- Koşulsuz Sevgi - https://www.kosulsuz-sevgi.com -

YÜKSELİŞ – Sal Rachele

Yükseliş dünyada en çok yanlış anlaşılan süreçlerden biridir. “Vecit hali” ve “Hasat” dahil bir çok isimlerle bilinir, yükselişin iki adımı vardır: (1) üçüncü – boyut yoğunluğundaki bedenin daha hafif dördüncü – boyut bedenine çevrilmesi; ve (2) dördüncü – boyut bedeninin, beşinci boyut ışık bedenine biçim değiştirmesi. Gerçekte iki tür yükseliş vardır: spiritüel yükseliş ve fiziksel yükseliş. Spiritüel yükseliş ruhun fiziksel bedeni bırakarak özgürleşmesini içerir. Farkındalığı ve anlayışı yeteri kadar ilerlemiş olan herhangi bir ruh spiritüel yükselişe ilerleyebilir. Bunun basitleştirilmiş eşdeğeri “öldükten sonra Cennete gitmek”tir.

Geçmişte, fiziksel yükseliş yaşamın fiziksel, duygusal, zihinsel ve spiritüel yönlerinde üstat olmuş ve bedenlerini kendileri ile birlikte yüksek alemlere götürebilen birkaç ruh için geçerli idi. Şimdiki zamanda, İlahi Planda büyük bir değişim gerçekleştirildi, bu değişim büyük sayıda ruhun fiziksel yaşamın her ayrıntısında üstat olmadan fiziksel yükselişine izin vermekte. Bu İlahi Takdir normalde Büyük Döngünün (her 26,000 yıl) sonunda gerçekleşir. 1991’de, Sedona’da zamanımı meditasyon yaparak geçiriyordum. “Tanrısal Benliğim”den telepatik olarak bilgiler aldım. Bilgi oldukça spesifik idi ve “master kalıp” olarak adlandırdığım şeyi içeriyordu.

Master Kalıp

Hücrelerimiz “master kalıp” olarak adlandırdığım karmaşık bir işlem ile ışığa dönüşür ve kristal ışık bedene sahip oluruz. DNA, alt yoğunluklarda hassas varlıklar yaratmak için master kalıp veya İlahi Programın biyolojik bileşenidir. Yükseliş, gençleşme, mükemmel sağlık ve ölümsüzlüğün sırrı iki aşamalıdır: (1) Duygularda ve zihinde Tanrı’nın Sevgisini kucaklamak; ve (2) Hayat Ağacı (Kaballah, Kutsal Ateş Harfleri veya hangi diğer isimleri veriyorsanız) ile hizalanması için DNA’yı yeniden programlamayı öğrenmek.

Hayat Ağacı Evren’de zeki yaşamı ortaya çıkaran atomların ve moleküllerin ilahi konfigürasyonudur. O zaman aldığım mesaj kendi bedenimde başlayan ışık beden dönüşüm işlemi idi (bunun özel tetikleyicisi 11:11 olarak adlandırılan olay idi). O zamanlar tanıdığım bazı insanlar kendi dönüşümlerine daha önce başlamışlardı ve bazıları daha sonra başlayacaktı. Bu dönüşüm işlemi insanın görünüşünde hemen ortaya çıkmaz. Ayrıca, bireydeki fiziksel, duygusal veya zihinsel bloklar yüzeye çıkmalı ve dönüşüm işleminin yumuşak şekilde ilerlemesi için salıverilmelidir. Ancak işlem DNA’nın yapısı ve “kutsal ateş harfi” kodları (DNA şifreleri) tarafından önceden – belirlenir. Bireyin ruh/ruhüstü (oversoul), bireyin öğrenmiş olduklarına ve karmayı nasıl aşacağını anlayıp anlamadığına bağlı olarak bunun zaman çizgisini belirler.

Direkt olarak aldığım anlayış şu; her bedenlenmiş ruh DNA’sında kodlanmış olan bir master kalıba sahiptir, bu kalıp “tetikleyicinin” ne zaman aktive olacağını belirler. Aktivasyon zamanında, fiziksel bedenin hücreleri ışık beden formuna dönüşmeye başlar. Benim tetiklenmem 1991’de başladı, şu anda 2004’te yükseliş işlemimim yaklaşık %0.2 si (binde 2) tamamlandı. Yükseliş logaritmik olarak hızlanır, yavaş bir şekilde başlar ve bir ivme oluşturur. Bu hızla, 20 yıl içinde tamamlanacak. Zaman çizgisi enkarnasyondan önce ruh tarafından belirlenir. Bu kalıp kişinin kendi tekamülünde özel bir noktada onun bireysel ruhu tarafından aktive edilir.

Sevdiğim bir meditasyon, özel bir güç mekanına (Amenti Salonları) giderek ve kutsal ateş harflerini (DNA’yı oluşturan enerji modelleri) aktive ederek DNA ipliklerinin aktive olduğunu gözümde canlandırmayı kapsar.

