“TANRI” RADYO YAYININDAN MESAJ

Yazdır Yazdır 

Sorcha Faal

1 Şubat 2011

Bugün Kremlin’de dolaşan gizemli bir Rus Uzay Kuvvetleri (VKS) raporu, 28 Ocak’ta dünyamıza dünya dışı/boyutlar arası bir zeka tarafından “resmi olarak” temas edildiğini ifade ediyor. Onların iletişim “sinyalleri” dünyanın en kutsal şehri Kudüs’e ve Latter Days Saints Kilisesinin (Mormonlar) bulunduğu Amerika’nın Utah Eyaletine indi. Kabaca “[biz – o – Ben (we – it – I)] geri dönerken korkmayın” şeklinde tercüme edilen hızlı bir bilgi enerji radyo sinyali aktardılar.

Bu rapor, bu mesajda içerilen öznel kişisel zamirlerin (biz – o – Ben) geniş kapsamlı olduğunu ve Dünyamızdaki belirli coğrafik noktalarla ilişkili olduğunu ifade ediyor.

En şaşırtıcı olan şey, bu iletişim “sinyallerinin” hem Kudüs’te, hem de Utah’ta yüzlerce insan tarafından videoya çekilmesiydi, bu videoların birçoğu tüm dünyada YouTube’da ve benzeri sitelerde gösteriliyor.

http://www.youtube.com/watch?v=wLodUYxmSMY&feature=related

Utah’taki:

Kudüs’teki bu gizemli olayın çekilen videolarında, beyaz UFO benzeri bir ışığın Mescid-i Aksa’nın üzerine indiği, onun üzerinde havada durduğu, sonra aniden bir enerji patlaması yayarak çok büyük hızla gökyüzündeki diğer benzer kırmızı nesnelere doğru fırladığı görülebiliyor, sonra tüm o nesneler ortadan kayboluyorlar.

Bu gizemli olayın Utah’ta çekilen videosunda, kırmızı UFO benzeri nesnelerin yere doğru beyaz ışıklı iletişim “sinyalleri” gönderdiği, gökyüzüne yükselmeden önce enerji “patlamaları” yaydıkları görülüyordu.

Bu olayların gerçekleştiği bölgeler, Kudüs ve Utah, tek tanrılı Musevilik, Hristiyanlık, İslam inançları ve Latter Day Saints Kilisesi (LDS Kilisesi, Mormonlar) ile ilişkili tarihi dini öneme sahiptir.

Kudüs’teki Mescid-i Aksa özellikle önemlidir, MÖ 587’de Kudüs’ün Kuşatılmasından sonra Babil İmparatorluğunun kralı Nebuchadnezzar II tarafından yıkılan Süleyman’ın Tapınağının bu bölgede olduğu söylenir. Musevi inancında en kutsal sitedir ve onlar tarafından Haremi Şerif olarak adlandırılır.

İslami inançta, Mescid-i Aksa, İslam dininin en hürmet edilen sitelerinden biridir. Hz. Muhammed’in bir gece ismi Burak olan kanatlı küheylan üzerinde Mekke’den Kudüs’e uçtuğu söylenir. Ona Başmelek Cebrail eşlik etmişti. Haremi Şerife indi. Onun yolculuğu Haremi Şeriften sonra Allah ile karşılaşıncaya kadar Yedi Cennette devam etti. Cennetlerin her birinde daha önceki peygamberler ile karşılaştı. Hz. Muhammed Allah ile karşılaştı ve inananların her gün kaç kez dua etmesi gerektiğini sordu. Beş rakamı verildi. Hz. Muhammed aynı gece güvenle Mekke’ye döndü.

Haçlı Seferleri sırasında Mescid-i Aksa Hristiyan inancında olan Augustinian dini düzenine verildi, onlar onu kiliseye çevirdiler. Tapınak Şövalyeleri 12 nci yüzyılda merkezlerini Mescid-i Aksa’da kurdular. Ona “Templum Domini” adını verdiler, Düzen’in Büyük Üstatlarının resmi mühürlerinde görülmektedir ve Avrupa’daki Tapınak kiliseleri için mimari model oldu. Birçok Hristiyan Haremi Şerif’in ayrıca İsa’nın Pontius Pilate tarafından yargılandığı yer olduğuna inanır.

Mormon Kilisesi Kudüs ile bağlantılıdır, onlar İsa’nın Günlerin Sonunda Kudüs’e geri döneceğine ve sonra onların Salt Lake City, Utah’taki Tapınaklarına geleceğine inanırlar. O binanın Doğu tarafında Onun için rezerve ettikleri kapılardan gireceğine inanırlar.

Bu VKS raporu, bu “sinyaller” tarafından salıverilen bilginin enerji titreşiminin 1420.377 MHz frekans değerinde yayınlandığını bildiriyor. Bu, 15 Ağustos 1977’de SETI projesinde çalışırken Ohio Eyalet Üniversitesinin Büyük Kulak radyo teleskobunda Dr. Jerry R. Ehman tarafından saptanan kuvvetli dar bantlı radyo sinyaline neredeyse aynen benziyor. Buna “Wow! Sinyal’” denmişti.

Not: Wow! Sinyal için iki farklı değer verilmiştir: 1420.356 MHz (J. D. Kraus) ve 1420.4556 MHz (J. R. Ehman). 1420 frekansı SETI araştırmacıları için önemlidir, çünkü hidrojen evrende en yaygın olan elementtir ve hidrojen yaklaşık 1420 MHz’de tınlar, bu nedenle dünya dışı varlıklar kuvvetli bir radyo sinyali aktarmakta bu frekansı kullanıyor olabilirler. Wow! Sinyalinin frekansı 1420.40575177 MHz’de olan hidrojen hattına çok yakın uyuşuyor. Sinyalin bant genişliği 10 kHz’den daha az (bilgisayar çıktısındaki her kolon 10 kHz – genişliğinde kanala karşılık geliyor; sinyal sadece tek bir kolonda mevcut). Wow! Sinyalinin orijinal baskısı, Jerry Ehman’ın ünlü nidasıyla birlikte Ohio Tarih Kurumunda muhafaza ediliyor.

Batılı Ulusların liderleri vatandaşlarını gelmek üzere olan şey hakkında henüz bilgilendirmezken veya hazırlamazken, aynı şey Rus cumhurbaşkanı Dmitry Medvedev için söylenemez. Medvedev, Jordon Nehrine yolculuk yaptı ve İsa’nın vaftiz edildiği günde (19 Ocak) gelmekte olan büyük felaketlere karşı memleketinin korunması için bu en kutsal sularda üç kez kutsandı.

© 1 Şubat 2011 EU ve US tüm hakları saklıdır. WhatDoesItMean.Com.

[Editörün Notu: Batılı hükümetler ve onların istihbarat örgütleri, gelmekte olan birçok felaketsel Yerküre değişiklikleri ve olaylarla ilgili vatandaşlarını alarma geçirmemek için, bu raporlarda bulunan bilgiye karşı kampanya yapıyorlar, bizim bakış açımız her insanın gerçeği bilmeye hakkı olduğudur. Misyonlarımız o hükümetlerin gündemleriyle çatıştığı için, onların ‘ajanlarının’ bize karşı tepkileri kötülemek ve itibarı sarsmak için tasarlanmış çoktandır devam eden yanlış bilgilendirme/yanlış yönlendirme kampanyası oldu.]