DÜNYA DEĞİŞİMLERİ – Sal Rachele

Yazdır Yazdır 

Hopi’lere göre, “beşinci dünyaya” giriyoruz. Daha önce hepsi çeşitli felaketler ile sona eren en az dört dünya vardı. Dördüncü dünya bizler konuşmakta iken, ölmekte. Dördüncü dünya, “aydınlanmış olanlar” anlamına gelen “İllüminati” olarak adlandırılan iktidardaki (karar mercii, kurallar koyan) seçkin sınıf tarafından karakterize edilen, egoya – dayanan güç – tahrikli rekabetçi eril arketiplerin zirvesini temsil eder. Orijinal aydınlanmış seçkinler materyal dünya ile özdeşleşmekle bozuldu ve böylece, titreşimi şu andaki haline düştü.

Benim tahminlerim son 25 yılda çok tutarlı idi. Aşağıda anlatılan 80 -20 -0.1 oranı bu zaman boyunca önemli ölçüde değişmedi.

Bu rakamları ruhumdan veya yüksek benliğinden aldım. Bunlar ruhun, nüfusun farkındalığın şu andaki hallerinin yansıtmasına dayanır.

Hopi Kehaneti inen bir spiral (3B), parlayan bir güneş (4B) ve cennete bir merdiveni (5B) betimler. Aşağıda bu üç yolun tanımını veriyorum.

3B senaryosu – Hopi taş resimlerindeki inen spiral, titreşimlerini üçüncü boyuttan yükseltmeyi sürekli reddeden veya diğer “sahte kahinler” arasında, idareci seçkinler ve eğlence/medya bileşimi tarafından egoya dayanan yola yanlış yönlendirilmek için kendilerine izin veren ruhları temsil eder. Bundan sonraki yıllarda ortaya konacak en olası senaryo, şu andaki insanların büyük çoğunluğunun çeşitli şekillerde ölümler vasıtası ile dünya planını terk etmeyi kapsıyor, bağışıklık sisteminin çökmesi veya egzotik hastalıklar, savaş, açık vs.. Süreç muhtemelen 2030’da tamamlanacak. Olası büyük felaket olaylarının tarihleri 2012,2017 ve 2030 dur. En son bilgi aşağıdaki felaketleri öne sürüyor:

2012 – Dünya Büyük Döngünün bitişini işaret eden elektromanyetik sıfır bölgesine (elektromanyetik alanın olmadığı bölgeye) giriyor, insanlarda mutasyona neden olacak.

2017 – Kuyruklu yıldız dünyaya sürterek insanlarda ciddi mutasyona neden olacak.

2030 – Asteroid ciddi elektromanyetik dengesizliklere neden olacak.

İnsanlığın % 80’i muhtemelen 3B yolunu seçecek. Ölüm vasıtası ile dünyadan ayrılacaklar ve 3B varlıkları için daha uygun olan başka gezegenlerde reenkarne olacaklar.

4B senaryosu (beşinci dünyayı temsil eden Hopi güneşi) – nüfusun yaklaşık %20’si muhtemelen Dünyanın doğal felakete fazla maruz kalmamış olan alanlarında spiritüel temelli topluluklar yaratacaklar. Bu insanlar bilinçliliklerindeki pozitif, yaşam – yaratıcı düşünceler nedeniyle göreceli bir cennette yaşayacaklar. Alternatif enerji kaynakları kullanacaklar.

5B senaryosu (Hopi taş resimlerindeki yükselen merdiven) – Dünyadaki ruhların yaklaşık 10 – 30 milyonu (<0,1 %) muhtemelen bu yaşamda yükselişe erişecekler. Tanımlanamaz güzellik ve uyumdaki bir dünya olan 5B Dünyaya girecekler. Bu bakış noktasından, 4B realitelerindeki ruhlara yardımcı olacaklar (ve belki de diğer 3B dünyalarında olanlara). Yükselen grubun çok minik bir bölümü ilahi alemlere (6B-8B) gidecekler, ama onların çoğu 3B ve 4B uygarlıklarının farkındalığını yükseltme arzusuna sahip olduğu için 5B Dünyasında kalacaklar. *

