1 – Unuttuğunuz Tanrılar

Yazdır Yazdır 

Pleiades Öğretileri

1

UNUTTUĞUNUZ TANRILAR

Barbara Marciniak

…ÖTESİ YAYINEVİ

1

Zaman İçinde Elçiler

Buradayız. Pleiades’den gelen kolektif bir enerjiyiz. Uzun bir öykümüz var. Atalarımız gelişimini tamamlamış başka bir evrenden geldiler. Siz sadece bir gezegenin gelişimini tamamlaması üzerine çalışıyorsunuz. Bizler size bu hedefinizde yardım etmek üzere buradayız. Bu gelişim ya da dönüşüm çok uzun çağlar önce duyruldu. Önemli bir çağda yaşıyoruz. Dünya’da olanlar bütün evreni etkileyecek.

Bütünlenme, kim olduğunuzu anlamanıza bağlı. Ancak bu şekilde deneyimi sürdürebilirsiniz. Atalarımız bütünlemesini kendi kendine gerçekleştiren bir evrenden geldiler. Gelişimin ardındaki gücün İlk Yaratıcı, İlk Neden ya da İlk Yaratıcının zaman içindeki yolculuğu olduğunu sonradan anladılar. Geldikleri evren, özünü keşfetmiş bir evrendi. Öz yaratıcılıktı. Özün ne olduğunu keşfederek bizlerin yaratıcılar olduğunu ortaya çıkardık.

Atalarımızın İlk Yaratıcıya dönerek bu titreşim içinde varolma ya da tamamlanan her gelişimden sonra olduğu gibi yola devam etme seçeneği vardı. Sizin, günü gelip bütünlenme sürecine hazır olacağınızı gördükleri için bu evrene elçi olarak gelmeyi seçtiler. Plei’ye geldiler çünkü bu yıldız sistemi günün birinde, en zor zamanınızda, İlk Yaratıcı ile yeniden ilişki kurmaya hazır olacağınız kriz döneminde size yardım edebilecek durumda olacaktı.

Atalarımız, Dünya’nın Özgün Planlamacıları, dünyalar ve uygularlıkların tohumlarını yaratıcılık ve sevgiyle atan orkestra şefleri arasında yer alıyordu. Orkestra şeflerinin orkestrayı severek yönetmesi gibi nitelikleri dolayısıyla atalarımız da dünyaları birbirine uyumlu hale getirmeyi seviyordu. Atalarımız sizin de atalarınızdır ve size eski ailemiz diye seslenmek istiyoruz çünkü öylesiniz. Atalarımız DNA’larını Özgün Planlamacılara verdiler. Bu DNA, insan ırkının DNA’sının bir parçası oldu.

Biz Ple’ler, sizin geleceğinizden geliyoruz. Bizim “şimdi” olasılıklarımızın birinin içinde bir zorbalık ve karmaşa alanı da bulunuyor. Dünya’nın aynı zorbalık ve bozulmayı içeren olası geleceklerini gördük. Zaman, üç boyutlu gerçeklikte son derece yanlış anlaşılıyor. Zamanın dakikalar ya da derecelerle ölçüldüğünü sanıyorsunuz. Kavrayabildiğinizden çok daha geniştir zaman. Gerçekten de zaman, onu aynı anda esneterek, çarpıtarak, kıvırıp bükerek farklı gerçekliklere doğru ilerlemenizi sağlamak üzere bilgiyi şifreler, onunla oynar. Eliptik bir zaman eğrisi üzerinde hareket ederek, sadece eğri boyunca ilerleyip ne zamanın ne de gerçekliğin “katı” olduğunu keşfederek birçok gerçekliği deneyimleyebilirsiniz.

Bütün gerçeklikler “katı”, gelecek de önceden belirlenmiş (gelecek bir dizi olasılıktan ibarettir) olmadığı için, şu anda Dünya’da daha fazla olumlu olasılık ekleme imkanı görüyoruz. Bu gezegene ışığı yeniden getirmeyi ve Dünya’yı özgün amacına uygun bir şekilde onarmayı arzu ediyoruz. Bu amaç, Dünya’nın galaksiler arası olağanüstü bir bilgi alışveriş merkezi haline gelmesidir. Böylece, zamanın belli bir bölümünde, çekirdek ya da tohum olarak adlandırdığımız bir yere değişim getirmek üzere geri geldik. Bu değişim sadece Dünya’yı etkilemeyecek, sizin geleceğinizi, bizim şimdiki zamanımızı ve bütün evreni de etkileyecek.

