18 – Bilinç Senfonileri

Yazdır Yazdır 

Işık sizi bilgilendirir. Bir kez bilgi sahibi olunca kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz için yükselmenizi sağlar. Bilgi sahibi olmadığınızda kendinizi güçsüz hissedersiniz.

Işığın parçası olduğu için bilgi taşımanın bir yolu da sestir. Kendi görüş açısından ışığı gözleriniz, sesi kulaklarınızla algıladığınız için ses ve ışık size iki ayrı şeymiş gibi görünür. Bedeninizdeki iki ayrı algı alanını kullandığınız için ses ve ışık da ayrıymış gibi görünür. Gerçekte birbirlerine çok bağlıdırlar. Birbirlerinin çevresinde dönerler çünkü her ikisi de bilgi taşır.

Bu gezegene inşa edilmiş birçok yapı, özellikle de eski kutsal yerler taşta gizlenen bilgiye sahiptir. Aynı şekilde sizde de bilgi, iskelet biçiminizin kemiklerinde saklıdır. Sese içinizden geçme izni verdiğinizde bir kapıyı açar ve bilginin bedeninize akmasını sağlar. Dünyanın titreşimlerini etkileyip bilginin moleküler düzeyde yeniden düzenlenmesini gerçekleştiriyor ve bilginin içeriği akacağı bir açıklık yaratıyor. Bu tür bir çalışma gittikçe derinlik kazanacak.

Tibet’te, gerçeklikleri aşabilen bir usta bu dünyadan göçtüğünde iskelet frekanslara karşı duyarlı olduğu için bedeni saklanır ve kendi doğal çözünümüne bırakılırdı. Bilgi taş ve kemikte saklıdır. Tibet’te mezhep ve rahiplerin geçmişinin binler ve binlerce yıl öncesine kadar izlenebildiği belli yerlerde insanlar çeşitli ustaların kafataslarını sakladılar. Bu kafataslarıyla dolu çok gizli kripta ve odalar vardı. Birisi bu yerlere girdiğinde ses yoluyla zamanında bu kafataslarının içinde bulunan insanların zeka unsurlarına erişir.

Kristal kafataslarının neden tasarlandığını anlıyor musunuz? Kristal yapılar holografik bilgisayarlar gibidir; evrimleşmiş ya da kaynakla bağlantıya girmiş insana muazzam miktarlarda bilgi iletir. Kendi kafatasınız ve bedeninizdeki kemiğin çok değerli olduğunu anlamanızı sağlamak üzere bir kod olarak hareket etmeleri için kafatasına benzer bir şekilde tasarlanırlar.

Ses bir dönüşüm aracıdır. Sizi onlar gibi olmanız için yüreklendirdiğimiz Frekans Bekçileri, barındırdıkları frekansın ses yoluyla nasıl değiştirileceğini öğrenirler. Ses herhangi bir maddeye girip molekülleri harekete geçirerek gerçeklikleri yeniden düzenleyebilir.

Eski Mısır’da Ank ya da yaşamı temsil eden simge gerçekte bir frekans modülatörüydü. Frekansları koruyup onlarla pek çok şey yapabilen kişilerce kullanılırdı. Ank diapozona benzer ve sesi yönlendirebilir. Çok uzun zaman önce böyle kullanılıyordu. Sesi eski Mısırlılar gibi kullanabilecek hale gelmeden önce bütünlük sergilemeniz gerekecek. Bu tür bir gücü kullanabilecek durumda olup olmadığınızın görülmesi için bir inisiyasyon ya da sınavdan geçmeniz gerekecek. Bu gezegen böyle bir enerjinin herhangi birinin eline tutuşturulacağı olgunluk düzeyine gelmedi. Bu tür bir çalışmayı bu zamanda yapabilecek durumda olsaydınız yaşamınız güvenlikte olmazdı çünkü armağanınızı kötüye kullanacak çok fazla insan olurdu. Yetenekler, onların gerektirdiği olgunluğa ulaştıkça size verilir.