Özel Yıllar İle İlgili Ayrıntılar

Maya takvimini de kapsayan sayısız kaynağa göre, 21 Aralık 2012’de çok önemli bir şeyin gerçekleşmesi bekleniyor. Benim bilgim, bu tarihin Dünya’nın elektromanyetik sıfır bölgesine (elektromanyetik alanın olmadığı bölgeye) gireceğini öne sürüyor. EM sıfır bölgesi, manyetik kutupların geçici olarak çöktüğü, zaman – uzay sürekliliğinde sıfır – noktası yarattığı bir uzay bölgesidir. Bu geçişin dışsal etkisi muazzam miktarda enerji dalgasının gelişidir, bu enerjiyi almaya hazır olan ruhlarda kitlesel yükselişi tetiklemeye yeterli olacak miktarda enerji akışı. Ayrıca 3B ve 4B alemlerinde çok büyük felaketleri tetikleyebilir, tele – iletişim ve bilgisayar sistemleri çökebilir.

2017’de bir kuyruklu yıldızın kuyruğunun Dünyaya sürteceği, tüm canlı organizmaları hemen mutasyona uğratacağı bilgisi bana verildi ve bununla ilgili vizyonlar gördüm. Yükseliş spiralinde olanlar o zaman 5nci boyuta ışık hızında hızlanacaklar. Daha düşük titreşimde olanlar muhtemelen o zaman bedenlerini terk edecekler ve derslerine devam etmek için başka bir gezegen okuluna aktarılacaklar.

Zecharia Sitchin ve başkalarına göre, yaklaşık olaraj her 3600 yılda bir, göksel bir beden (olası olarak bir asteroid) Dünyaya süpürüyor ve çeşitli derecelerde felaketlere neden oluyor (Dünyanın EM alanlarına etkisine ve yörüngesine bağlı olarak). Bilinçliliğimiz, 2030’da gerçekleşeceğine inandığım bu yakınlaşmanın ciddiliğini büyük ölçüde etkileyebilir. Wormwood, X Gezegeni, Nibiru veya ne isim verirseniz, erken uygarlıklarda ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır. Görünür olarak bu asteroidde (veya gezegensi, en azından Dünyanın büyüklüğünün yarısı) ayrıca gezegensinin dokuzuncu boyutunda Nibiruan’lar olarak adlandırılan bir grup var, onlardan bazıları Dünyanın erken zamanlardaki tekamülünü etkilediler. Bilim adamlarının neden bu gelmekte olan nesneyi keşfetmedikleri ile ilgili bir tartışma var. Bunun nedeni bastırılma (engellenme) olabilir, ama muhtemelen göreceli olarak küçük olan boyutu ve olağandışı yörüngesi, Dünyanın yörüngesine girmeden birkaç yıl öncesine kadar sıradan bir asteroid olarak yanlış tanımlanmasına neden olabilir.

Bir Senaryo Seçmek

Şüphesiz, bir seçim vardır. 3B’de kalan insanlığın %80’ninin parçası olabiliriz ve başka bir 3B dünyasında reenkarne olabiliriz. VEYA 4B’ye tekamül eden %20’nin parçası olabiliriz ve Yeni Dünya’da aydınlanmış kendine – yeterli topluluklar yaratabiliriz. VEYA 5B’ye tekamül eden insanlığın <0,1%’nin parçası olabiliriz ve Cennet Dünyanın parçası olabiliriz (Yükseliş).

Seçim sizin!

Tek problemimiz şu: O eski dünyaya ne kadar bağlıyız? Hayatta kalmamızın Tanrı’dan mı, yoksa Visa ve MasterCard’dan mı geldiğine inanıyoruz? Bedenimizi korumak için tüm bu eski – dünyaya ait şeylere gereksinimimiz olduğuna mı inanıyoruz? Neden korumak? En kötüsü bu kabukları (bedenlerimizi) kaybedebiliriz. Gerçekte, eğer istersek bedenlerimizi 5 nci boyuta götürebiliriz.

