Yükseliş Semptomları – Karen Danrich

Yazdır Yazdır 

Dünya Ana ~ Karen Danrich “Mila” vasıtası ile

27 Nisan 2000

GENİŞLEME

Yükseliş aurik alanın, çakraların, süptil bedenlerin ve formu çevreleyen eterik bedenin genişlemesine neden olur. Bu en sonunda fiziksel genişlemeye çevrilir. Bu genişleme yükselmeyi seçen insan formunda olanlar dahil tüm türler içindir. Genişleme ayrıca Dünyanın küresel bedenini de kapsar. Dünyanın genişlemesi yüzyıllar sürer ve Dünyanın bedeni yeniden yapılanırken insanlığın diğer türler ile birlikte ilerlemesini sağlayacak kadar kademeli gerçekleşir.

Yükselmek için neden genişleme gereklidir? Genişleme, yeni titreşimi taşıyan yeni biyolojik ve biyokimyasal yapı ile el ele gider. Bu yeni hücresel yapı sadece yüksek titreşimi taşımaz, sonunda tüm bedenin bu süreçte büyümesine neden olur. Boyutu büyüyen sadece insan formu değildir, yunuslar ve balinalar ile birlikte bitkileri, hayvanları ve mineral krallığını da kapsar. Bu genişleme boyut ve ağırlıkta kabaca yüzde yirmi artıştır.

Başka bir zamanda insan türlerinin yüksekliği 3 metre idi ve kemik yapısı ve formu çok daha genişti. İnsan tarihinin son 10,000 yılında, insanın genetik malzemesi eksildi, insanın yapısının birkaç metre büzülmesine ve ömrünün ve bilinçliliğinin azalmasına neden oldu. Bu ayrıca ‘insanın düşüşü’ olarak bilinir, insanlığın titreşimi o kadar düştü ki, birlik bilinçliliği ve koşulsuz sevgi yerine korkuyu somutlaştırdı. Buna ayrıca ‘Cennet Bahçesinden’ kovulma adı verildi.

Yükseliş Dünya üzerinde deneyimlenen tüm formlar için genetik malzeme ve titreşimde yeniden iade getirir. İnsan formu için, bu iade insan bedeninde birçok yeni bezlerin ve organların oluşmasına neden olur, bu yeni hücresel yapının hayata geçmesini sağlar ve sevincin ve birlik bilinçliliğinin yenilenmiş seviyesinin insan deneyiminde hüküm sürmesi ile sonuçlanır.

Yaklaşık altı yıl önce, 100 insandan oluşan ilk grup fiziksel formu ‘kristalin form’a restore etmek için inisiyasyonlar aldı (kanalımız bunlardan biridir). Bazı planlamalardan sonra, insan formunu orijinal boyutuna ve yapısına restore etmenin uygun olmadığı belirlendi. Üç metrelik bir insanın şimdiki uygarlığınızda yaşaması zor olurdu. İkinci göz önüne alınacak şey, chi veya enerji sorunudur. Çok fazla enerji sarf edilecekti.

Görüyorsunuz, genetik malzeme ve bilinçlilik kaybı insan formunun zamanla bozulmasına neden oldu. Bebekler bile önceden mevcut olan yüzde on beş bozulma ile doğuyor. İnsan on beş yaşına geldiğinde, büyümeyi durduruyor ve yaşlanmaya başlıyor. Bu, İnsan Büyüme Hormonunun üretiminin beyindeki hipofiz bezi tarafından durdurulması ile gerçekleşir. Bozulma yaşlanmadır, ayrıca bedenin enerjisel ızgarasında titreşmeye son veren moleküllerin sonucudur.

Öncelikle, insan büyüme hormonu aktive edilmelidir. Bu hormon hücrelerin yüksek titreşim taşıyan yeni bir biyokimyasal yapıya çevrilmesine veya dönüşmesine izin verir ve bozulan hücrelerin yeniden yapılanmasını sağlar. İnsan Büyüme Hormonu ayrıca bedenin yükseklik olarak değil, boyut olarak büyümesini getirir.

