KOZMİK SIR VE GİZLİ UZAY PROGRAMI ÜZERİNE EN SON BRİFİNG – Dimensions of Disclosure 2019

Yazdır Yazdır 

Bu konuşmada, Corey Goode dünya dışı ve İç Dünya ET’ler ile, SSP İttifakı ile ve ayın içindeki yapay yapılar gibi dünya dışı tesisler ile ilgili geçmiş deneyimlerinin bir özetini veriyor. Ek olarak, Goode ayın İttifak için tartışılacak kapalı kutu olmasının nedenlerine içgörü sunuyor.

Sunum Notları

– Dünyada bir çok ileri uygarlıklar vardı – Lemurya, Atlantis ve Kadim Kurucu Irkın uygarlığı.

– Kadim Kurucu Irk hakkında çok az şey biliniyor, çünkü herhangi bir yazı bırakmadılar. Sanki onların zaman çizelgeleri silinmiş gibi.

– Bu sunumdaki malzeme gelmekte olan Kozmik Sır belgeseli ile iyi uyuşuyor.

– Corey’in istihbaratına göre, Anshar bir çok kadim insan yapımı eşyanın geçmişin Anshar uygarlığından geldiğini ifşa etti. Bu grup orijinal olarak zamanda geri geldiği zaman, uygarlıklarını yeniden inşa etmek zorunda kaldılar ve kullandıkları aletler o zamanlar ileri kaynak yoksunlukları nedeniyle bir parça ilkel idi.

– Bu eşyalar 400 milyon yıldan 2,8 milyar yıla kadar eski.

– Anshar geçmişlerinde 17 milyon yılın, kadim eşyaların orijini olduğunu buldu.

– Anshar’ın geçmişinde bir noktada, zaman çizelgesinin istikrarsız olduğunun görüldüğü bazı anormallikler vardı. Bu nedenle değiştirilmiş olan şeyi düzeltmek için, gelecekteki Anshar küçük bir grubu kendi geçmişine (bizim şimdimize) geri gönderdi.

 – Anshar o zamandan beri insanlığı izledi ve Dünyaya başka gezegenlerden sığınmacılar olarak gelen diğer insan ırklarını gözledi.

 – Anshar, erken insanların doğru şekilde tanımlamak için sözcüklere sahip olmadıkları bir çok olayın nedeni oldu.

– Geçmişte bir noktada, Reptilianlar, kendi iddialarına göre, dinozorlardan evrimleştiler. Bir asteroidin Dünyaya doğru yönlendirildiğini ve o zamanın Reptilianlarını yok ettiğini iddia ettiler. Ama Anshar bunun doğru olmadığını iddia etti. Anshar’a göre, güneş mikro-novalarından birini yaşıyordu ve bu, erken Reptilian uygarlığının yıkımının gerçek nedeni idi.

 – Reptilianlar ve Memeliler iki ayrı uygarlık idi.

 – Solar olaydan önce, dinozorlar çok büyüyebiliyorlardı, çünkü o zamanlar atmosfer çok daha kalın idi. Solar olaydan sonra, atmosfer çok daha inceldi. Bu türler, bu solar olay nedeniyle Dünyanın yüzeyindeki yaşamın çoğu ile birlikte tükendiler.

– O solar olay sırasında diğer bir çok gezegen gibi, Dünya yörüngesi ile birlikte konum değiştirdi.

– Reptilianlara göre, onlar dinozor – türü varlıklardan evrimleştiler. Anshar ilk zamanlarda, Reptilianların avlarını psişik olarak manipüle etmek üzere telepatik yeteneğe sahip olmak için evrimleştiklerini söyledi. Bu yetenek onların bugün sahip oldukları şeye evrimleşti. Şimdi, Reptilianlar onlara karşı savunmasız, incinebilir olan her varlığı manipüle edebiliyorlar.

– Böceksiler, Reptilianlar gibi benzer psişik yetenek geliştirebildiler.

Maldek Mars idi ve Tiamat muazzam Süper Dünya idi. Tiamat’ın aslında olduğundan daha büyük olduğuna inanmaya yönlendirildik. Tiamat muhtemelen Dünyadan biraz daha büyük idi ve daha önce inanıldığı gibi “süper-Dünya” değildi. SSP bilim insanları tarafından yapılan analizi izleyerek, daha önce düşünüldüğünden daha küçük idi.

