- Koşulsuz Sevgi - https://www.kosulsuz-sevgi.com -

21:12 İkinci Yükseliş Dalgası (Aralık 2008)

Lord Kuthumi

Michelle Eloff© kanalıyla
Johannesburg, Güney Afrika – 3 Aralık 2008

Ben Kuthumi’yim ve bu zamanda her birinizi selamlamak ve size yeni içgörülerin, ilahi berraklığın, Tanrı’nın kutsal iradesinin varlığının ve koşulsuz sevginin kutsamalarını getirmek için Sevgi ve Bilgeliğin ışınları üzerinde geliyorum. Selamlar sevgililer.

Ve sizleri Mesih’in kalbinde sağlam bir şekilde ve Tanrı’nın ellerinde güvenle tutarken, kalplerimizde büyük neşe ve keyifle bu gün her birinizle toplanabiliyoruz.

Sevgili Işıkişçileri, bizler aydınlanmanın yeniçağının doğumunun bu güçlü enerjisinin huzurunda dururken, gerçeğin, kalbin içsel boyutlarının derinliklerine ve ilahi bilgeliğin içsel kaynağının özüne götüren aydınlanmanın kutsal yollarının ve ilahi sevgi, ilahi ışığın en yüksek düzeninin huzuruna hoş geldiniz. Tek bir varlık, tek bir kalp, tek bir ışık, tek bir sevgi, tek bir nefes ve Anne/Baba Tanrı’nın sesinin tek bir ifadesi olarak bir arada duruyoruz. Yaratıcımızın ifadesinin bu yeni deneyimine yürürken, bizim varlığımız ve sizinki zaman ve uzay boyunca ilerlemek için bu özel zamanda birleşen tek bir varlıktır.

İkinci Yükseliş Dalgası yaşamda yeni bir kontrattır, yükselişin kollektif merdiveninin basamağına adım atmaktır ve her biriniz kendinizi yaşam amacınızı, perspektiflerinizi ve benlik anlayışınızı yeniden tanımlarken buluyorsunuz. Burası kollektif benliğinizin daha geniş dünyasının daha derin boyutlarını deneyimlediğiniz, ruhunuzun ilahiliği vasıtasıyla ifade edilen yüksek zekanızın, ilahi zekanın yüksek boyutlarına ilerlediğiniz yerdir.

İkinci Yükseliş Dalgası yaşamınızda daha somut bir deneyim ve içsel Baba Tanrı ve Ana Tanrıçanın ifadesini getirir. Mary Magdalene enerjinizi bugün için hazırladı ve Akışkan Sevginin Altıncı Evreninin Kozmik Tapınaklarının kutsal Kalp Odasında bir araya geliyoruz ve her birinizi, Yaratıcımızın ilahi malikanesinde mevcut olduğunuz gibi kucaklıyoruz.

Sevgililer, sizler şimdi Anne/Baba Tanrı’nın kutsal sesinin yüksek oktavını gözlemeye/uymaya hazırsınız. Bu, Tanrı’nın sözünün yüksek bir seviyede ifade edildiği bir zamandır. Bununla, daha yüksek olan içinizdeki sesi kastediyorum, Tanrı’nın gözleri daha berrak oluyor, Tanrı’nın bedeni daha kuvvetli oluyor ve sizler yaşamın ifadesinin daha büyük anlayışını deneyimlerken, bu noktaya kadar sahip olmuş olduğunuz birçok yıkıcı kalıpların ve deneyimlerin, yolculuğun bu sonraki seviyesine atılmanız için gerekli olmuş olduğunu kavrayacaksınız.

Hepimiz kollektif benliğimizin yüksek ifadelerine ilerliyoruz, yeni meydan okumalarla yüzleşiyoruz; ancak bu meydan okumalar fırsatlardır, yaşam gücünüz sizden emmek için orada olan zayıflatıcı deneyimler değildir. Bu, bir Yükselmiş Üstat olarak statünüzün bir başka seviyesine adım attığınız yerdir. Bunun egoyu beslemekle kesinlikle ilgisi yoktur, içinizdeki ruhu güçlendirmek, içinizde yaradılışınızda varolan ilahi Tanrı ve ilahi Tanrıçanın doğasını alma ile ilgilidir; bunu dışsal dünyanın doğası ile birleştirme ve bu doğalar birlik olurken ve yeni bir yaşam şekli varlığa gelirken içinizde bu deneyimi yaratma ile ilgilidir. Bu, başlangıçta bir kez daha başlamak gibidir, ancak, bu başlangıç bilgisiz, güçsüz, bilgeliksiz terk ettiğiniz bir başlangıç değildir; bu, “eğitiminizin on iki temel yılından” “eğitimin” yüksek standardına ilerlediğiniz yerdir. Bu, Monad’ınızın (Ben’im Varlığı) size öncesinden daha yakın olduğu ve kendinizin bu parçasından talimatlar aldığınız yerdir. Bu öğretmen oluyor, sizinle direkt olarak iletişim kuran parçanız ve lütfen bunun bir konuşma tarzı olduğunu, kullanmayı sevdiğim bir tanım olduğunu aklınızda tutun; Monad ara sıra yüksek benliğinizi çiğneyip direkt olarak sizinle iletişim kuracak, bazen Tanrı’nın sizinle Melekler, Başmelekler, Üstatlar vs vasıtasıyla değil, direkt olarak konuşması gibi.

