10 – Yeni Bir Işık Paradigması

Yazdır Yazdır 

Şafağı Getirenler kimdir, rolleri nedir? Şafağı Getirenler, güneş ışınlarını taşıyan ve ışık ile bilgi getirenlerdir. Belli bir yıldız sisteminde belli bir çalışmayı sürdürmelerini sağlayan eski bir organizasyonları, eski bir toplumları, eski bir ruhsal birlikleri vardır. Sizler Şafağı Getirenlersiniz; eğer olmasaydınız bu kitap sizi kendisine çekmezdi. Bu seçkin örgütün üyeleri işlerini yapmak üzere farklı zamanlarda Dünyaya gelirler. Bu, bir döngü ayarlandığında ve olaylar, kozmostan ve Dünyadan gelen enerjilerin kendi bedenlerinde birleşmesini olanaklı kılacak bir kusursuzluk içinde gerçekleştiği zaman olur.

Kozmos enerjileri her zaman dünyaya gelir, Dünya enerjileri ise her zaman kozmosa doğru yükselir. İnsanlık Dünya ve gökyüzü arasında, kimilerinin gökkuşağı köprüsü olarak adlandırdığı kutsal bir köprü yarattı. Şafağı Getirenler, şafak ya da ışığın içlerinde uyanması için bu enerjilerin birleşmesini sağlar. Sonra da bu şafağı uygarlıklara getirir. İşte siz busunuz. İşte bu yaptığınız şey. Sizler Şafağı Getirenlersiniz.

Şafağı getirenler olarak yaptığınız anlaşmayı kolaylaştıracak bir tavır var. Bu tavır, hoşgörü ve deneyimlerinizi hesaba katmayı sağlamak, bu fikirden hareket etmektir. Şafağı Getirenler için, nasıl kurulmuş, gücü ve zayıflıkları neler, oynadığı rol ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, her bağlantı bütünü oluşturur. Güç, zayıflık ya da etki birbirleriyle kıyaslanmak zorunda değildir mutlaka; bunlar sadece bilincin kendi gerçeklik dansında odaklanmayı seçtiği tavırlardır.

Size kendiniz hakkında ders veriyor, dışınızda değil içinizde olanın kilidini çözmenizde yardımcı oluyoruz. Şafağı Getirenler olarak şafağın sökmesinden önceki en karanlık saatinizde, ışığın olup olamayacağını kendinize sorduğunuz zamanda bulunuyorsunuz. İşte o zaman, neredeyse bir anda görünmeye başlar ışık. Nereden gelecek? Düşüncenizi nasıl değiştirecek? Varoluş, nasıl bir an olduğu kadar karanlık olur da an sonra ışık vardır? Şafağı Getirenler olarak şafağı siz söktüreceksiniz. Bunun için eğitildiniz. İşiniz bu.

Işık Ailesi olarak da bilinen siz Şafağı Getirenler, kendinizi evrimleşmiş varlıklar durumuna yükseltmek için dönüşüm sürecinden geçmeyi istediniz ve bilinçli bir şekilde kabul ettiniz. Gezegene ışığı geri getiriyorsunuz, insanlığın yeni evrimini getiriyor ve frekansı önce kendi bedenlerinizde temellendirip yaşayarak farkındalık ve zekadaki kozmik evrimsel sıçramayı olanaklı kılıyorsunuz.

Işık Ailesi bir işlem merkezinden -bu evren içinde yer alan, verici istasyon olarak çalışan bir kaynaktan- geliyor. Sizin galaktik sisteminiz içinde merkez güneşler, bu evrenin içindeyse merkez bir güneş var. Mayalar bu güneşi Alcyone olarak adlandırmışlardı. Başkaları başka isimlerle. Güneşin ışığı vardır, ışığınsa bilgisi. Bunu çok basit bir şekilde anlatmak gerekirse, Işık Ailesi’nin üyeleri evrenin ana bilgi deposundan geliyorlar.

