- Koşulsuz Sevgi - https://www.kosulsuz-sevgi.com -

Dünyanın Meridyenleri ve Gelen Değişimler

Bu makale için, Dünyanın meridyenlerini, Enoch’un anahtarlarında tanımlandığı gibi axiatonal hatları ve bu genel büyük değişiklik zamanında nasıl değiştiklerini bilmek istedik.

Sorularımız yanıtlandıktan sonra, Li Lan vasıtası ile Dünyanın Overlighting Devalarından beklenmedik şekilde gelen Dünyasal Değişimlerde insanlıktan nelerin beklendiğini açıklayan bir aktarım aldık.

Bu, dergi için makale toplama sürecinde aldığımız bir çok “mesajlardan” biri idi. Dünyanın bilmemizi istediği bir çok şey olduğu görülüyor.

Bize verilen bazı bilgiler açığa çıkarılamazdı. Buradaki mesaj, “Bekleyin. Üç aylık zaman içinde, bileceksiniz.”

Julia: Bedenlerimizin Dünyanın enerjilerine nasıl bağlı olduğun açıklayabilir misiniz ?

Li Lan: Dünyanın, ızgaralar ve matrisler olan meridyenleri vardır. Titreşimsel bir ızgara vardır ve hem Işık hem de Bilinçlilik ızgaraları vardır.

Işık ızgaraları Dünyanın eterik bedenini yönetir.

Bilinçlilik ızgarasına örnek Mesih Izgarasıdır.

Titreşimsel ızgara Dünyanın meridyen sistemi ile ilgilidir, ve hem ley hatlarını hem de meridyenleri kapsar.

Axiatonal hatlar, bizi Dünyanın ızgarasına ve yıldızsal ve galaksilerarası ızgaralara bağlayan hatlardır. [1]

İnsan bedeninde farklı bağlantı seviyeleri ve tipleri vardır. Axiatonal hatlar, insan bedeninde birbirine bağlandığında, kişinin tekamülüne ve o kişinin hangi çakralara odaklandığına bağlı olarak farklı Dünya ızgaralarına bağlanır. Örneğin, birinci veya kök çakraya odaklanmış bir kişi fiziksel element enerjilerine bağlanır. Kişi ilerledikçe ve tekamül ettikçe, axiatonal hatlara ve daha yüksek titreşime ve Bilinçlilik ızgaralarına bağlanır.

Kadim zamanlarda, rahipler ve rahibeler uzak mesafelerden iletişim kurmak için axiatonal hatlar ile bilinçli olarak bağlanabilirlerdi. Bugün bazı insanlar depremlere ve tektonik levhalara bağlanabiliyor ve Dünyada depolanan bilgiye erişebiliyor.

Dünyada depolanan çok fazla bilgi var. Dünyanın anıları geçmişin damgaları ve etkileridir ve bunlar yoğundur. Dünya, damgaları iyi veya negatif olarak yargılamaz veya depolamaz ; bunlar sadece olayın gerçekleştiği kayaya veya bölgeye aktarılan yoğun enerji damgalarıdır. Axiatonal hatlar vasıtası ile bağlananlar bu etkilere veya damgalara çok daha kolay erişebilir veya deneyimleyebilir.

Julia: Dünyanın üzerindeki ızgaraları anlatabilir misiniz ?

Li Lan: Eğer Dünyanın ızgaraları hakkında konuşursak, gerçekte fiziksel Dünya ızgaralarını konuşuyor oluruz. Dünya bir bedendir ve ızgaralar altın kanallarından, kristal kanallardan, volkanik kanallardan ve farklı rezonans ve fonksiyon tipindeki özel kanallardan oluşur.

Izgaraların bazıları kullanımımız için burada Dünyada gelişti, diğerleri aşılandı. Örneğin, altın kanallarının hepsi bir ızgara oluşturur ve bu ızgara Dünyanın lenfatik veya bağışıklık sistemidir. Altın en yüksek şifa enerjisidir. Ve altın ile ilgili büyük karmik kalıntı (tortu) vardır. Çağlar boyunca, altın hırs, açgözlülük, ihtiras ve güç hevesi ile çıkarıldı. Başka gezegenlerden varlıklar da altın çıkarmak için geldiler. Dünyadan altın çıkardığımız zaman bilinçli olmalıyız, Dünyadan şifa enerjisini çıkarıyoruz, aynı zamanda karmik kalıntıya enerji veriyoruz.

Altın şifa için kullanılabilir, ama Dünyadan izin istemeliyiz ve sonra altını kullanmadan önce enerjiyi temizlemeliyiz.

