örneğin, araştırmacı mitolojist William Henry insanların ışık varlıklarına yükselebilecekleri süreci tanımlamakta ve bu amaca ulaşmakta halka yardımcı olmak için seminerler yapmakta. Uzaktan görür Ed Dames gibi diğerleri, güneş patlamasının sonucu olarak gerçekleşecek olan küresel kaosu tanımlamakta ve bazı hayatta kalmakla başa çıkma stratejileri tavsiye etmektedir.

Corey, Anshar’ın her iki sürecin şu andaki Solar Minimum ile sonraki Solar Maksimumu kapsayan, gelmekte olan 2018-2023/24 zaman penceresinde gerçekleşmesinin olası olduğuna inandığına işaret ediyor. Onun Kutup Değişimine ve Kuzey Yarıkürede fazla tahribata yol açan “tam daire çevresi kütlesel koronal püskürme” tanımı elbette çok fazla yaşam kaybını içeren korkutucu bir senaryo.

Ancak, işaret ettiği gibi iyi tarafı, Gizli Uzay Programları, dünya dışı varlıklar ve daha genel olarak gezegenimiz için büyük problem olan Yapay Zeka sinyalinin tamamen yok edilmesidir. AI etkisinin uzaklaştırılması, paylaşılan genetik soyağacı nedeniyle, insanlığın gelmekte olan Yerküre değişiklikleri ile başa çıkmasına yardım etmek için, Süper Federasyon dünya dışı varlıkların, Kozmik kuzenlerimizin dünyaya inmesini mümkün kılar.

Bu, kitabı ‘İnişlere Hazırlanın’da tartıştığı gibi Michael Elegion gibi temasçıların uzun zamandır öngörülen kitlesel uçan daire inişlerine karşılık geliyor.

Daha büyüleyici olan şey, Corey’in yakın geleceğimiz ile bunun Anshar’ın geçmişine nasıl karşılık geldiği arasındaki bağlantı noktasını tartışmasıdır, Anshar pozitif zaman çizgisini sürdürmek için uzak geçmişe (18 milyon yıl geriye) zaman yolculuğu yapan torunlarımız.

Onların ve bizim bu pozitif zaman çizgisini sürdürmekte büyük ölçüde başarılı olduğumuz görünüyor ve şu sıralar geçmekte olduğumuz zaman çizgisi bilgilerini vererek, gelmekte olan küresel olaylara yardımcı olmakta çok yararlı olacaklar.

Corey Goode’un ziyaret ettiği, geniş yeraltı şehri için Anshar tarafından kullanılan mağara. Kaynak: Gaia.com

Burada, 2010’da Mexico City’de Maya Gizli Uzay Programının iki temsilcisi ile tanıştığım zaman, Maya uzay gemilerini uçuran pilotlar için eğitim programına alınmamı teklif ettiklerini belirtmeliyim. 2023 civarında büyük Yerküre değişimleri olacağı ve eğitimli pilotların hem nüfusun tahliye edilmesine hem de yardım etmeye, ayrıca Draconian Reptilian etkisini püskürtmeye hizmet edecekleri anlatıldı. Teklifi reddettim, çünkü yıkıcı Yerküre değişimlerinin muhtemel olmadığı fikrini taşıyordum.

Ama, son araştırma kitabım Antarktika’nın Gizli Tarihi ve Corey’in gelmekte olan Güneş Patlaması olayları hakkında ifşa ettiği şeyler, bir Kutup Kaymasının şimdi çok mümkün olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, 2010’da Maya temsilcileri tarafından 2023 hakkında anlatılan şeyler oldukça doğru uzun vadeli tahminler idi.

2023/2024 civarında zirve yapması beklenen gelmekte olan Solar Maksimumun gezegendeki hepimiz için yaşam değiştirici olacağını görülüyor. Bundan dolayı, bu tür beklenmedik koşullar ile başa çıkmak için gerekli adımları atmamız gerekiyor.

Michael Salla, Ph.D. ve Corey Goode. Copyright Notice 

(Çeviri: Saffet Güler)

The Coming Solar Flash & the Galactic Federation – Q&A with Corey Goode