Sesle çalışmaya, bedeninizi bir saz gibi “çalmasına” izin vererek başlayabilirsiniz. Merkezlenin, zihninizi boşaltın ve seslerin size gelmesine izin verin. Eski gizli öğreti okulları sesle bu şekilde çalışırlardı. Grup içinde uygulandığında çok güçlü bir tekniktir. Bu yolda çok zaman harcanmıştır ama içinde bulunduğumuz on yıl içinde kendi kendilerini seslendiren bilinç ses ya da senfonilerinin işbirliğinin sonuçları olarak neler algıladığınızı görüp hayret edeceksiniz. Birlikte ses çıkardığınız zaman, siz bunu yapabildiğinizi bile bilmeksizin ne yapabileceğiniz gösterilecektir. Çocuklar için oyun hamuru aldığınızda çocuk önce bununla ne çok şey yapabileceğini bilmez, hamurdaki potansiyeli görmesi için siz alır, küçük toplar, makarnalar yaparsınız. Çocuk bir süre oynadıktan sonra kendi biçim yaratma yeteneğini keşfeder.

Sesin yaratıcı biçimi size önce potansiyel olarak gösterilir. Sesin kullanımında yolunuz gösterilir, gerekli uyum sağlanır. Er geç, sesin başarabildiği şeylerin bir kısmını siz kendi başınıza keşfedeceksiniz. Cesaretiniz giderek artacak ve sesin yaratabileceklerini öğreneceksiniz. Kötüye kullanılmadıklarından ve kendinize coşku içinde aşırı yüklenmediğinizden emin olmak üzere böyle sunulur enerjiler.

Bununla bir süre çalıştıktan sonra ses kullanımında çok ileri gideceksiniz. Bu bir bebeğe verilen çok güçlü bir araç gibidir. Gerekli farkındalık olmaksızın çok şey yapabilir, yaptıklarınızın yansımalarının da farkında olmayabilirsiniz. Sesin stadyum ve konser salonlarında ne yaptığını düşünün. Kalabalığın tezahüratı ya da yuhalaması bir atmosfer yaratır. Gruplarınız birlikte ses çıkardığında kendiniz için bir atmosfer yaratmış olursunuz. Belli enerjilerin bedenlerinizi bir müzik aleti gibi çalmasını sağlarsınız. Önyargılı görüşleri bir yana bırakır ve çeşitli melodilerle enerjilerin fiziksel bedenlerinizi, kendilerini gezegene sunan olanaklar olarak kullanmasına izin verirsiniz. Gerçekte deneyimlediğiniz, kendi benlikleriniz aracılığıyla kendisini ifade etmesine izin verdiğiniz enerjilerin yaşam gücüdür. Kanal haline gelirsiniz. Tıpkı aracınızın sizin gerçekliğinize onun bedeniyle gelmenize izin vermesi gibi, olanca görkemiyle bir titreşimin bedenleriniz ve işbirliğiniz aracılığıyla gezegene gelmesine izin veriyorsunuz. Bir şey doğuruyorsunuz. Bir fırsat yaratıyorsunuz ve bu enerji bu fırsattan yararlanıyor.

Duygu, hissediş getirdiği ve sizin hissetmeyle bağınızı kurduğu için bilincin farklı durumlarını algılamanızı sağlar. Mantıklı zihin, kendi kimliğine dayandığı için bilinç durumlarını algılamanızı sağlamaz. Egonun sınırları içinde hapsolmuştur, başka alanların bilincine varmak istemez. Ama hissetmek, farklılığın ayırdına vardığı için başka alanları her zaman algılar. Hissetmek adını verdiğiniz enerjiyle işaretleri ve tanımları okuyabilirsiniz. Gerçekte hissetmek bir titreşimdir. Sesler duygusal hissediş durumlarına yol açar. Ses armonileri yarattığınızda bedeninize bir şey hatırlatır bunlar. Işığı, derin kozmik sesi ve başka dünyaları anımsatır. Coşku durumuna geçer bedeniniz, bazen de her şeyi örten üzüntüye. Beden, arayışında olduğu ve sesin kendisine hatırlattığı bir frekansı hedefler ve erişir ona. Sese bedeninizi bir saz gibi çalma izni verdiğinizde aramış olduğunuz bir frekansı keşfedersiniz. Bu frekans, bedeninizdeki sarmalların evrimiyle bağlantılıdır. Ses, sizi mantıkla ulaşamayacağınız beden dışı daha yüksek çakralara bağlayan bir araç ya da kanaldır. Bütün frekanslar ve çakra merkezlerine hissederek ulaşmak zorundasınız; ses sizin bilgiyi anlamanızı sağlayan hissedişle bağlantınızı kuracaktır.