Ancak bu kavramı kavramanız zaman alacak, sizler deneyimin bu daha büyük Evrenindeki birçok boyutu anlamaya başlarken, bu noktaya kadar sizden kaçınan veçhelerinizin şimdi varlığınıza adım attığını anlayacaksınız – neden? Çünkü bu veçhelerle ilgilenmeye hazırsınız, ruhunuzun size verdiği bu daha ileri dili, bu daha ileri teknolojiyi anlama kapasiteniz var. Bu noktaya kadar bu teknolojiyi anlama kapasiteniz yoktu. Bu noktaya kadar sizden uzak durmuş olan yüksek zeka, bu engin kavramları bilinçli olarak anlama yeteneğinizin alemlerine giriyor; aynen binlerce yıl önce şimdiki zamanda mevcut olan sözcük dağarcığında var olmayan sözcüklerin varolmuş olması gibi, tüm o zamanlarda bazı kavramlar sunulamazdı, çünkü onu tanımlayacak sözcükler yoktu. Şimdi de tam olarak aynısıdır; şimdi bu kavramları kavrayabilirsiniz, çünkü o içsel boyutlara açılmanız, bilgeliğin o Akaşik Kayıtlarına erişmenizi sağlayan varlığınızın içindeki portallara açılmanız için gerekli olan inisiyasyonları tamamladınız ve sevgililer, şimdi yüksek ben farkındalığının bu yeni dünyası içinde bir tür “ölüm” ve “yeniden doğuş”tan geçerek Amenti Salonlarında yürüyorsunuz; benliğin zekasını, Baba/Anne Tanrı’nın yüksek zekası ile direkt hizalı olarak görerek, benliğin zekasını kavramanın yeni anlayışı ve böylece kendinizin yüksek veçheleriyle etkileşimin, bilginin, deneyimin bütünüyle yeni bir dünyasının aydınlanmasına tanık olacaksınız.

Monad sizinle böyle direkt bir seviyede etkileştiği zaman, değişim beklenmelidir. Şimdi bazılarınız, “Allah aşkına Kuthumi, daha ne kadar değişim var?” diyebilirsiniz – pekala sizin için haberlerim var, bir sürü değişim var ve değişim asla sona ermez. Kim olduğunuzu, neyden yapıldığınızı size ifşa eden değişimdir ve değişim vasıtasıyla Baba Tanrı ve Anne Tanrıça’nın veçheleri kendilerini ifade ederler ve form genişleyebilir, form formsuz olanın daha fazlasını bütünleştirebilir ve zeka da form bulabilir ve formu olmayan sözcük hiçbirşeydir, çünkü sadece formsuz bir varlıktır, ifade edilmek için ve tam olarak deneyimlenmek için bir tür forma girmek zorundadır.

Fiziksel benliğin birçok veçhenin sadece biri olduğunu biliyorsunuz. Görünen ve görünmeyen elementlerin bir parçası olduğunuzu biliyorsunuz. Şimdi, Anne/Baba Tanrı ile ilişkinizi bütünüyle yeni bir şekilde yenilediğiniz ve kristallendirdiğiniz bir döngüye giriyorsunuz. Bu, yeniden bağlantının kişisel, çok harika sürecidir. Yeni yaşamın vaadi Ütopya’yı deneyimleme fantezisi ile sınırlı değildir, bunun gerçekçi olmayan bir fantezi olduğu söylenemez, o idealler varlığa gelecek, ama Ütopyaya yerleşebilmeden önce, kişi benliğin bazı çok önemli veçheleriyle hizalanmada olmalıdır, bu nedenle bu Yükseliş Dalgasını ilan eden Yeni Çağın bu ilk döngüsü sizi kim olduğunuzun en derinlerine götürüyor. Korkuyla motive olan dünyaya dayanan yıkıcı kaotik izdüşümsel ego artık sizi motive etmeyecek, nesnelliğin uzayına ilerlemenin o spiralinde ilerlediniz, burada yaşamı daha geniş perspektiften algılıyorsunuz, bundan dolayı kendinizin daha fazlasını görebilirsiniz ve bu, bu İkinci Yükseliş Dalgasının en önemli bölümüdür, sevgililer.

