BU NADİR ASTROLOJİK HİZALANMA SIRASINDA MUAZZAM DEĞİŞİMLER BEKLEYİN

Yazdır Yazdır 

Gregg Prescott, M.S.
In5D.com

Amerikan Devrim Savaşından bu yana görülmemiş olan nadir bir astrolojik hizalanma bu gezegende bir çok ortaya çıkacak olayları etkileyecek.

Aşağıdaki iki makale ve ek, zamanın döngülerinin kendilerini nasıl tekrarladığını açıkça anlatıyor, sadece Pluto’nun son kez Oğlak Burcunda olduğu zaman gerçekleşenleri değil, aynı zamanda tam şu anda gerçekleşen şeyleri ve çok yakın gelecekte bekleyebileceğimiz şeyleri.

NE KADAR YÜKSEĞE TIRMANIRLARSA, O KADAR SERT DÜŞERLER

Pluto 2008 den beri Oğlak Burcunda geri planda sessizce pusuda beklemekte ve kurulmuş dünya düzenlerini yok etmeye hazır olarak, geri planda kaynayarak sessiz pota olmakta. O zaman alan değişimleri temsil eder, ama geçtikten sonra ayakta kalan hiç bir şey bırakmaz.

Aşağıda, Astrolog Jim Dellicolli Oğlak Burcundaki Pluto hakkında konuşuyor:

Bir gezegen geriye doğru gitmeden önce, durağan hale gelir, yani yavaşlar veya hareketsiz kalır. Pluto yavaşça ilerliyor, hareketsiz kaldığı zaman, gerçekten hareketsiz kalır. Kadim Astrolojide bu, bir gezegenin korkuyla dolu bir insana benzediğinin söylendiği zamandır. Aynen gezegen hareketini durdurduğu zaman olduğu gibi, insan devam etmekte tereddüt ettiğinde felç gerçekleşebilir. O etkilenenlerin psişesinde, bu insanın yakın gerçekliğindeki durumlardan kaçıp gitme şeklinde tezahür edebilir. Bu, hareketsiz kalmada yansıtılır.

Zamanda bu noktada insanlar arasında bölünme gerçekleşir; bazı içsel bilgeliğe ve öngörüye sahip olanlar hırçın nehirde kürek çekmeye çalışmaya son verirken, içgörüsü olmayanlar ve kontrolü bırakmayı reddedenler yıkım yolunda yürümeye devam edecekler. Burada Pluto hakkında konuşuyoruz: Pluto merhamet etmez ve ödün vermez, bunun yerine yolundaki sahte olan her şeyi yok eder. Pluto nasıl hissettiğinizi önemsemez ve hizmetini acımasızca gerçekleştirir ve geriye bakmaz. Pluto’ya dalaşamazsınız.

Pluto aslında dünyasal gücü yöneten Oğlak burcunda ve Pluto büyük bir değişim getiricidir. Şu andaki üst düzey dünyasal işlere katılanlar için burada demokrasi yok. Onlar bu Pluto geçişinde hayatta kalmayacaklardı ve Pluto durağan hale geldiğinde ve gerilemeye başladığında yakında bu imkansız olacak.

Oğlaktaki son Pluto’nun hükümetsel değişikliklerini incelemeyi dileyen varsa, 1762 -1778 arasındaki tarihi olayları inceleyebilirler. Ama bu kez, güç yapılarının çok daha küreselleşmiş, merkezlenmiş, organize, birleşik ve yozlaşmış olduğu anlaşılmalıdır. Ne kadar yükseğe tırmandıkça, o kadar sert düşerler ve Oğlak Burcundaki bu geri giden Pluto kaçınılmaz olanı müjdeleyecek: bildiğimiz şekliyle hükümetin tam yıkımı. Başka şekilde olabileceğini hayal etmek peri masalıdır.

Şimdilik bu yeterince iyi. Ama hatırlayın, medya özgür olduğu zaman bir çok şey meydana gelecek. Ve bu ortaya çıkarmayı da (uzaylı varlıkları) kapsıyor.

OĞLAK BURCUNDA PLUTO

25 Ocak 2008’den 23 Mart 2023’e

Geleceği anlayabilmek için, geçmiş incelenmelidir. Son 200 yılda Pluto Oğlak Burcunda olduğu zaman büyük dünya olaylarını araştırdım. Bunlar bu makalenin altında ayrıntılı gösteriliyor. 2008 – 2023 arasında Pluto Oğlak Burcundan yavaşça geçerken Dünyada gerçekleşmesinin olası olduğuna inandığım şey bu.

