20 – Daha Yüksek Bilince Giden Köprü: Cinsellik

Yazdır Yazdır 

Kitaplığınız raflardan indirilip dağıtıldığında ve DNA geriye yalnızca pek az bilgi ve hafıza içeren iki sarmal bırakılacak şekilde bölündüğünde cinsellik yara almamış bir halde bırakıldı bedende. Elbette bir çoğalma biçimi olarak bırakıldı -türün kendi özüyle bağını koparmaması ve doğurabilmesinin bir biçimi olarak. Cinsellik doğasının çok derinlerinde, ulaşılabilir, çoğu insan tarafından peşinden koşulan ve yanlış anlaşılmış bir frekans vardır. Adına orgazm denir.

Orgazm asıl hedefinden saptırılmıştır. Bedeniniz, ulaşabilecek durumda olduğu kozmik orgazmı unuttu çünkü toplum size binlerce yıl boyunca cinselliğin kötü olduğunu öğretti. Kontrol altında tutulmanız ve sizi cinsellik yoluyla elde edilebilir özgürlüğü aramaktan alıkoyulmanız için bu öğretildi. Cinsellik sizi esriklik (vecd) frekansına bağlar, esriklikse tanrısal kaynağınıza ve bilgiye geri götürür.

Cinselliğe bu gezegende kötü bir isim verildi ve bu kötü isim hücresel hafızanıza kaydedildi. Kaynağı sadece bu yaşamınız değil; binlerce yıllık yanlış ve kötü kullanıma dayanıyor. Cinselliği bu yaşamınızda çevrelendiği negativiteden arındırmanız ve çok boyutlu benliklerinizde cinsel enerji ve ifadeyi nasıl kullandığınızı incelemeniz gerekiyor.

Bedeninizin cinsel kısımları, zevkle bağlanan ana caddelerdir. Zevkse bedeni iyileştirip uyaran ve daha yüksek ruhsal benliğe ulaşma potansiyeli sunan frekanslar yaratır. Cinsellik bu gezegende öylesine yanlış anlaşılmıştır ki, iki insan arasında paylaşıldığında ruhsallıkla ilişki kurma niyeti son derece az görülür. Cinsellik, özgür ve kendisine yaratıcı olarak bakan bir ruhsallığı çeker. Ancak cinsellik çok ender sizi bilincin daha yüksek düzeylerine ulaştıran bir köprü olarak kullanılır.

Işığı kullanan bir dizi kişiyle konuştuk. Doğru eşle tekeşlilik içinde bulduklarından varlığın çok yüksek düzeylerine çıkmayı başarabilmişlerdi. Titreşimsel olarak bulunduğunuz yer nedeniyle tekeşlilik çoğunuz için gayet iyi olma eğilimindedir. Birçok eşiniz olduğunda daha az dürüst olma ve kim olduğunuzu saklama eğilimindesinizdir; tohumunuzu saçarak biraz burada, biraz şurada, derken her yerde paylaşırsınız kendinizi. En iyisi bir kişiyle birlikte olmaktır ama bu sonsuza dek bir kişiyle anlamına gelmez. Birlikte çalıştığınız insanla dürüst, açık olun, paylaşın, gidebildiğiniz kadar uzağa gidin. Eğer ömür boyu sürerse ne ala. Sürmezse, aranızda iletişimin kalmadığı, birbirinize hizmet etmediğiniz bir yere geldiğinizde ve ilişkinin bir sıçrama yaratamayacağını hissettiğinizde ilişkiye son verin ve sizin titreşiminizle çalışacak başka birisini bulun.