Bu zamanda, dünyanızda aktive olan 222 milyon küçük portal var; bunların yarısı Dünya Ana’nın bedeninin içinde aktive oluyor, diğer yarısı onun bedeninin üzerinde aktive oluyor. Bu enerji vorteksleri karşılaşırken, bu yeni enerjinin dalgaları Dünya Ana’nın bedeninin eterik alanına patlıyor (dışa doğru patlıyor); bu enerji dalgaları, Gezegen üzerindeki her insan varlığının ve yaşamın her diğer krallığının manyetik alanına nüfuz ediyor. Bu dalga her şeyi, bu yeni enerji kalıbına kendi uyanışına götürüyor. Kişi bu ızgaraya bağlandığında, bu dalganın akışına uyup uymayacağı, benlik farkındalığının bu yeni boyutuna, bu yeni dünyaya o dalganın tepesinde gidip gitmeyeceği veya daha önce tanımladığım eski paradigmalarda kalıp kalmayacağı bireysel seçimdir.

Eski paradigmada kalmayı seçenler meydan okumaların, engellerin ve egonun zaman zaman dayanılmaz olan bir gerilim yarattığını görecekler. Bu neredeyse dayanılmaz olacak, çünkü Dünya Ana’nın bedeninin enerji alanında gerçekleşen çatlaklar var. Bu zamanda onun bedeninin üzerinde bir çatlak vardır, bu çatlak bir yaranın üzerindeki kocaman bir kabuk gibidir. Bu İkinci Yükseliş dalgası ile, Dünya Ana o iyileştirici merhemi alabilmesi için yaranın o kabuğunu salıveriyor, böylece bu yarayı Kozmos’a açabilir ve şimdi hazır olduğu, hakettiği şifayı alabilir ve her biriniz de bu şifayı almayı hakediyorsunuz. Şifayı almak için şimdi açılan bu yaralar Dünya zamanıyla yüzotuzüç milyon yıl öncesine gider, bu zaman tüm paralel ve alternatif (değişmeli) realiteleri kapsar. Bu varoluşlar bir araya gelirken, birçok katmanların yüzeye çıktığını göreceksiniz; bu, tüm bu zamanların çözülmemiş sorunlarının meydan okumalarıyla yüzleşeceğiniz anlamına gelmiyor, zamanın bu özel periyodunun kollektif yarasının şimdi iyileştirilebileceği anlamına geliyor. Bu özel yara, gücün suistimaliyle, parayla, seksle, elementlerin manipülasyonuyla, doğanın suistimali ve manipülasyonuyla gücün kaybı ile ilişkilidir. Onun alternatif ve paralel realitelerde hareket etmesinin nedeni budur. Bu, insanları Lemurya ve Atlantis zamanlarından bu yana Monad’dan uzaklaştıran yıkıcı bilincin ötesine hızlı bir geçiş anlamına geliyor.

Şimdi, Bootes ve Cassiopeia takımyıldızlarındaki ve Andromeda Galaksisi’ndeki enerji Dünya Ana’nın bedenini sarmalamak için ilerliyor. Dünya Ana’nın bedenine nüfuz eden bu titreşimler, kendisiyle bizim her zaman Kutsal İmzalar dediğimiz şeyi getiriyor. İmzalar bir vorteksin içinde tutulan bir kristal mühür içine yerleştirilen enerjinin eşsiz titreşimleridir. Bu vorteklerin içinde ışığın atomları vardır. Bu enerjiler enerji alanınıza girerken, karanlıkta tutulan şeyleri aktive etmeye başlıyor, böylece her şeyi tekrar hareket ettiriyor; ışık ne kadar parlak olursa kendi amacınızı ve amacınızı motive eden şeyleri anlama şansınız o kadar büyük olur. Sizi motive eden şeyleri bildiğiniz zaman, eylemleriniz, kararlarınız, düşünceleriniz ve sözcükleriniz sizi güçlendirir, başkalarının motivasyonlarını anlayabilme pozisyonunda olmaya başlarsınız ve başkalarının motivasyonlarını görebildiğinizde, bütünün daha büyük hayrını destekleyen seçimler yapma durumuna güçlendirilirsiniz.