Bu merkez güneşten bir daire ya da spiral hareketiyle geliyor, buradan aldığınız bilgiyi bu evrendeki çeşitli sistemler arasında taşıyorsunuz; planı çiziyor, hazırlıyor ve yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu açıdan eşsizsiniz, biliyorsunuz bunu. İnsanlara baktığınızda çok farklı olduğunuzu görüyorsunuz. Kalabalığı uyandırmayı seviyorsunuz, sistemleri açıkça bozmayı seviyorsunuz. Birisi “geçmek yasak” dediğinde bu başka herkes için geçerli olur ama sizin için değil. Kapının kapalı olduğu, açamayacağınız yere gidersiniz. Kendinizi çok boyutlu kimliklere ayırıp değiştirmek üzere sistemlere girerek çalışırsınız. Kimi zaman bu sistemlere, sistemleri bozmak için çağrılacağınız zaman için hazırlanmak üzere yüz binlerce yıl süren bir hazırlık boyunca bedenlenirsiniz. Sizi destekleyen bir özgeçmişiniz var. Örneğin, Dünyaya defalarca geldiniz. Böylece, dünyanın değişim geçireceği, paradigmanın değişeceği çağrısını alırsanız şöyle diyebilirsiniz: “Burada çeşitli şekillerde 247 kez bulundum, bir zamanlar bedenimi yükseltebiliyordum. Şunu, şunu, şunu yaptım. Bir sistem bozma oyununun planı için gidecek olursam anılarımı tazeleyebileceğime, ortaya çıkaracağıma, yasalara meydan okuyacağıma ve görevi yerine getireceğime eminim.”

Kimi zaman olmaz, herhangi bir nedenden ötürü bırakılmak zorunda kalır plan. Bu sizin için büyük bir düş kırıklığı yaratan bir deneyimdir. Bununla birlikte, her şey plana uygun olarak işler ve sistemi bozup yeni bir ışık paradigması yaratmayı başarırsanız bu sizin için kozmik bir orgazm gibi bir şeydir.

Şafağı Getirenler ya da Işık Ailesi üyeleri gruplar halinde çalışır. Sistemlere yalnız gitmezsiniz. Frekansı tek başınıza taşıyamayacağınız için bu işi yapabilmek için birbirinize ihtiyacınız var. Sistemlere gruplar halinde girerek planı başarıyla gerçekleştirme olasılığını yükseltirsiniz. Sizler son derece zeki olan merkezi güneşin ışınları, ışık sarmalları gibisiniz. Rehberiniz, merkez güneşin içindeki büyük zeka.

Bilincin kralıdır ışık, varoluşta bir amacı vardır. Bugün size anlatacağımız öykü, anlayabileceğiniz bir öykü. İnsanlara seslendiğimiz, sizin giderek daha fazla anladığınız her sefer size daha fazlasını veriyoruz. Işığın herhangi başka bir şeyden daha soylu olduğunu düşünmenizi istemiyoruz. Ruhunuzun özünde bir şey sizi bu ışık kaynağına bağlıyor, bu mesleğe çekiyor ama bu, yaptığınız işi herhangi diğer bir işten daha iyi kılmaz. Farklı kaynakları olan, farklı niyetlerle sarmallanan başkaları da var; top oyununu mümkün kılan da bu. Bunu öğreniyorsunuz.

Size bunların hepsini İlk Yaratıcının yarattığını ve her şeye kendisini bağışladığını anımsatıyoruz. Öz farkındalık arayışına girdiğinizde İlk Yaratıcı buna da hükmeder. Her şeyin içinde olan kendisinin farkında olmaya çalışır ve şeyleri, İlk Yaratıcının onların içinde ve varlığının farkında olduğu bilinciyle donatır. Farkındalık, İlk Yaratıcı ve yerde sürünen en küçük böceğe, karıncaya kadar bütün yaratılış arasında gidip gelen bir ayna gibidir. İlk Yaratıcının ışıkta olması için sözüm ona kötü de ışıktadır, “kötünün” de kutsal bir hedefi vardır.

Bilincin pek çok krallığı vardır. “Bilinç krallıkları” anlamanızı istediğimiz bir kavram için bulduğumuz düşsel sözcükler. Bilinç krallıklarında enerji benzerliği vardır, bilincin pek çok krallık çeşidi bulunur. Işık Ailesi belirli bir bilinç krallığından geliyor.