Merkabah

Master Kalıp fiziksel bedenin etrafında bir ışık alanı yaratır. Bu alan çoğu zaman “merkabah” olarak adlandırılır. Merkabah’ın nasıl çalıştığı ve nasıl aktive edildiği ile ilgili çelişkili bilgiler vardır. Bu alanda öncü olan iki kişi are Drunvalo Melchizedek ve Ashayana Deane’dir (Anna Hayes). Drunvalo’nun tekniğinde uzman değilim, ama onun çalışmasına aşinayım. “Yükseliş aktivasyon” meditasyonları yaptığım için, bazı benzer bilgiler aldım. Merkabah ve yükseliş uygulayıcıları arasında anlaşmazlıklar var. Örneğin, Ashayana Deane Drunvalo’nun tekniklerini eleştirir ve kendi versiyonunu savunur. Kendi içsel Tanrımız ile temas kurmalı ve kendi merkabah aracımızı (kristal ışık beden ve onu çevreleyen kutsal geometriler) oluşturmak için bize en iyi asımları göstermesini istemeliyiz. Drunvalo’nun ve Ashayana’nın tekniklerini deneyin ve nasıl hissettiğinize bakın. Farkındalığınızı genişletiyor mu? Daha dengeli ve bütünleşmiş hissediyor musunuz ? Teknikleri kullanmadan önce ve sonra psişik ve spiritüel korunma istemenizi tavsiye ederim.

Yukarıda belirtildiği gibi, Master Kalıp, bedene ışık aşılayarak 3 boyutlu hücreleri 4 boyutlu hücrelere dönüştüren OTOMATİK bir programdır. En sonunda, bu 4 boyutlu hücreler 5 boyutlu hücre olurlar (CO2, SiO2’ye dönüşür) ve kristal beden ortaya çıkar. Bu, yükselişin mekanik tanımıdır. Işık beden çevreden etkilenmez, ölümsüzdür ve hastalıktan özgürdür. Yükseliş işlemi kutsal geometri prensiplerine göre ortaya konur. Merkabah, aurik alanı ve fiziksel bedeni ruhun eterik mavikopyasına saran kutsal geometrik konfigürasyondur. Tekamülün her seviyesinde özel bir geometrik konfigürasyon vardır.

Buna bir benzetme sıradan suda bulunabilir. Su elektromanyetik bir alan ile süper – yüklendiği zaman, moleküllerin şekli altıgen olur. Koloidal bir süspansiyon (sıvı içinde erimeden duran madde) EM dalgaları ile bombardıman edildiğinde, süspansiyonda kutsal geometri formları oluşur. İnsan bedeni (büyük ölçüde sudan oluşur), yüksek – frekanslı EM dalgalar ile bombardıman edildiğinde, aurik alanda merkabahın kutsal geometrileri oluşmaya başlar. Bu, Drunvalo, Ashayana ve benim uyguladığım teknikler gibi teknikler kullanarak etkilenebilmesine rağmen, master kalıbın mükemmel, doğru zamanda ortaya serileceğini aklınızda tutun, eğer işlemi gerçekleştirmeye çabalar ve zorlarsanız, negatif sonuçlar deneyimleyebilirsiniz. Kişinin yükseliş için acelesi olmamalıdır. Yükseliş motivasyonunuz hizmet seviyesine ve Tanrı Sevgisinin deneyimine genişletilmelidir. Motivasyonunuz “Dünya denilen bu cehennem çukurundan kurtulmayı bekleyemem” OLMAMALIDIR. Bu tür bir motivasyon ruhsal ilerlemenizi engeller.

Her şey mükemmel şekilde ortaya konur. Yükselişin mekaniklerini keşfederken, bu düşünceyi aklınızda bulundurun.

Yükselişin Yararları

Işık Beden ana inşa edici blok olarak silikon kullanır (Etten beden karbona dayanır). CO2 SiO2 ‘e dönüşür (SiO2 genel kuvars kristallerinin formülüdür). Kristal ışık beden onu görebilenlere parıldar ve kıvılcımlar yayar, ama 3 ncü boyuttakilere görünmezdir. Bu nedenle vecit öykülerinde insanlar görünmez olur, ortadan yok olur (arkada kalan 3B varlığının perspektifinden). Henüz yükselmiş olanlar için, dünya tamamen ortadan kaybolmaz, ama daha önce deneyimlenenlere benzemeyen bir parlaklık kazanır. Sanki yeni bir dünya doğmuş gibidir. Gerçekte, her iki dünya da var olur, ama kişinin farkındalığı 3B/4B dünyasına odaklanmıştır. 5B dünyası tanımlanamaz güzellikte olan bir yerdir. Her şey parıldar ve titreşir. Doğum ve ölüm yoktur, hastalık, yaşlanma yoktur, üzüntü ve korku yoktur.

Yaşlanmayı nasıl durduracağımızı ve ebedi olarak nasıl genç kalacağımızı öğrendiğimizde, ayrıca bedenimizi istediğimiz herhangi bir şekilde nasıl yaratabileceğimizi de öğreniriz. Eğer ondan sıkılırsak, değiştirebiliriz. Her yerde ve istediğimiz her zaman demateryalize ve yeniden materyalize olabiliriz. Aynı bedende ebediyen yaşarken canımızın sıkılacağı düşüncesi tamamen önemsizdir. Bilinçliliğin yüksek hallerinde, can sıkıntısı diye bir şey yoktur.

Bu senaryonun uzak gelecekte gerçekleşmesi gerekmez. Eğer Tanrının Sevgisine ve başkalarına hizmete odaklanmış kalırsak, bu yaşamda elde edebiliriz. Yükseliş bedenlenmeyi seçtiğimiz bu inanılmaz zaman periyodunda, şimdi buradadır.