Yaşamınızın yaratımının tam sorumluluğunu almayı seçmiş olanlarınız için, bu çok iyi haberdir; en zorlayıcı anlarınızın bazılarıyla yüzleşmede bile sizi motive eden şeyleri seçmek için tam sorumluluk almış olanlarınız için. 22 Aralık’tan itibaren çalışıyor olacağınız enerjinin, bu noktaya kadar çalışmakta olduğunuzdan tamamen farklı bir imzaya sahip olduğunu hepinizin anlaması önemlidir. Tanrıça enerjisi yükseltilecek, bu dişil enerjinin kendi başına olduğunu söylemek anlamına gelmiyor, o ruhun kutsal bilgeliğinin sesidir, o bilinçaltının tüm zamanların en büyük dönüşümlerinden geçtiği yerdir, çünkü şimdi bu yüksek seviyeye ilerlemiş olan bilinçaltıdır; bu sizin bilinçaltınızın şimdiye dek asla titreşmediği seviyelerde titreşen o yüksek zeka varlıklarına şimdi erişilebileceği anlamına geliyor. Sürekli olarak engeller ve kendini – yenilgiye uğratan yollar olarak tezahür etmiş olan bilinçaltındaki zayıflatan kendini –sabote edici programları dönüştürme şansınız olduğu anlamına geliyor. Şimdi bu kendini – yenilgiye uğratan yollar eski paradigmada kalacak. Kalıpların yeniden yüzeye çıktığı zamanlar olabilir, ama bu sizi ilerlemekten alıkoymak için orada değildir, bunlar her zaman size nereden gelmiş olduğunuzu, nelere ulaşmış olduğunuzu ve nereye gittiğinizi hatırlatmak için öne çıkarlar. Ayrıca bir şeyi anlamanız hepiniz için çok önemlidir, çünkü bu yüksek aleme giriyorsunuz. Ayrıca hepinizin bir şeyi anlamanız çok önemlidir, çünkü deneyimin bu yüksek alemine girmeniz, kendini üstün gören kutsal biri olduğunuzu benimsemek anlamına gelmez, bu Yükseliş Dalgası kesinlikle bununla ilgili değildir ve insanlığın kalanıyla nasıl etkileşeceğiniz ile ilgili olarak, yöneldiğiniz istikamettir. Bu bir alçakgönüllülük yeridir ve alçakgönüllülük alemlerine ne kadar çok girerseniz, kendini üstün gören kutsal birileri için daha az yer kalır ve bu türde tutumu benimseyen insanların kendi en dipteki bölgelerini çok hızlı bir şekilde gördüklerini keşfedersiniz.

Yüksek alemlere girmenin seçkinci tavırlarla hiçbir ilgisi olmadığını ve her şeyin bilgelik ve ışığın en yüksek düzeninin topluluğuyla birleşmeyle ilgili olduğunu anladıkça, bu yeni alemin size getirdiği şeyin gerçek özünü anlıyorsunuz. Ben, Kuthumi, St Germain ve Üstat İsa ilahi ışığın daha hızlı ifadesine girerken, sizler de bundan faydalanacaksınız, çünkü bizim manyetik enerjilerimiz otomatik olarak sizi o aleme çeker. Bir kez daha bu, sizin Ruh ile, benliğinizin, kollektif ruhunuzun yüksek bilgeliğiyle daha direkt bir bağlantıya sahip olduğunuz anlamına geliyor; bu nedenle otantik benliğin sesi, Tanrı’nın o sesi daha yüksek oluyor, daha önce bahsettiğim Tanrı’nın sözü daha yüksek oluyor: Bu, bahaneler için daha az yer olduğu anlamına geliyor ve sizlerle bunu yıllardır çalışmakta olduğumuzu biliyorsunuz.

Bu, sizlerin egoya dayanan motivasyonların aleminden çıkıp Monad’ınızın alemine adım atmanızın gerçekten inanılmaz kutlama zamanıdır. Bundan dolayı, sadece Tanrı’ya yakın değilsiniz, aynı zamanda kendinize de daha yakınsınız ve kendilerini bulmaya çalışan insan varlıklarının Üçüncü Boyut Dünyasında işleseniz bile, kendinizin birçok veçhenizi bulduğunuz gerçeğini kutlayın. Keşfetmek üzere olduğunuz şey içinizde oturan ve sizi canlandıran, sizi insan kişiliğinin ötesine ve kim olduğunuzun anlayışına götüren Ruh’un daha derin boyutlarını ortaya serecek. Başka bir deyişle bu enkarnasyon için benimsemiş olduğunuz kişilik değil, isminizin veya pozisyonuzunun ya da cinsiyetinizin, maddi statünüzün size verdiği kişilik değil, olduğunuz varlığın daha derin boyutlarını gösterir. Bu, en büyük hayallerinizin ötesindeki zenginliktir, bu daha önce hiç deneyimlemediğiniz ruhunuza yatırımdır ve bu sizinle ebediyen kalan bir şeydir.

Öyleyse, sevgililer, şimdi sizlerin boyutsal portallardan, enerjiden geçmenizi ve bu Yükseliş Dalgasının merkenize doğru yönlendirirken enerjilerimizi toplayalım. Lütfen gözlerinizi kapatın. Omurganızı dikleştirin, kalp çakranızı açarak omuzlarınızı hafifçe geriye doğru çekin. Burnunuzdan derin nefes alın, ağzınızdan verin, bedeninizi gevşetin.