Ülkelerde hükümetin temellerini ve o ülkelerin gücünü sallayacak çok büyük popüler ayaklanmaların gerçekleşmesi olası.

Hristiyan Kilisesi daha fazla çatlayacak. Roma Katolik Kilisesinin ve dünyadaki her diğer kilisenin gücü ve etkisi büyük ölçüde azalacak. Dahası, Kiliselerin gücünü sıkı bir şekilde sınırlayan yasalar yazılacak.

Biri diğerini işgal eden ülkeler arasında büyük çatışmaların patlak vermesi şansı var.

Büyük Şirketlere ve Hükümetlerin işleme şeklinde karşı Devrimci İnsanlar olacak. Büyük Şirketlerin gücünü kontrol etmek için yasalar yazılacak.

Büyük bir Bağımsızlık Devrimi olası. Başarılı olacak.

Dünyanın insanları güce sahip dini fanatikleri yeterinde gördü. Nefret dolduğunda, dini meczuplar sonunda terk edecekler veya uzaklaştırılmaya zorlanacaklar, Hristiyan ve Müslüman ülkeler arasında uzlaşma şansı olması bekleniyor. Maalesef dini zulüm bu zaman sırasında patlayacak.

Yeni bir Sanayi Devrimi ve Bilimsel Devrim başlayacak

2008 – 2023 arasında yüz milyonlarca insanı öldürme kapasitesine sahip salgın hastalık şansı var. Bu daha önce gerçekleşti ve tekrar gerçekleşecek. Savaşların, doğal afetlerin ve salgın hastalıkların Dünya nüfusunun kontrol edilebildiği tek  yol olduğu görülüyor. Sonraki beş yılda büyük bir Çin felaketi gerçekleşeceğini tahmin ettim.

Muhtemelen Ocak 2020’de yıllarca süren küresel iklim değişimine neden olacak muazzam bir yanardağ patlaması olasıdır. Eğer olmazsa, çok büyük, yıkıcı deprem aktivitesi olasıdır. Küresel iklim değişimi şokları 2008 – 2023 arasında görünür olacak.

Tarihteki en büyük İmparatorlukların bazıları Oğlaktaki Pluto ile doğdu veya yok oldu. Bu zaman sırasında büyük bir ülke oluşacak veya parçalanıp toz olacak. Ayrıca Napolyon veya William gibi büyük fatihlerin bazıları bu zamanda doğdu. Bu nedenle bu zamanda devasa güce sahip olan savaşçı bir lider doğacak. Tarihteki en büyük keşifler Oğlaktaki Pluto ile başladı. Son seferde James Cook idi. Ondan önce Macellan idi. Bu kez 2023’ten önce bir başka büyük kaşif ismini tarihe yazacak.

Müzik ve Sanat tarihinde bir diğer büyük Altın Çağ başlıyor.

Araştırmanın Özeti

Hristiyan Kilisesi

Hristiyan Kilisesinin tarihinde büyük olaylar Oğlaktaki Pluto ile gerçekleşti. Roma’da ilk Papa (MS 42), Hristiyanlık Roma İmparatorluğunun resmi dini oldu (MS 310), Roma Kilisesi muazzam toprakların sahibi oldu (MS 784), Batılı Katoliklik ile Doğulu Ortodoksluğun ayrılması (1021 – 54), Summa Theologica temel Katolik tezi (1270), Aziz Peter Bazilikasının inşası (1514), Protestan Yeniden Düzenlemesi (1517), İngiliz Kilisesinin başı Henry VIII, bu Katoliklikten ayrılmaya yol açtı (1531).

Ülkelerin Fethedilmesi

Tarihteki üç büyük ülkenin fethedilmesi Oğlak Burcundaki Pluto ile başladı.

Britanya, romalılar MS 43’te istila ettiler,

İtalya, Bizanslılar MS 787-793’te istila ettiler.

William 1027’de doğdu.

Galler, İngilizler 1282’de istila etti,

Çin, Moğollar 1268’de istila etti ve Çin’i 100 yıl yönetti,

İngiltere, İskoç istilası başarısız oldu, 1513,

Hindistan, Moğollar 1526’da istila etti ve 200 yıl Hindistanı yönetti.

Kurulan Dinler

İki büyük din Pluto Oğlakta iken kuruldu.

Hristiyan Kilisesi, Roma’da ilk Papa (MS 42), Budizm (Çin, MS 58)

Zorbalıkla Gücü Ele Geçirme

Claudius (Roma, MS 53), Bizans İmparatoru (MS 536).