Büyük bir haber bu! Siz Dünya’ya evrimin yakın olduğu bir yer ve zamanda geldiniz. Sizin de katılacağınız belirleyici bir aşama gerçekleşmek üzere. Yalnız değilsiniz. Bu gezegeni çevreleyerek gerçek enerji ölçerleri olarak çalışan ana gemiler var. Sizinle çağlar boyunca birlikte çalışmış olan eski ve yaşlı yıldız sistemlerinden Yeryüzüne gelen ışınlar var. Bilgi ışınları gezegenin üzerine gönderiliyor.

Bilgi size ışınlandığında, bedeniniz alıcı, ölçebilen, barındırıcı ve başkalarına iletici durumda olabilmelidir. Pek çoğunuz bu ana gemilerde, istediğinizde zengin bir bilgi kaynağına ayarlayabileceğiniz kendi radyo istasyonlarınıza sahipmişsiniz gibi telepatik iletişim kurabileceksiniz.

Bu, süper bilincin, varlığınızın en yüksek yönünün evrimi. Süper bilince dönüşmekte korkmanıza gerek yok çünkü siz zaten osunuz, sadece hatırlamanız gerekiyor. Dünya’yı çevreleyen perdeler harmonic convergence kaldırıldığından bu yana dış kozmostan gelen bu enerjiyle durmaksızın ışınlanmaktasınız. Siz onunla yaşamaya alıştıkça da yoğunluğu ve yayılımı sürekli olarak artıyor. Şimdi öyle bir hızla evrimleşmektesiniz ki, bu on yılın her bir yılı, geçen yüzyılın on ya da daha fazla yılına karşılık geliyor. Anılar ve başka birçok şeyin akımına uğrayacaksınız. Pek çoğunuz gemilerle güneş sisteminin çeşitli bölgelerine doğru yolculuğa çıkacak. Işık Çağı’na geldiğinizde varlığından habersiz olduğunuz dünyaların kapıları açılacak önünüze. Tunç Çağı, Demir Çağı, Sanayi, Bilgi Çağı gibi çağlardan geçtiniz. Bu çağlar, tohum ekme, dikme, yetiştirme ve yaşam gizilgüçlerini üçüncü boyuta getirmeyle ilgiliydi.

Üçüncü boyutun yoğunluğunu azaltarak bedenin şimdiki gibi katı bir durumda olmayacağı daha yüksek boyutlara geçebilmenizi olanaklı kılacak boyutsal bir değişiklik gerçekleşmek üzere. Buraya geldiniz çünkü evrim sürecinde ustalaşmak ve onunla birlikte yaşayabilecek halde olmayı istediniz. Birçok gerçeklikte birden yaşayabilmeniz anlamına geleceğinden çok heyecan verici olacak bu.

Sizin derinliklerinizde bütün yanıtlar gizli. Yanıtları kendi varlıklarınızdan alabilmeniz için zihninizin ön planında sorular beliriyor. Bunu başarabilmek için önce bilginin orada saklı olduğuna inanmanız gerek.

İnsanlık şu sıralarda büyük bir ders alıyor. Bu ders, kuşkusuz, iyiliğinizin, İlk Yaratıcı ve varolan her şey ile bağlı oluşunuzun farkına varmanız. Ders, herşeyin birbirine bağlı olduğu sizin de bütünün bir parçası olduğunuzun bilincine varmak.

Uzayın genişliği boyunca pek çok kültür ve toplum var ve bu toplumlar ta başından bu yana kesintili olarak bu gezegende oldular. Size eşlik etmeye gelenler sadece biz Ple’ler değiliz. Biz yalnızca belli bir yıldız sisteminden bir grubuz. Burada pek çok nedenden ötürü konaklamış diğerleri var. Dünya dışı varlıkların çoğunun buradaki varlığının nedeni, sizi bulunduğunuz yerden daha yüksek bir yere getirmek ancak burada başka nedenlerden ötürü bulunanlar da var.