Birebir yakınlıkta çalıştığınızda güven geliştirirsiniz. Güven modeli olmadığı için çoğunuzun kendine güven konusunda güçlüğü var. Bir ilişki, size kendi bakış açınızdan göremeyeceklerinizi gösteren ayna görevi göreceği için güveni ilişki içinde öğrenebilirsiniz. Cinsellik ve derin yakınlık içinde iletişime açılmışsanız ve cinselliği yakınlaşma amaçlı bir eğlence kaynağı olarak kullanmıyorsanız bir ilişki size kendinizi kendi dışınızda gösterir. Çoğunuz cinselliği eğlence kaynağı olarak ve yakınlığa erişmekten çok yakınlıktan kaçmak için kullanıyor. Enerjiyi almaya, birbirinizin gözlerine bakmaya, sıcaklık ve heyecanı hissetmeye başlıyorsunuz. Sonra, birbirinizi yakından ve ruhsal olarak keşfetmek yerine hissetme merkezlerinizi kapatıyor, zırhınızı kuşanıyor ve cinsel organlarla sınırlı sığ bir şekilde sevişiyorsunuz çünkü bütün bir bedensel ve ruhsal bağlantı kurmanın daha derindeki yolunu izlemek fazla korkutucu ve yoğundur. Kimi zaman ateşli seks harika olur. Biz sadece bundan ötesinin olduğunu söylüyoruz. Çok daha fazlası var ve kendinizden, inançlarınızdan, sınırlarınızla duvarlarınızı indirme korkunuzdan başka hiçbir şey sizi bundan alıkoymuyor.

Korkularınızın çoğu, cinsel yaşamınızda kendiniz için yarattıklarınız ve başkalarına yapmış olduklarınızdan kaynaklanıyor. Cinsel geçmişiniz ruhunuzun bütün diğer kısımlarını da etkiliyor, böylece ruhunuza ilişkin konuların hepsi bedeniniz yoluyla yüksek sesli ve açık seçim yayınlanıyor. Fazla acı verici olduğu için buna bakmak istemiyorsunuz kimi zaman ve kötü olduğunu düşünüp yargılıyorsunuz. Yargılamaya son verin, yaptığınız konusunda yansız olun -ortaya çıkardığınız ne olursa olsun, ne denli tiksindirici ve zor görünürse görünsün, ne kadar tecavüz içerirse içersin. Amacınızın bilgi toplamak ve benliğinizi anlamak olduğunu bilin.

Cinsellik bir frekanstır. Geçmişiniz, anılarınız ve kimliğiniz alınıp dağıtılmış olsa bile cinsellik elinizden alınmamış olanı temsil eder. Kim olduğunuzu keşfetmenin zarar verilmeden size bırakılmış olan yolu cinsel deneyimden geçiyordu. Elbette size hiçbir zaman öğretilmedi bu. Sözümüz kiliselere dokunacak biraz. Kilise üyeleri için üzgünüz. Kiliseler örgütler olarak meydana geldi -din ve ruhsal gelişimi kontrol etmek, iş yaratmak, hiyerarşi yaratmak ve bir kulüp yaratmak için. Çok az kilise insanlara bilgi verme düşüncesiyle oluştu. Genel olarak dini sizi bilgilendiren bir şey olarak düşünmüyorsunuz, değil mi? Bilgi getiren herhangi bir din, gerçeğin titreşimi ile yaşayan bir dindir.

Ruhsal alemler, insan bedeninin uzak tutulduğu varoluş alanlarıdır. Cinselliğin insanların hafızalarını yeniden kazanmaları ya da ruhsal benlikleri ve ruhsal yaratıcı ile bağlantı kurmaları veya size kapalı tutulan ruhsal aleme ulaştıran bir yol bulmaları için bir olanak olması nedeniyle kiliseler oluştu ve cinselliğin propagandasını üreme için yaptılar. Size cinselliğe sahip olmanızın tek nedeninin küçük insanlar üretmek olduğunu öğrettiler.

Cinsellik kötü bir şey olarak tanıtıldı. Kadınlara, cinselliğin erkeklere hizmet etmek için katlanmaları gereken bir şey olduğu ve doğum süreci üzerinde hiçbir kontrollerinin bulunmadığı söylendi. Kadınlar buna inandı; bu nedenle, o günden beri genel olarak bedeninizin bu kısmı üzerinde hiçbir söz hakkınızın olmadığına inanıyorsunuz. Bir çocuğu dünyaya getirip getirmeme kararını yalnızca sizin verdiğinizin bilincine varmak zorundasınız. Bu size söylendiği kadar karmaşık bir şey değildir. Kararlılık ve niyettir deneyimi varlığınıza getiren. Bir bebeğinizin olup olmaması sizin denetiminizdedir. Eğer kadın son birkaç bin yıldır bu yeteneğe sahip olsaydı ve cinsel benliğini çocuk sahibi olma korkusu olmaksızın keşfedebilseydi belki erkekler ve kadınlar kendilerine söylenenden çok daha özgür olduklarını ortaya çıkarabilirlerdi.