İç Savaş

Avrupa’da Fransız Devriminden önceki en büyük popüler devrim Oğlaktaki Pluto ile gerçekleşti (1542).. Çin (MS 291-308), Japonya (1027), Alman Peasants Savaşı (1524).

Dini Zulümler veya Savaşlar

Dini zulümler Oğlaktaki Pluto altında yeni yüksekliklere ulaştı. Ayrınca Haçlı Seferleri bu zamanda sona erdi.

Museviler (Roma, MS 303-305), İspanya (793), Museviler (Viyana 1267), Museviler (Fransa 1269, 1283), Museviler (İngiltere 1282), Museviler (Almanya 1284), Haçlı Seferleri sona erdi (1099-1291).

Büyük Bilimsel Atılımlar ve İcatlar

Sanayi Devrimi ve Bilimsel Devrim Oğlaktaki Pluto ile başladı. 

MS 48-50 Ts’ailouen ve Cai Lun, kağıdın Çinli mucitleri. “M.S.” ilke kez kullanıldı (MS 532), “0” icat edildi (1024), ilk basılan para (1024), Sanayi Devrimi başladı (1765), Bilimsel Devrim: Oksijen ve Azot keşfedildi (1772).

Büyük Felaketler

Nüfusların %50 sini öldüren salgın hastalıklar Oğlaktaki Pluto ile başladı. Küresel iklim değişti.

Patlayan Krakatoa üç yıl boyunca küresel iklim değişimine neden oldu (MS 532); Veba iki milyon insanı öldürdü (Bizans İmparatorluğu MS 542), sonraki 150 yılda Avrupalıların yarısı vebadan öldü; Salgın hastalıklar 15 milyon insanı öldürdü (Güney Amerika 1519), Veba (İngiltere 1528).

Kurulan veya Yıkılan İmparatorluklar

Tarihteki bazı büyük İmparatorluklar Oğlaktaki Pluto ile doğdu veya yok oldu. Büyük fatihler ve yöneticiler bu zaman sırasında doğdu.

William doğdu (1027), Kutsal Roma İmparatorluğu (Charlemagne 772-800AD); Bizans 200 yıl boyunca sınırlarını sağlamlaştırdı (MS 782); Bizans İmparatorluğu kurucusu Constantine iktidara geldi (MS 305), Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Birinci Osman iktidara yükseldi (1281), Aztek İmparatorluğu (Cortez 1521), Muhteşem Süleyman (1520), Rus Catherine iktidara geçti (1762), Britanya İmparatorluğu (1762), Amerikan Devrimi (1765-76), Napolyon Bonaparte doğdu (1769).

Büyük Kaşifler

Tarihteki en büyük kaşifler Oğlaktaki Pluto ile başladı.

Marko Polo ( Çin 1271). Verrazzano (ABD 1524), Balboa (Pasifik Okyanusu 1513), Alvarez (Çin 1513), Macellan gemiyle ilk dünya turunu yaptı (1519), tarihteki en büyük kaşif Cook seyahatlerine başladı (1766).

Medeni Hukuk kuruldu veya kuvvetlendirildi

Dünyadaki demokrasinin temel taşı olan İngiliz parlamentosu Oğlaktaki Pluto ile kuruldu.

Roma (MS 529), İlk seçilen İngiliz parlamentosu (1265), Venedik (1268), İngiltere (1275, 1280, 1285).

Kilisenin gücünü sınırlayan yasalar

Bizans İmparatorluğu (MS 536), İngiltere (1285).

Afrikadan Amerikaya Köle Ticareti

Başladı (1518).

Klasik Müziğin Altın Çağı

Tarihteki en büyük besteciler yolculuklarına Oğlaktaki Pluto ile başladılar.

Altı yaşındaki Mozart Avrupayı turlamaya başladı (1762). Beethoven doğdu (1770).

İlave

Gregg Prescott, M.S.
Editor, In5D.com

Bir çok insan için Oğlaktaki Pluto incilde bahsedilen uydurma “Bitiş Zamanlarını” temsil eder, ama yakından dikkat edenler için, bu şaşırtıcı bir kutsamadır, çünkü Pluto bize bu gezegeni insanlığın en yüksek yararına yeniden inşa etme FIRSATI verir.

2008’de tam programında, Pluto Oğlak Burcuna girdiği zaman, bankacılık sisteminde çöküş gördük. Ayrıca tüm dünyada devrimler gördük.

Dinin, hükümetin ve paranın çöküşünü önceden görmekteyiz ve Pluto Oğlaktaki geçişini tamamlamadan önce bir kaç yılımız daha var, bu nedenle sıkı durun… BÜYÜK değişimler geliyor!!!

(Çeviri: Saffet Güler)