Önceleri, güneş sisteminin etrafında sistemi dış ırklardan korumak için kullanılan yüksek-teknoloji enerjisel bir ızgara vardı. Maldek ve Tiamat arasındaki savaş sırasında, enerji ızgarası bir grup tarafından hack’lendi ve ilgi alanları Tiamat gezegenini patlatmak idi. Tiamat’ın nüfusu öldürüldü ve Maldek büyük ölçüde yaşanmaz duruma geldi.

– Izgara çöktüğü zaman, daha önceleri sistemin dışında tutulan genetik çiftçi ırkların hepsi içeriye akın etti ve orada/burada gelişmekte olan varlıklara müdahale etmeye başladı.

– Elitler Tiamat’ın yok edilmesinden sonra bir sayıda ana gemiye sahip idiler ve halktan olan insanlar ölmeye terk edilirken, bu gemileri yıkımdan kaçmak için kullandılar.

– Ölen insanlar, Bir’in Yasası tarafından deyimlendirilen “ruh düğümünde” kapana kısıldılar. Bu, onlar felakette mahvolurlarken, deneyimledikleri acı ve ıstıraptan dolayı idi.

– 1930’larda Almanlar Mars’a gitti. Almanlar elektro- yerçekimi uzay aracı inşa ettiler ve güneş sisteminde dolaştılar, ama süreçte, bir çok astronot ve teknoloji kaybettiler.

– Gezegen dışında bir üs oluşturmaya çalışıyorlardı.

– Bu bilim kurgu filmine çok benziyor, ama ya bilim kurgu filmlerindeki temalar gerçek bilgilerden geliyorsa?

– Almanlar bir üs kurmak istiyorlardı ve araştırma sürecinde, Kadim Kurucu Irk tarafından inşa edilen yapıları buldular.

– Bu yapıları onardılar ve basınçlandırdılar. Sonra, daha ileri tesisler inşa ederken, bu kadim yapıları operasyon üsleri olarak kullandılar. Bundan sonra, büyük şehirlerin inşasında şirketler geldi.

– Almanlar Ayda ve Mars’ta inşa ettiler.

– ” Brilliant Pebbles (Parlak Çakıl Taşları)” olarak bilinen proje, yok edilmiş gezegen Tiamat’ın büyüklüğünü ve konumunu hesaplamak için çeşitli matematiksel algoritmalar kullandı. Aslında gizli olmayan tam olarak aynı isime sahip olan bir diğer daha yakın proje var, ama ortalama gerçeği – arayanlara ilginç gelmeyebilir.

– Corey ve Dr. Salla’ya göre, karanlık projeler tipik olarak bunun gibi isimleri paylaşıyor – iki farklı projeye aynı isim veriliyor – daha hassas operasyonu gizlemek için. Bu, olası inkar adınadır ve karanlık projelerin gerçeğini gizlemek için tasarlanıyor.

– Kabal’ın kadim tanrılarının Mars’tan geldiğine inanılıyor ve bir dereceye kadar bunun doğru olduğunu buldular.

– Genetik çiftçiler bu sistem içindeki türlerin genetiklerini araştırmaya istekliydiler, çünkü bu türler yapay müdahale olmadan milyonlarca (belki milyarlarca) yıldır gelişmişlerdi. Bu durumda, Güneş Sisteminin genetik stoğuna son derece gıpta ile bakılıyordu.

– İnsan genetiklerini manipüle eden bu genetik çiftçiler, tipik olarak DNA’yı ve bilinci aynı anda kurcalıyorlardı. Doğal ilerlemeye göre, genetik evrimleşirken, bilinç te evrimleşir ve eğer ileri türler bu değişimleri yapay olarak yapmak isterlerse, hem DNA’yı hem de bilinci eşzamanlı olarak manipüle etmek anlamlı gelir.

– Genetik çiftçiler tipik olarak, gezegene getirdikleri fiziksel değişimler ile birlikte farklı dinleri getiriyorlardı.

– Genetiklerimiz değişirken, nüfusun üzerinde kontrolü sürdürmek için dinlerimiz ve değerlerimiz değiştirildi.

– Bu çiftçiler bu deneyleri bir çok yıldız sistemlerinde ve bir çok farklı türler üzerinde yapıyorlardı ve buna insanlar dahil idi. İnsanlar ile ilgili 22 program vardır.

– Bu ET’ler insanlığı barışcıl bir şekilde idare etmek için bir ET süper federasyonu oluşturdular.

– Yıldız Tohumu Operasyonu – Bir çok yıldız tohumu sadece kollektif titreşimi yükseltme adına şu sıralar gezegendeler. Sadece var olarak, bu yıldız tohumları gezegenin bilincinin yükselmesine yardım ediyorlar ve insanlığın ruh düğümünden özgürleşmesine yardımcı oluyorlar.