Omurga sütununda aşağı yukarı hareket eden güçlü bir altın ve kırmızı enerji alevini imgeleyin, bu sizin yaşam gücünüzdür; her zaman içinizde olan güçlendirici enerjidir. Bu enerji şimdi daha somut oluyor, enerjinin daha çok bilincinde oluyorsunuz, çünkü birçok perde kalktı, birçok modası geçmiş inanç, tavır ve algı salıverildi. Varolduğunu asla bilmediğiniz kendinizin veçhelerinizin farkına vardınız ve bu çok uzun süre önce değildi.

Şimdi deneyimlemiş olduğunuz her zorluk için, döktüğünüz her gözyaşı için, her üzüntü, keder ve elem anı için teşekkür etmek üzere birkaç dakika ayırmanızı istiyorum. Katlanmış olduğunuz ruhun her karanlık gecesi için teşekkür edin, çünkü savunma duvarlarında çatlaklar yapan tüm bu deneyimler cehaletin yapılarını parçaladı ve size içsel bilgeliği ifşa etti, içsel öğretmeni ifşa etti, size rehberlik yapan, sizi koruyan ve size armağan veren ilahi benliğinizin ileri veçhelerinin yüksek zekasını size gösterdi.

Yerküre yürüyüşü, herhangi bir ruhun geçmeyi seçebileceği en zorlayıcı yürüyüşlerden biridir. O, en sıkı, en sert öğrenim okuludur, ruhun çırılçıplak olduğu, hiçbirşeysiz kaldığı ama her şeyi kazanma potansiyelinin olduğu bir yerdir. Ruh olarak, bir ışık varlığı olarak sizi güçlendiren sevgi ve bilgelikte varolan hazineleri geri kazanma yolculuğunuz şimdi önünüzdedir: bu, o yolculuğu daha önce yapmadığınız anlamına gelmez, ama şimdi “büyük balıkla yüzdüğünüz”, barajdan dışarı çıktığınız, nehirler, ırmaklar, göller boyunca aktığınız bir zamandır ve şimdi yaşamın, Ruh’un engin okyanusuna girme zamanıdır, Baba/Anne Tanrı’nın özüne derin dalış yapıyorsunuz.

Enerjiniz, barajlardan nehirlere ve ırmaklara ve göllere akarken, enerjinizi hissedin ve büyük okyanuslara akan, Gezegeninizin okyanusları ve denizleriyle temsil edilen ilahi bilgelik ve sevginin engin bedeniyle bir olan enerjinizi hissedin.

Suların altında, henüz hiç kimsenin keşfetmediği dünyalar vardır. Dünya Ana’nın bedeninin derinliklerinde yatan, suyla gizlenen, suyla korunan, sizi şaşkına çevirecek şeyler vardır ve bu nedenle henüz keşfedilemezler, ama onlar vardır. Siz, değerli olanlar şimdi bu derinliklere giriyorsunuz.

Okyanusun derinliklerine girmeye başladığınızı imgelemenizi istiyorum, bedeninizin şimdi basınca dayanabileceğinizi aklınızda tutun, dalmakta olduğunuz derinliklerin etkilerine maruz kalmayacaksınız. Bunu nazikçe yapın, eğer gerekirse duraklayın.

Bu derinliklere ilerlerken, size katılan 222 Orca Balinası var, 333 iri burunlu yunus var, 444 Kambur Balina var, 555 Ak Balina var, 666 dev Vatus balığı var.

Bu varlıklar enerji alanlarını sizinkiyle birleştirirken derin nefes alın. Bu deniz yaratıkları kendi enerji imzalarında çok saf, çok temiz olan bir titreşim taşırlar, bu titreşim en yoğun insan egosuna, benliğin karanlık parçasına nüfuz edebilir. Bu enerjilerin sizin bu parçalarınıza nüfuz ettiğini hissedin, kendinizi bu enerjilerle çevrelenmiş olarak suda asılı bulacaksınız, bu enerjiler içinizde varolan ışığın mevcudiyetini büyütür.

Bu enerji nabız atışları kendinizin tüm alternatif ve paralel veçhelerine nüfuz ediyor, kendinizin en karanlık bölümüne nüfuz ediyor. Yaşam deneyimlerinizin herhangi birinde işlediğiniz en kötü eylem şimdi saf koşulsuz sevgi, ışık, bilgelik ve zekanın bu saf enerjisiyle nüfuz ediliyor.

Lord Poseidon bu enerji alanına giriyor ve önünüzde havada duruyor, oniki adet Denizkızı ona eşlik ediyor. Bu varlıklar da ses titreşimleri yaymaya başlıyor, bu titreşimler sadece suyun gövdesi vasıtasıyla algılanabiliyor, bu içinizdeki duygusal bedeni açıyor ve o karanlık veçhelerinize dokunulmasını ve bu sevgiyle nüfuz edilmesini sağlıyor.