Tarihiniz çok özel zamanlardan geçiyor. Aranızdan çoğu, Dünya’ya çağlar ve çağlar önce yıldız enerjisiyle ve daha yüksek dünyalarla uğraşarak geldi. Dünya’nın, ülkelerin defalarca değişmesi gibi güçlüklerden geçmiş olduğunu oldukça iyi biliyorsunuz. Bu süreçte Dünya’ya defalarca yardım edildi.

Sizi gelişime doğru harekete geçirmek üzere gelenler tanrılara dönüştürüldüğünde bilgi çarpıtıldı. Çocukların kendi yapamadıklarını yapanları ilahlaştırması gibi, toplumunuz aynı yöntemi tanrısallık yaratmada kullandı. Bu yöntemin ardındaki anlayış, değiştirmek için buraya geldiğiniz inanç paradigmalarından biri. Olağanüstü sınırlamaların kendi kendilerini oluşturmasına izin vermesinden ötürü üçüncü boyut dünyası, büyük bir meydan okuma alanıdır. Bu sınırlamalar yoluyla yapılar ortaya çıktı. Bu süreç sırasında yaratıyor ve İlk Yaratıcının parçası olduğunuzu, İlk Yaratıcının ise deneyim yaşamayı arzuladığını öğreniyorsunuz.

Siz, olağanüstü varlıklar, Işık Ailesi’nin bireylerisiniz. Bu zamanda Dünya’ya, bir değişim yaratmak, bir değişiklik yapmak, geçiş sürecine eşlik etmek üzere görevli olarak geldiniz. Anahtar sevgidir. Sevgi evreni oluşturandır. Dünya’da varolan teknoloji ancak bir dereceye kadar ilerleyecektir çünkü insanlık sevginin gerekli olduğunu henüz anlamış değil. Enerji yaratıcılığın bütün biçimlerini alabilir ama eğer birisi hırs, nefret ya da ışığa ulaşma amacı olmayan herhangi bir duygu taşıyorsa ilerlemesine izin verilmez. Sevgi temel taştır; eğer birisinin sevgisi varsa bütün olanaklar onun için mevcuttur. Plan, bilgi ve sevgi -ki bu da yaratıcılıktır- olan ışık anlayışını geri getirmektir. Bu da, çağlar ve çağlar boyunca önceden karanlık olan bir sisteme gelip onu değiştiren Işık Ailesi gibi özgür ruhlar gerektirir.

Olduğumuz yerde gerçek anlamda özgür ruhlarız biz. Dediğimiz gibi, bizim kendi sistemimiz değişim gerektiriyor. Kendi sistemimizi değiştirebilmek üzere çeşitli sistemlerde Işık Ailesi yoluyla bir köprü ya da bağlantı olarak çalışıyoruz. Sizin bilincinizin sevgi ve sorumlulukla gelişmesi bizi besler, canlandırır ve gelişimimizi sürdürebilmemizi sağlayacak şekilde bilincimizi geliştirir. Onun için, biz nasıl sizlerin dostları ve rehberleri isek ve size yardım ediyorsak siz de bize yardım ediyorsunuz.

Bu dönüşüm sizi nerde içine alacak? Sizi, bilinçli bir şekilde dünyalar oluşturacak niteliğe gelmiş görmek istiyoruz. Bir çok yeni dünyada tohum ekmeye ve ekilecek yeni türler olmaya hazırlanıyorsunuz. Dünya’da olanların tarihi içinizde saklandığı için başkalarına öğretebilecek ve diğer dünyaların da tutmaları gereken yolda ilerleyebilecek durumda olacaksınız.

Katıldığınız plan, geniş bir plan. Başarabileceğinizden emindiniz. Buraya gelişinizden önce, çok yardım alacağınız, gelişiminizin farklı dönemeçlerinde süreci tetiklemek, ateşlemek ve -işinizi sizin yerinize yapmak değil- hatırlatmak için farklı varlıkların farklı görevlerle gezegeniniz üzerinde belireceği de size söylendi. Tetiklerden biri de bizleriz, biz katalizörüz. Ple ismini duyduğunuzda bir bağ hissediyorsunuz çünkü size kendi bilginizi geliştirmenizde eşlik ediyoruz.