Sesin resmi çizilebilse kimileriniz bu resme bakarken transa geçerdi. Sesin kendi kendinin resmini yaptığı gerçeklikler vardır. Sallanıp ellerinizi hareket ettirdiğinizde sesin devinimi ve dilini hissedersiniz. Sesin kendisini ifade edişini hissederek bu iletişim biçiminin zenginliğini ve her şeyin nasıl çok boyutlu olduğunu deneyimlersiniz. Kendi dili ve kendi biçimi vardır.

Ses belli bir frekans taşır, beden de bu frekansı ayırt eder. Beden, frekansın erişilebilirliğine ayarlanmıştır. Beethoven, Mozart gibi büyük müzisyenler, gezegene büyük bir karanlığın olduğu zamanda ses armonileri algıladıkları için istikrarlı bir şekilde bilgi getirmek üzere şifrelenmişlerdi. İnsan ırkının zihninde belirli bir hatırlayışı açık tutmak için düşük ses değerleri bu ustaların zihinlerinde yorumlanmıştı.

Ses evrimleşecek. Seslendirme yoluyla insanlar şimdi sesin araçları haline gelebilirler. İnsanlar flüte, piyano, arp, obua ve tubaya dönüşüyor. Yayılımını belirlemedikleri ya da kontrol etmeye yeltenmedikleri ses çeşitlemeleri yapmak üzere insanlar, enerjilerinin fiziksel bedenlerini kullanmalarına izin veriyor. Ruh çalıyor, insanlarsa sadece onların ve bütün diğerlerinin seslendirdiği senfoninin sunuluşunu izliyor. Oldukça derin bir olgu.

Armoniler pek çok şey geliştirebildiği için onlardan inanılmaz biçimlerde yararlanılabilir. Armonilerin kullanımında önemli olan şeylerden biri de tamamlandıklarında çok sessiz olmaktır. Armoniler bir şeyi değiştirir, kapıyı açarlar. İnsan bedeni kanalıyla çalınan kimi sesler, zekanın bilgi ve frekanslarının kilidini açar. Armonilerin ardından uzun bir süre sessiz olmak, insanların bedenlerini frekansların alıcısı ve özümseyicisi olarak kullanmalarını ve kendilerini bir esrime haline taşıması için nefes aracından yararlanmalarını sağlar.

Başkalarıyla birlikte ses çıkardığınızda ses yapmadan önce erişiminizin olmadığı grup zihnine ulaşabilirsiniz. Bu, bilinçte dev bir sıçramadır. Anahtar sözcük armonidir. Armonik bir düşünce yaratabildiğinde bütün gezegen olduğu gibi değişir. Yapmaya çalıştığınız şey de bu. Bir frekans yayınlayacaksınız ve bu ses her yeri dolaşacak. İnsan ırkı içinde armoniler -grup zihni ve aynı anda da bireyin güçlendirilmesine dönüş- umutsuz bir acı ve özleme dönüşecek.

Sesle yapmaya niyetlendiğiniz şey son derece önemlidir. Eğer niyetleriniz açık değilse ses, kendisini kapatıp özgün kapasitesinin ötesine büyüyüp gelişmenin bir yolunu bulabilir. Kendi etkisiyle kendisini iki, dört katına çıkarabilir. Sesle ne yapmayı tasarlandığınız konusundaki açıklık çok önemlidir. En önemlisi budur.

Ses bundan başka enerjiyi harekete geçirir. Frekans üstüne frekans kurarak bir kemer dalgası yaratır. Bu enerji herhangi bir şeye yönlendirilebilir. Jericho kentinin çevresinde yürüyenleri duymuşsunuzdur. Dört gün boyunca Jericho’nun çevresinde yürüyüp sürekli bir dalga yarattılar. Dalga sonunda öyle bir enerji oluşturdu ki kent surları çöktü.