– Dünyadaki yükseliş süreci, bu ruh düğümü nedeniyle durgun.

– Yıldız tohumunun doğası ile, onlar etraflarındaki insanların bilincini doğal olarak yükseltiyorlar.

– Çağlardır, ET’ler bizi din, ırkçılık, sosyal şartlandırma, sosyal normlar ve davranışlar vasıtası ile kontrol etmeyi öğrendiler. Bu ET’ler bizleri kontrol altında tutmak için bizi koşullandırdılar. Bunlar, çağlardır devam etmekte olan 22 genetik programın koşullarının bazılarıdır.

Gezegende devam eden deneylere sahip olan 60 farklı rekabet eden grup var. Bu gruplar rekabet ediyorlar ve kendi gruplarının avantaja sahip olması için diğerlerinin deneylerini sabote ediyorlar.

– Kaçanlar Tiamat’ı terk ettikleri zaman, Ayın içinde terk ettiler. Ayda uzun süre kaldılar. Ölü bir yıldıza benziyordu. Ayı Dünya ile gelgit kilidine konumlandırabildiler. Ayı, solar olay sırasında güneşten gelen püskürmeleri bloke etmek için kullanma planları vardı ve bu gerçekleşmeden önce, bu gelgit kilidine ulaşmak için ayın dönüşünü ve devirini ayarladılar.

– Ayı konumlandırdılar ve, solar olaydan gelecek püskürmeleri bloke etmek için mükemmel noktada olması için tam olarak zamanladılar.

– Pre-adamites (Adem öncesi insanlar) bir süre ayda yaşadılar ve Corey onların kadim tesisini gezebildi.

– Bir çok insan, Ayın arkasında bir ET şehri olduğu inancına sahip, ama Corey’in istihbaratına göre, Aydaki yapılar aslında güneşten gelen son mikro-nova olayından kalan enkazlar. NASA aslında halk tarafından propaganda edilen ET şehri fikrinden hoşnut. Bu gerçek dışılık, NASA’nın kendi sahte hikayesini uydurma ihtiyacını giderdi.

– Ayın içinde, Corey elektrik aktarmak için kullanılan çok büyük kanallar ve koridorlar gördü. Bunlar küresel odalarda muazzam altın aynalar idi ve bu odaların ortasında, elektriğin odaklandığı çok büyük bir düğüm vardı. Tüm bu ileri ekipman son felaket sırasında yok oldu. SSP personel, Corey’in ziyareti zamanında bunu tamir ediyordu.

– Pre-adamitlerin bedenleri ayda bulundu, kemikleri paramparça olmuş ve organları kopmuş, muhtemelen muazzam şok dalgasından.

– Ay’dan, Pre-adamitler üç gemiyi cankurtaran sandalı olarak kullandı ve bu gemiler bu varlıkları Dünyaya taşıdı. Gemilere şaka yollu Nina, Pinta ve Santa Maria adı verildi. (Kolomb’un filosundaki 3 geminin ismi). Bu gemiler Antarktika’ya çarparak zorunlu iniş yaptı ve Atlantis olarak bildiğimiz uygarlığı oluşturdu.

– Bu üç gemi çarparak yere indi ve gemideki teknoloji zarar gördü. Pre-adamitler (Adem öncesi insanlar) gemilerini parçaladı ve Lemurya ile rekabet etmeye başladı (gezegende zaten önceden beri mevcut olan ileri uygarlık).

– Atlantisliler gen manipülasyonu ile oynamaya başladılar. Bunu hem Lemurya’yı hem de Atlantis’i yok eden başka bir felaket izledi.

– Bu göçmenler genetik deneyler yapıyordu ve iklimi manipüle ediyordu – şu anda yaptığımız şeylerin çoğu.

– 11,800 yıl önce bir diğer solar olay oldu ve bu tufan ile birlikte kutup değişimine neden oldu. Bu Nuh tufanı idi.

 – Bu tufan sırasında, muazzam dalgaların Atlantis’i kapladığı ve bu dalgaların sonra hızla donduğu bildirildi.

 – Şimdi tüm okyanus dalgalarının nasıl anında donabileceğini gösteren resimleri internette bulabilirsiniz.

Tanrı’nın Nuh’a mesajı, genetik çiftçilerden gelmiş olabilir mi? Çeşitli kadim mitlerin, Dünyanın içinden insanların gelip yüzey nüfusunu felaketten kurtardıklarını anlatmalarının nedeni bu olabilir mi?