En yüksek cinsel frekansın keşfi sevgi deneyiminden kaynaklanır. İlişkilerin, aynı cins ya da karşı cinsle oluşuyla hiçbir ilgisi yoktur. İki insanın birbirlerine bilinç frekanslarını açacak şekilde zevk vermesiyle ilişkisi vardır. Cinsel ifadede neyin uygun olup neyin olmadığına ilişkin birçok fikir benimsediniz.

Sevgi her ilişkide yaratılacak özdür. Birisini seviyor ve onurlandırıyorsanız sizin yoğunluk oluşumunuzun önemi yoktur. Önemli olan, sevgi titreşimi ve bu sevgiyi nasıl keşfettiğinizdir -ideal durumda bu keşif erkek ve dişi tarafların ikiz alevi oluşturan bütünlüğüyle ödüllendirilmiş ve birleştirilmiştir.

Cinsellik en iyi durumda duygularla keşfedilir. Üçüncü ve dördüncü çakralar sizi duygusal ve şefkatli benliklerinize, bu benlikleriniz de ruhsal benliğinize bağlar. Ruhsal benlik sizin -onun aracılığıyla aynı anda pek çok biçimde varolduğunuz- çok boyutlu kısmınızdır. Sizin göreviniz, anlaşmanız ve işiniz, kimliğinizde bütün bu gerçekliklerin ayırdında olmaktır. Farkında olduğunuzda kendinizi çeşitli frekanslara ayarlayabilir ve bu evrenin titreşimsel değerini değiştirebilirsiniz.

Bu gezegende böylesine gizemli olduğu için cinsellikten söz etmeyi seviyoruz. Bazı gizli öğreti okulları cinselliğin gizlilik içinde kullanımının barındırdığı potansiyele ilişkin bilgilerin bir kısmını elinde tutuyordu. Sizler elektromanyetik varlıklarsınız, başka bir insanla bir araya geldiğinizde elektromanyetik frekanslarınızı birbirine bağlarsınız. Frekanslarınız sevgi frekansına ayarlanır ve yanına sevgi frekansını alırsa inanılmaz şeyler gerçekleşebilir.

Binlerce yıl önce, gezegenin toplumun daha çok anaerkil bakışı benimsediği belli bölgelerinde Tanrıça enerjisi bazı kişilerle birlikte çalışıyordu. Dişi, gücünü, sezgisini, hissediş merkezini, bağını ve yaşam yaratma arzusunu anlamıştı. Eğer niyeti bu değilse, hamile kalmasının asla gerekmeyeceğini de anlamıştı.

Ataerkil toplumun daireyi tamamlayıp Dünyayı bilinç sıçramasına hazırlaması için dişi enerji arka plana geçmeye gereksindi. Böylece dişi güç, enerji ve cinsellik anlayışı bastırıldı. Modern zamanlarda -son iki bin yıldır- kadınlar ne zaman çocuk sahibi olmayı istediklerinin kontrolleri dışında olduğuna inanır oldu; gezegende, cinsellik kötü ve tiksindirici sayıldı, seksin ancak evlilik hakları içinde uygulanması öğretildi vb. Bütün bunlar bir pazarlama programıydı.

Bugünün cinsellik ve ifadesine karşı daha da büyük bir korku yaratma amaçlı pazarlama programlarından bazıları AIDS, herpes ve benzeri bütün diğer şeylerdir. Bunları gazetelerinizde okuyor, kendi ifadenizden, sezginizden, kendi sevincinizden korkuyorsunuz. Anlıyor musunuz?

DNA yeniden düzenlenmeden önce çoğu insanın daha yüksek boyutlara ulaşma, kendi merdiveninin basamaklarını tırmanma ve dünya dışı frekanslara erişme yolu sevgi kanalıyla elektromanyetik olarak bağlanmaydı. Kendilerini başka gerçeklik sistemlerine fırlatacak rokete benzer bir deneyim yaratırlardı.