Sizinle çalışırken niyetimiz, en büyük esin kaynağınızı bulabilmeniz için size kim olduğunuzu hatırlama fırsatı sunmak. Her birinize bir görev ya da bir oluş tarzı verebilseydik her birinizden bir esine dönüşmesini isterdik. Eğer böyle bir yetenekle yaşayabilir, karşınıza çıkan her şey için bir esin kaynağı olabilirseniz ışığınızı yaşayacaksınız ki bu da çok derin birşeydir.

Bizim kendi, sizin kendi nedenlerimizden ötürü ve birlikte evrimleşmek, yeni bir titreşimsel frekans yaratmak için burada olduğumuzu hatırlayın. Bireyleri evrimleri boyunca birbirinden ayıran inanç paradigmalarını kırmak istiyoruz. Daha önceki inançlarınız ne olmuş olursa olsun, sizi varlığınızın en derininden sarsacak bilgiler vererek bir elçilik, uyum ve işbirliği oyunu yaratmak istiyoruz.

Biz, sizinle konuşan bu grup, özgeçmişimizi birkaç ilginç deneyimle zenginleştirmek niyetindeyiz. 1988’de konuşmaya başladığımızda birliğimiz, tümüyle Ple olan kimi bedenli, kimi bedensiz elli-yetmiş beş arası varlıktan oluşuyordu. Sayımız arttı ve birliğimiz şimdi birçok farklı sistemden gelen yüzün üzerinde varlıktan oluşuyor. Artık Ple Plus (Artı) olarak adlandırılabiliriz. Gerçekliğimizde, sizinle yapmayı planladıklarımızı gerçekleştirebileceğimize inanmayanlar var. Şansımızı zorladığımızı, fazlasıyla risk aldığımızı hissediyor, hala koltuklarının ucunda oturmuş, olacakları bekliyorlar.

Sisteminizde, bizim korku salmak için burada olduğumuza inananlar var ama bu doğru değil. Hiçbirinizi korkutmak istemiyoruz. İstediğimiz, size bilgi vermek. Karanlık bir odada oturur sesler işitirseniz bu korkutucu olabilir. Ama seslerin kaynağını görmek için ışığı yakarsanız artık o kadar korkutucu olmayacaktır. Uğraşımız konusunda bilgi edinmenizi istiyoruz. Bilgi ışıktır; bilgisizlik karanlıktır. Aydınlıkta çalışmanızı istiyoruz, karanlıkta değil.

Sizinle birlikte çalışmaya giriştik çünkü bilincimizi daha fazla özgür irade ve ifade yönünde evrimleştirmek istiyoruz. Tıpkı sizin içinde bulunduğunuz sistemi değiştirmekle görevli olmanız gibi, biz de içinde olduğumuz sistemi değiştirmekle görevliyiz. Amaçsız değiliz. Dediğimiz gibi, sizin geleceğinizden geldik ve belli durumlarda işimiz başımızdan aşkın. Işık Ailesi’nin üyeleri olarak sizler fiziksel olarak bu gezegende yaşamanız nedeniyle önümüzdeki yirmi yılda çökecek olan gerçeklikler zincirine yeni bir halka ekleyebilirsiniz. Bu dönüşüm sizlerin kanalıyla gerçekleşecek. Sizin şimdi yaptıklarınız ve dünyaya olanlar bizi büyük ölçüde etkiler.

Bizler yardımcı olmak, öğretmek ve bu süreçte birlikte ilerlerken evrimleşmek için buradayız. Kendi bakış açımızı sadece sizi daha yüksek bir bilince getirmek için ortaya koyuyoruz. Bu bakış açısının tek bakış açısı olduğunu söylemek istemiyoruz! Bütün bu öğreti, büyük bir amaçla oluşturuldu. Anlattığımız öyküler, sizi bilincin daha yüksek boyutlarına taşımak için hazırlandı. Niyetimiz budur.