– Kadim Yerli uygarlıklar bu tür felaketlerde hayatta kalabildiler, çünkü İç Dünya grupları bir çok hayvan ile birlikte onları korudu. Bu, bir çok mitin geldiği yerdir.

– Elitler soylarının kökenini bu Pre-adamitlere kadar takip ediyor.

– Corey, metalik tomarların kolleksiyonuna el konulmasının tanığı olmasına izin verildiği Antarktika’ya nasıl götürüldüğünün tanıklığını yeniden anlattı. İç Dünya gruplarından biri bu tomarları aldı, çünkü Kabal’ın insanlığı yönetme hakları olduğunu varsaymalarını yasal olarak kanıtlamak için bu tomarları kullanmalarını istemiyorlardı. Bu tomarlar Kabal’ın genetik soyağacının kayıtları idi ve bu gruplar Antarktika’ya insan keşifleri gelmeden önce bunları uzaklaştırmak istediler.

– Elitler iki rekabet eden aileyi kapsıyordu. Bir aile Güney Amerika’yı, Orta Amerika’yı ve Kuzey Amerika’yı kontrol ediyordu ve diğeri Afrika, Avrupa ve Asya’yı kontrol ediyordu. Bu iki grup ayrıldı. Kolomb zamanlarına kadar bu iki aile açık iletişime geçmedi.

– Corey daha sonra Aralık 2017’de açıkladığı DIA dökümanlarını gözden geçirdi. Bu dökümanları, rekabet eden bir grup, ET’ler ve SSP hakkındaki aynı istihbaratı yayınlamadan önce yayınladı. Bu yayınlar arasındaki fark, diğer grubun kısmi sınırlı ifşaat istemesiydi. Bu dökümanlar ana kapı dökümanları idi. Bilim insanlarını daha ileri bilimsel prensiplere yönlendirmek ve bu konuları daha derinliğine araştırmalarını sağlamak için tasarlanmışlardı.

– Bu dökümanlar Stars Academy’den erken davranmak için tam zamanında yayınlandı. Stars Academy, Corey’in yayınından sonra benzer bilgileri yayınladı ve bu dökümanlar, eğer kısmen yayınlansalardı, ifşaati ciddi şekilde geciktirecekti. Sınırlı ifşaat grupları, Tam İfşaat hakkındaki konuşmaların itibarını sarsmak istedi. Sınırlı ifşaatlarının nedeni budur.

– Corey elektro-plazmik evren hakkında yazılmış olan gerçek dökümanlara sahipti, ama bunlar ondan çalındı. Yeni dökümanlar daha geleneksel bilime göre yazıldı ve bilim insanlarının bu bilgiyi sindirmeye başlamalarına yardımcı olacak.

– Bu dökümanlar kuantum dolaşıklığı ve iletişim için bu dolaşıklığı kullanabilen teknolojiyi içeriyordu.

– SSP ve onun geliştiricileri ET gruplarından elektro-gravitikler, hologram teknolojisi ve kuantum dolaşıklık aldılar.

– 20-ve-Geri programı, AI (yapay zeka) problemine karşı savaşmasında insanlığa yardım etmek isteyen Nordik bir ırktan geldi – bu grup ta AI problemi ile karşılaşıyor.

– 20-yıl aralığın, güneş sistemimizin armonikleri ile ilgisi vardır. Diğer yıldız sistemleri, kendi sistemlerinin armoniklerine dayalı olarak 15-ve-Geri veya 30-ve-Geri programlarına sahip olabilir.

Negatif AI, bazı Satanik okültisler tarafından açılmış olan alternatif bir evrenden geldi. Onlar kazara evrenimizde bir yırtık açtılar ve bu AI bu yırtıktan geldi. Bu AI evrenimize geldi ve kaosu gördü ve o zamandan beri kendi düzen versiyonlarını yaratmaya çalışmaktalar. İnsanlar olarak var olmamız değersiz varsayıldı.

– Reptilianlar kendilerini AI elçilerine ifşa ettiler. Yapabildikleri her şekilde AI’yı destekliyorlar.

– Hassas olan veya bu nanoteknoloji ile istila edilen varlıkları etkileyebilen bir altuzay AI sinyali var.

– Canavarın rakamı/işareti, şu sıralar üretim yapan bazı şirketlerin bir çok yeni çiplerinin barkodlarında içeriliyor.

– CIA kutup değişiminden söz eden bir döküman yayınladı – tam bir felaket. Bu döküman gezegen etrafındaki süpersonik rüzgarlardan, sellerden ve bir çok diğer felaket olaylardan söz ediyor. Ama, bu döküman sadece gezegende o zamanlar sahip oldukları verilere dayanıyordu. Bu döküman en kötü durum senaryosuna dayanıyordu, ama bu senaryo muhtemelen gerçekleşmeyecek, çünkü o zamandan beri gezegen ile ilgili çok şey değişti.