YENİ BEZLER VE ORGANLAR

Her şeyden önce, ‘bilinçli nefes alma’ deneyimini sağlamak için hem akciğerler hem de diyafram büyür, bilinçli nefes alma hiper havalandırma ile karıştırılmamalıdır, bilinçli nefes alma oksijen toplama ve oksijeni kan şekerinin sekiz türüne dönüştürme yeteneğidir. Kan şekeri kristalin hücre yapısını besler, kristalin hücre yapısı daha yüksek metabolizmaya sahiptir, o kadar yüksek ki gerçekte kristalin formu sürdürmek için yeterince yiyemezdiniz. Bu amaçla oksijen toplamak için, diyafram kaburga kemikleri üzerinde büyür, oksijen akciğerlerden dolaşım sistemine geçerken, oksijenin içinde toplanabildiği çoklu cepler yaratır. Bu yeni kristalin diyafram bütün göğüs kafesinin büyümesine genişlemesine neden olur.

Diyaframa ilave olarak, kristalin form ve yükseliş süreci için eşsiz bir amaca hizmet eden dört yeni organ vardır. Bu organlardan ikisi bedenden bozulmayı filtreleme amacı için kullanılır. Siz yükselirken, bozulmayı ve ölmeyi durduran bir hücresel yapıya ilerlersiniz. Şimdiki yapınızda, insanlık her yedi yılda bedendeki her hücrenin yenilenmesini ve yer değiştirmesini deneyimliyor. Kristalin hücre yapısında, hücresel yenilenme bir enerji atığı olarak düşünülür. Sonuç olarak, kristalin hücre yerine yenisinin getirilmesine gerek kalmadan kendisini yeniler. O ölen hücreler, belki dönüşüm işleminde ( kristalin form için gerekli olmayan diğer toksinler ile birlikte) kalça kemiğinin biraz üzerinde büyüyen, alt karını genişleten dört organdan bu ikisi tarafından filtrelenip atılır.

İlave yeni iki organ (göğüs kafesinin altında, böbreklerin hemen üzerinde ve bedenin yan ve arka tarafında büyüyen) foton enerjisini tutan yeni bir hücre türü üretir. Yükselişte, foton enerjisi toplanır ve bedendeki her hücreye dağıtılır, bedenin ışık veya ruh ile aşılanmasını sağlar. Bu, bir çok yıllık bir periyotta azar azar gerçekleşir, bedenin yoğunluğunun hafiflemesine neden olur. (Bu amaçla bedende foton enerjisinin toplanmasını ve dağıtılmasını sağlayan) bu bezler ayrıca yükselişte, belin boyutunu artırır.

Bedenin alt tarafındaki değişimlere ilave olarak, baş da genişler, hipofiz bezinin büyümesi için yer açar. Hipofiz bezi 1,000 ayrı taçyaprağına sahip olmak için tomurcuklanır, bu Buddha tarafından tanımlandığı gibi 1000 taçyapraklı lotus olarak bilinir. Hipofizdeki her tomurcuk biyolojik yükselişi getirmek için gerekli olan farklı bir kimyasalı üretir. Bu kimyasallar sinir sistemini değiştirir ve bu değişim çoğu zaman peyote gibi ilaçlarla deneyimlenene benzer, tüm yaşama bağlı olduğunuz bilinçli bir rüya hali ve zamanın dışında genişlemiş bir halde oturmak. Ancak, bu hal sürekli bir tarzdadır, birliğin ve paylaşmanın yükselmiş deneyimini sağlar.

GEZEGENSEL DEĞİŞİMLER

Yükselişte genişleyen sadece insan bedeni değildir. Kısa bir süre içinde, her biriniz tüm hayvan krallığında aynı tür genişlemenin temsillerini göreceksiniz. Görüyorsunuz, tüm krallıklar biyolojik seviyede bir sonraki boyuta geçiyor. Her tür, paralel bir amaca hizmet eden paralel organlar geliştirecek.

İlave olarak, Dünyanın kendisinin bedeni de büyüyecek. Bu büyüme ayrıca, kayalara, minerallere, ormanlara, okyanuslara ve bitki örtüsüne nüfuz eden kristalin hücresel yapının sonucudur. Kristalin hücresel yapı daha yüksek bir titreşim taşıdığı için, küresel ısınma devam edecek ve zamanla buzulları eritecek. Okyanus seviyesindeki bu artış dünyanın bedeninin genişlemesi ile el ele gidecek ve okyanuslar tüm kıtaları kaplamayacak. Ancak, bazı kıtalar sular altında kalacak ve çoğunlukla fazla sayıda insanın olduğu ve bu nedenle çok toksik olan bölgeleri temizleyecek.