111 adet Denizatı etrafınızda dans etmeye başlıyor, onların dansı bir başka güzel enerji modeli yaratıyor ve bu model onlara sizin Monad’ınız tarafından verilen bir iletişim sistemidir. Bu sizin enerji alanınıza bu modelin ilk kez kodlanmasıdır ve bu, duygusal bedenin eski dünyanın, özellikle Balık Çağının paradigmalarının ötesine ilerlemeyi sağlıyor ve bu akışkan bedeniniz Tanrıyla bir olan bu parçanız tarafından motive edildiğinizi bilmenin bu güvenli yerine adım atarken, bir savunma duvarı yıkılıyor. Bu duvar düşerken, kırılgan ve savunmasız kalmıyorsunuz, kuvvetli, güçlenmiş, yeniden canlanmış, yeniden enerjilenmiş ve Monad’ınıza yeniden bağlanmış kalıyorsunuz.

Derin bir nefes alıp tam olarak nefesinizi verin.

Şimdi bu suyun derinliklerinde ortaya çıkan bir ışık varlığını fark etmenizi istiyorum, altın bir ışık ve etrafınızdaki tüm bu deniz yaratıkları sizi enerjisel olarak suyun derinliklerine çekiyor, Lord Poseidon ve Denizkızları sizi izliyorlar, Denizatları hala etrafınızda hareket ediyorlar. Derinliklere doğru götürülürken, en zeki benliğinizin alemlerine daha derin ilerliyorsunuz; insan egosunun, insan kişiliğinin ve kimliğinin ötesindeki, insan doğasının ötesinde varolan sevginin derinliklerine, insan formunun ötesinde varolan kutsal enerjinize ilerliyorsunuz. Sevgililer, mükemmel bir ışık dünyasına, şimdiye dek deneyimlediğiniz en derin sevgi ve bilgelikle dolu bir dünyaya giriyorsunuz; bilinçli zihin bu dünyayı kendi tamlığında hesaplayamaz, bu nedenle sadece hayal edin, denizlerin altındaki bu en fantastik dünyanın en çılgın fantezisinin keyfini çıkarın ve bu dünyaya adım atın, buradaki varlıkları daha önce hiç görmediniz, buradaki enerjileri daha önce hiç hissetmediniz, buradaki kristalleri, ışıkları, renkleri ve sesleri hiç deneyimlemediniz ve hatta hayal gücünüz bile şu anda enerjisel olarak bulunduğunuz yeri tam olarak deneyimleyemez. Bu enerji duygusal bedeninize absorbe edilmekte ve bundan sonraki 48 saatte DNA’nızda saklanan yüksek zekanın kodlanmış enerji kalıplarına nazikçe enjekte edilecek. Bu dünyalar size şimdi açıldı, çünkü sizler bu noktaya kadar bildiğiniz dünyanın sınırlamalarının ötesine geçmeye hazırsınız.

Derin bir nefes alıp tam olarak nefesinizi verin. Bu İkinci Yükseliş Dalgası duygusal bedeninize en derin şifa deneyimini getirirken, Dünya Ana’nın bedeni aynı derin duygusal beden şifasını alacak ve bu dalga her canlı varlığın en karanlık alemlerini yıkayacak.

Okyanusun altındaki bu kutsal dünyaya girmenizi istiyorum. Ben, Kuthumi, St Germain ve Üstat İsa ile size eşlik ediyorum. Mary Magdalene, Tanrıça Guinevierre ve Tanrıça Jezebel de buradalar. Şimdi sizi bu dünyanın merkezindeki yere götürüyoruz. Bu dünyanın merkezinde bir altın enerji vorteksi var, bu bir vorteks olsa da sizler içine düşmeden merkezde durabiliyorsunuz, bu vorteksin merkezine size eşlik ediyoruz. Tüm deniz varlıkları hala buradalar, on iki Denizkızı, Lord Poseidon ve Denizatları.

Bu vorteksin üzerinde asılı tutulurken, gözlerinizi kapatın ve bu vorteksin merkezinden size doğru gelen güçlü bir enerji dalgasını hissetmeye başlayın, ayaklarınızın tabanlarındaki çakralara nüfuz ediyor, bacaklarınıza yükseliyor ve kök çakrada patlıyor, tüm diğer çakralara yükseliyor ve taç çakranızdan dışarı fışkırıyor.

Bu enerjinin bir diğer akışı gelirken derin bir nefes alın, tam olarak nefes verin. Bu iki kez daha gerçekleşecek.

Bu vorteksten görkemli bilge bir varlık ortaya çıkıyor. Bu varlık güçlendirici bir bilgelik ve ışıkla dolu ve nefesinizi kesiyor. Bu varlığın gücünü hissetmenizi istiyorum, bu varlığın ne kadar güçlü olduğunu hissedin, bir tür bağlantı kurmaya çalışın, bunun için hayal gücünüzü kullanın ve bu bilgelik ve sevgiye tamamen teslim olmanıza izin verin. Bu varlığın enerjisi bedeninizde, bedeninizin etrafında ilerliyor, bedeninizin içinde hareket ediyor ve kendi özünde sizi kucaklıyor.