Konuştuğumuz çoğu insanın kesinlikle derin cinsel deneyimleri olmuştu. Bir ilişkide kime bağlanmak istediğiniz konusunda ayrım yapmadığımızı, yargıda bulunmadığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz ve size de yargılamayı bir yana bırakmanızı öneriyoruz. Eski programlamadır bu. Bağlandığınız kişinin karşı cinsten mi, kendi cinsinizden mi olduğu önemli değildir. Bir araya gelip kendilerine göre uygun olan bir şekilde fiziksel olarak birleşerek paylaştıkları için sevgiyi yaratan iki insandan söz ediyoruz. Deneyimleri hakkında iyi şeyler düşünmediklerinde insan bedenlerinin birleşmesinde bütünlük ve sevgi eksik olur. Bu, fiziksel bedende her türlü zarar verici sonuca yol açabilir.

Daha yüksek kimliğinizi anımsayabilmeniz için cinsellikteki orgazm deneyiminin frekansı elinizden alınmadı. Benliğinizin enerjisi ya da tarihi ortaya çıkarıldığında ve kim olduğunuzu keşfettiğinizde, kişisel çok boyutlu kimliğinizin pek çok bedenini fiziksel biçiminiz içinde birleştireceksiniz. Kimlik ağınızın bütün etkisini almak için on iki sarmalın bedeninize uyum sağlamasına ve ışık şifreli iplikçiklerin kendi kendilerini düzene sokmalarına izin verin. Bu sürecin elbette fiziksel bedene bağlı olan zihin bedenle ilgisi vardır. Ruhsal bedene bağlı olan duygusal beden, sırasını herkesin savmak istediği bedendir. “Gelişmek istiyorum” dersiniz, “hızla ivme kazanmak istiyorum ama bunun için hissetme merkezinden geçmek istemiyorum.”

Çok boyutlu benliklerinize duygularınız kanalıyla bağlısınız ve öncelikle saplanıp kaldığınız şey de duygularınız. “Malzemenizin” herhangi bir nedenle yüzeye çıkmasını kabul edin. Çoğunuz, “malzemesini” gömmek, çirkin, siz olmayan bir şeymiş gibi çöpe fırlatmak ister. Bu “malzeme” kimliğinizin yüzleşmek ya da kabul etmek istemediğiniz gölge yanıdır.

Kimi zaman bir şey yüzeye çıktığında etiketi yapıştırıp, “Bu yanımdan nefret ediyorum. Bütün istediğim bitirmek, halının altına süpürmek ve unutmak. İşim bitti bununla” demenizi anlıyoruz. Bilin bakalım aslı nedir. “Malzemeniz” -meseleleriniz- yaşamınızın hazineleridir. Nasıl öğrendiğinizdir onlar.

Dönüşüm geçirmeyi, ışığı bedenlerinize çekmeyi ve bu gezegene Işık Ailesi’ni doğurmayı kabul ettiniz. Işık bilgi olduğu için kendinizden gizlediğiniz her şeyle yüzleşmek zorundasınız. Cinsellik bu konuların ilki çünkü gizli benliğiniz o sizin -kendisinden saklandığınız benliğiniz. Toplum size, “Bu iyi, dedi, şu kötü. Şunu yapmalısın, bunu yapmamalısın.” Kim verdi size bu yasaları? Başlangıçtaki yasaları size veren kim?

Takılıp kaldınız çünkü kendi kendinizle konuştuğunuz dilin simgelerini okuyamıyorsunuz. Böylece orada kalıyorsunuz. Çoğunuz hikayelerini seviyor çünkü bu yolla dikkat çekiyor. Bir hikayeniz olmasa kim konuşur ki sizinle? Bedeninizi gözlemleyin ve onun ne öğrettiğini görün. İdeal durumda, fiziksel bedeninizde daha çok yaşamayı ve cinselliğinizin yeni bir kimliğine sahip olmayı öğrendikçe yarayı iyileştirecek ve daha büyük bir rahatlık ve sevinç duyduğunuz bir yer yaratacaksınız.

