ET’ler BOYUTSAL GEÇİŞE YARDIM EDİYORLAR

Yazdır Yazdır 

Bir röportajda James Gilliland diğer iyiliksever yüksek boyutlu varlıklar ve 12’ler Konseyi ile birlikte Anunnaki’nin uygarlığımızı ve gezegeni bilincin yüksek hallerine getirmek için çalıştığını ifade etti.

Gilliland Alfred Lambremonet Webre ile röportaj yaptı ve Webre’nin, gölge hükümetleri yönetenlerin bizi itaat, kontrol altında tutmak için dinleri yaratan düşmüş Anunnaki olduğu inancını onaylıyor.

İyiliksever Irkların Geri Dönüşü

Gilliland’a göre, Anunnaki’nin geri dönüşü iyiliksever. Onlar Evrensel Yasa altında işlev yapıyorlar ve bu düşmüş Annunakileri (binlerce yıldır bizi köleleştirmekte olanları) konseyin önüne çağırıyor. Onlar bu konseyin önünde durmalı ve Evrensel Yasaya uygun olmayan yapmış oldukları şeylerin üstesinden gelmeliler. İyiliksever Annunakiler ayrıca düşmüş olanları ve Reptilian ittifakını uzaklaştırmak için Pleiadesliler, Andromedalılar, Arkturuslular ve diğer varlıklar ile birlikte çalışıyorlar.

Düşmüş Meleklerin Çöküşü

Gilliland, Marduk’un (Annunaki) her şeyin en üstün lideri olmak için reptilianları ve diğer negatif grupları getirdiğini ifade etti.

“İllüminati ritüellerinde, bu varlıkları çağırıyorlar… güç, yetenek ve bilgi için şeytansı ET’leri ve bu düşmüş Annunakileri çağırıyorlar. Onlar uzaklaştırılıyor. Çok yakında, bu herifler (İllüminati) kendi kendilerine kalacaklar. Şu anda sadece bocalıyorlar. Her şeyin kontrolden çıkmasının nedeni bu.”

“Temel olarak, onların hepsi sadece kuklalar. Onlar karanlık enerjileri barındıranlar ve şimdi bu bağlantıyı kaybettiler, onların gücünü kaybettiler. Kendi kendilerine, sadece bocalıyorlar. Her tür hatayı yapıyorlar. Kitleler uyanıyor ve neler olup bittiğini kavrıyor ve bu arkon şebekesinin ne olduğunu görüyor.”

Anunnaki sadece insanlığın köleleştirilmesinden sorumlu değil, aynı zamanda insanlığa karşı işlenen bir çok suçun ve zulmün arkasındadır.

“Gezegende gerçekleşmekte olan şeyler insanlığın kısırlaştırılması ile birlikte tüketilmiş uranyum, şehirleri dümdüz eden savaşlar, GDO’lar, sudaki fluorid, aspartam ile insanlık dışıdır. Bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman, insanlığı kısırlaştırmak ve insanlığı kısırlamşıl zombi robot işçi arılara çevirmek için kapsamlı bir çaba vardır.”

Gelen Yüksek Enerjilerin Akışı

Gilliland gezegenimizin bizi kontrol eden karanlık enerjileri yıkarken (eski yaraların, travmaların vs iyileştirilmesi ile hepimizin içindeki karanlık dahil), uyanış sürecini cömertçe hızlandıran sayısız ışık – kaynaklı enerji ile aşılanmakta olduğunu ifade etti.

Yüksek Boyutlu Yardım

Gilliland’a göre yüksek 7 nci boyuttan,5 metreboyunda kedigillere benzer varlıklar, ayrıca 6 ncı boyut (pantere benzer) ve 5 nci boyut (kediye benzer) varlıklar ile birlikte iyiliksever Anunnaki buradalar. Gilliland bu iyiliksever varlıkların Kudüs’te Mescid-i Aksa üzerinde süzülenler olduğunu gezegenin geçişine yardımcı olmak için ızgarayı resetlemek ile birlikte orada frekansları değiştirmekten sorumlu olduklarını ifade etti.

5B’e Sıçramak

Esas itibarıyla, eski ızgarayı yıkarken, insanlığın çoğunluğunu bilincin yüksek boyutlarına dönüştürmeye yardımcı olacak olan yeni 5B ızgarayı getiriyorlar. Bazı insanlar 4B’ye gidecekler, bazıları 5B’ye gidecekler. Bu yalnızca bilincinize ve bu enerjiler bastırdığında nerede bulunduğunuza bağlıdır.

Bu nedenle titreşiminizi yükseltmek üzerine çalışmaya devam etmeniz çok önemlidir.