Bilinciniz yaratılış yasalarını, yönlendirmeyi ve gerçeklik yönetimini öğrendiğinde sizin için seçeceğiniz herhangi bir biçimde görünür olmak oldukça kolaydır. Şaman ve yerli kültürlerine ilişkin anılarını canlandırmış olanlarınız, yerli kültür öğretilerinin bir bölümünün de çeşitli gerçekliklere nasıl girileceği ve biçim değiştirmekten oluştuğunu iyi bilir. Bazı kültürlerde şamanlar bu nedenle saygı görürdü. Genetik şifreleri taşıyorlardı ve gezegen üzerinde yaşayanlara kıyasla sayıca çok azdılar. Büyü ve giz ellerindeydi, sürekli canlı tutuyorlardı. Hayvan biçiminde ve diğer şekil ve kılıklarda dolaşabiliyorlardı. Gerçekten de oldukça derin bir ilimdi bu.

Bu ilim gezegende olduğu için elbette gezegen dışında da vardır. Dünya şu anda bir “olay” yeri, hassas bir noktadır. Kendi devrimini -bir yaşam biçimini değiştirme devrimi gibisinden bir devrim değil, Dünya çevresindeki bütün uzayı değiştirecek olan bir boyut değişimi- başlatmak üzere kodlanmıştır.

Yaşam biçimlerini öğrenmek isteyen birçok dünya dışı varlık moleküler yapılarını nasıl yeniden düzenleyeceklerini bilir ve dünyaya insan görünümünde gelir. Boyutların birleşme ve çarpışma potansiyelini taşıdığı fırtınalı değişim zamanlarında büyük gösteriye katılmak üzere gelen olağanüstü bir enerji birikimi olur.

Büyük gösteri yalnız üç boyutta değil, birçok düzlemde gerçekleşir. Varoluş ve bilincin bütün boyutlarında bir zincirleme tepkime olur. Bazı varlıklar kendilerini insan biçiminde Dünyaya ışınlar ya da olay sırasında burada olmak için bu gerçekliğe bir bilet fırsatı yakalayarak bedenlenirler. Belki aralarından bazılarının gezegenden olmadığını, sistem bozucular olarak değil, gözlemlemek, katılmak ve bilgiyi sürekli evrimleşen kendi sistemlerine götürmek üzere anlamak için burada bulunduklarını sezinliyorsunuz.

Onlar insan görünümüne girebilen ve rollerini kusursuz bir şekilde oynayan zeki varlıklardır. Anıları kimi zaman açık, kimi zaman örtülüdür. Frekans kontrolü yüzünden bu varlıklar için buraya başka yerde kim olduklarının bütünüyle bilinçli anısıyla gelmek her zaman kolay değildir. Işık Ailesi’nin insan görünümündeki üyeleri olduğunuzun farkındalığı gelecek birkaç yıl içinde büyüyecek. İnsan türünün planlanan evrimi ve insan DNA’sının planlanan yeniden düzenlenişinin bir kısmı da her birey için bir hafıza bankası açmak ve kim olduklarının hatırlanmasıdır.

Elbette gerçekliğin farklı boyutlarında farklı deneyimler, farklı yasalar vardır. İnsan ırkı olarak uzun zamandır kapalı kaldığınız üçüncü boyutta deneyimleyebileceğiniz şeylere ilişkin bir sınırlama vardır. Üçüncü boyut, bir seferinde tek bir gerçekliğe yoğunlaşmayı olanaklı kılacak şekilde tasarlanmıştır. Frekans, sinir atışı ve frekansların beden içindeki sinirlerin nabzını düzenleme değerine göre bu şekilde düzenlenmiştir.

Siz manyetik ve biyogenetik olarak ayarlanıp tasarlandınız. Işık Ailesi’nin üyeleri insandan çok daha ötedir. Ayırıcı özelliğiniz, çok boyutlu alemin üstün tamamlayıcıları olmanız. Çok boyutlu alemde Işık Ailesi üyeliği için başvuransınız.