Yerli dansı, daireler halinde ayağı yere vuruş, sallanma ve hareket bu dalganın enerjisini yaratır. Daire halinde ya da ışık sütununun çevresinde ses yaptığınızda düşünebileceğinizin çok ötesinde şeyler yapabilecek bir dizi yaratırsınız. Ortaya çıkan enerji, patlamalar ve pek çok gerçekliğin yok edilip yaratılmasını başaracak güçtedir.

Savaşçı kabilelerde savaşmaya gidenler savaş çemberine başvururlardı. Birleşik ve niyetlenilmiş çağrı ile bedensiz güçlerden kendilerine eşlik etmeleri istenirdi. Savaşçılar, enerjinin bir kapıdan geçerek dikey bir sütun oluşturmasını sağlayarak bu tür sesi düşmanlarıyla çarpışmada kullanırlardı. Savaş çemberine benzer bir ses oluşturduğunuzda sesin rahatsız edici biçimlerde kullanılmış olduğunu anımsarsınız çünkü çok güçlüdür. Sesin sorumluluğunu hatırlattığı için başkalarını rahatsız eder. Bazılarının sesten ödü kopar; tercihinizin ne olduğunu açıklıkla dile getiren kendi sesinizden korkarsınız. Sesin neler başarabileceği hücre belleğinizde bulunmaktadır, sesi kullanarak yapabileceklerinizin etkisi ya da olanakları bazılarınız için daha çok yıkıcıdır. Ses sizi entelektinizle bağlantı kuramadığınız yerlere bağlar. Entelektiniz sınıflandırmaya çalışır ama sesi sınıflandıramazsınız; yalnızca deneyimlemek durumundasınızdır onu.

Kötüye kullanımı maksatlıdır. Sesin gücünü keşfeder ve başkalarını manipüle etmek amacıyla kötüye kullanırsınız. Kentte yaşayıp da sirenleri duyduğunuzda ne deneyimlersiniz? Korku. Sesin kötüye kullanımıdır bu ve frekanslarınızı değiştirir. Bunu yapmanın çok alçakça bir yoludur. Ses yapanlar bunun insan psişesi üzerindeki sonuçlarını bilirler. Kulak tırmalar bu ses, rahatsız eder ve dikkatinizi başka bir yere çevirmenizi engeller. Kilit gibidir bu frekans; ipnotize edicidir, bilinç ve zekanızı tutsak eder. Zekanız başka hiçbir yere odaklanamaz gibidir. Neredeyse hapiste olmaya benzer çünkü ses farkındalığınızı öyle bir tutsak eder ki farkındalığınız belli bir titreşim değerine bağımlı ya da kilitli hale gelir ve başka hiçbir şey anlamaz olur. Kontrol altındadır. Televizyon ya da diğer elektrikli gereçlerden gelen sesleri de düşünün.

Frekans kontrolünün farklı biçimlerine bakıp ses gibi güçlü müttefiklerin nasıl sizi kontrol etmede kullanıldığını görmek üzücü. Gizli gerçeklerin bilinç manipülasyonunda kullanıldığını duyan çoğu insanda bu büyük bir öfke, huzursuzluk, zarar ve heyecan yaratıyor. Bunları sizinle paylaşmamızın birçok nedeni var. En önemli nedeni sizi kendinizi güçlendirmede daha ileri bir aşamaya götürmek. Hiçbir durumda güçsüz olmadığınızın ve yaratıcılığınızda zihninizin temel olduğunun farkına varmak zorundasınız. Hangi teknoloji yöntemi kullanılırsa kullanılsın zihniniz ve düşünceleriniz deneyiminizi tasarlar.

Kendi gerçekliklerinde kurusuz bir yol göstericilik, uyum ve ışığa bağlılıkla hareket edenler aynı şeyi yapan boyutsal karşılıkları olanlarla bir araya gelirler. Işık köprüleri oluşturur, ışık şifreli iplikçikleri sütunlar olarak tutar, kapıları açarsınız. Sesi işlerinin bir parçası olarak kullanmaya çağrıldıkları anlayışıyla ödüllendirilmiş olanlar, bu çağrıyı kabul edip ona uyanlar hızla evrimleşeceklerdir. Bu hızla evrimleşenleriniz günün birinde birçok insanı temsil etmeye, dünyanın bilinç toplantılarını temsil etmeye ve erişilir frekansı sesinizle değiştirmeye çağrılacak.