Doğal bir olayda yok olup olmayacağımızı bilinçliliğimizin derecesi belirler, çünkü kendimize bilinçliliğimize dayanan deneyimleri çekeriz. Eğer yeterince insan uyanırsa, kuyruklu yıldızın (veya başka bir şey) Dünyaya çok az etkisi olur. Eğer uyumaya devam edersek ve neo – muhafazakarlara ve daha büyük “güvenliğe” oy verirsek, muhtemelen bir çeşit küresel olay tarafından sertçe uyandırılacağız.

Değişimlerle İlgili Biraz Daha Ayrıntı

Aşağıdaki nedenlerden dolayı, önümüzdeki yıllarda kaotik zamanlarda olacağımıza inanıyorum:

1. “Elektromanyetik sıfır bölgesine” veya elektromanyetik aktivitenin azaldığı bir bölgeye ilerliyoruz. Bu bazı değişikliklere neden olacak.

2. Tüketici zihniyetinin sonuna yaklaşıyoruz, çünkü kolayca çıkarılabilir petrol azalıyor. Bu, daha yüksek teknolojileri kucaklamamız veya dinozorların yoluna (3B planında) gitmemiz için bizi zorlayacak.

3. Çok boyutlu benliklerimize uyanıyoruz. Bu sahte olan her şeyi, salıverilmesi için yüzeye çıkaracak. Bu önceden gerçekleşiyor. Eski paradigmaya dayanan sosyal veya siyasi yapılar çökecek ve yerine 4B yapıları gelecek.

4. Kuyruklu yıldızın kuyruğu Dünyayı süpürdüğünde, bazen ılımlı karışıklıklara neden olur ve bazen tam bir felakete neden olur (dinozorların yok olduğu gibi). Bilim adamlarının dinozorları bir asteroidin çarpmasının öldürdüğünü söylediklerini biliyorum, ama ben bir kuyruklu yıldızın kuyruğu olduğunu söylüyorum. (Kuyruklu yıldız ve asteorid arasında etki açısından çok fark vardır.)

5. Bugünlerde Gezegen X tartışması var. Gökleri araştıran (İllüminati tarafından satın alınmamış olan) yeteri kadar bağımsız astronom var, eğer büyük bir cisim Dünyaya yaklaşsaydı, şimdiye kadar bunun farkında olurduk. Küçük bir kuyrklu yıldız veya asteorid belki, çarpmadan veya sürtünmeden birkaç yıl öncesine kadar belirlenemez, ama büyük olanlar çok önceden görünür olmalıdır. Gezegen X’in Dünyadan çok daha küçük olan, ama önemli hasar verme kapasitesine sahip olan bir gezegensi olduğunu düşünüyorum.

6. Büyük Döngünün sonuna yaklaşırken ve enerjiler çok yoğunlaşırken, insanlığın çoğunluğunun bağışıklık sistemi çökmesi deneyimleyebileceğine inanıyorum. Bir çok insan yükselen enerjilerle başa çıkamayacak ve bağışıklık sistemi çöküşüyle dünyayı terk etmeyi seçebilirler.

Bağışıklık sisteminin ister İllüminati deneyleri, ruh bölünmesi, çözümlenmemiş duygular, kirlilik vs ile çöksün, yanıt daima aynıdır. Bizlerin Tanrı’nın mükemmel yaratımları olduğumuzu veya bir adım ileri gidersek, bireysel beden/zihin kompleksleri vasıtası ile kendini ifade eden Tanrı OLDUĞUMUZU kavrayın. Tanrı farkındalığımız toplam sağlığımız ile direkt olarak orantılıdır.

Kendini – Gerçekleştiren Kehanetler Üzerine

3B dünyasında tezahür eden şey, tüm 3B ruhlarının düşüncelerinin birleşik yansımasıdır. Jung buna “kollektif bilindışı” ismini vermişti. Ben “kollektif bilinçaltı” diyeceğim.