Arkada Kalacak Olanlar

Gilliland düşük titreşimlerde yaşayanların “gerçekleşmekte olana veya gelmekte olana uygun frekansta olmadıklarını” ve gerçekleşmekte olan şey ,le tamamen uyum dışında oldukları belirtti. Bu enerji onların karmalarının etki/tepkisinin hızlanmasını yaratıyor. Bu gizli olan şeylerin hızlanmasıdır, bu yüzeye çıkacak. Onların hepsinin kim oldukları ve yapmış oldukları şeyler görülecek. Bu sonunda pek hoş olmayacak. Onların çoğu, özellikle vefat ettikleri zaman, yaşamlarını gözden geçirecekler. Bazı şaşırtıcı ışık varlıklarının önünde duracaklar ve yapmış oldukları her şeyi yeniden görecekler ve başkalarına çektirdikleri acıyı ve ıstırabı hissedecekler. Kazanma durumunda olmayacaklar. Onlar Evrensel Yasaya uyumlu olmaktan çok uzaklar ve gelen bu enerjiler ile uyumlu olmayacaklar.”

Başka deyişle, insanlığın hayrına karşı çalışmakta olan herkes ve sevgi dolu, küresel bir uygarlık olmamızı engelleyen caniler arkada bırakılacaklar.

Bu Süreci Nasıl Hızlandırabiliriz?

Gilliland sevgiyi ve şefkati uygulamanın önemli olduğunu söyledi. “Ek olarak, yüksek titreşimli güçlerin gezegeni bu yeni enerjiler ile aşılamasını sağlamak için dua etmeli, meditasyon yapmalı ve pozitif düşünceleri sürdürmeliyiz. “Eğer insanlar zaman ayırıp dua ederlerse, niyetler oluştururlarsa veya görmek istediğimiz sevgi, neşe ve mutluluk dünyasına odaklanıp meditasyon yaparlarsa ve bu yüksek boyutlu varlıkların yardımını isterlerse, evrensel Yasaya uygun olarak onlar gelebilirler ve bize daha fazla yardım edebilirler. Eğer yardım istemeye ve bu zamanlardan geçmek için gerçekten yardıma ihtiyacımız olduğu niyetini oluşturursak, inanılmaz olan bazı ilahi müdahaleleri göreceğiz. Eğer yeterli sayıda insan yardım isterse, buradaki tiranlığı sona erdirebiliriz.”

“Alt çizgi, insanlığa ve Dünya’ya zararlı olan herhangi bir şeye katılmayı bırakmak zorunda olduğumuzdur. Bütünlükten işlemeyen ve herkesin ilahi haklarını onurlandırmayan her organizasyon, sadece çekip gitmelidir.” Bu, gezegene, havamıza, suyumuza ve besin stoklarımıza zarar veren şirketler için çalışan tüm insanları kapsar.”

Eski Yollar Yeni Enerjilerde Var Olamaz

Bu insanlık dışı eylemler ile, hepimizin deneyimlediği zulme uyanıyoruz. Şeyleri yapmanın eski yolları yeni enerjilere müsait değildir ve 2023’e kadar Oğlak burcundaki Pluto ile parçalanmaya devam edecek. Paranın, hükümetlerin ve dinin çöküşünü görmeye devam edeceğiz. Bu iyi karşılanmalı, korkulmamalı, çünkü tüm bunlar bizi ekonomik bağımlılıkta tuttu ve bireyler ve küresel toplumlar olarak gerçek potansiyelimizi engelledi.

Gilliland eski yolların yoğunluğunun yeni enerjilerde var olamayacağını ekledi, bu iyiliksever galaktik komşularımız, dostlarımız ve ailemizden yardım temin etmek için gerekli olan kritik insan kitlesine erişebildiğimi zaman, tüm tiranlığın ve zulmün sonunu göreceğimiz anlamına geliyor.

Görmekte olduğumuz şey, insanlık üzerindeki zulümlerini sürdürmeye çalışan Gücü elinde tutanların son bir gayretidir ve bu yeni enerjilerle, er ya da geç başarısız olmak kaderleri. İnsanlığa şefkat yokluğundan dolayı, bunların gezegeni manipüle eden yerküre varlıkları olmadıkları açıktır, onların insan – bazlı kuklaları zulümler vasıtasıyla yönetmeye çalışıyor. Sonunda, HEPSİ eylemlerinden sorumlu tutulacak ve gezegenin geri kalanı bilincin yüksek boyutuna ilerlerken onlar arkada bırakılacaklar.

(Çeviri: Saffet Güler)

http://in5d.com/ets-are-helping-with-dimensional-shift/