Cinsellik bir anahtardır. Bilincin daha yüksek boyutlarına açılan bir kapıdır. Kendinizi yeniden tanımladıkça ve ışık şifreli iplikçikler size benliğinizin yeni bir tanımını verdikçe cinsel olarak kim olduğunuz konusunda da değişeceksiniz. Cinsellikle hepiniz karşılaşmak zorundasınız ve deneyimimize dayanarak size bunun şu sıra en korktuğunuz alan olduğunu söyleyeceğiz. Daha sonraları daha korkutucu alanlar olacağı konusunda güvence veriyoruz.

Eğer sevgi fikrinde takılıp kalmışsanız ve neler olduğunu anlamıyorsanız, sizin güçlüğünüz sevgiyi dışınızda aramanızdır. Yaşamınıza anlam katması, size değer vermesi için başka birini arıyorsunuz. Bu insan yoksa öfkeleniyor, kendinizi değersiz hissediyorsunuz. Birlikte büyüdüğünüz, size toplumunuzun gösterdiği bir davranış kalıbı bu. En önemli şeyin kendinizi sevip Dünyayı onurlandırmanız olduğunu size defalarca söyledik. Ama bunu unutmaya devam ediyor, sizi bütün ya da tamam yapması için bir sonraki ilişkiyi bekliyorsunuz. Bir ilişkiniz olmaksızın belki de pek kabul edilebilir bir vatandaş olmadığınızı düşünüyorsunuz. O zaman da yalnız hissediyorsunuz kendinizi. Tek başınıza olmayı öğrenmek zorundasınız. Yalnızlık sadece bir zihin durumudur. Asla, asla yalnız değilsiniz. Çevrenizde pek çok varlık var. Kendiniz için üzülmeyi bir yana bırakırsanız, teması rahatça sağlayabilmek için yalnız olmayı isteyeceğiniz kadar büyük bir veri patlamasının sürekli üzerinize geldiğini fark edersiniz.

Kendinizi sevdiğinizde ve sizi sevecek başka birine ihtiyaç duymaktan kıvranmayı bir yana bıraktığınızda birisinin sunduğunu alabilir durumda olursunuz. Aşk kılığına girmiş bir şeyi kabul etmemeniz için kendinize değer vermeniz şarttır. Bir eş bulmaya ya da birisiyle birlikte titreşmeye karar verdiğinizde, ama istediğinizi elde edemediğinizde, o kişiyi sizin gereksinimlerinize göre değiştirmek için sızlanmayın, söylenmeyin, surat asmayın. Eğer kendinize bir değer biçmişseniz ve bunu yaratmıyorsanız sadece gerçekliğinizi değiştirin ve sizin değerinizi yansıtan birisiyle karşılaşana dek yolunuza yalnız başınıza devam edin. Bütün bu zaman boyunca benlik sevgisiyle titreşin, benliğinizi onurlandırın ve buraya yaptığınız yolculuğun hedefinin başkalarıyla ilişki içinde bir öz keşif olduğunu anlayın. Yalnızca kocalara ya da karılara ilişkin bir yolculuk değil bu. Buraya yolculuk, birçok insanın yaşamına dokunurken fiziksel bedeninizi ve benliğin eşsizliğini deneyimleme yolculuğudur. Kendinize her zaman benlikle birlikte çalışma izni verin ve bırakın evrimleşsin benliğiniz.

Kendinize yakın olmaktan -kendinizle yalnız olmaktan- hepiniz korkuyorsunuz. Bir kez bir yakınlık, sessizlik, benlik sevgisi ve enerjinize egemenlik geliştirdikten sonra yakınlığın bu yönünü başka birisiyle yakınlığın ölçüsü haline getirmek isteyeceksiniz.

Yükseldiğiniz ve frekanslarınızı incelediğiniz için şu sıra cinsellik son derece karmaşa yaratıcı olabilir. Bedenlerinizi bir araya getirdiğinizde, birbirinize sarıldığınızda bile frekans alışverişinde bulunuyorsunuz. Cinsel bir deneyim yaşarken bedende hormonlar salgılanır. Hormonlar hücrelerin içindeki bazı enerjileri uyandırır ve bir kişinin özü diğerine aktarılır. Bundan dolayı, birisiyle cinsel deneyim yaşadığınız zamanlar enerjisini üzerinizden atamazsınız. O kişiyle birlikte olmak istemeseniz bile elektromanyetik bir alışveriş yaşamış olduğunuz için cinsel deneyim sizinle birlikte kalır.