– Bilim insanları Dünyanın karmaşık sistemlerinin daha uç felaketlerin bazılarının gerçekleşmesine izin vermeyeceğini öğrendi.

– Eğer seçersek, güneş patlamasında etki alabiliriz. Eğer hayatta kalmak istiyorsak, bunu yapabiliriz. Eğer bir felaket deneyimlemeye ihtiyacımız varsa, bunu da yapabiliriz. Bu, o zamandaki titreşimimize bağlı olabilir.

– Galaktik süper-dalga kavramı var. SSP’dekiler bu dalganın sadece büyük bir toz dalgası olduğuna inanıyorlardı. Ama, gemiler onu incelemek için daha yakına seyahat ettikleri zaman, onlar üzerinde garip bir etkisi oldu.

Her insanın titreşimine bağlı olarak, bu insanlar ya çok mutlu hissediyorlardı ya da daha negatif oluyorlardı. Şimdi dalganın Mesih bilincinin enerjisi olduğuna inanılıyor. Bu, henüz başa çıkamadığımız sorunların hepsiyle başa çıkmamızı sağlıyor.

– Güneşimiz bilincimizi etkiliyor ve bilincimiz güneşi etkiliyor.

– Mikro-novalar, bu olayın başımıza gelmek üzere olduğunun bir işareti. (Güneşe en yakın olan yıldızlardan biri olan) Alpha Centauri yaklaşık iki yıl önce güneş patlaması deneyimledi.

– Bu Mesih bilinci enerjisi, ister pozitif şekilde kutuplaşalım ister negatif şekilde, kendimizi tanımlamamıza neden oluyor.

Solar olay, güneşin tüm küresi etrafında üniform şekilde gerçekleşmeyecek. Bunun yerine, plazma, enerji ve püskürmenin eşit olmayan dağılışı olacak. Bu püskürmelerin Dünyaya çarpma veya ıskalama olasılığı var. Bilincimize bağlı olarak, minimum zarar verici etkiler ile olayı savuşturabiliriz. Püskürmenin bizi ıskalaması için açık bir alanı hedeflemek isteyebiliriz. Ama, bu bilincimize bağlı.

Bir süre önce, dünyanın çeşitli hükümetleri tarafından, türlerin korunması amacıyla yeraltı tesisleri, üsler ve sığınakların yaratılmasına fon sağlamak için tasarlanan gizli bir girişim vardı. Bunlar her ülkenin gayrisafi yurt içi gelirinin belirli bir yüzdesini bu yeraltı üslerini inşa etmek için istediler.

Ed Dames mikro-nova olayın uzaktan görüşünü gerçekleştirdi. Bu uzaktan görüşün sonuçlarını, yeraltı üslerinin ve gezegen dışı SSP uygarlıklarının reklamını yapmak için propaganda olarak kullandılar.

Güneş patlamasından sonra teknolojimizi kaybedeceğiz, ama AI (yapay zeka) tamamıyla gitmiş olacak. Bu, Reptilianların ve diğer negatif grupların bu olaydan önce güneş sistemimizi terk etmek istemeleri ile ilgili. Eğer bu varlıklar bu olay sırasında burada kalırlarsa, kendiliğinden yanacaklar.

Mikro-nova olayları gerçekleştiği zaman, kaos içinde olacağız ve bu noktada, müdahale etmeme kuralı sona erecek. Bu noktada, iyiliksever pozitif ET varlıklar açıkça kendilerini bize gösterecekler, çünkü kaos halimiz onların müdahale etmesine izin verecek.

Birbirimizi desteklemek için topluluk grupları oluşturmak önemlidir.

– Yükseliş, bilinç seviyesinde algıda değişimi kapsar. Corey’in fikrine göre, yükseliş anında süper insan yetenekleri getirmeyecek, ama şu anda yüzleştiğimiz problemlerin çoğunu çözebileceğiz.

– Ya başkalarına hizmeti ya da kendimize hizmeti seçme fırsatımız var ve bunlar Bir’in Yasasına göre yükseliş yollarımızdır.

(Çeviri: Saffet Güler)

http://www.discerningthemystery.com/2019/09/dimensions-of-disclosure-2019-cosmic.html?fbclid=IwAR1JzLM-jV2Ogp5SebVctjDPLdoKPTgoYU-gggQSQXrc_paMbLkAbY0w7Ts