Bilgelik ve sevginin bu güçlü, daha ileri ve daha derin özüyle birleşme hakkını kazandınız, çünkü o, siz İkinci Yükseliş Dalgasına adım atarken yaşamınızın teması olan bilgelik ve sevgidir. Önünüzde uzanan planda üstatlaşmanız bilgelik ve sevgi vasıtasıyla olur. Bu iki enerji vasıtasıyla, üstat simyacının niteliklerinin daha fazlasını bütünleştirirsiniz ve kendinizi cehaletin hapsinden özgürleştirirsiniz.

Derin bir nefes alın, bedeninizi gevşetin ve dingin olun. Siz hala bu vorteksin üzerinde iken, yunuslar ve çeşitli türde balinalar şimdi kendi eşsiz sesleriyle şarkı söylemeye başlıyorlar. Onların sesinin titreşimleri yayılırken, muazzam bir parçalanma gerçekleşmeye başlıyor; sevgililer, bu parçalanma size binlerce yıldır bağlı olan enerji matriksinin parçalanmasıdır, bu belirli matriksin parçalanması sadece şimdi gerçekleşebilirdi, buna tam olarak hazır olmalıydınız.

Bu memelilerin sesleri deniz dünyasındaki ve İkinci Yükseliş Dalgası kapısı vasıtasıyla yürümeyi seçtiğiniz deniz dünyasının ötesinde mevcut olan dünyalardaki tüm dünyalara bir mesaj gönderiyor. Onların harika sesleri artarken ve yükselirken, sanki Cennetler sizi karşılamak için açılıyormuş gibi üstünüzden bir ışığın aşağıya indiğinin farkında olmanızı istiyorum. Işık parlaklaşırken, taç çakranızla birleşiyor ve kalp çakranıza ilerliyor, kök çakranıza ve üzerinde asılı durduğunuz vorteksin derinlerine inmeden önce kalp çakranızda on iki adet zarif spiral yaratıyor.

Derin nefes alıp, nefesinizi tamamıyla boşaltın.

Sevgililer, bu ışık şimdi sizi yükseltmeye başlıyor, daha da yükseğe yükseltiyor. Bu deniz yaratıklarının sesi size eşlik ediyor, Anne/Baba Tanrı sizi gittiğiniz yerin ve gelmiş olduğunuz yerin kutsal özünde tutuyor. Ruhunuz yıldızlara geri dönerken enerjinizin daha da yükseğe çıktığını hissedin.

Işık sizi tamamen absorbe ediyor ve kendinizi sıvı altın bir yumurta içinde kozaya alınmış buluyorsunuz; bu, sizi zaman ve uzay boyutlarında taşıyacak olan gövdedir ve sizi yükseliş kapısının diğer tarafındaki yeni dünyaya yerleştirecek. Bu altın yumurtanın içinde 48 saat kuluçkada kalacaksınız ve sonra bu yeni dünyaya, içsel dünyaya adım atacaksınız, bu içsel dünya dışsal dünyada size geri yansıyacak.

Derin bir nefes alıp verin. Bu altın yumurtanın sıcaklığında ve rahatlığında yerleşmenizi ve kendinizi sizi sarmalayan bilgelik ve sevginin gücüne tamamen teslim etmenizi istiyorum ve bu kırk sekiz saat boyunca hepimiz Lord Maitreya, Lord Metatron ve Lord Melchizedek’in bizim için hazırladığı Altın Tapınakların inisiyasyonlarından geçeceğiz. Tüm Var Olan’ın Elohim’i bu süreci gözetecek ve Monad’ınız geri dönüşünüzü kutlayacak, masumiyete, her şeyi bilen görkemli Ben’im Varlığının içsel hissine geri dönüşünüzün bir diğer seviyesi.

Aktarımıma devam ederken, bu altın sıvıda kalmanızı istiyorum. Okyanus yaratıkları seslerine devam ediyorlar, bu ses daha önce Dünya enerji alanına hiç salınmamış olan kutsal kodları, anahtarları, kadim kutsal dillerin harflerini bedenliyor. Bunlar bedeninize, onları ilk kez öğrendiğiniz, dünyasal deneyiminiz vasıtasıyla onlarda üstat olacağınız ilk yerde getiriliyor ve o zaman, sadece o zaman fiziksel dünyaya salıverilecek. Bunlar sizin vasıtanızla gelecek, ruhu cehaletin hapsinden özgürleştirmek için bu eşsiz kodlar, bu ilahi harfler, kutsal isimler ve anahtarlar sizin aracılığınızla gelecek. Bu hakkı kazandınız, azim ve sabrınıza karşılık verildi, Altın Çağı tezahürün bu seviyesine getirenlersiniz. Bu anahtarları taşıyanlarsınız ve Yerküre yürüyüşünüz, ateşte yürüyüşünüz, yoğunlukta, karanlıkta yürüyüşünüz vasıtasıyla, ışığın bu damgası o karanlığı tüketecek, onu dönüştürecek, emecek ve karanlığın alemleri artık sizin varoluşunuzun bir parçası olmayacak ve bu, sevgililer, iki Dünya olarak düşünülen şeyin başlangıcıdır; sizi motive eden bilinçle ilgili olarak bu varoluşların ayrılması, insan doğasının yerini alan o zekadan alınan talimatlar, isminiz, statünüzi cinsiyetiniz ve yaşam deneyimlerinizle tanımlanana bir insan varlığı olarak üstlendiğiniz dünyasal kimlik ve algılar, inançlar ve tavırlar ve fikirler.