Julia: Bu Dünya Değişiklikleri zamanında Dünyanın çakraları ve meridyenleri nasıl etkileniyor ?

Li Lan: Yaklaşık iki – üç bin yıl önce çok büyük savaşlar oldu ve insanlık ızgaralardan ayrıldı (koptu), Yerli Amerikalılar ve Aborijinler hariç, onlar Dünya ile bağlantılarını sürdürdüler. 12 potansiyel DNA ipliğimizden, şimdi sadece iki ipliğe sahibiz. Bu bağlantı koptu ve Dünya Galaktik Izgara ile bağlantısı koptu.

Şimdi, Elohim yeni bir ızgarayı aktive etti.

Normalde, bir galaksideki enerji Galaktik Merkezi Güneşe gönderilir ve sonra enerji, bölgesel gezegenlere ulaşması için bölgesel güneşlere aktarılır. Bunun yerine, son zamanlarda direkt olarak Galaktik Merkezi Güneşimizden titreşimler alıyoruz. Dünya, fiziksel anlamda değil, Dünya Yıldızı olarak bilinen titreşimli bir yıldız olarak, yükseliyor. Dünya şimdi tamamen çok kuvvetli bir şekilde yeniden bağlanıyor.

Bu yeni bağlantıda, insanların Dünya ile hizalanmaları ile ilgili bir problem var ve insanlar bu tür titreşimlerle dizayn edilmediler. Eldeki iş için yetersiz donanım ve yazılıma sahip olan bir bilgisayar iyi bir benzetmedir. Görev için, gerçekte güncellendik. Güncellenme ses aktivasyonları vasıtası ile gerçekleşti. Hepimiz, çalınan ve dinlemek için yönlendirildiğimiz şeylerden gelen bu aktivasyonu aldık. Sesler bedenlerimizin yeni Merkezi Güneşten gelen yeni titreşimler ile nasıl başa çıktığını değiştirdi.

Dünya çakra enerjileri çok büyük ölçekte geliyor veya alınıyor, güneşten enerji almamıza benzer bir şekilde. Ancak, çakra enerjisi Galaktik Güneştendir. Onu almak için kendinizi genişletmek zorundasınız, ve bu genişleme kendi çakralarınızda, aura alanlarınızda ve fiziksel titreşiminizde gerçekleşiyor. Genişleyene ve daha ince, daha hızlı titreşim alana kadar bununla başa çıkamazsınız.

Meridyenler de bu zamanda değişiyor.

Julia: Yaşadığımız bölgede meridyenleri nasıl belirleyebiliriz, veya onları Dünyada nasıl bulabiliriz ?

Li Lan: Yapamazsınız, çünkü meridyenlerin hepsi şimdi değişiyor. Her şey değişiyor ve bu değişim/geçiş bundan sonraki altı – on iki ayda çok yoğun olacak. Fiziksel ızgaraların hepsi farklı bir seviyeye uyumlanıyor ve bu, Dünya üzerinde yaşamayı yoğun bir deneyim yapıyor.

Meridyenler olası olarak bundan sonraki iki yılda stabil olacak, büyük değişimden sonra. Bu, bir çok insan için yer değişiklikleri getirecek – sıradan insanlar için, Işıkişçileri için değil.

Titreşimler o kadar çok değişecek ki, bir çok insan taşınacak. Herkes, Dünyanın bedeni ile ilişkide, kendi bedenlerinin uyumlanmasına hassas olacak. Eğer insanlar taşınmazlarsa, eğer beden enerjileri yaşadıkları yerle uyuşabilir olmazsa, hastalanacaklar.

Her şeyin çok hızlı değiştiğini anlayın. Örneğin, Enoch’un Anahtarları yeni fikirler ile oldukça aydınlanmış bir kitaptır, ancak hemen hemen zamanı geçti. Bu tür şiddetli değişimi deneyimliyoruz – bir gecede kağıttan yüksek – teknolojiye geçmek gibi. Bu, bu tür bir tekamül. Hızla değişmeyi ve esnek olmayı öğrenmek zorundasınız.

Uyumlanmanın yeni bir yolunu öğrenin. Neyin değiştiğini kavrayın ve uygun şekilde davranın. Yaşam boyunca nasıl ilerleyebileceğinizin, her şeyin nasıl farklı şekilde titreştiğinin farkında olun.

Julia: Dünya Değişikliklerinin sağlığımız üzerine nasıl etkileri olabilir ?

Li Lan: Geçen iki yılda Dünya Değişikliklerini yansıtan bir çok semptom vardı. Bir çok daha yaşlı beden yoğun gerginlik, kalp krizi semptomları, grip – benzeri semptomlar, sıcak basmalar deneyimledi.

