Büyük Devre The Founders

Yazdır Yazdır 

23 Temmuz 2005

Sal Rachele kanalı ile

Sevgili Yaratıcılar,

Daha önce, kozmik devrelerin gezegeninizde önemli bir rol oynadığını belirtmiştik. Bu devreleri biraz daha ayrıntılı tartışalım ve özgür irade ve kozmik ilahi takdir (önceden belirlenme) arasındaki ilişkiyi tanımlayalım.

Özgür irade ve her şeyin önceden tayin edilmesi (ilahi takdir) arasındaki karşılıklı etkileşme, insanlarınızın çoğu tarafından anlaşılmamıştır. Özgür iradenin, boyutların ve yoğunlukların daha geniş çatısında var olan serbestlik/tolerans ve prensipler seti olduğunu anlamalısınız. Özgür irade Evren deneyiminizi değiştirmenize izin verir. Ruh derslerinizi öğreneceğiniz düzeni, derslerinizi özümseme hızınızı ve onlara verdiğiniz duygusal reaksiyonları belirlemenize izin verir. Ancak, derslerin kendileri ruhunuz ve nedensel bedeniniz tarafından Dünyada enkarne olmadan önce belirlenir.

Kozmik devreler Yaratıcı’nın İradesine ve sizin kendi Tanrısal Benliğinizin İradesine göre set edilir. Sizin küçük insan egolarınızın kozmik devreler üzerinde etkisi çok azdır veya hiç yoktur. Ruhunuz kozmik devrelerin ve kendi ben – farkındalığınızı geliştirmenizde yardımca olmakta bu devrelerin oynadığı rolün önceden farkındadır.

Sizin için bu zamanda önemli olan birkaç kozmik devre vardır. Bunların en ünlü ve en etkili olanı, yaklaşık her 25,920 yılda bir gerçekleşen Büyük Devredir, veya eksenlerin presesyonudur. Maya takvimi dahil, kadim takvimlerinizin çoğu Büyük Devreye dayanır.

Her Büyük Devre’nin sonunda, Dünya ve güneş sistemi, elektromanyetik alanların zayıfladığı, genel olarak elektromanyetik null (sıfır) bölgesi veya uzay alanı olarak adlandırılan bir bölgeden geçer. EM alanlarındaki bu zayıflık çoğu zaman (ancak her zaman değil) Dünyanın kuzey ve güney kutuplarının değişmesine neden olur. Lütfen, EM kutupluluğunun bu tersine dönüşünün Dünyanın dönüşü ile ilgisi olmadığını not edin. Dünya, milyonlarca yıldır olduğu gibi, kabaca aynı hızda dönmeye devam edecek. Dünyanın dönüşünü önemli derecede değiştirebilecek tek şey büyük bir asteroit, planetoid (küçük gezegen) veya gezegen ile çarpışmasıdır ve bir milyon yıl içinde bunun gerçekleşmesi olası değildir. Gerçekte, bizim tahminlerimize göre, bu tür bir olay bir milyar yıl içinde olmayacak.

Ancak, farkında olmanız gereken diğer iki devre vardır. Bunlar, Annanhutak kuyruklu yıldızının güneş sisteminize girmesi, bu olay her 10,500 yılda bir gerçekleşir ; ve Nibiru planetoidinin güneş sisteminizden geçişi, bu olay her 3,600 yılda gerçekleşiyor. Ne kuyruklu yıldız, ne de Nibiru, muhtemelen Dünyayı direkt olarak etkilemez. Kuyruklu yıldızın kuyruğu, her sekiz veya dokuz geçişte bir kez Dünyanın atmosferine dokunur. Nibiru’nun yerçekim alanı Dünyayı her on iki geçişinde bir önemli şekilde etkiler.

Büyük Devre, 21 Aralık, 2012’de sona eriyor. İnsanların bu olayı deneyimlemeleri önemli şekilde değişebilir. Olayın kaçınılmaz olmasına rağmen, özgür irade ile etkilenebilecek bir çok faktör vardır :

(1) Elektromanyetik alanların bozulmasının şiddeti ;
(2) İklim değişimlerinin şiddeti ;
(3) Teknoloji ve telekomünikasyon üzerine etkinin şiddeti ;
(4) Deneyimlenen hücresel mutasyonun derecesi ;
(5) İnsanların duygusal ve zihinsel bedenleri üzerine etkinin seviyesi ; ve
(6) Bu olay sırasında enkarnasyon döngüsünden çıkan ve yükselen insanların sayısı.

Dünyanın EM sıfır bölgesinden geçişi özgür irade ile engellenememesine rağmen, deneyim her insanın fiziksel, duygusal, zihinsel (psikolojik), astral, eterik ve nedensel durumuna bağlı olarak bir insandan diğerine büyük ölçüde değişebilir. Sevgi ve şefkatin İlahi prensiplerini bedenleyen insanlar muhtemelen bu olayın daha pozitif deneyimini yaşayacaklar. “İlk dalgada” yükselmeyi arzu eden insanlar, 3B/4B yoğun beden deneyimlerini tamamlama ve 5B ışık bedene geçme fırsatını kullanabilir. Aslında, bu olayın insanların fizyolojik ve psikolojik hallerine yapacağı şey, bilinçlilikte önceden var olanları büyütmektir. Korku halinde yaşayan insanlar olası olarak Büyük Devrenin bitişini korkulu şekilde deneyimleyecek. Çoğu insan 3B/4B bedenlerini terk edecek ve ruh deneyimi seviyeleri için daha uygun olan başka bir gezegende enkarne olacaklar.