Işık Ailesi üyeleri olarak kendinizi çalışmanıza hazırlamak için Dünyaya bedenlendiniz. Çalışmanız ne? Oldukça yalın; ışık bilgi olduğu için ışık frekansını kısıtlayan sistemlere frekans taşımak. Bu soğuk bir bilgisayar verisi değil; bilincin elektromanyetik yayını ile biyolojik olarak iletilen bilgi. İşte sizin uzmanlık alanınız. Kimliğinizin anısı bütünüyle uyandığında bir kartvizit bastıracak olsaydınız üzerinde şöyle bir şey yazardı: “Özgür ruhlu Işık Ailesi üyesi. Sistem çökertici. Özgür irade evreni sınırları içinde bilinç sistemlerini değiştirme alanında çalışmaya hazır.”

Hedefiniz bu! Yaptığınız bu. Bu, kimliğinizin hepinizin ortak noktası olan bir yönü. Şu anda milyonlarcanız burada. Burada öncelikle kim olduğunuzu anımsamak, sistem içinde çok boyutlu olarak çalışmak ve insanlara -buranın uzun zamandır frekans kontrolü altında bulunan yerlilerine- yeni bir sistem öğretmek üzere bulunuyorsunuz. İnsan görünümündesiniz. Bunu kavramaya başlar başlamaz kendinizi insanlık draması ve insanın frekans kontrolü çıkmazından kurtaracaksınız.

Frekans kontrolünün üç yüz bin yıl önce, akıncı bir grup yaratıcı tanrı tarafından oluşturulmasından önce yerli tür oldukça zekiydi. Çok gelişmiş bir bilgi alma sistemleri vardı, doğrudan uzay temaslarıyla gezegene bilgi çekebiliyorlardı. Aldıkları bilgiyi çok çeşitli yollarla yayıyorlardı. Bilginin yayılması bu zamanda teknoloji temellidir- sizin dışınızda bir şeye dayanır. Size kontrol yönünde satılmış ürünlerin bir başka zekice faturasıdır bu da. Çok zaman önce, bu gezegende iletişim, insanlar arasında içsel mekanizmaların kullanılmasıyla sağlanan temas yoluyla gerçekleşiyordu, dışınızdaki teknoloji yoluyla değil.

Çoğu insan, tarihlerinin birkaç bin yıldan öteye gittiğini kavrayamaz. Siz, gezegenin milyonlarca yıllık bir tarihi olduğunu öğrenecek, hatırlayacak ve öğreteceksiniz. Önce, gezegen tarihinin geçen üç yüz bin yıllık bölümünün üzerindeki perdeyi kaldıracak ve bilincinizle bütünleştireceksiniz, bu şekilde insanın çıkmazı üzerine daha geniş bir fikre sahip olursunuz. Hatırlayın, tarih bütünüyle içinizde, dışınızda değil. Şimdiki teknolojinizde ışık şifreli iplikçikler, zekanın fiber optik üzerinden iletiminin temsili gibi simgesel bir biçim içinde bedeninizin dışında yaratılıyor. İnsan ırkı, içinde öğrenmesi gerekeni dışında yaratıyor. Bu, ışık ustalığının bir bölümüdür.

Varlığınızın büyük kitaplığı kaos içine girdiğinde geride bir parça bilgi bırakıldı. Bunun amacı, insan ırkını denetlenebilir, çalışabilir, yönetilebilir, yine de kendi kendine işlev görebilir, görevlerini yerine getirebilir ve belli bir frekansı, korkuyu üreten bir yaşam, bilinç biçimi şeklinde güdülenebilir halde tutmaktı. Bu korku, düşünebileceğiniz her biçim altında denetlenen bir madde olarak gezegende geçen üç yüz bin yıl boyunca yayıldı.

İnsanlar elektromanyetik olarak titreşip korku frekansını yaydıklarında bir bilinç iletimi gerçekleşir. Korku nereye gider? Düşünceleriniz nereye gidiyor? Ortak bilincin besin ürettiğini söylemiştik. Sistem bozucular olarak besin kaynağını söküp atmak ya da besin kaynağını korku ve kaostan başka bir şeye değiştirmek için geldiniz. Bu kaynaktan beslenenlerin ya beslenme tarzlarını değiştirmelerini ya da gezegeni terk etmeleri gerekecek. Siz, bilgiyi, ışığı, değişim potansiyelinin ve ışıkla işbirliği yapıp titreşecek bir besin kaynağının varolduğu anlayışını getirmek için buradasınız. Yaptığınız ve tamamlanmaktan sorumlu olduğunuz şey bu.

