GELECEĞİN GÜNLÜKLERİ: GELECEĞİ GÖREN BİRİNİN GİZLİ GÜNLÜĞÜ

Yazdır Yazdır 

GELECEĞİN GÜNLÜKLERİ: GELECEĞİ GÖREN BİRİNİN GİZLİ GÜNLÜĞÜ

Bu muhtemelen yıllardır okuduğunuz en inanılmaz şeylerden biridir. Geleceğin Günlükleri geçen yüzyılın başında Orta Avrupa’da yaşamış olan Amadeus Dienach Paul’un garip, inanılmaz ve “tartışmaya yol açan” deneyimini anlatıyor. Ciddi bir hastalık nedeniyle, yazar tüm yıl boyunca komadaydı, koma sırasında bilincinin geleceğe yolculuk yaptığını ve farklı bir bedene girdiğini, bunun o uzak çağın insanları ile etkileşime girmesini sağladığını iddia etti. Bu son derece garip görünmesine ve bir çok insanın bu yazıları “ucuz numara” olarak düşünecek olmasına rağmen, Dienach’ın gelecek ile ilgili yazıları dünyadaki bazı organizasyonlar tarafından çok ciddiye alındı.  Bunların bazılarının Masonlar olduğuna inanılıyor. Sözümona kehanetleri ve gelecekteki vizyonları içeren bir çok kitap var, ama bunların hiç biri Dienach’ın deneyimini çevreleyen garip durumlara yaklaşmıyor. Dahası, yalnızca seçilmiş bir kaç birey bu hikayeleri okuma ayrıcalığına sahip oldu; aslında, Yunanistan’da sadece bir kaç basılı kopya var.

1921’de Dienach bir uyku hastalığının kurbanı oldu ve hastalığın sonucu olarak komaya girdi ve tüm yıl boyunca Cenevre hastanesinde bu halde kaldı. Uyandığı zaman, günlüğüne tüm zaman boyunca uyanık olduğunu, ama bedeninin bulunduğu yıl veya yerde olmadığını yazdı.

Dienach’ın günlüğüne göre, bilinci MS 3906 yılında Andrew Northman isimli başka bir adamın bedenine yolculuk yaptı.

Dienach’a göre, 3960 yılındaki insanlar farklı bir bilincin Andrew Northman’ın bedenini işgal ettiğini fark ettiler, bu nedenle o çağ hakkında her şeyi göstermeye ve açıklamaya karar verdiler, ayrıca yirminci yüzyılın başından kırkıncı yüzyılın başına kadar olan olayları anlatmaya karar verdiler. Dienach’ın neler yaşadığını anlıyorlardı.

Gelecekte, insanlar Homo Novus Occidantalis adı verilen yeni insan türleri yaratıldığını, bunların evrimdeki sonraki adım olduğunu ve bir çok inanılmaz şeyin gerçekleştiğini anlattılar.

Hem kişisel hem de profesyonel olarak deli olduğunun düşünüleceği ve alay edileceği korkusundan, Dienach kimseye hikayesini anlatmadı, ama Yunanistan’a taşındığı zaman bu değişti.

36 yaşında, komadan çıktıktan sonra çok zayıf bir sağlık ile Dieanach 1922’nın sonbaharında Yunanistan’a taşındı, akdeniz iklimi onun yaşam kalitesini artıracaktı. Oraya gittiğinde Alman Üniversitesinde eğitim verme fırsatını yakaladı. Orada öğrencisi George Papahatzis ile tanıştı, George daha sonra Yunanistan Ulusal Konseyinin başkan yardımcısı, Felsefe Toplumunun kurucu üyesi ve kıdemli bir Mason olacaktı.

İki yıl sonra, sağlıklı tekrar bozuldu ve tekrar taşınmaya karar verdi, bu kez İtalya’ya. Ayrılmadan önce, Dienach en sevdiği öğrencisi Papahatzis’e güvendi, gelecekte okumasını söyleyerek notlarını ona verdi. 1924’te Dienach veremden öldü.

George Papahatzis, Dieanch’ın notlarını 1926 dan 1940’a kadar 14 yıl boyunca tercüme etti. Başlangıçta öğretmeninin garip bir roman yazdığını sanıyordu, ama Papahatzis daha çok okudukça, tercüme ettiği şeyin öğretmeninin anıları olduğunu kavradı.

2 nci Dünya Savaşı ve ardından Yunanistan’daki iç savaş, notları tercüme etmeyi geçici olarak bırakmasına neden oldu. 1952-1966 arasında ölen öğretmeninin yakınlarını bulmaya çalıştı.

Dienach’ın inanılmaz hikayesinin tercümesi tamamlandığında, Papahatzis notları Mason arkadaşlarıyla paylaştı. Yazılar gizli toplum tarafından insanlığın geleceği için kritik olarak düşünülüp el konuldu, Dienach modern zamanların kahini ünvanını aldı.

Dienach’ın notları bu tür bilgilerin bununla baş etmeye hazır olmayan halka gösterilmemesi gerektiğine inanan Hürmasonların felsefi toplumlarında mevcuttu. Papahatzis buna kuvvetle karşı çıktı ve Dienach’ın günlüğünü yayınladı, bu başına sayısız problemin gelmesine neden oldu. İşini kaybetti, kilise tarafından sapkınlık ile suçlandı ve kitabın kopyalarının çoğu hızla ortadan kayboldu. 1979’da, Yunanistan demokrasiye geçtiğinde Papahatzis tekrar denemeye karar verdi, ama benzer sonuçlarla karşılaştı.

Videoda gelecekteki olayların bazıları anlatılıyor

https://www.youtube.com/watch?v=HP9CLEOnBb8#t=6919

(Çeviri: Saffet Güler)

http://www.disclose.tv/news/chronicles_of_the_future_the_secret_diary_of_someone_who_saw_the_future/118925#ixzz3cPmM4yZp