Her bir insan için neyin uygun olduğu ile ilgili yargılama yapılmaması önemlidir. Bu bir “yargılama günü” değildir. Tanrı insanlığı sınavdan geçirmiyor. Bu olay ruh ve nedensel beden tarafından iyi anlaşılır ve bu olay zamanı etrafında enkarnasyonları planlamada büyük dikkat gösterilir.

Annanhutak kuyruklu yıldızının güneş sisteminden geçişi 2017 yılındadır. Bu önceden belirlenen bir olay iken, insanın özgür iradesine (ve pozitif veya negatif yönelimli ET ırklarının yardımına veya müdahalesine) bağlı olarak bir çok değişken vardır. Değişen faktörler aşağıdadır :

(1) Kuyruklu yıldızın gerçek yolu ;
(2) Etkinin şiddeti ;
(3) İnsanın bu olayı duygusal ve zihinsel deneyimleyişi ;
(4) Bu olay sırasında insanların hücresel mutasyon seviyesi; ve

(5) Bu olay sırasında Dünyanın ikliminin ve EM alanlarının istikrarsızlık derecesi.

Bu olayların hepsi özgür irade ile etkilenebilirdir. Eğer insanlar işbirliği yapmaya ve kendi varlıklarının sevgi dolu ve şefkatli veçhelerini kucaklamaya ve Dünya gezegeni etrafında sevgi dolu bir ışık gücü alanı yaratmak için bir araya gelmeye karar verirlerse, o zaman (5) inci seçenek büyük ölçüde azaltılabilir. Eğer büyük sayıda insan varlığı, basitçe vizüalizasyon ve psikokinetik teknikleri kullanarak Annanhutak’ın yörüngesini değiştirmeye karar verirse, yörünge önemli ölçüde değiştirilebilir. Eğer insanlar kuyruklu yıldızın geçişini, korku dolu şekilde değil de, sevgi içinde deneyimlemeye karar verirse, kuyruklu yıldızın geçişi ile ilgili herhangi radyasyon veya serinlik sadece minimal şekilde hissedilecektir.

Kuyruklu yıldızın geçişi insanlardaki DNA nın hücresel mutasyonunu hızlandırmak için bir fırsat olarak kullanılabilir. Yükseliş yolunda olan insanlar bu olayı “ikinci dalga” deneyimi olarak kullanabilir, yani 2017’de büyük sayıda insan yükseliş işleminden geçebilir.

Yaklaşık 2030 yılında, Nibiru planetoidi güneş sisteminden 3600 yıllık geçişini yapacak. Kuyruklu yıldız gibi, bu olay özgür irade ile etkilenebilir. Nibiru’nun göksel seviyelerinde oturan 9B insansı varlıklar vardır ve sizin ırkınızın daha çok telepatik olanlarından bazıları muhtemelen bu geçiş sırasında onlarla temas kuracaktır. Onların çoğunlukla Annunaki olarak adlandırılan ırkının üyeleri, geçmişte bir çok kez insanların tekamülünü etkiledi. Onların ırkının bir çok üyeleri Dünya’ya geldi ve durumlarını iyileştirmeye çabalayan insanlara yol gösterdi. Şüphesiz, bu insanların 7 B den 3B ve 4B ye düşüşünden sonraydı. Annunaki ile ilgili bir çok negatif yayın vardır. Tüm ırklar gibi, bir üyeden diğerine bilinçlilikte değişiklikler vardır ve şüphesiz insanlar için acı ve ıstıraba neden olan kararlar alan bazı Annunakiler oldu. Ancak, alt dört boyutta “benzer benzeri çeker” yasasını hatırlatabiliriz ve insanların bir başka ırktan negatif deneyim alması için, o insanların bilinçliliğinde negatifliğin olması gerektiğini hatırlatalım.

Nibiru’nun geçişini ve EM alanlarındaki bozulmaları kullanacak olan bazı insanlar olacaktır, bu yükselişin “üçüncü dalgası”nı yaratacaktır. Aynı şekilde, bazı insanlar bu olayı enkarnasyon döngüsünden çıkmak için bir hızlandırıcı olarak kullanacaklar.

Bu önceden belirlenen üç olayla ilgili deneyiminiz büyük ölçüde özgür irade ile belirlenir. Sevginin, işbirliğinin, uyumun, şefkatin, güvenin ve özgeci hizmetin İlahi prensiplerini kucaklamak için özgür iradeye sahipsiniz. Böyle yaparak bu olayları deneyimlemeniz büyük ölçüde güçlenir. Bu, kölelik, ölüm ve yıkım yerine, bir özgürleşme zamanı olabilir. Seçim sizindir, sevgili Yaratıcılar.