Dünyanın iklim modellerinde de küresel ısınma ve küresel yükseliş için gerekli temizlik ile ilişkili olan değişimler olacak. Yüzyıllarca sudan yoksun olan veya dengesiz olan bu bölgelere sular dolacak. Su akışının dengesi Dünyanın enerji alanının yeniden – dengelenmesinin yansımasıdır, bu dünyanın küresel bedeninin tüm bölümlerine eşit miktarda chi veya enerji sağlayacak. Gereksinim duyan bir bölgeye enerji transferinin bir şekli yağmurdur ve yağmura hasret kalan bölgeler de yükselmek için gerekli enerjiye hasret kaldılar. Bu gelen yüzyılda değişecek.

ISINMA VEYA ANİ SICAKLIKLAR – KUNDALİNİ

Dünya ısınıyor, bu küresel ısınma olarak biliniyor. Önünüzdeki yüzyıllarda volkanlar olarak bildiğiniz patlamalarla ısınmaya devam edecek. Isınma ve volkanik etkinlik Dünyanın ‘derisi’ni temizler ve depremler olarak deneyimlenen tektonik levhaların hareketlenmesine neden olur. Dünya Ana’ya uyumlanıp dinlemeyi öğrenirken, yaşam deneyiminizdeki tüm doğal felaketlerden kaçınmak için ne zaman yer değiştireceğinizi bileceksiniz.

Benzer şekilde, yükselmekte olanlar kundalini enerji sisteminin yeniden dirilmesini deneyimleyecekler. Kundalini sıcak, ateş gibi olan resirküle eden beden enerjisidir; yükselmek için salıverilmesi gereken karma veya kontratlar ve anlaşmaları yakmayı sağlar. Kundalini çoğu zaman cinsellik ile ilişkilendirilir, ancak kundalininin uyanması için cinsellik gerekli değildir.

Kundalini işlerken, bedenin molekülleri uyarılmaya başlar ve daha hızlı döner. Bu artan moleküler hız bedende ‘sıcaklık’ yaratır, o kadar artabilir ki sırılsıklam olmanıza neden olur. Bu ısınma yükselişin bir parçasıdır ve yenilenme ve canlanmanın işaretidir, yaşlanma veya menapoz değildir. Terleme toksinlerin derinin gözeneklerinden atılmasını sağlar.

Benzer şekilde, Dünya zamanla moleküler hız arttıkça ısınmaya devam edecek, bu daha yüksek titreşime izin verecek. Her iki kutupta buzulların erimesine neden olan budur, ve en sonunda daha fazla volkanik etkinlik olacak. Titreşim yükselmeye devam ederken bu volkanik etkinlik gerçekleşir, Dünyanın çekirdeğinde daha da fazla kaya ‘erir’. Dünyanın içindeki basınç artarken, yeni toprak parçalarının doğumu vasıtası ile bu basınç salıverilir. Bu doğumun bir kısmı okyanusların altında gerçekleşecek ve önünüzdeki yüzyıllarda yeni kıtalar yaratacak. Bazıları toprak üzerinde gerçekleşecek, insan aktivitesi nedeniyle aşırı kirlenen şeyleri temizleyecek. Önünüzdeki yıllarda bu doğal felaketleri deneyimlememek için nerede yaşayacağınızı belirlemek için Dünyaya uyumlanmaya davet ediyoruz.

DEĞİŞİM

Yükseliş, insanın yaşam deneyiminde değişimler getirir. Neden böyledir? İnsan türleri karmayı aşıyor. İnsanların bir eş veya aile üyesi ile belli ilişkilerde kalmasına veya gezegenin belli bölgesinde yaşamasına, ya da yaşamını sürdürmesi için özel bir iş yapmasına neden olan karma veya anlaşmalardır. Karma tamamlanırken, değişim ile sonuçlanır. Bazen değişim uzun süreli bir ilişkinin sona ermesi veya aile üyelerinden ayrılmak ya da uzun süren bir meşguliyeti bitirmek anlamına gelir. Değişim yeni bir özgürlük hissi sağlar, bu da yükselişin bir parçasıdır.

Değişime izin verin. Değişim her yükselen insanın doğru zamanda doğru yerde olmasını sağlar. Değişim vasıtası ile insanlar doğal felaketlere uğramaktan uzak kalır, çünkü nereye yönlendirildilerse oraya gitmek için kendilerine izin verirler.