Frekans değişiminden geçiyor ve frekansınızı nasıl sürekli bir bilgi, öz sevgi ve öz yakınlık noktasına yükselteceğinizi öğreniyorsunuz. Bundan dolayı, kendiniz hakkında öğrendiğiniz bu hassas konuyu alıp barındırmak ve bir başkasıyla birleşmek çok akıl karıştırıcı ve kimi zaman korkutucu görünebilir. Farkındalığınız arttıkça bedeninizi nasıl kullandığınız, bağlantısını neyle sağladığınız, onu nereye oturttuğunuz ve elbette cinsel olarak kiminle birleştiğiniz konusunda daha fazla sorumluluk üstlenirsiniz.

Eğer kendinizi cinsel olarak ifade etmek şimdi en büyük gelişiminizde sizi destekliyorsa hazır olacağınız için bu deneyimi kendiliğinden yaratırsınız kendiniz için. Benliğin gelişim süreci içinde cinsel etkinlikte sıklıkla bir uyku döneminin yaşandığını anlayın. Cinsel frekans içinde başkasıyla değişimde bulunursunuz. Eğer benzeriniz olmayan birine bağlanır ve onunla kimyasal değiş tokuşa girerseniz, oldukça derin bir düzeyde enerji alışverişinde bulunduğunuz için onun atıklarını alırsınız.

Kimi zaman bu tür bir alışverişten uzak tutulacaksınız. “Tanrım, neler oluyor? Yaşlanıyor muyum? Kuruyor muyum? Neler oluyor?” diye düşünebilirsiniz. Olan bu değildir. Sizi cinsel olarak uyaran enerjiyi başkasına vermeden kullanmayı öğrenebilirsiniz. Karmaşa içinde yuvarlanıp aklınızı kaçırmak yerine bunun son derece meşru ve iyi bir şey olduğunu bilerek mastürbasyon sanatını uygulayarak enerjiyi keşfedebilirsiniz. Ya da cinsel uyarım yaşadığınızı yalnızca gözlemlemek ve bununla ne yapacağınıza karar vermek isteyebilirsiniz. “Pekala, şimdi buna göre hareket etmeyeceğim. Enerjinin nereye gittiğini görelim bakalım” diyebilirsiniz. Enerjiyi alın, bedeninizde yükselmeye bırakın ve başka alanlarda kullanın.

Kendinize kollarınızda tuttuğunuz yeni doğmuş bir bebek gibi yaklaşıp kendiniz için en iyi şeyi yapacağınızı bilerek hayranlık duyduğunuzda, destekleyip sevdiğinizde belli bir noktaya kadar ilerlemiş olacaksınız. Çoğunuz dikkatini kendisinden uzak tutuyor. Yanıtlara ulaşacağınız dinginlik ve sessizlik yerini bulun. Yanıtları bütün günü telefonun başında geçirip başkalarından isteyerek elde edemezsiniz. Buna yeltenirseniz size dışınızda aradığınız gösterilir. Yanıtları bulmak için içe nasıl dönüleceğini öğrenirseniz benliğiniz konuşacaktır. Normal olarak duyamıyorsunuz çünkü değiştirmek gerektiğini bildiğiniz ama o zaman kim olacağınızı bilmediğiniz için değiştirmek istemediğiniz davranış kalıplarının elinde tutsaksınız.