Kalp krizi duyumsanması semptomları gerçekte Kalp Çakrasının genişlemesiydi. Grip –benzeri semptomlar toksin giderimi idi ve düşük titreşimi bedenden atmaktı. Sıcak basmalar gezegene gelen yeni enerjiyi yansıtıyordu. Daha genç bedenler bu problemleri deneyimlemediler. Fiziksel programımızı değiştiren yeni bir eterik – beden programı alıyoruz.

Julia: Websitenizde ses aktivasyonunun fiziksel semptomlara ve bilinçlilikteki değişimlere yardımcı olabileceğini okudum. Bu nasıl işliyor ?

Li Lan: Müzisyenler ve ses teknisyenleri, insanlara verilen güncellemeleri aktive etmek için kitlelere erişecek kayıtlar yaratmak için yönlendiriliyorlar. İnsanlar, genel çevrelerde, radyon, müzik ve televizyon vasıtası ile bazı ses – dalgası frekanslarına maruz kalıyorlar.

Işıkişçileri sesin daha kusursuz kalibrasyonuna ihtiyaç duyuyorlar. Tonlama faydalıdır. Kendiniz için sesleri uygulamak bedenlerinizi, titreşmesine ve gerçekleşen değişimlere hizalamaya yardımcı olur. Bu ayrıca, bedende Prana veya Yaşam Gücü inşa etmeye yardım eder. Ses modalitelerinde eğitimli birinden yardım isteyebilirsiniz.

Julia: Dünyaya nasıl yardım edebiliriz ? Bu zamanda yapabileceğimiz bir şey var mı ?

Li Lan: Kalp vasıtası ile Dünyaya bağlanmak uygundur. Gaia’nın bir insan veya tanrıça şeklinde önünüzde durduğunu ve kalbinizi onun kalbi ile birleştirdiğinizi vizüalize edebilirsiniz.

Bunu yaptığınız zaman, ayaklarınız ve bedeniniz vasıtası ile Dünyanın hizalanmasını hissedin. Bırakın her şey Gaia ile bir olsun ve rezonansı hissedin. Bedeninizden akarken Dünyanın tüm duygularını hissedin.

Ve bu farkındalığa uyumlanırken, doğanın yabancılığının, vahşiliğinin, tehlikeli kenarının farkında olun. Doğanın bu “sınırı” herkesin bir zamanlar farkında olduğu bir şeydir – insanlar Dünyaya saygı duyardı ve onun gücünün farkında idi.

Bu egzersiz size “iyi” hissettirmeyebilir, sizi uyarmak isterim. Dünya, bu noktada iyi hissetmiyor. Enerji rahatsız edici veya ağır hissedilebilir. Enerji, besleyici, enerjilendirici Dünya fikirlerimize uymak durumunda değil. Her şey bir şamata. Üç – dört yüzyıllık materyalist, ataerkil modeller periyodundan çıkıyoruz ve Dünya bundan mutlu değil. Geri vermeden istediklerimizi almanın ve izin istemeden almanın tarihine sahibiz. Dünya “ehlileştirilmekten” yorgun/bıkkın.

Yardımcı olmak için yapabileceğiniz bir eylem “Dünya için” partneriniz ile sevişmektir. Kaç insanın bunu yapmaya istekli olduğunu bilmiyorum – hassas olan Işıkişçileri Dünyanın enerjisinin kendi bedenlerinde inşa olduğunu hissedebilir – bu özellikle bazı bölgelerde doğrudur. Shasta Dağı bunun gibi bir bölgedir.

“Dünya için” sevişirken, partnerinize bağlanırsınız ve enerjiyi taç çakraya getirirsiniz, enerjiyi inceltirsiniz ve kök çakraya geri getirirsiniz. Bu orgazmik enerji Dünyada inşa edilen basıncı salıvermeye yardımcı olur.

Ayrıca, devalar ile konuşabilir ve onları sevebilirsiniz. Her bitki türünün Overlighting Devaya sahip olduğunu ve her kayanın ona bağlı bir doğa ruhuna sahip olduğunu fark edebilirsiniz. Bireysel devalar ile veya yaşadığınız bölgenin Overlighting Devası ile bağlantı kurabilirsiniz. Onlara sevgi gönderin, sizinle iletişim kurmaktan mutlu olurlar.

Son günlerde, Arizona’da Flagstaff’ta idim, ağaçların iyi görünmediğini fark ettim. Onlara bakarken, ağaçların sağlıklı olmaları için ihtiyaçları olan bir şeyi almadıklarını hissettim. Renkleri soluktu, hafızamdaki canlı yeşil renk yoktu.