Terör düşünceleri ile dolu tüm insanların kollektif bilinçaltı, teröre dayana bir realite yaratır. Eğer gördüğümüz resmi beğenmiyorsak, ne yapacağımızı biliyoruz – düşüncelerimizi değiştireceğiz. Başkaları hala terör yaratmayı seçebilir, ama eğer bilinçliliğimiz ona ortak olmazsa, ondan büyük ölçüde etkilenmeyiz.

Kutup değişimi ile ilgili konuşmalar var. EM alanının arada sırada kutup değiştirdiği doğrudur, ama bir çok kişi Dünyanın ekseninde ters döneceğini söylüyor. Dünyanın ters yüz olması için, momentumunda muazzam bir değişim olmalıdır, muhtemelen Big Bang’den bu yana gerçekleşen herhangi bir şeyden daha büyük bir değişim. Kutup değişiminin, dünyanın dönüş hızı veya yöntemi üzerinde çok az etkisi olur. Newton biraz demode olsa da, onun bazı yasaları oldukça önemlidir. hareket yasası, Dünyanın kutuplarının fiziksel olarak ters dönmesi için, Dünya üzerine aynı kuvvette etki edecek bir hareket olması gerektiğini belirtir. Bundan dolayı, eğer böyle bir ters dönüş gerçekleşseydi, büyük bir asteoridin veya bir gezegenin çarpmasının sonucu olurdu.

Kutup değişimi, Dünyanın etrafındaki elektromanyetik alanın değişmesi anlamına gelir. Eğer örneğin Kuzey kutbu pozitif ve Güney kutbu negatif yüklü ise, o zaman değişimden sonra, Kuzey kutbu negatif, Güney kutbu pozitif olacaktır. Dünya önceki gibi dönmeye devam eder, ama üretilen alan ters yönde akacaktır. Örneğin, düşük basınçlı alanlar kuzey yarımkürede saatin – tersi yerine saat yönünde dönecektir.

Kutup değişiminin en ciddi etkisi işlemek için elektromanyetik alan kullanan cihazlarda olacaktır. Bu, insan bedenleri, elektronik aletler (sevgili İnternetimiz dahil) ve Dünyanın kendisinin vorteks ve enerji merkezlerini de kapsar. Bu, insan bedeninin bu tür geçişte hayatta kalmayacağı anlamına gelmez. Doğru durumlarda (yükseliş) olacaktır. Elektroniklere gelince, belki iyiliğimiz için onlara daha az bağımlı olmalıyız.

Basınç bölgelerindeki değişim nedeniyle, Dünyada büyük manyetik fırtınalar olacaktır. Soğuk alanlar ısınacaktır vs. Olası olarak bir çok yaşam formu ya yüksek yoğunluğa ilerleyecek ya da ölüp başka yerlerde reenkarne olacaktır.

Dünyaya büyük bir asteroid çarpmadıkça, kutup değişimi aşama aşama olacaktır, bize hazırlamak için zaman sağlayacaktır.

Sayısız kaynaktan (bunun sadece arzu dolu bir düşünce olmadığından eminim) şu anda Dünyayı idare eden kana susamış savaş çığırtkanlarının götürüleceği özel bir gezgen olduğunu işittim, onlar orada işkence, dolandırıcılık ve intikam oyunlarını oynayabilirler.

—————————– *NOT: 3B ve 4B’ye, 5B’den yardım etmek; 6B,7B veya 8B’den yardım etmekten çok daha kolaydır. Çoğu 6B ve daha yüksek varlıklar, Dünyadaki ruhlar ile anlayabilecekleri dilde direkt olarak iletişim kurmada çok zorlanıyorlar. Hepsinden öte, yüksek seviyede farkındalığa sahip olsanız bile, yüksek boyutların enginliğini nasıl tanımlarsınız? Bazıları teleportasyon ve holografik yansıtma kullanark yardım ediyor, ama çoğu telepati ve kanallığı kullanmayı tercih ediyor. Berrak, temiz bir kanal bulmak kolay değildir.