Bu dalga dünyasal olayların, kavramların ve fikirlerin ötesine genişlerken, bahsettiğimiz yeni dünyayı keşfedersiniz ve dünyalar ayrılırken ve yeni dünyalar çarpışırken (pozitif bir şekilde) eski yaşamınızla yeni yaşamınız arasındaki uçurumun ne kadar çok büyüdüğünü göreceksiniz ve bu yadsıma ile ilgili değildir, ondan kaçmak ile ilgili değildir, sevgililer, tüm bunlar eski ve yeni arasındaki mesafenin gittikçe artmasıdır.

Bu, Dünya’nın spiritüel tarihi için harika bir zamandır, insan ruhunun uyanışı için olağanüstü bir zamandır ve bu, özgürlüğe en büyük yürüyüşlerinizden biridir, çünkü şimdi siz sevgi ve bilgeliğin uygulanmasında var olan gücü gerçekten anlayabileceğiniz bir noktaya geldiniz. Ayrıca tüm var olanın, varolmuş olan her şeyin ve var olacak olan her şeyin sevgi ve sevginin özünün birçok fasetleri olduğunu anlamaya başlayacaksınız.

Önünüzde uzanan aylarda, içsel dünyanız ve onun dışsal dünyanızda nasıl oynandığı ile ilgili büyük açığa vurmalar olacak. Eski paradigmanın dramalarından daha da uzaklaşacaksınız. Bazen, sanki “Cennette” oturuyormuşsunuz gibi, eski dünyadan bağımsız hissedebilirsiniz; sanki aşağıya dünyaya bakıp oyuna kilitlenmiş o ruhların insan dramasının kaosunu, telaşını ve çılgınlığını izliyormuşsunuz gibi, sonra ne kadar güçlendiğinizi göreceksiniz. Bu pozisyonun alçakgönüllülük pozisyonu olduğunu her zaman hatırlayın. Yaşam oyununu sizin anladığınız gibi anlamayan ve sizin bildiklerinizi bilmeyenler üzerinde otoritenizi kullanma gücüne sahip olan birinin pozisyonu değil. Bu yeni pozisyonun sizi sevgi ve bilgelik ve her zaman mütevazi bir kalp ile hizmet etme pozisyonuna getirdiğini göreceksiniz.

Sevgililer, bu olağanüstü bir zamandır, içine adım attığınız dünya size ne kadar olağanüstü olduğunu ve sizin insan formunun ötesinde ne kadar olağanüstü olduğunuzu gösterecek ve Monad’ın enerjisini insan formunuz vasıtasıyla form dünyasına, forma getirmenin (şekle sokmanın) neden bu kadar önemli olduğunu öğreneceksiniz. Kavram anlaşılamayabilir, ancak onun ortaya çıktığını gördüğünüz zaman anlayacaksınız.

Ve öyledir, sevgililer, aktarımı bu noktada bitiriyoruz. Şu anda koza içine alındığınız enerjiler çok yüksek frekanslıdır. Rüyalarınız çok fazla enerjili, belki çok lüsid olabilir, bazılarınız hiçbir şey hatırlamayabilirsiniz – bu önemli değil, önemli olan bunu yapmış olmanız ve bu yolculuğun bir sonraki ayağına hazır olmanızdır.

Sevgim ve korumam sizinle, St Germain ve Üstat İsa ile şimdi bir sonraki seviyemizin alemlerine yürüyoruz ve bizler de sizin şu anda deneyimlediğiniz kozayla sarmalanma işleminden geçiyoruz. Her zaman olduğu gibi sizinle bağlantıda kalacağız ve sizi dünyamızda, yeni bir dünyada karşılayacağız ve sizinle kutlayacağız.

Ben Kuthumi’yim, Sevgi ve bilgeliğin Altın Işını’nın Chohan’ı. Sizi sevgiyle selamlıyor ve kutsuyorum. Adonai.

(Çeviri: Saffet Güler)

Bu kanallığın audio kaydını ücretsiz indirmek için:

http://indecontent.com/index.php?page=shop.product_details&category_id=12&flypage=shop.flypage&product_id=383&option=com_virtuemart&Itemid=130