Açıkçası siz kendinizden korkuyorsunuz. Çok yaygın bir şey bu. Bütün olmayacağınızdan korkuyor, bütün olmayı çok istiyorsunuz. Böylece, “Bütünüm. Kendi kendimin efendisiyim. Başka birisine ihtiyacım var. Birisi beni kendine çekiyor. Aman tanrım, bakamıyorum. Çok korkuyorum. Kimseye ihtiyacım yok benim. Birisine ihtiyacım var” diyorsunuz. Bir ileri, bir geri gidiyorsunuz. Zihninizi sakinleştirmeyi öğrenin. Bu ne anlama geliyor? Nerede olursanız olun, kendinizi gözlemlemeniz anlamına geliyor -bedeniniz nasıl konumlanmış, ellerinizi nasıl kullanıyorsunuz, kendinizi durmadan yineliyor musunuz, konuşuyor musunuz, sessiz misiniz. Kendinizi yargılamadan seyretmeyi öğrenin. Nasıl olduğunuza karşılık nasıl olmak isteyeceğinizi belirleyerek seyretmeyi ve kendinizi düzeltmeyi öğrenin. Zihninizi sessizleştirmeyi öğrenin.

Frekans özellikle arada bir sevgi bağı varsa sizden başka bir insana taşınır. Sevgi bağı sonsuza kadar birbirinize bağlı kalacaksınız anlamına gelmez. Bu sadece, sizin birbirinizi onurlandırmanıza, enerji alış verişinize ve açık bir devreden geçermişçesine enerjilerinizi akıtmanıza uygun olduğuna karar verdiğiniz sürece bir ilişkide olmanız demektir. Karşınızdakini sevmediğinizde ve aranızda bağ olmadığında akım olmaz, devre açık değildir. Nitelikli bir seks yaşamınız olmayacağı anlamına gelmez bu. Sadece devrenin açık olmadığı anlamına gelir.

Elektrik akımı yükseldikçe insan bedeninin algılayabileceği daha yüksek orgazm deneyimi dorukları vardır çünkü sinir sistemi daha yüksek esrime frekanslarını kullanabilir. Sinir sistemi sizin kendinizi nasıl ifade ettiğinizi ve nasıl hissettiğinizi belirleyecektir. Eğer az gelişmiş bir sinir sistemine sahipseniz elektrik akımını sinir sistemi ilettiği için cinsel deneyiminiz çok sınırlı olacaktır. Orgazm deneyimi fiziksel bedenin iyileşmesini ve yeniden düzene girmesini sağlar.

Er geç, sizinle aynı voltajdan olmayan birisine yaklaşamayacak ya da birlikte olamayacağınız bir zaman gelecektir. Uyuşmuyorsunuzdur. Kırk numara bir ayağı yirmi sekiz numara bir ayakkabıya zorlamaya benzer. Olmaz. Uyuşmuyorsunuzdur çünkü titreşimsel olarak birleşecek durumda değilsinizdir.

Cinsel olarak bağ kurmaya başladığınızda titreşimsel beslenmenin önemini sonunda anlayacaksınız. Cinsel olarak bağ kurma, aynı ya da uygun voltajlarda seyreden insanlar arasındaki birleşme yollarından yalnızca bir tanesidir. Uyanıklık aleminizde bu kadar çok ipucu bulunduğu için sizin gerçekliğiniz bize çok ilginç geliyor. Yabancı bir ülkeye gittiğinizde elektrikli aletleriniz oraya uymaz. Bir adaptöre ihtiyacınız olur. Cinsel ilişkide yakın bir ilişki içindeyken bir titreşime sürekli uyum sağlamaya çalışmak gerginlik yaratacaktır. Çok fazla çaba harcamak anlamına gelecektir. Bütün enerjinizi uyum mekanizmaları yaratmaya harcardınız böyle bir durumda. Çıtayı indirdiğiniz için yadsıma içinde olur, kendinize daha ileri gitme izni vermezdiniz.

Altmışlı yıllar cinsel keşfin başlangıcına damgasını vurdu. O zamanlar gezegendeki enerjinin büyük bir kısmı, çeşitli bilinç değiştirici maddelerin deneysel özümsenmesiyle birlikte hemen yeni bir paradigma yarattı ve sizi bir önceki kuşaktan ayırdı. Sınırlar anında değişti. Savaşa inanan ve hissetmeyen -cinsel ifadesi karanlıkta, belki kat kat giysinin altında gerçekleşen- bir kuşaktan ayrıldınız. Birçok yoldan paradigmayı ardına kadar açtınız, yeni eğilimler belirlediniz, yeni varoluş yolları yarattınız. Olağanüstüydü. “Aman Tanrım, özgür seks, aşk ve gösterilen bedenler!” dediniz.