Bu renk kaybı, son yılda ABD deki yolculuklarımızda fark ettiğimiz bir fenomendir.

Ağaçların Overlighting Devalarına bağlanmak için harekete geçtim, onlarda neyin eksik olduğunu bilmek istedim. Yanıt geldi, “İnsanlardan Sevgi ve saygı.” Gözlerim yaşlarla doldu. Ağaçlar, kutsal olarak hürmet edildikleri, ağaçların bilgeliğinin değerli olduğu günleri hatırlar. Rahiplerin ve rahibelerin seviştikleri ve bu sevgi enerjisini karalara gönderdikleri, Dünyayı ve onun üzerinde yaşayan ve büyüyen her şeyi besledikleri günleri hatırlarlar.

Dünyaya tüm bu Işık enerjisi bombardımanı ile bile, etrafta hala çok az Sevgi enerjisi olması üzücü.

Ne yapabileceğimizi sordum, Dünyanın Sevgi ile – İlahi, Koşulsuz Sevgi – aşılanmaya gereksinimi olduğunu bana gösterdiler ve bu sevgiyi sadece insanlara değil, tüm varlıklara yönlendirmeliyiz.

Bir çok ağaç, bitki ve hayvan türleri bu zamanda gezegeni terk ediyor, ancak türlerin kaybı ayrıca Birlikte – yaratımın bir eylemidir. Bu türler, yaptığımız tahribatı bize göstermek için ve bize değişim fırsatı vermek için gezegeni terk ediyor.

Ozon deliği Birlikte – Yaratımın bir başka örneğidir. Bir çok şekillerde negatiftir, ama ayrıca daha fazla enerjinin atmosferimize inmesini sağlar.

Julia: Bir çok insan kristalleri seremonileri ve labirentleri, bunların enerjisini Dünya ile birleştirmek için kullandı.Bu aletler ne kadar etkili ? Dünyayı iyileştirmeye yardımcı oluyor mu ?

Li Lan: Dünyanın seremonilere, labirentlere ve kristallere ihtiyacı yok. Bir zamanlar, seremoniler, sadece sosyal anlamda değil, ayrıca enerji üretmek için önemli idi.

Yerli Amerikalılar uzun zamandan beri seremoni kullandılar, ve ilginçtir ki sonradan enerjiyi asla temizlemediler. Yerli Amerikali seremonilerinin yapıldığı alanlardaki enerjiyi temizlemek için çağırıldım. Onlar seremoniyi uyguluyor, ama sonra Dünyayı temizlemiyor.

Seremoniler Dünya için rahatsız edicidir. İyi bir benzetme, yeni ilgileri keşfeden genç bir çocuktur, onun küçük kardeşi onunla Monopoly gibi bir oyun oynamak ister. Ama genç artık oynamak istemez.

Dünya aynı şekilde hissediyor. O değişiyor.

Şimdi tüm gerekli olan, niyeti, bütünlüğü ve ayırt etmeyi kullanmaktır. Dünyaya bağlanmak ve yaptığınız şeyin uygun olup olmadığını ve izni olup olmadığını sormak önemlidir.

Julia: Bitirirken eklemek istediğiniz bir şey var mı ?

Li Lan: Evet, gezegenin Overlighting Devalarından bir mesajım var :

Biz, tüm ızgaraların ve matrislerin Overlighting Devalarıyız. İnsanların enerjimize, sağlığımıza ve dengemize ne kadar katkıda bulunduklarını ve bunları ne kadar bozabileceklerini bilmelerini isteriz. İnsanların, merkez değil – bütünün parçaları olduklarını kavramalarının zamanıdır.

Uzun zamandır gezegenin dengesini sürdürmeye çalıştık. O dengeden çıktı. Dünyanın aura alanı, eterik alanı gibi, her türün morfogenetik alanından oluşur. İnsanlar daha fazlasını yapabilir ve eğer kendilerini açarlarsa ve hissederlerse daha fazlasını yeniden kazanabilirler. Dünyaya bağlı olanlar Dünya olan her şeye ve Dünyayı etkileyen her şeye bağlanırlar.

Galaksilerarası küreler, diğer küreler vardır, ve insanlar sadece küçük bir bölümdür – büyük bir rol oynayan bölüm. Bizler yükselişimize ilerliyoruz, ve siz de bizimle birlikte ilerliyorsunuz. Bu artık bireysel bir konu değil. Şimdi, hepimizin bütüne bağlanmamızın zamanıdır. Hepimiz, tekrar yerini alması için ileri adım atması gereken büyük bir ekibin parçasıyız. Bundan hoşnutuz. Uzun zaman oldu.