Seçtiğimiz sözcük ve konuşma biçimimiz, bedenlerinizin derinliklerinde saklı olan şifreleri harekete geçirecek tetiklerdir. Bedenleriniz, içlerinizdeki yanıtlarla titreşime geçebilmeyi bekliyor. Biz sizlerle konuşurken sizler hatırlayacaksınız, sorularınızın cevaplarını bulacaksınız.

Sizinle konuşurken gerçeğin tanımını genişletmenizi istiyoruz. Bununla birlikte size söylediğimiz hiç birşeyi sözcük anlamıyla değerlendirmeyin. Her zaman, size daha büyük resmi görmenizi sağlaması için yaratmak istediğimiz geniş sarmalı izleyin. Asla bizim tanımladığımız bir düşünceye takılıp kalmayın çünkü bizim burada oluş nedenimiz, sadece paradigmalarınızı yeniliklere açmak ve içinizde saklı olan gerçek bilginin harekete geçebilmesi için kafeslerinizi sarsmak. Siz, bilginin olduğu yersiniz ve biz bunu sizin içinizde uyandırmak için geldik.

Değerlendirmeniz için ortaya fikirler atmak istiyoruz. Sizi tek bir düşünceye takılıp kalmamaya yüreklendirmek ve tereddütte olduğunuz ya da korktuğunuz şeyleri de ele almak istiyoruz. Kendinizin karanlık ya da gölge yanlar denilen kısımlarıyla yüzleştiğinizde bunun, içine aldığı her şey için bir özgürleşme fırsatı yarattığını anlayın. İlk ve son ilkeye dayanıyor bu da; düşünce yaratır. Kendinizi hangi durumda bulursanız bulun, sizi oraya getirmiş olan, düşüncelerinizin gücüdür. Deneyiminizi ve gezegensel varoluşu dönüştürecek olan da düşüncenin yaratıcılığına olan inançtır.

Size aşırı ayrıntılı tanımlar getiren ve mutlak şeylerden söz eden herkese biraz kuşkucu olmanızı öğütleriz. Bir kişinin öyküsünü dinleyin, sonra doğruluğunu hissedip hissetmediğinize bakın. Sizin kendi çıkarınız ve yükselişinize hizmet ediyor mu? Size öğretmek istediklerimizden biri de, ne yapılacağına karar vermenin size bağlı olduğudur. Size bilgi veririz ancak bununla ne yapacağınıza karar vermek size bağlıdır. Yaşamlarınızdan siz sorumlusunuz, biz değil.

Öykü anlatıcılığımızla gurur duymak isteriz. Bizim bilgi sunuş şeklimizde belli bir inandırıcılık ve heyecan uyandırıcılık vardır. Bununla birlikte, size bir noktada anlattığımız öykü, kesinlikle anlatılabilecek tek öykü değildir. Söylenecek son söz ve asla yegane gerçek değildir. Daha büyük resmin sadece bir parçası, küçük bir bölümüdür.

Size bugün anlatacağımız hangi öykü olursa olsun, bundan bir yıl sonra başka bir öykü anlatacağımızı garanti ederiz çünkü bundan bir yıl sonra daha geniş bir bakış açınız olacaktır. Böylece hikaye sürekli gelişir. Size düşen, hikayenin içindeki kimliğinizi ortaya çıkarmak, inanmak istediğinizi ya da size söyleneni değil, sizin bildiğinizi onun içinde bulmaktır. Bilmek, sizin İlk Yaratıcı ile aranızdaki bağ olduğu için bilginize güvenmek zorunludur. Her biriniz, rollerinizi hatırladıkça yaşamınızın anlamını bilir olacaksınız.

Burada olmayı siz seçtiniz. Belleğinizi geliştirmek ve insan varoluşunun değerini tekrar yaradılışın ön planına geri getirmekle görevlisiniz. Size ihtiyaç var. Bu görev için yaşamlar boyunca eğitildiniz, hazırlıksız gelmediniz buraya. Şimdi bütün bilmeniz gereken sizin içinizde. Ve aldığınız eğitimi anımsamak sizin göreviniz. Bu yaşamınız, yeni bir bilgi alacağınız bir ömür değil. Daha önce söylediğimiz gibi, zaten bildiğinizi anımsamanın gerçekleşeceği yaşam. Bizler sadece bunu hatırlatmak için buradayız. Bu, görevimizin bir parçası.