Şimdi bir insana titreşimsel olarak takılacağınız yeni bir devrimin zamanı. Cinsellik eğlencelik olmaktan çıkacak, takıntılarınız yokmuş -şu ya da bu konumda olabildiğiniz, şunu söyleyebilip bunu yapabildiğiniz için cinsel açıdan özgürleşmişsiniz- gibi davranmak olmayacak. Bu, cinsel alanda bedensel egzersizden ibarettir sadece. Biz sizi ruhun egzersiz alanına getirmek istiyoruz, titreşime. Bu alanda bir araya gelip bağlanan iki insanın derinliğine duyduğunuz açlık hepinizin çektiği. Bundan korkuyorsanız nedeni, bunun için bir temelinizin ya da rol modelinizin bulunmaması. Oluşturmak zorundasınız. Kozmik şablonda kendinizi anlamanın bu yeni adımı için duyulan arzu temelinde, enerjinin bir şekilde, anında yeni bir hareket oluşturacağına inanmanız gerekiyor.

Gerçeklik yoluyla -hem erkek hem kadınken ve cinselliği her yönüyle keşfettiğinizde- yaşadığınız farklı yönlenmelerinizdeki cinsel ifadelerinizi büyük bir açıklıkla hatırlayacaksınız. Bunu yapmak cesaret ister. Kendinizi gerçekten yargıladığınız, gezegenin büyük bir yargıda bulunduğu bir alan varsa o da sekstir. Cinsel açıdan neyin uygun olup neyin olmadığına ilişkin kesin fikirleriniz var. Cinselliğinizle ne yapmış olduğunuzu hatırlamak çoğunuzu derinden sarsabilir.

Cinselliğin bu gezegende bedenin her zaman daha yüksek frekansıyla arasında kurmuş olduğu bağ olduğunu anlayın. Beden bilginin çoğu dağıtılıp bütünden ayrılmış da olsa, varlığınızın temelinde, özünüzde kim olduğunuzu bütünüyle anlamanız için yaşam yaratmanın bu potansiyeli size bırakılmıştır. Cinsel titreşim sizin kozmik kimliğinizle bağlantınız olmuştur ama bütün bu kavram olduğu gibi yanlış anlaşılıp yitirildi. Biz sadece daha büyük bir öykü olduğunu ve onun da inanmaya yeltenebileceğinizden çok daha heyecan verici olduğunu söylüyoruz.

Cinsel frekanslar sizi her şeyi anlamaya başlayabileceğiniz bir özgürlüğe taşıyabileceği için bu frekanslarla uyum içinde olmanızı istemeyenler vardı. Cinsellik size sinir sistemini kullanacağınız ve bedeninizin dışına çıkıp daha yüksek zekayla bağ kuracağınız bir frekans olarak bırakıldı. Bunun yoldan çıkmak olduğu söylendiyse sizi kim kontrol ya da manipüle etmiş olabilir?

İnsanlar cinsel deneyiminize çağlar boyunca rengini vermiş olan olumsuz çağrışımlardan ve yargılardan arınmak zorunda. Frekanslar ve kimliği bütünleştirmek için seksle barışmanız gerekiyor. Cinselliğin sizden uzak tutulması için her şey manipüle edilip sınırlandı. Size bu yolla üreyip orgazm yaşayabileceğiniz söylendi ama onunla frekanslar açabileceğiniz söylenmedi. Kim olduğunuzu anımsamada ve bedeninizin titreşimsel frekansını değiştirmede cinsellikle bağlantı kurup onu bir yöntem olarak kullanabilirsiniz.

Gelecek birkaç yıl içinde cinsellik ifadeniz yepyeni bir boyut kazanacak. Aynı yola koyulmak ve bu kadar açık olmak isteyen bir eşiniz olması koşuluyla evrimleşecek ve büyüyeceksiniz. Ama eğer kaçınma ve yadsıma oyununu oynamak isteyen birisiyle birlikteyseniz, o noktaya ulaşamayacaksınız.