Bazılarınızın bunun nasıl başarılacağı, yaşamlarınıza kusursuzluk durumunu nasıl getireceğiniz konusunda şaşkınlık içinde oluşlarını anlıyoruz. Hepinizden bu andan başlayarak istediğimiz, gelecekteki hiçbir deneyiminizi geçmişinize dayandırmamanızdır. Geçmişi gelecekte olacakların özrü olarak bu ana sürüklemeyi hepiniz seviyorsunuz. Bununla ünlenmişsiniz. Ama daha yeni ışınlanmışsınız gibi ve bir bebek kadar masummuşsunuz gibi, gündelik yaşamınızın gerekleri içinde ilerlemek zorundasınız. Her sabah uyanıp her gün ileriye doğru adım attığınızda o gün ne deneyimlemek istediğinize açıklıkla niyet edin. Eğer bunu yapmayacak ya da yapma alışkanlığını geliştirmeyecek olursanız buradan gitseniz daha iyi olur! Gerçeklik bu şekilde tasarlanır. Daha önce söylediğimiz gibi, insan ırkından saklı tutulan büyük sır, düşüncenizin deneyim yarattığı ve düşüncenin gerçeklik yarattığıdır. Bütün gerçeklik düşünce tarafından yaratılır. Bu bütünüyle öznel bir deneyimdir. Ama elektromanyetik olarak, deneyimleri belirli bir gerçeklik yelpazesinde yaratacak şekilde kontrol edilmektesiniz.

Işık Ailesi üyeleri olarak sizler hayli yolculuk ettiniz ve yeni frekanslar getirme olanağına oldukça iyi bir biçimde uyum sağladınız. Uzaydan size ışınlanan ve bedeninizdeki yeni oluş kalıbını harekete geçirecek yeni frekansları yakalamak için buraya geldiniz. Amacınızın bu olduğunu bilmeye başladıkça hedefinizi de bilinçle tasarlamaya, hangi alanda olursa olsun, ne istediğinizi ve deneyimleyeceğinizi açıkça bilmeye başlayacaksınız.

Hepiniz kendince seviyor oyun oynamayı. “Malzeme” olmasa sıkılıyorsunuz. İşte bunun için bu planı, bu baskını oluşturdunuz. Aslında bu gerçeklik ya da dünya, gerçekliğin baskına uğramasından çok önce Işık Ailesi’nin varlıkları tarafından kuruldu. Işık Ailesi’nin üyeleri olarak sizler Özgün Planlamacılardınız. Burada, bağlanmaya ve kullanılmaya hazır, zengin bilinç kaynakları vardı. Sizin “karanlık” olarak adlandırdığınız başka ailelerden varlıklar gezegene el koyduklarında ışığı uzak tutmakla çok iyi bir iş yaptılar. Işık ancak sizin şimdiki paradigmanızın elverdiği büyüklükte ama orada başka gruplar ve bilinç krallıkları da var. Şimdilik sadece ışık ve karanlıkla çalışacağız. Karanlık grup ışığı uzun zaman uzak tutmakla çok iyi bir iş yaptı. Ancak zaman doldu!

Sizler ışığın özgün ruhlarısınız. Geri gelmeye ve bilincin başka bir akınını sahnelemeye karar verdiniz -bu kez milyonlarcanız- çünkü İlk Yaratıcı’nın enerjisiyle çalışırken herkesin büyük bir bilinç zenginliği elde etme olasılığının çok yüksek olduğunu biliyordunuz. Bu ışığı bedenleriniz ve gezegene çekmeye başladığınızda dramayı, oyun oynamayı seven pek çok insan bundan etkilenebilir. Işık içlerine nüfuz edebilir, bir reaksiyon oluşturabilirler çünkü ne kadar ışık getirirseniz o kadar hızlı yayılacaktır. Siz yerli tür olduğunuzu, dünyanızı baskıncılardan geri almak için burada Özgün Planlamacılarla yakın ilişki içinde çalıştığınızı anımsadıkça gezegende ışık kesinlikle artar.